Svobodná vůle a osobní zodpovědnost

3.2.2010 v Bytosti 0

Andělé nás nemohou zbavit naší samostatnosti a nikdy to neudělají. Naopak se nám snaží pomoci dosáhnout vyšší úrovně osobní zodpovědnosti. I když nás vedou určitým směrem, záleží jen na našem rozhodnutí, zda a jak se tímto směrem budeme ubírat a co budeme po cestě dělat. Anděl strážný vás třeba vybídne k tomu, abyste změnili zaměstnání, s tím, že tato změna bude prospěšná pro celkový duchovní vývoj. Možná pak zažijete řadu náhod, například setkání s lidmi, kteří si zvolili tutéž cestu k úspěchu jako vy. Možná ucítíte potřebu koupit si časopis, který byste jindy nečetli a náhodou v něm objevíte článek o práci, která jakoby by byla určena právě vám. Když už se rozhodnete, že se budete o svou případnou profesi více zajímat, doslechnete se třeba o vhodném školení za cenu, kterou si můžete dovolit. To vám umožní předem se připravit na svou budoucí úlohu.

V každém případě je pravděpodobné, že tyto shody “náhod” mají na svědomí strážní andělé, kteří spolupracují s vyšším stavem vaší mysli, aby vás vedli tou správnou a pro váš osobní rozvoj tou nejprospěšnější cestou. To, zda se po této cestě vydáte, jak dlouho po ní půjdete a nakolik vás ovlivní, záleží jenom na vás. Často se před námi objeví hned několik cest nabízejících různé možnosti, jak dosáhnout vytouženého štěstí a osobního růstu. Pokud to andělům umožníme, ukážou nám všechna možná řešení a v našem rozhodování nás podpoří. Nikdy nás však do rozhodování nebudou nutit ani nebudou sami rozhodovat za nás.

Uplatnění svobodné vůle a síly vlastního rozhodování je základem našeho duchovního vývoje.

Pokud by vás andělé zbavovalo svobodné vůle a okrádali o právo volby, připravili by vás tak o ty nejúčinnější duchovní lekce. Pro váš duchovní vývoj je mnohem důležitější samotný proces rozhodování nežli konečné rozhodnutí. Andělé neudělají nic, co by protiřečilo naší vůli ani co by se příčilo naší povaze. Vše, co dělají, dělají jen s naším souhlasem, ať už je vědomý či nevědomý. Když jsme byli malí, naši rodiče většinou rozhodovali za nás, pečovali o nás, leccos zakazovali a dohlíželi na nás, abychom byli v bezpečí. Kdyby za nás rodiče rozhodovali i v době naší dospělosti, asi bychom se nikdy nenaučili důvěřovat vlastnímu úsudku a schopnostem. Taková důvěra je nezbytná pro skutečný rozvoj osobnosti. Nevěřím, že by na vyšších úrovních lidského i duchovního vědomí kdy existoval důvod k tomu, aby ostatní rozhodovali za nás. Ať už je nám šest nebo šedesát, je třeba, abychom rozvíjeli svou duchovní zralost, kterou získáme pouze uplatňováním schopnosti sami se rozhodovat. Naši andělé jsou odhodláni nás v tom podporovat.

Andělé nám pomáhají, abychom namísto svalování viny na druhé dosáhli duchovní samostatnosti.

Občas se stane, že i to nejaktivnější a nejsamostatnější z nás si přejí, aby nemuseli sami rozhodovat. Někdy by bylo jednoduché stáhnout se do pozadí a nechat nějakou vlídnou vnější sílu rozhodnout za nás. V extrémním případě se touha, aby tomu tak bylo, stane jádrem pohodlnosti, stavu kdy rezignujeme na svou osobní zodpovědnost, vzdáme se vlastní moci ve prospěch jiných lidí nebo dané situace a hledáme někoho, na koho svalíme vinu, když se věci nedaří. Pokud si zajistíme podporu andělů, pomohou nám zbavit se tlaku, kterému se sami vystavujeme. Poskytnou nám lásku, doprovod i ochranu, ale nebudou za nás rozhodovat. Pod andělským vedením je totiž svobodná volba osvobozující, přetvářející, stimulující a dokonce i zábavná. Andělé mají radost z toho, že nám pomáhají zbavovat se role oběti a přijímat odpovědnost za naše skutečné potřeby i touhy. To nám umožňuje stát se kapitánem vlastní duchovní plavby.

Další Andělé – ZDE

Z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek