Varování pro všechny uživatele mobilů

20.6.2017 v Prevence 2

Dr. Devra Davisová, autorka knihy „Odpojení – pravda o radiaci mobilních telefonů,“ se zabývala výzkumem bezpečnostních rizik záření pocházejícího z mobilních telefonů. Tak jako většina z nás, ani Dr. Davisová nevěřila, že by mobilní telefony mohly být zdraví nebezpečné – dokud se nezačala problematikou zabývat důkladněji.

Ale teď, když jsou její tvrzení podložená důkazy o jedovatosti a epidemických účincích záření mobilních telefonů, snaží se dát široké veřejnosti na vědomí, že záření mobilních telefonů není jen škodlivé, ale dokonce smrtelné.

Ve své přednášce Dr. Davisová vysvětluje, že vliv záření mobilních telefonů na organismus nesouvisí se silou záření, která je mimochodem velmi slabá, ale s tím, že signál který je nepravidelného charakteru, narušuje rezonanci těla a překáží v regeneraci struktury DNA. To se dnes považuje za nejuspokojivější teorii, která vysvětluje množství nově vzniklých zdravotních problémů, včetně rakoviny …


Pokud si myslíte, že komise stále nemá jasno v tom, zda mobilní telefony jsou nebo nejsou zdraví škodlivé, možná byste si měli najít čas prohlédnout si toto video:

Cell phone dangers (anglicky)

https://www.youtube.com/watch?v=wNNSztN7wJc

(Zdroj: Environmental Health Trust www.ehtrust.org).

Může Váš mobilní telefon způsobovat rakovinu?

Jeden příklad, který nám může sloužit jako názorné varování před rakovinovým potenciálem mobilních telefonů, je smrt jedné mladé ženy. Tato žena, u které nebyla zjištěna žádná predispozice pro rakovinu, zemřela na multifokální rakovinu hrudníku. Případ byl zveřejněn v květnovém vydání letáku Environmental Health’s Trust.

Také se zjistilo, že zmiňovaná mladá žena měla zvláštní zvyk, a to odkládat si mobilní telefon pod podprsenku …

Specialisté na rakovinu Robert Nagourney a John West konstatovali, že je jen jedna možnost, kterou se dá vysvětlit její rakovina hrudníku.

„Pospojovali jsme tečky“, říká jeden z doktorů, „a ty tečky – které jsou doslova obrysem místa rakoviny a rozmístěním rakovinových buněk – se dokonale shodovaly s tvarem mobilního telefonu.“

Viz video o záření mobilních telefonů a rakovině hrudníku:

Cell phone radiation and breast cancer (anglicky)

https://www.youtube.com/watch?v=BJib5GHxOsE

Doktor této mladé ženy nemůže dokázat, že rakovinu jí způsobil mobilní telefon. Ale stále to může sloužit jako varování pro všechny ženy, které možná mají podobný zvyk ukládat si telefon do podprsenky, ale i pro každého, kdo si odkládá telefon do kapsy na kalhotách, či tričku.

Jako obecné pravidlo by mohlo být, že se budeme vyhýbat nošení telefonu, na jakémkoliv místě na těle.

Mějte na paměti, že největší nebezpečí, ve smyslu působení záření, je do vzdálenosti přibližně šest palců (přibližně 16 cm) od antény telefonu. Je nežádoucí, aby se kterákoliv část těla nacházela k telefonu v menší vzdálenosti.

Nosit mobilní telefon blízko těla není dobrý nápad

Škodlivý potenciál záření existuje bez ohledu na to, které oblasti našeho těla jsou vystaveny soustavnému záření mobilního telefonu, ale je zřejmé, že některé části těla jsou zranitelnější než ostatní.

Například výzkum publikovaný v roce 2009 dokazuje, že nošení mobilního telefonu v blízkosti kyčlí může oslabit celou pánevní oblast.

Za použití rentgenové techniky při diagnostice a monitorování pacientů trpících osteoporózou, výzkumníci měřili hustotu kostí v pánevní oblasti u vzorku 150 mužů, kteří pravidelně nosívali mobilní telefon připevněný kolem pasu.

Zkoumání muži nosili mobilní telefon v průměru 15 hodin denně, po dobu přibližně šest let.

Výzkumníci vyslovili možnost, že elektromagnetické pole vyzařované mobilním telefonem může mít nepříznivý vliv na hustotu kostí. Zjistili totiž, že hustota minerálů v kosti byla nižší na té straně pánve, na níž účastníci výzkumu nosili mobilní telefon.

Je důležité si uvědomit, že pokud je mobilní telefon zapnutý, přerušovaně vysílá elektromagnetický signál, byť neodesíláte telefonický hovor. Takže pokud nosíme mobilní telefon na našem boku 15 hodin denně, tato část těla je vystavena téměř neustálému ozařování.

Ve zmíněném výzkumu se také zjistilo, že záření mobilního telefonu může nepříznivě ovlivňovat tvorbu mužských spermií, také jejich kvalitu a pohyblivost, což může být mnohem větší problém, než účinek záření mobilního telefonu na hustotu kostí.

Jedním takovým výzkumem publikovaném v PLoS One, se zjistilo:

„RF-EMR (rádiová frekvence elektromagnetického vyzařování) týkající se hustoty síly a rozsahu frekvence mobilních telefonů, zvyšuje tvorbu reaktivních druhů mitochondrií kyslíku v lidských spermiích, čímž snižuje jejich pohyblivost a vitalitu.

Zároveň podporuje tvorbu rakovinných chemických produktů v DNA, a nakonec vede k rozštěpení DNA. Tato zjištění jasně poukazují na dopad a nebezpečí nadměrného používání mobilního telefonní u mužů ve věku plodnosti, s možnými negativními účinky na jejich plodnost či zdraví a blaho jejich potomků. „

Zvláště muži by tedy měli přehodnotit nošení mobilního telefonu na opasku nebo v kapse v kalhotách, což je v těsné blízkosti pohlavních orgánů.

Navíc, v blízkosti pánve a pasu se nacházejí i jiné tělesné orgány citlivé na elektromagnetické záření, jako jsou játra, ledviny, tlusté střevo a močový měchýř.

Nedávný důkaz ukazuje jasnou souvislost mezi mobilními telefony a rakovinou

Loni skupina výzkumníků v Izraeli zaznamenala prudký nárůst výskytu nádoru příušních žláz za posledních 30 let, s nejprudším nárůstem po roce 2001.

Lidská příušní žláza je typem slinné žlázy, která se nachází nejblíže líci – místě, kde obvykle většina lidí přikládá mobilní telefon. Výzkumníci zjistili čtyřnásobný nárůst rakoviny příušních žláz za období 1970 až 2006, zatímco výskyt rakoviny ostatních slinných žláz zůstal zhruba stejný.

V témže roce Dr. Siegal Sadetzki, vedoucí výzkumník studie provedené v roce 2008, potvrdil před Komisí Amerického Senátu zabývající se výzkumem sluchu, že mobilní telefony přispívají k rakovině slinných žláz.

Podle studie, riziko, že dostaneme rakovinu příušní žlázy na téže straně hlavy kam si při telefonování přikládáme mobilní telefon, vzrůstá o:

34 procent pokud jsme za posledních 5 let používali mobilní telefon pravidelně

58 procent pokud jsme během života uskutečnili zhruba 5500 telefonních hovorů

49 procent pokud jsme během života telefonováním strávili více než 266,3 hodin

Světová zdravotnická organizace zařadila záření mobilních telefonů mezi karcinogeny třídy B

Odhaduje se, že v současnosti má na celém světě mobilní telefon asi 5,9 miliard uživatelů – to je 87% světové populace!

Myslím, že pokud jde o tuto technologii, s jistotou můžeme říci, že jsme překročili bod, ze kterého není návratu. S tím jak neochvějně pokračuje nárůst používání mobilních telefonů, stále větší skupina vědců se vyjadřuje proti této technologii.

Varují nás, že nadměrné používání mobilních telefonů může mít vážné vedlejší biologické důsledky, které budeme muset uznat a léčit. Naštěstí jejich varování začínají být pomalu ale jistě brána vážně.

31. května 2011 Světová zdravotnická organizace spolu s Mezinárodním zastupitelstvem pro výzkum rakoviny vydali studii, která se přiznává, že mobilní telefony opravdu mohou způsobovat rakovinu.

Rádiovou frekvenci elektromagnetického pole klasifikovali jako „pro člověka možný karcinogen“ (třída 2B). Tato klasifikace byla částečně odezvou na výzkum, který dokazuje, že používání bezdrátových telefonů zvyšuje riziko rakoviny mozku.

Podle verze uvedené v tisku:

„Dr. Jonathan Samet (Univerzita v Jižní Kalifornii, USA), předseda výzkumné skupiny uvedl, že ačkoli se důkazy stále hromadí, už nyní postačují k jasnému závěru a 2B klasifikaci.

Jasným závěrem máme na mysli možnost rizika, a proto musíme pečlivě zkoumat souvislost mezi mobilními telefony a rizikem rakoviny. „

„Po zohlednění zjištění a 2B klasifikace a jejich možných důsledků na zdraví společnosti,“ říká Christopher Wild, ředitel Mezinárodního zastupitelstva pro výzkum rakoviny, „bude důležité aby se uskutečnil dodatečný výzkum dlouhodobého, intenzivního používání mobilních telefonů. Jelikož máme k dispozici všechny tyto informace, bude důležité uskutečnit pragmatické kroky ke snížení vystavení záření bezdrátových zařízení, ať už při telefonování nebo psaní textových zpráv. „

Nejvíce ohroženy jsou děti – i ty v děloze

Smutné je, že děti a teenageři jsou ohroženi nejvíce. A to v obou případech – nádoru příušních žláz a nádoru mozku. Mají tenčí lebeční kosti, které tak umožňují větší průnik záření mobilního telefonu.

Záření telefonu je schopno zcela proniknout do středního mozku, kde jsou nádory smrtelnější. Buňky dítěte se navíc rychleji reprodukují čím jsou náchylnější na agresivní rozrůstání.

U dětí je i pravděpodobnost, že budou vystaveny záření mobilních telefonů delší období během jejich života.

Podle švédského profesora Lennarta Hardella, u jednotlivců, kteří začali intenzivně používat mobilní telefon už jako teenageři, je 4 až 5 násobně častější výskyt rakoviny mozku když dosáhnou věku mladé dospělosti!

Následující ilustrace, kterou uvádíme s povolením autora knihy Zdraví společnosti SOS: Stinná stránka bezdrátové revoluce (Public Health SOS: The Shadow Side of the Wireless Revolution), jasně ukazuje rozdíly v hloubce průniku záření u dospělých a mladých dětí.

Těhotné ženy udělají lépe, když se budou mobilním telefonům co nejvíce vyhýbat

V roce 2008 skupina výzkumníků udělala analýzu dat přibližně 13 000 dětí. Zjistili, že působení záření mobilního telefonu na dítě v děloze, ale i během dětství, vedlo k problémům v chování.

Používání mobilního telefonu během těhotenství pouze dva až tři krát denně je dost na to, aby se u dětí zvýšilo riziko výskytu hyperaktivity, problémů s chováním, problémů se vztahy s vrstevníky či emocionálních problémů – to vše ještě v předškolním věku. A riziko bylo ještě větší, pokud děti samotné před dovršením sedmého roku věku používaly mobilní telefon.

Když to shrneme, výzkum odhalil, že u dětí je o 54% větší pravděpodobnost výskytu problémů s chováním, pokud matky používaly mobilní telefon.

Později, když děti samy začaly používat mobilní telefon, byly u nich:

80 % větší pravděpodobnost, že budou mít problémy s chováním

25 % větší riziko emočních problémů

34 % větší pravděpodobnost, že budou mít problémy ve vztazích s vrstevníky

35 % větší pravděpodobnost hyperaktivity

49 % větší náchylnost k problémům se sebeovládáním

Odborníci neústupně tvrdí, že škodlivé účinky záření mobilních telefonů jsou již dokazatelné

Odborníci v oblasti působení elektromagnetické frekvence (EMF) a bezdrátových technologií na živý organismus tvrdí, že už opravdu není pochyb o tom, že mobilní telefony a jejich příslušenství mohou nejen vyvolat rakovinu, ale přispět také k řadě dalších zdravotních problémů jakými jsou deprese, cukrovka, nepravidelný tep či neplodnost.

Výzkumníci už určili množství mechanismů, které vysvětlují jakým způsobem elektromagnetické pole působí na buňky a poškozuje DNA. Jedním z těchto výzkumníků je Dr. Martin Blank, PhD. Je jedním z nejzkušenějších výzkumníků v USA v oblasti působení elektromagnetických polí na buňky a molekuly.

18. listopadu 2010 vystoupil v programu pro Společenský klub Kalifornie s informativním přímluvou „Vliv elektromagnetických polí na zdraví“. Program byl spolufinancován společností ElectromagneticHealth.org.

Dr. Blank ve svém proslovu vysvětluje, proč je naše DNA, skládající se z mnoha závitů, zvláště zranitelná působením elektromagnetických polí nejrůznějších druhů.

V Mezinárodním žurnálu radiační biologie, dubnové vydání 2011, se uvádí, že DNA má dvě strukturální vlastnosti fraktálových antén: 1. je vodivé, a 2. je samo sebou symetrické.

Tyto vlastnosti DNA způsobují, že ve srovnání s jinými tělesnými tkáněmi a látkami více podléhá působení elektromagnetických polí.

Opakované působení mikrovln na náš genetický materiál může mít z dlouhodobého hlediska vážné důsledky. Dr. Blank neoblomně tvrdí, že EXISTUJE důkaz o škodlivém vlivu elektromagnetického záření, a že poškození zdraví může být velmi vážné.

Dodává, že jeho studii, která prokázala škodlivost elektromagnetických poli, zkontrolovalo množství jeho kolegů-vědců. Výsledky studie se opakovaně potvrdily, posoudili a zhodnotili je i „jiní vědci, kteří jsou v dané oblasti výzkumu kompetentní“.

V lednu minulého roku jsem na základě těchto zjištění napsal článek, který se problematikou zabývá do hloubky. Pokud jste ho ještě nečetli, najdete ho na této webové adrese: Cell phone radiation effects

V monografii „Netepelné účinky a mechanismy působící mezi elektromagnetickými poli a živou hmotou“, která byla publikována v listopadu 2010, je analýza množství známých mechanismů působení, včetně těch které působí na DNA.

I automobilový průmysl uskutečnil svůj vlastní výzkum v 13 zemích. Výzkum nesl název Interphone a zjistil o 40 procent vyšší riziko rakoviny mozku u osob, které používaly mobilní telefon 1 640 a více hodin.

Rovněž nezávislý výzkum prováděný ve Švédsku, publikovaný v roce 2007, prokázal o 540 %t vyšší riziko rakoviny mozku u osob, které používaly mobilní telefon více než 2 000 hodin.

Moje top doporučení pro bezpečné používání mobilního telefonu

Je dobré si uvědomit, že telekomunikační průmysl je mnohem větší než komplex farmaceutického průmyslu. Má také mnohem větší vliv než farmaceutické společnosti.

Telekomunikační průmysl dokonce přebral od tabákového průmyslu mnohé taktiky zaměřené na co nejefektivnější prodej svých produktů. To zahrnuje i pokusy zdiskreditovat výzkumníky, kteří publikováním svých studií ukazují nepohodlnou pravdu o mobilních telefonech.

Ve výše uvedeném videu přednášky Dr. Davisové můžeme vidět, že výsledky jakéhokoli výzkumu se dají poměrně přesně odhadnout podle toho, kdo daný výzkum sponzoruje.

Podle zprávy z roku 2008, jejímž autorem je Dr. Lai, pravděpodobnost, že výzkumem se neprokáže „žádný vliv“, je dva až tři krát větší při výzkumech financovaných přímo průmyslem. Naproti tomu, při nezávislých výzkumech vlivu mobilních technologií na zdraví, je až DVAKRÁT vyšší pravděpodobnost, že potvrdí vliv na zdraví člověka.

Takže si prosím uvědomme, že máme k dispozici pevný vědecký důkaz o značném zdravotním riziku nás všech, které spočívá v používání mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení. Zvláště ohrožené jsou děti a těhotné ženy.

Takže, ačkoliv jsou zjištění vědců zatím velmi málo rozšířené, je rozumné již nyní přijmout opatření, kterými ochráníte sebe a své děti.

Můžete minimalizovat vystavení elektromagnetickému záření mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení dodržováním následujících doporučení:

1. Děti by se vždy měly vyhýbat používání mobilního telefonu. S výjimkou tísňového volání, děti by neměly používat mobilní telefon, ani žádné jiné bezdrátové zařízení.

2. Omezte používání mobilního telefonu. Vypínejte Váš mobilní telefon častěji. Používejte jej pouze v nutných a důležitých případech. Pokud je telefon zapnutý, v přerušovaných intervalech vysílá elektromagnetické záření, byť neodesíláte telefonický hovor. Pokud je uživatelem těhotná žena, je obzvláště důležité aby omezila či zcela přestala s používáním mobilního telefonu.

3. Doma a v práci používejte pevnou linku

Přestože stále více a více lidí používá ke kontaktu výhradně mobilní telefon, pravdou zůstává, že je to nebezpečný a šílený trend – ale máme na výběr se k němu nepřidat.

V případě, že cestujete, SKYPE nabízí možnost přenést si telefonní číslo do Vašeho počítače, který pak můžete napojit na kterýkoli Ethernet vstup.

4. Omezte nebo úplně přestaňte používat jiné bezdrátové zařízení. Je rozumné omezit používání bezdrátových zařízení. Stejně jako v případě mobilního telefonu, položme si otázku, zda opravdu tato zařízení potřebujeme využívat tak často.

Musíme zdůraznit, ať Vás ani nenapadne mít jakékoliv elektronické či bezdrátové zařízení v ložnici, protože ty by narušovaly kvalitu Vašeho spánku. Pokud už musíte používat domácí přenosný telefon, používejte starší typ, který pracuje na frekvenci 900 MHz. Sice během volání není o nic bezpečnější, ale většina z nich alespoň nevysílá neustále elektromagnetické záření i v případě, že se neuskutečňuje hovor.

Dodejme, že jediný způsob jak si být jisti, že jsme vystaveni elektromagnetickému záření bezdrátových telefonů, je změřit prostředí měřičem elektrosmogu. Měl by to být takový, který dokáže zachytit i frekvenci Vašeho přenosného telefonu (starý typ měřiče nám moc nepomůže).

Jelikož některé přenosné LTE (4G) telefony pracují až na frekvenci 5,8 gigahertzů, doporučujeme Vám sehnat RF měřič, který dokáže naměřit frekvenci až 8 gigahertzů. To je nejvyšší rozsah RF měřičů dostupných a vhodných pro běžného uživatele.

Další možností je pečlivě zvážit umístění hlavního přijímače v domácnosti. Hlavní přijímač může způsobovat nejvíce problémů vzhledem k tomu, že vysílá elektromagnetické signály 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, i když neuskutečňujeme telefonní hovor.

Nejlepší by tedy bylo umístit hlavní přijímač alespoň o tři místnosti vedle prostoru, ve kterém trávíte nejvíce času, a zejména ložnice. Takto nebude mít až tak škodlivé účinky na naše zdraví.

Další možností je jednoduše vypnout přenosný telefon. A používat ho jen tehdy, když si vysloveně chcete vychutnat to, že jste v pohybu a zároveň telefonujete.

V ideálním případě by velmi pomohlo, kdybyste vypínali hlavní přijímač každou noc před spaním.

5. Používejte mobilní telefon pouze na místech s dobrým signálem

Čím je signál slabší, tím musí telefon na vysílání vyvinout větší sílu. A čím musí vyvinout větší sílu, tím je silnější působení jeho rádiových vln, a ty následně hlouběji pronikají do našeho těla.

Ideální by bylo používat mobilní telefon pouze při plném signálu a dobrém příjmu.

6. Vyhýbejte se nošení telefonu přímo na těle

Nošením telefonu přímo na těle je nejvyšší pravděpodobnost, že budeme vystaveni působení záření telefonu. Nejlepší je odkládat ho do peněženky či do tašky.

Pokud si však odkládáme telefon do kapsy u košile v blízkosti srdce, koledujeme si tím o problémy.

Totéž platí pro muže, kteří si chtějí chránit svou plodnost, ale odkládají si telefon do kapsy na kalhotách.

7. Nespoléhejte se na to, že by jeden mobilní telefon mohl být bezpečnější než jiný

Z tohoto pohledu neexistuje nic takového jako „bezpečný“ mobilní telefon. Zvláště to platí pro společnosti podporující SAR systémy. Ty jsou při měření skutečného biologického rizika zcela nepoužitelné. SAR systémy měří vyzařování tepla, které nepředstavuje pro organismus žádnou hrozbu.

8. Když je telefon zapnutý, snažte se ho mít dále od těla

Nejnebezpečnější místo z pohledu působení vyzařování telefonu, je do vzdálenosti šesti palců (přibližně 16 cm) od antény telefonu. Je nežádoucí, aby se kterákoliv část těla nacházela v menší vzdálenosti.

9. Berte ohled na citlivější osoby

Některé citlivější osoby mohou v téže místnosti pociťovat působení jiných zapnutých telefonů, i když se přes tyto telefony neuskutečňuje hovor.

Pokud jste na setkání, cestujete hromadnou dopravou, jste v soudní síni, či na jiných veřejných místech jako je čekárna u lékaře, raději vypněte svůj mobilní telefon. Záření telefonu může působit na druhé.

Děti jsou ještě méně odolné účinkům záření, proto se vyhýbejte používání mobilního telefonu v blízkosti dětí.

Lze s telefonem používat Pong pouzdro, které odklání záření mobilního telefonu pryč z blízkosti hlavy a účinně snižuje SAR působení. Je třeba si však uvědomit, že odkloněním záření z jednoho místa se záření zintenzivňuje na jiném místě, možná směrem k osobě, která stojí vedle Vás, či směrem k Vašemu tělu pokud máte telefon uložen v kapse.

Při zacházení s jakýmkoliv zařízením, které vydává záření, není opatrnosti nikdy dost. Doporučujeme mít mobilní telefon vypnutý, s výjimkou naléhavých případů.

10. Používejte bezpečnější technologii telefonních sluchátek

Sluchátka s kabelem Vám jistě umožní umístit mobilní telefon dál od těla.

Nicméně, pokud sluchátka s kabelem nemají dobrou clonu (a většina z nich nemá), samotný kabel pak funguje jako anténa a přitahuje okolní rádiové vlny, které pak pronikají do našeho mozku.

Ujistěte se, že kabely které přenášejí signál do sluchátek jsou s clonou. Nejlepší typy sluchátek využívají kombinaci kabelů s clonou a vzduchových trubic (technologie Air Tube). Fungují na stejném principu jako stetoskop, t. j. že přenášejí do našeho ucha skutečný zvuk prostřednictvím vibrace vzduchu.

I v tomto případě musí být kabely vybaveny clonou a to přesto, že žádný z nich nesahá až celkem do blízkosti hlavy.

Autor: Dr. Mercola, Publikované na: realfarmacy.com

Zdroje a odkazy

i The Environmental Health Trust June 6, 2012 (Spoločnosť pre zdravé prostredie, 6. jún 2012)
ii Journal of Craniofacial Surgery September 2009;20(5):1556-60 (Žurnál kraniofaciálnej operácie, september 2009)
iii PLoS ONE 4(7): e6446
iv Epidemiology January 2011 -Volume 22 -Issue 1-pp 130-131 (Epidemológia, január 2011, zv. 22, 1. vydanie, s. 130 – 131)
v Mobithinking.com Mobile statistics 2012 (Mobithinking.com, Štatistika mobilných zariadení 2012)
vi Electromagnetichealth.org, WHO/IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic to Humans(Electromagnetichealth.org, Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodné zastupiteľstvo pre výskum rakoviny klasifikovali rádiovú frekvenciu elektromagnetických polí ako možný karcinogén)
vii International Agency for Research on Cancer, May 31, 2011, Press release # 208 (Medzinárodné zastupiteľstvo pre výskum rakoviny, 31. máj 2011, vydanie v tlači # 208)
viii Epidemiology. 2008 Jul;19(4):523-9 (Epidemológia. Júl 2008)
ix International Journal of Radiation Biology April 2011, Vol. 87, No. 4 , Pages 409-415 (Medzinárodný žurnál rádiovej biológie, apríl 2011, zv. 87, č. 4, strany 409 – 415)
x Electromagnetichealth.org, Non-Thermal Effects and Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Matter(Electromagnetichealth.org, Netepelné účinky a mechanizmy pôsobiace medzi elektromagnetickými poľami a živou hmotou)
xi International Journal of Epidemiology June 2010;39(3):675-94(Medzinárodný žurnál epidemológie, jún 2010)
xii International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2007: 13(1); 63-71 (Medzinárodný žurnál bezpečnosti a ergonómie práce 2007)

Spracoval: Badatel.net

převzato z: https://www.badatel.net/varovanie-pre-vsetkych-uzivatelov-mobilov-toto-je-najhorsie-miesto-kde-ho-mozete-nosit/

úprava do češtiny a korektury: Alue K. Loskotová

Komentáře

Ikona diskutujiciho Dexter 2017-06-20 19:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, celkem i souhlasim. Ale je tam i par nesmyslu. Napriklad to o prenosu radiovych vln pres sluchatka do mozku. To je jaksi nesmysl, nebot dneska se pouzivaji sluchtka s gumou. Guma, jak znamo, je nevodiva, takze se pres sluchatka nic neprenasi. Faktem ale je, ze kabel sluchatek slouzi jako antena. Jenze pro radiove FM vlny, pokud ma telefon FM modul pro prijem radia. Tyhle radiove vlny jedou maximalne ve stvka kHz, takze nejsou nebezpecne. Pro prijem GSM, 3G a 4G signalu jsou potreba specialni anteny, ktere jsou v teletelefonu a jejichz funkci nelze jakkoli preneat na obycejny kabel. Antena totiz musi mit urcite parametry, jinak nechyta to, coby mela chytat.

Ikona diskutujiciho df 2017-06-21 18:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Ikdepak, v kHz se vysílá u AM modulace. U FM to fičí v MHz. Ty sluchátka jsou co do ovlivnění lidské bytosti myšleny spíš asi tak, že kdoví co je tam ještě za signál přimodulováno přímo z mobilu. A ikdyby nebylo přimodulováno, tak bych nechtěl mít na hlavě anténu ať v kHz nebo MHz.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek