Služba životu a vědomí

21.7.2021 v Spiritualita 3

Jakmile začnete být v souladu s vývojem života a rozšiřujícího se vědomí, budete povzneseni způsobem, který si teď možná ani nedokážete představit. Když budete sloužit životu, otevřou se před vámi příležitosti a váš osud se změní. Když se vám naskytne příležitost být laskavý k jinému člověku nebo zvířeti, dejte svou laskavost najevo. Když se vám naskytne příležitost projevit soucit s druhým člověkem, buďte soucitní. Když se naskytne příležitost někoho vyslechnout, dopřejte mu tu milost a naslouchejte mu. Naslouchejte naplno a do hloubky, aniž byste chtěli druhému vnucovat své vlastní názory.
Když si položíte tu důležitou otázku: ,,Co zde mohu udělat, aby to posloužilo většímu dobru? Co zde mohu udělat, co skrze mě poslouží nejhlubšímu záměru života?“ Začnou se dít zázraky.Jste složité propojené energetické pole, které obsahuje světlo i zvuk. Různé buňky, z nichž se skládají orgány a systémy vašeho těla, vyzařují zvukové vibrace a frekvence, které jsou složité a propojují se s jinými buňkami, čímž vytvářejí složité buněčné rezonance. Celý vesmír vašeho těla je chodící symfonií. Jste složeni z kaskádovitých obalů energie, které vytvářejí mnohočetné kaskádovité zvukové rezonance. Například vaše tělo je vzor stojatých vln vytvořený mnoha silami a tyto různé stojaté vlny, které tvoří vaše tělo, jsou v rezonanci se Zemí a jsou také ovlivňovány rezonančními posuny, kterými Země prochází.

Přechod do páté dimenze od vás vyžaduje jemnost, pokud chcete splnit svůj úkol, žít svůj každodenní život a zároveň se přizpůsobit této rozšířené realitě. Jednou z budoucích kolektivních  schopností lidstva bude schopnost žít ve třetí a čtvrté dimenzi – tedy v prostoru a čase, jak je znáte v současnosti – a zároveň žít v páté dimenzi, kde prostor a čas nejsou vnímány jako omezení. Tato duální realita nabídne lidstvu nesmírné tvůrčí vhledy a schopnosti.
Je užitečné si uvědomit, že každý člověk je tvůrcem své vlastní reality a uprostřed chaosu budou lidé činit různá rozhodnutí a vstupovat do různých osobních realit. Nenechte se zviklat těmi, kteří vstupují do nižších vibračních sfér. Dívejte se vzhůru a žijte se zvědavostí, s očekáváním zázraků, a dokonce i v těch nejtěžších situacích se zázraky mohou objevit a také se objeví.

Naučte se žít v lásce, v uznání a soucitu jeden k druhému. Bez ohledu na to, co slyšíte v médiích, žijte podle toho ve svém životě ze dne na den, jak nejlépe umíte, a naučte se rozvíjet svůj život s těmito emocemi jako součástí své zvolené identity. To bude mít dva účinky, jeden osobní a jeden kolektivní. Přispějete ke kolektivní atmosféře, která vyváží rušivé vzorce strachu. Osobní účinek je vyrovnávacím efektem na vaše emocionální tělo, který vám přinese větší zdraví a vyšší evoluční pokroky bez ohledu na to, co se stane s kolektivem. Naučíte-li se žít v uznání, vstoupíte do oblasti, do vibrací, které vás provedou chaosem této doby. Naleznete určitý druh útěchy, komfortu a vibrační rychlost vašeho energetického těla se zvýší. V určitém okamžiku dosáhnete toho, čemu říkáme úniková rychlost. Snadno vystoupíte z iluzí a lží starého světa. Uvidíte je takové, jaké jsou, a stanete se radostným spolutvůrcem nového světa, který se rodí, i když starý svět odchází přímo před vašima očima.

Je nezbytné, abyste se naučili vnímat své pocity a emoce. Stejně důležité je všímat si, kde se tyto pocity a emoční energie pohybují ve vašem těle. Kde pulzují? Jak intenzivně a jakým směrem pulzují?
Každý z vás má v srdci onen oheň slunce, onu jiskru tvořivosti, která obsahuje vše, co existuje. A tak je každý z vás, i přes všechny změny, sám sebou. Vy jste existovali dřív než čas a prostor, vždy jste byli a navždy budete jedineční. Jste skutečně vzácní a milovaní. Vibrujete totiž určitým akordem, který nelze napodobit, který je v podstatě vámi, který je nejkrásnější.

Srdeční čakra se nachází uprostřed těla mezi dolními a horními čakrami, a proto ji mnozí nazývají ,,velkým transformátorem“. Je centrálním sluncem těla a je konzolou, v níž se odehrává veškerý energetický pohyb do celistvosti a do vyšších stavů vědomí. Srdeční centrum je květ, ale všechny naše čakry mají energetickou strukturu, která se podobá květu. Kdykoli se květ Srdce otevře, dochází k nárůstu emocí a citů. Jakmile tedy prožíváte silnější city, okvětní lístky vašeho srdečního centra se otevírají a rozšiřují. Jakmile pociťujete méně emocí, stáváte se uzavřenějšími a méně naladěnými na své pocity, tyto okvětní lístky mají tendenci se uzavírat.


překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org /podle ZdrojeKomentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2021-07-21 08:31:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět nádherný článek. Děkuji.

Ikona diskutujiciho Emily 2021-07-21 10:20:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je tak krásné! Děkuji za sdílení s námi na webu tady, Alu. 🙂

Ikona diskutujiciho matyas 2021-07-21 13:36:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za velmi pěkný článek.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek