Somatická terapie: Cvičení pro uvolnění uloženého traumatu

27.2.2024 v Psychologie 8

Přemýšleli jste někdy o tom, jak v sobě může tělo a mysl držet traumatické zážitky i dlouho poté, co se staly? Účinky traumatu mohou být dlouhodobé, dalekosáhlé a mohou ovlivnit naši emocionální pohodu, fyzické zdraví a celkovou kvalitu života. Avšak vždy je tu naděje na uzdravení a znovuzískání pocitu vnitřní rovnováhy prostřednictvím somatických cvičení k uvolnění traumatu. Pojďme se dnes ponořit do říše somatického léčení a prozkoumat transformační sílu somatické terapie.Somatické prožívání – SE
Somatic Experiencing (SE) je terapeutický přístup vyvinutý Dr. Peterem A. Levinem, který se zaměřuje na léčení traumatu a obnovu vrozené schopnosti těla pro seberegulaci. Uznává, že trauma není pouze psychologický jev, ale má také významné fyziologické a somatické (= na tělo zaměřené) aspekty.
Somatic Experiencing si klade za cíl řešit dopad traumatu na nervový systém člověka a usnadnit dokončení instinktivních reakcí, které byly během traumatické události přerušeny.
Základním principem somatického prožívání je poznání, že tělo má vrozenou schopnost se léčit a obnovit v sobě rovnováhu. Traumatické zážitky často přehluší přirozené samoregulační mechanismy těla a mohou vyústit ve stav dysregulace v nervovém systému. Tato dysregulace se může projevit přes příznaky jako hypervigilance, úzkost, disociace, chronická bolest a další fyzické a emocionální potíže.
Prostřednictvím somatického prožívání jsou jednotlivci vedeni k tomu, aby si rozvinuli zvýšené uvědomění si svých tělesných pocitů a sledovali jemné fyziologické posuny, ke kterým dochází v reakci na vzpomínky nebo spouštěče související s traumatem. Terapeut vytváří bezpečné a podpůrné prostředí, kde mohou klienti zkoumat své pocity, emoce a myšlenky bez retraumatizace.

TYPICKÁ REAKCE NA TRAUMA
Opakované přehrávání události v hlavě ➟ Drobnosti se stávají spouštěčem ➟ Otupělost, disociace.
Hypervigilance, úzkost, snadná vydrážditelnost ➟ Ztráta paměti, problémy s koncentrací ➟ Náhlé živé vzpomínky na událost.
Vina, pocit zostuzení, sebeobviňování ➟ Riskantní a impulzivní chování, vzteklost ➟ Zvýšená spotřeba omamných látek.
Vyhýbání se věcem, které připomínají událost ➟ Pokřivené a destruktivní vnímání světa a sebe sama ➟ Problémy s udržením zdravých vztahů.

Somatické prožívání lze aplikovat na různé typy traumat, od jednorázových událostí, jako jsou nehody nebo přepadení, až po komplexní vývojová traumata a chronický stres. Jde o flexibilní přístup, který lze integrovat s jinými terapeutickými modalitami, čímž se zvyšuje jejich účinnost při řešení traumatu. Je důležité si uvědomit, že somatické prožívání a somatická cvičení k uvolnění traumatu se obvykle cvičí pod vedením vyškoleného terapeuta, který absolvoval požadovaný výcvik.


Somatická terapie 
Somatická terapie je holistický přístup, který uznává propojenost těla a mysli při zpracování a uvolnění traumatu. Uznává, že trauma není omezeno pouze na naše myšlenky a emoce, ale je také vtisknuto do našeho fyzického bytí. Somatická terapie má za cíl obnovit harmonii tím, že se zabývá reakcí těla na trauma a usnadňuje jeho vrozenou schopnost se léčit.

Terapie somatického zpracování
Terapie somatického zpracování staví na základech somatické terapie a využívá různé techniky k zapojení moudrosti těla do zpracování traumatických zážitků.
Tím, že přináší uvědomění si tělesných vjemů, pohybů a pocitů, pomáhá lidem terapie somatického zpracování využít vrozenou inteligenci svého těla a uvolnit a integrovat nevyřešené trauma.

Jak na to?
Techniky somatického prožívání a somatická cvičení k uvolnění traumatu, vyvinutá Dr. Peterem A. Levinem, poskytují rámec pro řešení traumatu zaměřením se na fyziologické reakce, ke kterým dochází během a po traumatické události. Tento přístup uznává, že trauma může narušit přirozené samoregulační mechanismy těla, což vede ke stavu dysregulace.
Techniky somatického prožívání vedou jednotlivce k opětovnému přehodnocení jejich vztahu k traumatickým vzpomínkám, což umožňuje dokončení instinktivních reakcí těla a obnovení přirozené rovnováhy.

Zde je několik účinných technik používaných v somatické terapii:

1. Zkoumání tělesných reakcí
Klienti jsou vedeni k tomu, aby věnovali pozornost svým tělesným vjemům, což jim pomáhá lépe si uvědomovat, jak jejich tělo reaguje na stres.

2. Pendulace
Spočívá se střídání mezi zaměřením se na pocity bezpečí a pocity související s traumatem, což umožňuje nervovému systému přejít k samoregulaci.

3. Uzemnění
Uzemňovací cvičení pomáhají klientům propojit se plně s přítomným okamžikem a svým fyzickým tělem.

4. Titrace
Rozdělení ohromujících zkušeností na menší, lépe zvládnutelné části, aby se zabránilo retraumatizaci.

5. Zdroje
Identifikace vnitřních a vnějších zdrojů pro podporu pocitu bezpečí a odolnosti během léčení.

6. Zpomalený postup
Pomalé a kontrolované procházení traumatických zážitků k postupnému zpracování a uvolnění zadrženého napětí.

7. Dotek a pohyb
Integrace doteku a fyzického pohybu pomáhá klientům spojit se se svým tělem a zbavit se stresu.

8. Zadržování
Klient se během terapie učí regulovat a ovládat intenzivní emoce.

9. Dokončení odpovědí
Klient je veden k dokončení sebeobranných reakcí, které mohly být během traumatické události přerušeny.

10. Integrace
Integrace změn a léčení zažitých prostřednictvím SE do každodenního života.

Tyto techniky, vedené vyškoleným odborníkem na SE, mají za cíl pomoci klientům uvolnit fyzické a emocionální účinky traumatu a vybudovat si odolnost.

VAŠE TRAUMA JE PLATNÉ, I POKUD
… se stalo už dávno
… nikdo jiný o něm neví
… jiní lidé to měli horší než vy
… nepamatujete si už přesně všechno co se tam stalo
… jiní lidé pochybují o vaší pravdě a pohledu na zážitek
… necítíte tu bolest každý den

Somatická cvičení
Somatická cvičení tvoří nedílnou součást somatického léčebného procesu a umožňují klientům znovu se spojit se svým tělem a procházet pocity souvisejícími s traumatem. Somatické cvičení k uvolnění traumatu lze cvičit jak v přítomnosti vyškoleného somaterapeuta, tak i samostatně doma.

1. Uzemnění
Tato cvičení zahrnují zaměření se na přítomný okamžik, spojení s okolím a využití smyslových zážitků k ukotvení sebe sama. Příklady vhodného uzemnění zahrnují hluboké břišní dýchání, pociťování váhy vlastního těla na stabilním povrchu, nebo zaměření se na dotek.

2. Skenování těla
Systematické zaměření se na různé části těla, všímání si vjemů a kultivování svého vědomí bez posuzování. Zkoumáním svých pocitů lze postupně uvolňovat napětí a podporovat relaxaci.

3. Somatický pohyb
Somatická pohybová cičení, jako je jóga, tai chi nebo tanec, může být nesmírně prospěšné pro uvolnění traumatu. Tyto metody, zahrnující jemné a vědomé pohyby, pomáhají znovu se spojit se svým tělem a uvolnit uložené napětí.

4. Emoční uvolnění
Spočívá v poskytnutí bezpečného prostoru pro tyto emoce, které mohou být vyjádřeny a vybity. Techniky jako hluboké dýchání, vokalizace nebo používání rekvizit, jako jsou polštáře, mohou podpořit uvolnění zadržovaných emocí, což navodí pocit úlevy a emoční integrace.

5. Všímavost a meditace
Cvičení všímavosti a meditace kultivují vědomí zaměřené na přítomný okamžik. Podporují soucitný a neodsuzující postoj k sobě samému. Pozorováním myšlenek, emocí a tělesných vjemů bez připoutanosti nebo odporu, si jednotlivci mohou vyvinout větší schopnost žít se svými zážitky souvisejícími s traumatem.

Závěr
Somatic Experiencing (SE) pomáhá jednotlivcům uvolnit a léčit trauma tím, že řeší fyzický a emocionální dopad traumatických zážitků prostřednictvím terapeutických technik. Příkladem somatické terapie je použití technik orientovaných na tělo, jako je hluboké dýchání nebo progresivní svalová relaxace, ke zvládání úzkosti.
Kritici metody vrdí, že Somatic Experiencing postrádá empirické důkazy a nemusí být univerzálně efektivní, přičemž se výsledky liší v závislosti na praktikovi a jeho schopnostech vést klienta.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Květa 2024-02-27 15:59:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji že tato témata otevíráte paní Alue 🌹

Ikona diskutujiciho Will 2024-02-27 16:00:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco jsem o tom četla a koukala jsem taky na edu videa na youtube. V kostce jsem z toho pochopila, že uložené trauma je nedokončená (zaražená) reakce na stres, kterou je potřeba znovu navázat a uvolnit. A cest jak to udělat je hodně.

Ikona diskutujiciho Roman 2024-02-28 15:38:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Parádní článek 👍

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-02-29 14:36:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju za inspiraci! 🙂 Čtu zrovna knížku Tělo sčítá rány (o traumatech a jejich léčbě) o které tu byla nedávno zmínka a můžu jedině doporučit.

Ikona diskutujiciho kiana 2024-03-02 15:27:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuju

Ikona diskutujiciho Gulliver 2024-03-03 11:22:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky. Připadá mi šílený že to zažil každej ale málokdo ví o tom že se to dá uvolnit i zpětně.

Ikona diskutujiciho coccinelle 2024-03-03 11:22:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

👍 👍

Ikona diskutujiciho Elis 2024-03-19 11:15:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

super článek, toto téma se mě velice dotýká, děkuji.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek