Víra v UFO a oficiální oznámení

27.4.2017 v Záhady 8

Znáte spisovatele Jo Conrada? Na Aluška.org od něj máme jeden úžasný článek Smlouva o vtělení… Pokud jste ho ještě nečetli, velice vám ho doporučuji, je to úžasná nadčasová perla a pod každou větu byste se nejraději podepsali. Dnes vám nabízím jeho další výživný článek…

V souvislosti s tématem UFO se názory rozcházejí. Musíme vskutku zjistit, že zde máme co do činění převážně s otázkami víry. Pro mnohé je velmi obtížné rozloučit se s představami, které si už o něčem jednou udělali. Jsou lidé, kteří celou problematiku UFO považují za naprostý nesmysl, sloužící jen k tomu, aby si pár autorů a nakladatelství namastilo kapsy, a pochybují o rozumu těch, kteří se jí blíže zabývají. Pak jsou tací, pro které je už vzdálené mrňavé světélko na obloze, které může být čímkoliv, vzrušujícím pozorováním UFO. A mezi těmito dvěma skupinami existují ještě všemožné varianty. Někteří se domnívají, že všechna UFO jsou jednoznačně mimozemského původu, jiní se domnívají, že všechna UFO jsou pozemského původu a jejich původ je třeba hledat v tajných vojenských technologiích nebo u neznámých bytostí, které žijí vskrytu v dutinách v nitru Země. Každý se snaží vbudovat veškeré nové informace do systému své víry a je obtížné vysvětlit mu, že by to mohlo znamenat něco jiného než to, v co už stejně věří.

Předpokládali bychom samozřejmě, že ti, kteří nám vládnou, by nám určitě řekli, kdyby existovalo něco, co se týká celého lidstva, a mnoho lidí čeká na oficiální prohlášení. Nedávno vskutku k čemusi takovému došlo na tiskové konferenci ve Washingtonu D.C., o čemž se však sdělovací prostředky zmínily jen ojediněle. Později se k tomu ještě vrátím.


Jelikož hromadné sdělovací prostředky téměř nikdy nepodávají zprávy o UFO, nebo jen se shovívavým úsměvem, věří masy také, že neexistují, jelikož náš svobodný tisk by se přece chopil každé pravdy a objektivně by ji zprostředkoval. Tak není většině lidí znám materiál, sestávající z více či méně kvalitních snímků a dokumentů, které badatelé UFO během doby shromáždili a spousty zpráv obětí únosů nebo pozorovatelů UFO. A podle toho, k jaké víře patří, vysmáli by se i každé fotografii, bez ohledu na kvalitu. Když je vidět jen světelná tečka nebo neostrý flek na obloze, říkají právem, že to může být cokoliv. Když je fotografie ostrá a ukazuje jednoznačně neznámý létající objekt, předpokládají, že to musí být podvrh. A podvrhy samozřejmě existují. V dnešní době taky není vůbec obtížné vyrobit na počítači nebo jinými trikovými technikami velmi přesvědčivé obrázky.

Je tedy téměř nemožné přesvědčit o opaku někoho, kdo věří, že všechny příběhy o UFO jsou nesmysl. Dokonce i kdybych v tomto okamžiku, kdy tento text píšu, viděl z okna UFO, mohl bych stěží někomu zprostředkovat pravdivost toho, co jsem sám prožil, jedině, že by mi VĚŘIL. Dokonce i kdyby se mi podařilo vytáhnout z kufru rychle fotografický aparát, v němž by byl náhodou zrovna film, podařilo by se průměrnému člověku s průměrným širokoúhlým aparátem zachytit nanejvýš pár světelných bodů, které by neukazovaly detaily, které bych dokázal rozeznat zrakem.

Viděl jsem jednou UFO a mám za to, že by na to kritikové UFO pohlíželi jako na chybnou interpretaci známého létajícího objektu nebo přírodního úkazu. Přesto vím, co jsem viděl. Mohu popsat onu rudě oranžovou kouli, která se pohybovala pomalu přes celou oblohu, ale nemohu zprostředkovat dojem, který na mě učinila. Každopádně to nebylo nic, co by se dalo spojit s nějakým mně známým úkazem nebo známou technikou.

Kritici UFO snadno připisují svědkům UFO poruchy vnímání nebo halucinace, zakládající se na tom, co si člověk přeje vidět. Požádal bych vás tedy zauvažovat o vnímání. Co momentálně vidíte? A můžete z něčeho, co jen vidíte, ale nemůžete to blíže prozkoumat, činit závěry ohledně toho, z čeho to je vyrobeno? Např. vidíte před sebou tento text. Můžete usuzovat, co je to za materiál, na který byl vytištěn. Nepůsobí kovově, není tekutý, nenarostl přirozeným způsobem, mohl by to být papír, ale i možná nějaká jiná látka, která vypadá podobně. Vycházejte ale z toho, že pozorovateli UFO jsou známy pozemské letouny a kdyby viděl neznámý, tajný létající přístroj pozemské produkce, mohl by možná říct, že vnější obal mohl klidně vzniknout za pomoci pozemské technologie, možná by viděl sváry nebo nýty, broušené nebo lakované kovové součástky atd.

Chtěl bych jen prostě ukázat, že naše vnímání je přece jen s to zařadit docela dobře docela hodně věcí během krátké doby. Předhazovat svědkovi UFO lehkomyslně stále jen to, že ho jeho vnímání nějak klamalo nebo že si špatně vysvětlil něco úplně obyčejného, je tedy lehkověrným snižováním vnímání druhých lidí.

Jistě existují všechny výše popsané případy, podvrhy, chybně vysvětlované úkazy se zcela přirozeným vysvětlením… a kdo z nás už se někdy nedíval na obloze na jasně zářící Venuši a neříkal si: „Nepohnula se zrovna?“

Měli bychom se však mít na pozoru před absolutismy. Fenomén UFO sestává z různorodých událostí, které se všechny nedají zařadit do stejného šuplíku. Mohou klidně existovat i pozemské tajné projekty, které považujeme za mimozemské letouny. Na Zemi mohou klidně existovat neobjevené civilizace, jejichž objekty jsou pozorovány. Je ale klamný závěr říkat, že všechna UFO jsou pozemského původu nebo že všechno jsou podvrhy nebo že všechno je mimozemské. Musíme rozlišovat. Fenomén UFO je různorodý a každé unáhlené kategorizování je nebezpečné.

Mnozí věří, že pravděpodobnost návštěv mimozemšťanů je krajně nepatrná kvůli ohromným vzdálenostem v kosmu, jelikož by i při rychlosti blížící se rychlosti světla potřebovali pořád ještě cestovat řadu let, nemluvě o fázích zrychlování a brždění. Měli bychom si však uvědomit, že předpoklad, že rychlost světla nelze překročit, je jen v současnosti uznávaná teze. Vskutku již byly prováděny experimenty, při nichž byla rychlost světla překročena, přinejmenším při přenosu informací. Ale je mnohem důležitější otevřít se možnosti, že to, co dnes považujeme za technicky proveditelné, může být už za pár let zastaralé, stejně jako názor před pár sty lety, že něco, co je těžší než vzduch, nemůže nikdy létat, nebo že rychlost vyšší než 36 kilometrů za hodinu je smrtelná. Mimozemské civilizace mohou mít také zcela jiné technologie, např. k zakřivení prostoru. To je v teoretické fyzice možné.

Před nějakou dobou uveřejnil údajný spolupracovník US vlády, Bob Lazar, něco o technologii, kterou údajně poznal v přísně tajné oblasti „Area 51“ v nevadské poušti. Jestli všechno, co říká, souhlasí, nevím, a nevím ani, proč mohl zveřejnit údajně tajné informace, aniž by mu v tom bylo zabráněno. Ale každopádně nabízí zajímavý myšlenkový model:

Říká, že havarované mimozemské letouny, které Američané v Area 51 zkoumali, necestují rychlostí světla, nýbrž využívají zakřivení prostoru. To se zakládá na poznatku, že silná gravitační pole zakřivují prostor. Lze např. vidět hvězdy, které by vlastně musely být za Sluncem. Enormním gravitačním polem Slunce se však pohled dostává za Slunce, respektive prostor kolem Slunce se zakřivuje. Mimozemské vesmírné lodi mají využívat takové zakřivení prostoru. Je ovšem opravdu těžké vláčet s sebou pořád nějaké takové Slunce k umožnění tohoto efektu. Existuje však – v malém i velkém měřítku – i gravitace v mnohem menší oblasti. Existuje jakási mikrogravitace, která udržuje elektrony na drahách kolem atomových jader. Tato gravitační pole však nepřesahují rozměr atomu, takže se nedají využívat. Má však existovat látka, zvaná prvek 115, která se vyskytuje na jiných planetách, jejíž gravitační pole přesahuje vlastní rozměr. Toho by se pak dalo – ať už s jakoukoliv technikou – využít k cílevědomému zakřivení prostoru.

Je mnohem více výpovědí lidí, kteří tvrdí, že tajné složky vlád mají už dávno spojení s mimozemšťany a že mezitím už i zčásti užívají jejich technologii.

Jak už jsem řekl, předpokládalo by se, že by muselo existovat nějaké oficiální prohlášení vlád, kdyby na tom všem něco bylo. Někteří lidé se skutečně snaží o to, aby k takovému prohlášení došlo, a odvážili se s tím vyjít na veřejnost.

9. května 2001 byla na tiskové konferenci ve Washingtonu, D.C. veřejně oznámena existence UFO a mimozemských návštěvníků. Skupina, která se nazývá CSETI, shromáždila 20 vysoce postavených svědků, aby před kamerami a mikrofony sdělovacích prostředků svědčili o tom, co zažili a viděli. Byli mezi nimi bývalí vojáci, agenti, piloti atd. Navíc natočila organizace na video výpovědi dalších 100 svědků.

Dr. Steven Greer, iniciátor projektu, je přesvědčen, že lidstvo musí být o tomto dění informováno, jelikož se týká nás všech. Očividně jsou různé názory i uvnitř tajných struktur vlád. Jedni se domnívají, že by se tyto věci měly nadále tajit, druzí jsou toho názoru, že to patří na veřejnost.

Tajné služby už po celá desetiletí údajně potlačují mimozemskou problematiku a cíleně se snaží zesměšňovat svědky UFO nebo na ně vyvíjejí nátlak, jelikož mají za to, že lidstvo není připraveno na to, aby se mu to oznámilo. Tyto struktury během více než 50 let ztuhly a osamostatnily se, že ani nejvyšší členové vlád nevědí, jaké dohody existují mezi tajnými službami, vojensky-průmyslovým komplexem a mimozemskými skupinami. Přesto se rok za rokem vydávají ohromné miliardové částky za „Black-Projects“.

Během úřadování Clintona už Dr. Greer prezidenta informoval o děních, o nichž předpokládal, že ani nejvyšší hlava státu není tajnými službami o nich informována. Údajně informují šéfové CIA, NSA a jiných oddělení, které mají co do činění s tajnými projekty, jen nováčky, o nichž předpokládají, že „budou zticha“. V našich zprávách jsme však toho doposud o tiskové konferenci 9. května mnoho neslyšeli. Bylo pár krátkých zpráv na CNN, BBC atd. Na www.cseti.org se lze o projektu dozvědět víc.

Zmíněná tisková konference ve Washingtonu 9.5.2001 je dostupná na Youtube, zveřejnil ji právě projekt Disclosure a má skoro dvě hodiny. Bohužel zde není dostupná česká verze.

https://www.youtube.com/watch?v=lkswXVmG4xM

Note: Audio has been remastered in this version.

On Wednesday, May 9th, 2001, over twenty military, intelligence, government, corporate and scientific witnesses came forward at the National Press Club in Washington, DC to establish the reality of UFOs or extraterrestrial vehicles, extraterrestrial life forms, and resulting advanced energy and propulsion technologies. The weight of this first-hand testimony, along with supporting government documentation and other evidence, will establish without any doubt the reality of these phenomena. DVD is available to order at: http://www.DisclosureProject.org

Zdroj: http://paprsky1.com/

Překlad Jiří Fiala

Komentáře

Ikona diskutujiciho Aleš 2017-04-27 12:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Představme si že by informovali o dalších civilizacích a že by Ufo zveřejnily. Co by se stalo? Za prvé splasklo by o kus naše ego. Za druhé lidi by chtěli vědět jak fungují bytosti na jiných planetách a jaký je tam systém dělení zdrojů, a že otroctví bylo vymýceno… To je dle mne hlavní důvod. Ono to totiž jde, jenže pokud by byl jasný důkaz že to jde, tak by si moc dlouho neudrželi.. Těším se na dobu, kdy budeme používat vlastní rozum a srdce, kdy se budeme řídit morálkou a citem a nenecháme druhé trpět pro svůj vlastní zisk.

Ikona diskutujiciho Aleš 2017-04-27 12:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jen k té anketě: duchovno je život…. To nelze dělit na duchovno a zbytek. Např. Jsem v práci, Soustředím se na to co dělám a na nic jiného nemyslím, přijde kolega a o něco mě požádá jsem vklidu, vyhovím, vracím se k tomu co mám, protože mu pomoci trvá jen chvíli. Přijdu domů a začnu řešit problém. Ten nebo ta má špatnou náladu, holt někdy se to tak sejde. Mám trpělivost a svým přístupem druhého uklidním a to co by se před 15min nedalo řešit bez hádky se nyní vyřeší vklidu. Duchovno je všude a pořád… 🙂 Slyšel jsem nádherný citát: jediné co je skutečné, je tvúj přístup…

Ikona diskutujiciho Mára 2017-04-27 13:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Film ve foťáku? Spíš paměťová karta :D asi starý článek.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-04-27 15:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

vzkaz pro TJ: Poskytovatel tohoto serveru mi zakazuje šíření odkazů na černé kopie knih nebo filmů na daném uložišti. Sorry ale ani v diskuzích.

Ikona diskutujiciho Ayeri 2017-04-27 17:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle patří k nejlepším článkům o UFO, jaké jsem četla. 🙂

Ikona diskutujiciho Fellien 2017-04-28 08:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Věřím v UFO a mimozemšťany. Nikdy jsem sice neviděla mimozemskou loď nebo tak, ale vzhledem k mému zážitku ze základky, o kterém jsem tu už někde psala v komentářích, už vůbec o existenci podobných věcí nepochybuji.

Ikona diskutujiciho lenka f 2017-04-28 13:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro mě osobně je skutečnost, že existují mimozemšťané úplná samozřejmost. Absolutně o tom nepochybuji a připadá mi to naprosto normální. :-)

Ikona diskutujiciho Alaiana 2017-04-28 20:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Nápodobně. A na tomhle mi padá celé to jejich divadlo…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek