Uvnitř kultu Teal Swan: Rentgenový zrak slavné Arkturiánky 2.díl

16.12.2019 v Zprávy 5

Teal Swan vykazuje všechny příznaky dalšího vlivného vůdce kultu. Je charismatická, božsky obdařená, má zvláštní schopnosti, je pronásledovaná, popisuje smrt jako „lahodnou“, zlehčuje sebevraždu, je velkolepá a brilantní, vytváří jasnou definici toho co je in a co je out, netoleruje kritiku, je posedlá sama sebou, má mučednický komplex, povzbuzuje následovníky k tetování se svým symbolem, chce vytvořit globální říši, je duševně nestabilní a má teď vybrané izolované členy v cizí zemi, ve svém centru.Jeden bývalý člen kultu dokonce řekl, že se snažila přimět své členy, aby nenáviděli své rodiče – to je další klasický znak kultovního chování.
Další členka, která s ní žila, řekla: „Teal nedovolila svobodné myšlení, výsměch nebo nesouhlas jakéhokoliv druhu, když došlo na její malinký svět zázraků.“

,,Nikdy jsem se za celý život nesetkala s bláznivějším, nestabilnějším člověkem. Považuji ji za duševně nemocnou, podle mého názoru je prostě velmi manipulativní, patologicky manipulativní.“ Řekla její bývalá přítelkyně.

Bývalý přítel zase popisuje, jak skvělá je Teal herečka: ,,Od začátku jsem viděl, co Teal ve skutečnosti dělá. Netrvalo dlouho a všiml jsem si, jak je každý její krůček pečlivě vypočítávaný. Její přátelství s lidmi, její interakce, její zdůvodnění všeho co dělá, tón jejího hlasu a způsob každého pohybu. Systém je navržen tak, aby vás vtáhnul, zaujal vás. Teal vás takto donutí uvěřit, že je uvnitř vaší hlavy. Přinutí vás věřit, že vidí pravdu. Pravda ale je, že má ráda kontrolu a moc nad ostatními lidmi. “

,,Za mého dětství v kultu, jehož jsem byla součástí, mě pověřili mentálním programováním dětí. Byla jsem tím, kdo je přivedl, připojil k elektrodám a mučil je.“ Prohlašuje Teal Swan o své minulosti.

Další bývalá členka kultu sdělila: „Zdálo se, že vždy projevovala trvalou zálibu pro sadistické, mentální a emocionální rozkládání psychiky lidí.“
Jako důkaz myšlenkových her a manipulace, které Teal používá, se pokusila při několika příležitostech zasadit fiktivní vzpomínky o mimozemském únosu do myslí pokusných osob: ,,Přesvědčila jednoho kluka o tom, že byl brutálně masakrovaný a že jeho tělem projížděly hroty šedých mimozemšťanů.
Teal ho provedla údajným únosem a popsala, co se s ním a jeho sestrou stalo, až do bodu, kdy začal žvát KRVAVÉ VRAŽDĚNÍ. Hodil něčím a téměř rozbil její posuvné skleněné dveře. Když jsem ho slyšela, tak jsem se bála, že jsem si myslela, že budu muset zavolat 911. Zdálo se mi, že má psychotický záchvat. “

,,Teal mi řekla, že její kočka co se jmenuje Cosmos, byla ve skutečnosti holografickou projekcí duše z planety Sirius, a posílala mi telepatické obrazy slinivky břišní, aby mi řekla, že můj krevní cukr je pryč.“ Prohlásil další člen kultu.

Více o duševním stavu Teal se můžeme dozvědět z dostupných komentářů bývalých členů:

,,Být nablízku Teal bylo, jako být v nekonečném dramaticko-traumatickém kruhu. Její emoce se vždy rychle změnily. Například: Jednu minutu měla závratě a dělala v parku kolečka. Poté, o 15 minut později při jízdě domů, byla najednou melancholická a tvrdila, že na straně silnice viděla ducha osoby, která byla traumaticky zabita při dopravní nehodě. Chovala se depresivně a tvrdila, že vyšla z těla, aby pomohla duchovi přejít na druhou stranu. “

,,Jakmile se jí na něco kriticky zeptáte, začnou hry s vaší myslí, a pokud to na vás nefunguje, jste venku. O Teal nemůžeš pochybovat. Vidí vás a zná vás lépe než vy sami. I když vše, co chcete, je pravda, i když byste ji nikdy neodsoudili, bez ohledu na pravdu. Problém je, že její lži se stávají postupně mnohem horší a manipulativnější, než byly na začátku.“

Toto je new-age narcismus  a je to nebezpečné. Zvláště, když někdo stoupne na úroveň Teal a má moc skutečně realizovat svou vizi. V průběhu let učinila řadu nezodpovědných, znepokojujících a dokonce rasistických poznámek. Někteří její následovníci jsou nepochybně zranitelní a ovlivnitelní. Lidé jsou v její blízkosti v ohrožení.

,,Ztratila jsem se v jedné strašlivé čtvrti v New Jersey. Měla jsem opravdu zájem sledovat lehké ženy při práci. Většina z nich byly afroamerického původu, mnoho z nich mělo opravdu nadváhu. Chtěla jsem se ponořit do toho, jak se cítí … Některé z nich se vlastně cítily tak beznadějně, že chtěly být znásilněny.“ Prohlásila Teal. (Bylo k tomu i video, ale mnoho důkazních materiálů, o které se článek opírá, bylo záhadně smazáno.)

Velkolepost
,,Jsem odbornice v této oblasti. Narodila jsem se se zvláštní smysly. Jak to, že mám informace, které mám ve věku 26, 29, 30 a nyní 33. Jak získávám všechny tyto informace? Je to proto, že jsem extrasenzorická. Nejsem omezená touto dimenzí, ani realitou časoprostoru.

Jsem revolucionářka
,,Skutečností je, že jsem v této oblasti revolucionářem. Podívejte se, co se stane revolucionářům. Co si myslíte, že se stalo s Martinem Lutherem Kingem? Co si myslíte, že se stalo s Kristem? Co si myslíte, že se stalo s Gándhím? – Co se s nimi stalo, je to, co se děje i se mnou. “

,,Kdybych se jednoho dne postavila na jeviště a někdo mi do hlavy zavrtal kulku, jen získám větší pozornost.“

Učedníci a učení
,,Mám lidi, kteří se mnou žijí každý den, a kdyby byli zodpovědní za sepsání mého učení, úplně by to zkazili. Zcela. Způsob, jakým je jejich vědomí strukturováno, není právě teď dostatečně vysoký, aby tyto pojmy pochopili.“ – Teal Swan

,,Je to sekta a bude to jen čím dál tím nebezpečnější.“ – Řekl bývalý člen

Arkturiánská Diva
Teal tvrdí, že sešlost bytostí ze šesté dimenze vybral způsob, jakým bude vypadat v tomto životě, aby byla přitažlivá pro masy a aby byla při provádění své planetární mise účinnější.

,,Jsem nefyzická energie, která se promítá do arkturiánského těla, mimozemského těla. Než jsem sestoupila na Zem, sešla se celá skupina arkturiánských bytostí, bytostí z 6. dimenze, které si dokonce vybraly způsob, jak budu v tomto životě vypadat. Řekli mi: ,Na planetě nebude člověk, bez ohledu na to, do které země přijdeš, který nebude vnímat určitou úroveň přitažlivosti. Budou tedy dávat pozor.` Je to trochu legrační cítit, že jsem obrovský vědecký projekt. “

Tvrdí, že je mimozemšťanka: ,,Většina lidí je vyšší já a jejich lidská podoba. Dva úhly pohledu. Já jsem ale trojitá – člověk, mimozemšťan a nefyzické bytí. “

,,Jedna z prvních věcí, které mi Teal řekla, bylo, že je mimozemšťan.“ – řekla o ní bývalá přítelkyně.

V jednom ze svých filmů Teal Swan tvrdí, že na planetě je asi 2 000 Arcturianů, z nichž o jedenácti ví a úzce spolupracuje s organizací, která funguje jako „intergalaktický spolek Green Peace“. Teal také tvrdí, že skutečnými vládci planety je nepřátelská mimozemská rasa.

V jiném videu zase Teal říká, že miluje astrální cestování do „Lyry“, souhvězdí několika různých planet.
Termín „Arcturian“ pochází od autora Edgara Cayceho, který tvrdil, že jsou jednou z nejpokročilejších civilizací v této galaxii.

Superschopnosti Teal Swan
Jako hlavní důkaz její autority Teal říká, že je multidimenzionální bytost, která má zvláštní schopnosti.

Umím se silou vtlačit do mozkového kmene lidí
Teal Swan tvrdí: ,,Většinu mých nocí vědomě trávím mimo tělo a pracuji jako jakýsi univerzální nástroj vědomí.“ Mimo jiné prý cestovala i do Iráku, Ukrajiny a Afriky. Jednou se prý „ptala na konvenci bytostí o vztazích a závislosti. Nemohla jsem uvěřit tomu, co jsem zjistila.“ Další noc strávila na okraji mezi jedenáctou a dvanáctou dimenzí: ,,Bylo to skoro jako sedět na okraji uklidňující černé díry. “

V příspěvku na svém blogu popisuje, jak jednu noc astrálně cestovala do Afriky a zachránila život mladé dívky při práci v nemocnici:
,,Pak jsem udělala to, co často dělám, abych lidem pomohla zůstat fyzicky naživu … Předpokládám frekvenci jejich energetického pole a vtlačím se skrz jejich mozkový kmen, abych aktivovala část jejich mozku, která má na starosti dýchání (a další autonomní funkce, jako je tlukot srdce). To jim otevře kanál pro návrat zpět do jejich těla.“
Čekala na aktivaci dívčích „proudů vědomí“ a pak sledovala, jak dýchá sama. Pak byla svědkem „jejího pomalého krvácení do bodu, kdy jsem si už mohla být jistá tím, že se probudí zpět do fyzické dimenze.“

 

Rentgenové vidění a slyšení
Ve svém videu Teal vysvětluje, jak silné je její smyslové vnímání:
,,Podle toho, kde je moje postel v místnosti, mohu skutečně zachytit rádiové kanály. Tak drsné jsou moje mimosmyslové schopnosti. Měla jsem postel na minulém místě, kde když jsem se převalila o dva centimetry doleva nebo doprava, tak jsem poslouchala, jak hraje fotbalové utkání, které běželo v rozhlasovém kanálu.“

Ve svém blogovém příspěvku „Jak vidím svět“ vysvětluje své nadpřirozené schopnosti:

,,Když někoho potkám, vidím jeho kosti, orgány, nervy, žíly.“

,,Nevidím negativní prostor (to, co mnozí lidé nazývají vzduchem). Místo toho všechno vypadá jako energie, bez mezer mezi nimi. Každé energetické pole krvácí (opravdu je tam slovo ,,bleeds“) do  jiného energetického pole a vytváří jednu obrovskou existenci interbytosti.“

,,Umím slyšet, jak se tektonické desky pohybují … Úplňky jsou pro mě velmi hlasité. Nesnáším zvuk bavlněných tamponů (zvuk, který mnoho lidí neslyší).“

,,Slyším myšlenkové formy. Představte si, že se snažíte mít s někým romantický vztah, a přitom vidíte jeho myšlenky vizuálně… Myšlenky se staly konfigurací, tvarem nebo vizuálním obrazem a mohou se projevovat nestatickým způsobem.“

,,Představte si, že se pokoušíte volat a máte entity v této oblasti, napojené na signál nebo elektrický proud.“

,,Vidím budoucnost. Mám prorocké vize a sny. “

Reinkarnovaný mistr Sai Baba
Teal o sobě tvrdí, že je reinkarnací indického gurua Sai Baby. V jednom ze svých filmů popisuje, jak se duchovní učitelé rozhodují, kdy přijdou na Zemi a jak se rozhodla ona:
,,Duchovní učitelé jsou často seskupené vědomí. Takže když jedno vědomí pokračuje v dalším životě, tak někdy pokračuje jen část jeho duhových toků a ty ostatní ne, půjdou do jiných inkarnací. To jsem se rozhodla udělat. Proto jsem se nezúčastnila Satya Sai Baby. Bylo tam velké roztržení.“

Pokračování zde: 3.díl

překlad připravila www.Aluška.org
podle zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Luk 2019-12-16 07:28:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poznal jsem za život čtyři takovéhle chronické lháře, že fakt žili ve svých představách než v realitě a ostatní přesně takto manipulovali. Kladl jsem si otázku, proč to ti lidé dělají, protože působí nešťastně, jako kdyby nemohli normálně žít. Jedno měli společné a to, kolik je to bavilo, tak tím víc jim to šlo a posunovali své hranice být víc horší jako Teal Swal. Pokud je to nějaká nemoc, tak asi podle mě i stejně mají lidé ze své pozice možnost to ovlivnit. Dost mi přijde to, že než od narození nemoc, tak je to získaná porucha během života a ti co to víc podporovali a šli tímto směrem víc, nijak je nerozrušovalo že je špatně to co dělají, tak to byl prostě větší masakr. Více mimorealitu, tvrdá manipulace a vše fakt nenormální 😀 ale takový lidi problem nejsou tolik kvůli sobě, ano zásluhu stále na tom mají když ještě vědomě na tom pracujou (teal swel podle mě moc chce, to co dělá a užívá si to) ale víc je to problém díky těm jejich obětem bez kterých by to všechno neexistovalo. Přitom jako přečíst si toto, co se ke všem lidem dostává po Americe, protože víc se tam teal swel projevuje, tak si fakt kladu otázku jeslti ten průser nenarostl díky blbějším lidem z Ameriky.
To je zase řetězec dalších průserů, ještě když jim tam hrabe z fluoridové vody z které dostávají duševní problémy, kriminalita a já nevím co všechno. Ještě ta sociální struktura a jejich společensky přijímané hodnoty, moc velká rozpustilá země.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-16 17:06:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško prosímtě,
vzpomínám si
dobře,že jsi jednou
myslím v dotazníku
psala že
Ho’oponopono je
špatné?
Jeden diskutující na
tadesco o tom psal.
Tak jsem napsala,že
je to špatné stejně
jako reiki,rodinné
konstelace a další
„duchovno“.A on
o tom píše znovu
v komentáři u dalšího článku a
strašně to
propaguje,jak je to
skvělý a jak to
lidem pomáhá.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-16 19:42:12
Ikona diskutujiciho
sipka

zkus to pogooglit, načti si o čem to je a uvidíš sama co se za tím skrývá, udělej si vlastní názor

Ikona diskutujiciho Sebastian 2019-12-16 22:01:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to si este pamatam casy, ked sa tato zenska nazyvala Teal Scott – ze je to tak? Nechapem odkedy prisla k menu Teal Swan. Akoze labut? 😃
Ci uz tak, alebo onak, vzdy mi je rovnako nesympaticka….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-17 09:31:56
Ikona diskutujiciho
sipka

,,příjmení“ má dokonce tři

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek