Vědci poprvé vyfotili astrální parazity / DOPORUČUJI!

25.1.2016 v Spiritualita 26

,,Otevíráním mozkových kanálů, blokací či odstranění energetických ochran vlastních každé lidské bytosti (způsobené mobilními telefony, wifi atd) a mnohé jiné, Vám může přivodit značné problémy v denním životě. Slyšíte hlasy, máte cizí myšlenky, děláte věci, které jste ani nechtěli udělat. To vše Vám mohou způsobit paraziti napojení na Vás. Jedna z nejčastějších možností chycení parazita a jeho usídlení na Vašem těle jsou například RODINNÉ KONSTALACE, před kterými mnoho let všechny varuji.“ (poznámka TM z prvopodstaty)

Tímu vedcov z univerzity v Kapskom meste v Juhoafrickej republike sa podaril šokujúci objav. Dostali potvrdenie, že našu myseľ môžu ovládať a vo väčšine prípadov ovládajú astrálne bytosti!

Význam tohto objavu je tak dôležitý, že všetky vedecké štúdie týkajúce sa tohto výskumu boli nielen klasifikované ako prísne tajné, ale boli prijaté opatrenia na stiahnutie a odstránenie všetkých skôr vydaných publikácií s informáciami o tomto výskume.

Širokej verejnosti je dobre známa metóda manželov Kirlianových, ktorý medzi prvými získali zábery energetických polí v okolí biologických objektov. Vedci zaoberajúci sa výskumom paranormálnych javov nazývajú tieto polia aurou objektov.

V rôznych publikáciách od vedecko populárnych až po seriózne vedecké práce, môžeme nájsť mnoho fotografií týchto energetických polí vyhotovených metódou Kirlian, ktorá umožňuje sledovať dynamiku polí. Existuje pomerne veľa vedeckých prác, ktoré potvrdzujú vzťah dynamiky týchto polí s psycho-fyziologickým stavom človeka.


Vedecký tím z univerzity v Kapskom meste v zostave známych vedcov s dlhoročnou praxou v paranormálnom výskume, vrátane metódy fixácie aury, viedol doktor filozofie Ngunga Tobago, ktorý spôsobil vo vedeckom svete revolúciu v povedomí o význame energetických polí v živote človeka.

Vedci vyvinuli spôsoby sledovania biopolí a vynašli prístroj (patent USA pod číslom: US 5, 253 984 B1), ktorý umožňuje nielen sledovať dynamiku aury biologických objektov, ale na základe prevedených experimentov umožnil urobiť odhalenie, ktoré spôsobilo utajenie celého výskumu.

Avšak niektoré výsledky štúdií tejto skupiny vedcov sa dostali na verejnosť, vzhľadom na to, že vedecké metódy a nástroje v prvej fáze výskumu si vyžiadali zapojenie veľkej skupiny ľudí pred ktorou výsledky experimentov nebolo možné skryť.

Tieto výsledky naznačujú, že existuje priama súvislosť medzi tzv. astrálnymi podstatami – bytosťami a človekom.

Nám všetkým sú dobre známe pokusy rôznych bádateľov paranormálnych javov pokúšajúcich sa zachytiť na film, fotografiu tzv. astrálne entity, dušu, poltergeist atd. Niektoré z týchto pokusov boli úspešné, avšak významní vedci stále spochybňujú realitu týchto výsledkov.

Skupina vedcov v Kapskom meste svojim výskumom rozptýlila všetky pochybnosti v tejto veci, čo v skutočnosti aj dokladá fotografiami získanými pomocou svojho patentovaného vynálezu.

Vedci za pomoci vylepšenej metódy Kirlian boli schopní dosiahnuť nielen jasný záznam astrálnych objektov, ale aj študovať ich dynamické správanie, vrátane dynamiky emisného spektra a dynamiky tvoriacich sa biopolí astrálnych objektov.

Svoje výskumy začali pred niekoľkými rokmi a po sľubných výsledkoch, sa rozhodli zlepšiť metódy svojho výskumu, čo následne viedlo k objavu ktorý otriasol vedeckou komunitou. Získané výsledky potvrdzujú priamu interakciu astrálnych entít s aurou ľudí !

Podrobnejšia štúdia dynamiky týchto objektov a ich interakcia odhalila isté vzorce správania a ich vzťah k ľuďom. Napríklad boli získané fotografie, kde bolo možné vidieť prenikanie astrálnych entít do aury človeka.

Fotografie astrálnych entít boli získané na špeciálnom zariadení v laboratóriu, ktoré bolo zamaskované ako foto-štúdio a umiestnené v známom ateliéri dizajnu, aby nedošlo k podozreniu od skúmaných ľudí a zabezpečila sa čistota experimentu.

Ďalší výskum odhalil, že energetické pole okolo astrála – astrálnej entity má premenlivú intenzitu. Toto spočiatku vedci prisudzovali k štatistickej fluktuácií, avšak detailné štúdie za pomoci silného počítača špeciálne vyvinutého algoritmu ukázali neočakávaný výsledok. Zistilo sa, že výkyvy majú vzťah s bioelektromagnetickou aktivitou mozgu človeka, na ktorý tieto entity reagujú.

Vedci tvrdia, že boli schopní zachytiť fázy prieniku astrálnej entity do aury objektu

Z výsledkov výskumu vyplýva, že v prvej fáze prieniku astrálna entita synchronizuje svoje vnútorné rytmy s rytmami „obete“ a tým získa prístup k aure „obete“. Po preniknutí do aury – biopola „obete“ sa menia vnútorne rytmy „obete“ pod vplyvom astrálnej entity!

Komplexné štúdie, za účasti psychológov a psychiatrov preukázali jasnú súvislosť medzi týmito výkyvmi a psychofyziologickými reakciami ľudí zapojených do pokusov. Okrem toho v tejto fáze boli získané také výsledky, čo okamžite spôsobilo zaradenie celého výskumu medzi prísne tajné.

Napriek tomu informácie získané v počiatočných fázach výskumu, umožňujú vyvodiť určité závery.

Ukazuje sa , že astrálne entity môžu byť rozdelené do dvoch odlišných typov. Vedci ich označili ako „čierne“ a „svetlé-čisté“. Už tieto názvy naznačujú charakter entít. Líšia sa medzi sebou intenzitou svetla, spektrálnym zložením svetla a jeho dynamickými vlastnosťami. Vplyv týchto dvoch typov entít na ľudí je tiež rôzny.

Čierne entity napríklad vykazujú stálu aktivitu v infiltračných pokusoch, v prieniku d oľudskej aury.

Svetlé entity spravidla takúto činnosť nevykazujú.

Výsledný psychofyziologický stav človeka je odlišný pri pôsobení čiernych a svetlých entít. Typický výsledok pôsobenia čiernych je neprimeraná agresia ľudí v neadekvátnej situácií.

Niektoré informácie získané pri výskume tiež ukázali, že existuje jasný vzťah medzi stabilným psychofyziologickým stavom človeka a „čistotou“ jeho aury, rovnako ako aj možnosťou prieniku entity do tejto aury. Pre potvrdenie, alebo vyvrátenie týchto poznatkov, boli vykonané štatistické analýzy na veľkých skupinách ľudí. Medzi tieto skupiny patrili tiež skupiny politikov, podnikateľov, väzňov vo väzení a iných.

Vzhľadom na to aby bola zaistená čistota pokusov potrebných pre dokončenie štúdie, tím vedcov prezlečených za reportérov a zamaskovanou technikou robil rozhovory s účastníkmi experimentu na summite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 v Johannesburgu. Otázky ktoré boli položené skupine skúmaných osôb, boli pripravené špeciálnym tímom psychológov, aby navodili primerané reakcie a odpovede.

Výsledky štúdií tejto skupiny šokovali vedcov. Zistilo sa že takmer všetci politici a podnikatelia, ktorý sa zišli na summite sú infikovaný čiernymi astrálnymi entitami. Počet infikovaných čiernymi entitami v skupine politikov a podnikateľov, bol väčší ako počet medzi väzňami!

Štatistické štúdie vedcov potvrdili zistenia že mnoho ľudí aj na významných postoch v politike, je pod vplyvom čiernych astrálnych entít, ktoré ovládajú ich myseľ a správanie!

Výsledky vedcov z Juhoafrickej republiky, potvrdzujú správnosť tvrdení ruského akademika Nikolaja Levašova, ktorý vysvetlil už pred mnohými rokmi vo svojich knihách a konferenciách vplyv parazitických astrálnych entít nasávajúcich životnú energiu človeka.

Medzi vplyvmi, ktoré umožňujú prienik do aury človeka a umožňujú odoberanie životnej energie zaraďuje: alkohol, narkotiká, cigarety, pornografiu, nízke pudy ako napr. sex bez lásky, deštrukčnú hudbu, strach, stres a iné záležitosti, ktoré nám systém každodenne podsúva.

Další info: http://montalk.net/notes/dislodging-negative-entity-attachments

Čištění: http://bod-zlomu.blogspot.cz/p/deprogramovani.html

Přidejte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/1552114588364251/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

http://bod-zlomu.blogspot.cz

převzato z: http://www.prvopodstata.com/2016/01/06/vedci-poprve-vyfotili-astralni-parazity/#more-6035

Komentáře

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2016-01-25 01:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak preto sú politici takí blbí.

Ikona diskutujiciho Eliška 2016-01-25 09:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak se jich dá zbavit?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-25 10:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  oni jsou blbí i bez parazitů, parazit jde tam kde už má předchystaný kvalitní základ.

Ikona diskutujiciho Jozef 2016-01-25 11:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A dá sa odfotiť že je niekto "magor"?

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2016-01-25 13:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bylo by docela zajímavé podívat se tímto způsobem, jak by to bylo třeba i u knězů církví…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-25 14:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]:  ti mají děsivé energie. to tahají z těch hnusných kostelů

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2016-01-25 14:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Může ta energie v kostelích nějak souviset s tím, že mohou být postaveny na místech, která už i dřív (ještě před příchodem církve) sloužila k obřadům uctívání? Jsou zmínky i o tom, že řada kostelů stojí na dávných pyramidách – viz. http://www.pyramidycr.cz/cs/.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-25 16:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]:  Místa k uctívání nacházeli citliví lidé  a právě proto se používaly k obřadům…. církev tato léčivá místa zabrala, postavila kostel, zneužila a přesměrovala tuto energii a znepřístupnila ji lidem. Uvnit řkostela jsou příšerné destruktivní energie, kdežto konstruktivní utíká po stěnách zvenku. Můžu napsat článek a nakreslit to, když bude zájem.

Ikona diskutujiciho Gustavson 2016-01-25 16:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Osobně si zrovna nemyslím že skoro všichni podnikatelé maji černé parazity, jestli to zase není trošku pritažené za vlasy že každý kdo není chudý tak je špatný.

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2016-01-25 17:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Ano, určitě mě to zajímá. Všiml jsem si kolikrát, jak se kolem kostelů dobře daří stromům a rostlinám, ale uvnitř kostelů nic neroste… většinou jen plíseň na zdech. Věřím, že o článek i s příslušnými kresbami bude zájem 🙂

Ikona diskutujiciho Renata 2016-01-25 20:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to by vysvetlovalo, preco som sa odmalinka citila tak zle v kostole a od utleho detstva mala odpor k fararom a to mi nikto nic nevravel, len ujst ztade, nastatie som tam musela len na svadby a pohreby ked boli obrady v kostole, inak ma tam nik netlacil. asi 1 z 10 fararov mi neprisiel ako uchyl, alebo udrety po hlave riadne a na pohreboch ma ako malu mama hresila, lebo sme sa ako decka chichotali na tych hroznych spevoch tych spevakov co mali farari, hroza…. Co sa tyka privtelencov, lepia sa na ludi drogovo zavislych, alkoholikov, gamlerov, ale aj dlhodobo chorych, nestastnych, ludi co uzivaju antidepresiva a pod.  Dost som o tom citala, najhorsie, ked vznikne diera v aure cloveka, vtedy lahko prenikaju a velmi tazko sa ich zbavit, vacsinou to clovek sam nedokaze, na ceskej stranke dost o tom pise Ludmila Parizkova, pise sice o privtelenych dusiach, ale podla mna je to to iste, co spomina aj ALuska.

Ikona diskutujiciho Gabriel 2016-01-25 21:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak já mám asi nějaké parazita, podle souzení, jelikož si nedovedu představit že bych nemohl poslechout hudbu zaměřený na žánr jako Electro House, Trance, Deep House, Bounce, EDM. Jelikož tato hudba asi spadá do odsouzeníhodné kategorie " deštručkná hudba ", co ? :-( A já tento styl hudby mám rád. No každopádně jsem jsem před rokem slyšle takovou teorii, že pokud máme nějaké parazita je to o tom, že jsme v minulé inkarnaci taky fungovali jako parazit, takže je to sklízení karmy. Nebo že by to bylo tak trochu jinak ?

Ikona diskutujiciho Eliška 2016-01-25 21:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A já si vždycky říkala, že někdo kdo je ve vládě nemůže být od přírody tak blbej, nebo jo?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-25 22:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: ,,No každopádně jsem jsem před rokem slyšle takovou teorii, že pokud máme nějaké parazita je to o tom, že jsme v minulé inkarnaci taky fungovali jako parazit, takže je to sklízení karmy. Nebo že by to bylo tak trochu jinak ?"

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2016-01-25 22:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: V článku sa píše že to bolo testované na politikoch a podnikateľoch na nejakom politickom summite. A podnikatelia čo sa priživujú na politike nie sú o nič lepší než politici.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2016-01-25 23:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ľudia sa idú nabaliť do politiky a čierni paraziti sa zas nabalujú na politikoch. Politická scéna je vlastne samý parazit.

Ikona diskutujiciho Jan 2016-01-26 12:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:…tak mě to také zajímá,jak to funguje a jestli je dobré u toho kostela se nabíjet-z venku…?Děkuji

Ikona diskutujiciho LUBOMIR 2016-01-26 18:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

JE TO VSETKO O PRITAZLIVOSTI ROVNORODEHO, TAKZE V PODSTATE CO VYZARUJEM, TO SA NA MNA DOKAZE NAVIAZAT…A TO JE KAZDEHO OSOBNA PARKETA, CO K SEBE PUSTI A CO NIE… MYSLENIM, KONANIM,ALE HLAVNE TYM, CO VYZARUJE CLOVEK CITENIM… TECHNICKY POVEDANE, KTO JE NALADENY NA NEJAKU VIBRACIU, TAKA SA NAJLAHSIE DOKAZE K NEMU PRIPUTAT…AK VYSIELAM CERNOTU, TAK TU CERNOTU AJ SCHYTAM…A OPACNE…

Ikona diskutujiciho Parmi 2016-01-26 18:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Taky mám zájem o článek na toto téma 🙂

Ikona diskutujiciho Anna 2016-01-26 21:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Parazity z obalu lidi taham a zatim jsem nenasla nikoho, kdo by ho nemel. Tedy u toho, na koho jsc sem pusobila. Pritom obcas vytahnu nejakeho i sobe. Nejcasteji jsou ale protahle jako hadi. Tedy to je muj vjem. S tim, co je odfocene vyse, se tak casto nesetkavam. Taham hady…a vlastne nevim, odkud jsou a proc se prisavaji

Ikona diskutujiciho Jarda 2016-01-26 22:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdybyste chtěli vědět o jaké fotky jde: https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography

Ikona diskutujiciho ifka 2016-01-27 01:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Někdy se mi stává, že mi od krku nahoru začne jakoby divně něco táhnout, divně to bolí a pak skoro hned cítím zlost a začnu byt zlá. .zlobím se na všechny. .kolikrát si říkám, že mě někdo asi ovládá. .i když nevím proč. .Vadí mi to..A o těch kostelech mě to také zajímá..

Ikona diskutujiciho ifka :-) 2016-01-27 08:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]:Tak to je opravdu magořina..

Ikona diskutujiciho Al One 2016-01-27 23:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O "astrálních parazitech" věděli už lidi před mnoha tisíci lety a popisovali velmi přesně jejich působení a jak prostřednictvím falešných obav a strachů nenápadně vkládaných do mysli vysávají z lidí energii a radost a říkali jim létavci. Byli schopni je vnímat přímo a jediný boj proti nim je rozvinout takovou sebekontrolu, která člověku umožní tyhle hnusy v mysli ihned odhalit a přesměrovat pozornost jinam. Pokud to člověk neudělá, tak právě ta pozornost nasměrováná na vložený strach slouží těm bytostem jako přívod naší energie.

Ikona diskutujiciho Štěpa 2018-02-24 11:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A jak teda zjistit že ho mam/nemam? O_O

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek