Tajný život Marilyn Monroe: Otrokyně hollywoodského ovládání mysli | 1.díl

13.7.2020 v Symbolika 23

Marilyn Monroe je možná nejznámější postavou americké kultury a nejznámějším sexuálním symbolem všech dob. Za Monroe fotogenickým úsměvem však stála křehká žena, která byla vykořisťována a podrobena kontrole mysli mocnými manipulátory.Marilyn Monroe je sexuální symbol, který ztělesňuje vše, co Hollywood představuje: kouzlo, třpytky a sexuální přitažlivost. Její kultovní smyslná blonďatá osobnost vyvolala revoluci ve filmovém průmyslu a dodnes je její symbolika velmi živá v pop kultuře. Zatímco Marilyn představuje vše, co je na Hollywoodu okouzlující, znepokojující příběh jejího soukromého života představuje vše, co je v Hollywoodu temné.
Marilyn byla skutečně manipulována „lékaři mysli“ na vysoké úrovni, kteří ovládli všechny aspekty jejího života a způsobili, že ztratila rozum.
Její smrt ve věku 36 let je jednou z prvních „záhadných úmrtí celebrit“ v pop kultuře. Ačkoli mnoho faktů ukazuje na vraždu, je stále klasifikována jako „pravděpodobná sebevražda“.

Zatímco mnoho životopisců vysvětluje její útrapy psychickými potížemi, fakta o jejím životě spojená se znalostmi temné povahy Hollywoodu odhalují něco mnohem temnějšího: Marilyn Monroe byla jednou z prvních celebrit podrobených kontrole mysli (projekt Monarch), podprogramu CIA MK Ultra. Díky traumatu a psychickému programování se Monroe stala loutkou stínové elity.

Když programování Monroe ztratilo svůj účinek a začala se hroutit, byla zabita. To se u otroků MK Ultra dělá, když už nejsou užiteční  a začnou představovat potenciální riziko pro své pány.

Raná léta
Norma Jeane Mortenson prožila těžké a nestabilní dospívání. Nikdy nepoznala otce a její matka byla mentálně nestabilní a neschopná se o ni postarat. V ,,My Story“ Monroe napsala, jak si vzpomíná, že viděla svou matku křičet a smát se, když byla násilně odvezena do Státní nemocnice.

V 11 letech byla Norma Jeane svěřena do pěstounské péče a vystřídala celkem v 11 pěstounských domovů. Když už nebyl k dispozici žádný pěstounský dům, skončila v sirotčinci Hollygrove v Los Angeles. Jako by stěhování z jednoho pěstounského domu do druhého nebylo dost obtížné už samo sobě, s Normou Jeane se v několika z nich zacházelo tvrdě. Ještě horší bylo, že byla zneužita u nejméně tří z pěstounských domovů.

Například v 11 letech Normu Jeane adoptovala nejlepší kamarádka její matky Grace McKee a její nový manžel, Ervin Silliman doktor Goddard. Doktor ji opakovaně sexuálně napadl, což Normu Jeane přinutilo odstěhovat se. V jiném případě, když byla na střední škole, byla Norma Jean poslána do domu své tety v kalifornském Comptonu. Tam ji jeden ze synů tety zneužil a znovu ji donutil odstěhovat se.
Zde je další popis jejího zneužití: ,,Řekla, že ji šlehala jedna pěstounská matka, když se dotkla ,,špatné části“ svého těla. Další vážnější incident nastal, když jí bylo osm. Jednoho večera ji pronajímatel, kterého nazvala pan Kimmel (Marilyn řekla později, že to není jeho skutečné jméno), požádal, aby vešla do jeho pokoje a zamkla za sebou dveře. Objal ji. Kopala a bojovala. Udělal, co chtěl, a řekl jí, aby byla hodná holka. Když ji pustil, dal jí minci a řekl jí, aby si koupila zmrzlinu. Hodila ji po něm a hned šla říct své pěstounské matce, co se stalo. Ale ta ji neposlouchala.
Norma Jean šla do svého pokoje a celou noc plakala.“

Marilyn o incidentu řekla, že se cítila špinavá a koupala se několik dnů, než se cítila opět čistá. Takové opakované pokusy cítit se čistě prostřednictvím sprchy nebo vany jsou typickým chováním obětí útoku. Marilyn řekla, že po incidentu začala koktat a v době zvýšeného stresu se k ní hrůzný zážitek vracel. Když vyprávěla jednomu tazateli o svém zneužívání, začala u toho opět koktat.
Důkazy poukazují na skutečnost, že byla zneužívaným dítětem, jehož časná sexualizace vedla k jejímu nevhodnému chování v dospělosti.
Nestabilní traumatické mládí udělalo z Normy Jeane dokonalou kandidátku na kontrolu mysli Monarch.

Některé děti bez rodičů, vydané na milost a nemilost dospělých, jsou často prodávány, aby se staly otroky tajných agentur zabývajících se kontrolou mysli. Nulové zázemí Normy Jeane z ní učinilo ideální cíl pro Beta Kitten programming (také známé jako programování koťat).

Beta je druhé písmeno řecké abecedy a představuje sexuální modely a změny, které programátoři vytvářejí. Na tomto typu programování se podílí primitivní část mozku. K ukotvení tohoto programování je použita událost předčasného zneužití.

Kontakt s okultním Hollywoodem
Než se stala slavnou, pracovala Norma Jeane pod jménem Mona jako striptérka v Los Angeles. Tam přišla do kontaktu s Antonem LaVeyem, mužem, který později založil vysoce vlivnou Satanovu církev. Podle Springmeiera byl LaVey manipulátorem MK Ultra a Monroe se stala jedním z jeho kočičích otroků.

Marilyn Monroe byla sirotek a během jejího dětství ji Illumináti a CIA naprogramovali na otrokyni projektem Monarch. Než se stala herečkou, zatímco byla ještě striptérka, trávila čas se zakladatelem Satanovy církve Antonem LaVeyem. Oběti LaVeye ho označily za programátora mysli. LaVeyova biografie také zmiňuje, že měl aféru s Monroe.

Přibližně ve stejném čase byl LaVey ve spojení s další herečkou Jayne Mansfield. Vztah mezi nimi byl také popisován jako „aféra“, ale realita byla mnohem temnější: ,,Anton LaVey byl programátorem mysli řady hollywoodských herců a hereček, včetně Jayne Mansfield a Marilyn Monroe, které ho obě obsluhovaly jako sexuální otrokyně.“ (Anton Szandor LaVey, Whale.to)


vlevo LaVey, vpravo Jayne Mansfield

Marilyn Monroe a Jayne Mansfield měly hodně společného. Obě byly blonďaté krásky a zasloužily se za sexualizaci Hollywoodu. Obě byly v časopise Playboy, obě měly poměr s Antonem LaVeyem a obě měly poměr s Robertem F. Kennedym a Johnem F. Kennedym. Nakonec obě zemřely okolo třiceti let. (Marilyn ve 36, Jayne ve 34 letech)

Hvězda žijící jako vězeň
Další společná věc u Monroe a Mansfield je, že obě byly součástí agentury Blue Book Model Agency. Právě tam se Norma Jean proměnila v kultovní Marilyn Monroe. Když byla Norma Jeane přijata jako modelka, měla kudrnaté zrzavé vlasy. Tato „dívka odvedle“ brzy získala  hollywoodskou proměnu a ztělesnila novou osobu jménem Marilyn Monroe.


Zasvěcenci přesvědčili Normu Jeane, aby podstoupila plastickou operaci, změnila si jméno na Marilyn Monroe a změnila barvu vlasů na platinovou blondýnku. Monroe smyslná osoba hloupé blondýnky jí umožnila přistát v několika filmech, které v Hollywoodu začaly s jasným kulturním posunem.
Ve filmu „Páni mají radši blondýnky“ hraje roli smyslné, ale materialistické ženy, která se nebojí používat své kouzlo k získání toho, co chce. Tento typ osobnosti se bude v pop kultuře opakovat znovu a znovu.

Norma Jeane používala Marilyn Monroe několik let jako umělecké jméno, ale v roce 1956 si legálně změnila jméno na Marilyn Monroe. Tato změna odrážela mnoho smutných pravd o jejím osobním životě: Pokud jde o kontrolu mysli, změna jejího jména na Marilyn Monroe představuje potlačení její skutečné osoby, aby mohla existovat pouze její naprogramovaná alternativní osobnost. Marilyn byla jen tím, co oni chtěli.

Jak odhalilo několik životopisů, Marilyn neměla žádnou osobní svobodu. Neměla žádný kontakt se svou rodinou a její obsluhující pracovníci ji izolovali, aby ji lépe ovládali a zamezili kontaktu se skutečnými lidmi, aby si nemohla uvědomit, že je zmanipulovaná. Jedinými lidmi, se kterými byla v kontaktu, byli její „psychologové“ a její obsluhující pracovníci.
Její existence nebyla plnohodnotná, žila spíš jako chovanec. Marilyn neměla žádný osobní život mimo diktát programátorů a jejích pánů. Programátoři a zneuživatelé se tak tvrdě ponořili do kontroly nad Marilyn, že ji opakovaně přiblížili k šílenství.

Marilyn byla také neustále pod intenzivním dohledem. Roky po její smrti bylo v jednom z jejích domovů nalezeno neuvěřitelné množství sledovacích zařízení.
V roce 1972 se herečka Veronica Hamel a její manžel stali novými majiteli domu Marilyn v Brentwoodu. Najali dodavatele, který vyměnil střechu a přestavěl dům. Ten objevil sofistikovaný systém přímého odposlechu a odposlechu telefonů, který pokrýval všechny místnosti v domě. Komponenty nebyly komerčně dostupné v roce 1962, ale podle slov úředníka ministerstva spravedlnosti v důchodu, to bylo „standardní vybavení FBI“. Tento objev poskytl další podporu tvrzením konspiračních teoretiků, že Marilyn byla pod dohledem Kennedyových a Mafie. Noví majitelé utratili 100 000 dolarů za odstranění odposlouchávacích zařízení z domu.

V zajetí kouzel doktorů mysli
V roce 1956 Marilyn konvertovala k judaismu a vdala se za svého třetího manžela, scenáristu Arthura Millera. V tomto okamžiku byli jedinými lidmi v životě Monroe její manžel, její herecký učitel Lee Strasberg, její psychiatrové Margaret Hohenberg, Marianne Kris a Ralph Greenson.
Marilynin život byl pro ni neuvěřitelně monotónní. Její schůzky u doktora a hodiny herectví byly prakticky všechno, na co se mohla těšit.


Lee Strasberg byl herecký kouč Marilyn Monroe. Podle Elia Kazana měl kolem sebe auru proroka, kouzelníka, čaroděje, psychoanalytika a obávaného židovského otce.
Těchto pár lidí zdědilo většinu jmění po Marilyn. Samotný Lee Strasberg zdědil 75% jejího majetku, zatímco Dr. Marianne Kris získala 25%.
Lee a jeho manželka Paula Strasbergovi se kolem roku 1955 velmi rychle stali kontrolory života Marilyn s kolosálním vlivem a převzali téměř všechny aspekty jejího bytí. Mnoho Marilyniných přátel a kolegů sledovalo, jak se to děje, a cítili se z toho velmi nepříjemně, ale nedokázali s tím nic udělat. Její muž Arthur Miller jí začal tyto obavy tlumočit. Během posledního roku jejího života se objevily známky toho, že důvěra Marilyn v manžele Strasbergovy zeslábla a že už nechtěla, aby nad ní měli kontrolu. Říká se, že se právě chystala zbavit jejich služeb, což byl další ukazatel toho, že Marilyn měla v úmyslu změnit svoji vůli.

Po smrti Marilyn byla její poslední vůle napadena kvůli tomu, že byla pod „nepřiměřeným vlivem“ jejích ,,zaměstnanců“.

Dalším důkazem nadměrné kontroly „doktorů mysli“ v životě Marilyn je skutečnost, že její psychiatr Ralph Greenson byl ten, kdo našel Monroe mrtvou. Proč byl v jejím domě pozdě v noci? Jak si ukážeme později, okolnosti její smrti jsou neuvěřitelně podezřelé.

Stručně řečeno, jak je tomu v případě většiny otroků projektu Monarch, manipulátoři Marilyn měli na starosti všechny aspekty jejího života. Kontakt s členy rodiny byl zcela zakázán. Přestože měla Marilyn Monroe rodinu, její lékaři, psychologové a jednající trenéři ji od nich izolovali. Členové rodiny Hoganů, kteří žili v oblasti Los Angeles, se pokusili navázat kontakt s Marilyn Monroe poté, co se stala slavnou a jejich úsilí o spojení s ní bylo zastaveno.

Monroe byla odpojena od své rodiny a prakticky bez přátel, navštěvována terapeuty téměř denně. Byly tyto návštěvy skutečně programovacími seancemi? Jedna věc je jistá, jak se počet návštěv neustále zvětšoval, Monroe se úměrně tomu zhoršila. Jedním z výmluvných odkazů je „Příběh chirurga“, text který napsala samotná Monroe.

Příběh chirurga
Příběh chirurga je text napsaný v podobě básně, který popisuje, jak ji Lee Strasberg a její psychiatrička Margaret Hohenberg rozřízli. Zatímco někteří lidé považují tento příběh za Marilyninu vzpomínku na noční můru, jiní tvrdí, že je to vlastně popis seance při programování mysli.

 • Best finest surgeon—Strasberg
  to cut me open which I don’t mind since Dr. H
  has prepared me—given me anaesthetic
  and has also diagnosed the case and
  agrees with what has to be done—
  an operation—to bring myself back to
  life and to cure me of this terrible dis-ease
  whatever the hell it is—(…)
  Strasberg cuts me open after Dr. H gives me
  anesthesia and tries in a medical way to comfort me  –
  everything in the room is WHITE in fact I can’t even see anyone just white objects -​
  they cut me open – Strasberg with Hohenberg’s a-s.
  and there is absolutely nothing there—
  Strasberg is
  deeply disappointed but more even—
  academically amazed
  that he had made such a mistake. He
  thought there was going
  to be so much—more than he had ever
  dreamed possible …
  instead there was absolutely nothing—
  devoid of
  every human living feeling thing—
  the only thing
  that came out was so finely cut sawdust—like out of a raggedy ann doll—and the sawdust
  spills
  all over the floor & table and Dr. H is
  puzzled
  because suddenly she realizes that this is a
  new type case. The patient … existing
  of complete emptiness
  Strasberg’s dreams & hopes for theater
  are fallen.
  Dr. H’s dreams and hopes for a permanent
  psychiatric cure
  is given up—Arthur is disappointed—
  let down.

V tomto podivném a znepokojivém příběhu popisuje Monroe, jak ji psychiatrové omámili a rozřízli. Píše, že jí to ani nevadilo, protože byla „připravena“. Disociovala se? Je zde také zmínka o tom, že vidí pouze bílou, což by se mohlo týkat senzorické deprivace – metody používané v programování MK Ultra.
Jakmile ji rozřízli, našli pouze „jemné piliny“ jako z otrhané panenky. To jsou typická slova otroka MK, který zcela ztratil kontakt se svou skutečnou osobností. Marilyn se cítí jako prázdná panenka.
Příběh chirurga je o technikách kontroly mysli, jako je smyslová deprivace a podávání disociačních anestetik.

Marilyn Monroe byla podrobena technikám a prostředkům na kontrolu mysli v rukou Lee Strasberga a Dr. Margaret Hohenbergové, když s nimi v roce 1955 absolvovala soukromá setkání, aby pomohla ,,uvolnit bloky v jejích hereckých technikách“. Jejich metodika spočívala v tom, že se Marilyn Monroe ponořila do bolestivých vzpomínek z dětství. Řekli jí, že to z ní udělá skvělou herečku. Přesvědčili Marilyn, že jí tím vlastně pomáhají. Byla to mentální operace. Nebyla fyzicky řezána, ale mentálně otevřená. Je obvyklé oběť první rozebrat a pak změnit její chování. Nemělo to nic společného s hraním. Bylo to čisté a jednoduché vydírání pomocí technik a drog na kontrolu mysli. Senzorická deprivace, disociativní anestetika a psychické řízení jsou součástí celkového procesu kontroly mysli.
Ať už se tento příběh ve skutečnosti odehrál nebo ne, vyjadřuje vnitřní pohnutky otroka MK Ultra, který je bezmocný proti svým psovodům a jejich klinickým pokusům ho naprogramovat a upravit.

Traumatizována svými manipulátory
V roce 1961 Dr. Kris přesvědčil Marilyn, aby se přihlásila na psychiatrické oddělení Payne Withney. Události, které následovaly, jsou šokující vzhledem k tomu, že Marilyn byla světově proslulá filmová hvězda – ale není to překvapivé, když zvážíme skutečnost, že byla otrokem ovládání mysli.
Co se stalo na psychiatrickém oddělení:

,,Kris přivedl Marilyn do rozlehlé bílé cihlové nemocnice v New Yorku – Weill Cornell Medical Center, s výhledem na řeku East v 68. ulici. Oblečená v kožichu podepsala papíry pod jménem Faye Miller, aby se identifikovala. Pak ji rychle doprovodili na slíbené místo, kde měla odpočívat, ale přišla do čalouněné místnosti na uzamčeném psychiatrickém oddělení. Čím víc vzlykala a prosila, aby ji někdo pustil ven a čím víc bouchala na ocelové dveře, tím více psychiatrický personál věřil, že je skutečně nemocná. Dali jí svěrací kazajku, vzali jí šaty i peněženku. Dostala povinnou koupel a vyfasovala nemocniční hadry.
1. a 2. března 1961 Marilyn napsala dr. Greensonovi mimořádný šestistránkový dopis, který živě popisoval její utrpení: V Payne-Whitney se nedočkala žádné empatie, bylo to tam velmi zlé. Strčili ji do cely pro velmi narušené depresivní pacienty. Cítila se, jakoby byla v nějakém vězení za zločin, kterého se nedopustila. Všechno bylo pod zámkem. Dveře měly okna, takže bylo na pacienty pořád vidět. Stopy nehumánního násilí stále zůstávaly na stěnách od bývalých pacientů.
Pak přišel psychiatr a provedl jí fyzickou prohlídku, včetně zkoumání prsou, jestli nemá bulky. Protestovala a řekla mu, že měla tuto kontrolu před méně než měsícem, ale to ho neodradilo.
Když odmítla spolupracovat s personálem, dva statní muži a dvě statné ženy ji vzali a odvezli výtahem do sedmého patra nemocnice. Bylo jí nařízeno, aby se vykoupala – podruhé od příchodu – a pak se k ní přihlásil ředitel.
,,Řekl mi, že jsem velmi, velmi nemocná dívka a byla jsem velmi, velmi nemocná dívka po mnoho let.“
Doktorka Krisová, která jí slíbila, že ji navštíví den po jejím uvěznění, se neobjevila a ani Lee Strasberg, ani jeho manželka Paula, které se jí konečně podařilo napsat, ji nemohla propustit, protože to nebyla její rodina.“ (Marilyn a její příšery, Vanity Fair)

Dalším méně propagovaným aspektem života Monroe jsou její dvě neúspěšná těhotenství. Zatímco většina biografií uvádí, že prodělala potraty, některé zdroje naznačují, že ve skutečnosti byly potraty vyvolány. Vynucování potratů je v MK Ultra běžnou praxí a po přečtení Marilyniných vlastních slov se zdá, že její dítě bylo odvezeno jejími pány. V Pepitonově knize Marilyn údajně řekla o svém těhotenství: ,,Neber mi moje dítě. Vzali mi ho… a nikdy jsem ho už neviděla.“ Kniha v podstatě uvádí, že Marilyn neprodělala potrat, ale „oni“ jí dítě sebrali.

,,Poté, co měla Marilyn zdravé dítě, jí bylo odebráno a nikdy jí nebylo dovoleno ho vidět. Bylo velmi pravděpodobně obětováno. Marilyn se příliš bála zeptat, co s ním udělali. “ (Springmeier, op. Cit.)

Podle jejích životopisů ztratila Marilyn obě své děti na Poliklinice, na místě, kde byla podle Springmeiera programována. Marilyn řekla: „Vrátit se do nemocnice je noční můra… Bolest? Jaká bolest?“
Jedinou bolestí pro ni bylo, že neměla své vlastní dítě.
Oběti programu Monarch musely snášet obrovské množství hrozného mučení. Naučily se přežít disociací. Když Marilyn řekne „Co je bolest?“ Přesně vyjadřuje její reakci na bolest. Nemohla mít bolest, protože ji od sebe oddělila. Určitá alter ega jsou vytvořena k tomu, aby bolest zmírnila, a ostatní alter persony to díky tomu nemusí prožít.

Trauma, zneužívání, izolace, kontrola mysli a neustálý dohled byly součástí jejího každodenního života. Tento druh zneužívání si na obětech vybírá značnou daň a po chvíli dojde téměř nevyhnutelně k úplnému zhroucení. V tomto okamžiku jsou otroci MK Ultra obvykle usmrceni. Byl to konečný osud Marylin Monroe?

Pokračování příště

připravila © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020, podle zahraničního zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Rady 2020-07-13 08:58:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úžasný přehled, o Marylin jsem se zajímala, ale nerozuměla jsem, co se s ní dělo, tak už je mi to jasné. Chudák ona i a další, co tímhle prošli.

Ikona diskutujiciho micka 2020-07-13 09:09:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško nemůžeš ten překlad nějak upravit?? Ten strojový překlad z toho přímo čiší, to je hrůza:-(
A „oženila se se svým třetím manželem“ je fakt vrchol….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-13 09:18:48
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 😀 … a kromě této jedné chyby tam ještě něco vidíš, když říkáš jaká je to ,,strašná hrůza?“

Ikona diskutujiciho ginze 2020-07-13 14:39:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Zase tak hrozné to není, viděla jsem spousty horších překladů, pohybuji se v tom. A člověk při práci s ohromným množstvím textu udělá ještě horší chybu…když to někdo dělá zadarmo a nemá za zadkem ještě korektora, tak se nedá očekávat 100% přesnost textu, ale právě jde o to, že je to taky zdarma, veřejně přístupné všem…za mě ok 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-13 14:48:09
Ikona diskutujiciho
sipka

jn, nejlepší je kritizovat jak kdybys za to platila 😀

Ikona diskutujiciho micka 2020-07-13 10:21:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Spousty slovních obratů, které takhle kostrbatě přeložené vyznívají docela směšně. Škoda, protože je to závažné téma. O Marilyn jsem se hodně zajímala, takže některé věci v článku mi přijdou nepřesné, nemám-li říct, že lživé. Například se Marilyn stýkala se svou nevlastní sestrou, navštěvovaly se a měly dobrý vztah, sama výslovně řekla, že má rodinu a stýká se s ní, normálně jako každý „obyčejný“ člověk.
Taky projevila podle mě na svou dobu (a na své velmi nevýhodné dispozice z dětství) dost odvahy a činorodého ducha, když nebyla spokojená, jak se s ní zacházelo u filmových společností, s nimiž měla smlouvu. Vadily jí role hloupých žen, které jí byly nabízeny, tak si založila vlastní produkční společnost Marilyn Monroe Production, společníkem jí v ní byl fotograf (a určitou dobu taky Marilynin milenec) Milton Greene. V ní si produkovala film Princ a tanečnice, ve kterém i hrála hlavní roli.

Článek vyznívá, že Marilyn byla chudák, taková oběť iluminátů, ale není to tak úplně pravda. Myslím, že byla schopný člověk, bohužel nemohla realizovat svůj potenciál kvůli děsivým traumatům z dětství, které ji příliš poškodily a připravily skvělou půdu pro další manipulaci s její nalomenou psychikou.

vigilantcitizen.com jsem kdysi sledovala, hlavně jejich týdenní rubriku o iluminátských symbolech v médiích, ale pak od ní upustili

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-13 12:39:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud si stěžuješ na konkrétní stať, musíš ji přesně citovat, jinak to považuji za bezpředmětné. Některé projekty nemají české synonymum a přeložit se nedají, nebo dost blbě. Pokud ti můj překlad připadá blbý, tak si ho můžeš jít přečíst v originálu.

Ikona diskutujiciho izairi 2020-07-13 14:06:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška má pravdu,jestli se Ti překlad nelíbí,tak si přečti originál.Na tadesco tohle není,tam čtenáři chápou,že tereza (která překládá)toho má moc (o tomášovi ani nemluvím)a nabízí s překlady pomoc.A Aluška toho má taky spoustu. Blbě kritizovat umí každý.

Ikona diskutujiciho Lili 2020-07-13 10:32:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úžasný článek o životě Marylin. Nevěděla jsem, že její život byl takové peklo…těším se na pokračování 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-13 12:41:32
Ikona diskutujiciho
sipka

díky, je fajn vidět tady i někoho spokojeného 😀 to vždycky potěší když se s tím člověk crcá celý den

Ikona diskutujiciho Eva 2020-07-13 15:06:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue. Prosím ťa a ako vnímaš fakt že niekomu po hrozných zážitkoch dospievajúceho dievcata polícia pristúpila k vymazu pamäte. Mne sa to stalo a teraz po niekoľkých desiatkach rokov sa mi vrátila. Vspominam si na mnohe neviem však ci na všetko úprimne som z toho v šoku ale je to realita.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-13 16:31:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemám žádná data o tom, že by se tohle dělo na Slovensku a nevím o čem byl tvůj případ. Nemám k tomu co napsat.

Ikona diskutujiciho JOjo 2020-07-13 15:22:08
Ikona diskutujiciho
sipka

A já taky chválím ….o Marylin jsem se vždy zajímala a četla jsem o ní také dost knih. A musím říct, tedy napsat, že tento článek mi jí ukázal ještě z jiného pohledu. A dozvěděla jsem se o ní věci, které jsem jinde nečetla. A s přibývajícími léty mi přijde její pohled stejně smutný jako princezny Diany….a ani se jim nedivím. Normální bytost to nemohla ustát.
A anglicky neumím ani slovo, takže i tady pochvala, nebýt ochotných lidiček, článek bych opět přešla….díky Alu

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-13 16:32:13
Ikona diskutujiciho
sipka

ještě budou tři díly, překládat to byl sice mor, ale je to moc zajímavé

Ikona diskutujiciho Marina 2020-07-13 22:02:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ku vyssie uvedenej kritike prekladu:
Ja denne dychtivo chodim na Aluska stranky kvoli OBSAHU a kvalita prekladu je pre mna tu osobne irelevantna.
Pre mna je relevantny obsah.
A ona je uzasna bytost ktorej nazory a clanky ma fest zaujimaju.
Detaily a chyby prekladu ma na tejto nevyrusuju, hoci som sama lingvista – pre neznalych jazykovedec, takze tyyyym chcem povedat, ze ked JA zacnem upozornovat na jazykove a stylisticke a semanticke „preslapy“ diskutujucich, nebudete sa stacit divit.
Takze klud Priatelia 🌼
a vnimajme co/aku vedomost/scchopnost/poznatok/inspiraciu atd. nam Alu chce clankom sprostredkovat a nie sa „hadat“ nezmyselne na eventualnych chybach prekladu.
Sem chodime kvoli spiritualnym podnetom sklbenym s mudrou sofistikovanou hlavickou nasej Alusky ktora sa stara o nas denny duchovny sebarozvoj vyberom inspirativnych clankov, na ktore my kvoli praci a starostlivosti o rodinu nemame cas.
Takze za mna VDAKA ALU 🌼
Ps: a povedz ked mozem zacat prispievajucich odborne kritizovat za jazykove preslapy ;-)😉
Sa nebudu stacit divit 😂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-13 22:21:50
Ikona diskutujiciho
sipka

No… můžeš hlásit když mi najdeš v článku překlep, já každej čtu asi 3x ale jak to pak znám zpaměti tak už to nevidím.

Ikona diskutujiciho JOjo 2020-07-14 08:54:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Dámy já bych nějaké překlepy či přehmaty v komentářích nechala být. Jak krásně píše MARINA-důležitější je obsah, než cokoliv jiného. A každý máme máslo na hlavě a ty co nejvíc kříčí „Chyťte zloděje“ – však ono jim to brzo dojde, co je podstatné :)…..Za mne – ALU, jen to do nás val i s kostrbatým překladem, díky ti…

Ikona diskutujiciho Kounovský 2020-07-14 09:03:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na rozdíl od mnoha ostatních se mi filmy s MM příliš nelíbily. Připadala mi trochu nepřirozená, vše hrané, v pozadí žádná osobnost. Před pár lety jsem měl sen, v prozářené místnosti dvě dívky v bílém, takříkajíc nadpozemské krásy, a nenápadně stranou MM. Silně mě to přitáhlo k MM, oboustranný zášleh vědomí a od té chvíle vím, že jí strašně ublížili a nedám na ni dopustit. Díky za článek.

Ikona diskutujiciho Marina 2020-07-14 11:03:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Presne tak ☺
Je to uplne normálne a bežné, že vtedy prekladateľ „nevidí“, nevníma. Je totiž silne ovplyvnený jazykom, z ktorého prekladal, lebo v ňom rozmýšľal.
Ja mam na to takú „techniku“, že keď text prelozim, bud sa po skončení prace vyspim (nie vždy sa to samozrejme z časových dôvodov dá) alebo vytlacim text na papieri. Oboma spôsobmi si tym vytvorim isty odstup od prekladu a vtedy „vychytam všetky blchy“ – zrazu vidím chyby a chybičky textu prekladu.
Ziadna svetoborna technika, ale mne fest pomáha.

Ikona diskutujiciho Marina 2020-07-14 11:19:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A tvoje preklady su uplne v poriadku.
Si sikovna aj v tom.
Z casu na cas kazdy robi chyby a ten, kto kričí, že on nie, tak ich obyčajne robí najviac.
To je moja skúsenosť.
A mne nejaka ta sem-tam mala chybicka či slang nevadí, dokonca sa mi páči, lebo Alu tým textu dodáva istý esprit, niečo zo seba.
Najmä jej komentare, sú „boží“ 👍😀
Skvelé.
Častokrát som sa divila, že taká mladá dievčina a tak vyzrete múdre názory a rozhľad + vtip. Klobúk dole.
Však preto sem denne chodím.
Pekný deň všetkým.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-14 12:37:52
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuju 🙂

Ikona diskutujiciho adri 2020-07-14 12:55:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

děkujeme za překlad, je náhodou skvělý.
jinak – zarazila mě ta cast v jejim zivote, kdy byla udajne milenkou prezidenta kennedyho, a jsem trochu znepokojena faktem, ze jeho syn ma byt dalsim americkym prezidentem … nebo u nej hledala pomoc?
v clanku se pise, ze marilyn kennedyovi vlastnili? .o

Ikona diskutujiciho Martin 2020-07-15 17:55:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluska.Dikes za clanok.Jasne,pravopis,gramatika a podobne veci by sa mali nejako respektovat.Ale ak by som ja mal iba taky problem,tak ho berem hned.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek