Vědecké důkazy ukazují, že realita nemusí být skutečná

25.7.2022 v Zajímavosti 14

Když se díváme kolem sebe, považujeme za samozřejmost, že svět, který vidíme před sebou, je skutečná realita. Vždyť naše oči by nás nemohly klamat, že? Vědci však přišli s důkazy, že realita, tak jak ji chápeme, není ničím jiným, než iluzí.
Zní to jako z nějakého sci-fi filmu? Vědci se v touze dokázat, že fyzikální svět je skutečnou realitou, obrátili ke studiu částicové fyziky a rozdělili částice na jejich nejmenší součásti. Je to experiment, kterému fyzikové v CERNu věnovali spoustu času a energie a při kterém sráželi částice, aby lépe pochopili základní stavební kameny fyzikální hmoty. To, co objevili, však všechny šokovalo.Proces probíhal pomocí zařízení zvaného Velký hadronový urychlovač (LHC), vědeckého nástroje, který slouží k rozbíjení částic o sebe a současně monitoruje konečný výsledek. Toto ve vědecké komunitě dobře známé zařízení je největším a nejvýkonnějším urychlovačem částic na světě.

Jakmile jej vědci uvedli do provozu a rozložili částice na jejich nejzákladnější složky, zjistili, že fyzikální svět je mnohem méně fyzikální, než jsme se původně domnívali. Ve skutečnosti se fyzikální svět nedá rozložit na nic jiného, než na pouhou energii. Tento objev zpochybňuje vše, co jsme dříve považovali za pravdu o tomto světě.

LHC  v CERNu. V současné době už delší dobu vyřazeno mimo provoz, protože se tato technologie ukázala být nebezpečnou pro lidstvo.

Když jsme vyrůstali, tak nás učili, že jsme souborem atomů, z nichž každý má své specifické uspořádání. Kreslili jsme atomy, určovali protony, neutrony a elektrony. Teorie „superpozice“ však naznačuje, že to možná není tak jednoduché, jak jsme byli naučeni. Vědci, kteří tuto teorii rozvíjeli, prokázali, že částice jsou schopny existovat na více různých místech ve stejný okamžik, což naznačuje, že subatomární svět je neuvěřitelně složitý.

V současné době je ve vědecké komunitě široce uznávaná teorie týkající se reality a našeho vnímání známá jako kodaňská interpretace. Poprvé byla navržena v letech 1925-1927 a v následujících letech byla mnohokrát zpochybněna, přesto se k ní opět obracíme jako k nejlepšímu vysvětlení, které je v současnosti k dispozici. Tvrdí, že realita neexistuje, aniž by ji někdo pozoroval, a tím ji jako takovou identifikoval. To, co pozorujeme, je energie kolem nás, která nabývá podoby, kterou můžeme identifikovat. Je to konstrukt lidského vědomí. Bez toho, aby ji někdo identifikoval jako „skutečnou“, však přestává existovat.

Ačkoli je jistě zapotřebí mnohem více výzkumů, abychom tento koncept skutečně pochopili, je třeba uznat, že teorie z 20. let 20. století, která je dodnes platná, vypovídá o mnohém. Koneckonců, přes veškerou kritiku, které se jí dostalo, je stále silná. Že by se lidé prostě jen snažili vyhnout pravdě?

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Lea 2022-07-25 07:09:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K tomuto mohu doporučit knížku Karla Kostky Cubecy „Kdo jsme“.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-07-25 10:21:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pamatuju si jak jsme se s tím setkali ve fyzice na zš. Pořád mi vrtalo hlavou jak teda může být hmota hmotná když tam vlastně nic hmotného není.

Ikona diskutujiciho Petros 2022-07-25 12:48:08
Ikona diskutujiciho
sipka

To je fakt myšlenka akorát tak na přepálení drátku mezi ušima.

Ikona diskutujiciho mif 2022-07-25 14:05:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A znáš myšlenkový kostrukt Schrodingerovy kočky? Zkus si to vygůglit. Jde o to, že bez pozorovatele není realita, jak ji chápeme. Čičina je v „nerozhodném“ stavu – ani mrtvá ani živá. Až se ji pokusíš zkontrolovat, teprve se stane součástí reality. V makroskopickém měřítku je to samozřejmě kravina, ale v subatomárním světě to tak funguje. Vesmír je hodně divná věc.

Ikona diskutujiciho václav 2022-07-25 14:39:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

vjemy našimi smysly se šíří max rychlostí světla. když se podíváte, z kterého bodu posuzujete, kde je vaše nahoře, dole, vepředu, vzadu, vlevo, vpravo, dostanete se do 6. čakry. tam se setkává čas a prostor v jednom bodě. ten bod je přítomnost, pravda. vědomí mimo čas a prostor leží až v sedmé čakře. čili, přemýšlením se dostanete akorát pouze do minulosti nebo budoucnosti. a minulost nebo budoucnost není pravda. smysly žijí v relativitě, náš vnitřní duch je z roviny absolutní. bez jeho probuzení není poznání skutečnosti možné.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-07-25 17:25:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Naše zmysly je možné ľahko oklamať. Ako sa vie, že je tam pravda?

Ikona diskutujiciho vaclav 2022-07-25 20:31:00
Ikona diskutujiciho
sipka

dodo 2022-07-25 17:25:19
ako se to vie? píši, že bez jeho probuzení (vnitřního ducha) není poznání skutečnosti možné. tedy správně by otázka měla znít, jak svého ducha v sobě probudím? velice jednoduše. stačí ho (všepronikající sílu) se svou pozorností ve svém srdci požádat o sjednocení, aby vešel do tvé pozornosti. je to spontální proces v evoluci. pak sledujte, zda vnímáte v prstech, dlaních a na vrcholu hlavy nějaké vjemy. pak můžeme jít potom dále…

Ikona diskutujiciho dodo 2022-07-25 23:04:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Dá sa to chápať ako synchronizácia s energo-informačným poľom?

Ikona diskutujiciho vaclav 2022-07-26 15:28:56
Ikona diskutujiciho
sipka

dodo 2022-07-25 23:04:59
svým způsobem ano, ten systém tam je evolučně stvořený a nachystaný. má ho každý v sobě a je i mimo. ale určité věci nejsou přenositelné a každý si to musí sám osahat, protože např. i chut cukru není přenositelná. jaká byla zkušenost?

Ikona diskutujiciho markéta nikol 2022-07-25 19:24:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám pocit, že ten hnusnej ďábelské cern je spuštěn, pro smůlu nás všech. Koho zajímá, že v tom jedou bílý klobouky, tomu může věřit jen naivka.

Ikona diskutujiciho Fillandros 2022-07-25 22:13:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmm, jak v počítačové hře. Lokace ve které nejsme ještě neexistuje, jakmile se tam dostaneme, lokace ve hře se načte. Takový Matrix…

Ikona diskutujiciho Kateřina 2022-07-26 09:59:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kvantová fyzika…. vše je jen energie a ta nemá tvar, dokud se na ní nezaměří pozornost…..existuje jen to, na co zaměříme pozornost…. energie je prostě všude. Podle těchto teorií neexistuje ani čas…. existuje jen přítomnost….

Ikona diskutujiciho vaclav 2022-07-26 17:24:57
Ikona diskutujiciho
sipka

v této přednášce https://www.youtube.com/watch?v=lpmkAs6kXc8&ab_channel=CVUTFEL se konstatuje, že věda neví, co je to vlastně čas. čas je vzdálenost mezi jednotlivými vlnami myšlenek. ten, kdo nepřetržitě přemýšlí je ohrožen nemocemi z přílišného a špatného myšlení. klid mysli je přítomnost. čistá mysl spouští regenerační proces. myšlení není realita proto, protože na základě minulosti kompiluje budoucnost. a jak víme, minulost a budoucnost není pravdou. mnohým to stále ještě není jasné. pokud si mysl ve spánku neodpočine a lítá všude možně, pak se časem vyčerpává a onemocní nějakou psychosomatickou nemocí.

Ikona diskutujiciho Marty 2022-07-26 22:32:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vzpominam toto je pekne vysvetleno v dokumentu holigraphic universe

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek