Temné poselství písně ,,All the good girls go to hell“ od Billie Eilish

24.6.2020 v Symbolika 48

Ačkoliv je videoklip k písni ,,All the good girls go to hell“, uváděn na trh jako píseň o globálním oteplování, ve skutečnosti obsahuje symboly a odkazy na temné duchovní poselství. Je tu hlubší význam za slovy ,,All the good girls go to hell“.Billie Eilish je v současné době nejoblíbenější a nejvlivnější popovou hvězdou na světě. Pokud se ptáte sami sebe „Billie kdo že?“, nejspíš nejste čtrnáctiletá dívka. Protože téměř všechny 14leté holčičky o Billie Eilish vědí. Je to současný idol teenagerů, Billie je na obálce všech časopisů mířících na tuto věkovou skupinu, je rozprostřena po všech sociálních sích a diskutují o ní všechny bulvární stránky, které řeší drby. Nepopiratelný důkaz o popularitě Eilish lze nalézt na YouTube, protože její video s písní ,,All the good girls go to hell“, nasbíralo přes 13 milionů zhlédnutí a 140 000 komentářů za méně než 24 hodin od vydání. Billie Eilish je také velmi chválena důležitými osobnosti v hudebním průmyslu, některé ji dokonce považují za „budoucnost popu“.

Zatímco fanoušci Billie milují její jedinečný styl a osobnost, na tématech a v jejích videích rozhodně není nic jedinečného. Témata založena na konceptu kontroly mysli, traumatu a pseudosatanismu lze nalézt v nesčetných dalších hudebních videích vydaných nespočty jiných popových hvězd… v budoucnosti si o tom ještě řekneme něco více, mnohé rozbory najdete i ve starších článcích v rubrice Symbolika, kam zařazuji také rozbory hudebních klipů.

Úvod
V písni ,,Bury a friend“ je Billie zneužívána a omámena neviditelnými lidmi. Když zpívá, ukazuje známky toho, že je posedlá démonem:

For the debt I owe, gotta sell my soul
‘Cause I can’t say no, no, I can’t say no
Then my limbs all froze and my eyes won’t close
And I can’t say no, I can’t say no

Snímek z klipu ,,Bury a friend“.

Po ,,Bury a friend“, Eilish vydala ,,Bad guy“, barevné a ,,vtipné“ video, které bylo vytvořeno pro potěšení mladých diváků. Píseň se stala masivním hitem, který rychle překonal žebříčky a učinil z Billie Eilish velké jméno.

Poté vyšel klip ,,All the good girls go to hell“, které ukazuje Billie ovládanou a posedlou démonem. Imituje personu zpívající z pohledu Lucifera k mládeži.

Billie Eilish – all the good girls go to hell

Marketing přitom tvrdí, že tato píseň je o globálním oteplování! Tomu by snad uvěřil jenom hluchoslepý ,,divák“. Popis videa na YouTube dokonce obsahuje poznámku od Billie:

,,Poznámka od Billie: právě teď jsou na celém světě miliony lidí, kteří prosí naše vůdce, aby tomu věnovali pozornost. Naše země se ohřívá nebývalým tempem, ledovce roztávají, oceány stoupají, divoká zvěř je trávena a naše lesy hoří. 23. září 2019 uspořádá OSN summit o změně klimatu a bude diskutovat o tom, jak tyto otázky řešit. hodiny tikají. v pátek 20. září a pátek 27. září můžete nechat slyšet váš hlas. vezmi to do ulic. #climatestrike“

Většina masmédií ocenila environmentální zprávu písně. A jak to klasicky u hromadných sdělovacích prostředků bývá, hlavní poselství videa je zcela ignorováno. Žádný člověk nemůže sledovat video, aniž by si přitom sám všiml těžkopádného satanistického poselství v celé písni. I když píseň a video obsahují odkazy na globální oteplování, ,,All the good girls go to hell“ je hlavně elitní okultní emanifest, kde Billie hraje roli samotného Lucifera.

Video začíná scénou ze staršího klipu ,,Bury a friend“, která naznačuje, že ,,All the good girls go to hell“ je jeho pokračování.


Billie je zde bodána jehlami od anonymních lidí, kteří ji zneužívali i v klipu ,,Bury a friend“.

V ,,Bury a friend“ injekce způsobily, že se Billie stala posedlá démonem (nebo něčím podobným). V ,,All the good girls go to hell“ se celá záležitost posouvá na jinou úroveň.


Po jehlách jí narostou na zádech obrovská křídla


A poté Billie spadne z nebe.

Billie Eilish je doslova „padlý anděl“, což je další jméno Lucifera. Zdá se, že výše uvedená scéna je inspirována klasickým uměleckým dílem Pád satana od Gustava Dora.


Pád satana od Gustava Dora vyobrazuje Lucifera padajícího na Zemi poté, co se vzbouřil proti Bohu.

Úvod videa poskytuje kontext potřebný k pochopení jeho zbytku. Billie je omámena nějakými lidmi a skončí pod kontrolou Lucifera. První slova písně tuto skutečnost potvrzují.

,,My Lucifer is lonely“ (Můj Lucifer je osamělý)

Tato záhadná věta odkazuje na klasický obraz anděla a ďábla, kteří našeptávají člověku.

Klasické zobrazení anděla a ďábla šeptajícího do ucha osoby, která něco zvažuje.

Prohlášením „Můj Lucifer je osamělý“ Billie říká, že na jejím rameni není žádný anděl. Je plně ovládána ďáblem. Ve videu odráží černé oči Billie tento stav naprostého ovládnutí zlem.

Vlevo: Billie je v klipu ,,Bury a friend“ s černýma očima.
Vpravo: Billie v ,,All the good girls go to hell“ se stejnými černými očima.
Černé oči ukazují, že je posedlá zlem. Odevzdala svou duši ďáblovi.

Texty písně pocházejí z pohledu zpěvu Lucifera prostřednictvím Billie. První verš udává koncept nebe, kde jsou dobří lidé odměněni věčným životem.

Standing there, killing time
Can’t commit to anything but a crime
Peter’s on vacation, an open invitation
Animals, evidence
Pearly Gates look more like a picket fence
Once you get inside ’em
Got friends but can’t invite them

Stojí tamhle, zabíjí čas
Nemůže spáchat nic jiného než zločin
Petr je na prázdninách, vstup volný
Zvířata, důkazy
Nebeská brána vypadá spíš jako laťkový plot
Když se tam jednou dostaneš
Kámoše tam pozvat nemůžeš

Tento verš se týká svatého Petra, který je považován za strážce nebeské brány. Ti, kdo jsou odmítnuti, jsou posláni do pekla. Billie zpívá, že Peter (bez předpony „Saint“, aby zdůraznila svůj nedostatek respektu) je „na dovolené“, což znamená, že brána do nebe není střežena a že do ní může vtrhnout kdokoli.

V dalších řádcích Billie srovnává Nebeskou bránu s laťkovým plotem, který je často spojován s nudným domácím životem na předměstí v Americe. Dodává, že nemůže pozvat své přátele do nebe, protože jsou zjevně svázáni s peklem. Jaký druh přátel má? Přece lidi ze showbusinessu.

Zatímco Billie odmítá nebe, peklo je… na Zemi.
Když jde Billie po ulici pokrytá olejem, všechno kolem ní začne hořet. Peklo je na Zemi.

Další slova zdůrazňují tento koncept:

Hills burn in California
My turn to ignore ya
Don’t say I didn’t warn ya

V Kalifornii hoří kopce
Teď je řada na mně, abych tě ignorovala
Neříkej, že jsem tě nevarovala

Řádek „V Kalifornii hoří kopce“ je považován za odkaz na kalifornské požáry, které jsou obviňovány z globálního oteplování. Billie (aka Lucifer) zpívá, že s tím neudělá nic. Je skutečně ráda, že se to děje. Na biblické úrovni tato píseň říká, že se Země stává peklem. A je skutečně ráda, že se to děje.

Refrén poukazuje na Boží bezmocnost, která čelí tomu, co se děje na Zemi.

All the good girls go to Hell
‘Cause even God herself has enemies
And once the water starts to rise
And Heaven’s out of sight
She’ll want the Devil on her team

Všechny hodné holky půjdou do Pekla
Protože i Bohyně sama má nepřátele
A jak jednou začne voda stoupat
A Nebe zmizí z dosahu
Bude chtít mít Ďábla ve svém týmu

V písni je Bůh označován jako žena. Stejný koncept také použila Ariana Grande v písni ,,Bůh je žena“. Jde o záměrné obrácení tradičního titulu „Nebeský otec“, který byl dán náboženskému Bohu.

Tváří v tvář hrozbě „stoupání vody“ na Zemi (v důsledku globálního oteplování) je Bohyně zobrazena jako bezmocná. „Ona“ dokonce žádá ďábla o pomoc. Ve druhém verši Lucifer odmítá prosby Bohyně o pomoc lidstvu.

Look at you needing me
You know I’m not your friend without some greenery
Walk in wearin’ fetters
Peter should know better
Your cover up is caving in
Man is such a fool, why are we saving him?
Poisoning themselves now
Begging for our help, wow

Podívej se na sebe, potřebuješ mě
Víš, že nebudu tvá kámoška bez zelených papírků
Procházka ve starých okovech
Petr by o tom už něco měl vědět
Tvoje maskování nefunguje
Člověk je takový blázen, proč ho vůbec zachraňujeme?
Sami se teď tráví
Žadoní o naši pomoc, wow

V tomto verši ukazuje Lucifer své naprosté pohrdání lidstvem a je rád, že se samo ničí. Víte, kdo jiný je šťastný, když vidí, jak se lidstvo ničí samo? Okultní elity – ti, kteří ovládají Billie – ti, kteří „zpívají“ skrze ni. Rádi by viděli masivní vymírání lidstva.


V klipu vidíme, jak stopy oleje vzplanou a pak od toho chytnou i Billie černá křídla


Na konci videa je peří na křídlech spáleno. Lucifer nemůže létat a musí tu už zůstat. Všimněte si také žen v pozadí, které tančí v pekelném ohni. To jsou ty ,,Dobré dívky“, co jsou v pekle.

Poté, co sledujeme, jak se Země mění v peklo, píseň končí těmito zlověstnými slovy:

My Lucifer is lonely
There’s nothing left to save now
My god is gonna owe me
There’s nothing left to save now

Můj Luficer je osamělý
Už není co zachraňovat
Můj Bůh mi bude dlužit
Už není co zachraňovat

Abychom to shrnuli, Billie Eilish je omámena těmi, kdo ji ovládají. Stane se z ní černooká démonická schránka podobná člověku a narostou jí Luciferova křídla. Spadne na Zemi a jak se kolem ní šíří oheň, špiní lidstvo a směje se bezmocnosti Bohyně.

Závěr
,,All the good girls go to hell“ je zpráva od okultní elity k masám: ,,Jsme rádi, když vidíme, že jste zkorumpovaní a umíráte.“
Stejná slova o nenávisti k lidem lze nalézt i v písních jiných hvězd, jako je Poppy nebo Madonna (obě také milují pseudosatanistický symbolismus).

V ,,All the good girls go to hell“ je poslem posednutá ďábelská popová hvězda, která je použita k prosazování programu elit, včetně: Normalizace satanismu, zneuctění boha a využití paniky o globálním oteplování způsobující strach a nenávist vůči lidstvu.

Billie, ovládaná Luciferem (oblíbenou biblickou postavou okultní elity), zpívá svým legiím mladých fanoušků, že je skvělé být zlá, protože „dobré dívky jdou do pekla“.

Stručně řečeno ,,All the good girls go to hell“, je spíše než o ničení planety, o ničení duše. Varujte děti před touto nebezpečnou hudbou.


překlad připravila aluška.org 2020
© Alue K. Loskotová
podle zahraničního zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Helena 2020-06-24 07:47:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak já to nechápu. Je to křesťanství špatný nebo není. Podle toho jak je napsán tento článek bych usoudila, že je to spása.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-24 08:48:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Autor článku totiž je… mám dojem že křesťan. Takže ze výsměchu dobru vidí výsměch bohu atd.
Nepřipadá mi to závadné, myslím si že si to čtenář umí přebrat sám, takže jsem jeho názory nepřepisovala, nepřipadalo mi to jako dobrý nápad.

Ikona diskutujiciho ginze 2020-06-24 14:13:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo no, ono celkově na té stránce a jejím diskuzním foru se hodně shromaždují křestani…ale to je takhle i v mnoha případech videí na Youtube atd….symboly jsou interpretovány z 90% dobře, ale tím, že autor inklinuje k nějakému náboženství, má těch zbývajících 10% pomotaných.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-24 14:18:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Často věřící lidé dělají zajímavé symbolické rozbory, ale motají do toho boha jako protipol satana, protože neví že náboženský bůh je taky satan. Ale dá se na to snadno zvyknout. Místo boha si prostě dosadíš DOBRO a je to ízi pízi.

Ikona diskutujiciho Sabina 2020-08-17 20:53:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Kresťanstvo (chválenie Boha, slúženie mu) ? Nie. Cirkev a samotní kresťania? Na to si treba urobiť vlastný názor. Každopádne netreba miešať takéto 2 veci dokopy… Boh sám je niečo iné ako Cirkev. Cirkev je nedokonalé spoločenstvo hriešnikov, ktorí veria na spasenie, podotýkam, hriešnikov. Všetci sme hriešni a Cirkev (resp. predstavitelia – nielen kňazi, pápež, ale aj veriaci samotní.) tiež. Boh je dokonalý a milosrdný. „Ja som pravda, cesta, život“…

Ikona diskutujiciho Jana 2020-06-24 10:45:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Z dnešnej hudby je podobných „skvostov“ na výber dosť 😀 pre mňa asi najviac poburujúce klipy má kapela Die Antwoord, ich piesne majú všetko to, čo majú obsahovať správne degenerujúce piesne a klipy – úpadok mravov, drogy, sex, peniaze, démonické oči a prejavy aj zmienky o temných silách.

Ikona diskutujiciho Robin 2020-06-24 12:39:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vůbec sem tuto „umělkyni“ neznal. Shlédl sem klipy Bury a friend i All the good girls go to hel.. a je mi z nich akorát tak špatně. Upřímně…ani z videa, kde „obohacovači“ řezali někomu hlavu, mi nebylo tak špatně, jako z těchto dvou klipů. A song bad guy….taková blbost..hudba i klip…navíc nějak vyloženě nádherná ta Billie taky není. Člověk si pak říká, jak je vůbec možné, že to může mít skoro miliardu shlédnutí, ale bohužel tady jde vidět, jaké mají ještě pořád média obrovskou sílu.

Myslím, že když by viděl nějaký zkušený psychiatr pár jejich klipů, tak by na ní za chvíli měl diagnózu, ale bohužel dnes je toto považováno za „umění“

Nejhorší je, že rodiče se až tolik nezajímají o to, co jejich děti na internetu sledují/poslouchají, takže to ty pubertální děti asi neskutečně programuje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-24 14:04:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě je právě podprahové kodování důvod, proč ji děti žerou. Kvalitou ani krásou tvorby to rozhodně není. Osobně bych byla znepokojená, kdyby moje dítě poslouchalo takové sr., měla bych pochyby o jeho inteligenci, vkusu, hudebním sluchu a také o dopad na jeho mentální zdraví…. kam se dneska hrabe nějakej metal, v popové hudbě je víc zla temna a satanů než kdekoliv jinde.

Ikona diskutujiciho Ivet Šilhová 2020-06-29 18:39:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak já jsem teda Billie zbožňovala. Byla na jejím koncertu v Praze. Poslouchala v autě. Dítě fakt nejsem, je mi 45+ a na hudbu jsem fajnšmekr 🙂 Jasně, vždycky jsem byla tak trochu jiná než ostatní, navíc se dokážu vcítit do pocitů druhých, a to, co prožívala a popisovala v textech, rezonovalo s podobnými pocity jež jsem já sama kdysi dávno prožívala. Až do výše uvedeného klipu, s hořícími křídly, který jsem ani nedokoukala. Jsem si jistá, že ji showbysnys semlel tak jako jiné. Ale zpočátku, to byla holka, s hlubokým pocitem nesvobody v tomhle otrockým světě. A protože se tak cítí miliony mladých- měla a má úspěch. Není třeba se povyšovat.. Jsou horší písně..např. oblíbená Let it go z Ledovýho království a jí podobné. Zákeřná manipulace né dospívajících či dospělých- ale malých dětí.. a to už je čirý zlo.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-29 21:33:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímalo by mě, co je podle tebe manipulativního na písni Let it go. Nebo čerpáš ze zdroje a máš nějaký odkaz s rozborem?

Ikona diskutujiciho martin martin 2020-06-30 21:43:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky by mě to zajímalo, má to hodně disliků a vypnutý komenty…napadlo mě, že je to manipulace, aby se děti nesvěřovaly, a aby se s tím smířily? „Minulost je minulostí…ta dokonalá dívka je pryč“…“Nenech je vstoupit, nenech je spatřit…Buď ta hodná dívka, kterou musíš vždy být…Skrývej, popři své city, ať se nic nedozví“…

Ikona diskutujiciho ginze 2020-06-24 14:09:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

On už ten titulní obrázek z videoklipu je pěkně nechutný, nechápu, jak se to někomu může líbit…každé poselství se dá vyjádřit i konstruktivně, jen ten, kdo rezonuje na destruktivitě, bude každé poselství vytvářet v destruktivním stylu. Je to šílený vzor pro mladé lidi, ale ono je vlastně jedno, kdo je ten interpret, protože za pár let Billie opět nebude aktuální a místo ní nastoupí jiná pseudocelebrita…takhle to je pořád dokola, jen mi přijde, že elity s těmi satanistickými symboly pořád přitvrzují, asi chtějí, aby si na ně lidi zvykli a brali je jako normální.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-24 14:15:48
Ikona diskutujiciho
sipka

přesně tak, s čím se odmala neustále setkáváš, to se ti znormalizuje

Ikona diskutujiciho František 2020-07-02 12:19:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Její písně – klipy vzájemně navazují, již v klipu – když končí večírek – pije černou tekutinu – black moo, nebo jak se to jmenuje, následuje další vývoj až po padlého anděla obaleného touto látkou, nebo ne, významů může být více.

Ikona diskutujiciho Shraddha 2020-06-24 14:36:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Billie Eilish kromě jiného nazpívala titulní píseň k novému Jamesi Bondovi „No Time To Die“, kde mě upřímně překvapilo, že taky umí docela hezky zpívat…Když to ale vezmu kolem a kolem, přijde mi to jako takový pokus vlomit se i do přízně dospělejšího publika…před tím bych se měl na pozoru víc. Svého času to úspěšně udělala i Lady Gaga (ta nejdřív nazpívala swingovou desku s Tony Benettem, mimochodem, fakt dobrou, pak natočila s Bradlery Cooperem film Zrodila se hvězda, kde se „lidu“ konečně prezentovala jako tuctová, obyčejná holka). Vždycky, když tyhle zpěvačky vytasí pózu „podívej se, já jsem vlastně úplně normální“, tak je fajn se mít na pozoru. Jinak já tohle nijak zvlášť neposlouchám, přece jen mi přijde, že je lepší zaměřovat se čistě na hudbu, než na image.

Ikona diskutujiciho Robin 2020-06-24 19:08:47
Ikona diskutujiciho
sipka

To jo, ono většinou ty „celebritky“ umí (až na výjimky) zpívat hezky. Jenže to umí i spousty jiných, kteří se však nezaprodají nebo jim to není ani nabídnuto. A i když je to nějakému talentu později nabídnuto, tak stejně si myslím, že nebude propagován až do takové slávy, jako ty celebrity, které jsou zneužívané a programované přes MK ultra atd..od mala. Určitě se už každému stalo, že na Youtube našel nějakého interpreta/ku, který měl/měla úplně úžasnou hudbu a přitom ho nebo jí vbc nikdo neznal.

Tu pózu: “podívej se, já jsem vlastně úplně normální”….dělají velice často i politici a nejvyšší světové „vůdci“. Obama, Bush a spousty dalších, takže souhlasím s tebou, že když se toto děje…tak je vždy dobré se mít na pozoru.

Ikona diskutujiciho Elis 2022-05-15 09:18:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Já teda na hudbu moc nejsem, billie jsem nikdy neposlouchala a byť jsem se o to pokoušela, její písně mi přišly velmi nehudební a zvrácené. A ano, ještě ke všemu má pěkný hlas a zpívá tak divně, nikdy jsem to nepochopila… Nejvíce jsem asi poslouchala bad guy a to jenom proto že byl v jedné hře, celkově jsem to slyšela asi 5x. Je to hrůza a děs.

Z té zmíněné desky jsem kousek viděla a teda lady gaga se fakt musí vloudit úplně všude, celá naše třída si řekla že je směšná a že to kazí…

Ikona diskutujiciho Miu 2020-06-24 15:23:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alusko, tip na další rozbory, zde jsou nějaké informace –
J. Timberlake o adrenochromu, obchodování s dětmi (viz. emotivní konec) – https://www.instagram.com/p/CAIp2bxD7Uh/
J. Bieber o PizzaGate (píseň z ledna 2020) – https://www.instagram.com/p/CALpYbcjPOS/
J. Bieber skryté zprávy, volání o pomoc (velmi obsáhlé) – https://www.instagram.com/p/CADoL6YDI_d/

Jinak ohledně Billie a Bully a Friend, viděl jsem video, kde to pouštěli pozpátku a znělo tam „help me“, ta píseň má mnohem hlubší význam. Nemáme ani páru, čím si prochází některé ty „celebrity“.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-06-24 21:36:49
Ikona diskutujiciho
sipka

pizzagate je hovadina, vzniklo to z keců na redditu který se rozšířily a někdo z toho z nudy udělal teorii.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-06-24 16:25:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a heleme, tahleta d*vka:D jako ssry, to se nedá nazvat jinak. tohleto je důvod, proč nenechávat svým dětem volný přístup na internet – až do osmnácti, ideálně…

tahle „písnička“ je kentus z každého úhlu pohledu, ať už někdo „věří v ilumináty“ (obrazně řečeno, chápeme se) nebo ne. z žádného úhlu pohledu to nemá dobré sdělení a podle mě to cílí na lidi z určitých vrstev… je to opravdu hnusná marketingová strategie.

Billie s jejíma prachama a jejím vlivem by měla tvořit něco KONSTRUKTIVNÍHO a předat mladým dobré sdělení, ale ne, ona místo toho dělá d*vku tomu, co prodává a zblbý puberťáci ji ještě brání. nenávidím tuto osobu, ze srdce. překousla bych to těžce nesympatické chování, ale po tomhle je fakt už na přesdržku… není hodná ničeho jiného než výsměchu. neuvědomuje si a nechápe vůbec nic – nebo jo, ale je jí to jedno. bože.

„Marketing přitom tvrdí, že tato píseň je o globálním oteplování!“
… že je to o globálním oteplování je jenom kec, jak zaobalit, že natočili hnus, kterej bude prodávat a bude se o něm mluvit. sdělit písní „nic nemá cenu, země se otepluje, lidstvo je jako druh na nic a už ani satan by mu nepomohl“ je nejen hrozně nedospělé, ale taky hrozně nezodpovědné, hloupé. neskutečné, že jsme s Billie skoro stejně staré. takovýhle tupý výroky bych čekala od někoho, komu je třináct. tohle musí urážet i satanisty jako takové, kteří se tomu věnují v normálním životě(ne, že bych nějaké znala).

kdyby chtěla někomu pomoct a něco dobrého písní předat, natočí něco s konstruktivním sdělením, které mladé lidi k něčemu namotivuje, pořád totiž máme čas, pokud se budeme o planetu starat… tohleto fakt nikomu nepomůže. a přestávám psát, mám už zase vztek, že tohle někdo cpe mé generaci 😀 typka by si měla vzít příklad z MJ, když už chce cpát politiku a globální problémy do hudby. je smutné, když neumí zaujmout jinak. popová hvězda má zaujmout dobrou hudbou a velkým talentem, nikoliv tímto, to je hodně špatně.

Ikona diskutujiciho Robin 2020-06-24 19:24:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Oni ti umělci právě nemůžou tvořit něco konstruktivního a nemohou předávat dobrá a pozitivní sdělení, protože jsou právě ovládáni na vědomé i nevědomé úrovni. Mluvil (repoval) o tom třeba i EMINEM nebo DMX a spousty dalších umělců. Že je to „hra“ ze které nelze vystoupit. A kdokoli, kdo otočil a začal jít proti těm, kteří ho vytvořili a začali tvořit něco konstruktivního, tak byl zabit nebo úplně ekonomicky i psychicky a morálně zničen. Viz Tupac, Michael Jacskon, DMX a spousty dalších.

Podívej se na (pokud ještě neznáš): Odhalení hudebního průmyslu. Nějakým zázrakem to ještě nesmazali z Youtube.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-06-24 19:30:51
Ikona diskutujiciho
sipka

ale prosimtě Robine, já vím, tímto vším jsem si dávno prošla když jsem byla mladší. studovala jsem to, částečně i z nudy… kdo o tomhle dneska neví aspoň něco málo??

btw. oprava: *zblblí

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-24 22:09:26
Ikona diskutujiciho
sipka

https://9gag.com/gag/apG2jD9

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-06-24 22:29:48
Ikona diskutujiciho
sipka

😂 to je geniální, miluju to 😀

Ikona diskutujiciho Robin 2020-06-24 19:03:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je pravda. V popové hudbě je skutečně nejvíce zla, temna atd…ale právě proto, že se jedná o nejposlouchanější žánr. Kdyby byl nejposlouchanější žánr třeba JAZZ, tak nejvíce zla, temna atd…bude tam.

Ikona diskutujiciho Victoria 2020-06-24 20:40:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tyhle písničky jsou docela psycho, rozhodně bych je dobrovolně neposlouchala. Já od ní znám jen jednu – Lovely – a ta mi nepřijde nijak hrozná. Spíš mi přijde, že v ní zpívá o psychických problémech (které ona pokud vím má), což dělá hodně umělců. Ale ty, co jsi zmínila… fuj. Trochu jako Miley Cyrus, ta dřív měla ještě relativně hezké, nevinné skladby, zato dnes…

Zajímal by mě tvůj názor třeba na takovou Nirvanu, kterou já hodně poslouchám. Myslíš, že mi může nějak škodit? Neposlouchám ji pořád dokola, prokládám ji dalšími skladbami, ale hlas Kurta Cobaina mám fakt ráda, považuju ho za velký talent. Je fakt, že žil tak, jak žil, ale přijde mi, že ty písně prostě mají své kouzlo.

Ikona diskutujiciho hanka 2020-06-25 13:03:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem ho kdysi poslouchala, velký talent byl určitě ale hrozně depresivní. Dneska už ho poslouchat nemůžu a i kdyby mě to přitahovalo tak když vím že to není konstruktivní hudba tak to poslouchat cíleně nebudu. Chce to se i přeučit na poslech něčeho jiného. Krásné hudby jsou mraky 🙂

Ikona diskutujiciho martin martin 2020-06-25 08:32:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://m.youtube.com/watch?v=-FapA9Qx6pQ

Zpěvačka Céline Dion vytvořila satanskou módní značku pro děti

Ikona diskutujiciho Sebastian 2020-06-25 12:41:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takychto popovych skladieb, ktore sa lahko pocuvaju a su velmi chytlave je plno.
A vsetky su plne podprahovych informacii a dvozmyselnych textov.
Odkedy plynule rozpravam a rozumiem anglicky, prestal som pocuvat radio a vsetok pop, lebo je to grc…
Vela sily prajem Vam vsetkym na nasej spolocnej ceste na Zemi ☀️

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-25 21:55:26
Ikona diskutujiciho
sipka

je to tak.. kolikrát si oblíbíš písničku, pak ji přečteš rozepsanou v překladu a zjistíš…. no ale české odrhovačky taky nejsou pokaždé úplné skvosty. některé vyloženě nedávají smysl
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krystof/rubikon-86
nebo třeba tohle: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krystof/obchodnik-s-destem-10527
strašná slátanina a rádia to furt jedou dokola

Ikona diskutujiciho martin martin 2020-06-25 13:19:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://m.youtube.com/watch?v=rhHOHpcDL6o

Out of Shadows – Vystoupení ze stínů (DOKUMENT – CZ titulky)

Publikováno 24. 4. 2020
Pravda sa objavuje, nikdy nehovorí

Dokument „Vystúpenie z tieňov“ odhaľuje, ako mainstreamové médiá a Hollywood manipuluje ľuďmi šírením propagandy vo svojom obsahu. Dozvieme sa o technikách manipulácie verejnosti, o programoch MK-Ultra a operácie Paperclip, o kultoch prevádzkujúci sexuálnej pedofilné kruhy, a oveľa viac.

Ikona diskutujiciho michal 2020-06-25 22:11:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, díky za pěkný rozbor, já jsem se nad tím takhle nezamyslel, ale to že je prostě ďábel by mělo dojít každýmu 😀 Nechápu, jak to může poslouchat tolik lidí, oni to vlastně ani neposlouchají, jen si to pouštějí do hlavy….
Kdyby někdo hledal zajímavou nekomerční hudbu, zkuste Bandcamp, spousta žánrů, alba co byly vydané třeba před dnem atd…

Ikona diskutujiciho .lak 2020-06-25 22:13:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Silné a působivé a teď se to spustilo? Viděl jsem před 2. roky ale fakt nemusím „správce. Abych nestartoval motor.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-06-25 22:35:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ok ok, když už jsme u toho, doporučím i kvalitní hudbu (konkrétně sáhnu do indie popu, indie folku), mám jí tuny :‘) ať tu nejsem za takovýho nevrlíka. u těhle písniček píšu, poskytují skvělou inspiraci… milujuu 🤍 některé jsou fakt srdcovky.

https://www.youtube.com/watch?v=9gXsae0FQAc

https://www.youtube.com/watch?v=MACzQc6FlRM

https://www.youtube.com/watch?v=sElE_BfQ67s

https://www.youtube.com/watch?v=0n4ULyogK9g

https://www.youtube.com/watch?v=UJWk_KNbDHo

https://www.youtube.com/watch?v=XqCg4sIhyFc

https://www.youtube.com/watch?v=L1bbk3Ul3YY

https://www.youtube.com/watch?v=j6Keg3XKKjM

… a desítky dalších.. na blogu máme dobrou hudbu(hádejte, kdo vybíral:D): https://w–o–o–d–l–a–n–d.tumblr.com/

stačí brouzdat po spotify, vůbec není potřeba poslouchat taký odpad jako „all the g. girls. g. t. hell“ – jen rada pro procházející :)) ne, že by billie e. neměla i dobrou hudbu(wish you were gay, např.), ale… po tomhle je pro mě prostě zapovězená.

rodiče, kteří dobrou hudbu neposlouchají, nic moc o ní nevědí a neukážou jí tím pádem ani dětem, nesou vinu za to, že jejich ratolesti poslouchaj takovej kentus. já bych hlídala, na čem děti odchovávala a ohledně hudby je vzdělávala – ukazovala jim dobrou hudbu, zvykala je na určitý druh.

Ikona diskutujiciho ginze 2020-07-02 13:59:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Moji rodiče odjakživa jedou hity 80.let, hlavně ty české a poslouchám je ráda dodnes…ne všechno je nějak extra oduchovnělá hudba, ale nejsou tam sprostárny, satanistické odkazy atd., ale myslím si, že spousta pubošů si myslí, že hudba, co poslouchají jejich rodiče je staromodní a hloupá – chtějí se hodně odlišovat, tak poslouchají srágory. Si pamatuju, když mi bylo asi 13, tak v našem městě hrozně jelo techno, tekkno apod., nikdy jsem nechápala, jak to může někdo poslouchat, to je úplná vymývárna mozku, fuj :/ Často si lidi za městěm postavili stany, bedny a dunělo to až ke mně do centra města, samozřejmě většina si tam ještě vzala drogy…to mi vždy přišlo velmi děsivé a z těch lidí jsem měla prostě strach. Dneska mi přijde, že už to tolik nejede, i když jsou tací, co to poslouchají. To je fakt „hudba“ (to se ani nedá nazvat hudbou) max. pro někoho, kdo tam šnupe lajnu a má z toho nějaký stavy, fuj.
Nebo když na netu narazím na nějaké metal rodiče, co svoje mimino oblíkají do černých hadrů s lebkama, křížema atd., a pouští mu hudbu, která zní, jak když někdo blije do mikrofonu :/ Tam máš pravdu, ti rodiče tomu dítěti zakládají na mega problémy.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-07-02 22:05:38
Ikona diskutujiciho
sipka

https://9gag.com/gag/aoP51G0

😀

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-07-02 17:00:35
Ikona diskutujiciho
sipka

spousta pubošů je hudebně nevzdělaných – už si ani neumějí kvalitní hudbu – a můžou za to jejich rodiče.. 🙇‍♀️ bohužel. ale takový názor dneska nikdo slyšet nechce.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-07-02 18:03:40
Ikona diskutujiciho
sipka

*neumějí NAJÍT

._. jak já ty překlepy nesnášim

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-07-03 00:15:25
Ikona diskutujiciho
sipka

😂😂😂 alueee!! 😂 to mě dostalo 😂

Ikona diskutujiciho kiana 2020-07-03 14:09:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Moje oblíbené písničky – kdyby se někomu taky líbily:

v poslední době se mi nejvíc líbí ruské písničky (různé žánry):
https://www.youtube.com/watch?v=eCEl2YoiO_k
https://www.youtube.com/watch?v=fxa1ho33TDw
https://www.youtube.com/watch?v=7aMNlWMr1Hc
https://www.youtube.com/watch?v=ZbDyUcL7xQM (tahle písnička je zajímavá)

Pak se mi taky líbí anglické písničky s vysokými ženskými vokály a/nebo magickým podtónem:
https://www.youtube.com/watch?v=3cd18xu9eo8
https://www.youtube.com/watch?v=GZrddJPGp1I
https://www.youtube.com/watch?v=JQVop3-OOXc
https://www.youtube.com/watch?v=BLZjtth9ICU
možná ještě:
https://www.youtube.com/watch?v=xdrgTAt6Qxs
https://www.youtube.com/watch?v=AyrLnD0ufGY
https://www.youtube.com/watch?v=ZWk4zqmQwVE

Ikona diskutujiciho kiana 2020-07-03 22:13:11
Ikona diskutujiciho
sipka

ještě jsem si vzpomněla na tyto:
https://www.youtube.com/watch?v=rV2Ijm_QW64 (přezpívaná v ruštině mnohem lepší než originál v aj)
https://www.youtube.com/watch?v=MQC_G2cb7ok (ve španělštině přezpívané mnohem lepší než aj originál)
https://www.youtube.com/watch?v=0dKEf1tv9PU (zajímavá rozchodová písnička)
https://www.youtube.com/watch?v=TYdcXSr47ss (optimistický refrén)
https://www.youtube.com/watch?v=nCbeeO8-jWY (zlepší náladu)
youtube.com/watch?v=1MRlQ-roL8Q (soundtrack z jednoho z mých oblíbených seriálů – relaxační/uklidňující hudba)
https://www.youtube.com/watch?v=hn3wJ1_1Zsg

Ikona diskutujiciho martin martin 2020-06-30 21:08:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://www.youtube.com/watch?v=M4vnmgZLA8s

Justin Timberlake – Supplies (Official Video)
Doporučuji přečíst komenty. No je tam hodně symboliky na to, co se děje dnes.

Ikona diskutujiciho JARCA 2020-07-03 23:45:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je hrozná vymejvárna! Uff, a tohleto poslouchá mládež???…!!! Už je na čase tohleto bláznovství,ty zvrhlosti a ten hnus zastavit!

Ikona diskutujiciho Katarína 2020-07-05 07:27:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Len sa tak zamýšľam nad dnešným svetom – zoberme si také významy slov POP, STAR, BABY atď. Slovo POP = pápež. To isté slovo sa používa pre tento druh hudby, ktorý reprezentuje aj Billie, teda pop, popová hudba a zároveň sa ním označuje hlava katolíckej cirkvi. Alebo taká MADONNA – kabalistka číslo jeden. Aký význam má slovo „madona“? – Matka Ježiša (madona s dieťaťom = panna Mária s malým Ježiškom), krásna, cnostná žena. A toto slovo „madona“ zneužije (zrejme) najväčšia satanistka na to, aby si ho dala ako svoj pseudonym. Samotné slovo STAR = hviezda. Veľa „hviezd“ je v područí satanistickej elity, pre ktorú je hviezda symbolom satana. Ďalšie slovo BABY (bejby, dieťatko). Prečo toto slovo používajú na označenie malého dieťatka a zároveň aj milovanej osoby? Napr. Britney Spears – skladba „O, baby, baby“, kde je v role mladej študentky a prezentuje sa ako sexuálny objekt. Akože chlapi majú nad ňou asi slintať, že. Alebo samotný SHOWBIZNIS – robiť pre ľudí šou, dobre ich zmagoriť a pekne na tom ryžovať SHOW + BIZNIS. Z celej tejto „sebranky“ mi je reálne nagrc. Alebo sa ešte vrátim k tým (pre nás kresťanov katolíkov) posvätným záležitostiam. Aký má názov Epsteinov úchylácky pedo ostrov? Ostrov LITTLE SAINT JAMES – Ostrov svätého Jakuba. Oni sa jednoducho snažia znesvätiť všetko, čo je nám kresťanom katolíkom sväté. A takto by sme mohli pokračovať…

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-07-06 07:09:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

nebo tohle je absolutně nádherný: https://www.youtube.com/watch?v=DOH_jCojGxA

… všechno od TINI. miluju na ní tu ženskost. nesnášim, když se ženám v hudebním průmyslu schválně ubírá na ženskosti – poslední dobou, viz šeptající zpěvačka v kalhotech a obřim tričku… to se mi vůbec nelíbí, nikdy bych se tak za příklad holčinám dávat nechtěla. žena má být ženou. opravdu mi vadí, když se tyhle základní věci poškozují a v hudebním průmyslu tuplem, to neni dobrej příklad to teenagery://

Ikona diskutujiciho Arwen 2022-04-26 18:18:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, musím se podělit o tyhle dvě zkušenosti, jednou jsem si ze srandy pustila tuto písničku a měla jsem z toho střevní potíže a druhá zkušenost je, že moje kamarádka poslouchala její písničky a měla z toho divný sny, v jednom snu si dokonce urvala na jedný ruce 4 prsty a šla to ukázat jednomu klukovi, co se ji líbil.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-04-26 22:15:35
Ikona diskutujiciho
sipka

tak to je drsný.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-11-19 21:28:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak dneska poslouchám playlisty na youtube, abych si vybrala nějaké nové hezké písničky, které ještě neznám, abych si je stáhla do MP4. Jelikož u toho youtube ještě něco dělám, tak i když se mi písnička nelíbí, někdy mi trvá, než ji přepnu na další. A hrála písnička, která se mi nelíbila, když najednou v textu rozumím „Bitch, I’m fucking reptilian“ (ověřila jsem, že toto tam opravdu zpívá), tak jsem našla videoklip, kde zpěvačka říká, že je reptilián a ukazuje reptiliánské oči (písnička i videoklip je hnusná, reptil oči budou asi pouze pc grafika či čočky..i když kdo-ví.., ale zrovna od téhle zpěvačky znám jednu písničku, která se mi trochu líbí, ale už u té docela hezké písničky jsem si dříve říkala, že z té zpěvačky jde chladná/bezemoční energie, jako by to byla reptiliánka):
https://youtu.be/UVadfCxNnoY

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek