Tajemství zdraví, štěstí a dlouhého života se nachází ve vašem podvědomí

26.6.2021 v Zdravověda 5

Známý ruský lékař a fyziolog Ivan Pavlov ve svých pracích tvrdil, že lidé, kteří se nedožijí 150 let, umírají z důvodu nepřirozených příčin. Odpůrci zdravého životního stylu často uvádějí jako příklad ,,případy z praxe“, ve kterých se objevují lidé, kteří mají špatné návyky a dožili se téměř sta let.V současné společnosti se věk více než osmdesát let považuje za dlouhověkost a většina mladých lidí sní o jeho dosažení. Ale lidský organismus je přitom navržen na mnohem delší období a sto let není v žádném případě jeho hranice.

Programovaný proces stárnutí
Pokud nebudeme brát v úvahu sebevražedné jednání typu kouření, konzumace alkoholu, vakcinace atd., mnoho procesů v našem organismu se podřizuje podvědomí. Současná medicína uznává, že obrovské množství nemocí je způsobeno psychosomatickými příčinami, které nerozpozná ani sám člověk. Dospělo se k závěru, že k destrukci těla nedochází prioritně pod vlivem nemocí nebo vnějších faktorů, ale kvůli psychologickému programování těchto destrukcí.
Podvědomé destruktivní postoje fungují jako spouštěče. Pokud nemocný nebo infikovaný člověk začne ,,podvádět“ sám sebe, oddává se sklíčenosti, podrážděnosti a má jistotu špatné prognózy, pak se jeho stav nejčastěji zhoršuje mnohem více než u sousedů z oddělení. Tento stav, kdy má člověk podezření, že má vážné onemocnění, se nazývá hypochondrie. Postihuje některé obzvláště podezřívavé studenty lékařských univerzit, kteří pociťují příznaky různých nemocí.

Jeden starší profesor říkal, že během celého svého života nikdy netrpěl žádnou nemocí. Zkušení psychiatři znají takové příklady, kdy se tělo pacienta ,,přizpůsobí“ jeho negativním myšlenkám a začne vydávat příznaky chorob. Existují případy, kdy takové myšlenky přivedly člověka ke skutečné smrti. Podvědomí člověka ovládá a někdy zcela ignoruje objektivní důvody.

Dalším příkladem jsou staré fotografie. Naši rodiče, a ještě více prarodiče, na nich vypadají mnohem starší než mnozí současní vrstevníci. Proč se to děje?
Jednou z nejpravděpodobnějších verzí je, že v těch dobách se lidé cítili staří mnohem dříve, než nyní. Věk 30 let se považoval za vysoký, když už zbývala pouze příprava na stáří. A teď, ve věku 30 let mnoho lidí teprve začíná uvažovat o založení rodiny a potomcích.
Věk je nejčastější nastavení, které je v hlavě a řídí chování a procesy našeho organismu.

Spuštění programu stárnutí
Osamělí lidé jsou zřídkakdy dlouhověcí. Stává se to ve většině případů, protože necítí, že by je jiní lidé potřebovali. Pokud starší manželský pár nemá děti, často po smrti jednoho z manželů zemře i druhý, jednoduše proto, že nechce být sám. I když má možná dobré zdraví, které mu umožňuje žít ještě více, než deset let.

Vědci dospěli k závěru, že nemoci a proces stárnutí do značné míry podléhají světonázoru samotného člověka. Existují lidé, kteří nenávidí vyprávění o nekonečných chorobách a poruchy organismu související s věkem, je často obcházejí. A jsou tu i tací, kteří u sebe s manickou vytrvalostí vyhledávají projevy pravidelných onemocnění a spěchají navštívit kliniku a lékárnu.

Program smrti
Někdo bojuje za svůj život a někdo ne. Neustále úvahy, že život nepřináší uspokojení, že člověk už má za sebou všechny své záležitosti, úvahy o nemoci, smrti a stáří, nutí organismus, aby se smířil s rozhodnutím majitele a splnil jeho přání. Vědomý a konstruktivní vztah k životu, klid, úcta k přírodě a lidem kolem sebe, k sobě samému, je to, co odlišuje dlouhožijící. Prodlužuje to všechny termíny a zlepšuje zdraví.

Vnucování stereotypů
Malé děti vůbec nechápou, co je to smrt. Ale dospělí si to nejprve uvědomí, pak se s touto myšlenkou vyrovnají, a začnou cestovat po lékařích s programováním destrukce organismu.
Ve společnosti existuje zřetelné vymezení podle věkových limitů: ve věku 20-30 let je čas založit rodinu, ve věku 30-40 let – začít stonat, 50-60 let – připravit se na smrt a 90-letí lidé jsou obecně vnímáni s určitým podezřením – proč stále žije?
Zatímco historie zná mnoho případů, kdy lidé žili i mnohem déle, než sto let. Pravda, možná se to stalo, protože jim nikdo neřekl, že je čas zemřít, a oni sami o tom nevěděli.

Klíč k nesmrtelnosti
Statisticky většina starších lidí umírá krátce po odchodu do důchodu. Toto období je určeno ztrátou smyslu života. Do té doby děti dorostou, není třeba pracovat a člověk přestane chápat, a to je nejdůležitější, proč potřebuje dále žít. Začínají se vynořovat myšlenky, že ,,už prožil své“, udělal všechnu práci a není nikomu potřebný.
Mnoho dlouhověkých lidí vedlo aktivní životní styl až do posledních dnů. Dějiny znají příklady, kdy lékaři, už v nejváženějším věku, operovali pacienty a poskytovali konzultace. Jiní obdělávali půdu a produkty jejich úsilí krmili příbuzné a přátele. Tito všichni mají společné to, že každý den přinášeli užitek lidem a štědře se dělili o radost a ovoce své práce.

Zákon nesmrtelnosti je velmi jednoduchý ten, kdo přináší užitek tomuto světu, žije dlouho. Pokud člověk cítí svou zbytečnost, nastartuje procesy sebezničení. Naopak člověk, pevně a harmonicky vetknutý do řetězu událostí, bude žít tak dlouho, jak bude vesmír potřebovat.

Neustálý rozvoj
Dokud se člověk rozvíjí, žije. Jakmile se zastaví ve svém vývoji, degraduje a postupně umírá. Tato pravda byla známá před tisíci let. Tehdy žili kněží, kteří studovali písmo, velmi dlouho, protože nebylo možné ho za celý pozemský život úplně pochopit. Neustálý vývoj, zvědavost, pomáhá udržovat zájem o život ve všech jeho prospěšných projevech. A pokud tento zájem přetrvává, pokud je v duši radost a inspirace, smrt si v člověku nenachází své místo. Tajemství dlouhověkosti je docela jednoduché – člověk žije tak dlouho, dokud ví, proč žije.


překlad aluska.org 2021/ podle ZdrojeKomentáře

Ikona diskutujiciho Tinka 2021-06-26 07:06:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak jsem četla kdysi na jednom webu: Umřít před první stovkou, to je předčasná smrt. 🙂

Ikona diskutujiciho kiana 2021-06-26 14:11:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„člověk žije tak dlouho, dokud ví, proč žije“
– přesně tak

vždycky je potřeba mít nějaký smysl, motivaci a nějaký důvod, proč žít (ono se to objeví většinou samo – můžou to být druzí lidé nebo nějaký koníček či učení se něčemu novému/objevování..)

Ikona diskutujiciho tauri 2021-06-26 21:49:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak řekl agent Smith, „To účel nás stvořil. Účel nás spojuje. Účel nás motivuje. Řídí nás, pohání nás, to účel nás definuje. Účel nás zavazuje.“
A jak píšeš o otroctví..Ano, motivaci nám schválně ničí, aby lidi byli věčně nemocní a nespokojení a tím je zlomí a lidé ztrácejí smysl a hodnotu. Už aby to křáplo, je to už moc dlouhý a těch ospalých brutálně moc.

Ikona diskutujiciho Heretik 2021-06-26 15:23:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bā Xiān, Osm Nesmrtelných
https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_Immortals

Ikona diskutujiciho jarča 2021-07-04 01:43:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S tím článkem naprosto souhlasím. Dokud má člověk motivaci, tak žije.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek