Válka proti slovům: Orwellovská agenda kontroly myšlení prostřednictvím omezování jazyka

8.7.2022 v Zprávy 24

V Orwellově románu 1984 totalitní vláda znemožnila nesouhlas vytvořením Newspeaku (Novořeči), vysoce kontrolovaného jazyka, který potlačuje konkrétní myšlenky. To se děje i nyní. Zde jsou tři skutečné příklady elitních organizací, které prosazují zákaz určitých slov ve veřejném projevu.
V těchto dnech se všude skloňuje slovo „orwellovský“, protože je to bohužel aktuálnější, než kdy jindy. Je to proto, že některé z nejvíce utlačovatelských prvků, které lze nalézt v dystopickém románu George Orwella 1984, se dnes stávají skutečností přímo před našima očima.Totalitní stát popsaný v románu Devatenáct set osmdesát čtyři ovládá lidi řadou mysl ohýbajících metod. Jednou z nich je Newspeak – kontrolovaný jazyk.

V románu Strana vytvořila Newspeak, aby splnila ideologické požadavky anglického socialismu v Oceánii. Newspeak je kontrolovaný jazyk se zjednodušenou gramatikou a omezenou slovní zásobou, který má omezit schopnost jednotlivce myslet a vyjadřovat „podvratné“ pojmy, jako je osobní identita, sebevyjádření a svobodná vůle. Takové pojmy jsou kriminalizovány jako myšlenkový zločin, protože jsou v rozporu s převládající ortodoxií Ingsocu.
– Wikipedia, 1984

Pro elitu není román 1984 varovným příběhem, ale plánem
Elitní hlavouni vytvořili skutečnou verzi Newspeaku a v současné době ji pomocí mocenských organizací vnucují světu. Prostřednictvím zákazu určitých slov ve veřejném projevu se elita snaží potlačit myšlenky, které reprezentují. Jak uvidíme v tomto článku, elita vede válku proti pohlavím, náboženstvím (zejména křesťanství), historii a všemu, co se týká národní identity. Konečný cíl: Vytvořit jedinou, jednotnou, globální kulturu. Tady je způsob, jak toho chtějí dosáhnout.

Newspeaková bible Evropské unie
Evropská komise 30. října 2021 představila třicetistránkový dokument s názvem Pokyny pro inkluzivní komunikaci. Jedná se o součást plánu, který prosazuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyen a jehož cílem je zavést v Evropě „Unii rovnosti“. Za těmito nic neříkajícími slovy se skrývá skutečný plán tohoto dokumentu: Kontrolovat projev. Pod hrozbou přísných trestů.

Helena Dalli, „komisařka pro rovnost“ Evropské komise, představuje Pokyny pro inkluzivní komunikaci:

Domnívám se, že tento dokument by si měl přečíst každý, protože shrnuje nehorázně orwellovský stav mysli elity. Například v části nazvané „Sledovat za všech okolností“, si můžeme přečíst:

– Nikdy standardně nepoužívejte podstatná jména rodu jako „dělníci, policisté“, nebo zájmena mužského rodu (on, jeho).
– Nepoužívejte oslovení slečna, pokud to oslovená osoba výslovně nepreferuje; univerzálně používejte neutrální paní. (V překládaném originálu: Nepoužívejte Miss nebo Mrs, používejte Ms – to je náhrada za Paní, pokud nevíte, jestli je či není dotyčná vdaná)
– Při dotazu na pohlaví, nenabízejte pouze možnosti muž/žena, přidejte i „jiné“ a „nechci říkat“.
– Nikdy neoslovujte posluchače „dámy a pánové“, ale používejte výrazy jako „vážení kolegové“. (tak co, soudruzi, těšíte se na návrat do totality?)
– Nepoužívejte slovo „občané“ pro označení lidí obecně.
– Při oslovování translidí vždy respektujte jejich sebeidentifikaci.
– Vyhněte se zájmenům pro osoby, jejichž pohlaví není známo. Je vhodnější používat „oni“, nebo přeformulovat větu tak, aby zájmeno nebylo potřeba, případně použít „on/ ona“ (i když tato možnost upadá v nemilost).

Jak je vidět, snaží se z veřejné řeči vymazat pojmy jako pohlaví a státní příslušnost. Ale to není všechno. Příručka také diktuje, jak mají být skupiny lidí v médiích reprezentovány. Tento výblitek jejich šílenství také najdete v příručce:

V příručce se skutečně píše, že: „Pokud matky vždy zobrazujeme jako osoby pečující o děti, upevňujeme škodlivé stereotypy. Otci jsou také pečovatelé“.
Páni. Je tu spousta šíleností, které je třeba rozbalit. Matky jsou z definice tohoto slova Osoby pečující o děti. To je to, co to slovo znamená. Matka pečující o dítě není žádný stereotyp a rozhodně to není škodlivé.

Dokument si bere na mušku i křesťanství, když prohlašuje:
„Ne každý slaví křesťanské svátky a ne všichni křesťané je slaví ve stejný den.“

V jednom z mnoha orwellovských příkladů dokument doporučuje nahradit větu „Čas Vánoc může být stresující“ větou „Čas svátků může být stresující“.

Dále se příručka ohrazuje proti používání názvů, které „jsou typické pro jedno náboženství“. Jako příklad uvádí použití „Malika a Julio“, místo „Marie a Josef“ pro popis „mezinárodního páru, protože jména Maria a Josef jsou spojována s křesťanstvím“.

Zveřejnění tohoto dokumentu zůstalo několik týdnů v podstatě bez povšimnutí, dokud jeden italský list neodhalil jeho absurditu široké veřejnosti. Okamžitě se zvedla vlna pobouření. Dokonce i papež, který obvykle souhlasí s globalistickou politikou, přirovnal dokument k „diktatuře“. Vatikán obvinil Evropskou komisi, že „ruší Vánoce“. Několik politických osobností rovněž odsoudilo směrnice jako snahu o vymazání identity národů uvnitř Evropské unie.
Tváří v tvář této reakci byly pokyny staženy a jejich autor slíbil, že je přepracuje. I když to může být vnímáno jako „výhra“, je třeba si uvědomit důležitou skutečnost: Každá část tohoto dokumentu se již uplatňuje v hromadných sdělovacích prostředcích.

Válka proti slovu ŽENA
Na obálce „renomovaného“ lékařského časopisu The Lancet bylo slovo „ženy“ nahrazeno slovy „těla s va*ínami“.


Tyto stránky v minulých letech dokumentovaly zjevnou snahu odstranit slovo „žena“ z veřejné mluvy. V roce 2020 se JK Rowlingová vysmála titulku, který nahradil slovo „ženy“ slovy „lidé, kteří menstruují“. Reakce proti ní byla okamžitá a trvá dodnes.

Zde je několik novinových titulků, které se objevily v uplynulých měsících.

National Review: AOC nazývá ženy „menstrující lidé“, zatímco vysvětluje ženské tělo.

Health: Bidenova administrativa nahrazuje slovo „Matky“ ve svých pokynech pro mateřské zdraví, označením „Rodící lidé“.

V nedávném článku v časopise The Economist s názvem Why the word „woman“ is tieding people in knots (Proč slovo „žena“ svazuje lidi v uzlech), se píše:

Stále větší počet úředníků a organizací se ocitá v situaci, kdy se jim nedaří použít slovo „žena“.
Jedna britská nemocnice nařídila personálu na porodních odděleních, aby nabízel používání výrazu „rodící lidé“.
Alexandria Ocasio-Cortezová, členka amerického Kongresu, mluví o „menstruujících lidech“.
Americká unie občanských svobod (American Civil Liberties Union – ACLU) 18. září znovu zveřejnila citát Ruth Bader Ginsburgové, soudkyně Nejvyššího soudu, k výročí jejího úmrtí. Citát byl obhajobou práva ženy na potrat. Verze ACLU, za kterou se později omluvila, však nahradila každý případ slova „ženy“ slovem „lidé“.
V Británii se opoziční Labouristická strana velmi veřejně zamotává do otázek, jako je například to, zda děložní čípek mají pouze ženy.

Nejde o žádnou „inkluzivitu“. Jde o potlačování pohlaví. A nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je Newspeak – Novořeč.

CBC říká Kanaďanům, aby přestali používat 18 slov
V článku nazvaném „Slova a fráze, jejichž používání byste si měli dvakrát rozmyslet„, zveřejnila CBC tuto koláž slov, která by měla být z našich slovníků zakázána:
Canadian Broadcasting Corporation (CBC) je kanadská veřejnoprávní televize. Nyní tento státní subjekt (financovaný z peněz daňových poplatníků) zveřejňuje seznamy slov, která by lidé měli přestat používat. První věta tohoto surrealistického článku zní takto:

Použili jste někdy náhodně výrazy „duchovní zvíře“, „problém prvního světa“ nebo „strašidelný“? Možná je na čase přehodnotit používání těchto výrazů a odstranit je ze svého každodenního žargonu.

Tento článek se netýká rasových urážek nebo slov, která jsou zjevně urážlivá. Bere si na mušku běžná, neurážlivá slova a pomocí chybné logiky vysvětluje, proč jsou urážlivá. Článek například uvádí, že slovo „blackmail“ (vyděračství) je pro černochy urážlivé, protože je „negativní“ a konotuje „nedůvěru“.
„Odborníci“, s nimiž byl článek konzultován, však zcela ignorují původ tohoto slova, který nemá s černochy absolutně nic společného. Slovo ve skutečnosti pochází ze skotského „mail“, což znamená „daň“ nebo „nájem“. V dávných dobách, kdy byla situace v oblasti práva a pořádku dosti špatná, měli farmáři žijící podél skotských hranic jen velmi malou ochranu před gangy, které loupily a drancovaly. Místo pravidelného boje s těmito loupežníky se zemědělci rozhodli je vyplatit, aby je nechali na pokoji. Tato platba, kterou prováděli, se nazývala „blackmail“, protože obvyklou formou platby byl černý dobytek – za starých časů se bohatství člověka určovalo podle toho, kolik měl dobytka. Pokud se sedlák rozhodl platit stříbrnými mincemi, říkalo se tomu naopak „whitemail“.

Článek se také ohrazuje proti slovům jako spirit animal (duchovní zvíře), powwow (duchovní vůdce, znovuobjevení) a tribe (kmen), protože prý „mohou být bolestnou urážkou pro domorodé komunity“.
Opět to nejsou urážky, jsou to běžná slova. Slova opossum (vačice), squash, avokádo, kanoe a kajak, skunk a tobogán, také pocházejí z domorodých jazyků… Měla by snad být také zakázána?
Navíc slovo „kmen“ se používá již od starověku. Pochází z latinského slova tribus, což znamená: „Skupina osob tvořící společenství a hlásící se ke společnému původu“. Co přesně je na tomto slově „urážlivé“? Nápověda: Nic.

V závěrečném pokusu o naprostou absurditu článek CBC zakazuje „brainstorming“. Důvod? Používání výrazu brainstorm by prý „mohlo být necitlivé i vůči těm, kteří mají poranění mozku nebo jsou neurodiverzní. Důležitější je stigma, které to bude působit o … poruchách [jako je] například epilepsie.“

Wow. Už jen při čtení těchto vysvětlení takzvaných odborníků mě bolí mozek. CBC pak samozřejmě zakázala komentáře ke svému článku. Novináři z několika médií však tuto věc roztrhali na kusy.

Závěr
Válka proti slovům je skutečná a vede se na vysokých místech. V tomto článku byly uvedeny příklady z Evropské komise (výkonné složky Evropské unie), americké vlády, Canadian Broadcasting Corporation a lékařského časopisu The Lancet. Všechny tyto subjekty realizují plán, který před lety vymyslely elitní mozky. Konečný cíl je vytvořit jednotnou globální kulturu, která by nahradila kulturu, identitu a tradice jednotlivých národů. Vytvořením skutečného Newspeaku se elita pokouší potlačit pojmy, jako jsou pohlaví, národy, náboženství a historie, aby zavedla jednotnou kulturu, která by se dala použít po celém světě.

Vše, co je v rozporu s touto současnou agendou, je nyní považováno za urážlivé. Jinými slovy: Myšlenkový zločin.

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-07-08 09:11:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

lidi ono k tomu nedojde vždyt to vidíte denně ta slavná EU se rozpadá před očima nyní došlo k přerušení veškerých dodávek plynu a ropy do Evropy takže ta slavná unie se do konce roku rozpadne akorát připravme si zásoby hlavně naftu benzín a jídlo bude to dlouhá a studená zima

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-08 09:37:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Kde jsi četl že zcela zastavili ropu a plyn? Pošli odkaz. Tohle mě minulo, poslední zprávy které mám jsou že Rusko plní ale Evropa odmítá nakupovat přímo a raději bude nakupovat oklikou ten samý ruský plyn akorát od jiných firem aby vznikl vzánlivý dojem čistoty zatímco všechno zaplatí obyčejní lidé trojnásobnými cenami, možná i hůř.

Naše vláda je totiž močky yntelygendní https://i.kym-cdn.com/photos/images/facebook/001/328/854/8d6.jpg

Ikona diskutujiciho Jirka 2022-07-08 13:11:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Optimisto. Že se tak úchylná organizace jako je EU musí sama rozpadnout svou neschopností, jsem si říkal už v době, kdy zakázali používat žárovky. Koupil jsem si pár krabic žárovek do zásoby a odhadoval, jestli mi vydrží do doby, než se EU zhroutí. Žárovky mi došly a bohužel, EU zatím stále drží a vymýšlí další nesmysly. A současná protiruská kampaň dala EU další záminku k existenci a pro hodně lidí i důvod, EU podporovat.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-07-08 23:31:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Jirka:
Taky jsem si nějaký nakoupil..ale kvalita je dost bídná.
Co se týče všeho kolem, už tenkrát mi přišlo, že už to mělo být a pořád se to táhne.
Už se bojím i na silnici, protože mi lidi příjdou v hlavě pěkně vyrachtaný a jezdí jak o závod a pěkně agresivně. Dokonce i maminky s dětmi ztrácí mateřský pud a dnes se mi stalo, že maminka si povídala s děckem uprostřed silnice a nekoukala vůbec kolem. Dál přibývá matek, které jezdí s kočárkem, kde je 90km/h úsek a klidně tam, kde není ani vidět do zatáček…
Nedávno se tam stalo, že jeden mlaďoch vzal celou rodinu a hned další den vidim kousek za kopcem, jak tlačí otec kočárek pro dva taky mimo obec..Mě příjde, že lidi jedou na autopilota a asi si i zaslouží nějak pomřít, jinak to není vůbec možný. Takže ono to potřebuje asi horší scénář, než jen padnout EU..to by lidi měli moc zadarmo.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-09 08:46:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo to jsou veselý zážitky. Mě se jeden dement pokoušel předjíždět na plné čáře před zatáčkou, vlevo svah, vpravo skála, stromy a samozřejmě vyjelo auto 🙂 kdyby na poslední chvíli nezalezl tak už jsem si říkala a je to tady, snad to bude rychle… můžeš jezdit slušně jak chceš, stačí jeden kretén kterému na úzkém svahu nestačí 70, on prostě musí jet do zatáčky 90.
A minulý týden mi pod auto vlezli tři chodci, opět před zatáčkou kde není přechod a která je kurnik nebezpečná. Obě ty situace byly na poblití nepříjemné.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-07-08 09:58:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

zprávy od fulforda zde posílám odkaz

https://tadesco.org/angela-hitler-merkelova-shromazduje-v-nemecku-sve-porucniky-aby-truchlili-nad-zanikem-ctvrte-rise/

Ikona diskutujiciho Ema 2022-07-08 11:47:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…ale my už dávno mame a používame reč, ktorá je dopodrobna osekana. Chýbajú v nej tie správne výrazy a písmená, znaky.
To, čo sa deje teraz, je už iba pokračovanie trate vlaku, ktorý je rozbehnutý.

Ikona diskutujiciho adria 2022-07-08 13:20:15
Ikona diskutujiciho
sipka

a co teprve jazyky, které se podařilo doopravdy osekat úplně … třeba angličina a italština .. nebo úplně předělat …

Ikona diskutujiciho Jirka 2022-07-08 13:06:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za přehledný článek. Téma je to tak temné a hnusné, že se mi o něm příčí i přemýšlet, ale když to budeme ignorovat, tak to prostě tiše přijde. Je třeba se těm hovadinám vzepřít, dokud ještě můžeme.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-07-08 13:49:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

U nás to ještě není tak zlé. Ale co vidím v zahraničí, jak tam proti tomuhle bojují… svět postavený na hlavu. Z normality se dělá duševní nemoc a v psychicky nemocných se dělají sněžné vločky.

Ikona diskutujiciho Diana 2022-07-08 16:00:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj mohu se zeptat kdy vyjde video na YT nebo co se stalo viděla jsem příspěvky v komunitě a doufám že budeš v pohodě

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-08 16:30:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, nemůžu natáčet. Čekám na soud. Můj život se vloni zvrhnul v boj o život.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-07-08 20:10:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak hodně štěstí a buď silná…sám už vrávorám, natož aby ještě člověk řešil soudy a vydával se z pěněz za advokáta a soudy.
Lidi jsou už fakt deb*lní a neví, kam smí zajít. Příjde mi, že „karma“ jaksi na takové nefunguje a asi je posvěcená satanským rituálem, jinak si to nedokážu představit. V normálním světě by takový jedinec nemohl přežít, ale oni mají stále miliony šancí se napravit a odmítají to. Pak na to doplatí uvědomělější jedinec a oni se smějou.

Ikona diskutujiciho Diana - Catalina 2022-07-08 23:28:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahojky, vidím, že je tu i další Diana, tak asi přejdu na můj starý „vílí“ pseudonym 😁

Co se článku týče, úplně jsem si vzpomněla, jak jsem hrála jednu hru a ve fóru se někdo rozčiloval: „Prosíme, přestaňte používat slovo people (lidi). Uráží to ty, kteří se lidmi být necítí. Raději používejte slovo uživatelé.“
WTF… Jestli se necítí být lidmi, ale třeba koňmi, ať jdou do stájí a živí se senem… Tohle už se mi nelíbí.
Myslím, že Rowlingová udělala dobře, když se vysmála pojmu „lidé, kteří menstruují.“ Žena po přechodu snad už není ženou? Moc mě mrzí reakce všech těch lidí, znamená to, že jsou doopravdy vymytí a zmanipulovaní.
Lidem jako Rowlingová se říká TERF. Myslím, že v anglicky mluvících zemích je trestné se k nim hlásit. A nebo to není trestné, ale ty lidi čeká okamžité vyloučení ze společnosti. TERF jsou mi sympatičtí jejich myšlenkou (trans člověk nikdy nebude mít plnohodnotně jeho vysněné pohlaví) a asi bych se k té skupině hlásila taky.

Potřebujeme stanovit pevné hranice psychických nemocí. Kdysi se za nemoc považovala homos3xualita. Jako bi jsem ráda, že LGB komunita má větší svobodu, ale děsím se dne, kdy přestane být psychická nemoc i necítění se člověkem. Mimochodem uznávám pouze lesbian, gay, bi. Zbytek jsou zmatení, ztracení či nemocní lidé. (A as3xualita není s3xualita, je to jen jeden z konců na stupnici s3xuální apetit.)

Mám kamarádku s disociativní poruchou osobnosti (až tak vzácní nejsou, procentuelně je jich stejně jako zrzků). Nebudu tu o ní vypisovat podrobnosti, ale i ona má jedno mužské a asi tři nelidská alter ega (laň, kočkoholka, anděl). Všichni respektují, že se nacházejí v těle lidské samice a jsou ochotní se přizpůsobit společenským požadavkům okolí. Jo, s Ronniem mluvím v mužském rodě, ale vím, že se nebude vztekat, když ho oslovím jako ženu. To akorát Američani jsou šíleně přecitlivělí a naše mládež (stydím se, že jde o mé vrstevníky) ty amerikanismi tahá sem… Už aby proběhla ta čistka, většina téhle „woke gaytrans-race-gender-friendly kultury“ jsou napíchanci.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-09 08:53:15
Ikona diskutujiciho
sipka

S bláznem je to těžký. Pro společnost je škodlivý, ale mít ho pořád zavřeného v ústavu na dožití je taky blbý. Celkově tohle téma „kam s magorem“ je dost kluzký led. Hlavní je aby se normální společnost držela tradičních morálních hodnot a nikdy to nepřijala jako normu. Nazývat nemoci pravými jmény. Protože pak zmizí rozdíl mezi slušným člověkem a šílencem, tím zmizí hranice normality, zmizí určité společenské jistoty, zmizí pořádky a naše společnost se tak rozpadne.

Přesně jak řekl Trump: https://www.youtube.com/watch?v=IvJybdKZTf4

Ikona diskutujiciho Petra 2022-07-10 16:54:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neviděla bych to tak černě. Podle mého názoru je řeč pouze jedním z mnoha způsobů jak vyjádřit své myšlenky, postoje a pocity. A ačkoliv může částečně ovlivnit myšlení/cítění/prožívání jakousi pomyslnou zpětnou vazbou, nemůže ho změnit ve smyslu obrácení nebo dokonce zlikvidovat. (Stále budeme prožívat, i kdybychom nakrásně navždy mlčeli v důsledku dodržování „zákazu všech slov“.) Podle starých pověstí vznikla řeč uměle a účelem bylo, aby se lidé zmátli a následně nedomluvili. Předtím než začali používat řeč, předpokládám, že se domlouvali telepaticky(?). A taktéž předpokládám, že pokud bychom naši řeč postupně zredukovali, nebo i úplně odbourali, začne se zase přirozeně rozvíjet telepatie popřípadě jiná forma komunikace, (dost možná i dokonalejší, protože budeme poučeni z toho co se stalo). Spojení mezi lidmi prostě je primární a odbourat nejde. Nelze asi existovat každý jeden sám za sebe, nelze nic necítit a nelze to nevyjadřovat. Jinak samozřejmě jazyk se vždy vyvíjel a stále vyvíjí víceméně přirozeně, a všechny umělé zásahy ve formě zákazů, příkazů a doporučení se prosazují jen těžko, respektive lidé se tomu vědomě brání. Mnohem nebezpečnější a vyloženě destruktivní je ovlivňování lidského myšlení prostřednictvím ZLÉ hudby a AGRESIVNÍ kinematografie, popřípadě digitálních her. Děje se to totiž na nevědomé úrovni, a lidé sice mají nepříjemný pocit, ale postupně si na něj zvyknou a začnou jej považovat za normu. Tím ztrácejí cit. (Zde se tomu říká „snižují své vibrace“)

Ikona diskutujiciho vap 2022-07-13 14:02:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Žijeme v moderním divném světě, kterému už přestávám rozumět.Ale osobně bych spíš zakázal slovo „socka“ protože ho považuju za opovržlivě-urážlivě výsměšné chudým lidem či střední třídě.Toto slovo často vyluzují zkomercionalizované nanynky a frajírci.Na egoistickou konzumní mládež (i starší lidi) jsem byl vždy alergický a to i za dob mých školních let.A jak často píšu o těch youtuberech, tak řada z nich mi je právě připomíná-v tomhle se doba od devadesátek nikam nepohnula-stejně jako před 30-ti lety.Jediný rozdíl, dříve kazetové walkmany v uších, dnes mobily.
Dále bych zakázal slovo „demagogie“ neboť tímto slovem často napadají internetový psychopatický troll šmejdi přemýšlející diskutující.Co se nehodí propagandám do vitríny, je NEPRÁVEM označeno jako demagogie.Tato slova, milá EU, asi zřejmě nezakáže.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-13 20:52:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Socka bych ve slovníku nechala, v nadsázce je to docela dobrý slovo jak si ze sebe udělat srandu. Jak začneš jazyk omezovat tak už ho poškozuješ.

Ikona diskutujiciho vap 2022-07-14 13:27:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Spíš si myslím, že jazyk právě poškozují tyhle novotvary a patvary kloubené s cizi-nismy (dnes většinou Amerikanismy) apod.Slova převzatá odjinud by neměly v Českém jazyce vůbec co pohledávat.
Ono slovo „socka“ je jakýsi pohrdavý novotvar (používán vůbec odkdy?) odvozený od sousloví „sociální případ“ na než bývám obecně alergický.Dříve se říkalo „chudý“ (tradiční slovo), což je slovo přirozené, naprosto nevulgární, neponižující, neurážlivé.V diskuzích mě diskutující kolikrát dostali s výrazy „relevantní, irelevantní“, proboha , co to je? Odkdy se to v České řeči používá a proč a z jakého důvodu? Spíš mi přijde, že tohle používají právě takoví, co si rádi honí ego a chtějí být nóbl moderní IN.Pak je zbytek, co to od nich odpapouškuje.Samozřejmě, snad každý to občas odpapouškujeme, když je to kolem nás.
Potom je také dobré slovo „lajkovat“.Když vidím různě po internetu u komentářů jakési plus a minus a pak zjistim, že normální názory tam mají spousty mínusů, tak za to bych někomu dal rákoskou přes ruce.Redakce by neměly takovéhle realitu zkreslující hnusy (zneužívají to různí propagátoři ku svému prospěchu) u komentářů vůbec zavádět.Lajkovat=bábovičkovat na písečku=zábava tříletých dětí a né dospělých lidí.Ale jak se říká, hrajte si děťátka, bude pěkné počasí.A lajkování navíc také posiluje závislost na sociálních sítích a na internetu.
Jinak:
https://magazin.aktualne.cz/pravda-o-cestine-narodni-poklad-upi-na-smetisti-dejin/r~e7c4605aa3ab11e39c150025900fea04/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-14 14:45:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Jazyk se vyvíjí. Obrovská část češtiny jsou tvary převzaté z latiny, angličtiny, němčiny. S postupující dobou vznikají nová slova a nepotřebná zanikají. Je to normální. Šnek, inteligence, republika – nic z toho není skutečné původní české slovo.

Ikona diskutujiciho Diana Catalina 2022-07-14 14:56:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak trochu mi připomínáš jednoho českého národního obroditele, který se rozčiloval nad slovem knedlík. Proč používáte německý výraz knedlík, když máme tak hezké české slovo, šiška? No a šiška se ujala jen pro ty miniknedlíčky s mákem a tradiční český pokrm (knedlo-vepřo-zelo) má v sobě germanismus. 🙂 =D
Jak psala Alue, rodný jazyk se prostě vyvíjí podle toho cizího jazyka, který momentálně převládá v okolí rodilých mluvčích. Například já mám němčinu ve škole 10 hodin týdně, takže podvědomě všude strkám německá slůvka. Nad slovy jako obličej, skrz a prales musím chvilku přemýšlet, abych je řekla česky. =) Co už nadělám?

Jinak zmínka slova demagogie mi připomnělo jeden můj sen. Stála jsem v něm ve frontě na očkování s náhubkem na gesichtu a přišla ke mně nějaká stařenka s takovou andělskou aurou. Sundala mi roušku a se slovy „tenhle svět je plný demagogie“ zavrtěla hlavou. Tehdy jsem nevěděla, co to demagogie je, tak jsem si to vygooglila a wow, stařenka to vystihla.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-14 15:03:56
Ikona diskutujiciho
sipka

die Knödel… čím víc studuješ cizí jazyky, tím víc vidíš, jak moc čeština není česká 😀

Ikona diskutujiciho vap 2022-07-15 12:20:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Demagogie
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/demagogie
Mě štve něco jiného.Několikrát jsem byl napaden, že jsem demagog.Přitom dle téhle definice mi o nic takového nešlo.Vždy šlo čistě o můj názor a né o nějaké ovlivňování někoho či něčeho.Dokonce za mé názory na diskuzích mě ani nikdo nikdy neplatil.
Stalo se mi to vždy, když jsem začal fylozofovat a přirovnávat něco k něčemu.To něčí mozek zřejmě nepobral a tak mě označil za demagoga.Co se poskotům satanských elitářů nehodí do výlohy, je dle nich holt demagogie.Bud měli jinak nastavené myšlení a nebo chtěli jenom provokovat.U těchto (j)elit jeden nikdy neví.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-15 13:00:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně se zdá, že tato definice slova se dá naroubovat v podstatě na jakoukoli situaci kdy s někým nesouhlasíš – říct že vidí svět blbě že jeho názor je primitivní a že s tebou jenom manipuluje.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek