Vědomí vody a rostlin

21.8.2023 v Zajímavosti 4

Jak spolu souvisí voda a vědomí a jak je to propojeno s lidmi a rostlinami? Jeden z průkopníků ve studování vědomí vody, Dr. Marcel Vogel, zjistil, že když zmrazil určitý objem vody, byla z ní extrahována přebytečná energie. V okamžiku zmrazování se molekuly vody začnou otáčet a spojovat dohromady do vzoru čtyřstěnů. Dr. Vogel zjistil, že v tomto okamžiku voda rozvíjí vědomí a paměť.Dr. Vogel zjistil, že pokud je na vodu myšlenkově působeno přes krystal, tato mentální energie dokáže strukturovat vodu. To koresponduje i s prací Dr. Masaru Emota, který zkoumal jak vědomí ovlivňuje vodu a jaké potom tato strukturovaná voda tvoří krystaly, když se zmrazí.

Voda v procesu krystalizace vykazuje všechny vzorce krystalografického světa kolem nás. Je to zosobnění všeho co existuje, v jediném kousku hmoty. Proto je logické, že i rostliny, které jsou složeny převážně z vody, mají vlastní vědomí.

O bolesti rostlin
Výzkum Jagadish Chandra Bose o rostlinných podnětech za pomoci nově vynalezeného crescografu ukázal, že rostliny reagují na různé podněty, jako by měly nervovou soustavu, podobnou té, kterou mají i zvířata. Našel paralelu mezi živočišnými a rostlinnými tkáněmi.
Jeho experimenty ukázaly, že rostliny rostou rychleji při příjemné hudbě a jejich růst se zpomaluje v hluku nebo drsném zvuku. Jeho hlavním přínosem v oblasti biofyziky byla demonstrace elektrické povahy vedení různých podnětů (rány, chemické látky) v rostlinách, o kterých se dříve předpokládalo, že mají chemickou povahu. Tvrdil, že rostliny mohou „cítit bolest, rozumět náklonnosti atd.“, z analýzy povahy variace potenciálu buněčné membrány rostlin za různých okolností.
Podle něj rostlina, o kterou se zachází opatrně a s láskou, vydává jiné vibrace než rostlina vystavená mučení.

Rostliny vědí, kdo jsou jejich sourozenci
Některé výzkumy ukázaly, že rostliny poznají své vlastní sourozence a příbuzné, a to s pomocí chemikálií uvolňovaných z kořenů. Pokud vedle nich rostou jejich sourozenci, rostliny porostou kořeny více do hloubky a jsou i  vyšší, zatímco pokud vedle nich žijí cizí rostliny, rostou jejich kořeny směrem pryč od cizí rostliny, vzrůstem jsou nižší a také pomaleji rostou.

Rostliny myslí a pamatují si
Rostliny přenášejí informace o intenzitě a kvalitě světla z listu na list velmi podobným způsobem jako nervový systém lidí. Při pokusném experimentu se ukázalo, že světlo svítící na jeden list způsobilo reakci celé rostliny, která měla podobu světlem indukovaných chemických reakcí v listech a pokračovala i ve tmě. To ukázalo, že si rostlina pamatovala informace zakódované ve světle. Rostliny jsou schopny využít informace z biologického světla k tomu, aby se imunizovaly proti nemocem. Tyto „elektrochemické signály“ jsou přenášeny buňkami, které fungují jako „nervy“ rostlin.

Existuje energie, která proudí vším na této planetě a celým multivesmírem. Všechny nás spojuje. Muž, žena, kočka, pes, strom, skály a jakékoli jiné projevy energie, jsou vzájemně propojeny. Princip Jednoty se nachází i ve všech starověkých náboženstvích. Celý multivesmír je vnímající organismus.

Nezacházejte s rostlinou jako s neživým předmětem. Je stejně živá jako vy, jen jiným způsobem. Její vědomí projevuje pocity strachu, empatii i štěstí. Jejich schopnost transformovat kosmickou energii je pro život na této planetě naprosto nepostradatelná. Rostliny nejsou zatíženy otázkami o účelu, cílech, ani obavami z budoucnosti. Představují čisté bytí tady a teď, ideál mnoha mystických a duchovních myšlenkových směrů.

© aluska.org 2023
 

Komentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-08-21 07:53:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherný článek. Děkuji

Ikona diskutujiciho Lukin 2023-08-24 09:59:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji. Masaru Emoto jsem četl a zanechalo to na mě hluboký dojem. Jeho výzkum je převratný.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-08-24 09:59:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta ukázka jak tam paní chodí mezi obrazy je moc zajímavě podaná a emotivní. Neví někdo jestli je to z filmu či dokumentu?

Ikona diskutujiciho Janička Kováříková 2023-08-24 10:01:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S těmi sourozenci rostlin je to asi pravda. Člověk to běžně potká když přesazuje kytky co se samy množej. V trsu u mateřské rostliny je to něco jiného než když se to pak rozdělá od sebe. Ale když je dám k sobě do skupiny tak spolu komunikují aspoň energeticky když už ne biochemicky.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek