Solfeggio frekvence: Využití zvuku pro harmonizaci a léčbu

22.1.2024 v Léčba 16

Solfeggio frekvence označují zvukové stopy, které obsahují specifické vzorce. O těchto vzorcích se věří, že mají potenciál harmonizovat duševní a fyzické zdraví, v závislosti na zvolené frekvenci. Ačkoli se obecně předpokládá, že byly tyto frekvence a jejich účinky známy už ve starověku, v moderní době úplně upadly do zapomnění. V 70. letech je však znovu „objevil“ a zpopularizoval Dr. Joseph Puleo.Solfeggio frekvence se pohybují v rozmezí 174 Hz – 963 Hz.
Hertz (Hz) představuje nejmenší jednotku frekvence, proto zvukové vzory solfeggio zahrnují 174 až 963 frekvenčních jednotek, které tvoří melodické spektrum, u kterého bylo prokázáno, že má vliv na psychickou a tělesnou pohodu.

Znovuobjevení prastarých solfeggio frekvencí uvedlo do pohybu průzkum zvukové terapie.
V 80. letech 20. století provedl biochemik Dr. Glen Reins další výzkum zvukových frekvencí a zkoumal vliv zvukových vln na lidské tělo. Reins objevil, že zatímco některé druhy hudby DNA léčí, jiné ji poškozují, což dokazuje teorii, že zvukové frekvence mají velký vliv na zdraví a celkovou pohodu člověka.

Konkrétní zvukové vzory, včetně solfeggio frekvencí, interagují s mozkem a vytvářejí vibrace v těle. Vibrace mohou mít konstruktivní mentální, emocionální a fyzické účinky, které mohou vést ke stavu klidu, relaxace, úlevě od stresu a zlepšení spánku.

Solfeggio frekvence si získaly oblibu jako účinná forma zvukové terapie, která může pomoci zlepšit různé aspekty vedoucí k celkoé pohodě. Od meditace a relaxace až po dosažení hlubokého spánku. Můžete zvážit jejich vyzkoušení, zejména pokud bojujete s určitým typem destruktivních myšlenek.


Obrázek výše demonstruje formace, které utvoří zmražená voda vystavená Solfeggio frekvencím.

174 Hz: Úleva od fyzické bolesti a stresu
174 Hz je léčebná frekvence. Má největší potenciální účinek na fyzické tělo ve srovnání s ostatními frekvencemi. Tato nízká frekvence může zmírnit bolest a stres, zlepšit koncentraci a dát orgánům v těle pocit bezpečí. Frekvence může také uvolnit svaly a snížit napětí v těle, což je zvláště výhodné pro ty, kteří trpí migrénami nebo bolestmi v dolní části zad, chodidel a nohou.

285 Hz: Obnova a léčba tkání 
Tato frekvence má potenciál léčit a obnovit tkáň. Lze ji použít jako doplňkovou léčbu řezných ran, popálenin a tržných ran. Navíc může podpořit imunitní systém, vyrovnat vaši energii a zvýšit pocity jistoty a bezpečí.

396 Hz: Úleva od pocitů viny a strachu
396 Hz může pomoci při eliminaci viny, podvědomých strachů, destruktivních přesvědčení, zármutku a poskytnout pocit bezpečí. Protože frekvence generuje povznášející energii, může být účinná jako motivační hudba.

417 Hz: Léčba traumat
Frekvence může pomoci při hojení traumatu. Říká se, že pomáhá vyčistit destruktivní energii z vašeho těla a prostoru, stejně jako destruktivní myšlenky a chování. 417 Hz vám může pomoci najít motivaci přijmout změnu a zároveň podpořit klidný spánek.

528 Hz: Podpora relaxace a spánku
Jedna z nejúčinnějších frekvencí s blahodárným vlivem na spánek a duševní pohodu. Také se jí říká „frekvence lásky“, „zázračný tón“ a „frekvence transformace“. Frekvence 528 Hz může stimulovat představivost, záměr a intuici. Navíc bylo prokázáno, že tato frekvence snižuje produkci stresového hormonu kortizolu. Zlepšuje náladu, uvádí do stavu klidu a relaxace, čím zlepšuje kvalitu spánku.

639 Hz: Posílení psychické vyrovnanosti
639 Hz může člověku pomoci dosáhnout duševní rovnováhy. Podporuje harmonické vztahy mezi blízkými a komunitou. Podporuje porozumění, komunikaci a toleranci.

741 Hz: Detoxikace mysli a těla
Stimulací mysli, podporou kreativity, sebevyjádření a poskytováním mentální jasnosti, pomáhá tato frekvence při intelektuální práci a řešení problémů. Může také podpořit rozhodování, které může vést ke zdravějšímu a plnohodnotnějšímu životu. 741 Hz, známá jako „detoxikační frekvence“ je vhodná pro lidi, kteří trpí chronickou bolestí.

852 Hz: Úleva od nervozity a úzkosti
Tato frekvence může pomoci při nahrazení destruktivních myšlenek konstruktivními. To je užitečné pro zmírnění nervozity a úzkosti.

963 Hz: Zvýšení dobré energie a jasnosti
963 Hz aktivuje šišinku mozkovou, zvyšuje úroveň vědomí a probouzí intuici. Frekvence zvyšuje energii člověka a poskytuje duchovní jasnost.

Ačkoli jsou všechny solfeggio frekvence užitečné a pomáhají k lepšímu spánku, 528 Hz je údajně pro tento účel účinná nejvíce. Kromě 528 Hz výzkumy naznačují, že také hudba o frekvenci 432 Hz má blahodárný vliv na celkovou kvalitu spánku. Ačkoli to není jedna z 9 běžně uznávaných solfeggio frekvencí, 432 Hz je také někdy označována jako solfeggio frekvence. 432Hz je ideální k podpoře spánku díky relaxačním a uklidňujícím účinkům.

Jak používat Solfeggio frekvence
Chcete-li ze začlenění solfeggio frekvencí do vaší rutiny vytěžit maximum, najděte si klidné místo, kde nebudete rušeni a vyberte si nejlepší frekvenci pro vaši potřebu.
Mezi dobré zdroje pro přístup k solfeggio frekvencím patří YouTube, Spotify, Apple Music a Deezer.
Nastavte preferovanou frekvenci na hlasitost, která vám vyhovuje. Protože je určena k relaxaci, měly by být zvuky hudby používané k léčení a kvalitnímu spánku nastaveny na nízkou až střední hlasitost.
Poslouchání solfeggio frekvencí by mělo být pro vás příjemné. Soustředíte se na zvukové vibrace, které vás zaplavují mírem a pomáhají vám relaxovat.

Solfeggio frekvence a věda
Vědecká komunita si začala spojovat souvislosti mezi typem přehrávané hudby a různými fyzickými účinky na lidský organismus. V roce 1988 učinil biochemik Dr. Glen Rein objev, který potvrdil to, čemu rozuměly i staré duchovní tradice, když testoval vliv různých druhů hudby na lidskou DNA.
Rein vystavil zkumavky s DNA čtyřem druhům hudby s různými frekvencemi: gregoriánskému chorálu, sanskrtským zpěvům, klasické hudbě a rocku. Měřením míry absorpce UV záření, což je základní funkce zdravé DNA, byl Rein schopen posoudit účinky jednotlivých typů hudby…
Výsledky vás přimějí přehodnotit typ hudby, kterou posloucháte.
Nejkonstruktivnější, dokonce i léčivé účinky, měly gregoriánské a sanskrtské zpěvy, které zvyšovaly absorpci UV světla o 5 až 9 procent. Klasická hudba zvyšovala absorpci UV záření jen v malém množství. Naopak rocková hudba snižovala absorpci UV záření, čímž poškozovala DNA. Reinův výzkum podpořil teorii, že zvukové frekvence mají skutečné účinky na lidské zdraví.
Toto poznání navíc vedlo k tomu, že se muzikoterapie etablovala jako zdravotnická profese, která pomáhá jednotlivcům terapeuticky využívat různé aspekty hudební tvorby a poslechu.
Abychom však pochopili, co je na solfeggio frekvencích tak zvláštní a jak se liší od jiné hudby, je nejdříve důležité porozumět Schumannově rezonanci.

Proč mají Solfeggio frekvence blahodárnější účinky, než jiné zvuky nebo tóny? Odpověď spočívá v Schumannově rezonanci
V roce 1952 německý fyzik Winfried Otto Schumann matematicky zdokumentoval elektromagnetické rezonance existující mezi zemským povrchem a ionosférou – elektricky nabitou částí zemské atmosféry. Schumann zjistil, že tyto elektromagnetické vlny, pocházející z výbojů blesků, rezonují na nízké frekvenci v rozmezí 7,83 až 8 Hz. Určil, že tato frekvence je v podstatě tlukotem zemského srdce. Od té doby se této frekvenci říká Schumannova rezonance, po jejím objeviteli.

Schumannův nástupce, Herbert Konig, posunul tento výzkum o krok dále. Zkoumal souvislosti mezi Schumannovou rezonancí a záznamy EEG s elektromagnetickými poli Země. Porovnáním zjistil, že frekvence odpovídají různým úrovním lidské mozkové aktivity.

Konig zjistil, že rezonance odpovídají pěti různým stavům mozkových vln: delta, theta, alfa, beta a gama. Jedná se o stavy mozkových vln, které se přirozeně vyskytují při všech každodenních činnostech od spánku přes tvorbu až po aktivní učení. Další výzkumy dále potvrdily Konigova zjištění.

Neuvěřitelná podobnost mezi Schumannovou rezonancí a činností lidského mozku dále vedla ke zjištění, že nízká frekvence Schumannovy rezonance synchronizuje mozek a povzbuzuje jeho funkce.

Jak souvisí Schumannova rezonance se Solfeggio frekvencemi
Solfeggio frekvence mají tak blahodárné účinky, protože rezonují v souladu se Schumannovou rezonancí na frekvenci 8 Hz.
Z hudebního hlediska se frekvence odvozují tak, že se začíná na 8 Hz a postupuje se po oktávách nahoru po hudební stupnici, dokud tón C nevibruje na frekvenci 256 Hz a tón A na 432 Hz. Když je hudba naladěna tak, aby s touto frekvencí harmonizovala, říká se tomu vědecké ladění.
Mnoho starověkých hudebních nástrojů bylo zkonstruováno pro ladění 432 Hz. Později se stalo normou ladění 440 Hz.

Nedávná dvojitě zaslepená studie z Itálie ukázala, že hudba naladěná na 432 Hz zpomaluje srdeční tep. Tato frekvence naplňuje mysl pocity klidu a pohody, takže je ideálním doprovodem pro jógu, jemné cvičení, meditaci nebo spánek.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Fialka 2024-01-22 11:15:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta nahrávka je DOKONALÁ 😍 Díky Alu!

Ikona diskutujiciho Dalimil 2024-01-22 11:16:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborné pojednání. Hezky zapadá i do kontextu předchozích nedávných článků. Zkusím poslouchat častěji. Tyto harmonie jsou velice příjemné.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2024-01-22 11:58:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vynikající shrnutí, díky! Dosud jsem o Solfeggiho frekvencích jen slyšel, ale teď jsem se dozvěděl fakt super věci. Asi to zařadím do své zvukové terapie, kterou už provádím s Hemisyncem.

Ikona diskutujiciho peace 2024-01-22 15:14:26
Ikona diskutujiciho
sipka

A jaké už máš zkušenosti s HemiSync ? Pomohlo to na tvou příšernou nespavost jak jsi tu tehdy psal?
Jinak si pamatuji, že snad tu na stránkách se kdysi psalo, že frekvence 528Hz není vůbec léčivá, ale článek o tom již nemůžu najít.. Nebo to bylo zase před nějakou úpravou Matrixu? Ale opravdu si to dobře pamatuji, já už v té době slyšel o Solfeggio frekvencích ale právě, že proto že jsem tu četl o 528Hz, že to není dobrá frekvence, tak jsem Solfeggio frekvence moc nepoužíval.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-22 15:47:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Nepleteš si to s 440hz? Protože žádný takový text jsem nedávala. Ale o komorním A se to říká.

Ikona diskutujiciho peace 2024-01-22 16:10:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Ne, opravdu si to nepletu s 440Hz. Maximálně že bych to o těch 528Hz četl jinde, ale stejně mám pocit, že to bylo tady. Dokonce si pamatuji i jeden z důvodů co v tom článku byly a to samotný součet číslic… nevím opravdu mi to přijde, že to zas byla nějaká změna Matrixu, protože když tu teď o tom přemýšlím, mám podobné pocity, tak jsem třeba přemýšlel o té změně Mony Lisy, že má teď úsměv..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-22 17:01:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Psala jsem o 432hz a to je všechno.

Ikona diskutujiciho octomaník 2024-01-22 16:17:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: v diskuzích na YT se často objevuje příspěvek, že 528hz je destruktivní a odmítají ji poslouchat…prý ta 528 hz frekvence přivolává tohoto – Archanděl Metatron

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-22 17:01:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Koukám se, jestli je to ezoblbina (kdy si někdo něco svévolně přiřadí k něčemu a všichni to po něm opakují), nebo jestli je k tomu podložené vysvětlení.
Našla jsem věci, které toto tvrzení vyvracejí. například:
https://i.pinimg.com/originals/c0/16/0d/c0160da20d01140a620a0fb73b6aa97b.jpg
https://i.ytimg.com/vi/BmwVR_jN470/maxresdefault.jpg
Odpovídá to zhruba tónu C5.

Můj závěr je = ezoblbina.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2024-01-22 17:50:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Peace: Teda, to máš dobrou paměť. Ano, nespavost stále neúspěšně řeším, beru kvůli ní prášky. Hemisync každodenně pouštím, zatím nepozoruji výrazné výsledky.

Ikona diskutujiciho dodo 2024-01-22 18:47:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čo je to Metatron? Nechám na posúdenie…
Grafické vyobrazenie Metatrona v 3D, tiež sa tmu hovorí Merkaba (Mer-Ka-Ba) … https://sdu.sk/LF6G
Pri zobrazanei v 2D sa tomu hovorí Dávidova hviezda … https://sdu.sk/Lv4c
Základom tejto geometrie sú Platónske telesá, ktoré sú základnými tvarmi vytváranej hmoty v tomto vesmíre, inak nazývané aj ako kryštály.
https://theconsciousvibe.com/the-symbolic-meaning-behind-metatrons-cube-sacred-geometry-explained/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-22 18:57:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Metatron je padlý anděl. Proč ho lidi do tohoto motají, mi není jasné. Nevidím tam symboliku ani odpovídající čísla. Dává to asi takový smysl, jako když načmárám čtvereček a řeknu ti že to je symbol Zadkiela a zkus mi to vyvrátit.

Merkabáckou krychli jsem ale měřila a ta je silně destruktivní. Což je ale taky zajímavé, protože normální pyramida je naopak posilující zářič. Problém asi bude otočení spodní a následné protnutí tvarů. Jako u pentagramu, když se pootočí, mění svou polaritu. Možná je to stejný princip.

Ikona diskutujiciho dodo 2024-01-22 19:13:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Akú pyramídu myslíš? Plnú pyramídu (osemsten), alebo polovičnú (5 sten) ?
Akú energiu má podľa teba Veľká pyramída v Gíze?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-23 09:07:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Normální pyramidu bez fíčur.
https://www.alue.cz/p/sungit-pyramida-10-5×10-5-cm/
V Gize jsem nebyla, tak nevím.

Ikona diskutujiciho Miroslav 2024-01-27 20:33:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj ta Schumanova rezonace je 7.83 Hz, máš psané 7.86 ??

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-01-28 10:38:33
Ikona diskutujiciho
sipka

ok upraveno

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek