tomáš marný: Jak funguje hra v Matrixu 3.díl

21.12.2019 v Matrix 34

Pro správné pochopení veškerých souvislostí a všeho, co je nutné vysvětlit, se Vás na začátek musím zeptat, jestli jste se podívali na filmy, které byly v předešlém díle doporučeny?Všechny čtenáře upozorňuji, že než se dostaneme k tomu velice konstruktivnímu, musíme si ještě jednou projít „bahnem a hnojem“, který na nás nakydali…..

Pokud jste se podívali na všechny tři díly Matrixu a také na Správce osudu, můžeme pokračovat ve složitém výkladu, i když pro mnohé lidi bude jednoduchý…..

Zajisté jste všichni zjistili, že systém nemá zájem o určité objevy, které byste mohli učinit a přitom něco závažného a pro lidstvo důležitého, získat. Mohli byste tento systém ohrozit. Tak jednoduché to je. Film Správci osudu Vám řekl vše. Pokud sledujete Symboly každý den při odchodu z domu, musí Vám být jasné, že když potkáte muže s kloboukem, jste ihned upozorněni na nějaké důležité setkání, ve kterém Vám asi bude zabráněno. Ale mnozí tomu nechtějí věřit…. Nechme symboliku nyní stranou….

Mozek, pravá a levá hemisféra

Hned na začátku třetího dílu je nutné lidským bytostem připomenout, že byly obdařeny pravou mozkovou hemisférou, nelogickou, právě intuitivní. Je jim vlastní a bližší. Jak sám systém říká, pravá je ta správná. Já dodávám, měli byste se jí řídit. Nikdy Vás nezradí a vždy se Vám snaží správně pomoci. Řídím se jí odmalička….

Levá hemisféra je právě pro lidskou bytost levárna, logická a ta, která Vás většinou zradí. Jak sám neustále tvrdím, patří do koše. Ihned namítnete, že to nejde a že je potřeba. Tak tohle Vás vážení čtenáři tadesca naučili ve škole. Já tvrdím ano, potřebujeme ji, abychom rozuměli strojům a počítačům, které bychom v podstatě nepotřebovali, kdyby….. Jinak je vždy hodně zrádná.

V dalším díle si vysvětlíme, proč používat tu pravou a nikoliv levou a jak bylo vše proti Vám zneužito.

V minulých dílech jsme si vysvětlili, co se děje s dítětem a jak je zde logikou v „Hotelu Země“ formován každý jedinec. Neustále Vás nabádají: Myslete logicky.

Konec školy, začíná práce

Nyní po skončení veškerého vzdělávacího systému pro jedince, musí dojít k začlenění do systému. Po začlenění v systému a oboru ve kterém pracuje, přijdou další nabídky, léčky, odlákání od té správné cesty a hlavně postupná eliminace, kterou ani nepozorujete. Vysvětlíme si, proč tomu tak je a co se odehrává.

Celý systém je pyramidově založen. Dole se nacházejí obyčejní lidé a nahoře lidé, kterým bylo něco umožněno. „Něco“, ke kterému se mnozí nedostanou. Buďte ale rádi…..

Pozor! V systému jsou pyramidy dvě. Nazveme ji mateřská, ta hlavní a podružná, vedlejší. Vysvětlíme průběžně. Ale obě pyramidy musíte úspěšně obejít.

Léčka a zaháčkování do systému = KREDITY

Aby Vás systém správně polapil, je nutné si vzít od něho půjčku. Tím Vás zaháčkují dokonale do systému a únik je potom zcela nemožný. Stáváte se tak dokonalým otrokem díky nějaké hmotě, která v podstatě hmotou není. Hlavně že dlužíte a musíte za něco platit energií zpět. Je to jedna z metod, jak Vás systém dokonale vysává.

Nástrahy všech možných kategorií

Jednoduše řečeno, začneme u začátku obcházení „mateřské“ pyramidy, kterou máte za úkol (na planetě Zemi, v Hotelu Země) obejít. Obejít, a to bez „ztráty kytičky“. Než se můžete dostat ke dveřím do druhé místnosti, či druhého stupně, která Vám „něco“ dále umožní.

Systém tomu ale brání všemi možnými prostředky a snaží se každého vtáhnout do centra pyramidy, do jeho nitra. Pak jste většinou polapeni a systém se Vás zbavil. Uniknout se dá málokdy. Udělal z Vás poslušného otroka.

Při začátku cesty každého člověka kolem pyramidy (dali jste se na hledání), protože Vám mnoho věcí na planetě Zemi hned ze začátku nesedí, začne systém stavět překážky.  Pro mnohé nepřekonatelné bariéry, i když jsou VŽDY cesty, kterými se dají obejít. Někdy stojí hodně námahy, vytrvalosti a snahy. Systém je na to připraven v nejrůznějších úrovních, podobách, tricích a hlavně používá lživá tvrzení s údajnými důkazy vědců. Zde vše začíná.

Mateřskou pyramidu ovládá šest padlých andělů, jejichž příkazy přijímá Vatikán a ten je pak dále předává na další podružné levely. Podružné levely jsou kostely, vlády, policie, soudy, školy, zákony, úřady, vojáci a veškeré autority, které ovládají a omezují lidstvo.

Dospělý jedinec, který vyšel ze školy – základní či střední nebo dokonce vysoké -, je hozen do vody, aby musel sám za sebe bojovat a plavat v rozbouřených vodách o „život“ (lépe řečeno o svoji existenci na určité úrovni). Ano, tak je stezka na planetě Zemi pro všechny připravena. A právě tímto z Vás udělají poslušné otroky.

Systém Vám začíná v první řadě házet „klacky pod nohy“. Když vidí, že je bravurně zdoláváte, zvyšuje se úroveň těžkosti. Někdy také nikoliv. Může nabídnout nějaký zajímavý projekt, kterému málokdo řekne Ne. Jste potom systémem chyceni, vtaženi do pyramidy, jenom abyste se nemohli vyvinout dál a projít kolem pyramidy. Mohli byste objevit až nepochopitelné věci, pro dnešního běžného obyvatele Hotelu Země.

Důležitým prvkem pro systém je čas.

Čas, který v podstatě neexistuje

Když většina lidí začne úspěšně či neúspěšně pracovat v tom či jiném oboru, systém se mu snaží různými způsoby krást čas a zaměstnávat ho, kde jenom může. Jenom aby neměl mnoho volného času na přemýšlení. Hojnost času pro lidi, je čistým jedem pro systém. Sami jste si všimli, že poslední dobou se značně čas pro všechny zkrátil. Ubíhá rychleji, mimo jiné. Systém se Vám ho snaží krást různými nabídkami, vyplňováním formulářů, reklamou, údajně možnými výhrami, posloucháním rádia či televize, počítačem, počítačovými hrami, mobilními telefony, fitnesscentry, různými zájmovými činnosti a spoustou nesmyslných a zbytečných akcí, jenom abyste vy a popřípadě Vaše děti neměli čas pro sebe. Naprogramuje Vás tak, jak potřebuje. K tomu se přidají i podprahová data.

Dětem dávají ve škole tolik úkolů, že veškerý volný čas stráví většinou u nich.

Jednoduše řečeno, systém se snaží Váš čas uloupit.

 

Nástrahy pro majetnější podnikatele

Jste-li úspěšný podnikatel a máte velkou či malou firmu a zároveň hodně peněz, systém nastavil další lákadla. Jsou to malé či velké jachty na moři, komu se nelíbí moře, dají mu možnost ovládnout vzduch malými dopravními letadly a zabavit je. Dle pořekadla: dáme lidem hry a chléb…..

Nástrah je skutečně mnoho, jenom abyste nepřišli na podstatu bytí na planetě Zemi, kdo jste a proč tu jste.

Můžeme pokračovat s veškerým sportem a nesmyslným přihlížením různým závodům. Pokud Vás nechytli na sport, určitě se budete zajímat o jiné „trávení času“ třeba v knihovně, kině, lovením ryb, horolezectvím a dalšími nespočetnými možnostmi zábavy, které zde nehodlám dále jmenovat.

Pro ty co hledají dále

…..byly vynalezeny různé EZOTERICKÉ knihy a směry, kterými zavedli lidi opět do slepé uličky. Ezoterika je dalším podvodem na lidstvo. Veškerá ezoterika je opět cesta falešných rad, i když některé skutečně fungují. Je nutné se zamyslet, kdo to vše ovládá?

Jak vidíte, lidstvo se nechalo zavést na zcestí krysařem, který hraje na flétnu a všechny krysy jdou za ním.

Pokud jednotlivci obešli všechny nástrahy a mohou se dostat ke dveřím vedoucím do další místnosti, je nutné překonat ještě tak zvaná průběžná kyvadla.

Kyvadla

Jedná se o mechanické poškození či destrukci lidských bytostí. Jsou to v podstatě havárie v autech se smrtelnými následky, zřícení letadel, potopení lodí, sportovní nehody, zásah blesku, oběti vražd, kradení orgánů s následným zabitím a mnohé jiné, které Vám zabrání v cestě do další dimenze v Hotelu Země.

Cestu kolem pyramidy vám „osladí“ P – OTRAVINAMI

Při úspěšné cestě kolem, se Vám snaží nastavit další překážky, které budete vnitřně přijímat. Jsou to P-OTRAVINY. Aby to nebyla pro hledače pravdy tak jednoduchá záležitost, davají všem do potravin různé druhy jedů, GMO, hormonů, umělých jedovatých sladidel a mnoho dalšího. Potřebují Vás zničit i zevnitř.

Možná pro ty, kteří by sem i došli, je tahle překážka tou nejhorší. Tím pádem začne Váš organismus chřadnout a mysl chátrat a dostáváte se jako skoro všichni do podružné pyramidy.

Podružná pyramida

Podružnou pyramidou nazýváme kompletní gigantický farmaceutický průmysl s jejich poskoky a dobrými poslušnými otroky za velké peníze a to LEK-AŘE. Zeptali jste se někdy sami sebe, jak je vůbec možné, podávat lidem beztrestně ÚDAJNÉ LÉKY, které léky nejsou a hlavně zabíjí lidi?????

Lidský organismus je samoopravitelný bez jakéhokoliv očkování. Očkování právě zavádí problémy a systém se raduje. Opět si přečtěte, co do vás naočkují za jedy….

Když si rozumný a myslící člověk přečte příbalové letáčky k lékům, nikdy je nemůže vzít do úst. A co ti, kteří je prodávají, co jejich svědomí, a ti co je vyrábějí se záludným úmyslem? Opět se ptám sám sebe, kdo to tady řídí?????

Na opravu organismu je mnoho přírodních bylinek a hornin.

Jediným velikým úkolem pro každého jednotlivce který přišel na planetu Zemi je, starat se o svůj svěřený organismus sám (i když vám hmota nepatří) a nikoliv ho svěřit LEK-AŘŮM, čili do cizích rukou. Pro ně jste pouhým obchodním zájmem. Nemají zájem o vaše zdraví, ale právě o pravý opak.

Jestliže jedinec překonává úspěšně mateřskou pyramidu na planetě Zemi, právě ta podružná je zde nachystaná aby Vás mohla eliminovat či zabránit v další úspěšné cestě.

V případě, že jste zdolali nesčetné překážky kolem mateřské pyramidy, naskytne se Vám možnost dostat se ke dveřím, které někdo otevře a osloví Vás. Dostáváte se do jiné reality na planetě Zemi, která zde existuje, ale mnozí tomu nevěří, díky logice….

Ukradení jediného, co zde vlastníte

Po celou dobu pohybu v hotelu Země se Vám snaží ukradnout Vaši duši. Někteří ji dokonce dobrovolně odevzdají. Psali jsme o zpěvácích a lidech, kteří za slávu, peníze a majetek dobrovolně odevzdají jejich duši. Sami dotyční, kterých se to týká, vše přiznali.

Odevzdání duše pro systém se neděje jenom možným očipováním. Jsou zde zavedeny i jiné systémy. Mnozí ale ani nevědí, že byli nalákáni do pasti a aniž by to věděli, odevzdali ji a to dobrovolně v nevědomosti. Ptáte se jak, a koho se to týká? Je jednoduché se nad tím zamyslet. Jsou to lidé, kteří zde páchali zlo, zabíjeli druhé, ubližovali jim a to z jakéhokoliv zjištného nebo sobeckého důvodu. Pro slávu, pro peníze… Myslím tím například doktory, kteří záměrně předepisují lidem prášky, které mají protichůdné účinky a způsobují veliké utrpení a po delší době, pokud užívající nemocný neprozře, i smrt.

Když to píšu, vzpomínám si na jednu svoji dávnou známou z Německa, která studovala medicínu. Chtěla pomáhat lidem a ptala se mě, jestli je to dobrá cesta. Říkal jsem jí už od začátku, že není, že nikomu nepomůže, že bude zabíjet lidi a že to bude špatné. Nevěřila mi. Takže školu vystudovala a když potom nastoupila jako lékařka na svoji první směnu v nemocnici, neuvěříte, co se jí stalo. Úplně jakoby to byl její zasvěcovací rituál. Měla noční směnu a dostala od primáře příkaz podat jedné staré babičce, která tam už nemohoucí nějakou dobu ležela, dva léky. Jenomže tyto dva léky měly interaktivní účinky. Tehdy mi to volala a já jí říkal, ať jí to nedává, že ji zabije. Ale protože už byla vymydlená ze školy a úplně zblblá autoritou primáře, tak jí ty prášky dala. Dodneška nechápu, jak něco tak hnusného mohla udělat, já bych z té nemocnice odešel a takovou práci bych nedělal. To bych se z těch peněz z výplaty pak musel poblít. Druhý den ráno babička umřela a tahle známá, co jí ty léky podala, mi odpoledne zvonila na dveře celá vyjukaná a hlásila, že paní je mrtvá. Tak jsem jí řekl: ,,Gratuluji ti k prvnímu zabitému člověku.“ Dostal jsem takovou facku, že jsem měl ještě pět hodin červenou dlaň vytisknutou na tváři a dotyčnou známou jsem pak už nikdy v životě nepotkal. Není mi to ani líto, protože s vrahy se nehodlám stýkat.

Odevzdání duše systému platí i pro všechny právníky a politiky, kteří působí proti lidem a ne pro ně. Obecně pro všechny, kteří se dopustili porušení lidských práv a nespravedlivě odsuzují nebo trestají druhé lidi. Například soudci.

Proč se tohle všechno děje, říkáte si? Proč nám systém bere čas, zdraví a svobodu?
Abychom nepochopili, o co se tady v současné době jedná. Lidstvo bylo zavedeno do slepé ulice a po celá staletí a možná snad i tisíciletí je chování masy řízeno elitami, aby nikdy nemohlo dojít ke konstruktivnímu konci šestého matrixu. Proto tolik překážek.

Ale buďte úplně klidní, není to jenom samá katastrofa, ve skutečnosti mám pro vás velice dobré zprávy, které mi řekla indigová dívenka. Nedávno jsem se s ní setkal a požádala mě, abych tento seriál napsal, protože vám chce sdělit velice důležité věci ohledně konce systému.

Ti lidé, kteří překonají všechny tyto překážky, budou i přes všemožné nástrahy systému dobří, konstruktivní a přející, budou i přes všemožné vymývání mozku ctít Zákony vesmíru a řídit se jimi, jsou ti, na kterých teď všechno stojí a o které se také nejvíce bojuje. Konstruktivní část populace má totiž v blízké době přejít do Zlatého věku a založit zde úplně novou civilizaci.

Chceme Vám všem co nejdříve vše objasnit. Připravte se na to, že 4. a 5. díl bude značný nářez. Tento zdlouhavý úvod byl ale nutný na vysvětlení dějů, které všichni berou za samozřejmou věc…..

Pokračování příště

Napsal tmKomentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana (Jeżovka) 2019-12-21 02:47:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

pomóc, poslední dobou si připadám kdesi mezi, proběhlo hrozně moc změn… 😔 já vím, co mám dělat, ale všichni do mě furt hrozně kopou a když nekopou, zas přijde něco jinýho, s těma udičkama je to fakt pravda, to můžu říct z osobní zkušenosti. furt si opakuju, že po každém špatném období přijde dobré…..

děkuju za ten příběh o té studentce medicíny. medicínu jsem chtěla studovat jako mladší(a bylo to asi i ego, které mi říkalo „kdybys měla gympl a vystudovala jako doktorka, budeš aspoň dost dobrá a k něčemu“) dnes vím, že bych ráda studovala homeopatii + brala ty kurzy medicínských znalostí. vidím v tom mnohem větší smysl než si dělat třeba Mgr. titul, to vůbec nechci, ani vysokou vůbec nechci, intuitivně cítím, že je to pro mě balast.. 🙁 jakože studuju, ale vnitřne u toho hrozně trpím. nepatřím tam, jenže teď mi nic jiného nezbývá. kdyby mi nic nevyšlo, vystuduju tu homeopatii a pak třeba něco dál, budu se zajímat o byliny, a budu mít třeba homeopatickou ordinaci, takhle to udělala moje známá. v homeopatii se fakt úžasně vyzná a krásně to funguje. jakože tohle by ještě šlo… ale můj sen to není:/ jen záložní plán. léčitele(ne šarlatány) jsme v rodině měli, tak by mi to třeba mohlo jít… a měla bych i fajnou reklamu, obzvlášť v našem městě 😀

každopádně tm je zajímavá osoba, fakt bych chtěla vědět, o koho vlastně fakt jde.

Ikona diskutujiciho hanka 2019-12-22 21:39:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím říct že mám hodně podobný osud a podobná dilemata jako ty. Nechce se mi odhalovat soukromé věci, ale věř tomu že je na světě někdo kdo řeší podobná rozhodování 🙂
Jinak je to zajímavé s tou medicínou. Já bych ty znalosti taky brala, ale myslím si, že kdybych to studovala, tak bych některé věci nedokázala skousnout. Hlavně oni jsou tam studenti masírovaní, jací jsou machři, hrozně jim naroste hřebínek. To dělají ti profesoři-mistři světa, kteří do nich dujou (s prominutím). A potom když takový medik vyleze ze školy tak většinou už je zpracovaný a má v podvědomí nahrané že je nadčlověk a on jediný rozumí lidskému tělu a ostatní jsou blbci (bohužel mají to v sobě i když jsou navenek hodní, mám to zblízka odpozorované- syndrom já vím všechno a nelékař nikdy nedosáhne mých výšin). Takže toto mě odrazuje. A pak ještě jedna věc. Medicína a její postupy jsou hrozně násilné, neumím to jinak vyjádřit než že to je „násilí“. Léčit by se mělo jemností a zacílením, ne plnou parou vpřed a zničit u toho další systémy a tkáně. Prostě z těchto důvodů bych medicínu nechtěla studovat, ačkoli na střední jsem to taky zvažovala. Člověku to přetvoří myšlení o těle – oni lékaři moc neumí propojovat jevy v těle do souvislostí, všiml si toho někdo? A ještě jedna věc mě zarazila už jako malou. Mám mamku doktorku a když jsem byla špunt, říkala jsem jí „mami a když jsi doktorka, tak nejsi nikdy nemocná, že?! Přišlo mi to jasné, přece lékař dobře ví, jak být zdravý, takže neonemocní. Mamka se tomu tenkrát zasmála a řekla mi, že takhle to nefunguje. V ten moment už jako dítě jsem byla hrozně zklamaná a řekla si, že doktorkou teda nebudu. Pokud někdo studuje medicínu a zachová si přitom svůj rozum, určitě pak z těch znalostí může hodně čerpat a věnovat se bylinářství, homeopatii atd. Je spousta takových lékařů, kteří už vlastně lékaři nejsou. Ale je těžké nenechat se tím systémem semlít.
No nicméně jsou i jiné zajímavé obory blízké medicíně, mě třeba fascinuje fyzioterapie. Je to o samoopravě těla pomocí nápravy pohybových vzorců. Velice to souvisí s psychikou. To by mě určitě bavilo 🙂

Ikona diskutujiciho E. 2019-12-23 16:57:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Já bych medicínu nezatracovala. Ano, je skvělé, že můžeme studovat homeopatii a bylinky, proč ne, z vlastní zkušenosti vím, že to může vyřešit spoustu věcí a pokud je na sebe člověk správně „napojený“, pomůže si v mnohém sám. Stejně tak jako „naši“ (českou? západní? konvenční?) medicínu a její systém kritizuji, tak ji i schvaluji a rozhodně bych neměnila, informovaný člověk se koneckonců může rozhodnout sám, do jaké míry našeho zdravotnictví využije. Obdivuji chirurgy, obdivuji lékaře, kteří zachraňují akutně ohrožené životy a ano, i záchranáře. Ne, rozhodně bych nechtěla žít ve světě, kde k vám po dopravní nehodě přijede homeopat.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-21 03:49:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jinak já v poslední době malinkatě přemýšlela třeba o přestupu na gympl a medicíně(nebo zdravotnickém lyceu) či psychiatrii, už jen proto, že se mi líbilo pár přednášek od doktorů. to jen aby mi mé studium alespoň dávalo větší smysl, než nyní(pohroužit se do něj na několik let plánuju tak jako tak, pokud mi nic alternativního „nevyjde“, nic jiného by mi nezbylo, já nechci dělat podřadnou práci, špatně snáším despekt, natož stálý a tak vůbec, proč nestudovat, když můžu. nevidím důvod k takovému enormínimu plýtvání potenciálem). a pak přijde tenhle článek… vždycky jako kdyby mě někdo slyšel a pak pohotově odpovídal skrze různé lidi či události, často skrze články na Alušce.

říkala jsem si jako – byla by medicína správná cesta?? i jen z filozofického hlediska jsem to v hlavě probírala kolem 30 minut. a v článku najednou čtu: „Chtěla pomáhat lidem a ptala se mě, jestli je to dobrá cesta. Říkal jsem jí už od začátku, že není, že nikomu nepomůže, že bude zabíjet lidi a že to bude špatné.“

to s těmi prášky a babičkou je opravdu děsivé, vůbec bych nevěřila, že se toto normálně děje… a abych byla upřímná, tak nerozumím, co to znamená, když mají léky interaktivní účinky. google to taky nějak nedal.

Ikona diskutujiciho kiana 2019-12-21 14:02:00
Ikona diskutujiciho
sipka

interaktivní účinky = myslím že v letáku se tomu říká kontraindikace

Ikona diskutujiciho Ilona 2019-12-21 16:58:24
Ikona diskutujiciho
sipka

No googl ti nic nenasel Nirvano, protoze interaktivita je uplne neco jineho nez interakce. A u tech leku to ma byt lekova interakce, tzn.ze se dva ci vice leku vzajemne ovlivnuji a pusobi na sebe, treba prave i negativne.
Clovek se muze splest, ale u takoveho clanku, ktery ma pusobit dulezite, by se takove chyby vyskytovat nemely a snizuje to duveryhodnost.
PS psychiatrie se nestuduje, na tu se specializuje v ramci ci po studiu mediciny. Mozna jsi myslela psychologii, ta se studuje zvlast jako obor na FF 🙂

Ikona diskutujiciho Jindra 2019-12-21 21:17:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Že ty léky reagovaly spolu navzájem, tak se nesměly podat současně.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-21 22:57:21
Ikona diskutujiciho
sipka

jo kontraindikace!! děkuju
tyo furt to nechápu… to je šílenost

Ikona diskutujiciho kiana 2019-12-21 23:49:20
Ikona diskutujiciho
sipka

google nic nenašel? Mě hned:
https://www.vitalia.cz/clanky/berete-vice-leku-online-a-zdarma-si-muzete-overit-zda-se-snesou/

(ale je pravda, že jsem hledala „kontraindikace léků“ a našlo mi to interakce = takže to bude asi to samé)

Ikona diskutujiciho CrŠ 2019-12-21 08:52:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže dle vás jsou „špatní“ i lékaři, kteří zasahují se záchrannou službou např. při autonehodách? Ptám se, jelikož příští rok maturuji a poté půjdu na vysokou školu. Chtěla jsem se ubírat medicínským směrem, protože bych ráda pomáhala lidem, kteří toho nejsou ze své pozice schopni nebo neví, jak na to.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-21 20:19:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Moji velmi dobrou známou nechali přímo před mýma očima umřít, protože měla nad 60 let… saniťáci. Pořád chtěli vědět přesně její věk, tvrdila jsem že je jí pod 60, protože jsem tušila co přijde, pak došel další člověk a řekl po pravdě že měla teď narozeniny a je jí už 60. Schovali kapačku a přerušili plánované úkony na její záchranu… od té doby už nevěřím ani této službě. První nás nemohli najít cca 35 minut, to jsem ji držela naživu já a když jsem ji předala profíkům, tak jim za pět minut umřela. Jak mi potom bylo, se nedá popsat.

Ikona diskutujiciho irča 2019-12-21 20:58:01
Ikona diskutujiciho
sipka

počkej a takováhle sviňárna jim jako prošla? to se nijak neřešilo? to jsou vážně debilové – nemám slov.

Ikona diskutujiciho Jindra 2019-12-21 21:23:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: v Brně takovou zkušenost nemám. Otce 2x odváželi, všechny úkony dělali profesionálně, jen bylo vidět velké ego a povýšené jednání. Ne ale neochota nebo odmítnutí péče. Tetě před týdnem zachránili život při infarktu. Pacienti věk 75+. Jen mám info, že transplantace srdce se nedělají nad 60 let. Aspoň ty na pojišťovnu. Pracháči si to nepochybně zaplatí bez ohledu na věk.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-21 23:03:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: cože?! to si děláš srandu! 😮

Ikona diskutujiciho vanilková 2019-12-21 10:22:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám dotaz… Jak havárie a vraždy zabraňují v postupu do další dimenze na této planetě?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-21 20:19:27
Ikona diskutujiciho
sipka

protože se nedočkáš toho konce matrixu, odejdeš do jiné dimenze a neúčastníš se tudíž hry

Ikona diskutujiciho lenka f 2019-12-21 10:33:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

T o je dobře, že tm tento seriál píše. Je poučný. Píše se v něm, že konstruktivní část populace má přejít do Zlatého věku a založit zde úplně novou civilizaci. Teď tu jsme všichni tak moc promíchaní (a to není dobře), myslím, že bude muset dojít k nějakému oddělení a separaci těch dobrých od těch špatných. A ať se ti destruktivní tady potom navzájem požerou mezi sebou.

Ikona diskutujiciho Gabby 2019-12-21 13:38:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já nevím, ale asi tyhle informace nedovedu „strávit“ Přijde mi to všechno složité a nespravedlivé, kdy člověk neví a nemá možnost vědět a není to jeho vina. Pak jako co? I lidé, co jsou systémem zblblý, nemohou za to, ne? Prostě to nezvládli.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-21 20:19:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Být zlý nebo dobrý je otázka vědomé volby a charakteru, nebo není?

Ikona diskutujiciho hanka 2019-12-22 21:49:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Je asi těžké neklesat na mysli když člověk něco pokazí a má pocit že je tady v životě chycený v pasti, v křeččím kole, z práce do práce a smysl života žádný, to se pak těžko udržuje optimismus. Ale myslím že i v dobách krize je jediné řešení snažit se být dobrý člověk za každou cenu, nenechat se semlít. Někdy je to fakt test co člověk vydrží, ale sklouznout ke zlému chování není k ničemu, akorát se všechno zhorší.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2019-12-21 22:50:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

gabby mam stejné myšlenky jako ty metrix je brutální lidi za to nemohou že byli zlí když je metrix deně griloval podprahovými daty a viděli to kolem sebe jak sou lidi zlí když v něčem člověk žije od mala tak je jasný že se to na něm podepíše tohle by měl vesmír brát v úvahu nebo stvořitel

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-22 10:57:20
Ikona diskutujiciho
sipka

já jsem tady taky odmala a nejsem zlá…

Ikona diskutujiciho Peace 2019-12-23 13:13:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že jsem dobrý člověk až na to že mi dělá velký problém přát běžným lidem dobro.. Když vím jak se ke mě hodně lidí chovalo když jsem byl dítě a čeho jsou schopni. Dobro přeji pouze pár lidem o kterých vím, že mají skutečně dobré srdce.
Máte to někdo taky tak? Dělá to ze mě zlého člověka?
Jinak v podstatě jediného čeho se bojím, tak těch „kyvadel“. Nedá se třeba nějak spolehlivě zjistit jestli letadlo kterým má člověk letět nespadne?
Je možné „hacknout“ nějaký matrixový program?

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-24 12:09:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Peace: takže zbytku lidí a lidstvu obecně přeješ ZCELA UPŘÍMNÉ zlo a aby se jim vedlo co nejhůře? ne, to dobré není. to je, dokonce, podle mě, hodně nemocný.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-24 14:20:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Je normální zlobit se na někoho kdo ti vrazil kudlu do zad (pak je potřeba odpustit, aby sis to zlo v sobě nenosil a nesytil ho), ale být celkově nenávistný a přát zlo i lidem kteří ti neudělali nic, není v pořádku. Znamená to totiž, že myslíš destruktivně a od toho se řetězí další důležité věci. Podle toho jak myslíš se ukazuje, jaký jsi doopravdy, bez masky.

Ikona diskutujiciho Peace 2019-12-24 16:42:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvana, Alue: to že přeji zlo jste si už dosadili vy.. nepřeji jim zlo, spíš jsem neutrální že jim nepřeji nic (tj. ani nic dobrého ani nic špatného). Ale spíš tak že když vidím, že dělají něco zlého tak jim přeji ať se jim to vrátí aby pochopili, že to nemají dělat. Nevím jak to máte vy, je to myslíte tak špatné?
Odpuštění je docela těžké, je nějaká pomůcka jak to udělat jednoduše?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-24 16:44:28
Ikona diskutujiciho
sipka

My nejsme žádní soudci, co by o tobě rozhodovali, ani tě nemůžeme posuzovat. Do hlavy ti nevidíme, nemáme na to právo a je pravda, že písmenka mohou být zavádějící. Jenom ty sám víš, co se ti skutečně odehrává v hlavě a intuitivně poznáš, jestli to je nebo není v pořádku.
Mně kdysi pomohla kniha Radikální odpuštění a pro léčbu starých traumat jsem psala knihu Svítání

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-24 18:34:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Peacec: jakože mně to tak vyznělo a ty ses ptal, to je celé. jak říká Aluška, ono se nedá takhle jednoduše říct „jsi zlej/hodnej“. já to schválně napsala tak výrazně, aby ses zamyslel, jestli to tak opravdu cítíš. jakože já jsem třeba taky na někoho naštvaná, ale když se zamyslím, tak hluboko uvnitř nepřeju upřímné zlo nikomu.

jo a ŠŤASTNÉ A VESELÉ VŠEM !

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-25 00:53:22
Ikona diskutujiciho
sipka

hádejte kdo dostal mikrofon… hihihihihi. jsem nejšťastnější bytůstka pod tímto sluncem.

(ano, nemá to tu co dělat, ale už jsem to řekla všem, kteří jsou pro mě důležití a tenhle blog je také důležitý! 🤍)

Ikona diskutujiciho Bro 2019-12-21 23:49:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak bude vypadat konec matrixu? Kdo ho vypne??

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-22 13:16:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zlo je otázka voľby, zlý ľudia budú vždy, pokiaľ bude možnosť slobodnej voľby. Dobré bytosti by mohli existovať jedine na mieste kde možnosť slobodnej voľby nemajú. Takže na nejaký Zlatý vek kde budú všetci dobrí neverím. Zaujímavý je aj film The Box (skrinka), keď ponúknete ľuďom veľkú sumu peňazí s podmienkou že kvôli tomu niekde zomrie neznámy človek, tak ľudia zhrabnú tie peniaze, keď páchame zlo ktoré nevidíme, tak nás to netrápi a nejak takto funguje ľudská spoločnosť.

Inak je pravda že záchranári občas nechajú niekoho zomrieť, hlavne ak má nad 60 a býva niekde v zaprdlej vesničke, pretože keby ho aj zachránili je pravdepodobné že budú potrebné dalšie výjazdy za ním, tak aby nemali ,,zbytočné“ výjazdy ho radšej nechajú zhebnúť. Pri dopravných nehodách keď záchranari vidia že niekomu odleteli topánky, tak sa ho už ani moc nepokúšajú zachraňovať, pretože keď odletia topánky je vraj takmer istá smrť, takže môžete zomrieť len pre to že máte sandále.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-22 13:23:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Není to pověra. V matrixu je skutečně napsaný program, že pokud má oběť nějaké nehody (v autě, výbuch, pád budovy atd.) zutou jednu botu, je mrtvá. Záchranáři to po letech zkušeností odhalili.

Ikona diskutujiciho Václav Theodor 2019-12-22 21:46:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Systém se snaží každého trochu vědomějšího člověka obklíčit svýma nevědomýma loutkama a vytvořit dojem izolace. Systém se nejvíc ze všeho bojí Vašeho vědomí, vaší síly, vaší svobody, to všechno vám chce vzít, protože to je jediná energie díky které existuje, systém sám o sobě totiž nemá zdroj. Tím zdrojem jste VY…
Nevěřte nikomu a hlavně ne svým rodičům, Buddha musel utéci před svými rodiči a Ježíš říká: Kdo chce jít za mnou, vzdej se svého otce i matky. Jakákoliv důvěra nebo citová vazba k někomu kdo je jen maska ve které se už dávno usídlili agenti systému vám spolehlivě podrazí nohy na cestě k osvobození. Jste sami a jen Vy sami se můžete osvobodit, žádné tupé stádo společně k pravdě ještě nedošlo jak si to myslí křesťanské ovečky. Cesta k pravdě je vždy pouze cestou individuality. A to je další co se Vám systém snaží vzít Vaši skutečnou vnitřní osobnost. Neexistuje nikdo a nic před kým byste se měli klanět nebo čí příkazy poslouchat. Absolutní neposlušnost, absolutní svébytnost.
Nikdo nemá právo nikomu vládnout a nikdo nemá povinnost někoho poslouchat, to je pravda Vesmíru. Každý je sám sobě nejvyšší autoritou. Čím víc jste silnější, čím víc zkoušek zvládnete, tím bezradnější jsou a zmůžou se už jenom na to aby Vás zastrašovali, jediné co Vás drží v sansáře je Váš vlastní souhlas v ní být a Vy se musíte dostat až k němu, až samému jádru své bytosti ve své plné vědomé síle, a tenhle souhlas změnit, to je Vaše karma. Většina svatých byla umučena, protože systém jejich čistotu prostě už nesnesl a chtěl je zlomit v bolesti při umírání nebo ve smrti, ale oni vydrželi, prokázali že nad nimi svět iluzí už nemá žádnou moc.
Tak vzhůru do boje směrem ke svobodě pryč z koloběhu nesmyslných reinkarnací ve vězení jménem Země, pryč ze světa iluzí, pomíjivosti, utrpení, stárnutí a smrti. Protože každá inkarnace ve které se neosvobodíte je promarněná.

Jak dlouho ještě budu žít je nejisté,
že zemřu je jisté,
zatím jsem se ještě neosvobodil,
ať osvobození zůstane i nadále mým nejvyšším cílem, ať i nadále správně kráčím k jeho dosažení.
Ať ho dosáhnu dřív než zemřu.

Kdo se bojí čelit největšímu zlu a přitom zůstat na straně největšího dobra.
Kdo se bojí smrti, utrpení a těžkostí.
Ten ať se na nejvyšší stezku nevydává, neboť na prahu k životu hlídá samotný satan a jako řvoucí lev obchází a hledá koho by pohltil.

Ikona diskutujiciho renata369 2019-12-27 20:22:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

kliknem na Alusku a pozeram clanky na stranke a co mi udrelo do oci, pocet komentarov 33 presne na troch clankoch na jednej strane 3 x 33 komentarov…no sranda, aj ked neviem, co mi to ma povedat 😀

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek