Transhumanismus: Zánik člověka a zrození kyborga

5.10.2021 v Zprávy 7

Transhumanistická agenda, kterou ,,filantropická“ elita již dlouho připravuje pro lidi, přesahuje všechny představy, které si lze představit. Kamery a sledovací televize jsou již prehistorickou záležitostí.
Transhumanistická agenda, ke které rychle směřujeme, bude/je založena na připojení lidí k centrálnímu počítači, který bude řídit veškerou lidskou existenci. Dojde ke spojení technologie a člověka. Konečným cílem temných sil je zotročit již tak vrcholně nevědomou lidskou bytost, která je již prakticky více mechanickým zvířetem než vědomou inteligentní bytostí.Elita o transhumanismu mluví otevřeně, nejde o žádné tajné nebo paranoidní spiknutí. Ray Kurzweil, jeden z velkých sionistických propagátorů transhumanismu, prohlásil, že implantovaní nanoboti propojí lidský mozek s internetem a většina našeho myšlení bude probíhat online. Říká, že ,,naše myšlení bude hybridem biologického a nebiologického myšlení“. Říká, že lidská část nás bude s rozvojem technologií stále menší a menší, až se nakonec stane zanedbatelnou. Jeho myšlenky říkají vše – člověk se s rozvojem technologií změní ve stroj.

Lidé považují transhumanismus za přirozený evoluční krok, ale není tomu tak. Lidstvo bylo k přijetí transhumanistické agendy (a následnému zotročení lidského vnímání technologií) manipulováno dlouho a důmyslně, krok za krokem. Transhumanismus je prezentován jako vylepšení člověka pomocí technologie, díky němuž člověk získá superschopnosti. Kurzweil říká, že ,,do našich mozků umisťujeme brány. Postupně se budeme vzájemně prolínat a posilovat. Podle mě je právě tohle podstata lidského bytí – překonávat svá omezení.“ Je to jen propagační způsob, jak to lidem účinně představit. Ve skutečnosti půjde o absolutní spoutání lidského vědomí. Nastane ,,smrt“ lidské rasy a ,,zrození“ kyborgů, které bude ovládat na dálku vládnoucí elita. Myšlenky a pocity lidí budou ovládány technologií a nikdo nebude schopen rozšířit své vědomí mimo uměle vytvořenou realitu. Vznikne jakási subrealita, z níž se nebude možné vymanit, protože bude pod kontrolou umělé inteligence. Lidstvo je na to intenzivně připravováno například prostřednictvím hollywoodských filmů (a hudebního průmyslu, o vědě nemluvě) již desítky let.

Různé technologické inovace a postupy, jako jsou chytré telefony, chytré tablety, chytré televize, chytré měřiče, chytré karty, chytré léky, chytré náplasti, chytré ulice, chytrá města a obce atd., které jsou lidem předkládány, jsou součástí transhumanistické agendy. Chytré, neboli smart technologie, jsou synonymem transhumanismu a slouží k vytvoření celosvětové sítě technologické bezdrátové komunikace, která bude propojena s lidskými těly. Tyto technologie, které se vyvíjejí již dlouhou dobu, jsou lidem předkládány v předem stanovených termínech jako novinky, ale vše je již připraveno a zdokonaleno dávno předtím, než jsou vrženy na trh pro společenské stádo.

První fází transhumanismu je vytvoření závislosti člověka na technologii, a to již od nejútlejšího věku. Lidé jsou závislí na svých chytrých telefonech, tabletech, počítačích, internetu, sledování chytré televize atd. Je zřejmé, do jaké míry a kolik lidí je závislých na elektronických zařízeních. Závislost lidí – v tomto případě zombie – roste, což nahrává technologické agendě. Kromě toho jsou zejména chytré technologie velmi škodlivé pro zdraví, vytvářejí závislost mozku na nepřetržité elektronické stimulaci, narušují pozornost a jsou to sledovací zařízení, u nichž neexistuje žádné soukromí.

Druhým krokem je začít používat nositelné technologie, jako jsou brýle Google, chytré hodinky od společnosti Apple, chytré náplasti, naslouchátka Bluetooth, chytré kontaktní čočky atd. Jedná se o obousměrnou komunikaci mezi člověkem a technologií. Jejich úlohou je také sledování, zaznamenávání a negativně ovlivňují zdraví a vnímání lidí. Nositelné technologie jsou jakýmsi předchůdcem implantovaných technologií.

Třetím je/bude povinné čipování obyvatelstva – pro to se již dělá propaganda ve stylu ,,nic nepotřebujete nosit u sebe, stačí přiložit končetinu s čipem ke skeneru a je to“. Čipy RFID už máme v nejrůznějších „výrobcích“, jako jsou auta, televize, oblečení, lidé je dávají do domácích zvířat atd.
Dr. Richard Day, Rockefellerův a sionistický insider, profesor pediatrie v nemocnici Mount Sinai v New Yorku a výkonná složka Rockefellery kontrolovaného projektu plánovaného rodičovství, již v roce 1969 hovořil o čipování obyvatelstva, že lidé budou nejprve používat kreditní karty s elektronickými proužky, které budou následně vyměněny za podkožní implantát.
Uvedl, že: ,Karta může být ztracena, nebo ztracena při krádeži, a mohou kvůli tomu vzniknout problémy; například může být zaměněna za kartu někoho jiného a způsobit záměnu totožnosti. Na druhou stranu podkožní implantát nelze ztratit, padělat ani přenést na jinou osobu, takže vás a váš účet bude možné identifikovat bez možnosti omylu.
Implantát se umístí na místo, které je z praktického hlediska vhodné, například na pravou ruku, nebo čelo. Objevily se také zmínky o použití implantátů pro sledování občanů; mikročipy budou vysílat rádiové signály a mohou být umístěny pod kůži nebo do zubních implantátů či výplní. Lze je například umístit do zubu, aby bylo možné mít neustálý přehled o pohybu uprchlíků nebo i jiných občanů.
Tento osobní vysílač identifikuje uživatele podle určité frekvence signálu, a proto ho může kdykoli a kdekoli vyhledat jakýkoli orgán, který si přeje zjistit jeho polohu. To bude užitečné zejména u vězňů na útěku.“
Existují mikročipy, které jsou tak malé, že je lze do těla zavést podkožními jehlami. Čipování lidí nebude zdaleka poslední fází programu a bude samozřejmě pokračovat.

Dnes je svět zaplaven nanočásticemi, které jsou tak malé, že je ani nemůžete vidět očima. Používají se v potravinách, lécích, oděvech, šamponech, zubních pastách, opalovacích krémech a v nespočtu dalších výrobků. Jsou vypouštěny do ovzduší spolu s toxickými chemtrails (které jsou používány k manipulaci s počasím a kontaminaci životního prostředí, aby toho mohla využít ,,spasitelská“ elita k úplnému ovládnutí planety) a tyto inteligentní materiály již pokrývají celý svět a postupně jej propojují s centrálním počítačem, aby vládci mohli dostat vše pod kontrolu.
Nanočástice mohou měnit funkci buněk, způsob jejich komunikace a mohou také významně měnit DNA, takže kontrola pomocí nanočástic je pro elitu mimořádně delikátní záležitostí.

Do vzduchu se vypouští chytrý prach, který se implantuje do lidských mozků a sbírá data. Vzorky vzduchu, vody a půdy ukázaly, že se jedná o vlákna nebo duté trubice, které se v přírodě nevyskytují a nelze je identifikovat pomocí databází v laboratořích. Tato vlákna se sama replikují a odolávají pokusům o jejich zničení. Ze všeho přirozeného dělají umělé – mrtvé. U některých lidí se vstřebávání inteligentního prachu projevuje jako takzvaná Morgellonova choroba, kdy z poškozené kůže vylézají barevná vlákna.

Výzkumnice v oblasti chemtrails Sofia Smallstorm uvedla, že ,,umělá inteligence propojí svět, homo sapiens se změní na homo evolutis, biologické procesy budou řízeny technologií, živé bytosti se nebudou moci rozmnožovat, Země bude osídlena uměle vytvořenými druhy a celý proces bude patentován, licencován a kontrolovatelný“. Nanotechnologii si můžete představit jako instalaci umělé inteligence do živých i neživých objektů. Například chytrý prach a chytré druhy jsou vlastně malé nanosenzory, které se mohou přenášet vzduchem a přistát kdekoli.“

Lidská společnost se každým dnem posouvá směrem k využívání robotů jako spoluobčanů. Roboti budou navenek tak podobní lidem, že od nich budou k nerozeznání. Roboti jsou dokonce propagováni jako sexuální pomůcky, což jen podtrhuje zvrácenost globální agendy ovládání lidí. Plánuje se, že roboti budou moci získat i občanství. Nebezpečí, že se roboti ,,probudí“ a získají sebeuvědomění, se objevilo ve filmové sérii Terminátor (někteří vědci, například Stephen Hawking, před umělou inteligencí varují).

Evropská unie podporuje vznik tzv. chytrých měst, která budou řízena umělou inteligencí a budou pod úplnou kontrolou celosvětové chytré sítě. Chytrá města budou zónami pro lidská sídla v rámci smrtící Agendy 21/2030.
Mezi hlavní společnosti, které stojí za hanebnou transhumanistickou agendou, patří Google, DARPA a Facebook. Internet a Wi-Fi hrají v transhumanistické agendě velkou, dokonce zásadní roli. Elity chtějí otevřít celou planetu síti Wi-Fi, která je nezbytná pro ovládání mysli a kontrolu technologických zařízení transhumanistické agendy. Internet byl od počátku zapojen do plánu ovládání lidstva a byl vyvinut armádou především za tímto manipulativním účelem.

Nový ,,člověk“ alias transčlověk (a také ,,člověk v transu“), kterého chtějí temné síly ,,stvořit“, nebude mít pohlaví (něco takového se již systematicky prosazuje prostřednictvím transgenderové agendy, kde se stírají rozdíly mezi pohlavími) a nebude plodit děti (ty budou ,,pěstovány“ v laboratořích). Budou to technologické lidské bytosti bez vlastního rozumu (lidí bez rozumu už máme dost, že?) a budou to dokonalí otroci bez sebemenší známky odporu. Translidé budou ,,lidské“ kolektivní ,,úlové mysli“ pod technologickou kontrolou. Hollywood nám to krásně připravil.

Elity tedy chtějí vytvořit globální inteligentní síť, která bude pod absolutní diktaturou. Transhumanistická agenda je posledním krokem na cestě k zotročení lidstva. Je to nejmocnější nástroj pekelné agendy, jehož výsledkem bude vytvoření lidských kyborgů, kteří nebudou mít vlastní vůli a budou ovládáni elektronicky.
Cílem je také zabránit lidem v přístupu k vymanění se z omezeného vědomí mimo vnímaný klam, v němž lidstvo slepě žije už po celé věky. Elity potřebují, aby lidé dobrovolně přijali transhumanismus, o němž mají velmi zkreslené představy. A toto dobrovolné přijetí zlovolného transhumanistického šílenství, o němž lidé ani nevědí, že je zotročením, je vydlážděnou cestou pro temné síly, aby si úspěšně podmanily lidské bytosti. Transhumanistickou agendu lze na globální úrovni odmítnout tím, že pochopíme, o co jde, a pak nepřijmeme agendu elit a pomatenou technologickou revoluci.

Doporučuji, abyste si o této transhumanistické fašistické agendě udělali vlastní průzkum.

překlad www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-10-05 09:32:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím že nejaké chemtrails nie sú aktuálne, alebo aspoň toho nieje ako predtým. Chemtrails skončilo so začiatkom korony. Možno i preto je tak divoké počasie, sú vyššie teploty pretože čiastočky chemtrails už neblokujú slnečné lúče, búrkami a záplavami sa príroda čistí od zbytkov chemtrails a vôbec tých deštruktívnych energií na zemi. Je to vidieť i na oblohe, predtým bola modrošedá a k večeru mávala hnusné farby akoby vybuchla chemická továreň. A teraz je obloha čisto modrá ako bývala pred 20 rokmi. Aké farby máva večer vlastne neviem, to už moc nesledujem ale zdá sa čistejšia. Jak sa ničia podzemné mestá, elity čo v nich boli schované museli vyliezť na povrch, takže by si ten chemtrail sajrajt sypali sami na hlavu. Čo ak namiesto chemtrails k podobnému účelu premeny človeka teraz slúžia vakcíny. Možno sa to prejaví až na deťoch očkovaných ktoré už budú ,,iné“.

Ikona diskutujiciho j.j. 2021-10-19 08:41:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Už jsou „iné“. Novorozenec se zubem? Drželi hlavu od prvního dne? Plazit se za dva týdny? Chůze za 3 měsíce? A ty velké černé oči? Děsivé věci.
https://www.bitchute.com/video/rNKaJpfUIO6J/

Ikona diskutujiciho Roli 2021-10-05 11:33:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Marian, bodaj by to tak bolo, ale potom prečo liedadla sypu jak šalane? Všade vidieť po lietadlách tie klasicke čmuhy naťahane takmer zo všetkych strán

Ikona diskutujiciho niky 2021-10-05 16:55:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dneska jsem viděla hustej film: Upgrade 2018
doporučuju

Ikona diskutujiciho Cos 2021-10-05 23:47:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady se píše o nebezpečí napojování těla člověka na elektroniku – kyborg:
– Své zkušenosti předává barvoslepý Neil Harbisson. Má nahoře na lebce voperovanou tyčku a na jejím konci kameru. I britské úřady uznaly, že takový aparát je součástí jeho těla, a má v cestovním pase fotku s tímto nástavcem. Pod kůží má elektroniku, která mění barvy světla ve zvuk –
https://hledani.gnosis.cz/roboty-a-roboti-zombie-5/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-10-06 10:47:13
Ikona diskutujiciho
sipka

ten je hodně známý, taky tu o něm byl článek https://aluska.org/dobijim-se-tri-hodiny-pres-usb-rika-kyborg-s-antenou-v-hlave/

Ikona diskutujiciho v@v 2021-10-24 10:39:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tuhle verzi budoucnosti jsem viděl,byl jsem tam,cítil,vnímal.Slepá ulička pro Lidstvo.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek