tomáš marný: Jak funguje hra v Matrixu 5.díl / Výzva všem lidem

27.12.2019 v Matrix 138

Ke konci časů musejí lidem říci pravdu…..  Přímý vrchol pyramidy a Vatikán se naprosto odhalil. Potvrdili, že uctívají molocha, „ĎÁBLA“ . Jejich přímého nadřízeného. Najdete si ve zprávách.
Politici a jejich nohsledi: státní orgány včetně bezpečnostních složek, zcela JASNĚ A NEODDISKUTOVATELNĚ dávají najevo původnímu obyvatelstvu Evropy, že jim na svých voličích a plátcích daní vůbec nezáleží. Tají zločiny, vraždy a vozí sem přistěhovalce. Původní obyvatelé musejí mlčet a nevyjadřovat se pod výhružkami trestů.
Přiznávají těžké újmy na zdraví dětí díky očkovacím látkám a nabízejí směšné odškodné poškozeným rodinám, místo aby okamžitě zastavili zvěrstva bílé mafie a lidí v bílých pláštích.Přepisování a překrucování dějin, je jako výsměch a plivnutí lidem do obličeje.
Ponechání obyvatelstva v Hotelu Země v naprosté bezmoci čelit radioaktivitě z Fukushimy, která je ve všech mořích a veškerých potravinách pocházejících z moře. Místo zákazu potravin, zvedli povolené hodnoty radiace.
Zavedení a protiprávní povolení 5G přes veškeré protesty obyvatel. Pro lidi je to konečná stanice. Brzy všichni lidé v dosahu 5G sítě pocítí na vlastní kůži účinky radiace, ale to už bude pozdě.
VEŠKERÁ OFICIÁLNÍ MÉDIA (tisk, televize, rádio) mají povoleno předkládat pravdy za lži a naopak naprosté lži a podvody vydávat za pravdu a správné jednání.
Soudci, právníci a exekutoři se chovají dle předešlého bodu naprosto bez ostychu a to už mnoho let.
A protože nemohli rozpoutat WWIII a nedaří se jim ji jakkoliv aktivovat, zavedli smrtonosné paprsky 5G.
Mohl bych pokračovat v dalších mnoha bodech, ale je to zbytečné. Tohle na úvod stačí….. Ano, Vážení čtenáři tadesca, pokud jste to ještě nezjistili, JSME NA KONEČNÉ.

Většinou lidé tvrdí, že proti tomu nemohou vůbec nic udělat a že nemají nic v ruce. Takové tvrzení je naprostá lež a dnes dostanete do ruky ohromnou páku. Nevěříte? Tak prosím čtěte dál:

Nyní můžeme přejít od mého úvodu na vlastní článek

Indigová dívenka posílá následující vzkazy a doporučení všem lidem na planetě Zemi. Hlavně politikům, lékařům, soudcům a celému gigantickému aparátu, který ,,řídí“ planetu Zemi a míří raketovou rychlostí do naprosté záhuby.

Několikrát mně opakovala, že si lidé odsud nemohou nic vzít a skoro všichni dělají sysifovskou práci, do které je systém zatáhl. Nechápe, za čím se lidé neustále honí a dřou od rána do večera….

Dodala, že jediná úžasná skutečnost, která se zde dá získat, je přestup do Zlatého věku (jak byl nazván) a to se všemi možnými výhodami.

Jistě jste, vážení čtenáři, docela vykulení z toho, co jste četli v tomto seriálu a hlavou se Vám honí mnoho otázek. Budu se snažit Vám na ně odpovědět a také, což je velice důležité, se dnes dozvíte, co je potřeba udělat. Teď hned a okamžitě. Protože jak už jsem řekl, hrajeme jako kolektiv proti temné síle, abychom dokázali, že člověk zvítězí nad logikou, nad stroji i nad zlem. (Všimli jste si, jak se nás systém snaží navzájem rozhádat a rozeštvat proti sobě?) Pokud vše překonáme, odměnou za naše vítězství bude zcela konstruktivní svět bez zla. Namítnete-li, že ,,svět bez zla není možný“, potom do takového světa nepatříte a nedostanete se tam. Je mi líto, ale každý o sobě rozhoduje sám a každý sám sebe staví na jednu, nebo na druhou stranu. Není žádný bůh nad námi, který by za nás rozhodoval, který by nás třídil na dobré a zlé a potom trestal. Znovu důrazně opakuji, že veškerá náboženství byla uměle vytvořena, aby lidé nechápali v čem žijí a odevzdávali zodpovědnost za svůj život nějaké imaginární všemohoucí entitě. Každá lidská bytost je svůj vlastní bůh a o osudu své bytosti a své duše si rozhoduje sama.
Aby vůbec mohl tento pokus a hra zároveň o novou Supercivilizaci proběhnout, byla záměrně všem lidem při vtělení do bytostí v Hotelu Země vymazána paměť, aby nevěděli o co se hraje a nepamatovali si svůj skutečný původ, odkud přišli, kolikrát tu byli, ani co je jejich skutečný plán. (Žádná KARMA z minulých životů neexistuje.)

Existuje ale několik výjimek. Přestože byla všem bytostem dokonale vymazána paměť, do MATRIXU se narodily některé děti, které byly například v  minulém životě v Hotelu Země v dospělosti zavražděny, a v raném věku, hned jak se naučily mluvit, odvykládaly příběh slovy, které je nikdo neučil, co se jim v minulém životě stalo. Řekly kde vrah bydlí a kde je schovaná vražedná zbraň. Urputně trvaly na tom, aby s nimi rodiče šli na policii a učinili výpověď. Několik případů je evidovaných i v Německu. Vrazi byli polapeni a sedí. Jak neustále tvrdím, ke konci téhle hry se musí lidem odkrýt pravda, a proto byla povolena i tato ,,chyba v MATRIXU“. Konstatovala Indigová dívenka.

Elity musely ukázat lidem i to, že se přepisují dějiny podle toho, jak se jim to zrovna hodí. Právě jsme svědky takového dění při přepisu druhé světové války, kdy údajně Rusko napadlo Evropu a Němci nás zachránili. Začíná se opět podporovat fašismus. Jednoduchá ukázka. Nebo to ještě nevidíte?????

Znovu opakuji, jak říkala Indigová dívenka, veškerá  historie je psaná jejich perem a je to obrovský podvod na lidstvo. Vymývání mozků non plus ultra. Lidé se musí vše naučit dokonale papouškovat, aby už neměli čas sami na sebe a na hledání pravdy, aby už nezjistili, proč sem vlastně přišli.

Dávejte si velký pozor na své myšlení, je silnější než atomová bomba. Zaregistroval jsem komentáře některých z Vás, kterým se nelíbí, že do Zlatého věku přejdou pouze konstruktivní bytosti. Pokud mezi ně patříte a máte strach že neprojdete sítem, mám pro Vás důrazné doporučení a upozornění. Teď hned je nutné, abyste se zcela otočili na podpatku a začali myslet i konat konstruktivně. Pokud jste nikoho nezabili, uvědomíte si své chyby, budete se je snažit odčinit a budete jednat ode dneška zcela konstruktivně, může se tím změnit Vaše možnost vstupu do Zlatého věku lidstva. Nikdo není dokonalý a lidé dělají chyby. Je obrovský rozdíl mezi tím se splést, něco nechtěně pokazit a omluvit se za to, a mezi tím, udělat zaměně něco zlého, i když víte dopředu, že výsledkem bude utrpení a neštěstí jiných.

Dle zákonů vesmíru jste měli ctít pravidlo: Pokud nemohu pomoci, rozhodně nesmím ubližovat. Pro všechny, kteří ctili neustále pravidla zákonů vesmíru, o kterých jsem v minulosti psal, mají otevřenou přímou cestu do Zlatého věku lidstva…..

Nějaké výmluvy lidí, kteří dostali moc do rukou, jako soudci, politici atd., jsou neplatné. Moc dobře totiž vědí, že lidstvo bylo zotročeno rodným listem a jednají s každým člověkem jako s firmou! Proto jsou veškeré zákony přijaté státem neplatné vůči živým bytostem. Zavedl je Vatikán! Několikrát jsem o tom také psal.

Mám vyřídit důležitý vzkaz všem, kteří za života jednali proti lidem a ubližovali jim. Jsou to zejména: Politici, zákonodárci, soudci, právníci, doktoři, zaměstnanci farmaceutického průmyslu, exekutoři, státní zaměstnanci a další, kteří mají v tomto systému neoprávněnou moc nad druhými lidmi, rozhodují o jejich osudu, omezují je různými zákony a udělují jim vymyšlené pokuty: I na Vás nyní dojde. Pokud jste jednali proti lidem a ubližovali jste jim, neprojdete do Zlatého věku. Namítnete sice, že jste jednali podle platných zákonů a nařízení, ale pozor!!!!! Vesmír má své vlastní zákony, jsou to zákony dobra a ty se s pozemskými zákony zásadně rozcházejí a platí i v této hře Hotel Země do které jste dobrovolně vstoupili. Podle Zákonů Vesmíru nesmíte nikdy druhého člověka omezit, nesmíte mu brát svobodnou vůli a nesmíte mu žádným způsobem záměrně ublížit, ani tělesně, ani duševně. Jediná výjimka z tohoto pravidla jsou prokázaní zločinci a vrazi. To stejné se týká hlavně lékařů a farmaceutické lobby. Pokud jste to nejenom v osobním životě ale i v rámci výkonu svého povolání porušili, jste bytost jednající destruktivně a nečeká Vás už v tomto systému nic dobrého. Ale máte jednu šanci se ,,vykoupit“. Dostali jste do kapsy tak zvaného ,,ŽOLÍKA“, kterého však musíte použít okamžitě poté, co si přečtete tento článek. Na nic nečekejte, protože už nemáte mnoho času vše napravit.

Je bezpodmínečně nutné, aby všichni lidé, kteří na příkaz systému dříve konali proti lidem, okamžitě změnili směr a přešli na konstruktivní stranu. Od této chvíle nesmíte záměrně jít proti žádnému člověku. Nesmíte nikoho NEPRÁVEM omezovat, nemáte právo nikoho trestat ani ho za nic pokutovat, nesmíte vytvářet a schvalovat zákony proti lidem. Nesmíte brát násilím peníze chudým lidem kteří přitom nic zlého nespáchali, doktoři už nikdy nesmí podat žádnému člověku jedovaté léky se strašlivými vedlejšími účinky, které rozkládají organismus, nesmí předepisovat léky které mají kontraindikaci a nesmí poškozovat malé děti kombinovanými vakcínami, protože sami moc dobře vědí, co to s lidmi dělá. Oni sami se očkovat nenechají. Jste-li doktor, musíte od této chvíle léčit lidi pouze postupy, které jim neublíží, které jsou bezpečné a nesmíte předepisovat prášky podle toho, za co dostanete větší prémie, nebo za co pojedete na dovolenou. Ke všem lidem se musíte začít chovat s úctou kterou si zaslouží, jako k živým oduševnělým bytostem a ne jako ke kusu masa na běžícím pásu. Pokud Vám Vaše povolání nedovoluje jednat konstruktivně, je nutné, abyste okamžitě podali výpověď a varovali své kolegy, kam je přivede ubližování lidstvu a zaprodání se systému. Řekne-li zde někdo, že to není možné okamžitě vystoupit, je to jenom výmluva a ať si potom nestěžuje, že ho nikdo nevaroval. Byli jste varováni a tohle je poslední možnost použití ,,žolíka“ v hotelu Země.

Do Zlatého věku přejdou pouze konstruktivní bytosti, které za života nikomu neubližovaly, nebo ty, které na poslední chvíli prozřou a zcela změní stranu. Když započala hra MATRIX v ,,Hotelu Země“, bylo sem dosazeno dvanáct vysoce konstruktivních bytostí. Byla jim ale udělena role, hrát v ,,Hotelu Země“ vysoce destruktivní scénář a lákat nevědomé lidi do špinavé hry.  Předávat nejdůležitější pokyny temné strany pro zbytek světa – jsou to ti, kteří plánují osud lidstva. Každá válka, každá revoluce, dokonce i každá velká světová katastrofa byla předem naplánována. Lidské dějiny jsou výsledek velice přesně propracovaného plánu, podle kterého se lidstvo má dostat do naprosto destruktivního stavu, aby se ukázalo, že lidská bytost není nejdokonalejší ve Vesmíru, že nad ní může zvítězit zlo a stroje. Podívejte se na překlad filmů Kardinál Judas1-3, které jsme překládali a dávali na youtube. Je to tam vysvětleno. Vše je přesně naplánované a až na poslední bod perfektně provedené. Dvanáct poslů, kteří jsou na samém vrcholu mocenské pyramidy, jednají zcela záměrně vysoce destruktivně, protože vědí o co tady jde. Že se účastní pokusu a vědomě přijali tuto roli vůdců. O jejich duše (destruktivních hráčů na vrcholu pyramidy) se nehraje, ale už se hraje o všechny ostatní, kteří vyřizují a uvádějí do praxe jejich démonická nařízení za ,,odměny barevných papírků“. Tímto odkryli své PRAVÉ tváře. Rovněž tak se nejedná o šest jejich nadřízených padlých andělů. I když zde hráli za stranu temna, lákali lidi do pastí jako krysař, tito padlí andělé a 12 určených pomocníků také přejdou do nové supercivilizace Zlatého věku. Tam již však budou sami za sebe a ne za postavy v simulované hře. Jsou vysoce konstruktivní a váží si lidí, kteří se nenechali nalákat na jejich stranu. Zrádce lidstva padlí andělé ,,nenávidí“ a sami jimi ,,opovrhují“. Každý vlastně ukázal v této hře svou pravou tvář…..

Velká část přichozích duší se nechala v této hře nalákat na barevné papírky jménem peníze a bohatství. A je zde napsán perfektní program, který nutí všechny lidi, kteří nahrabou větší bohatství, aby hrabali čím dál tím více, až donekonečna. Stejně si nic nemohou s sebou vzít. Místo aby pomohli ostatním, vše křečkují pro sebe…..

Je úplně jedno, čemu věříte, nebo jakého jste vyznání. Důležité je pouze to, jestli jste konstruktivní bytost, jestli jste během svého života byli na všechny hodní a pomáhali jste jim. Vás čeká skvělá budoucnost.
Pokud jste nebyli celý život tak úplně dobří, máte černé svědomí ale uvědomili jste si svoji chybu, máte nyní na poslední chvíli možnost začít jednat zcela konstruktivně a tím se dostat do Zlatého věku. Pozor, platí to i pro vaše myšlení, které musí být konstruktivní. Nic zde neschováte, ani faleš, ani přetvářku.
Pokud jste prodloužená ruka systému která oklešťuje práva lidí nebo jim dokonce ubližujete, je nutné, abyste otočili směr a vše nyní dělali ve prospěch jednotlivých lidí a ve prospěch celého lidstva.

Politici mají uloženou povinnost, přepsat zákony tak, aby vyhovovaly lidem a ne mafiánům a zločincům. Nezapomeňte, že tady už vše končí a NIC SI S SEBOU NEMŮŽETE VZÍT. Podívejte se na příklad jednání, který v současné době ukazuje světu Trump, popřípadě je jasně vidět u jednání PutinaMají zájem nastolit dobro pro všechny bytosti a potrestat zlo. Proto jsou oba neustále tak pomlouvaní. Ke konci hry jdou druhým příkladem.

Všichni novináři (nebo i bloggeři) kteří se nechali podplatit (nebo z obyčejné sprosté závisti a nenávisti) nepodloženě bez důkazů pomlouvali jiné lidi a vedli proti nim pomlouvačné kampaně by si také měli uvědomit, že páchají zlo a díky tomu do Zlatého věku neprojdou. Je zásadní rozdíl mezi tím odhalit prokázaný podložený zločin a je úplně něco jiného, vycucat si z prstu nějakou odpornou báchorku, abyste někoho shodili a měli zajímavý nadpis do novin, jenom aby si je lidé koupili. Tohle lhaní Vás naučil systém. Uvědomte si také, že toto napáchané zlo je už velice těžce odčinitelné. Spíš se šíp na tětivu vrátí, než slovo na rty, které ústa ztratí. Jediná teoretická cesta je přiznat veřejně pravdu, sypat si popel na hlavu, omluvit se dotyčným, uvést vše řečené na pravou míru a dostat to k lidem, kteří pomluvy četli. V opačném případě za své hanobení druhých lidí, budete nejvíc pykat Vy sami a ne terč Vašeho útoku. To stejné platí hlavně u politiků. Jejich odporné intrikářské a prolhané hry a boj o moc, peníze a o koryto.

Lidé, kteří neprojdou do Zlatého věku, protože jednají nebo myslí destruktivně, zde ve 3D nečeká žádná další budoucnost. Při dosažení kritického množství konstruktivní energie v Hotelu Země, bude systémem vyslána aktivační energie, která učiní přechod. Poté, co konstruktivní část populace přejde do Zlatého věku v 5D, destruktivní lidé na místě shoří samozápalem a jejich duším nikdy nebude dovoleno stát se členem nové Super civilizace ve Zlatém věku. ( V MATRIXU to vědma zhodnotila slovy: staré programy jdou do vyhnanství. Myšleno i na destruktivní duše). Do Zlatého věku nepřejdou ani lidé, kteří za života někoho záměrně chladnokrevně zabili – člověka nebo zvíře – ani lidé s mutovanými geny. Spolu s konstruktivními lidmi přejdou do 5D také zvířata.

Přechod do Zlatého věku se týká i mnohých osob, které již odešly do jiné dimenze (nesprávně řečeno ,,zemřely“). Lidé, kteří se osobně zúčastnili tohoto šestého matrixu, ale již zemřeli, nejsou ,,mimo hru“. Pokud byl člověk za života jasně konstruktivní bytost, pomáhal lidem a systému být lepší, přál jim dobro, a konce matrixu se pouze nedožil (například odešel stářím, na nemoc, nebo byl zabit), bude mít také možnost přejít do Zlatého věku, kam se transformuje. Nebude to však umožněno žádnému sebevrahovi (a už vůbec ne vrahovi), nebo vojákům, kteří se nechali naverbovat do válek aby zabíjeli…..

O přechodu do Zlatého věku a samozápalu destruktivních bytostí jsme psali už v roce 2012, kdy to bylo poprvé možné.

Závěr

Vzhledem k okolnostem a současnému dění v Hotelu Země, mně bylo indigovou dívenkou řečeno, že i pár lidí, kteří mají v rukou moc, malou či větší, můžou značně konstruktivně při přehodnocení jejich jednání a situace ze své vlastní pozice uskutečnit neuvěřitelný posun směrem k vítězství lidí nad stroji a spustit transformaci.

Indigová dívenka mě požádala, abych zajistil přeložení jejího sdělení do vícero jazyků a rozeslal je na další weby. Z tohoto seriálu bude dodatečně vytvořena zestručněná verze určená pro překlad do dalších jazyků a také jsou v plánu po pátém dílu bonusy (ty už nebudou součástí překladu), kde budou odpovědi na otázky, které píšete do diskuzí. Zkrácená verze seriálu bude poté vypsána zde na webu a budou se zveřejňovat i již přeložené verze. Prosba na Vás čtenáře je, abyste se přihlásili jako překladatelé, pokud umíte cizí jazyk na kvalitní úrovni. Určitě budeme překládat do angličtiny, němčiny, ruštiny, hodila by se také francouzština, španělština a italština. Pokud umíte i jiný jazyk, který nebyl přímo jmenován, prosím, hlaste se, budeme mít zájem také o Váš překlad.

Kromě překladů Vás také prosíme, abyste buď tento seriál nebo zkrácenou verzi, která teprve vyjde, pomohli rozšířit mezi lidi. Abyste jim pomohli a povzbudili je, protože systém je velice náročný a odhalení pravdy lidem je posílí. Proto celý tento seriál, i s bonusy, které teprve vyjdou, je určen k volnému nekomerčnímu šíření v nezměněné podobě. K volnému šíření bude určená i zkrácená verze a všechny její překlady v jiných jazycích. Volně kopírujte, vkládejte na své weby a blogy, posílejte lidem, o kterých víte, že se jich to týká a budou tomu rozumět. Pokud znáte alternativní zahraniční weby (nebo i soukromé blogy), pošlete jim náš text a poproste autory, aby ho uveřejnili na svém webu nebo blogu. Toto sdělení platí pro celou planetu, nemá zůstat pouze v Česku. V zahraničí je mnoho dalších bytostí, které ho nutně potřebují.

Pokud jsou ve Vaší rodině politici a lidé z jakéhokoliv státního aparátu, Indigová dívenka Vás prosí, aby jim byl předložen tento článek. Prý i v případě, že jsou hodně zatvrzelí.

Ignorování tohoto článku je pouze a jenom na jejich vlastní nebezpečí.

Při rozloučení se mi Indigová dívenka podívala sytě modrýma očima huboce do očí s tajemným krásným úsměvem, popřála mi příjemný pobyt v Hotelu Země a dodala: ,,Nezapomeň, svobodná vůle a rozhodování všech bytostí leží pouze a jenom v jejich rukou. Věřím Vám, vy to určitě dokážete…..“

Napsal tm
obsah lze nekomerčně šířit v nezměněné podoběKomentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-27 03:39:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a to já když jsem byla mladší a naštvala mě jedna bývalá kamarádka, měla jsem chuť jí to dát sežrat a něco hnusného jsem jí udělala protože ona udělala něco hnusného předtím mně a já na to tehdá nebyla vůbec zvyklá ani připravená… bylo to impulzivní. člověk nadělá dost kravin, když je teenager, aspoň já teda jo.

když už teď nikomu záměrně neubližuju a naopak chci pomáhat, tak je vše v pohodě, ne?

„Pokud jste nebyli celý život tak úplně dobří, máte černé svědomí ale uvědomili jste si svoji chybu, máte nyní na poslední chvíli možnost začít jednat zcela konstruktivně a tím se dostat do Zlatého věku“ – jo, tak tady to je. takže je.

já nebyla vždy dobrá, jak byto mnozí čekali, to se přiznávám. šlo hlavně o věk 13 – 17. sečetla bych to období tak, že jsem měla různé rozpory s přáteli(i sama se sebou) a umím být, kupodivu, dost vypočítavá(ale normálně to nepoužívám, nechci nikomu ubližovat)a když se mi něco nelíbilo, snažila jsem se to otočit na svou stranu, ve svůj prospěch(např. aby se se mnou kamarádka zase bavila) a to všemožnými způsoby(to bylo hlavně kdysi ještě na základní škole). nebo se mi stává, že s někým hodně požeru, ale nakonec mu stejně ve skutečnosti nic zlého nepřeju… zato jsem se teď nedávno setkala s osobou, která přeje upřímné zlo mně. fuj. jako já se sice naštvu, může mi někdo lézt sebevíc krkem, ale když pak tu bytost vidím, stejně uvnitř sebe cítím vyloženě dobro a ani pro své nepřátele zlo ve skutečnosti nechci – tak to asi má být.

jinak se snažím lidem i zvířatům pomáhat, mám všechny ráda – dokud se mi teda nedělá zle z něčích energií nebo mi ten člověk neubližuje/názorově se absolutně neshodnem, to pak utíkám, ale to asi každý.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 11:54:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak dobře umíš anglicky, Nirvano? Potřebujeme ještě někoho, kdo to umí přeložit, aniž by to ve výsledku bylo humpolácky a s gramatickým errorem.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 11:55:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkrácená verze má zatím 3,5 A4, ale ještě to budeme ladit.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-27 17:42:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška: bez google překladače rozumím většině mluveného slova, ve spolupráci s google překladačem nemám problém, dá se říct, s ničím 🙂 píšu fanfikce v EN a komunikuju anglicky většinu času na internetu, takže si dovolím říct, že strojová moje ájina rozhodně (snad) není a moje větná skladba není postižená(i jsem korigovala texty jiným)… 😀 už dokážu i střídat hovorovou a formální ájinu. skrze google překladač si jen doplňuju slovíčka, která nevím, hlavně minulé časy nebo některá slovní spojení(ale někdy to taky vyplivně pěkný kraviny). tím chci říct, že s překladem něčeho, aby to znělo poměrně přirozeně a nebyl tam error, bych snad neměla mít problém 🙂 většina Amíků na netu ani nepoznala, že nejsem z USA dokud jsem neudělala trapnou chybu v minulém čase nebo neslyšeli můj přízvuk naživo 😀 to je pak poznat hned.

> zkusit to můžu – ráda.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 17:45:19
Ikona diskutujiciho
sipka

no tak super 🙂 hned jak bude hotovo, dám echo… já už si gramatiku ze školy nepamatuju a riziko errorů je větší

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-27 17:49:01
Ikona diskutujiciho
sipka

dobře:) ještě mi nakonec chození do tý pakárny bude k něčemu dobrý.

Ikona diskutujiciho Krucifix 2019-12-27 06:01:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poselství je to hezké a určitě souhlasím s tím, že je potřeba být konstruktivní a nepáchat zlo a to ani na lidech, kteří zlo páchají jako odplatu. Nejsem si ale jist, zda to další v seriálu zmíněné, bude probíhat. Můj osobní dojem je, že je pro nás celý tento život projekcí, jakousi zkušeností, něco jako Total Recall – implantovaný sen – možná za trest, možná jsme si jej vybrali jako tréninkový plán záměrně – co je jisté, jednou se dozvíme, jak to je ve skutečnosti. Osobně se snažím žít tak, abych se soustředil pr primárně na svou duši, konal dobro, práci beru jen jako prostředek k získání obživy – namísto zemědělství, chovu a lovu dnes chodíme do práce, abychom mohli přežit. Tak životu zdar a tomu simulovanému zvláště 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 09:24:58
Ikona diskutujiciho
sipka

pokud by byla tvoje inkarnace ,,za trest“, kdo tě s ní jakoby trestá? ty sám určitě ne…. nedává to smysl

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-27 11:37:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak ak sme boli v minulom živote zlý, tak si môžme dať naplánovať aj trest. Alebo proste len tak. To máš ako keď hraješ hru, tiež si občas skúsiš nejaký tažký level ktorý nedávaš, ale tak hra rýchlo skončí a je ti to fuk lebo vieš že je to len hra a môžeš si pustiť zas dalšiu s jednoduchším levelom, ale koho bavia jednoduché hry pre malé deti?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 12:36:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Už jsi někdy viděl malé dítě, které by si samo pro sebe dobrovolně vyžádalo trest za nějakou chybu? Ne, vždy se snaží trestu od rodičů vyhnout. – Není to v lidské přirozenosti.

Ikona diskutujiciho sirren 2019-12-27 14:08:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady to v lidske prirozenosti spis neni, ale tam „nahore“ mozna nejsme dusevne to same, co tady. Je mozne, ze tam nahore mame duvody dusevne se vyvijet, ale protoze tam treba neexistuje dualita, neni to tam mozne. K tomu, aby jsme se neco naucili (umet se spravne chovat v urcitych situacich a zvladat emoce), mozna musime jit sem – do vycvikoveho tabora. A jedna z moznosti, jak se neco naucit je, ze si to predem naprogramujem. Jinak by jsme se nahodne mohli ucit to, co uz umime a ztraceli tu zbytecne cas.
Mne to smysl dava. Zaruku samozrejme nemam.

Ikona diskutujiciho Luk 2019-12-27 17:28:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím si že to není ani v lidské přirozenosti vzhledem k tomu jak se učíme, lidský mozek nějak funguje. Duše a potom duch co v nás žije má přece emoční, mentální tělo. Rozvíjí naši lidskou stránku si myslím a duše je více vesmírného původu, ale od duše k duchu a k lidství jde to konstruktivně sestupně a zde nás opravdu posunuje to, jak být více člověkem a ten se učí beze trestů a takových zbytečných překážek.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-27 23:55:20
Ikona diskutujiciho
sipka

tyo to je s prominutím fakt nemocná představa, že by si duše plánovala dopředu trest. lol. duše si tak maximálně naplánuje nějakou událost, aby získala ty zkušenosti. ale nikdy trest, trest sám o sobě je zbytečný, bez poučení. má dojít k poučení, k uvědomění si „proč tohle ne“, ne ke zbytečnému utrpení nebo-li trestu, to je zbytečné.

a to je přesně důvod, proč nechci děti. nedala bych východu, je to složité.

Ikona diskutujiciho Zákon 2019-12-27 11:20:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chtělo by to článek na téma „Zákony vesmíru“ a jejich vysvětlení.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 12:35:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Zákony vesmíru jsou vypsané a vysvětlené v knize Svět za oponou: https://www.alue.cz/p/svet-za-oponou/
Všeobecně jsou to zákony, které jsou v souladu s kvalitní morálkou a úctou k druhému člověku a jeho svobodě. Nedělat druhým nic, co bys nechtěl, aby oni dělali tobě. Nikomu neubližovat, nikomu nepřát zlo. Žít tak, aby ses za sebe při pohledu do zrcadla nemusel stydět. Není v tom vůbec nic složitého ani nepřirozeného, je to obyčejné lidské dobro, se kterým ses už narodil.

Ikona diskutujiciho Danny 2019-12-27 12:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super články, daly mně pár odpovědí na moje otázky ale zároveň dalších sto se vynořilo.

Pokaždé, když jsem četla každý díl, mi vyskočila na mysl jedna písnička, kterou už znám dlouho a která podle mě úplně perfektně popisuje to, co se tady na tom světě (v tomto matrixu) děje. Dávám vám sem text (přeložený – originál je v aj), protože mám prostě potřebu se o ni s někým podělit.
https://www.youtube.com/watch?v=CgRWJP1Ktww

Way of the world (Chod tohoto světa) – Max Q (1989)
Narodíš se na tento svět a díváš se do hlavně pistole.
A ti, co drží zbraň chtějí, abys pracoval rychle a umřel mladý.
A když nepracuješ a neposloucháš
Donutí tě žít ve strachu, dokud neumřeš.
Ti, kdo vládnou ti drží pistoli u hlavy s náboženstvím, korporacemi,
Hrdí na krev, kterou prolili.

Jestli je to bůh nebo bomba,
Je to jedno,
Je to prostě strach pod jiným jménem.

A ti korporátní hadi se chodívají nažrat
Na fakt známý jako lidská chamtivost,
Kůže a kosti jsou shrabovány na žhavé uhlí,
Tohle smetiště nikdy nedá čas lidské duši.
A všechny věci, které jsme se naučili,
Žádný čas na otázky, prostě shoříš.

A slova, která tě rozmáčknou na placku jako cihla lebku.
A ten strach je tak zatraceně obrovský, že je ti z toho zle.
A v těch očích můžeš vidět, jak tě nutí se bát a lhát.
A učí tě, abys „to hold high“ (asi vydržet? Tuhle frázi neznám)
I když nevíš proč.
Živoucí lež tě nutí dodržovat stupidní hodnoty.

Mimochodem ten zpěvák (Michael Hutchence) měl dost zajímavý osud. Začal chodit s manželkou Boba Geldofa (pozor, má řád brit. impéria) a tak se rozvedli a Hutchence našli zanedlouho potom mrtvého. Pár let na to našli předávkovanou tu ženskou a pře pár lety umřela stejným způsobem jedna z Geldofových dcer. Před tím, než umřela, se dala na kabalu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 12:39:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Indigovou dívenku znám i já, opravdu to není imaginární neexistující postava. Když se ti nelíbí dodatky a názory tm, soustřeď se pouze na základní sdělení, které je platné.

Ikona diskutujiciho Dianax 2019-12-27 13:30:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

neprekvapuje ma, K. , že sa ti názor na Putina a Trumpa nepáči. Vedela som, že sa nájde veľa takých, ktorých toto podráždi. Avšak tí, ktorí skutočne sledujú, ako jednajú títo dvaja, to vidia rovnako ako TM. Trump to má ťažké, pretože musí varírovať na hrane, aby nebol násilne zosadený, ale snaží sa, ako vie. keby nebolo týchto dvoch, podľa mňa už sme vo vojne. môj názor.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 14:20:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tak, Putin dělá aktivní kroky aby nedošlo na třetí světovou válku, kterou se Amerika snaží všemožně vyprovokovat. Stačí sledovat zahraniční tisk a ne tuzemské hovinky.cz, tam se pravdu o světovém dění nedočteme a navíc píšou na objednávku. Plivat na Rusko a dělat z něj nepřítele – přitom jsme všichni Slované, jedna krev, jsme sousedi a máme držet spolu.

Ikona diskutujiciho anelie 2019-12-29 21:22:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Slovane sice jsme, ale jako hodny slovansky bratr se k nam SSSR rozhodne nechovalo.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-30 12:37:36
Ikona diskutujiciho
sipka

SSSR nám nič strašného nespravili. Nie je dôvod mať komplexy zo SSSR ani nenávisť k Rusku – toto vyvolávajú hlavne médiá. Skorej by som mal obavy o budúcnosť. Z brata sa vždy môže stať nepriateľ a ešte bola prorokovaná vojna s Ruskom. Neviem si ani predstaviť že nám rozdajú zbrane a naženú nás bojovať a budeme musieť zabíjať alebo sa nechať odstreliť…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-30 12:47:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikdo by nešel.. moderní člověk na to nemá mentalitu (už ani výcvik) a navíc jsou tak pokročilé technologie, že by pěší byli na nic.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-30 15:01:52
Ikona diskutujiciho
sipka

anelie: nechovalo. jenomže tohle je o LIDECH, o té VĚTŠINĚ, o těch „obyčejných“. lidi rozděluje politika, národnost, názory, náboženství… říkám, že lidem by bylo lépe, kdyby nic z tohoto neexistovalo. nic z toho nepotřebuješ, jen jít za svým srdcem a jednoduše respektovat živé kolem sebe, nešířit zbytečnou nenávist, jenomže to by se tak museli chovat všichni, všichni by museli být konstruktivní a tenhle systém musel být postavený jinak. zajímavé, jak jsme jako společnosti jistě dávno dostatečně vyspěli na to, vytvořit si na této planetě utopii, avšak nejsme toho ani trochu schopni. bohužel se to takhle dá říct jen ve velkém měřítku, jelikož na úrovni občana je to o moc složitější. každý jedná sám za sebe individuálně + do toho země třetího světa… obecně řečeno bychom si mohli vytvořit utopii, ovšem jakmile se člověk do té problematiky ponoří, zjistí, že vlastně nemohli – z mnoha důvodů, které by však nemusely existovat, kdyby… jo, je to supr.

Ikona diskutujiciho JanJohan 2019-12-27 14:01:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den,ví se prosím na který to rok má být ten Zlatý věk?
Děkuji

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 14:18:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Ptali jsme se, odpověděla že to bude velice brzy, v řádu pár let ale nesmí říct přesný termín, protože by porušila pravidla a musela by odtud odejít. Navíc je tu háček, že jsme těsně u dosažení kritické hranice a potřebujeme dostat tuhle zprávu ke správným lidem. Chybí pár jedinců. Máme to ve svých rukách.

Ikona diskutujiciho Moudravrba 2019-12-27 18:14:25
Ikona diskutujiciho
sipka

A já se můžu přidat taky?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 18:31:41
Ikona diskutujiciho
sipka

přidat? myslíš jako zkopírovat k sobě , nebo překládat? 🙂 – klidně kopíruj, ale ještě dám i tu zkrácenou verzi, takže nebude nutné procházet celý dlouhatánský seriál

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2019-12-27 19:27:17
Ikona diskutujiciho
sipka

To je asi jedna z nejšílenějších sérií, která tady kdy vyšla! Takže asi v řádu pár let? To je fakt psycho…. Díky moc, že jste se jí zeptali a že to teď od vás můžeme číst! Články si musím přečíst ještě jednou, bylo tam pro mě hodně nových zjištění – nevěděl jsem například, že šest padlých jsou zlí pouze zde v matrixu a mimo hru „Hotel Země“ jsou vlastně hodní, taktéž jsem to nevěděl o 12 bytostech podřízených padlým andělům – myslel jsem, že vás čtu dostatečně dlouho, aby už mě nic nepřekvapilo, ale právě se dozvídám největší perly, včetně procesu, jak se zde vlastně vtěluje 144000 bytostí. A ten žolík poslední záchrany mi přijde více než velkorysý – všichni, kterých se to týká a mají zájem se ještě změnit, by se jím měli okamžitě řídit.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 21:38:30
Ikona diskutujiciho
sipka

To časové určení je velice nejasné, bylo řečeno že to může být od týdnů, měsíců, až po roky – takže logicky to nebude deset, ale třeba 3-5let nebo tak nějak… konstruktivním lidem je to stejně jedno, ti můžou být v klidu. I kdyby téhle sérii nevěřili.

Ikona diskutujiciho Moudravrba 2019-12-27 19:50:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě se těch pět článků od TM líbí. Myslím, že to může mít velký vliv na lidi, aby si uvědomili, jaký je jejich původ, účel a také aby se stali lepšími lidmi. Pokud bude zkrácená verze s tím, že si pak může každý odkázat na nezkrácených pět článků, tak v tom také nevidím problém, protože lidé v dnešní době moc neradí čtou, takže zkrácená verze se určitě hodí.

Každopádně bych asi moc nezmiňoval, že 6 padlý andělů a těch nějakých dalších 12 pomocníků jsou „nádherné konstruktivní bytosti“ atd. Myslím, že se jim jen tak z legrace neříká padlí andělé. Neříkám, že ta indigová dívenka neříkala pravdu, ale dnes už tato pravda neplatí. Navíc z logiky věci lidé prostě nepochopí, jak může být něco extrémně destruktivního, zároveň tak „nádherné a konstruktivní“. V komentářích na tadesco se na to celkem dost snesla kritika.

Mám na padlé anděle svůj vlastní pohled, ale to by bylo na celý článek.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 21:36:55
Ikona diskutujiciho
sipka

ale jo, už mám z toho vytahaný ten slíbený bujon a tohle jsem tam právě nedala, účel je to zkrátit co nejvíc jenom na to hlavní… a zbytečné rozmazávání a probírání do hloubky by z toho zase udělalo megatext

Ikona diskutujiciho Tom 2019-12-27 14:13:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na webu TM padl dotaz, kdy dojde k tomu přechodu …. Odopověď na to nebyla. Je to škoda. Protože kdyby to bylo kdykoliv, čeho bych se ještě mohl dožít, s úsměvem bych se tu s někým vsadil, o něco zajímavého, že k ničemu nedojde. Ale není datum, nebude sázka. Něco podobného už tu bylo mnohokrát. Nechci nikomu brát iluze. Tady a teď máte budovat krásný svět! Jestli chcete poznat vyšší krásu, musíte ji prožít, alespoň jednou. Návod jste dostali. Pak ji můžete teprve budovat. To prostě nevymyslíš rozumem. Protože ti něco musí určit směr. Žádný přechod do 5D nemá žádný smysl, a nic takového se konat nebude. Maximálně v hlavě. Svět bude stále 3D, tedy stejným světem. Aby to bylo všechno pochopeno, musí šlověk poznat sebe a druhé. Ne si myslet, že jeho pohled, jeho jediný úhel pohledu na svět, je ten správný. Je potřeba se naučit vidět 1000 pohledů. Stačí si položit otázky. A co vás v 5D čeká? Ráj? Co tam budete dělat? Budete najednou dobří a vše bude fungovat samo? Nebo to tam bude řídit Bůh? Bude tam nějaká samospravedlnost? Zjeví se vám tam PRAVDA? Bude tam něco lepšího, už hotového, co si budete všichni jen užívat? Co tam bude, když o tom tu tak všichni mluvíte a spěcháte tam? Vy to víte? Za čím se ženete? Za něčím lepším? Akorát tam zavlečete peklo. A jednoho dnes zase zjistíte, že si s váma nějakých 6 andělů zase hraje, akorát jinak. Vy máte určovat svůj osud! A ne se tu cítit dotčeně, urážet se a hrabat se ve svých osudech …. Ten článek byl pro mě zklamáním, ale pokud se někomu chce čekat na ráj v 5D, ať čeká. A jestli se někomu čekat nechce, ať se přidá ke mě, a začne dělat cokoliv, co udělá něco hezkého na Zemi, tady a teď. A neměl by nikdo zapomínat, že žádná indigová dívka, není stvořitel. Jestli před ní někdo stojí v pozoru a odkýve jí všechno, co slyší, je mi ho líto.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 14:16:14
Ikona diskutujiciho
sipka

no, tak se tam holt nepotkáme…. 🙂

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-27 17:34:15
Ikona diskutujiciho
sipka

indigová dívenka má, můj milý, narozdíl od tebe, přímé napojení na správný proud. co to znamená? to bys musel zažít. každopádně se jí dá věřit, jelikož přejímá informace, které jsou absolutně pravdivé a absolutní.
alespoň tak to cítím já.

to píšu jako člověk, co ho má také a to rozhodně nejsem indigová.
proto občas některé věci vím aniž by mi je někdo řekl. dokážu je sama od sebe odtamtud „načíst“.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-27 15:52:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pred prechodom do zlatého veku má dôjsť k určitým veciam: globálne oteplenie (to sa deje tak nejak dlhodobejšie), znamenie na oblohe (zrejme voľným okom viditelná kométa) a čipovanie ľudí.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 17:11:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Aktuálně už existují očipovaní lidé, nechávají si dávat do ruky implantáty, prý to bude sloužit místo klíčů a platební karty…. zatím jen ve formě experimentů a vývoje.

Ikona diskutujiciho martin martin 2019-12-27 19:58:25
Ikona diskutujiciho
sipka

https://www.google.com/search?q=cipovani+lidi+ve+svedsku&oq=cipovani+lidi+ve+svedsku&aqs=chrome..69i57j0.11605j0j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Švédi opět vedou

Ikona diskutujiciho Tom 2019-12-27 16:33:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Život je na čekání příšerně dlouhý …. 🙂

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-27 17:43:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Tom: Jakože v článku se píše, že to platí i po smrti, ale ok… 😀

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-27 17:46:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Tom: hele moment, to chceš jako říct, že se ti „nechce čekat na zlatý věk“ protože bys mezitím musel být hodnej a přát ostatním dobro a pomáhat a to se ti nechce? hele obrať myšlení dokud můžeš… s takovouhle se ti nepovede ani dobře v životě a ani po smrti nepřijdeš do ničeho dobrého. tohle není ani tak o čekání na zlatý věk, ale obecně o tom, že bys neměl přirozeně chtít druhým dělat zle a ubližovat.

Ikona diskutujiciho Tom 2019-12-27 19:09:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Ne Nirvano, tím chci říct, že si to hezké hodlám vytvářet tady a teď. A na nic nemíním čekat. A hledat budu vždycky, tady a teď, a taky nebudu na nikoho čekat. Nebo na něco. Je to životní zkušenost. A hodně se mi vyplatila. Ať dostatneš sebelepší návod, návod bude jen návod, dobrá rada nebude tvoje, zkušenost cizího člověka nebude tvoje zkušenost, poznání indigového dítěte nebude tvoje poznání. Čekání na ráj je prostě jen čekání. Ty musíš poznat, nestačí cítit, mít dojem, doufat, čekat … Mě se už dávno nechce čekat. Takových příběhů, jako je tento, jsem slyšel už dost. Jednou jsem se díval jednomu člověku přímo do očí, v roce 2000, tedy před ním, také čekal něco podobného. Byl o tom na 100% přesvědčený. Koukal jsem na něj a říkal jsem si, .. „fajn, uvidíme, co přijde, ale s tebou si to v Ráji moc představit nedovedu“… no něco přišlo, bylo ještě hůř, to je fakt. V roce 2012, podobná situace. …. Volný přepis SMS … XY, ty sa nepripravuješ na prechod do piatej dimenzie? Robíš chýbu! .. Po roce 2012 bylo…. XY požičaj mi prosím na nájom …. Takže teď bude další jo? Za několik let? Fajn. Několik, velmi blízko, je konkrétně do deseti let. Dáváte v sázku svou pověst, svoji hlavu dáváte na špalek přímo bych řekl, dáváte v sázku svůj čas a kus svého života. A co pak? Kdo vyhraje tuhle hru, půjde do jiné? O tom to je, chápeš? Nehrej ničí hry! Přeložím ti ten příběh jinak. 6 padlých andělíčku, všechno podělalo, a ty, + indigáček, + pár dalších to zachráníte? Dobrá, snažte se, až přejdeme do 5D, zřejmě to drcne a rozlije se mi na stole hrnek s čajem. Budu psát na aluska.org, ale nikdo nebude odpovídat. A nebo jinak? Já umím číst. Bude to třeba až po mé smrti. Já vím. No to se ale načekám. Jenže mě se fakt čekat nechce. Já prostě nejsem týpek, co čeká na Ráj, když ho vidí tady. Máte to před očima boha … Kdo je Nirvano víc? Tvůj indigáč nebo Stvořitel. 6 padlých andělů nebo Stvořitel? Koho se budeš snažit v životě najít? Co je lepší dobro tady a hned, nebo čekání, až něco nebo někdo „udělá“ ráj „někdy“ …. za tebe ? Všimni si, jak tu všichni „duchovní“ prý cosi respektují. Zatímco ti neduchovní nerespektovali nikdy nic. Miliony mrtvých byla pro ně jen hra a TY jsi jejich hračka.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 21:43:35
Ikona diskutujiciho
sipka

No jo tome, tohle udělá s lidmi systém. – Však dělej jak chceš, nikdo ti to nebere a těm článkům také věřit nemusíš. Je to tvoje věc.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-27 23:44:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Tom: no však nečekej a tvoř hezké. ten článek ti, polopaticky řečeno, jen říká, abys neubližoval druhým 🙂 to bys do prčic neměl přeci chtít i jako ateista. my tu nic nezachraňujeme, vůbec nic jsi nepochopil-
vsázku svou pověst nikde nedávám, naopak mi Aluška velmi pomohla budovat si dobrý život.
Nejsem ani „duchovní“, jsem lidská bytost v tomto systému! Která sleduje znamení, chce žít dobrý život a chce být laskavá ke druhým! a to je absolutně celé, co pro přechod do 5D potřebuješ, tak jednoduché to je! to bys ale měl chtít přirozeně! tento článek o 5D existuje pro ty, kteří mají přetočené myšlení a ubližují vědomě, normální člověk by ale takový být neměl, bez ohledu na víru či nevíru v cokoliv. není to o tom, v co věříš, je o tom, co je VE TVÉM SRDCI.

já právěže nečekám, že někdo „udělá ráj za mě“, naopak Konstruktivní Síla Vesmíru vždy vyžaduje přičinění.

mimoto, jakej můj indigáč? kámo co to tu jedeš? 😀 takže pro tebe jsou těmi dobrými 6 padlých andělů? pak za nimi jdi a zde nic nehledej, není tu nic, co bys potřeboval. pokud si myslíš, že tvořením zla si stvoříš „hezké tady a teď“, tak je to opravdu hloupá a vadná představa. tyto typy bytostí(destruktivní)ti pouze dopřejí momentální uspokojení základních pudů, ale za obrovskou cenu – je to jen pastička, o tom tenhle systém je… mně budeš něco vysvětlovat? to sis zvolil špatného člověka, dávno mám v hlavě vše srovnané a stranu vybranou. Konstruktivní Síla Vesmíru mi nedává „dobro někdy“, ale právě ono dobro tady a teď s tím, že nikomu neubližuju, nikoho neomezuju a sama se musím přičinit, díky čemuž přirozeně rostu a učím se, což je prospěšné nejen pro mě, ale také pro celek – je to K O N S T R U K T I V N Í . Nikdy nemůžeme fungovat jako celek pokud nerespektujeme jeden druhého a vzájemně nerosteme, nechápeš? Nesmíš se zaměřovat pouze na svou bytost, zcela sobecky. I kdybys byl ateista, tak takové myšlení je psychopatické.

takže tobě se „nechce čekat na ráj“ protože mezitím bys musel být hodnej(takže očividně hodnej být nechceš), jenomže o tom čekání to vůbec neni. já nevim jak ti to vysvětlit, to asi nejde – nebo to chápu blbě já.
což, jak řekla Aluška, je to tvá věc.

jako s takovouhle se do „ráje“ nedostaneš ani po fyzické smrti protože přijdeš tam, kam rezonuješ. a pro tvou informaci, jelikož očividně myslíš poměrně materialisticky, v případě příchodu Zlatého věku by došlo k dematrializaci destruktivního. jo, čteš správně. nerozlil by se ti čaj, přestal bys existovat. a navíc jak řikám, o tom čekání to neni. buď jsi destruktivní nebo konstruktivní, tečka. pokud si „tvoříš hezké tady a teď“ omezováním druhých a porušováním zákonů Vesmíru, je to smutné, bez ohledu na 5D.

dám ti radu – jestli chceš následovat 6 temných andělů, vědomě ubližovat a následovat jen své pudy, aspoň se upiš. ať z toho fakt něco máš. mně to taky nabízeli, jenomže jsem v životě neviděla hnusnější bytosti než ty, které mi to nabízely. proč bych to proboha dělala? když všechno ve mně říká, že je to blbě a že je to hnus, že je to primitivní?..

Aluška a její učení právěže nabízí dobro tady a teď, konstruktivní cestu tady a teď. tento článek slouží pouze jako varování pro ty, kteří vědomě ubližují druhým. jinak na nic čekat nemusíš, stačí být hodnej – což je prospěšné po všech směrech i pro tvůj život a tvojí cestu. sám si uvnitř pečlivě rozmysli, kdo jsi nebo ne, neřeš přechod do 5D. jsi-li zlý, pak jak říkám, ani nechoď na Alušku.org, je to zbytečný.

Jak řekla Aluška výše: „Konstruktivním lidem může být nějaký přechod do 5D jedno, i kdyby této sérii nevěřili.“ – takto by se dal shrnout celý můj komentář.

v pohádkách dobro vždy vítězí. bude to tak i na této planetě. jsme lepší :))

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 10:33:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Jenom bych uvedla na pravou míru, že nemám žádné ,,svoje učení“. Prostě dávám texty s nejlepším vědomím a svědomím. Je smutné, že spoustu lidí tahle série naštvala, nic jiného neříká, než že lidé mají být hodní. Čekala bych, že za to budou všichni rádi a uklidní se, ale ne. Už před lety jsem zjistila, že být prostě jenom obyčejně hodný člověk je kontroverzní věc, protože je to v tomto systému vzácné. Jakmile se začneme bavit o tom být dobrý navenek i uvnitř, ukazuje se, kolik lidí to vůbec nezná, neumí a jak je to žere.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 19:28:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška: jo, jasný:) já to takhle říkám, myslela jsem tím ale prostě tvé knížky, blog, rady, poradnu. obecně cokoliv lidem nabízíš.

„Čekala bych, že za to budou všichni rádi a uklidní se, ale ne.“
– hm já taky..

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 19:46:47
Ikona diskutujiciho
sipka

no tak počkat ještě… takže být hodnej je kontroverzní?? a lidi si mezi sebou normálně přejí zlo? lol? jako fakt? huh asi žiju v nějaký hypernaivní bublině. ale už jsem mnohokrát říkala, že tady v ČR mi situace přijde horší. třeba mezi Amíky vůbec tolik nenávistí není, naopak i s ne tak blízkými kamarády si říkáme i „love you“ při loučení nebo se často používá „you can do it!“ pro povzbuzení kohokoliv a tak dál.. umějí být moc milí… tady v ČR jsem na takové chování zatím snad skoro nenarazila. ale upřímně řečeno je to i tím jazykem, v ájině je, z nějakých důvodů, mnohem jednodušší být na lidi příjemnější. i když se mi vrátily kamarádky z Anglie, tak byly vyjukaný, jak tam ně byl každej hodnej a srdečnej.

Ikona diskutujiciho Karloon 54 2019-12-27 17:40:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, vcera jsem o tom cipovani cetl, zatim je to v zacatcich a dobrovolne, horsi bude az se to postupne dostane do stadia, kdy tento cip, budeme pouzivat misto obcanky a platebni karty zaroven, penize jako hotovost a platebni karty uz nejspis nebudou, takze jediny mozny zbusob transakce bude mozny prave pres tento cip. Tohle vidim jako realnou budoucnost, ktera je nam uz naplanovana. Tato realizace planu vsak vyzaduje urcity cas, odhaduju tak 10 mozna 20 – 30 nebo az 40 let. Kdyby toto predbehnul zlaty vek tak by to bylo fajn ale zaprvy by se nenaplnilo Janovo proroctvi a zadruhe by tato „hra v hotelu zeme“ nebyla dohrana do konce. Takze bych mozny prichod zlateho veku vydel nejdrive tak za 20 let, ale spise pozdeji. Jinak jsem pro zlatej vek ale v radu nekolika let si myslim ze to nebude.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2019-12-27 18:52:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

takže to schrneme zlatý věk tenhle rok nečekejte indigová dívka sice řekla brzy ale pro ní čas neexistuje takže pro ní to může být třeba 5 let 10 let 20 let pro ní čas není navíc kolik jí bylo let to přesně nevím ale bylo to dítě a to se muže mýlit je to tak 50 na 50 ano i ne a pokud je to pravda během 10 let se muže všechno změnit dále tu máme archeonskou sít kolem naší sluneční soustavy která ještě nebyla demontována a ta sít brání v proniknutí te energie která nás posune ti z povrchu a mnoho jiných konstruktivních vesmírných ras budou dlouho pracovat na její demontáži a pak tu máme co s destruktivníma lidma to je otázka samozřejmě lidi se přihlásili nebezpečné hry jménem hotel stvořitel počítal stím že většina lidí hrou neprojdou ti sice čeká samovznícení ale jejich duše bude už připravena jít do 5 dimenze duše projdou očistnou energii která je zbaví všech destruktivních vlastností je to hra a se všim se počíta-))

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-27 19:21:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Karloon 54:
ty jsi ještě nepochopil,že bible
je destruktivní
kniha sepsaná tak
jak se to hodilo
církevní vrchnosti?
A jak dlouho čteš
Alušky web?
Církev přece vždy
potřebovala věřící
děsit,aby je udržela
ve slepé poslušnosti.
Obyčejný prostý lid
se třásl strachy,aby
nějak neurazil boha
a ti hajzlové si
vydržovali děvky a
užívali si s nimi.
Ne opravdu myslím
že na nějaké
Zjevení Janovo
nemusíme myslet.
Sice se tam píše o
čipování lidí,ale
nezapomeň že
bohem církve je
ďábel (6 padlých
andělů) a tohle bylo
součástí jejich
plánu,ale do konce
už ho určitě
nedotáhnou.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-27 23:52:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Izairi: hodně lidí ani dneska neví, že třeba Vánoce jsou původně údajně pohanský svátek, pouze převzatý jako součást křesťanství. bůhví jak to tehdy bylo, tyo.

Ikona diskutujiciho Kamea 2019-12-27 20:10:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kresťanské náboženstvo tieto hodnoty ( desatoro) preferuje 2000 rokov, takže tých 144 miliónov slušných ľudí určite dåvno existuje a existovalo aj v roku2012 kedy sa mali presunúť do 5D. Nestalo sa. Čakal som nejaké kolosálne odhalenie pravdy a dozvedel som sa iba to, že keď budeme “ hodní“ pôjdeme do neba a keď nebudeme zhoríme v pekle. Hľadajme ďalej…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-27 21:47:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučuji přečíst článek a potom komentovat. Nečeká se na ,,144 milionů slušných lidí“, řeč byla o 144 000 (čteme tisíc) a to ani nejsou ti lidé o které se jedná při sepnutí energií. To jsou pomocníci lidem, ale ne cílová skupina. V předešlých dílech je to vysvětleno podrobněji, tak doporučuji se k nim vrátit. Je toho hodně na pochopení.

Ikona diskutujiciho Baron 2019-12-27 20:12:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobře přečetl jsem všech pět dílů. Rád bych zde zmínil několik věcí a a trochu vytřídit ta jablka a hrušky v tom koši. Zřejmě jsme zde přítomní idealisté a tak se nebudu zabývat darwinismem. Na otázku vzniku vesmíru si odpovíme STVOŘITELEM. Nezodpovíme si PROČ, což v tuto dobu není podstatné. Průběh stvoření finálního produktu, lidské bytosti, nebyl rozhodně jednoduchý a nebylo to teď. Stejně, jako jeho usazení na této planetě. Země jak ji známe nebyla jediným místem, kde jsme přebývali, naše existence nebyla také to co jsme. Informace mohou dohledat vyspělé entity v Universu. Stvořitel dal lidským bytostem stejnou moc, kterou vládne on sám. Z toho vyplývá, že člověk byl božskou bytostí se vším všudy. Jako takový byl zahrnut veškerou láskou Stvořitele. Člověk dostal k svému životu všechny ostatní vytvořené produkty. Rostliny a živočichy, a zhodnocení jejich existence, protože něco se tak říkajíc nepovedlo. Výživu Energii čerpal z Universa a tudíž mu nebylo třeba něco zabíjet k jídlu. Rostliny doplňovali jeho energetickou potřebu. Tento stav je zmíněn v pověstech různých národů (božská mana). Velice zkráceně. Tato skutečnost však ležela v žaludku, tak říkajíc, ostatním bytostem a tak se stalo, že člověk se na ponoukání těchto duchů odvrátil od svého otce. Bible tuto pasáž popisuje jako vyhnání z Ráje. Od té doby to šlo s touto božskou entitou z kopce. Postupně zapadajíc do materiálního světa ztratil veškeré božské schopnosti a stala se z něho loutka závislá na materiálním světě. Nutno říci, jak se měnil člověk měnil se i celý vesmír. A tak jsme se propadli, až do současnosti.
Uvedený seriál má pravdu v tom, že chceme-li se „zachránit“ musíme na sobě zapracovat, udělat radost své DUŠI tím i OTCI. Pravda je, že se nám k tomu vytvořily příhodné podmínky, že máme možnost vyhnout se věčné reinkarnaci a postoupit na vyšší duchovní úroveň, čímž samozřejmě souvisejí změny na planetě. Přeji Vám i sobě v tomto úsilí mnoho úspěchů. Nezapomeňte OTEC STVOŘITEL NÁS MILUJE A ČEKÁ NA NÁŠ NÁVRAT.

Ikona diskutujiciho Dáša 2019-12-27 20:35:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cituji z článku: Do Zlatého věku nepřejdou ani lidé, kteří za života někoho záměrně chladnokrevně zabili – člověka nebo zvíře – ani lidé s mutovanými geny.
Může mi prosím někdo polopaticky vysvětlit, jak souvisí genová mutace (hmota) s konstruktivním či destruktivním chováním bytosti (duše)?

Ikona diskutujiciho Luk 2019-12-27 23:20:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak možná to souvisí tak, že se změní, vitalizují jejich zmutovaný geny 😀 a tím pádem se dá napsat, že taková hmota se tam nedostane. Někde jsem i četl na tadescu, že do 5D se nedostanou syntetické materiály, například plasty a td. Je to prostě konstruktivní dimenze, zřejmě spoustu věcí co je zde, neexistuje tam a jestli ano, tak v souladu s životem a původními plány vesmíru, myslím že to můžeme pocítit pro představu všichni.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 10:37:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Přejde kompletní nezmutovaná příroda, ale bez našeho materiálního bordelu – domy, skládky, auta… to tady zůstane.
Otázka pak je, jestli přejdou i šlechtěná plemena zvířat. Pes je třeba náš ,,vynález“.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 00:13:04
Ikona diskutujiciho
sipka

mám pocit, že je řeč o genetickém inženýrstvý.

Ikona diskutujiciho Luk 2019-12-28 19:08:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si myslím, že každý živý tvor má v sobě spojení s vlastní dna, když je to sama o sobě velká přeměna jít do 5D, tak si myslím že půjde tím projít a vyladit se. Přece vše co se zde drží jako matrix se neztratí, jen si myslím že méně zhoustne, to co se má ztratit tak splyne, že to má nějakou hlavu a patu. Možná jsem naivní ale tak věřím ve zharmonizování, jsme přece už v tom světě teď, jako duše. O_o
V samozápal věřím, ale myslím si že taková reakce se týká nyní zlých lidí s nenapojením na svou duši a ta je nedostane do chodu pro 5D

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 19:29:25
Ikona diskutujiciho
sipka

cože… bez mé šeltie nikam nikdy nejdu, to radši chcípnu hlady doma

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2019-12-28 20:21:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud dobře chápu, tak neprojdou určité rasy nebo celá etnika…. Proto by chtělo ještě osvětlit, zda je to tak, že ten, komu se nepodaří přejít fyzicky, tak jeho duše nebude mít problém a po vzplanutí těla prostě odejde z hotspotu srdce člověka zpátky do své dimenze? (pokud to není vyloženě vrah apod.)

(PS: Pokud to TM někde v sérii psal, tak pardon že mi to uniklo, čtu to právě teď znovu od 1. dílu ať mám kompletní obrázek.)

Ikona diskutujiciho Adam 2019-12-27 22:15:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kde jste tyto revoluční informace vzali? Rád bych si o tom něco víc přečetl.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 19:42:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Adam: Jde poselství od Indigové dívenky. Byly i předchozí díly a budou další 🙂

Ikona diskutujiciho Adam 2019-12-27 22:20:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

‚Neprojdou ani lidé s mutovanými geny‘. V tom případě tu zahyne úplně každý. KAŽDÝ se rodí s mutace většinou neutrální či negativní, vzácně positivní (např.: apolypoprotein M-1 millano), průměrný počet mutací cca.158 na osobu.

Ikona diskutujiciho kiana 2019-12-28 22:11:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě duše může geny opravit.

Ikona diskutujiciho Marcel 2019-12-27 22:30:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jehovisti mali určených viac koncov sveta (konkrétne dátumy), žiadny z nich nevyšiel. Teraz hlásajú o konci sveta na neurčito. Tak isto existuje cirkev „Ježiša krista svätých posledných dní“ (mormóni) založená v roku 1830 a stále existujú už skoro 200 rokov – kde sú tie posledné dni? Potom kritický rok 2000 , neskôr majský kalendár a prepólovanie zeme v roku 2012 a ďalšie príklady koncov sveta. A teraz indigové dieťa, nemôže povedať kedy bude prechod do 5D dimenzie, vraj čoskoro. Tak teda za pár rokov…no dobre…
V článku je pekne podaná myšlienka o rozdávaní dobra medzi ľuďmi (čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty). Myslím si, že za to všetko ako to tu teraz je môžu konkrétny ľudia z mäsa a kostí (rímsky klub, klub 500, ilumináti, …). K reptiliánom, šedivákom a podobne už nechcem zachádzať, lebo si myslím, že za všetkými svinstvami sú len ľudia – takí ako my, ale práve tí deštruktívny (ako sa píše v článku) – viď teraz napríklad manipuláciu verejnej mienky médiami v pozadí ktorých stoja tí „deštruktívny“. Bodaj by bolo viac a viac ľudí, ktorý budú tými konštruktívnymi a tí deštruktívni zistia, že na nás nemajú a pokiaľ nezačnú byť aj oni konštruktívni, tak na nás nebudú mať a tým obrátime zlo na dobro 🙂

Ikona diskutujiciho anelie 2019-12-29 21:19:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Alusko, a rekla Ti ta pani i v jakem jazyce ta aktualni bible na objednavku byla napsana?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-30 09:51:42
Ikona diskutujiciho
sipka

určitě ano, ale bavily jsme se o tom před cca osmi lety než zemřela

Ikona diskutujiciho karloon 54 2019-12-27 23:23:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Izairy:
Dobre vim co je cirkev zac a co je bible, kdo vede cirkev a tak. Ale pres vsechny ty keci o spaseni, obraceni a vykoupeni z krze jedineho spasitele, taky verim, ze Janovo proroctvi sepsane v teto knize je pravdive proroctvi jako varovani jasnovidnym clovekem, prave pro nadchazejici dobu, ktere je treba brat vazne, mozna ze sami padli andele dovolili pres tuto knihu toto varovani, stejne jako dovolili 144 000 svetelnym bytostem pomahat s prechodem do zlateho veku. Jinak samozrejme ze jim cirkev slouzila ve vlastnim zajmu sveho blahobytu a bible jim k tomu pomahala vymyvanim mozku tehdejsich obyvatel, o to se stebou prit nebudu.

Jo a pokud se ptas na to jak dlouho ctu Alusku tak si jeste pamatuju kdyz mel jeji web cerno-oranzovy stranky, (cerne pozadi – oranzovy text) to teprv zacinala. Ma kvalitni duchovni stranky a tak sem obcas zabrousim, obcas napisu komentar, libi se me ze sem chodej lidi podobneho smysleni.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 10:35:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Aktuální verze Bible byla napsaná v 16. století v Americe na objednávku. To vím od paní, která se tím profesionálně zabývala. Nemá smysl ji číst.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 19:48:44
Ikona diskutujiciho
sipka

hustý… další věc, kterou mi nikdo neuvěří

Ikona diskutujiciho Rava 2019-12-30 11:33:07
Ikona diskutujiciho
sipka

To s tou Biblí mě zajímá. Můžeš nám říct jméno paní, abychom si třeba mohli vyhledat její publikace?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-30 11:42:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Daniela Pronayová, slovenka. Zemřela v 60ti letech na embolii plic. Zabývala se odbornými rozbory dochovaných knih a svitků v ,,mrtvých“ jazycích a v latině, přednášela na vysokých školách. Knihy myslím nepsala, vždycky mi na to řekla, že nemá čas a že většinu by se bála někam napsat. Je to tak, vždycky když začala mluvit o své práci, tak jsem zůstávala hledět s pusou dokořán.

Ikona diskutujiciho kiana 2019-12-27 23:39:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro ty, kteří v komentářích píší, že nechtějí na něco čekat, ale tvoří něco dobrého teď a tady:

Já jsem článek pochopila tak, že člověk má konat dobro teď a tady, a to změní svět na zlatý věk (když bude takových lidí dostatek). Článek jsem si nevyložila tak, že bychom měli sedět na zadku a čekat.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 10:33:35
Ikona diskutujiciho
sipka

nene, určitě nesedět na zadku… jenom prostě být konstruktivní hodná bytost, to je celé

Ikona diskutujiciho Bříza 2019-12-28 02:00:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mockrát děkuju, něco tak zajímavého jsem snad nikdy nečetla. Mám toho teď plnou hlavu.

Četla jsem komentáře tady i u TM. A na Tadescu mě zaujal jeden komentář od paní s přezdívkou Who. K tomuto článku ta paní dodala, že jsme uvězněni v určité dimenzi vesmíru a že i ty světelné bytosti mohou být jen program (a ne opravdovost), a že směřujeme k tomu, abychom se po smrti nechali zlákat k další reinkarnaci.. která nás ale opět uvězní – pokud ji tedy dobře chápu.

Zajímá mě, Aluško, zda jsi někdy nad tímhle uvažovala – jestli existuje možnost, že tohle vše je ,,hra ve hře” a že ani to nad náma není ještě to nejvyšší, ale třeba zase další hra, kterou je potřeba překonat taky? Že třeba Indigová dívenka, i přesto, že má vyjímečné schopnosti a chce pro nás to nejlepší, má třeba nějakého svého ,,nadřízeného” v zase další hře, který ji ovlivňuje, aniž by o tom tušila..?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 10:25:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemyslím si to… ale pokud je někomu ta teorie sympatická, hádat se nebudu 🙂

Ikona diskutujiciho Sibyla 2019-12-28 09:23:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vždy, když někdo tvrdí, že něco JE JEDINÁ PRAVDA, jsem extrémně opatrná, protože to většinou pravda není. Za pár let se to ukáže úplně jinak.
Každý člověk žije ve své pravdě a má právo jí věřit. Miliardy lidí, miliard pravd.

K té zdánlivé neexistenci boha. Já prostě věřím, že nějaký stvořitel vesmíru je, protože z hlediska mé pravdy by vesmír nemohl vzniknout tak dokonalý a vše na sebe navazující. Samozřejmě si ho nepředstavuji jako nějakého „pána, který bdí nad našimi dušemi a trestá nás za špatné skutky“. Za ty se totiž trestáme sami, jsou li malé nebo nás za ně trestá justice, jsou li závažné. A lidi se dokáži vskutku dokonale týrat sami. Rozebírají ve své mysli události roky staré a stále si obrazně řečeno rozedírají staré rány. A my opravdu jsme obrazem Boha – jsme spolutvůrci svých osudů a vše je v našich rukou i v našem myšlení. Když člověk opravdu pevně uvěří, že se vše obrátí v dobré, tak tomu tak prostě bude. Ale musí nejprve uvěřit, obráceně to nefunguje. A není nic špatného na tom, užívat si peněz, cestovat, poznávat svět. Připadá mi obrácené tvrzení jako manipulace, aby lidi začali nenávidět ty, kteří to bohatství mají, aby nenáviděli peníze – jaký to má užitek pro duši člověka? Jsme na tomto světě jen pár desítek let. Nepřišli jsme tady přece trpět (no, možná si někdo tu cestu vybral, pak je mu přána, ale vybral si ji proto, aby se trpět odnaučil a ne aby prohluboval své utrpení), přišli jsme se něco naučit a máme k dispozici celý svět.

Zabití zvířete – každý jeden z nás zabil a mnohokrát – ať už komára, mouchu, vosu, mola a také třeba myš či krysu …. také jsou to živí tvorové a přesto je zabíjíme bez pocitu viny a zcela záměrně. A pak takoví lidé někdy s až přehnanou láskou opečovávají své domácí mazlíčky, povyšují je na úroveň lidí a pripadají si jako dobří lidé, protože přece „milují“. A co rostliny? Ty taky pociťují bolest a strach, dá se to již změřit dnešními přístroji a přece každý někdy ulomil větev, vytrhal plevel ………

Konstruktivní síla ve vesmíru je láska, samozřejmě, je to jen moje pravda a nemusí s ní nikdo souhlasit a ani nepožaduji, aby ji šířil dál :)). A dle mého ta láska taky nemohla vzniknout jen tak sama od sebe, ale někdo ji musel „vynalézt“, někdo musel stvořit tu duši, kterou každý máme. Nebo si snad opravdu myslíte, že vše vzniklo za chaosu velkým třeskem (vlastně dodnes není objasněno jak, jen si vědci honí trika, aby za pár let přišli s další teorií a s další a další …)

Ikona diskutujiciho JOjo 2019-12-28 10:39:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě by Alu, zajímalo jak je to s potraty? Doktor provede „zabití“ plodu, ale matka dala dobrovolný podnět k tomuto výkonu…..děkuji za info

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 10:41:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to bych raději nechala bez komentáře.

Ikona diskutujiciho aťa 2019-12-28 13:24:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Mne bolo povedané, presnejšie počula som na prednáške,nie cirkevnej,že je to jeden z najväčších hriechov, za ktorý nesie rovnakú zodpovednosť aj otec, ak s potratom súhlasil.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-28 11:40:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Karloon 54:
tak to chodíš na
stránky k Alušce
dýl než já :).Já k ní
chodím asi od roku
2010.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 19:50:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Izairi: hustý!! jste tu dýl než já!

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2019-12-28 12:07:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ta představa že si sebou nebudu nic vzít je trochu nedomyšlena a to mnoha částí první takova drobná nedomyšlenost je oblečení ti kdo si oběví v 5D budou nazí proto by přestup v těchto měsících by byl pro mnohé velmi nepříjemný ba dokonce by mnoho lidí zmrzlo někteří lide se tomuto problému snadno vyhnou ti kteří ovládaj vyzualizaci si potřebné oblečení opatří zhmotněním ale budou taky lide které k tomu vlohy moc nemají dále zajistit lidem bydlení což bude vetší oříšek na zhmotnění domu bude potřeba velké množství energie to bude trvat delší dobu lidi kteří nebudou ve vizualizaci zběhlí nastavá problém bude jim muset někdo pomoci dále potraviny

stvořitel bude pravděpodobně muset zajistit bydlení oblečení potraviny všichni lidé neovládaj vyzualizaci jako my

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 12:56:45
Ikona diskutujiciho
sipka

při přechodu do 5D budou lidé plně aktivovaní a žádný z těchto problémů nebudou řešit

Ikona diskutujiciho Zuzik 2019-12-28 12:52:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím, mám dotaz. Je Anastasie taky chybou v matrixu? A těch 12 pomocníků padlým andělům, jsou to tzv. žreci , jak je Anastasie popisuje? Děkuji za odpověď

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 12:55:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Anastasie je vidoucí, asi jedna ze 144 000

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-12-28 12:56:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue K. Loskotová 2019-12-28 10:33:07: *Je smutné, že spoustu lidí tahle série naštvala, nic jiného neříká, než že lidé mají být hodní.*
Celá ta serie článků říká pouze toto: že se lidi k sobě mají chovat kontruktivně a lidsky; druhým se snažit pomáhat,…

Na tadescu jsem dal toto:
*Když jsem včera dočetl tento článek, prolétlo mi hlavou, že překlady do jiných jazyků, zveřejňování na dalších webech a rozesílání emaily bude pro mnoho lidí velice přínosné a konstruktivní…že jde o správnou cestu dodávání informací tohoto článku……* http://vool.cz/jcLqT

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 13:04:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Zítra vyjde na aluška.org česká zkrácená verze + ruský překlad udělá kamarádka, už jsme domluvené. Dáš to prosimtě na octoweb a pošleš ten překlad pak na ruské weby? Určitě nějaké znáš.

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-12-28 13:14:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud najdu heslo, tak ho můžu dát na starý octoweb na webnode (nový je odstaven pro neaktivitu návštěvníků), jak to dostat na ruské weby – je ideální zkusit někoho, kdo má účet na ruském vk.com vkontakte; v tomto případě sociální sítě jsou ideální……

..takže kdo má účet na vk.com a má zájem text zveřejnit…………

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 13:26:26
Ikona diskutujiciho
sipka

a neznáš ještě nějaké ruské blogísky? nemusí to být úplný megačtený mainsteam, jde o jednotlivé lidi ve světě – ti správní lidé si to rezonancí najdou

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-12-28 13:52:53
Ikona diskutujiciho
sipka

ruské blogísky neznám, ale pokud se zadá v ruských vyhledávačích slovní spojení indigové děti „дети индиго“ vyskáče hodně odkazů s články o indigových dětech v ruštině a dalo by se to tam přidat jako komentář – pozor aby to nevypadalo jako spamování….ale asi by to byla nejlepší varianta……

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 14:21:59
Ikona diskutujiciho
sipka

no, právě spíš jít slušně – sesmolit v azbuce zprávu a autorům normálně napsat aby to dali… spamovat v komentech ne-e, to stejně zapadne

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-12-28 14:35:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý ruský vyhledávač je
mail.ru a yandex.ru (oslovit blogy, magazíny,….které se tématu indigové děti věnují)

http://vool.cz/EJwbx (snad bude fungovat)

https://zen.yandex.ru/media/busybag/detiindigo–kto-oni-5dc6729f469b8d2c58ff0079

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 15:06:36
Ikona diskutujiciho
sipka

pravdu díš, ti by to mohli zveřejnit 🙂

Ikona diskutujiciho Albiii 2019-12-28 13:21:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Teda já nechápu, proč lidi do naprosto jednoduchého „buďte konstruktivní a přejdete do zlatého věku“ tahají bible, jehovisty a všecky další církve, globální oteplování..a nevím co ještě. Asi se jim nechce věřit indigové dívence víc, než těm co vymysleli tyhlety náboženství, třeba papežovi? Zajímavý
Mě první napadlo, kdo to všechno bude hasit, až pár lidí takhle samoshoří a chytí od nich domy (to už Alue vysvětlila, domy nebudou) ale třeba suchá tráva a tak? Nebo se ten oheň nepřenese? A co domácí zvířata těch lidí co shoří? :O U pejsků bych tedy zvedl ruku pro to aby zůstali, co bych si bez toho svého počal :O

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 13:27:58
Ikona diskutujiciho
sipka

samozápal je vteřinový, od toho nikde nic nechytí. je to ,,blik“ a nejsi tady… https://morezprav.cz/mix/zahada-samovzniceni-jak-zemrela-mary-reeserova

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 19:25:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, nechtěla bys prosíííím někdy o samovznícení napsat nějaký ten článek??? :)) jasně, je o tom info na netu, ale zajímalo by mě, co bys o tom řekla ty.

Ikona diskutujiciho Jana 2019-12-28 13:36:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možno trochu od veci, ale stojí za pozretie – už aj v TV verejne odhaľujú pravdu (teda v ČR, na Slovensku to zatiaľ ani nečakám)… https://www.youtube.com/watch?v=DytlHcgp4jw

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 14:23:19
Ikona diskutujiciho
sipka

cooožééé!!!!! 😀 😀 😀 😀 😀 TV PRIMA, no to je sranda… ale oni tam občas pravdu dají. Vedení asi není úplně vymydlené.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 14:25:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Mimochodem sorosova služba která je v té reportáži řečena, dělala posudek i mého webu (kromě mnoha dalších alternativních, nebo těch co se nedají koupit), našla jsem před časem nějakou zprávu, kde mě vedli v registru, zapisovali si co tam mám, jaká je návštěvnost, odhadovaný výdělek z reklamy (tehdy nula, to byl jenom blog, ale snažili se to spočítat). Má špiony všude, haj**.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-28 16:23:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ak tam nebudú plasty, elektronika, internet a dalšie nemenované veci ktoré ľudia majú/robia radi, tak neviem ale ľudia tam asi nebudú chcieť ísť a vzdať sa toho všetkého. Tak by som sa ani nedivil že žiadny zlatý vek nebude keď po tom ľudia asi väčšinovo netúžia. Čo tam vlastne budeme robiť? Budeme tam tancovať nahí na lúke a trhať kvítí?

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-28 19:04:38
Ikona diskutujiciho
sipka

no myslím,že až
tam budeme,tak
nám věci jako třeba
počítač budou
šumafuk.ty máš
tedy myšlenky,to
by mě v životě
nenapadlo.já se
těším jak to tam
bude nádherné,
čistě konstruktivní,
jak tam budeme
žít v harmonii
s přírodou i mezi
sebou.a ty prý
počítače a jiné
takové věci. a co
auta,vlaky,letadla
a nebo co tam ten
bordel kterým lidstvo zaneřádilo
Zemi přestěhovat
celý?
něco ti řeknu:“kdyby
lidé nechtěli přejít
do zlatého věku
kvůli tomu že tam
nebudou počítače
a tedy internet atd.
to by byli s prominutím pěkní
bezmozci.“

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 19:43:22
Ikona diskutujiciho
sipka

To mi připomíná ty lidi, co se mě ptají – poté co řeknu že nemám televizi – jak to můžu přežít a jestli jsem tak chudá… 🙂 V Matrixu to Morfeus vysvětluje, že někteří lidé jsou na systém tak zvyklí, že nejsou schopní si zvyknout na jiný a budou se ho držet a budou ho i bránit. Proto neberou lidi od určitého věku – no tady to akorát nebude o věku ale o tom jak to má kdo v hlavě srovnané nebo naopak pomotané.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 19:36:08
Ikona diskutujiciho
sipka

mariankosnac: mariáne, myslíš strašně moc v rámci tohoto systému. v 5D se z tebe stane „úplná lidská bytost“ a nebudeš absolutně žádný počítač ani jiné podobní číčovinky potřebovat. víš vůbec, co dokáže kompletně funkční lidský mozek? zcela úžasné věci. v 5D budeš kompletně vidoucí(pokud chápu správně)a nějaké plasty nebo mobily ti budou volné, už jen proto, že bys cítil, jak ti wifi ničí šišinku… kompletně funkční lidská bytost absolutně nepotřebuje jakoukoliv elektroniku/techniku/dopravní prostředky jelikož sama dokáže milionkrát úžasnější a lepší věci, než by jí kdy kdo mohl vyrobit. v 5D se ti odemkne veškeré vědění, veškerá moudrost. fakt myslíš, že taková bytost potřebuje počítač?.. elektronika je pouze výmysl určený pro tento Matrix, jinak je kompletně na nic, když ti funguje mozek jak má.

Ikona diskutujiciho Aronie 2019-12-28 17:49:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ani nebudete vědět že se děje právě toto. Nebude to zadarmo -Tělo začne kalibrovat, srdce vibrovat v hlave mlha .Hlavne nemít STRACH z těch fyzických projevů….144000 je klíčových. Pak se všem zúčastněným uleví.Budete to stále VY . Není na tom nic složitého,tím že budeme žít ve vesmírných zákonech ,bude to rychlejší ,lehčí pro ty poslední.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-28 21:28:34
Ikona diskutujiciho
sipka

a to všechno víš
nebo si to myslíš.

Ikona diskutujiciho Bella 2019-12-28 20:25:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdybyste chtěli překlad do němčiny, tak se hlásím jako dobrovolník. Udělám, co bude v mých silách, ale asi to nebude něco extra oslnivého. 😀 Jinak potom mohu ještě pomoci Nirvaně a třeba ji pomoct s kontrolou gramatiky a chyb (myslím ten překlad do aj), jestli by chtěla. Více párů očí vychytá více errorů, jak to člověk po sobě po milionkráté čte, tak už je potom nevidí.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 21:22:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju – na němčinu mám kamarádku která umí výborně a angličtinu dělá nirvana a další slečna se nabídla na korekturu, takže jsme v pohodě. S čím ale určitě můžeš pomoct, je vybrat zahraniční weby a ty oslovit, aby článek vydali. Já německých stránek moc neznám (anglických znám hodně, tak pojedu hlavně anglické) a to taky moc pomůže. Nejde pouze o to text přeložit, ale hlavní je, dostat ho k lidem. Napsat na správné weby.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 21:23:27
Ikona diskutujiciho
sipka

hned jak bude ta němčina, vyvěsím ji tady, nebo pošlu mailem a můžeš začít psát německým webům

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-28 21:44:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Bella: jako klidně mi můžeš pomoct, jestli se ti chce 🙂 ráda ti ty texty přeložené pošlu a můžeš kontrolovat. stává se mi, že mi něco unikne, nedá se tomu ani uplně zabránit. děkuji 🙂

jinak hezká přezdívka 🙂 Bella se mi vždy líbilo, je to jedno z mála mých oblíbených jmen, které bych mohla dát dítěti i v ČR… A ještě Leo. Riley nebo Joe by tady nikdo nepochopil 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 22:05:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám na angličtinu už jednu korektorku domluvenou, dneska se nabídla… takže bez obav, někdo to po tobě určitě zkontroluje 🙂

Ikona diskutujiciho Andy 2019-12-28 21:19:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj, sim vás jen sem se chtěla zeptat, kdo to bude překládat do angličtiny, a jestli to bude zveřejněné právě v aj, nebo bys mi to prosím mohla poslat na maila, už mám potvrzený překlad do maďarštiny, ale kamarád je Maďar, takže bude vycházet z anglické verze, takhle mám rozjednanou i francouzštinu a němčinu … snad to vyjde .. díky pa

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 21:25:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Na francouzskou verzi jsem také oslovila kamarádku, ale ještě se mi neozvala – určitě dám vědět jestli to překládá do fr, abychom nedělali dvakrát stejný překlad. Maďarsko bude SUPER! 🙂 O půlnoci tady vyjde CZ verze a pod ni budu dávat překlady – angličtinu tam dám hned jak bude hotová. Němčinu nemusíš, ta je v přípravě, pevně domluvená.

Ikona diskutujiciho Karloon 54 2019-12-28 21:37:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvana: Přemýšlel jsem nad přínosem digitálních vymožeností jako je třeba počítat telka, mobil hologramy a pod. Jak by tyto technologie mohly zdokonalit lidský život v souladu s přírodou (tak aby ji neničila životní prostředí) v tom mě projela hlavou myšlenka že tyto technologie usnadňují život pouze lidem, kteří „fungují na základních funkcích mozku“ (bez plné aktivace mozkové šišinky)

Tak třeba mobily by nahradila telepatie, internet s Googlem by nahradilo napojení do morfologických polí, nebo astrální cestování a pod. Takže tyto vymoženosti by měly být „pomůcky“ lidem, kteří by měli jít rozvojem plného potenciálu mozku, čím víc by se jejich vědomí s plným potenciálem mozku probouzel, tím míň by těchto „pomůcek“ bylo potřeba.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-28 22:07:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně tak to je. Představ si, že umíš létat, teleportovat se, umíš telepatii a vyvolávat obrazy přímo před sebou, cestovat v čase, nebo cestovat na jiné planety…. na co by ti potom byly pozemské krámy? Smál by ses, co to je za předpotopní drek.

Ikona diskutujiciho renata369 2019-12-28 22:03:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

zaujimal by ma nazor, ak niekto napriklad zabije k sebeobrane….no hadam by som sa nepozerala, ak by chcel niekto ublizit mne, mojmu blizkemu a pozerala sa nato a nezakrocila…co vy nato?

Ikona diskutujiciho aťa 2019-12-29 09:05:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Brániť sa treba a pomôcť aj susedovi. Len ovečka čaká na porážku.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-28 22:04:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvano,tak Ti
přemýšlím a dumám,neměla já
bych Ti taky začít
vykat? :)).
Jinak ta odpověď
marianovi,super,
palec nahoru.

Ikona diskutujiciho MilovníkBříz81 2019-12-28 22:37:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lidem hrabe ze systému, protože se systémem nežijeme u stromů. Trávit čas se stromy je fajn, neváhejte když na vás vyzývavě bude působit nějaký stromek, nestyďte se a běžte mezi stromy 😀

Ikona diskutujiciho iris 2019-12-28 22:43:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mozna byste mohli poprosit davida ickeho jestli by to nedal na sve stranky. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-29 10:00:41
Ikona diskutujiciho
sipka

no výborně, na toho bych zapomněla

Ikona diskutujiciho iris 2019-12-29 11:39:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Aspon k necemu jsem uzitecna 😀

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-29 17:25:30
Ikona diskutujiciho
sipka

no to je nápad!!

Ikona diskutujiciho leeth 2019-12-29 05:23:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

co znamena, kdyz ‚konstruktivni lide prejdou do Zlateho veku i se vsemi bonusy a vyhodami‘ ? jakymi bonusy? ne ze by to bylo tak dulezite, ale jsem zvedava 😀
kde se dozvim, jestli uz nekdo zacal pracovat na nejakem prekladu?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-29 09:59:23
Ikona diskutujiciho
sipka

v 5D by se mělo samoopravit lidské tělo. Nebudou nemoci a stárnutí, život do cca 1000 let a plně funkční šišinka mozková. Jako to mají na povrchu planety.

Ikona diskutujiciho Peace 2019-12-29 14:07:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ciste teoreticky by meli prejit pouze frutariani.vsichni ostatni ublizuji zivym tvorum..jinak neni lepsi, az se to tu dohraje,uplne odejit „domu“ do sve cele bytosti a zit tam plnohodnotny konstruktivni zivot nez zustavat tady v jakesi hre?

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-30 10:49:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvano,ale já
myslím,že mezi
samovznícením a
tím o čem se píše
v článku je rozdíl.
Při samovznícení
člověk opravdu hoří,
ale samozápal
v jednom článku
tomáš vysvětlil tak,
že to trvá vteřinu,
ani ne a z člověka
je hromádka popela
a oblečení tam leží
úplně neporušené.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-30 11:32:15
Ikona diskutujiciho
sipka

samozápal a samovznícení u člověka je tentýž jev, pouze označený jiným slovem. – opravdu je to vteřina

Ikona diskutujiciho Belakarus 2019-12-30 13:04:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, jak probíhalo a vypadalo těch předchozích 5 matrixů? A jak je to dlouho? Nedovedu si to nějak časově zařadit – od kdy se počítá tento matrix, kdy byly ty předchozí…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-30 13:07:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý měl zhruba 2 tisíce let, tento trvá nejdéle. Záhadné vykopávky a artefakty z dávných dob pocházejí z předešlých systémů.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-30 15:04:41
Ikona diskutujiciho
sipka

dobrý je, že se o tomhle dá diskutovat stejně dobře jako o Darwinově evoluci, jenomže lidé jsou hrozně moc uzavření a je to na ně prostě „moc“ i jako blbá úvaha.

mimochodem dávaj Nekonečný příbeh, Falco je úúúúžasnej, připomíná mi mého prvního pejska.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-30 16:09:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Najstarší objekt na Zemi je ,,egyptská“ Sfinga, ovela staršia než pyramídy, mohla by byť i z prvých Matrixov. Je to taký trezor, kde sú uschované asi zápisky z minulých Matrixov, možno i o genetických experimentoch keďže i samotná Sfinga je kríženec človeka a zvieraťa, egyptská vláda k tomu nikoho nechce pustiť je tam i nejaká energetická ochrana ale takto ku konci Matrixu by to mohli odhaliť, keď už musia povedať ľudom i pravdu.

I keď neviem či všetky Matrixy boli tu na Zemi alebo niektorý prebehol napríklad na Marse…

Ikona diskutujiciho Belakarus 2020-01-06 12:18:31
Ikona diskutujiciho
sipka

A to všechny matrixy začínaly „od nuly“ tedy od lovců a sběračů? Jako jestli se v ostatních matrixech dokázali během 2 000 let vyvinout až do vývinu jaderných zbraní, tak my jsme teď asi lehce zaostalí… 😀

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-01-08 19:37:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Lovci a zberači tu mohli žiť popri vyspelých civilizáciách, nemuseli o sebe vedieť, v jednej časti sveta mohli byť primitívni ľudia a inde vyspelé civilizácie ktoré stavali mestá a mohli vyvinúť jadrové zbrane behom 2000 rokov. Viem že toto toho moc nevysvetľuje len chcem povedať že s tou históriou je to asi zložitejšie, než sa píše v dejepise. Chcelo by to nejaký článok na tému minulé Matrixy.

Ikona diskutujiciho NoName 2021-02-08 14:54:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vzdycky jsem měla nutkání pomáhat ostatním…hlavně zvířatům. Sním o tom že vynaleznu lék proti rakovině, ale tak aby to bylo bez různé chemie atd. A jak tak nad tím přemýšlím, tak houby mají dost dobré protirakovinné účinky, takže jako prevenci jíst jedlé druhy hub…a je to hotovo. Šup a můžu být bez starostí a myslet nejkonstruktivněji jak to jde….ale jak nad tím přemýšlím, tak to ještě dlouhou dobu nepůjde, protože hádejte-škola! Jsem ještě mladá, takže mám ještě trochu času na změnu. Já vím je to dlouhý komentář…a moje otázka zní v jakém století by mohla ta hra skončit?

Ikona diskutujiciho Týna 2022-01-17 18:03:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Má cenu článek rodičům předkládat i když jsou očkovaní? Mohou se i očkovaní lidé dostat do zlatého věku?

Ikona diskutujiciho Víťa 2022-02-15 04:43:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem masér a masíroval jsem několikrát jednu paní,dnes je to známá,která se dokáže dostat do minulosti každého člověka a tím mu pomůže,aby člověk věděl co má dělat a co mu říkají jeho zemřelý z rodiny. Když jsem ji masíroval,vždy ta masáž měla nějaký smysl proč jsem to dělal a přesně popisovala co každý tah rukama znamená co právě dělám. Například ohledně mého zemřelého dědy,který byl v Československé tankové brigádě a osvobodil ČR,tak měl přání ,jestli bysme mohli pomoc jeho 159 kamarádům,který zůstali a padly někde v táboře a tím že zemřeli,se nemohli dostat dál. Jakoby posunout se výš a zůstali uvězněný. Zároveň mě upozornil,že to nemusím dělat,protože je to hodně náročné a já jsem odpověděl nahlas,že se nemusí bát a že přeci ví,že my (naše rodina) jsme přeci vždycky byli šikovný a dělali vše na sto procent. Tak jsem prostě intuitivně dělal tahy rukama nechal vést svoje tělo a ona mě říkala že zrovna je vytahují ven. Vyjížděl jsem rukou kolem lopatky a v tu dobu ji bylo až špatně a mě se motala hlava, ale já jsem nepřestával,dokud jsem sám od sebe neuznal,že to stačí. Jindy jsem zase zachraňoval duše zase těma masážema na ní, všech dětí,které zemřeli matkám při porodu,nebo potratily. Ty duše byli také uvězněné. Mělo to spojitost se synem,naším prvním,který zemřel po 12 dnech narození. Proč to ale píšu. Teď mě totiž po přečtení všech dílů došla jedna věc. Občas se stalo,že jsem na zádech té známé prostě našel jeden nebo dva body a ty jsem zmáčknul palcema a zůstal tam tak dlouho,jak bylo potřeba a ona mě říkala,teď tam něco jakoby přeprogramuješ nevím co to má znamenat,něco jako do budoucna a to nebylo jednou stalo se to několikrát během několika masáží. Tak jsem se chtěl s vámi o to podělit. Musím vám říct,že pokaždé když jsem od ní odjížděl,jsem měl nádherný,krásný,úžasný pocit. Pocit ,jako bych pomohl celému světu,jako bych byl znovuzrozený a měl jsem chuť podělit se s každým o ten pocit. Tak něco krásného se nedá popsat. Možná v menším měřítku je to asi jako když uděláte dobrý skutek na který nezapomeňte a těší vás celý život. Tak toto ,ale ještě ve větším měřítku jsem zažíval po těch masážních u ní. Momentálně tam nejezdím,ale cítím,že se blíží doba,kdy tam občas zase pojedu.

Ikona diskutujiciho Elis 2022-04-25 13:51:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak a jak je to teda s lidmi, kteří pomáhají, neubližují ale třeba nemyslí vždy stoprocentně optimisticky, nebo hodne zijou v materialnistickem svete? Maji taky prejit? Nikomu nikdy neublizili, vse berou poctive, ale treba duchovne nerostou…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek