Typy duchovního obcházení, které vás zdržují od zotavení se z psychických traumat

19.5.2024 v Psychologie 17

Duchovno, jakkoli krásná a osvětlující součást lidského života, s sebou mnohokrát přinese i řadu dost nebezpečných rad z úst samozvaných expertů na život. V dnešním článku si tyto nebezpečné rady představíme, abyste věděli, na co si dávat pozor, pokud se s něčím potýkáte.
Alternativní scéna obsahuje mnoho jedinců, kteří vám jsou schopní slíbit rychlé uzdravení, celistvost, rovnováhu a úplnou deaktivaci všech spouštěčů traumat po zbytek vašeho života, pravdou ale je, že úplné a efektivní zotavení se z traumatu, nebo z narcistického zneužívání, není snadné, ani rychlé ani lineární. Ve skutečnosti je vyčerpávající, náročné a nutí vás zpochybnit věci, o kterých jste si mysleli, že o sobě víte. Programy, které máte v hlavě a vaše navyknuté vzorce chování, zkrátka nejsou něco, co vám vyřeší léčitel za pět sezení. Jsou to věci, na kterých pracujete každý den, celé roky. Můžete si sice nechat pomoci, ale nikdo za vás tuto práci neudělá.Pokud vám někdo říká opak, podporuje spíše duchovní obcházení, než skutečné uzdravení. Spouštěče emocionálního zneužívání nezmizí přes noc. Navíc je svět plný toxických a narcistických lidí. Nemůžeme se vyhýbat „těm špatným“ a navždy se izolovat od světa v nějaké pseudo-duchovní bublině. To není skutečné uzdravení. Pouze se tím distancujeme a zanedbáváme své uzdravení.

Co je duchovní obcházení a proč je nebezpečné 
Buddhistický učitel a psychoterapeut John Wellwood poprvé vytvořil termín „duchovní obcházení“ na počátku 80. let a definoval jej jako „sklon používat duchovní myšlenky a praktiky k tomu, abychom se vyhnuli nevyřešeným emocionálním problémům, psychologickým zraněním a nedokončeným vývojovým úkolům“.
Například, někteří lidé mohou nazývat westernizovaný jógový průmysl velkým duchovním obcházením, protože těží z jógy pro zisk a odstraňuje skutečný duchovní aspekt této praxe. Koupit si podložku na jógu za pár kaček vyrobenou v Číně, abyste dosáhli dokonalé pózy a hodili fotku na insta, není duchovní počin.
Lidé se cítí sebevědomě a říkají si, že žijí duchovním životem, ale jejich spiritualita přitom může postrádat sebereflexi, hloubku a tlak na zlepšení. Nepracují ve skutečnosti na změně svých destruktivních mechanismů.
Pokud jde o zotavení se z narcistického zneužívání, duchovní obcházení je nebezpečné v tom, že při něm ignorujete svou lidskost ve prospěch nějaké grandiózní pseudo-duchovní masky. Veškerá pozitivní psychologie na světě nemůže nikoho dostat z chudoby a ani vám nemůže pomoci vyhnout se budoucímu násilnickému vztahu. Pokud chcete opravdu překonat narcistické zneužívání, musíte uznat své chybné naprogramování, přijmout ho a změnit jej. Nemůžete obejít emocionální, duchovní a duševní nedostatky, které vám umožnily tolerovat takové zneužívání. Musíte se přes ně propracovat, abyste zlepšili sebe a dysfunkční programování, do kterého jste byli indoktrinováni.

Typy duchovního obcházení, které vás zdržují od zotavení se z psychických traumat a narcistického zneužívání
Je těžké ukázat prstem na své vlastní duchovní obcházení, ale můžete to snadno vidět na ostatních lidech. Když jste v tom, nevidíte, že se to děje. Je to, jako by vás falešná spiritualita zaslepovala před pravdou. Když se však podíváte na někoho jiného, kdo prochází duchovním obcházení, zděsí vás to, protože je to velice zřejmé. Vidíte, že tito lidé si něco nadměrně kompenzují, podobně jako pánové s nízkým sebevědomím, kteří řídí velká auta a vytáčí motor na každém semaforu. Zde je několik častých druhů duchovního obcházení, na které je potřeba si dávat pozor:

Mysli pozitivně
Může to být účinný způsob, jak změnit nefunkční vzorce myšlení. Ale obvykle to není nejlepší věc pro každého, zejména pro někoho, kdo se chce vyléčit ze vztahu narcistickým partnerem, nebo z dětství, ve kterém byl přehlížený a zneužívaný. Vysílat pouze dobré vibrace je snadný (a někdy nezdravý) nástroj, jak se vyrovnat s krutým životem.
Pozitivní psychologie může být nebezpečná v tom, že vás povzbuzuje k potlačování důležitých emocí. Ve skutečnosti byste neměli potlačovat žádné emoce, zejména ne hněv, smutek a žal. Jsou totiž potřebné a jsou normální!
Jednat na základě hněvu agresivně, nebo násilně, je samozřejmě špatně, ale uznat, že se zlobíte, je zdravé, protože vás to vede k řešení špatné situace, nebo vztahu. Nechcete dovolit, aby vás ovládaly těžké emoce, ale ignorovat je, je stejně tak špatné.

Svět je tvoje zrcadlo
Na myšlence, že to, co se vám nelíbí u ostatních, je nepoznaná vlastnost, kterou nemáte rádi sami na sobě, může být něco pravdy. Ale není to černobílé, jak hlásají někteří takzvaní guruové, nebo samozvaní znalci s vysokou školou života.
„Nenávidíš u ostatních to, co nenávidíš na sobě ,“ je jeden z nejnebezpečnějších typů duchovního obcházení, protože spočívá v obviňování obětí.

Sebereflexe je moc dobrá a potřebná věc. Je zdravé, když se podíváte na toxické situace, nebo své vlastní škodlivé chování a zeptáte se sami sebe: „Jak jsem se sem dostal a co mohu udělat jinak, abych se tomu vyhnul v budoucnu?“

Ale dívat se na narcistické zneužívání a říkat si „možná, jsem já ten manipulativní,“ neznamená cestu k uzdravení. Udržuje vás to ve stagnaci a otevírá to dveře k budoucímu dalšímu zneužívání. Příliš mnoho lidí, kteří prožili emocionální zneužívání, zejména dlouhodobé, označuje své vlastní obranné mechanismy za narcistické. Dokonce mají pocit, že by měli odpustit skutečnému narcistovi a přehlížet jeho hrubé chování.
Když rozpoznáte chování jiného člověka jako urážlivé, neznamená to, že jste vy sami urážliví. S největší pravděpodobností je to spravedlivé rozhořčení a může to být důležitý nástroj ke konstruktivní změně.

Přitahuješ to, co sám vysíláš
Zákon přitažlivosti je dalším typ duchovního obcházení, které má kořeny v obviňování obětí. Nikdo totiž nepřitahuje narcisty a zneužívání. Není to vaše chyba, že jste se dostali do násilného vztahu, bez ohledu na to, zda jde o partnera, přítele, rodiče, nebo jiného člena rodiny. Je však vaší odpovědností učit se a růst z této zkušenosti, abyste mohli přestat opakovat stejné vzorce dysfunkčních vztahů.
Pokud však zažíváte opakující se zlé vztahy, věřte, že ve skutečnosti nijak magicky nepřitahujete narcisty, ale je to tím, že lpíte na vám známé dynamice, která je pro vás nezdravá, protože to narcistům dovoluje. Narcisté jsou odborníci na hledání a vytváření dobrých lidských zdrojů. Používají manipulační taktiky k budování jednostranných citových vazeb, testují vaše limity a berou vám vše, co máte.
To je důvod, proč je zotavení z narcistického zneužívání tak důležité. Zejména naučit se vytvářet a udržovat hranice, i když je to těžké. Narcisté většinou neukážou své pravé já, dokud vás nebudou mít ve zranitelné pozici. Pokud máte své hranice dobře stanovené a skutečně se jich držíte, nemusíte se bát, že by vás narcisté zneužili a můžete se zaměřit na používání Zákona přitažlivosti pro dobré věci ve svém životě.

Všechno má svůj důvod
S takovým názorem je jistě snadné odložit veškerou svou osobní moc a odpovědnost, že?
Třeba: Setkání s narcisem byl prostě váš osud. Kdo ví? … A možná jednoho dne potkáte jiného a uvíznete ve stejném destrukčním cyklu.

Duchovní obcházení může být situace, kdy si oběť řekne, že vstoupila do vztahu s narcisem, aby měla konkrétní transformační zkušenost, aby se mezi nimi vyrovnala karma z minulého života, nebo aby se naučila říkat ne.
Ale je třeba si také pravdivě položit otázku: Je to vyvážené? Je to zdravé? Jsem v tom šťastný? Rezignovaně rozhazovat ruce, jako by emocionální zneužívání a jiné týrání bylo prostě vaším životním údělem, je jednou z nejvíce oslabujících věcí, které můžete sami sobě udělat.

Silný můžeš být jen tehdy, když nikoho nebudeš potřebovat
Hodně dnešních takzvaných duchovních poselstvím je o tom, že můžete být silní a mocní pouze tehdy, když se zbavíte závislosti na jiných lidech. Jenomže je to úplně mimo realitu.⁠⁠ Lidé nejsou stavění na to, aby byli sami. Jsme společenští tvorové, patříme do skupinek a do rodinek. Evoluční psychologové říkají, že být součástí skupiny, představuje vyšší šanci na přežití. Odloučení od kmene mohlo v minulosti doslova znamenat jistou smrt.
Potřebujeme být s ostatními lidmi, abychom přežili a prosperovali.⁠⁠

Znamená to, že dovolíte toxickým lidem zůstat ve vašem životě? Ne.
Znamená to vrátit se hned zpátky do vod randění poté, co jste ze sebe právě setřepali narcistu? Vůbec ne.

Znamená to, že byste se neměli nutit být osamělí a myslet si, že je to cesta k dosažení konečného uzdravení a osvícení.⁠⁠ Znamená to nechat ve svém vnitřním kruhu pouze lidi, kteří si vás váží, spolupracují s vámi a respektují vás. Možná se stane, že budete chvíli o samotě, když se zbavíte toxických lidí, ale vytvoříte tím ve svém životě prostor pro dobré lidi. Vytváříte tím prostor pro léčení a transformaci.⁠⁠ Je to moc těžké, ano, ale je to součást vaší osobní transformace. Dává vám to také čas a prostor spřátelit se sami se sebou a přemýšlet o tom, jak dělat svůj život jinak a lépe.

Když uniknete ze vztahu s narcisem (ať už je to manžel, rodič nebo přítel), je běžné, že se vrhnete na druhý konec spektra, což je duchovní individualismus. Důležitou součástí léčení je pochopení vzájemné závislosti a toho, jak růst spolu s ostatními lidmi – ne navzdory nim, nebo bez nich. Ne všichni lidé přicházejí váš život vyloupit a zničit. Někteří lidé ho přicházejí obnovit.

Názor, že nikoho nepotřebujeme, není projev síly a dokonalosti. Je to iluze a obranná zeď, která jednou spadne.

Odpuštění za každou cenu
Součástí léčby z emočního zneužívání je přiznání si, že lidem příliš snadno odpouštíte. Kolikrát jste odpustili narcisovi, že vás ponížil, že se vedle něj cítíte bezcenní, nebo že vás využil jako rohožku? Pravděpodobně mockrát. Většina těch, kteří přežili narcistické zneužívání, mají problém s tím, že se lidem snaží zavděčit za každou cenu. Dělají jiné lidi šťastnými na úkor vlastních emocí a potřeb.

Pro někoho, kdo se zotavuje z narcistického zneužívání, je odpouštějící mentalita opravdu nebezpečná. Musíme se naučit, jak se ozvat, když jsme zraněni, a prosazovat své hranice. Odpuštění přijde přirozeně s časem, když se uzdravíte.
Nutit si předčasné nebo nezasloužené odpuštění jen proto, abyste se cítili osvícení a očištění, je forma duchovního obcházení. Mnohdy je lepší a zdravější, nesnažit se zlé lidi omlouvat a odpouštět jim, ale uznat, že jsou to prostě kreténi a přijmout své emoce a své stanovisko, které cítíte.

Jak se dostat z emocionálního zneužívání a traumatu
Budete muset uznat, že mít hranice je potřebné, bez ohledu na to, jak těžké je jejich prosazování.
Budete nuceni prožít a přijmout řadu svých emocí, kterým jste se dlouhodobě vyhýbali. Emoce jsou dobré, normální a zdravé. Pokud si nedovolíte prožít a zpracovat tyto emoce, nikdy se úplně nevzpamatujete.

Použití psychedelického úletu, nebo duchovního obcházení, jen přiloží obvaz na stále krvácející ránu. Možná to hned neuvidíte, ale rána se nakazí a později bude ještě horší a ošklivější.

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2024-05-19 09:40:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj
Já bych do tohoto tématu ještě, alespoň okrajově, zakomponoval “ profesionální“ psychology a psychiatry.
Osobně jsem se setkal s tím, že hierarchicky vysoce postavený a “ uznávaný “ psycholog dělal opravdu fatální chyby. I když věřím, že né úmyslně, nicméně fatální !
Holt, nálepku “ duchovní mistr“ na čele nikdo nemá, ale “ psycholog“ má visačku na dveřích i webovky. A co nám vyhodí Google, když už se rozhodneme si nechat pomoci? 🥴
Navíc jsem se už setkal s postojem že v současné době je jako všelék nalít sebevědomí do hlavy a ono se to spraví. 🫣

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-05-19 10:40:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Nechceš to rozvést trochu víc konkrétněji, v jaké věci udělal fatální chybu?

Ikona diskutujiciho Svobodomil 2024-05-19 12:35:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V tuto dobu údajné transformace(2020 – současnost) mi zůstali v životě jen ti, o koho nestojím a o koho jsem stál mi doslova zmizel z života. Nebojím se říci, že se nemám s kým bavit, s kým psát, natož chodit ven.
Článek jsem četl, ale zase je to jeden názor proti druhému.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-05-19 13:08:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak zkus oživit proudy. Jestli ti odešel ze života někdo důležitý a nedal jsi mu důvod, třeba to půjde vykomunikovat a napravit.

Ikona diskutujiciho Svobodomil 2024-05-19 13:51:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Nezapomenutelné osoby prostě vystoupily z života a zůstali mi v něm příbuzní, které úplně nemusím a SAMOZŘEJMĚ spolupracovníci a jelikož dělám ve fabrice „špinavou“ práci a nedokážu si najít jinou, tak si dovoluji tvrdit, co jsem uvedl v komentáři..

Nejvíc by mě vytočilo, kdybych zjistil, že jsem stejný jako oni 🙁

Může v tom být i Drakoniánské řízení myšlenek jednak pro získání frekvenční potravy a jednak potlačování duchovnosti pro udržení kontroly. Kdo ví??

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-05-19 14:23:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to bude možná ten problém. Místo obviňování drakoniánů se spíš zkus podívat, co ty lidi mohlo odradit, nebo to s nima prober.

Ikona diskutujiciho Svobodomil 2024-05-19 16:46:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Je dost možné, že ten rozkol mají na svědomí ONI(pokud na ně opravdu věříte), což je dost možné. Vy jste napsala o reptoších, ale třeba v komentářích sama popíráte jejich existenci. Pokud je odradilo něco ze mě, mohli za tím stát právě ONI. Tím se nechci vymlouvat, ale co když..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-05-19 17:35:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Nepopírám vůbec nic. Sám si promysli, jestli ti víc vyhovuje hodit to na nějakou nefyzickou entitu (tedy vzdát se odpovědnosti i možnosti něco s tím dělat), nebo jestli podnikneš pokus o korekci svých vztahů. Ta první cesta je komfortní a na nic, ta druhá od tebe vyžaduje energii a snahu, ale je v ní šance něco zlepšit.
Tento článek je o duchovním obcházení, o používání duchovna jako výmluvy proč neřešit své osobní problémy a ačkoli tam zrovna toto téma není vyloženě napsané, rozhodně to pod to spadá. A neříkám, že je to nutně tvoje chyba, ale jestli s tím chceš něco dělat, tak začni dělat.

Ikona diskutujiciho svobodomil 2024-05-19 19:19:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Těmi drakony narážím hlavně na psycho-útoky o kterých jsem vám už psal a je dost možné, že nám zasahují do těch skutečných vztahů ve snaze je překazit aby nás udrželi duchovně mrtvé, kdežto ty falešné, plné podrazů, rýpání, šikany které jsou hojné zejména v dnešní západní „civilizaci“ samozřejmě tolerují, protože z těch mají možná ještě víc potravy než z otevřených konfliktů.

Tomuhle vzdorovat je tvrdý oříšek, ale kdo to překousne je velký vítěz..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-05-20 10:35:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Vždycky je dobré, když už člověk sklouzne do těchto ultra konspi ideí, položit si otázku, jestli ti daný názor nějak pomáhá fungovat zdravě na tomto světě a fungovat ve společnosti, případně jestli ti ten názor dává nějakou nápovědu nebo nástroj jak pohnout se svou situací, ze které jsi nešťastný. A když to uděláš, zákonitě musíš dřív nebo později přijít na to, že vinit neviditelné plazy ze čtvrté dimenze za své problémy v oblasti komunikace s lidmi není funkční mentální vzorec. Nenabízí ti to totiž žádné řešení, bere ti to osobní moc a ani tě to nemotivuje cokoli s tím dělat. V takové situaci se pak stává duchovno/alternativno brzdou tvého osobnostního rozvoje a to není dobré.

Ikona diskutujiciho Jarka 2024-05-20 19:03:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Svobodomil – to je snad jedno co děláš za práci každá práce je důležitá a potřebná. Snad najdeš spřízněné duše.

Ikona diskutujiciho kiana 2024-06-07 13:12:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Svobodomil: zkus tohle video (to by mělo vyřešit podobné problémy jednou provždy + doporučuju i její další video ohl. čištění energetických parazitů + další na démony ..vše na daném youtube kanále)
https://youtu.be/iRe59lskBSU

..pak už se nelze vymlouvat/obcházet, protože to je fakt účinné (pokud byl problém opravdu způsobený neviditelnými energetickými reptiliánskými/démonickými či jinými parazity, tak pocítíš zlepšení)

Ikona diskutujiciho Adri 2024-05-19 22:07:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A ten narcis, o kterem nam tady tak casto pises, je/byl vlastne kdo? To mi nerikej, ze ses nechala zneuzivat ….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-05-20 10:31:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluska.org je alternativní duchovní magazín, jehož součástí je psychologie. Záměrem webu je dát čtenářům nápovědu jak rozvíjet své duševní, psychické i duchovní zdraví a stabilitu. Aluska.org není osobní blogísek, pokud máš zájem o takový typ obsahu, nějaký si najdi.

Ikona diskutujiciho mimzi 2024-05-20 13:59:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Adri by neuškodilo zařadit si do repertoáru trochu společenského taktu 😀

Ikona diskutujiciho Mirek 2024-05-20 06:44:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, v podstatě máme něco podobného. V rámci nějakého vývinu (nechci říkat transformace – to je dost přepoužívané slovo) se od nás odpojili skoro všichni přátelé z minulosti. Zrovna včera jsme to s manželkou probírali, že nám skoro nikdo nezbyl. V sobotu jsme vyjeli s partou kolem Marka Hašlara na Blaník (to je jen pro příklad) a v té ezo skupince to bylo nakonec fajn. I když normálně hromadné akce nevyhledáváme. Super je, že jsou to v podstatě podobní blázni jako ty, takže tam člověk najde někoho s kým se dá povídat a nikdo se ti nedívá přes rameno, kde máš schovaného psychiatra :-). A v budoucnu z toho může například vykrystalizovat i nějaké to přátelství.

Ikona diskutujiciho Jarka 2024-05-20 18:54:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No jo mě taky odešli ze života lidí se kterýma jsem se cítila dobře, krásně, úžasně. Hlavně jeden člověk, který mi byl hodně blízký. Nevím co s ním je co se stalo. Zůstali mi taky příbuzní, který moc nemusím, ale toleruji je. I když do života mi přišli loni jiní lidé se kterýma si docela rozumím. Já to beru tak, že každý člověk kterýho potkám mě má něco „naučit“ něco “ předat“.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek