Voda a její role v pětidimenzionálním těle

9.10.2008 v Prevence 0

8. ledna: Solární aktivita a pár dalších informací o pětidimenzionálním těle:

Slunce bylo v posledních pár dnech aktivní. Došlo k menším solárním výronům a Země se v současné době nachází v proudu slunečního větru. Zjišťuji, že tato zvýšená energie vede k tomu, že se cítím neklidný a znepokojený, a potřebuji mít skutečně na paměti, že mám držet svůj střed v rámci tohoto intenzivního toku ohnivé energie.

Zde je jeden obrázek polární záře na Aljašce. Polární záře je výsledkem toho, že nabité částice vstupují od slunce do zemské atmosféry, pokud si pamatuji:

To je to, co se v podstatě děje s vaším solárním světelným tělem, když se tyto „větry“ nabitých energetických částic dostanou do vašeho pole. Vypadá to velmi krásně a záříte nádhernou září, takže můžete cítit nárůst znepokojení. Je to proto, že světlo, jako elektrické impulzy, je vedeno skrze vaše tělo prostřednictvím nervového systému. Cestou, jak vytvořit rovnováhu, jak mi říká archanděl Michael, je zvýšit příjem vody! Ano, voda v rámci těla funguje jako vodič energie a pomáhá zmírnit a absorbovat důsledky zvýšeného vyzařování fyzického těla.

Mnoho lidí mi napsalo ohledně komentáře, který jsem napsal pátého, kde jsem mluvil o novém způsobu stravování a jídelníčku pro pětidimenzionální tělo. Rád jsem slyšel, že tak mnoho z vás našlo cestu k lepšímu zdraví a rovnováze. Archanděl Michael mi říká, že dvě hlavní věci zde jsou očištění a přijímání „živoucího světla“ či energie.

„Očištění“, o kterém mluví, je očištění fyzického těla, aby toto tělo mohlo unést více světelné energie a přivyknout si na zvýšené vyzařování, tak, jak se solární světelné tělo stává silnější a stává se vaší součástí. V této době vás vaše vyšší já vede směrem o čištění těla na úrovni hlubokých tkání a buněk. Voda je látka, která tělo očistí a usnadní proces fyzického čištění a očištění.

Účelem toho je, aby fyzické tělo bylo schopno absorbovat energii z jiných zdrojů, než jídlo. Asi před pěti lety se se mnou archanděl Michael podělil, jako součást práce, kterou jsme prováděli na „původním chrámu“ lidského těla, o to, že tělo bylo navrženo s trávicím ústrojím jako sekundárním či záložním systémem pro zásobování energií. Tělo bylo navrženo, aby mělo přístup k energii primárně ze světla a vody. Takže systém víry třetí dimenze, který si v sobě neseme, že veškeré naše energetické potřeby získáváme z potravy, jednoduše není skutečným záměrem původní konstrukce či pětidimenzionální konstrukce. V této době jsou nicméně naše těla v přechodu a zcela jistě není dobrým nápadem přestat jíst ve víře, že jídlo nepotřebujete. Co vám skutečně v této době zajistí maximální zdraví a vitalitu je zjednodušení jídelníčku a důraz na čistou pramenitou vodu.

Slyšel jsem svědectví o křišťálových dětech, které jedí velmi málo nebo odmítají jíst, co je jim předkládáno. Je tomu tak často proto, že ví, že jsou navrženy podle pětidimenzionálního vzoru a nepotřebují jíst tolik, kolik je považováno za „normální“. Některé z nich chtějí jíst jen sladkosti, což posiluje závislost na cukru, protože vidí, že jídlo je u dospělých návykem a ne potřebou, a jako svoji konkrétní závislost si vybírají cukr. Nicméně to je další příběh. V této době změny potřebujeme najít rovnováhu a sami si zjistit, co potřebujeme pro získávání své energie a pro přežití.

Podle Michaela jídlo, které jíme, musí být naplněno světelnou energií. To znamená jíst jídlo, které je syrové a čerstvé, a pokud možno organicky vypěstované. Zpracované jídlo je v podstatě energeticky „mrtvé“, protože bylo poničeno a přetvořeno a jde o „mrtvou“ hmotu v pokročilém stádiu rozkladu. Často je plné chemických „konzervantů“, takže tento rozklad nezpozorujete. Čerstvé jídlo, které stále obsahuje energii jako vedlejší produkt fotosyntézy ve vitální formě, je pro tělo mnohem lepší. Umožňuje to tělu přístup ke světelné energii uložené v jídle jednoduchým a jasným způsobem. Moje vlastní zkušenost je, že když sním zpracované a těžké jídlo, musí moje tělo spotřebovat příliš mnoho energie na jeho strávení a vypořádat se s jedovatými chemikáliemi, a stává se kyselým a špatně tráví, a jsem celou doby unavený. A když jste stále unavení, je těžké těšit se životu a najít radost ze života.

Jídlo má také sociální funkci, která je pro nás stále důležitá. Zveme své přátele, aby s námi pojedli, a těšíme se z přípravy jídla pro ně a z jeho sdílení. Myslím, že v tomto budeme pokračovat jako v sociálním rituálu, ale budeme si více vědomi toho, co jíme a jak to připravujeme a společně sdílíme. Záměr, se kterým je jídlo připravováno a sdíleno, je také velmi důležitou součástí procesu konzumace jídla za účelem získání energie a vitality.

Zatímco jsem pracoval na těchto myšlenkách, někdo mi poslal odkaz na práci Judy Beebe, kterou jsem potkal vloni. Judy pracuje na použití vody jako formy energie a na vytváření bateriových článků, které pracují na vodu. Vysvětlení, že přisuzuje vodě v našem fyzickém energetickém systému důležitost, na mě udělalo dojem. Toto jsou informace převzaté z její internetové stránky www.omegaenergycell.com:

Její studium medicíny vedlo k dalšímu výzkumu ohledně fyzického těla a naší spirituální propojenosti s vesmírem. Hledání spojení mezi mikrokosmem a makrokosmem ji zavedlo ke všem světovým náboženstvím a textům.

V průběhu této cesty v posledních dvanácti letech objevila některé velmi důležité informace. Dovedlo jí to k pochopení, že voda je něčím víc, než si dříve myslela. Objevila její důležitost ve všech náboženstvích, takže věděla, že zde musí být něco víc.

Medicínsky již o důležitosti vody v lidském těle věděla. Začala vědomě navádět své myšlenky na komponenty vody a učinila značný pokrok v porozumění. Zjistila, že uzel SA (sinoatriální) v srdci je skutečně onou silou, díky které po celý život bije. Tlukot srdce může u vyvíjejícího se plodu začít teprve poté, co se vytvoří plodová voda (voda s pH 6,7). Zde opět je spojení s něčím zvláštním. Jakmile začne, tluče srdce po dobu 70-80 let nebo dokud jej tělo bude podporovat. To je velmi dlouhá doba pro takovou malou oblast (méně než 1 cm). Judy objevila, že tři složky vody, vodík a kyslík, jsou ony látky, které mohou zásobovat energií náš svět v budoucnu. Harmonie v těle je dosahována pomocí pH (částmi vodíku), která je asi 7,3. Kyslík, který dýcháme, spaluje vodík z vody, kterou pijeme, a produkuje v lidském těle energii, aby nás udržela v chodu. Jde o jemnou energii a začíná jemným způsobem při vývoji plodu. Naše NDA používá vodík jako lepidlo dvojité šroubovice.

Ve středu našeho lidského těla můžeme najít vodítka pro energetické zdroje zítřka.

Ano, existuje spojení mezi srdečním pulzem a pulzem vesmíru, a toto spojení lze velmi dobře najít ve vodě. Myslím, že v nadcházejících časech objevíme stále důležitější roli vody v našem každodenním životě pětidimenzionální bytosti nové Země.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek