Varovná znamení Vesmíru, která byste neměli ignorovat

29.10.2023 v Poselství 11

Vede nás Vesmír? První úhel pohledu je, že jsme v tomto světě úplně sami, ve společnosti, kde silnější žere slabšího, kde všechno nakonec pomine a padne. Musíme nést tuto tíhu bez jakékoli podpory nebo vedení, protože „to znamená být člověkem“. Musíme soutěžit, bojovat a hromadit.
Druhý pohled na svět je, že ve skutečnosti nejsme na všechno sami. A zatímco se naše ego může cítit oddělené od ostatních, duchovně jsme všichni propojeni. Nejenže jsme všichni Jedním, ale máme také přístup k duchovnímu vedení, kdykoli ho potřebujeme. Toto vedení může přijít ve formě andělské, duchovní, totemické, rodové nebo synchronizované pomoci. Veškeré vedení je vždy projevem božského, neboli Vyššího Já člověka. A protože Božství je věčným zdrojem veškeré hojnosti, není nutné vzájemně soupeřit, protože místa a zdrojů je dost pro všechny.V závislosti na vašem úhlu pohledu budete s tímto článkem buď souhlasit, nebo ne. Ale druhý pohled na svět, že jsme vedené duchovní bytosti, je nejblíž k pravdě a rozhodně je také zdravější. Zatímco svět soupeření vyvolává v člověku úzkost, strach a uzavírá jeho srdce, svět kde je dost všeho pro všechny a kde existuje jednota, je podporující. Dává naději a cestu v těžkých dobách, které materialista nemá.

Na tomto světě člověku ve skutečnosti nic nepatří, kromě duše a života samotného. Vše je člověku dáno i vzato božstvím. Dokonce i některé překážky mohou být posvátnými znameními vesmíru a dary v přestrojení, které nám pomáhají sladit se s naší skutečnou cestou. Pokud vás to překvapuje, zkuste si položit otázku, co vás nutí se zlepšovat a pracovat na sobě… je to dokonalý komfort, nebo je to nouze? Podívejte se také na lidi okolo sebe. Ti nejmoudřejší a nejzralejší mají za sebou dokonalý život v perfektním komfortu? – Nemají.

Vesmír je extrémně přítomný v našich životech a objevuje se i v těch nejvšednějších detailech. V každém okamžiku se můžeme naladit na jeho vedení, moudrost a lásku, pokud jsme k tomu otevření a vnímaví. Nemusíte být věřící nebo duchovní, abyste pochopili, že s vámi Vesmír komunikuje. Mnoho lidí věří, že promlouvá pouze prostřednictvím úžasných, zázračných, éterických událostí, a to bohužel blokuje tok jejich komunikace. Pravdou je, že božství je stejně přítomné ve špíně a banalitě každodenního života, jako ve zvláštních okamžicích.
Dostat zprávu proto můžete ve sprše, na záchodě, při mytí nádobí, nakupování, nebo když venku šlápnete do psího… (ano, to je také znamení). Pokud se člověk omezuje pouze na paranormální zážitky vytržené z běžného života, spoustu těchto zpráv vůbec neuvidí, protože nechápe, že Vesmír je všechno, ne jenom to krásné a éterické.

Vesmír většinou komunikuje prostřednictvím snů, podivných náhod, opakujících se čísel, náhodně zaslechnutých slov, písní, zvířat která přeběhnou cestu, jiných lidí, náhodně nalezených předmětů. Vesmír vám také řekne, když děláte špatné rozhodnutí.
Našima očima vesmír vnímá sám sebe. Skrze naše uši Vesmír naslouchá sám sobě. Jsme svědky, díky nimž si vesmír uvědomuje svou slávu, svou velkolepost. Plyne uvnitř i vně nás, neustále se snaží upoutat naši pozornost a vést naše rozhodnutí. Když nás ovládá vůle našeho malého egoistického já, máme tendenci jít cestami, které nám nakonec neprospívají. Děláme špatná rozhodnutí, děláme věci, které zraňují nás i ostatní, a ztrácíme kontakt se smyslem svého života.

Jak můžete poznat, že jste na správné cestě?
Vesmír vám vyšle několik znamení. Jakékoli varovné signály ale nejsou proto, aby vám ublížily. Mají vás upozornit, takže dávejte pozor.

Neočekávaná zpoždění
Můžete například uvíznout v zácpě, zmeškat vlak, zjistit, že letenky jsou vyprodané nebo zjistíte, že se objeví spontánní událost, která zhatí vaše plány. Pokud jste byli někam objednaní, dotyčný člověk to na poslední chvíli zruší. Toto může znamenat, že na danou cestu nemáte nastoupit, nebo si máte najít jiného terapeuta.

Svírá vás žaludek
Je vám špatně. Jste chronicky vnitřně sevření a máte z toho problém se najíst. Tento pocit nemusí vycházet z žádné konkrétní myšlenky. Možná okamžitě netušíte, proč se tak cítíte. Můžete tušit, že něco přijde v budoucnosti. Nebo to může být reakce na špatnou situaci, ve které už jste, nebo do které se chystáte vstoupit. Pokud jste z nějakého rozhodnutí nervózní, nedělejte ho. Vaše břicho ví, co vás tam čeká.

Často ztrácíte věci
Buď to někam strčíte, nebo vás opakovaně někdo okrádá. Může to být upozornění, ale často je to i symptom toho, že nejste v dobré  životní situaci, takže jste roztržití, zapomínáte, dáváte věci kam nemáte a nesoustředíte se. Tento chaos je odrazem chaosu, který se odehrává uvnitř vás. Protože když jste v pohodě a váš život šlape jak má, tak víte co kde máte a zvládnete si uhlídat kapsy, protože jste organizovaní a soustředění.

Dostáváte se do častých bojů
Ohnivé hádky a hloupé neshody vás doprovázejí na každém kroku. Mohou za to vaši blízcí, nebo i náhodní cizí lidé. Může to být – podobně jako ztrácení věcí – symptom, který odráží váš vnitřní chaos. Když vám není dobře, odsekáváte a jste chrnicky podráždění, snadněji spustíte hádku. Lidé okolo vás cítí ponurou atmosféru ve které se necházíte a ta je dráždí.

Nemůžete spát
Nemůžete přestat myslet a to vám brání usnout. Můžete mít jedinou myšlenku, která vám neustále krouží hlavou, nebo děsivý scénář, který se vám přehrává pořád dokola.

Jste nemocní
Vaše nemoc vám brání dělat to, co chcete. Mohou se u vás objevit chronické bolesti hlavy, migrény, nachlazení nebo jiné formy onemocnění, které od vás vyžadují, abyste zpomalili.

Jste nemotornější než obvykle
Můžete si stále narážet palec u nohy, loket, klopýtat, pouštět věci. Pokud jste na špatné cestě, je to další symptom, kterým se projevují chaotické energie, ve kterých se nacházíte.

Naplňuje vás děs a úzkost
Zdá se, že vás provází nevysvětlitelný pocit děsu nebo úzkosti, ať už jdete kamkoli. Jakoby se mělo stát „něco opravdu špatného“. Tato hrůza vás může paralyzovat a bránit vám v postupu dál.

Stále vídáte zlá znamení
Zlá znamení vnímáte subjektivně. Na něco pomyslíte a váš pohled zachytí nějaký obraz, který jakoby odpovídal na vaši myšlenku. Pokud se vám to stane, vraťte se k myšlence a prozkoumejte ji. Varovný obraz se jí většinou týká. Pokud jste nemysleli na nic konkrétního, bude těžší toto znamení přiřadit.

Dostáváte se k nehodám
Nehody jsou často silným znamením, že je čas okamžitě změnit kurz. Nehody mohou být fyzické nebo emocionální, psychické. Můžete mít autonehodu, nebo úraz v domácnosti, kvůli kterému zůstanete několik dnů, týdnů, měsíců zmrzačení v posteli. Ale nehoda může být také o tom, že něco špatně prohlásíte, urazíte například svého zaměstnavatele a poškodíte svou pozici.

Stále se objevují překážky a výzvy
Záhadně vám nic neklapne. Bez ohledu na to, kolik úsilí vynakládáte. Stále narážíte na zátarasy a překážky, které vám brání získat to, co chcete, nebo si myslíte, že musíte udělat. Když uděláte krok vpřed, stane se něco, co vás donutí udělat dva kroky zpátky. Bojujete, ale nic z toho nakonec nemáte. Jenom další problémy.

Co dělat, pokud jste zablokovaní
Je normální občas zažít věci, jako je špatné spaní, nebo uvíznutí v dopravní zácpě. To, že jste si narazili palec u nohy, pokaždé nutně neznamená, že jste na špatné životní cestě. Pokud však zažíváte mnoho z těchto znamení naráz, nebo dostáváte jednu pecku za druhou, věnujte tomu pozornost.
Zeptejte se sami sebe: „Co právě teď dělám/přemýšlím/plánuji, co by mohlo být v rozporu s mým osobním dobrem?“

Varovné signály mohou mít podobu od špatných znamení která jen potkáte, až po plnohodnotné tvrdé barikády, které vám zablokují život. Pokud máte pocit, že dostáváte varovné signály z Vesmíru, buďte spíše aktivní, než abyste se znepokojovali, nebo upadli do beznaděje.
Bohužel vám v tomto článku nemůžu dát přesný návod co máte udělat, protože váš život je originální a nedá se na něj naroubovat jeden společný mustr. Můžete ale dostat další nápovědu:

Zastavte se a vizualizujte si různé varianty vašeho jednání. Vaše srdce by mělo reagovat příjemným pocitem na některý z těchto scénářů. To by měla být správná cesta. Můžete být v situaci, kdy si rozumově přejete něco, ale máte z toho pocit zla a teroru. Když si vizualizujete jinou verzi, která vám rozumově připadá jako padlá na hlavu a špatná, ale vaše srdce na ni reaguje dobrým pocitem, měla by to být správná cesta. Srdce je inteligentní orgán. Ptejte se ho na cestu, bude vám chtít poradit.

Přechod zpět na nejlepší cestu často vyžaduje minimální úsilí, protože jste mohli jít dobře a pak vás něco srazilo, takže náprava může spočívat v návratu k předešlému uspořádání… Jenomže někdy to není možné prakticky provést, i když byste to chtěli udělat (někdo důležitý vám třeba zemřel, vyhodili vás z domova, padli jste do dluhů..). Pokud víte co potřebujete ale nejde to udělat, může být jediná momentální cesta počkat. Vaše řešení může vyžadovat čas, aby se utvořilo, uzrálo a přišlo.

Možná jste v úplném svrabu, ztratili jste směr a nevíte, co dělat se životem. Vraťte se ke svému srdci a ptejte se ho vizualizací, co je vaše cesta. Pokud je to počkat, nebo vydržet i v nevyhovujících podmínkách, tak se toho držte a nedejte na hlasy z okolí, které vás mohou tlačit do variant, které jsou pro vás nereálné, na které nemáte peníze, sílu, energii, protože oni vaši cestu neznají a nevědí, co všechno je ve hře. Ostatní také nevědí, kde jsou vaše limity. To ve skutečnosti nejlíp víte jen vy sami.
Moderní doba se vám snaží podsouvat myšlenku, že všechno má hned nějaké řešení, že všechno dostanete když se budete dost snažit, ale ve skutečnosti se můžete ocitnout ve slepém bodě, ze kterého se dostanete, až uplyne určitý čas. Je to také druh cesty.
Pozor, i pokud jste na konci sil, můžete ve skutečnosti prožívat něco, co má účel. Například vás aktuální blokáda brzdí od toho, abyste přišli k něčemu mnohem horšímu. Někdy je lepší stagnovat a přežít, než se do něčeho chaoticky mrsknout a umřít. Nesnažte se spěchat a za každou cenu okamžitě všechno hned vyřešit, když vnitřně víte že na to nemáte a je vám z toho pocitově zle, protože si tím můžete ještě víc ublížit a ze snesitelné stagnace byste si mohli udělat peklo na zemi. To nejhorší, co můžete v této situaci udělat, je unáhlené životní rozhodnutí v existenční nouzi. Z pozice zoufalství spíš přijdete k hlubšímu zoufalství. Proto je někdy lepší počkat a spolknout svou osobní hrdost i nedočkavost.

Zeptejte se: „Jsem na správné cestě?“
Věnujte pozornost pocitům, které vznikají ve vašem těle. Pokud vaše tělo reaguje pocitem těžkosti, je to jasná odpověď.
Pokud se cítíte lehce a vesele, je to známka toho, že se vám daří dobře. Vaše tělo vám pořád posílá signály, stačí se na něj jen naladit a najít si chvilku na jejich analýzu.

Pamatujte si, že vy a vesmír nejste oddělení. Ve skutečnosti jste Vesmír, takže jakákoli znamení, která se vám objeví, pocházejí z věčné přítomnosti, která je základem celé vaší identity. I když můžete mít pocit, že vás něco „tam venku“ vede, nebo vás to naopak blokuje, ve skutečnosti vás vede samotná vaše Duše. A vaše cesta nemusí vypadat jako cesta ostatních lidí okolo vás. Snažte se nesrovnávat s lidmi kolem sebe, ušetříte si tím trápení a lépe se vám bude naslouchat, až budete hledat svoji individuální cestu.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-10-29 09:52:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Alu. Opět vysokovibrační článek, po ránu mi dodal energii. 😊

Ikona diskutujiciho František 2023-10-29 09:53:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přemýšlel jsem nad situací kdy je člověk zablokovaný a stagnuje proti své vůli protože se mu ještě neotevřely nové dveře. My máme tendenci vidět věci z hodně omezeného pohledu. Protože nemáme k dispozici celý obraz, máme sklon předpokládat že když něco není podle našich představ a nevyhovuje, je to špatně a je to chyba. V celkovém obrazu to ale může mít svoje místo. Pokud je to moje duše a moje vlastní já co se mě snaží varovat nebo brzdit, pak by dávalo smysl že mě moje vlastní já zkouší zpomalit, když vidí, že bych jinak spadl do ještě většího hnoje. Takže proti čemu pak člověk bojuje. Proti osudu, sám proti sobě, proti svému vlastnímu vyššímu dobru, aniž by si to uvědomoval? Divoká představa.

Ikona diskutujiciho jana 2023-10-29 14:21:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lidstvo není „jedním“, to je náboženská blbost a past, aby se duch nemohl vyvázat z cyklu reinkarnací. Snění lze ovládat a být svobodný jde! Bůh jako všemohoucí bytost je blud. Vy jste bohové, musíte se ale probudit prostřednictvím ovládnutí snění. Čtete Carlose Castanedu.

Ikona diskutujiciho nagualista 2023-11-20 14:57:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Vědomé snění, snění očima za očima, zastavení světa, ega, nastavení jednoty protikladů -spojení dvou těl, hmotného i éterického, (snící a sněný ) se schopností tvořit 3D i 5 D současně. Cestovat na křídlech záměru Velkého Ducha. Nagual se třemi body CC obdaroval lidstvo alchymickým zlatem – poznáním, stejně jako Ježíš nebo Buddha, jak přelstít smrt a být volný.

Ikona diskutujiciho hanka 2023-10-29 14:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článku dávám za pravdu, popsal principy, podle kterých chtě-nechtě žiju. Kdykoli se snažím odchýlit od toho co cítím že bych měla udělat, tak to skoro bolí a pak se dostanu do bodu kdy už jsem úplně paralyzovaná a prostě nemůžu jít dál. Tak mi nezbude než uznat, že to co jsem cítila na začátku bylo správně, vrátím se o pár kroků zpět a udělám jedno z těch nepochopitelných rozhodnutí. Tu paralýzu jsem zažila v životě několikrát, vždycky mi zabránila něco udělat, co se v té době jevilo jako skvělá příležitost v kariéře nebo v osobním životě. A já jsem nakonec poslechla ten pocit protože se to nedalo vydržet, obrečela jsem to, protože jsem tomu vůbec nerozuměla a cítila jsem se jako ztroskotanec který odmítá tak vynikající příležitosti, a až po nějakém čase (třeba i po letech!) jsem pochopila, že kdybych v té cestě pokračovala, bylo by to velmi špatné.
Stejně tak dobře znám ten čas, kdy je potřeba jenom čekat. Moje okolí mě neustále tlačilo do nějakých kroků, dokonce bylo ochotné ty kroky udělat i za mě (hrůza!) a ještě s komentářem, že já jsem neschopná to vyřešit sama, ale já jsem cítila že nemůžu, že to jediné, co potřebuju, je čekat. To trvalo třeba rok. A potom ze dne na den přišla šance, u které jsem okamžitě věděla, že to je pro mě. A hned bylo vyřešeno, všechno šlo najednou hladce a rychle.
Na tom je nejtěžší poslechnout svůj vnitřní pocit, protože okolí vás má za hlupáky a bude vám podsouvat, že se nesnažíte, jste pasivní, líní… málokdo umí druhého člověka opravdu podpořit.
Často se v životě cítím jako bych šla poslepu. Vlastně nemám čeho se chytit, jenom čekám na impuls. Pokud jdu proti tomu nebo se rozhoduju na sílu, bolí to a nemůžu to udělat. S jedním těžkým rozhodnutím, ztrátou, jsem se vyrovnávala skoro dva roky, protože jsem nechápala, proč jsem to vlastně udělala a zahodila několikaletou poctivou práci a úspěšně zvládnuté výzvy, ale čas ukázal, že to bylo to nejlepší a nakonec jsem za to neskutečně ráda. Jen mě mrzí, že mi to tak dlouho trvalo pochopit.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-10-30 18:06:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Tento komentář je jakoby vytažen z mého nitra.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-29 23:44:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Presne neco takoveho jsem zrovna resila. Diky

Ikona diskutujiciho Standa 2023-10-30 17:40:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Také jsem před třemi týdny nedbal varovných signálů a málem došlo k tomu nejhoršímu…

Ikona diskutujiciho Simona 2023-10-30 01:31:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherný článok. U mňa, keď idem po správnej ceste, tak sa mi objavuje čas 11:11, alebo 17:17. Keď sa potrebujem uistiť, že je nadomnou vyššia ochrana, tak sa mi ukazuje kombinácia čísel 369 😊

Ikona diskutujiciho Filomena 2023-10-31 18:35:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji. Velmi praktické. Sdílím a těším se na příští ❤

Ikona diskutujiciho Karel 2023-10-31 18:36:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to místy až bolestivě přesný. Ale jsem rád že to tu vyšlo.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek