Všem dobrým lidem: Brzy přejdeme do Zlatého věku, máme pro vás pokyny jak vyhrát nad systémem

28.12.2019 v Poselství 152

Důležité sdělení pro celou planetu, určeno k volnému šíření. An important message for the entire planet, intended for free distribution.

Překlady: Translations:
Česky – CZECH
Anglicky – ENGLISH
Španělsky – ESPAÑOL
Německy – DEUTSCH
Rusky – РУССКИЙ
Italsky – ITALIANO
Maďarsky – MAGYAR
Holandsky – NEDERLANDS
Srbsky – Српски

Portugalsky – PORTUGUESE
Polsky – POLSKI


Pokud jste překladatelé, chcete pomoci nebo máte otázku, pište na: [email protected]
If you are a translator, want to help us or have a question, write to: [email protected]

Česky – CZECH
Všem dobrým lidem: Brzy přejdeme do Zlatého věku, máme pro vás pokyny jak vyhrát nad systémem
Odpověď na nejdůležitější otázku ze všech: ,,Proč jsem se narodil a co tu hledám?“

Jak funguje systém
Všechno začíná narozením dítěte, jehož duše vstoupí za pomoci energetického kódu v průběhu třetího měsíce těhotenství, do plodu v matčině břiše. Tím pro každého jedince začíná hra. Každý má dvě mozkové hemisféry, pravou a levou. Pravá hemisféra je intuitivní a levá hemisféra je logická. Po narození začíná u každého člověka ,,boj“ v rozhodování mezi pravou a levou. Intuice kolikrát říká něco zcela jiného, než logika. Většinou u mnoha lidí vyhraje logika, protože to vyhovuje vládnoucímu systému, který nás podle toho vychovává.
Ihned po porodu začíná na bezbranné dítě útočit systém (říkáme tomu ,,Matrix“) děsivou sílou, která má zablokovat dítěti mozek a hlavně šišinku mozkovou a jeho intuici.
Dítě, které se původně narodilo jako naprostý král a suverén, je naučeno rodiči, že je úplně blbé, nesamostatné, nemůže a neumí rozhodovat a všechno je rozhodováno za něj. Když projeví svou nelibost a začne se přít nebo plakat, je potrestáno. Je to základní přípravný stupeň pro další debilizaci malého člověka, protože, aby přijmul kompletní program od matrixu, musí nejdříve vnitřně popřít sám sebe. Pochopit, že je nehodný, méněcenný, hloupý a zbytečný. Ještě že máme systém, který nám řekne, kým máme být, čemu máme věřit, a co máme dělat se svým životem.
Říká se vám, že už nemusíte nic nového vymýšlet, protože za vás už dávno předtím všechno vymysleli jiní lidé, kteří tomu prý rozumí mnohem víc než vy, a byla by to ztráta času. Mnoho lidí pak považuje samostatné myšlení za zbytečné, nebo toho dokonce ani není schopno a musí se chodit pořád někoho ptát, co mají dělat. Převzetí odpovědnosti za svůj život a za své zdraví se mnozí doslova děsí. K velikému prospěchu farmacie, náboženství a jiných systémů, které takto z lidí sají energii, čas, zdraví i peníze.
Takto vznikají jedinci, kteří pro systém nejsou nebezpeční, ale sami sebou ho vytvářejí. Bytost je uvržena do otroctví a přetvořena na osobu vyhovující systému.
Ptáte se proč to tak je? Abyste nemohli z tohoto otroctví uniknout.
Celý systém je pyramidově uspořádán. Dole se nacházejí obyčejní lidé a nahoře lidé, kteří je ovládají. Pyramidy jsou v systému dvě, mateřská (hlavní) a podružná (vedlejší). Obě pyramidy musíte obejít, nesmíte se v nich ztratit. Systém se tomu brání všemi možnými způsoby a do cesty vám dává překážky v podobě lákadel a manipulativních tvrzení. Nabízí vám půjčky, abyste se stali otroky peněz. Krade vám čas, abyste se nemohli zabývat svým skutečným posláním a důvodem, proč jste se sem narodili. Hojnost času pro lidi, je čistý jed pro systém.
Nabídne vám lákavou práci nebo projekt, kterému se nedá říct Ne. Nebo vám nabídne skvělé koníčky, abyste jimi byli posedlí a ztráceli jimi čas.
Mateřskou pyramidu ovládá šest padlých andělů, jejichž příkazy přijímá Vatikán a ten je pak dále předává na další podružné levely. Podružné levely jsou kostely, vlády, policie, soudy, školy, zákony, úřady, vojáci a veškeré autority, které ovládají a omezují lidstvo.
Další nástraha systému se jmenuje ,,kyvadla“. Jedná se o mechanické poškození člověka. Jsou to havárie v autech, vraždy a jiné, které vám zabrání v cestě.
Jsou vám nabízeny jedovaté potraviny a pokud je budete jíst, dostáváte se do podružné, vedlejší pyramidy. Ta má zachytit všechny lidi, kteří se nenachytali na peníze, koníčky a nenechali si ukrást čas. Váš organismus začne po nezdravém jídle chřadnout, mysl chátrat a navštívíte lékaře. Podružná pyramida je totiž gigantický farmaceutický aparát se všemi svými poskoky v podobě doktorů a jedovatých prášků. Každý člověk si za své tělo ručí sám a nesmí ho nikdy svěřit do rukou někomu jinému.
Po celou dobu se Vám systém snaží ukradnout i vaši duši. Někteří lidé ji dokonce dobrovolně odevzdají za peníze a slávu.

Ale nebojte se, protože toto sdělení je ve skutečnosti velice konstruktivní. Vzniklo na základě žádosti indigové dívky, se kterou jsme se osobně setkali. Má obrovské mimosmyslové schopnosti, je schopna levitace, astrálního cestování, ale hlavně je jasnovidná. Viděla budoucnost této planety a požádala nás, abychom předali tuto zprávu všem lidem. 

Proč byl stvořen tento matrix
Představte si radu sedmi starších, kteří sedí u kulatého stolu. Vládne mezi nimi jen láska a dobro. Mají zájem založit nový dokonalejší systém a domlouvají se, jak by měl vypadat. Ale protože se nemohou shodnout a nejsou si jistí výsledkem, domluví se, že si to prvně vyzkouší. Je to nejlepší řešení, jak něco vybudovat bez chyby, aby to mělo co nejdelší životaschopnost. Proto se rada starších rozdělí pro nebezpečnou hru s názvem Matrix na konstruktivní a destruktivní stranu. Nejmoudřejší a nejváženější člen skupiny navrhl, že zůstane sám proti zbytku. Všichni souhlasili. Jeho šest bratrů se rozhodlo hrát za destruktivní stranu až do krajních mezí.
Jedná se zde o hru celovesmírné důležitosti a pro budoucnost lidstva neopakovatelnou. Buďte rádi, že se jí můžete dobrovolně zúčastnit. Jsme obrovská rodina ve vesmíru, která má mnoho biliónů členů. Bylo nám radou sedmi dovoleno, zúčastnit se dobrovolně jejich hry. Nic zde není skutečné, je to simulace. Ten, který vás na planetu Zemi přivedl jste vy sami, a váš průvodce je vaše pravá hemisféra, jejíž pokyny jste měli celý život poslouchat. Každý člověk je zde dosazený jako postava, přitom jeho skutečný zdroj je v úplně jiné dimenzi. Postava, se kterou se zde po planetě pohybujete, je jen malá částečka vaší skutečné bytosti.
Čas neexistuje, byl nasimulován jen pro tuto hru. Proto několik milionů let na naší planetě, je jako vteřina pro tvůrce nové civilizace. Rada zlých povolila pro radu dobrých vtělení 144.000 konstruktivních světelných bytostí do hry. Tyto bytosti znají pravdu a mají pomoci lidstvu k vítězství.
Účastníme se experimentu, ve kterém má buď vyhrát lidstvo nad stroji a založit novou civilizaci a Zlatý věk, nebo mají vyhrát stroje nad lidmi a šestý matrix má skončit pro lidstvo špatně, destruktivně. Destruktivní strana určila, že je možné hrát hru jenom do 6. Matrixu, ve kterém musí být rozhodnuto. Všech 5 předešlých systémů bylo zničeno atomovou válkou.
Teď hra končí. Na jedné straně šachovnice je Konstruktivní síla vesmíru spolu se 144.000 světelnými bytostmi a dalšími konstruktivními lidmi a na druhé straně šachovnice jako protichůdná síla stojí „šest padlých andělů“ spolu se všemi nástrahami systému, který má lidstvo ničit a oblbnout. Buď vyhraje lidstvo, nebo stroje.

Řešení
Je kriticky důležité, aby všichni lidé, kteří jdou v současné době proti systému, jsou konstruktivní a snaží se skutečně pomáhat druhým a otvírat jim oči, vytrvali ve své práci, nenechali se strhnout do Matrixu a nezačali myslet destruktivně. Zatím nad temnou sílou vedeme, ale může se to změnit, výsledek ještě není rozhodnutý. Nenechte se zblbnout různými cyniky a lidmi, kteří myslí pouze logikou a budou vám vykládat, že když se rozhodujete intuitivně, veříte na anděly, nedáváte si k hlavě mobil a žijete zdravě, tak že jste naivní, exoti a mimo. Nenechte si nakukat, že věříte na pohádky a že skutečný svět je o něčem jiném. To jsou agenti, kteří vás mají uvrhnout zpátky do nevědomosti a do chaosu. Abyste začali ztrácet čas s blbostmi a nezabývali se tím, co je skutečně důležité. Abyste ani vy, ani vaši nejbližší nemohli naplnit svůj osud a přejít do Zlatého věku lidstva. Nenechte ohrozit své důležité poslání. Pamatujte si, že pokud padnete vy na své cestě, padnou s vámi často i další lidé, které byste jinak přivedli na správnou cestu.
Na každém člověku záleží a každý jedinec, který stojí na správné straně šachovnice, může rozhodnout o osudu celého tohoto i nového světa. Ale pozor! Do nového systému přejdou pouze konstruktivní lidé. Nikdo z těch, kdo druhým záměrně ubližoval, nepřejde. Budoucnost Zlatého věku je zde připravena pouze pro hodné a laskavé lidi.
Indigová dívka nám také řekla, že o to samé šlo i v roce 2012. Všichni jsme čekali na přestup do Zlatého věku, ke kterému nedošlo. Nenaplnili jsme totiž kritické množství uvědomělých osob a energie se tudíž neaktivovaly. Měli jsme několik dalších let čas na to, aby se objevilo ještě více konstruktivních lidí, kteří procitnou a uvidí pravdu. Nemusí se probudit úplně celé lidstvo, je však nutné naplnit určitý počet. Přechod do Zlatého věku je stále možný.
Indigová dívka připomíná, že lidé si odtud nemohou nic vzít a nemá smysl honit se za hmotou a slávou. To jediné skutečně cenné, kvůli čemu jste se sem narodili, je přechod do Zlatého věku lidstva, poté co úspěšně překonáte všechny nástrahy.

Důležitý vzkaz všem, kteří za života jednali proti lidem: Jsou to politici, zákonodárci, soudci, právníci, doktoři, zaměstnanci farmaceutického průmyslu, exekutoři, státní zaměstnanci a další, kteří mají v tomto systému neoprávněnou moc nad druhými lidmi: I na vás nyní dojde. Pokud jste jednali proti lidem a ubližovali jste jim, neprojdete do Zlatého věku.Vesmír má své vlastní zákony, jsou to zákony dobra a ty se s pozemskými zákony zásadně rozcházejí a platí i v této hře. Podle Zákonů Vesmíru nesmíte druhého člověka omezit, nesmíte mu brát svobodnou vůli a nesmíte mu žádným způsobem záměrně ublížit, ani tělesně, ani duševně.
Pokud jste to nejenom v osobním životě ale i v rámci výkonu svého povolání porušili, jste bytost jednající destruktivně a nečeká vás už v tomto systému nic dobrého. Máte jednu šanci se ,,vykoupit“. Dostali jste do kapsy tak zvaného ,,ŽOLÍKA“, kterého však musíte použít okamžitě poté, co si přečtete tento článek. Na nic nečekejte, protože už nemáte mnoho času vše napravit.

Je bezpodmínečně nutné, aby všichni lidé, kteří na příkaz systému dříve konali proti lidem, okamžitě změnili směr a přešli na konstruktivní stranu. Od této chvíle nesmíte záměrně jít proti žádnému člověku. Nesmíte nikoho neprávem omezovat, ani trestat, nebo pokutovat, nesmíte vytvářet a schvalovat zákony proti lidem. Nesmíte brát násilím peníze chudým lidem, doktoři už nikdy nesmí podat žádnému člověku jedovaté léky se strašlivými vedlejšími účinky a nesmí nikoho poškodit. Ke všem lidem se musíte začít chovat s úctou kterou si zaslouží. Pokud Vám Vaše povolání nedovoluje jednat konstruktivně, je nutné, abyste okamžitě podali výpověď a varovali své kolegy, kam je přivede ubližování lidstvu a zaprodání se systému. Byli jste varováni.
Politici mají uloženou povinnost, přepsat zákony tak, aby vyhovovaly lidem a ne mafiánům a zločincům.

Do Zlatého věku přejdou pouze konstruktivní bytosti, které za života nikomu neubližovaly, nebo ty, které na poslední chvíli prozřou a zcela změní stranu.
Je úplně jedno, čemu věříte, nebo jakého jste vyznání. Důležité je pouze to, jestli jste konstruktivní bytost, jestli jste během svého života byli na všechny hodní a pomáhali jste jim. Vás čeká skvělá budoucnost.
Pokud jste nebyli celý život tak úplně dobří, máte černé svědomí ale uvědomili jste si svoji chybu, máte nyní na poslední chvíli možnost začít jednat konstruktivně a tím se dostat do Zlatého věku. Pozor, platí to i pro vaše myšlení, které musí být konstruktivní.

Lidi, kteří neprojdou do Zlatého věku, protože jednají nebo myslí destruktivně, zde ve 3D nečeká žádná další budoucnost. Při dosažení kritického množství konstruktivní energie, bude systémem vyslána aktivační energie, která učiní přechod. Poté, co konstruktivní část populace přejde do Zlatého věku v 5D, destruktivní lidé na místě shoří samozápalem a jejich duším nikdy nebude dovoleno stát se členem nové civilizace. Do Zlatého věku nepřejdou ani lidé, kteří za života někoho zabili – člověka nebo zvíře – ani lidé s mutovanými geny. Spolu s konstruktivními lidmi přejdou do 5D také zvířata.
Indigová dívenka vzkazuje, že i pár lidí, kteří mají malou či větší moc, může velice konstruktivně ovlivnit výsledek hry a spustit transformaci.
Pokud jsou ve vaší rodině politici a lidé z jakéhokoliv státního aparátu, indigová dívka vás prosí, aby jim byl předložen tento článek. Prý i v případě, že jsou hodně zatvrzelí.

Výzva
Byli jsme požádáni, abychom zajistili přeložení tohoto sdělení do více jazyků a rozeslali je na další weby. Prosíme čtenáře, aby tento text sdíleli s přáteli, vkládali na své blogy, posílali alternativním webům k uveřejnění a pokud umí jazyky, aby text dále překládali a rozšířili do dalších států. Toto sdělení platí pro celou planetu, nemá zůstat pouze v Česku. Ve světě je mnoho dalších bytostí, které ho nutně potřebují slyšet.

Připravil kolektiv autorů v České republice 28.12.2019
Originál a překlady v dalších jazycích: https:/aluska.org/vsem-dobrym-lidem-brzy-prejdeme-do-zlateho-veku-mame-pro-vas-pokyny-jak-vyhrat-nad-systemem

Anglicky – ENGLISH
To all the good people: Soon we will move to the Golden Age, we have instructions for you to win over the system.
The answer to the most important question of all is simple: „Why was I born and what am I looking for on this planet?“

How the system works
It all begins with the birth of a child whose soul enters the fetus in the mother’s abdomen with the help of an energy code during third month of pregnancy. This is how the game for each individual starts. Each of us has two brain hemispheres, right and left. The right hemisphere is intuitive and the left hemisphere is logical. After birth, each person begins a „struggle“ in deciding between the right and the left. Intuition usually says something completely different from logic. In most people, logic wins because it suits the ruling system that educates us accordingly. Immediately after the birth, the defenseless child is attacked by a system (we call it the „Matrix“) with a terrifying force that’s supposed to block the child’s brain, and especially the pineal gland and its intuition. The child, who was originally born as a king and complete sovereign, is taught by its parents that it‘s completely stupid, dependant, unable to make its own decisions, therefore everything has to be decided by others for him. When the child manifests displeasure and begins to argue or cry, it‘s punished. That is a basic preparatory stage for further moronization of a little person, because in order to accept a complete program from the Matrix, it must deny himself internally first. To understand that it is unworthy, inferior, stupid and useless. They say that we should be grateful that we have a system that tells us who we’re supposed to be, what we have to believe, and what we have to do with our lives. You are being told that you don’t have to invent anything new anymore because other people, who understood it much more than you do, have already invented everything for you a long time ago, so it would be a waste of time. Many people consider self-thinking unnecessary then, some of them are even unable to do so. They always have to go and ask someone else what to do. Taking responsibility for your life and your health scares many people, genuinely. To the great pleasure of pharmacy, church and other systems that suck energy, time, health and money out of people.
That‘s not only about how individuals who aren’t dangerous for the system are being raised, but they also form the system themselves. The individual is thrown into hands of slavery and transformed into a person that‘s perfectly suited for the system.
Do you ask why? Because they want you to be unable to escape the slavery. The whole system is pyramidal. Down there, there are ordinary people and up there, there are people who control them. There are two pyramids in the system, motherly and secondary. Both pyramids must be bypassed, you must not get lost in them. The system tries to prevent you from bypassing them in all possible ways and puts obstacles in your way – temptations and manipulative claims. It offers you loans to make you a slave of money. It steals your time so you don’t get an opportunity to fulfill your true mission and find the reason you were born here for. An Abundance of time for people is a pure poison for the system.
It offers you a tempting job or project that you can‘t reject or maybe joyful hobbies to be obsessed with and waste your time with.
The motherly pyramid is dominated by six fallen angels whose commands are received by the Vatican. The Vatican then passes them onto other levels, secondary ones. The Secondary levels are churches, governments, police, courts, schools, laws, offices, soldiers and all the authorities that control and limit humanity.
Another pitfall of the system is called “pendulums”. Now we are talking about mechanical damage to people. These are car crashes, murders and others that will prevent you from continuing your path.
You are offered poisonous foods and if you eat them, you get yourself into a secondary pyramid. Secondary pyramid is supposed to capture all the people who never got caught in clutches of money and loans, and never allowed their time to be stolen. Your body would start to fade after unhealthy food, your mind will deteriorate and you will see a doctor. The secondary pyramid is a gigantic pharmaceutical apparatus with all its hops in the form of doctors and poisonous pills. Every man is responsible for his body and must never put it in the hands of someone else.
At all times, the system is trying to steal your soul. Some people even sell it voluntarily in exchange for money and fame.
But don’t worry, this message is actually very constructive. It was created upon the request of an indigo girl, whom we met in person. She has tremendous extrasensory abilities, she is capable of levitation, astral travel, but above all – she is clairvoyant. The girl saw the future of this planet and asked us to pass this message to all of humanity.

Why The Matrix was created
Imagine a council of seven elders sitting around a round table. Only love and good intentions reign among them. They are interested in establishing a new superior system and they agreed on how it should look like. But because they can’t be sure of what the outcome would be like, all of them agreed to try a dry run first. It’s the best solution in order to build something that has no error and the longest viability possible. Therefore, the council of elders split into a constructive and destructive side to play their parts in a dangerous game called Matrix. The wisest and most respectful member of the council suggested that he would stay alone against the rest. Everyone agreed. His six brothers decided to play for the destructive side to the extreme. It is a game of cosmic importance and for the future of humanity, it’s unrepeatable. You can be thankful that you were given an opportunity to be part of it. The universe is a huge family with many trillion members. We were allowed by the Council of Seven to voluntarily participate in their game. Nothing you see here is real, it’s a simulation. The one who brought you to planet Earth is YOU, and your guide through the dark is your right hemisphere, whose instructions you should have listened to throughout your whole life. Everyone who lives here is like a character, yet his real source is in a completely different dimension. The character you move around the planet is just a small particle of your real being.
Time doesn’t really exist, it is being simulated only for the purposes of the game. Therefore, a few million years on our planet is like a second for the creators of a new civilization. The Council of Evil has allowed 144,000 constructive light beings to incarnate and play for the good side. These beings know the whole truth and are meant to help people to achieve victory.
We are participating in an experiment in which either humans win over machines and establish a new civilization and the Golden Age, or machines win over humans and the sixth Matrix will end badly, destructively for humanity.
The destructive side has determined that it’s only possible to play the game until the sixth Matrix, in which it must be decided. All five previous systems were destroyed by an atomic war. Now the game is over. On one side of the chessboard, there is the constructive power of the universe, along with 144,000 light beings and other constructive humans, and on the other side of the chessboard, there are the six fallen angels along with all the pitfalls of a system, which are meant to destroy and fool mankind. Either humanity wins, or machines.

Solution
This is a message to all people who are currently working against the system, “ Keep in mind that you are constructive and if you are struggling to help others to open their eyes and finally see the truth, you have to persevere in your actions. Do not let the Matrix to misled you to the wrong path. You must not start to think destructively. For now, we are winning over the dark force, but it may change, the result is not decided yet. Do not listen to any cynicities and people who think only logically, when they tell you that if you make decisions intuitively, believe in angels and live healthily, that you are strange, naive and dumb. Ignore them when they tell you that you believe in fairy tales and that the real world is about something else. These are agents who are supposed to pull you back to ignorance and chaos. The system wants you to waste your time with crap and no to worry about what’s really important so that neither you nor your loved ones could fulfill your destiny and move to the Golden Age. Your mission is of the highest importance to you and humanity, don’t let anything to jeopardize it. Remember, when someone decides to end his mission, it often has an influence on other people that he would have otherwise brought on the right path by his actions. Every person is important, and any individual who stands on the right side of the chessboard can decide the fate of this and the new world. But beware! Only constructive people will enter the new Golden Age. None of those who deliberately hurt others will pass. The future of the Golden Age is prepared only for the good and kind people.

The indigo girl also told us that in 2012, we had the same opportunity as we do now. We were all waiting for the Golden Age but it didn’t come. The energies needed for the transformation were not activated because we did not fulfill a critical mass of conscious people. We were given a couple more years to find even more constructive people to wake up and see the truth. Not all people need to wake up, but a certain quantity has to be achieved. The transition to the Golden Age is still possible. The Indigo girl reminded us that none of us can take anything from this world to the afterlife, therefore there is no point in gathering matter and seeking fame. The only truly valuable thing that you were born for here is the transition to the Golden Age of Mankind, that will come after you’ll successfully overcome all the pitfalls.

An important message to all those who have acted against people in their lifetime. These are politicians, lawmakers, judges, lawyers, doctors, employees of the pharmaceutical industry, executors, officials and others who have unjustified power over others in the system: If you have acted against other people, you will not go to the Golden Age. According to the Laws of the Universe, you must not restrict another person, nighter his free will, and must not intentionally hurt him, either physically or mentally.
If you have violated this law not only in your personal life but also in the exercise of your vocation, you have become a being that acts destructively and there is nothing good waiting for you in the system. You have one chance to „redeem“ now. You have a so-called „Joker“ in your pocket, but you must use it immediately after reading this article. Don’t wait, there is not much time left for you.

It is imperative that all people who have previously acted against other people at the behest of the system immediately change their direction and move to the constructive side. From now on you must not intentionally go against any person. You must not wrongly restrict or punish anyone, nor create and pass laws against people. You must not take money from the poor. Those of you who are doctors by profession must not ever give any person any poisonous medication with terrible side effects and must not harm anyone. It is important that you start treating all people with the respect they deserve. If your profession does not allow you to act constructively, it is essential that you resign and warn your colleagues what will happen if they continue in their actions and remain an agent of the system. You have been warned.
Politicians have a duty and privilege to rewrite laws in such a manner so they would help people, not mobsters and criminals.

It doesn’t matter what you believe, what’s your religion or whether you believe in anything at all. The only thing that matters is whether you’re a constructive being, whether you’ve been good and helpful to others during your life. For those of you who have been, you’ve got a great future ahead of you. Only constructive beings that haven’t hurt anyone in their lifetime, or those who will awake and switch sides at the last moment, will pass to the Golden Age. If you’re having remorse but have realized your mistakes, now you have the last-minute chance to start acting constructively and thus to reach the Golden Age. And be careful, this also applies to your thoughts, which have to be constructive as well. Thoughts have enormous power and they influence the energies of the transformation as much as your actions do.

There will be no future in 3D for people who will not get to the Golden Age because of their destructive actions or thoughts. When a critical amount of constructive energy is reached, activational energy will be sent by the system to initiate the transition. Whereas the constructive part of the population reaches the Golden Age in 5D, the destructive part will be burned by self-ignition and their souls will never be allowed to join the new civilization. There will be no place for people who killed someone/something – human or animal, nor for people with mutated genes, in the Golden Age. Along with constructive people, animals will also move into the 5D.

The Indigo girl says that even a few people who have more or less power can make a real difference, and constructively influence the outcome of the game and trigger the transformation. If there are politicians or people working in a state structure in your family, the Indigo girl asks you to show this article to them. Regardless of their stubbornness.

We were asked to translate this message in as many languages as we can and distribute it all over the world. We encourage you, the readers, to share this message with your family, friends and with open-minded and alternative websites for publication. Post it on your blogs, and if you speak multiple languages, translate it to your native language and spread the message across your home country and other countries. This message is of high importance and is meant for the whole planet, it’s spread should not stop with the Czech Republic but go far beyond its borders. There are so many other beings in the world who urgently need to know. There is power in the words, spread it.

Created by a team of authors in the Czech Republic on 28th December 2019
The original and translations:
https://aluska.org/vsem-dobrym-lidem-brzy-prejdeme-do-zlateho-veku-mame-pro-vas-pokyny-jak-vyhrat-nad-systemem/

Španělsky – ESPAÑOL
A toda la gente buena: Pronto pasaremos a la Edad de oro. Tenemos instrucciones para ustedes de cómo vencer al sistema
La respuesta a la pregunta más importante de todas: „Por qué nací y qué estoy buscando aquí?“

Cómo funciona el sistema
Todo empieza con el nacimiento del bebé. El alma entra en el feto en el vientre de la madre durante el tercer mes del embarazo con la ayuda del código energético. En este momento comienza el juego para cada individuo. Cada persona tiene dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho es el intuitivo y el izquierdo es el lógico. Después del nacimiento, el ser humano comienza a „luchar“ decidiéndose entre el derecho o el izquierdo. Muchas veces la intuición dice algo totalmente diferente a la lógica. Generalmente en los casos de muchas personas vence la lógica porque así le conviene al sistema que rige aquí. El sistema nos educa de acuerdo con los principios de la lógica.
Justo después del parto, el sistema (que llamamos „Matrix“) comienza a atacar al niño indefenso con una fuerza espantosa que sirve para bloquear el cerebro del niño y sobre todo bloquea la glándula pineal y su intuición. El niño que al principio nació como un rey, una persona segura de sí misma, es educado por sus padres que es completamente tonto, que le falta la independencia, que no sabe y no puede decidir y por lo tanto, todo está decidido por él. Cuando el niño expresa su disgusto y comienza a discutir o llorar, es castigado.
Este procedimiento conforma la etapa preparatoria básica para la siguiente idiotización del hombre pequeño porque para que acepte el programa completo del Matrix, primero tiene que negarse internamente a sí mismo. Comprender que es malo, inferior, tonto e inútil. Menos mal que tenemos el sistema que nos dirá quiénes debemos ser, qué debemos creer y qué hacer con nuestras vidas.
Le dicen que ya no tiene que inventar nada nuevo porque ya hace mucho tiempo otras personas inventaron todo por usted. Estas personas lo entienden mucho mejor que usted y por eso inventar algo nuevo sería una pérdida de tiempo. Por lo tanto, mucha gente considera innecesario el pensamiento propio, o incluso es incapaz de aplicarlo, por eso siempre tiene que ir a preguntarle a alguien qué hacer.
Asumir la responsabilidad de su vida y su salud literalmente asusta a muchos. Para el gran beneficio de la farmacia, la religión y otros sistemas que de esta manera quitan energía, tiempo, salud y dinero a los seres humanos. Así surgen individuos que no son peligrosos para el sistema y que lo crean por ellos mismos. El ser humano es arrojado a la esclavitud y es transformado en una persona adaptada al sistema. ¿Pregunta por qué es así? Para que no pueda escapar de esta esclavitud.
Todo el sistema tiene estructura piramidal. Abajo hay personas ordinarias y arriba hay gente que las controla. Hay dos pirámides en el sistema, la maternal (principal) y la secundaria (menor). Tiene que evitar ambas pirámides, no perderse en ellas. El sistema impide esto de todas las formas posibles y pone obstáculos en su camino en forma de las tentaciones y las afirmaciones manipuladoras. Le ofrece préstamos para convertirlo en esclavo del dinero. Él está robando su tiempo para que no pueda ocuparse de su verdadera misión y la razón por la que nació aquí. La abundancia de tiempo para las personas es puro veneno para el sistema. Le ofrecerá un trabajo o un proyecto tentador al que no puede decir que No. O le ofrecerá grandes pasatiempos para que se obsesione con ellos y pierda su tiempo.
La pirámide principal está controlada por seis ángeles caídos, cuyos mandamientos recibe el Vaticano que luego los pasa a otros niveles secundarios. Los niveles secundarios son iglesias, gobiernos, policías, tribunales, escuelas, leyes, autoridades, soldados y todas las autoridades que controlan y restringen a la humanidad.
Otra trampa del sistema se llama „péndulo“. Se trata del daño mecánico a una persona. Éstos son accidentes automovilísticos, asesinatos y otros accidentes que le impedirán seguir su camino. Le ofrecen alimentos venenosos y si los come, ingresa en la pirámide secundaria. Ésta sirve para capturar a todas las personas que no han sido atrapadas por el dinero, los pasatiempos y no se han dejado robar el tiempo.
Su cuerpo comenzará a marchitarse a consecuencia de comida poco saludable, su mente decaerá y usted irá al médico. La pirámide secundaria es un gigantesco aparato farmacéutico con todos sus lacayos en forma de médicos y píldoras venenosas. Cada hombre es responsable de su cuerpo y nunca debe ponerlo en manos de otra persona. Todo el tiempo el sistema está intentando también robarle el alma. Algunas personas la entregan incluso voluntariamente por dinero y fama.

Pero no tenga miedo porque este mensaje es de hecho muy constructivo. Fue creado a pedido de la niña índigo a quien conocimos en persona. Tiene enormes habilidades extrasensoriales, es capaz de levitar, hacer viajes astrales, pero sobre todo es clarividente. Ella vio el futuro de este planeta y nos pidió que transmitiéramos este mensaje a todas las personas.

Por qué fue creado este Matrix
Imagínese el consejo de los siete ancianos sentados en una mesa redonda. Solo el amor y la bondad reinan entre ellos. Están interesados en establecer un nuevo sistema superior y están hablando de cómo debería ser. Pero como no pueden llegar a un acuerdo y no están seguros del resultado, deciden probarlo primero. Es la mejor solución para construir algo sin errores y con la más larga viabilidad. Por lo tanto, el consejo de ancianos se divide en la parte constructiva y la destructiva para el peligroso juego llamado Matrix. El miembro más sabio y respetuoso del grupo sugiere que se quedará solo frente al resto. Todos están de acuerdo. Sus seis hermanos deciden desempeñar el papel destructivo hasta el extremo.
Éste es un juego de enorme importancia en todo el universo e irrepetible para el futuro de la humanidad. Sea feliz de poder participar voluntariamente. Somos una gran familia en el universo con muchos billones de miembros. El consejo de los siete nos permitió participar voluntariamente en su juego. Aquí nada es real, es una simulación.
El que lo trajo al planeta Tierra es usted mismo, y su guía es su hemisferio derecho, cuyas instrucciones debería haber seguido durante toda su vida. Cada persona se representa aquí como un personaje, pero su fuente real está en una dimensión completamente diferente. El personaje que usted mueve por el planeta aquí es solo una pequeña partícula de su ser real.
El tiempo no existe, fue simulado solo para este juego. Por lo tanto, varios millones de años en nuestro planeta son como un segundo para los creadores de una nueva civilización. El consejo del mal ha permitido la encarnación de 144.000 seres de luz constructivos en el juego. Estos seres saben la verdad y están destinados a ayudar a la humanidad a ganar.
Estamos participando en un experimento en el que o la humanidad vence a las máquinas y establece una nueva civilización y la Edad de oro, o las máquinas vencen a los humanos y el sexto matrix va a terminar mal, destructivamente para la humanidad. La parte destructiva ha determinado que solo es posible jugar el juego hasta el sexto matrix, en el cual debe decidirse. Los cinco sistemas anteriores fueron destruidos por la guerra nuclear.
Ahora el juego está terminando. A un lado del tablero de ajedrez está el Poder Constructivo del Universo, junto con 144.000 seres de luz y otros humanos constructivos, y al otro lado del tablero de ajedrez están los „seis ángeles caídos“ junto con todas las trampas del sistema diseñado para destruir y engañar a la humanidad. Gana o la humanidad, o las máquinas.

Solución
Es críticamente importante que todas las personas que en la actualidad actúan contra el sistema, son constructivas y tratan de ayudar realmente a los demás y abrirles los ojos, sigan con su trabajo, no se dejen atrapar por el Matrix y no comiencen a pensar de manera destructiva. Hasta ahora estamos ganando sobre las fuerzas del mal, pero esto puede cambiar, el resultado no está decidido todavía.
No se deje engañar por los distintos cínicos y la gente que piensa solamente con la ayuda de la lógica que le va a decir que si basa sus decisiones en la intuición, si cree en ángeles, si no acerca el móvil hacia la cabeza y lleva un vida sana, pues es un ingenuo, raro y desinformado. No les permita que le hagan pensar que cree en cuentos de hadas y que en el mundo real lo que vale son otras cosas. Los que le cuentan esto son los agentes que sirven para arrojarlo de nuevo al caos y a la ignorancia. Para que comience a perder su tiempo con tonterías y no ocuparse de lo que importa de verdad. Para que ni usted ni sus seres queridos puedan cumplir su destino y pasar a la Edad de oro de la humanidad. No dejen poner en peligro su misión importante. Recuerde que si usted fracasa en su camino, probablemente vayan a fracasar también otros a quienes habría guiado al buen camino.
Depende de cada individuo, cada uno es importante y cada persona que está en el lado correcto del tablero de ajedrez puede decidir sobre el destino de todo este y el futuro mundo. ¡Pero cuidado! Solamente las personas constructivas pasarán al nuevo sistema. Ninguno de los que han hecho daño deliberadamente a otros seres, pasará. El futuro de la Edad de oro está preparado aquí solo para personas buenas y bondadosas.
La niña índigo nos dijo también que se había tratado del mismo asunto en el año 2012. Todos estábamos esperando la transición a la Edad de oro que no se realizó. Fue porque no alcanzamos la cantidad crítica de personas conscientes y por eso las energías no se activaron. Tuvimos varios años más para que aparecieran más personas constructivas que se despertaran y que se dieran cuenta de la verdad. No es necesario que despierte toda la humanidad, pero es necesario alcanzar un cierto número de personas. La transición a la Edad de oro sigue siendo posible.
La niña índigo advierte que desde aquí no podemos llevarnos nada y que no tiene sentido perseguir cosas materiales, dinero y fama. La única cosa que tiene valor y la razón por la cual nacimos aquí es la transición a la Edad de oro de la humanidad después de haber superado con éxito todas las trampas.

Importante mensaje para todas las personas que durante su vida han actuado contra los seres humanos: se trata de políticos, legisladores, jueces, abogados, médicos, empleados de la industria farmacéutica, ejecutores, funcionarios del estado y otros que tienen en este sistema poder injustificado sobre otras personas: también a ustedes les va a tocar ahora.
Si han actuado contra los seres humanos y les han hecho daño, no van a pasar a la Edad de oro. El universo tiene sus propias leyes, son las leyes del bien, difieren radicalmente de las leyes terrestres y se aplican también en este juego. Según las leyes del universo no deben restringir a otra persona, no deben quitarle libre albedrío y no deben lastimarla deliberadamente de ninguna manera, ni física, ni psíquica.
Si ustedes han violado esta ley no solamente en vida privada, sino también en marco de su profesión, son seres que actúan de manera destructiva y en este sistema ya no los espera nada bueno. Tienen solo una oportunidad de „rescatarse“. Han recibido el llamado „JOKER“ que sin embargo pueden utilizar inmediatamente después de haber leído este artículo. No esperen porque ya no les queda mucho tiempo para arreglar todo.

Es indispensable que todas las personas que hayan actuado previamente contra los seres humanos por orden del sistema cambien de dirección inmediatamente y pasen al lado constructivo. Desde este momento ustedes no deben actuar deliberadamente contra ningún ser humano.
No deben restringir injustamente a nadie, ni castigar ni multar, no deben crear y aprobar leyes contra los seres humanos. No deben quitar dinero por fuerza a la gente pobre. Los médicos nunca más deben administrar medicamentos tóxicos con horrorosos efectos secundarios a ninguna persona y no deben perjudicar a nadie. Ustedes tienen que comenzar a tratar a todas las personas con el respeto que se merecen. Si su profesión no les permite actuar de manera constructiva, es esencial que presenten renuncia inmediatamente y adviertan a sus colegas adónde los llevarán sus hechos que dañan a la humanidad y apoyan el sistema. Ustedes han sido advertidos. Los políticos tienen el deber de reescribir las leyes para que sirvan a las personas, no a los mafiosos y criminales.

A la Edad de oro pasarán solamente los seres constructivos que durante su vida no han lastimado a ninguno, o los que se despiertan a última hora y cambian de lado completamente. No importa en qué crea o qué religión profese. Lo que importa es únicamente si es un ser constructivo, si durante su vida ha tradado bien a los demás y los ha ayudado. A usted le espera un gran futuro.
Si usted no ha sido completamente bueno durante su vida entera y tiene conciencia negra pero se ha dado cuenta de sus fallos, ahora a última hora tiene la oportunidad de comenzar a actuar de manera constructiva y gracias a ello pasar a la Edad de oro. Cuidado, esto se aplica también a su manera de pensar que tiene que ser constructiva.
A las personas que no pasarán a la Edad de oro porque actúan o piensan de manera destructiva no las espera ningún futuro aquí en 3D. Al alcanzar la cantidad crítica de la energía constructiva, el sistema enviará la energía de activación que realizará la transición. Después de que la parte constructiva de la población pase a la Edad de oro en 5D, las personas destructivas se quemarán por medio de la ignición espontánea en su lugar y a sus almas nunca les será permitido convertirse en miembros de la nueva civilización. A la Edad de oro tampoco pasarán las personas que durante sus vidas mataron a otros seres – humanos o animales – ni personas con genes mutados. Junto con las personas constructivas pasarán al 5D también los animales.
La niña índigo avisa que también unas cuantas personas que tienen pequeño o más grande poder pueden influir de manera constructiva en el resultado del juego y dar impulso a la transformación. Si en su familia hay políticos o funcionarios de cualquier aparato estatal, la niña índigo le pide que les sea presentado este artículo. Según dice, también en el caso de que fueran muy tenaces.

Llamada
Se nos ha pedido que nos encarguemos de que esta comunicación sea traducida a varios idiomas y que la envíemos a otras páginas web.
Se pide a los lectores compartir este texto con amigos, publicarlo en sus blogs, enviarlo a sitios alternativos para su publicación y, si pueden hacerlo, traducirlo y difundirlo a otros países. Esta comunicación está destinada a todo el planeta, no debe quedarse solo en la República Checa. Hay muchos otros seres en el mundo que necesitan escucharla con urgencia.

Preparado por un equipo de autores en la República Checa el 28 de diciembre de 2019.
Texto original y traducciones: https:/aluska.org/vsem-dobrym-lidem-brzy-prejdeme-do-zlateho-veku-mame-pro-vas-pokyny-jak-vyhrat-nad-systemem

Německy – DEUTSCH
An alle guten Menschen: Bald werden wir ins Goldene Zeitalter kommen, wir haben für euch Anweisungen, wie man das System besiegen kann
Eine Antwort auf die aller wichtigste Frage: ,,Warum bin ich geboren und was suche ich hier?“

Wie funktioniert das System
Alles beginnt mit der Geburt. Die Seele des Kindes tritt mit der Hilfe des Energie-Kodes während des dritten Monats der Schwangerschaft in den Embryo im Bauch der Mutter ein. Dadurch beginnt für jeden einzelnen ein Spiel. Jeder hat zwei Gehirnhemisphären, eine rechte und eine linke. Die rechte Hemisphäre ist intuitiv und die linke Hemisphäre ist logisch. Nach der Geburt beginnt bei jedem Menschen ein „Kampf“: die Entscheidung zwischen der rechten und der linken Hemisphäre. Die Intuition sagt sehr oft etwas ganz anderes als die Logik. Bei den meisten Menschen gewinnt die Logik, weil es dem herrschenden System, das uns so erzieht, entspricht. Gleich nach der Geburt beginnt das System (auch Matrix genannt) das Kind mit einer furchtbaren Kraft zu attackieren. Das Gehirn, aber besonders die Epiphyse und die Intuition sollen blockiert werden. Dem Kind, das ursprünglich als der König und Souverän geboren ist, wurde und wird von seinen Eltern beigebracht, dass es blöd und unselbständig ist, und dass es nichts entscheiden kann und darf. Alles wird für und statt ihm entschieden. Wenn es ihm nicht gefällt, dann beginnt das Kind zu streiten oder zu weinen, und dann wird es von den Eltern bestraft. Das ist die Vorbereitungsgrundstufe für die weitere Debilisation des kleinen Menschen, weil er zuerst sich selbst innerlich leugnen muss, damit er das komplette Programm der Matrix annimmt. Er soll und muss begreifen, dass er unwürdig, minderwertig, dumm und unnötig ist. Gut, dass wir so ein System haben, das uns sagt, wer wir sein sollen, was wir glauben sollen und was wir mit dem eigenen Leben machen sollen.
Man sagt euch, dass ihr nichts Neues ausdenken sollt und braucht, weil schon früher für und statt euch andere Leute, die es besser als ihr verstanden haben, alles ausgedacht haben und es wäre reiner Zeitverlust. Viele Menschen halten deswegen selbstständiges Denken für unnötig, oder sie sind gar nicht fähig und müssen ständig jemanden fragen, was sie tun sollen. Viele fürchten es, die Verantwortung für das eigene Leben und die Gesundheit selbst zu übernehmen. Das dient vor allem dem großen Nutzen der pharmazeutischen Industrie, der Religion und anderer Systeme, die auf diese Art und Weise die Energie, die Zeit, die Gesundheit und das Geld der Menschen aussaugen.
So entstehen Einzelwesen, die für das System nicht gefährlich sind, sondern es selbst bilden.
Das Wesen ist in eine Sklaverei gestürzt und zu einer Person umgebildet worden, die dem System zusagt.
Ihr fragt euch warum das so ist? Damit ihr von der Sklaverei nicht flüchten könnt.
Das ganze System ist in Pyramiden aufgebaut. Ganz Unten befinden sich normale Menschen und oben die Menschen, die sie beherrschen. Es gibt zwei Pyramiden im System: eine Hauptpyramide und eine Nebenpyramide. Die beiden Pyramiden müsst ihr umlaufen, ihr dürft euch nicht innen drinnen verlaufen. Das System versucht das mit allen Mitteln zu verhindern. Es stellt euch alle möglichen Fallen und Methoden, Lockmittel, manipulative Behauptungen und verschiedene Hindernisse in den Weg. Die Matrix bietet euch auch Kredite an, damit ihr zu Sklaven des Geldes werdet. Sie klaut euch eure Zeit, damit ihr euch nicht mit der richtigen Berufung und dem Grund, warum ihr hier geboren seid, befassen könnt. Zeitüberfluss für die Menschen ist das reinste Gift für das System. Es bietet euch eine verlockende Arbeit oder ein Projekt an, zu dem man nicht NEIN sagen kann. Oder es bietet euch großartige Hobbys an, damit ihr besessen seid und damit eure Zeit verbringt.
Die Hauptpyramide wird von den sechs gefallenen Engeln beherrscht, die Befehle zum Vatikan geben und von dort werden diese Befehle dann auf die sekundären Ebenen weitergeleitet. Die sekundären Ebenen sind die Kirchen, Regierungen, Polizei, Gerichtshöfe, Schulen, Gesetze, Ämter, Militär und alle Autoritäten, die die Menschheit beherrschen und eingrenzen.
Die nächste Falle von diesem System heißt „Pendel“. Es handelt sich um eine mechanische Beschädigung der Menschen, wie z.B. die Autounfälle, Morde und andere Hindernisse auf dem Weg.
Es werden euch giftige Nahrungsmittel angeboten und wenn man diese dann isst, kommt man in die Nebenpyramide. Diese soll alle jene Menschen abfangen, die sich nicht durch das Geld oder mit Hobbys… haben fangen lassen, und welche nicht zugelassen haben, dass man ihre Zeit klaut. Ihr Körper fängt dann an, nach dem ungesunden Essen zu verlangen. Das Gemüt wird verkommen und ihr besucht dann einen Arzt. Die Nebenpyramide ist nämlich ein gigantischer pharmazeutischer Apparat mit all seinen Vertretern in Form der Ärzte und giftigen Medikamente. Jeder Mensch trägt selbst die Verantwortung für den eigenen Körper und darf und soll Sie niemals jemand anderem anvertrauen.
Die ganze Zeit versucht das System auch eure Seele zu klauen. Manche Menschen haben sie sogar freiwillig für Geld und Ruhm abgegeben.

Aber habt keine Angst, denn diese Mitteilung ist in Wirklichkeit sehr konstruktiv. Sie ist auf Grund der Bitte des Indigomädchens entstanden, mit dem wir uns persönlich getroffen haben. Das Mädchen hat sehr große außersinnliche Fähigkeiten. Sie beherrscht Levitation, Astralreisen, aber hauptsächlich ist sie hellsichtig. Sie hat die Zukunft von diesem Planeten gesehen und sie hat uns gebeten, dass wir diese Nachricht an alle Menschen weitergeben.

Warum wurde dieser Matrix erschaffen
Stellt euch einen Rat von sieben Ältesten vor, die um einen runden Tisch sitzen. Unter Ihnen herrscht nur die Liebe und das Gute. Sie haben vor, ein neues, besseres System zu gründen und besprechen zusammen, wie es aussehen soll. Weil sie sich aber nicht einig und über das Ergebnis nicht sicher sind, stimmen Sie zu, dass Sie es zuerst ausprobieren. Es ist die beste Lösung, wie man etwas ohne Fehler aufbauen kann, damit es eine möglichst lange Lebensfähigkeit hat. Deshalb teilt sich der Ältestenrat für das gefährliche Spiel, auch Matrix genannt, in eine konstruktive und eine destruktive Seite. Das weiseste und am meisten geehrte Mitglied der Gruppe hat vorgeschlagen, dass es alleine gegen alle anderen bleibt. Alle waren einverstanden. Seine sechs Brüder haben sich entschlossen, für die destruktive Seite, bis zu den extremsten Grenzen zu spielen.
Es handelt sich hier um ein Spiel, welches im ganzen Weltall von Wichtigkeit ist und für die Menschheitszukunft einmalig ist. Seid froh, dass ihr daran freiwillig teilnehmen könnt. Wir sind eine große Familie im Universum, die viele Billionen von Mitgliedern hat. Es wurde uns vom Rat der Sieben erlaubt, an ihrem Spiel freiwillig teilzunehmen. Nichts hier ist wirklich, alles ist nur eine Simulation. Derjenige, welcher euch auf den Planeten Erde gebracht hat, seid ihr selber, und euer Begleiter ist eure rechte Hemisphäre. Dessen Anweisungen solltet ihr das ganze Leben lang folgen. Jeder Mensch wird hier als eine Figur eingesetzt, wobei sich seine richtige Quelle in einer ganz anderen Dimension befindet. Die Figur, mit der ihr euch hier auf dem Planeten bewegt, ist nur ein kleines Teilchen eures wirklichen Wesens.
Die Zeit gibt es nicht, sie wurde nur für dieses Spiel simuliert. Deshalb sind für den Schöpfer der neuen Zivilisation einige Millionen Jahre auf unserem Planeten wie eine Sekunde.
Der Rat der Bösen hat dem Rat der Guten die Inkarnation von 144.000 konstruktiven Lichtwesen für das Spiel erlaubt. Diese Wesen kennen die Wahrheit und sollen der Menschheit helfen zu gewinnen.
Wir nehmen an einem Experiment teil, in dem entweder die Menschheit über die Maschinen gewinnt und eine neue Zivilisation und ein Goldenes Zeitalter gegründet werden soll, oder die Maschinen über die Menschen gewinnen und die sechste Matrix soll für die Menschen schlecht und destruktiv enden.
Die destruktive Seite hat bestimmt, dass man das Spiel nur bis zu der 6. Matrix spielen kann, in der entschieden werden muss. Alle 5 vorherigen Systeme wurden durch einen Atomkrieg vernichtet. Jetzt wird das Spiel beendet.
Auf einer Seite des Schachbretts steht die konstruktive Kraft des Universums zusammen mit den 144.000 Lichtwesen und den anderen konstruktiven Menschen, und auf der anderen Seite des Schachbretts, als widersprüchliche Kraft, stehen die „sechs gefallenen Engel“ zusammen mit allen Systemfallen, welches die Menschheit vernichten und verblöden soll. Entweder gewinnen die Menschen, oder die Maschinen.

Die Lösung
Es wird wirklich wichtig, dass alle Menschen, die zurzeit gegen das System sind und arbeiten, konstruktiv sind und sich bemühen anderen zu helfen und ihnen die Augen öffnen. Sie sollen in ihrer Arbeit durchhalten und sich von der Matrix nicht nach unten ziehen lassen. Sie sollen nicht destruktiv denken anfangen. Bisher sind wir gegen die dunkle Kraft in Führung. Es kann sich aber noch ändern. Das Ergebnis wurde noch nicht entschieden.
Lasst euch nicht von verschiedenen Zynikern oder Menschen, die nur mit und über die Logik denken, verblöden. Sie werden euch erzählen, dass ihr naiv seid, dass ihr Exoten seid und dass ihr naiv seid, wenn ihr nur mit und über die Intuition entscheidet, an Engel glaubt, gesund lebt und das Handy nicht am Kopf haltet. Lasst euch nicht einreden, dass ihr an Märchen glaubt und dass die wirkliche Welt ganz etwas anderes ist.
Sie sind nämlich Agenten, die euch zurück in die Unwissenheit und ins Chaos stürzen sollen. Sie wollen dass ihr die Zeit mit Unsinn verliert und euch nicht mit den wirklich wichtigen Sachen beschäftigt. Dadurch wollen Sie versuchen, dass ihr und eure liebsten nicht euer Schicksaal erfüllt und ins Goldene Zeitalter übergehen könnt. Lasst nicht eure wichtige Berufung bedrohen. Denkt daran, wenn ihr auf eurem Weg hinfallt, dann fallen öfters auch andere Menschen, die ihr sonst auf den guten Weg bringen würdet.
Jeder Mensch zählt und jeder Einzelne, der auf der richtigen Seite des Schachbretts steht, kann über das Schicksal von dieser, und auch der neuen Welt entscheiden. Achtung aber! Ins neue System kommen nur die konstruktiven Menschen. Niemand, der Anderen absichtlich wehgetan hat, wird aufsteigen. Die Zukunft des Goldenen Zeitalters ist hier nur für die guten und lieben Menschen vorbereitet.
Das Indigomädchen hat uns auch gesagt, dass es auch 2012 ganz genau ums gleiche ging. Alle haben wir den Übergang ins Goldene Zeitalter erwartet, zu dem es aber nicht kam. Wir haben nämlich die kritische Menge von bewussten Personen nicht erreicht, und deshalb wurden die Energien nicht aktiviert. Wir haben deshalb einige Jahre Aufschub bekommen, damit noch mehr konstruktive Menschen erscheinen, die wach werden und die Wahrheit sehen werden. Es ist nicht nötig, dass die ganze Menschheit wach wird. Es ist aber notwendig, eine bestimmte Anzahl zu erreichen. Der Übergang ins Goldene Zeitalter ist immer noch möglich. Das Indigomädchen erinnert uns daran, dass die Menschen von hier gar nichts mitnehmen können und deshalb hat es keinen Sinn, nach Materie und Ruhm zu streben. Das einzige was wirklich wertvoll ist und weshalb wir hier geboren sind, ist der Aufstieg ins Goldene Zeitalter der Menschheit, nachdem wir alle Fallen erfolgreich überwunden haben.

Eine wichtige Nachricht an alle, die während ihres Lebens gegen die Menschen gehandelt und vorgegangen sind. Es handelt sich hier um: Politiker, Gesetzgeber, Richter, Anwälte, Ärzte, Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie, Exekutoren, Staatsangestellte und andere, die in diesem System eine unberechtigte Macht über andere Menschen haben. Auch Ihr bekommt das, was Ihr verdient.
Falls Ihr gegen Menschen gehandelt und Ihnen geschadet habt, kommt ihr nicht durch ins Goldene Zeitalter. Das Universum hat eigene Gesetze. Es sind die Gesetze des Guten. Im Grunde genommen jene, welche mit den irdischen Gesetzen auseinander gehen. Sie sind auch in diesem Spiel gültig. Nach den Gesetzen des Universums, darf man keinen anderen Menschen eingrenzen, ihm den freien Willen wegnehmen und ihm auf irgend eine Art und Weise schaden, weder körperlich, noch geistig.
Falls Ihr das nicht nur im privaten, sondern auch im Berufsleben verletzt habt, gehört ihr zu den destruktiv handelnden Wesen. Und in diesem System erwartet euch nichts mehr Gutes. Ihr habt noch eine einzige Chance, euch zu „erlösen“. Ihr habt einen so genannten „Joker“ in eure Tasche bekommen, welchen Ihr aber sofort nach durchlesen dieses Artikels, benützen müsst. Wartet aber nicht, weil ihr nicht mehr viel Zeit habt, alles wieder in Ordnung zu bringen.

Es ist unbedingt notwendig, dass alle Leute, welche früher aufgrund von Befehlen vom System gegen die Menschen gehandelt haben, sofort Ihre Richtung ändern und auf die konstruktive Seite wechseln. Ab sofort dürft Ihr nicht mehr bewusst gegen einen Menschen vorgehen. Ihr dürft niemanden mehr unberechtigt eingrenzen oder bestrafen. Ihr dürft keine Gesetze mehr genehmigen welche gegen die Menschen sind. Ihr dürft den armen Menschen nicht unter Gewalt das Geld wegnehmen. Ärzte dürfen niemals mehr giftige Medikamente mit furchtbaren Nebenwirkungen den Menschen geben und Sie dürfen niemanden mehr schaden.
Ihr müsst anfangen euch allen Menschen gegenüber mit dem nötigen Respekt zu benehmen. Falls euch euer Beruf nicht erlaubt konstruktiv zu handeln, dann ist es notwendig, dass ihr sofort kündigt. Falls euch ihr Beruf nicht erlaubt konstruktiv zu handeln, ist es notwendig, dass ihr sofort kündigt und eure Kollegen vor Schädigen der Menschheit und Verkaufen sich selbst dem System warnt. Ihr wurdet gewarnt. Ihr wurdet gewarnt. Politiker sind verpflichtet, die Gesetze so umzuschreiben, dass sie gut für die Menschen sind und nicht für die Mafiosos und Verbrecher.

Ins Goldene Zeitalter kommen nur die konstruktiven Wesen rüber, welche niemandem geschadet haben. Aber auch diejenigen, die in der letzten Minute wach werden und die Seite gewechselt haben. Wichtig ist nur, ob ihr konstruktive Wesen seid, ob ihr während eures Leben zu jedem lieb wart und ihnen geholfen habt. Euch erwartet eine großartige Zukunft.
Falls ihr das ganze Leben lang nicht so ganz lieb wart, und ihr ein schlechte Gewissen habt, eure Fehler aber erkannt habt, dann habt ihr jetzt im letzten Moment noch die Möglichkeit konstruktiv zu handeln und dadurch ins Goldene Zeitalter zu kommen. Achtung, das gleiche gilt auch für euer Denken, welches auch konstruktiv werden muss.

Die Leute, welche nicht ins Goldene Zeitalter durchkommen, weil sie destruktiv handeln oder denken, erwartet hier, in 3D, keine weitere Zukunft mehr. Nach Erreichen der kritischen Menge der konstruktiven Energie, wird vom System eine Aktivierungsenergie gesendet, welche den Übergang durchführen wird. Nachdem der konstruktive Teil der Population ins Goldene Zeitalter in 5D aufsteigen wird, werden die destruktiven Menschen durch Selbstentzündung niedergebrannt und ihren Seelen wird es niemals erlaubt, zu einem Mitglied der neuen Zivilisation zu werden. Ins Goldene Zeitalter kommt auch keiner, der während seines Lebens jemanden getötet hat – egal ob einen Menschen oder ein Tier – nicht einmal die Menschen mit den mutierten Genen. Zusammen mit den konstruktiven Menschen kommen auch die Tiere in die 5D.
Das Indigomädchen sagt weiters, dass auch ein paar Menschen, welche eine kleine oder größere Macht haben, das Spielergebnis sehr konstruktiv beeinflussen und die Transformation auslösen können.
Das Indigomädchen bittet euch, falls es in eurer Familie Politiker oder Leute aus irgendeinem Staatsapparat gibt, dass Ihr Ihnen diesen Artikel vorlegt. Auch im jenem Fall, wenn sie sehr störrisch sind.

Die Herausforderung
Wir wurden gebeten, diese Mitteilung in mehrere Sprachen zu übersetzen und sie auf andere Webs zu schicken. Wir bitten die Leser, dass sie diesen Text mit ihren Freunden teilen, auf ihre Blogs einfügen, an alternative Webs zum Veröffentlichen senden und falls sie Sprachen beherrschen, dass sie den Text weiter übersetzen und in die anderen Länder verbreiten. Diese Mitteilung gilt für den ganzen Planeten, und soll nicht nur in der Tschechien bleiben. In der Welt gibt es viele andere Wesen, die das unbedingt erfahren müssen.

Der Text wurde vom Kollektiv der Autoren in der Tschechischen Republik am 28.12.2019 vorbereitet
Original und die Übersetzungen: https:/aluska.org/vsem-dobrym-lidem-brzy-prejdeme-do-zlateho-veku-mame-pro-vas-pokyny-jak-vyhrat-nad-systemem

Rusky – РУССКИЙ
Вскоре мы двинемся в Золотой век: у нас есть инструкции для вас, как победить систему. Ответ на самый важнуй вопрос: «Почему Я родился и что я ищу здесь?»

Как работает система
Все начинается с рождением ребенка, душа которого входит в плод в матке матери с помощью энергетического кода в течение третьего месяца беременности. И так для каждого человека начинается игра. У каждого есть два полушария головного мозга, правое и левое. Правое полушарие интуитивно а левое полушарие отвечает за логическое мышление. После рождения каждого человека начинается «борьба» за выбор между правым и левым полушариями. Интуиция часто говорит нечто совершенно иное, чем логика. У большинства людей логика побеждает, потому что она соответствует правящей системе, которая воспитывает нас соответственно. Сразу после родов беззащитный ребенок подвергается нападению со стороны системы (мы называем это «Матрица») ужасающей силы, блокирующей мозг ребенка и особенно его шишковидную железу и интуицию. Ребенок, который первоначально был рожден как абсолютный король и суверен, но родители учат, что он совершенно глуп, беспомощный, не может принимать свои решения и кто-то другой принимает все решения за него. Когда он проявляет свое негодование и начинает спорить или плакать, его наказывают. Это основной подготовительный шаг для дальнейшего преобразования маленького человека, потому что для получения полной программы из Матрицы, он должен изначально себя внутренне отрицать. Он должен понимать, что он не достоин не полноценен, глуп и бесполезен. Хорошо, что у нас есть система, которая говорит нам, кем мы должны быть, чему доверять и что делать с нашей жизнью. Вам говорят, что вам не нужно изобретать что-то новое, потому что это давно было изобретено другими людьми, которые предположительно понимают это гораздо больше чем вы, и это было бы пустой тратой времени. Поэтому много людей считает независимое мышление не нужным, или они даже не способны его. Им нужно пойти и спросить кого-то, что они должни сделать. Взятие ответственности за свою жизнь и свое здоровье многих людей буквально пугает. Это очень подходит фармации, религии и другим системам, которые сосут у людей энергию, время, здоровье и деньги. Так возникают люди, которые не опасны для системы, но сами создают её собой. Человек брошен в рабство и превращается в существо совместимое системе.
Вы спрашиваете, почему это так? Это так, что вы не можете избежать этого рабства.
Вся система пирамидальная. Внизу находятся обычные люди а наверху есть люди, которые ими управляют. В системе есть две пирамиды: родительская (основная) и вторичная (второстепенная). Вы должны обойти обе пирамиды и не потеряться в них. Система препятствует этому всеми возможными способами, и ставит на ваш путь препятствия в виде искушений и манипулятивных утверждений. Она предлагает вам кредиты, чтобы стать рабами денег. Она крадет ваше время, чтобы вы не могли разобраться со своей истинной миссией и причиной, по которой вы здесь родились. Изобилие свободного времени для людей – это чистый яд для системы.
Она предложит вам заманчивую работу или проект, от которого вы не сможете отказаться. Или онa предложит вам отличные развлечения, чтобы вы были ими одержимыми и тратили ваше время. Пирамиду управляет шесть падших ангелов, их команды принимает Ватикан, а затем передает их на следующие подуровни. Этими уровнями являются церкви, правительства, полиция, суды, школы, законы, офисы, солдаты и все органы власти, которые контролируют и ограничивают человечество.
Есть еще одна ловушка в системе, называемая «маятники». Это механическое повреждение людей. Это автомобильные аварии, убийства и другие события, которые не позволят вам продолжить жизненный путь. Вам предлагаются ядовитые продукты, и если вы их едите, вы попадаете во вторичную пирамиду. Она должна захватить всех людей, которых не поймали на деньгах, увлечениях и не позволяли украсть своё время.
Ваше тело начнет угасать после нездорового приема пищи, ваш разум угаснет и вы обратитесь к врачу. Вторичная пирамида – гигантский фармацевтический аппарат со всеми его марионетками в форме докторов и ядовитых таблеток. Каждый человек несет ответственность за свое тело и никогда не должен отдавать его в руки кого-то другого.
Во все времена система пытается украсть вашу душу. Некоторые люди ее даже добровольно дают за деньги и славу.

Но не волнуйтесь, потому что это сообщение на самом деле очень конструктивно. Оно было создано по просьбе девушки-индиго, с которой мы познакомились лично. Онa обладает огромными экстрасенсорными способностями, способнa к левитации, астральному путешествию, но, прежде всего, онa ясновидящая. Она увидела будущее этой планеты и попросила нас передать это сообщение всем людям.

Почему Матрица была создана
Представьте себе совет семи старейшин, сидящих за круглым столом. Между ними царит только любовь и добро. Они заинтересованы в создании новой превосходящей системы и согласны с тем, как она должна выглядеть. Но поскольку они не могут согласоваться и не уверены в результате, они соглашаются для начала попробовать ее . Это лучшее решение для создания чего-либо без ошибок, чтобы оно обладало наибольшей жизнеспособностью. Поэтому совет старейшин распадается на конструктивную и деструктивную сторону опасной игры под названием Матрица. Самый мудрый и уважительный член группы предложил остаться один против остальных. Все согласились. Его шесть братьев решили сыграть за разрушительную сторону до крайности.
Это игра огромной важности и неповторимая для будущего человечества. Будь рад, что ты можешь стать волонтером. Мы огромная семья во вселенной, в которой много триллионов членов. Совет Семи разрешил нам добровольно участвовать в их игре. Здесь нет ничего реального, это симуляция. Тот, кто привел вас на планету Земля, – это вы сами, а ваш проводник – ваше истинное полушарие, чьим наставлениям вы должны были следовать всю жизнь. Каждый человек изображен здесь как персонаж, но его реальный источник находится в совершенно другом измерении. Персонаж, которого вы перемещаете по планете, – это просто маленькая частичка вашего реального существа.
Время не существует, оно было смоделировано только для этой игры. Поэтому несколько миллионов лет на нашей планете – это как секунда для создателей новой цивилизации. Совет Зла позволил 144 000 созидательных световых существ играть за хорошие воплощения. Эти существа знают правду и призваны помочь человечеству победить.
Мы участвуем в эксперименте, в котором либо победит человечество над машинами и установит новую цивилизацию и Золотой век, либо победят машины над людьми, и шестая матрица – это плохо, разрушительно для человечества. Разрушительная группа определила, что играть в игру можно только до 6-й Матрицы, в которой это должно быть решено. Все пять предыдущих систем были разрушены атомной войной.
Теперь игра окончена. На одной стороне шахматной доски находится Созидательная Сила Вселенной, а также 144 000 высших существ и других созидательных людей, а на другой стороне шахматной доски – «шесть падших ангелов» и все ловушки системы, чтобы уничтожить и одурачить человечество. Либо человечество побеждает, либо машины.

Решение
Чрезвычайно важно, чтобы все люди, которые в настоящее время выступают против системы, были конструктивны и старались по-настоящему помогать другим и открывать глаза на продолжение своей работы, чтобы их не втянули в Матрицу и не начали мыслить разрушительно. Между тем, мы ведем над темной силой, но это может измениться, результат еще не определен.
Не дайте себя одурачить различным циникам и людьми , которые думают только логически и говорят вам, что когда вы принимаете решения интуитивно, вы верите в ангелов, не подносите свой мобильный телефон к голове и живите здоровым, что вы наивны, экзотичны и вне себя. Не позволяйте им внушать вам, что вы верите в сказки и что реальный мир – это нечто другое. Это агенты, которые возвращают вас в невежество и хаос. Начать тратить время на дерьмо и не беспокоиться о том, что действительно важно. Так что ни вы, ни ваши близкие не смогут выполнить свою судьбу и перейти в Золотой Век человечества. Не подвергайте опасности свою важную миссию. Помните, что если вы упадете на своем пути, другие люди будут часто падать вместе с вами, что в противном случае привело бы вас на правильный путь.
Каждый человек заботится, и каждый человек, который стоит на правой стороне шахматной доски, может решить судьбу этого и нового мира. Но будьте осторожны! Только конструктивные люди войдут в новую систему. Никто из тех, кто сознательно обидел других, не пройдет. Будущее Золотого Века здесь приготовлено только для добрых людей.
Девушка из Индиго также сказала нам, что то же самое было в 2012 году. Мы все ждали перехода к Золотому веку, чего не произошло. Ибо мы не наполнили критическую массу сознательных людей, и поэтому энергии не активировались. В течение следующих нескольких лет у нас было время найти еще более конструктивных людей, которые бы пробудились и увидели правду. Не нужно пробуждать все человечество, но необходимо заполнить определенное число. Переход к золотому веку все еще возможен. Девушка из Индиго напоминает нам, что люди не могут ничего взять туда, и нет смысла преследовать материю и славу. Единственная действительно ценная вещь, ради которой вы родились здесь, – это переход в Золотой Век Человечества после того, как вы успешно преодолели все ловушки.

Важное послание всем тем, кто действовал против людей при жизни: это политики, законодатели, судьи, юристы, врачи, работники фармацевтической промышленности, исполнители, государственные служащие и другие, которые имеют неоправданную власть над другими в этой системе: Если вы действовали против людей и причиняли им боль, вы не войдете в Золотой Век. Согласно Законам Вселенной, вы не должны ограничивать другого человека, не убирать у него свободной воли и не должны преднамеренно причинять ему вред ни физически, ни морально.
Если вы нарушили его не только в личной жизни, но и в осуществлении своего призвания, вы – разрушительное существо, и от этой системы ожидать ничего хорошего нельзя. У вас есть один шанс «выкупиться». Вы положили в карман так называемого «Джокера», но вы должны использовать его сразу после прочтения этой статьи. Не ждите ничего, потому что у вас мало времени, чтобы все починить.

Крайне важно, чтобы все люди, которые ранее действовали против людей по указанию системы, немедленно поменяют направление и переходят на конструктивную сторону. Отныне вы не должны намеренно идти против любого человека. Вы не должны ошибочно ограничивать или наказывать кого-либо, а также создавать и принимать законы против людей. Вы не должны брать деньги бедным людям, врачи никогда не должны давать кому-либо какие-либо ядовитые лекарства с ужасными побочными эффектами и не должны никому вредить. Вы должны начать относиться ко всем людям с уважением, которого они заслуживают. Если ваша профессия не позволяет вам действовать конструктивно, очень важно, чтобы вы немедленно ушли и предупредили своих коллег, где они приносят вред человечеству и продадут себя системе. Вы были предупреждены. Политики обязаны переписывать законы для людей, а не бандитов и преступников.

Только созидательные существа, которые никому не причиняли вреда в жизни, или те, кто видит в последний момент и полностью переходит на другую сторону, перейдет в Золотой Век. Неважно, во что вы верите или в чем уверены. Единственное, что важно, это то, являетесь ли вы конструктивным существом, были ли вы хорошим и помогали ли на протяжении всей жизни. У тебя будет большое будущее. Если вы не были так хороши всю свою жизнь, у вас черная совесть, но вы поняли свою ошибку, теперь у вас есть последний шанс начать действовать конструктивно и, таким образом, достичь Золотого Века. Внимание, это относится и к вашему мышлению, которое должно быть конструктивным.

Людям, которые не входят в Золотой Век, потому что они действуют или думают деструктивно в 3D, нет будущего. Когда достигается критическое количество конструктивной энергии, система посылает энергию активации для перехода. После того, как конструктивная часть населения достигнет Золотого Века в 5D, разрушительные люди сгорят самовоспламенением, и их души никогда не смогут присоединиться к новой цивилизации. Ни люди, которые убили кого-то – человека или животное – ни люди с мутировавшими генами, не войдут в Золотой Век. Наряду с конструктивными людьми, животные также перейдут на 5D.
Девушка из Индиго говорит, что немногие люди, обладающие небольшой или большей властью, могут очень конструктивно влиять на исход игры и инициировать трансформацию. Если в вашей семье есть политики и люди из какого-либо государственного аппарата, девушка из Индиго просит вас представить им эту статью . Предположительно, даже если они очень убежденные.

Вызов
Нас попросили перевести это сообщение на несколько языков и распространить его на другие сайты. Читателям рекомендуется делиться этим текстом с друзьями, публиковать его в своих блогах, отправлять на альтернативные сайты для публикации, и, если они могут, на разных языках, переводить текст и распространять его в других странах. Это утверждение действительно для всей планеты, его не следует оставлять только в Чехии. В мире есть много других существ, которым нужно срочно его услышать.

Подготовлено авторским коллективом в Чешской Республике 28.12.2019. Оригинал и переводы на другие языки: https://aluska.org/vsem-dobrym-lidem-brzy-prejdeme-do-zlateho-veku-mame-pro-vas-pokyny-jak-vyhrat-nad-systemem/

Italsky – ITALIANO
A tutte le brave persone: Presto entreremo nell’età dell’oro, abbiamo istruzioni per voi su come sconfiggere il sistema
Una risposta alla domanda più importante: „Perché sono nato e perché sono qui?

Come funziona il sistema
Tutto inizia con la nascita. L’anima del bambino entra nell’embrione nel grembo materno con l’aiuto del Codice energetico durante il terzo mese di gravidanza. Così per ciascuno inizia un gioco. Ognuno ha due emisferi del cervello, uno destro e uno sinistro. L’emisfero destro è intuitivo e l’emisfero sinistro è logico. Dopo la nascita, inizia una „battaglia“ per ogni persona: la decisione tra l’emisfero destro e quello sinistro. L’intuizione molto spesso dice qualcosa di diverso dalla logica. Per la maggior parte delle persone, la logica vince perché corrisponde al sistema dominante che ci educa in questo modo. Subito dopo la nascita, il sistema (chiamato anche matrice) inizia ad attaccare il bambino con una forza terribile. Il cervello, ma soprattutto la ghiandola pineale e l’intuizione devono essere bloccati. Al bambino, nato come re e sovrano, viene insegnato dai suoi genitori che è stupido e dipendente, e che non può e non deve decidere nulla. Tutto viene o è gia stato deciso al posto suo. Se al bambino la decisione non piace, comincia a litigare o a piangere e i genitori lo puniscono. Questa è la fase preparatoria per l’ulteriore debilitazione del piccolo, perché deve prima rinnegare se stesso interiormente, in modo da accettare il programma completo della Matrice. Deve capire che è indegno, inferiore, stupido e inutile. È un bene che abbiamo un tale sistema che ci dice chi dobbiamo essere, a cosa dobbiamo credere e cosa dobbiamo fare della nostra vita.
Vi viene detto che non dovete pensare a niente di nuovo. Al posto vostro gia altre persone, che hanno capito meglio di voi, hanno già pensato a tutto e sarebbe una perdita di tempo se voi lo rifate. Molte persone pensano quindi che il pensiero indipendente non sia necessario, o non ne sono affatto capaci e devono costantemente chiedere ad altri cosa devono fare. Molte persone hanno paura di assumersi la responsabilità per la propria vita e della propria salute. Questo serve principalmente al grande beneficio dell’industria farmaceutica, della religione e di altri sistemi che succhiano dalla gente: l’energia, il tempo, la salute e il denaro.
Si creano così individui che non sono pericolosi per il sistema, ma lo formano essi stessi.
L’essere è stato immerso nella schiavitù e trasformato in una persona adatta al sistema.
Vi chiedete perché? La risposta: per non poter sfuggire alla schiavitù.
L’intero sistema è costruito in piramidi. In fondo ci sono le persone comuni e in cima ci sono le persone che le controllano. Ci sono due piramidi nel sistema: una piramide principale e una piramide laterale. Bisogna fare in modo che voi fate il giro esterno delle due piramidi, e non dovete perdervi dentro di esse. Il sistema cerca di impedirlo con tutti i mezzi. Vi mette trappole e metodi di ogni tipo, esche, pretese manipolatorie e ostacoli vari. La Matrix vi offre anche crediti per diventare schiavi del denaro. Poi ti ruba il tempo in modo che tu non possa affrontare la giusta vocazione e il motivo per cui sei nato qui. Il tempo in eccesso per le persone è un veleno per il sistema. Vi offre un lavoro o un progetto allettante a cui non potete dire NO. Oppure vi offre grandi hobby da ossessionare e con cui passare il tempo.
La piramide principale è dominata dai sei angeli caduti, che danno ordini al Vaticano e da lì questi ordini vengono passati ai livelli secondari. I livelli secondari sono le chiese, i governi, la polizia, i tribunali, le scuole, le leggi, gli uffici, i militari e tutte le autorità che controllano e contengono l’umanità.
La prossima trappola in questo sistema si chiama „pendolo“. Si tratta di un danno meccanico alle persone, come per esempio gli incidenti d’auto, gli omicidi e altri ostacoli sulla strada.
Poi vi viene offerto del cibo velenoso e quando lo mangiate entrate nella piramide secondaria. Questo per catturare tutte quelle persone che non si sono lasciate prendere dal denaro o dagli hobby… e che non si sono lasciate rubare il loro tempo. Il loro corpo comincia allora a desiderare il cibo malsano. La mente va male e poi dovete recarvi dal medico. La piramide laterale è un gigantesco apparato farmaceutico con tutti i suoi rappresentanti sotto forma di medici e farmaci tossici. Ognuno è responsabile del proprio corpo e non deve mai affidarlo ad altri.
Per tutto il tempo il sistema cerca di rubare anche la tua anima. Alcuni l’hanno anche data via volontariamente per soldi e fama.

Ma non abbiate paura, perché questa comunicazione è in realtà molto costruttiva. Si basa sulla richiesta della ragazza indaco con cui ci siamo incontrati personalmente. La ragazza ha grandi capacità extrasensoriali. Ha padroneggiato la levitazione, i viaggi astrali, ma soprattutto è chiaroveggente. Ha visto il futuro di questo pianeta e ci ha chiesto di trasmettere questo messaggio a tutti gli esseri umani.

Perché è stata creata questa matrice?
Immaginate un consiglio di sette anziani seduti intorno a una tavola rotonda. Tra loro regna solo l’amore e la bontà. Intendono creare un sistema nuovo e migliore e discutono insieme come dovrebbe essere. Ma poiché non sono d’accordo e non sono sicuri del risultato, concordano di provarlo prima. È secondo loro il modo migliore per costruire qualcosa senza errori e che abbia la più lunga durata possibile. Per il motivo che questo gioco, chiamato anche Matrix, è molto pericoloso, il consiglio degli Anziani si divide in un lato costruttivo e in un lato distruttivo. Il membro più saggio e onorato del gruppo ha suggerito di rimanere solo contro tutti gli altri. Tutti erano d’accordo. I suoi sei fratelli hanno deciso di giocare per il lato distruttivo, fino ai limiti più estremi.
Questo è un gioco, unico nel suo genere, importante in tutto l’universo e per il futuro dell’umanità. Siate lieti di poter partecipare volontariamente. Siamo una grande famiglia nell’universo, con molti miliardi di membri. Il Consiglio dei Sette ci ha permesso di partecipare volontariamente al loro gioco. Qui niente è reale, tutto è solo una simulazione. Colui che ti ha portato sul pianeta Terra sei tu stesso, e il tuo compagno è il tuo emisfero destro. Dovresti seguire le sue istruzioni per tutta la vita. Ogni essere umano viene qui utilizzato come figura, pero la sua giusta fonte si trova in una dimensione completamente diversa. La figura con cui vi muovete qui sul pianeta, è solo una piccola particella del vostro vero essere.
Il tempo non esiste, è stato simulato solo per questo gioco. Quindi, per il creatore della nuova civiltà alcuni milioni di anni sul nostro pianeta sono come un secondo.
Il Consiglio del Male ha permesso al Consiglio del Bene di incarnare 144.000 esseri luminosi e costruttivi per il gioco. Questi esseri conoscono la verità e dovrebbero aiutare l’umanità a vincere.
Stiamo partecipando ad un esperimento in cui o l’umanità vincerà sulle macchine e si fonderà una nuova civiltà e l’età dell’oro, oppure le macchine vinceranno su gli umani e la sesta matrice finirà male e distruttivamente per gli umani.
Il lato distruttivo ha stabilito che si può giocare solo fino alla 6° Matrice, dove si deve prendere una decisione. Tutti e 5 i sistemi precedenti sono stati distrutti dalla guerra nucleare. Ora il gioco è finito.
Su un lato della scacchiera c’è il potere costruttivo dell’universo insieme ai 144.000 esseri luminosi e agli altri esseri umani costruttivi, e sull’altro lato della scacchiera, come potere contraddittorio, ci sono i „sei angeli caduti“ insieme a tutte le trappole del sistema, che si suppone distruggano e otturino l’umanità. O vincono gli umani, o vincono le macchine.

La soluzione
Diventa davvero importante che tutte le persone che sono attualmente contro il sistema e che lavorano siano costruttive e cerchino di aiutare gli altri e di fargli aprire gli occhi. Dovrebbero perseverare nel loro lavoro e non lasciarsi abbattere dalla matrice. Non dovrebbero iniziare a pensare in modo distruttivo. Finora siamo in testa contro la forza oscura. Ma può ancora cambiare. Il risultato non è ancora stato deciso.
Non fatevi ingannare da vari cinici o da persone che pensano solo con e trammite la logica. Ti diranno che sei ingenuo, che sei esotico e che sei ingenuo se decidi solo con e trammite l’intuizione, se credi negli angeli, se vivi sano e non tieni il cellulare alla testa. Non lasciatevi convincere a credere alle favole e che il mondo reale è qualcosa di completamente diverso.
Perché questi sono agenti che dovrebbero gettarti di nuovo nell’ignoranza e nel caos. Vogliono che sprechiate il vostro tempo con le sciocchezze e non vi occupiate delle cose veramente importanti. Così facendo, vogliono cercare di impedire a voi e ai vostri cari di compiere il vostro destino e di entrare nell’età dell’oro. Non lasciate che la vostra piu importante vocazione sia minacciata. Ricordate, se cadete sulla vostra strada, il più delle volte cadranno anche altre persone che altrimenti mettereste sulla buona strada.
Ogni persona conta, e ogni individuo che si trova sul lato destro della scacchiera può decidere il destino di questo mondo, e del nuovo mondo. Ma attenzione! Solo le persone costruttive possono entrare nel nuovo sistema. Nessuno che abbia deliberatamente fatto del male agli altri ascenderà. Il futuro dell’età dell’oro è preparato qui solo per le persone buone e gentili.

La ragazza indaco ci ha anche detto che nel 2012 è stato esattamente lo stesso. Tutti ci aspettavamo il passaggio all’età dell’oro, ma non si è arrivati a questo, perché non abbiamo raggiunto la massa critica delle persone coscienti, e quindi le energie non sono state attivate. Per questo abbiamo ottenuto una tregua di qualche anno in modo tale che apparisscono piu persone costruttive, che si svegliano e vedono la verità. Non è necessario che tutta l’umanità si svegli. Ma è necessario raggiungere un certo numero. Il passaggio all’età dell’oro è ancora possibile. La ragazza indaco ci ricorda che la gente non può prendere dietro nulla da qui e quindi non ha senso cercare la materia e la fama. L’unica cosa davvero preziosa e il motivo per cui siamo nati qui è l’ascesa nell’età dell’oro dell’umanità dopo aver superato con successo tutte le trappole.

Un messaggio importante per tutti coloro che hanno agito contro l’umanità nel corso della loro vita. Questi sono: politici, legislatori, giudici, avvocati, medici, impiegati dell’industria farmaceutica, esecutori testamentari, impiegati statali e altri che hanno un potere ingiustificato su altre persone in questo sistema. Anche voi riceverete quello che vi meritate

Se avete agito contro gli esseri umani ed avete fatto loro del male, non arriverete all’età dell’oro. L’universo ha le sue leggi. Sono le leggi del bene. In sostanza, quelli che sono in contrasto con le leggi terrene. Sono validi anche in questo gioco. Secondo le leggi dell’universo, non si puo limitare un’altro essere umano, togliergli il libero arbitrio e fargli del male in alcun modo, né fisicamente né mentalmente.

Se avete violato questo non solo nella vostra vita privata, ma anche nella vostra vita professionale, appartenete agli esseri che agiscono in modo distruttivo. E non c’è niente di buono ad aspettarvi in questo sistema. Hai un’ultima possibilità di „riscattarti“. Avete in tasca il cosiddetto „Joker“, che dovete usare subito dopo aver letto questo articolo. Ma non aspettate, perché non vi resta molto tempo per sistemare tutto.

È assolutamente necessario che tutte le persone che in passato hanno agito contro le persone a causa degli ordini del sistema, cambino immediatamente direzione e passino al lato costruttivo. D’ora in poi non potrete più agire consapevolmente contro una persona. Non potete più limitare o punire nessuno volutamente. Non potete più approvare leggi che sono contro il popolo. Non si devono prendere soldi dai poveri con la forza. I medici non devono mai più somministrare medicinali velenosi con terribili effetti collaterali alle persone e non si deve mai più fare del male a nessuno.

Bisogna iniziare a comportarsi con il necessario rispetto nei confronti di tutte le persone. Se la vostra professione non vi permette di agire in modo costruttivo, è necessario che vi licenziate immediatamente. Dovete proteggere i vostri colleghi da danni all’umanità e da danni a voi stessi.

Non importa in cosa crediate o in cosa il vostro credo vi metta in guardia dal vendevi al sistema. Siete stati avvertiti. I politici sono obbligati a riscrivere le leggi in modo che siano buone per il popolo e non per i mafiosi e i criminali.

Solo gli esseri costruttivi che non hanno fatto del male a nessuno entreranno nell’età dell’oro. Ma anche quelli che si svegliano all’ultimo minuto e hanno cambiato sponda. L’unica cosa importante è se siete esseri costruttivi, se siete stati gentili con tutti durante la vostra vita e li avete aiutati. Vi aspetta un grande futuro.
Se non sei stato molto gentile per tutta la vita e hai la coscienza sporca, ma hai riconosciuto i tuoi errori, allora hai ancora la possibilità di agire in modo costruttivo all’ultimo momento e di entrare così nell’età dell’oro. Attenzione, lo stesso vale per il vostro pensiero, che deve diventare anche costruttivo.

Alle persone che non entrano nell’età dell’oro perché agiscono o pensano in modo distruttivo, non aspettera un altro futuro qui, nella 3D. Dopo aver raggiunto la quantità critica di energia costruttiva, il sistema invierà un’energia di attivazione, che eseguirà la transizione. Dopo che la parte costruttiva della popolazione salirà all’età dell’oro nella 5D, le persone distruttive saranno bruciate dalla combustione spontanea e le loro anime non potranno mai diventare membri della nuova civiltà. Inoltre, nessuno che abbia ucciso qualcuno durante la sua vita – sia esso un umano o un animale – nemmeno le persone con i geni mutati, entrerà nell’età dell’oro. Insieme alle persone costruttive, anche gli animali entrano nella 5D.
La ragazza indaco dice inoltre che anche alcune persone le quali hanno un piccolo o grande potere possono influenzare il risultato del gioco in modo molto costruttivo e innescare la trasformazione.
La Ragazza Indaco vi chiede, se ci sono politici o persone di qualsiasi apparato statale nella vostra famiglia, di presentare loro questo articolo. Anche nel caso, se sono molto testardi.

La sfida
Ci è stato chiesto di tradurre questo messaggio in diverse lingue e di inviarlo ad altri siti web. Chiediamo ai lettori di condividere questo testo con i loro amici, di pubblicarlo sui loro blog, di inviarlo a siti alternativi per la pubblicazione e, se parlano lingue, di continuare a tradurlo e distribuirlo in altri paesi. Questo messaggio è valido per tutto il pianeta e non deve rimanere solo nella Repubblica Ceca. Ci sono molti altri esseri al mondo che hanno bisogno di saperlo.

Preparato da un team di autori nella Repubblica Ceca. Originale e traduzioni: https:/aluska.org/vsem-dobrym-lidem-brzy-prejdeme-do-zlateho-veku-mame-pro-vas-pokyny-jak-vyhrat-nad-systemem

Maďarsky – MAGYAR
Minden jóindulatú embernek: nemsokára az Aranykorba lépünk; elmondjuk, hogyan lehet a rendszert legyőzni.
Az egyik legfontosabb és legegyszerűbb kérdésre keressük a választ: Miért születtem meg, és mit keresek itt?

Hogyan működik a rendszer?
Minden a születéssel kezdődik. Egy energiakód segítségével a gyermek lelke belép az anya méhében növekedő embrióba a várandósság első trimeszterében. Ezzel kezdődik meg minden lény számára a játék. Mindenki egy jobb és egy bal agyféltekével rendelkezik, a jobb az intuitív, a bal pedig a logikus agyfélteke. A világra jövetel után megkezdődik ennek a két agyféltekének a „harca“: a választás a jobb és a bal agyfélteke között. Az intuíció sokszor merőben mást sugall, mint a logika. A legtöbb embernél a logika győz, mert ez megfelel uralkodó társadalmi modellnek, amiben felnövünk. A rendszer (amit mátrixként is nevezünk) a megszületéssel azonnal szörnyű erővel támad a gyermekre. A cél az agy, különösen a tobozmirigy és az intuíció blokkolása. A gyermeknek, aki erede-tileg királyként és teljesen szuverénen érkezett, a szülei azt tanítják, hogy buta, önállótlan és döntésképtelen. Ezért mindent helyette és nélküle döntenek el. Ha a döntés a gyermek-nek nincs ínyére, akkor veszekedni vagy sírni kezd, amire a szülők büntetéssel válaszol-nak. Ez a gyermek elnyomásának előkészítő lépése, mivel először önmagát kell ahhoz megtagadnia, hogy a mátrix teljes programját sajátjának fogadja el. Ahhoz, hogy meg-értse, hogy méltatlan, értéktelen, buta és felesleges, azt mondják neki, hogy még jó, hogy létezik egy olyan rendszer, ami megmondja, hogy kik vagyunk, miben kell hinnünk és mit kell a saját életünkkel kezdenünk.
Elmondják nektek, hogy ne találjatok ki semmi újat, nincs szükség rá, mert korábban már mások mindent kitaláltak nektek, akik jobban értettek hozzá, ezért ez csak puszta időpocsékolás lenne. Ezért az önálló gondolkodást sok ember szükségtelennek tartja, vagy éppen nem is képes rá, és állandóan másokat kérdez meg, hogy mit is kell tennie. Sokan félnek a saját életükért és egészségükért felelősséget vállalni. A gyógyszeripar, a vallások és más rendszerek legnagyobb örömére, amik így elszívják az emberek ener-giáját, idejét, egészségét és pénzét.
Így jönnek létre azok az egyedek, akik a rendszerre nem veszélyesek, hanem inkább azt építik.
Az egyed lebukik a rabszolgaságba, és egy – a rendszert igenlő – személlyé alakul át.
Vajon miért van ez így? Azért, hogy ne tudjatok kibújni a rabszolgaság intézménye alól. Az egész rendszer piramisszerűen épül fel. Alul azok a közönséges emberek vannak, akiken a fentiek uralkodnak. A rendszerben két piramis található: egy fő és egy mellékpiramis. Mindkét piramist ki kell kerülnötök, nem szabad a piramisokon belül eltévednetek. A rendszer ezt minden eszközzel meg akarja akadályozni. Mindenféle csapdákat, csábító lehetőségeket, hamis szükségleteket és más akadályokat állít az utatokba. A mátrix még kölcsönt is nyújt, hogy a pénz rabszolgái legyetek. Elrabolja az időtöket, hogy azzal, amiért valójában idejöttetek, a valódi hivatásotokkal ne tudjatok foglalkozni. Az emberek szabad-ideje a rendszer halálos mérge, ezért a rendszer olyan csábító munkát vagy projektet kínál, amire nem lehet nemet mondani. Vagy épp olyan nagyszerű tevékenységeket kínál, ami függőséget okoz, és amivel eltelik az időtök.
A Vatikán utasításait a fő piramist uraló 6 bukott angyaltól kapja, amiket aztán onnan továbbítanak a másodlagos szintekre. A másodlagos szintek közé tartoznak az egyházak, kormányok, rendőrség, bíróságok, iskolák, törvények, hivatalok, katonaság és minden közhatalmi intézmény, ami uralja és korlátozza az embereket.
A rendszer másik csapdája a „inga“. Az ember fizikai testének tönkretételéről van szó, pl. autóbalesetekkel, gyilkosságokkal és egyéb módokon, ami tovább akadályozza az embereket az útjuk folytatásában.
Mérgező ételekkel etetnek, és ha végül ezeket megeszitek, akkor a mellékpiramisba kerültök. Ezt azoknak az embereknek szánják, akiket a pénzen vagy hobbin keresztül nem lehetett befogni, és akik nem engedték ellopni az idejüket. A testük egészségi állapota leromlik. Testileg és lelkileg leépültök, úgy, hogy aztán orvoshoz mentek. A mellékpiramis ugyanis egy gigantikus gyógyszeripari gépezet, mely orvosok és mérgező gyógyszerek formájában ölt testet. Az ember a saját teste feletti felelősségét nem szabadna és nem kellene átruháznia senkire. A rendszer mindenkor megpróbálja ellopni a lelketeket is. Sőt, néhányan közületek önként adták el a lelküket a hírnévért és a pénzért.
De ne aggódjatok, valójában ez a közlemény konstruktív/építő jellegű. Egy indigó lány kérése nyomán született meg, akivel személyesen találkoztunk. Különleges képessé-gekkel rendelkezik: képes levitálni, asztráltestben utazni, de még inkább kiváló látnok. Látja a Föld bolygó jövőjét, és megkért minket, hogy továbbítsuk üzenetét az emberiségnek.

Miért hozták létre a mátrixot?
Képzeljetek el 7 bölcs öreget egy kerek asztal körül tanácskozva. Közöttük csak szeretet és jóindulat van. Egy jobb, felsőbbrendű rendszer létrehozásában egyeztek meg, és éppen megbeszélik, ez milyen is legyen pontosan. Mivel nem lehetnek biztosak a végeredményben, abban egyeznek meg, hogy először letesztelik a terveiket. Ez a legjobb megoldás arra, hogy olyan rendszert építsenek, ami nem mutat hiányosságokat, és amennyire csak lehetséges, hosszú ideig fennmarad. Ezért a tanács egy építő és egy romboló részre szakad, hogy egy veszélyes játékon belül – amit mátrixnak neveznek – szerepet kapjon. A legbölcsebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő tag azt javasolja, hogy a többiekkel szemben egyedül játszik. Mindenki beleegyezik. A másik 6 tanácstag elhatározza, hogy a romboló oldal szerepének eljátszásához minden lehetséges eszközt bevetnek. Ez egy kozmikus jelentőségű játék, és az emberiség számára megismétel-hetetlen. Hálásak lehetünk, hogy részt vehetünk benne. Az univerzum sok ezermilliárd tagból álló óriási család. A 7 bölcs öreg megengedte, hogy szabadon döntve részt vegyünk a játékban. Semmi sem valódi, amit a Földön tapasztaltok, minden egy szimuláció része. Aki erre a bolygóra küldött titeket, azok Ti magatok vagytok, és a lenti sötétségen keresztül a jobb agyfélteke segítségével juttok keresztül, aminek útmutatásaira egész életetek során hallgatnotok kellett volna. Mindenki, aki a Földön él, egy bábu, aminek a valódi forrása azonban egy másik dimenzióban található. A bábu, amit a Földön mozgattok, csak egy kis része az igazi lényeteknek. Az idő valójában nem létezik, csak a játék működtetésére hozták létre. Ezért a civilizáció Teremtőinek 2 millió év a bolygón egy pillanatnak tűnik.
A destruktív/romboló oldal a jó oldalnak 144.000 konstruktív fénylény inkarnációját engedélyezte a játékhoz.Ezek a lények ismerik az igazságot, és segítséget nyújtanak az emberiségnek a jó győzelméhez. Mi mindannyian egy kísérlet részesei vagyunk, amiben vagy az emberiség arat győzelmet a gépek felett, és egy új civilizációt és az Aranykort hozzák létre, vagy a gépek győznek az emberek felett és belépünk a 6. mátrixba, ami az emberiség számára a pusztulást jelenti.
A destruktív oldal meghatározta, hogy a játékot csak a 6. mátrixig játszhatjuk, amikor az emberiségnek döntenie kell. Az előző 5 civilizáció mind egy atomháború során pusztult el. Most be kell fejezni a játékot. A sakktábla egyik oldalán állnak az univerzum építő erői a 144.000 fénylénnyel és a konstruktív emberekkel, míg a sakktábla másik oldalán a „hat bukott angyal“, a rendszer buktatóival együtt áll, amelyek az emberiséget félrevezetni és elpusztítani hivatottak. Vagy az emberiség nyer, vagy a gépek.

A megoldás
Ez egy üzenet azoknak, akik jelenleg a rendszer ellen fellépnek/rendszerellenesek, fontos, hogy konstruktívak maradjanak, ha másoknak segítenek, az igazság felismerésében. Tevékenységeikben mindig állhatatosnak kell maradniuk, nem szabad, hogy a mátrix eltérítse az útjukról. Ne kezdjenek el destruktívan gondolkodni. Most éppen nyerésre állunk a sötét oldal ellen, de ez még megváltozhat. Ez az eredmény még nem végleges.
Ne hallgassanak a cinikusokra, vagy a csak logikusan gondolkodókra, hogy, amennyiben az intuíciójukra hallgatnak, az angyalokban hisznek és egészségesen táplálkoznak, akkor furcsák, naivak és buták lennének.Tudomást se vegyenek arról, ha azt mondják, hogy ezek tündérmesék, és a való világ egészen másként működik. Ügynökök ezek, akik a tudatlanságba és a káoszba akarnak visszahúzni.
A rendszer azt szeretné, ha az időtöket értelmetlen és szükségtelen dolgokkal töltenétek el, hogy ne azzal foglalkozzatok, ami valóban fontos, és így se Te se a szeretteid ne tudják betölteni valódi feladatukat és ne tudjanak belépni az Aranykorba. A küldetésetek rendkívül fontos mind Nektek, mind az emberiségnek, ezért semmiért ne kockáztassátok azt. Ne feledd, ha úgy döntesz, hogy megszakítod földi küldetésed, az másokra is hatással van, akiket, ha itt maradtál volna, a cselekedeteiddel a helyes útra terelhettél volna. Minden emberi élet fontos, és mindenki, aki a sakktábla konstruktív oldalán áll, eldöntheti ennek és az eljövendő világnak a sorsát. De vigyázat: csak a konstruktív emberek lépnek majd be az Aranykorba, akik másoknak szándékosan ártanak, azok nem haladhatnak át. Az eljövendő Aranykor csak azoknak készül, akik jók és barátságosak.
Az indigólány azt mondta nekünk, hogy most is ugyanannyi az esélyünk, mint 2012-ben volt. Akkor mindannyian az Aranykor eljövetelére vártunk, de nem érkezett meg, mivel az átalakuláshoz szükséges energiákat nem engedték szabadon, hiszen az emberiség nem rendelkezett a tudatos emberek kritikus tömegével. Adtak még az emberiségnek egy kevés időt, hogy még több konstruktív ember felébredjen és az igazságot felismerje. Nem minden embernek kell felébrednie, de el kell érni egy bizonyos mennyiséget. Az átmenet az Aranykorba még mindenki előtt nyitva áll.
Az indigólány arra emlékeztet, hogy erről a világról semmit sem tudunk elvinni, ezért értelmetlen az anyagi javak felhalmozása, vagy a hírnév szerzésére való törekvés. Ami igazán értékes dolog, ami miatt Ti is megszülettetek, az Aranykorba való átmenet, ami akkor jön el, ha minden csapdát kikerültök.

És egy fontos üzenet azoknak, akik az életük során másoknak ártottak: itt első-sorban a politikusokhoz, törvényhozókhoz, bírókhoz, orvosokhoz, a gyógyszeripar-ban dolgozókhoz, hóhérokhoz, kivégzőosztagosokhoz, hivatalnokok és hatalmukkal visszaélő köztisztviselőkhöz, a köz szolgálatában állókhoz szólunk. Ha más ember-nek ártottak, kárt okoztak, akkor nem léphetnek be az Aranykorba. Az Univerzális Törvények értelmében nem korlátozhatják szándékosan az embertársaikat szabad akaratuk gyakorlásában, sem fizikai sem szellemi értelemben nem árthatnak senkinek. Amennyiben ezen törvény ellen akár a magánéletében, akár a hivatása gyakorlása közben vétett, akkor olyan lénnyé vált, aki destruktívan cselekszik, és aki semmi jóra nem számíthat ebben a rendszerben. Kapnak még egy utolsó esély a „megváltásukra“. Azonban a Joker kártyával, ami a zsebükben lapul, ezen üzenet elolvasása után azonnal élnie kell, ne késlekedjen, mert már nincs sok idő hátra.

Elengedhetetlen, hogy azok, akik a rendszer hatására más embereknek ártottak, azonnal változtassanak a hozzáállásukon, és térjenek át a konstruktív oldalra. Ettől kezdve nem fordulhatnak embertársaik ellen, nem megengedett nekik bárkit indokolatlanul korlátozni és megbüntetni, sem emberellenes törvényeket hozni, vagy a szegényektől pénzt elvenni. Azok, akik közülük az orvosi hivatást gyakorolják, senkinek nem adhatnak borzalmas mellékhatásokat okozó, mérgező gyógyszereket, és nem árthatnak (szándékosan) senkinek. Fontos, hogy kezdenek el tiszteletteljesen bánni azokkal az emberekkel, akik ezt megérdemlik. Ha a hivatásuk nem engedi meg, hogy konstruktívan cselekedjenek, akkor mindenképpen lépjenek ki, és figyelmeztessék a kollégáikat, hogy milyen következményekkel jár, ha továbbra is a rendszer szabályai szerint járnak el, és nem hagynak fel káros cselekedeteikkel. Figyelmeztettük őket. A politikusoknak lehetőségük van és kötelesek is a törvények átírására, úgy, hogy azok az emberek hasznára váljanak és ne a maffiózókat és a bűnözőket segítsék. Nem számít, hogy milyen vallási felekezethez tartoznak, vagy, hogy hisznek-e egyáltalán valamiben, az egyetlen, ami számít, hogy konstruktív lények-e, segítőkészek-e,. Azok, akik így cselekszenek, szép jövő előtt állnak. Csak a konstruktív emberek, akik életük során senkinek sem ártottak/senkit meg nem sértettek, valamint azok, akik az utolsó pillanatban felébredtek és a jó oldalhoz csatlakoztak, fognak az Aranykorba belépni. Ha lelkiismeretfurdalásod van, és felismerted a hibádat, most van egy utolsó esélyed arra, hogy konstruktívan cselekedj, és így átlépj az Aranykorba. De legyetek óvatosak: az építő szándék a gondolatokra is érvényes, amelyeknek éppúgy pozitívnak kell lenniük. A gondolatoknak hatalmas ereje van, ahogy az átalakulás enerigiáit befolyásolják, úgy a cselekedeteitekét is. Azok számára nincs jövő a 3. dimenzióban, akik a destruktív cselekedeteik vagy gondolataik miatt nem léphetnek az Aranykorba.

Amint a konstruktív energiák elérik a kritikus mennyiséget, a rendszer az átmenethez szükséges energiakódot elküldi, míg az emberiség konstruktív része eléri az 5. dimenziót, a destruktív rész öngyulladásban pusztul el, és az ő lelkeik sosem léphetnek be az új civilizációba. Az Aranykorban nem lesz helye olyanoknak, akik embert vagy állatot öltek, az elfajzott embereknek, akiknek mutáns génjeik vannak stb.
A konstruktív emberekkel együtt állatok is áthaladnak az 5. dimenzióba.

Az indigólány azt mondta, hogy még néhány olyan, több-kevesebb hatalommal és befolyással bíró ember is lesz, aki valóban pozitívan befolyásolja a játék végeredményét. Ha a családodban van politikus, vagy olyan, aki az államigazgatásban dolgozik, akkor az indigólány arra kér Titeket, hogy mutassátok meg nekik ezt az üzenetet, függetlenül a makacsságuktól.

A kihívás
Arra kér minket, hogy ezt az üzenetet a lehető legtöbb nyelvre fordítsuk le, és az egész világon terjesszük.
Arra bátorít, hogy az üzenetet az olvasó minél több helyen tegye közzé az interneten, blogján, ossza meg családtagjaival és barátaival. Ha több nyelven is beszél, akkor fordítsa le az anyanyelvére és terjessze hazájában és a világban. Ez az üzenet rendkívül fontos, és az egész bolygónak szól. Közzététele nem állhat meg Csehország határainál, hanem jóval azon túlra is el kell hogy jusson. Rengeteg lény van még a világon, akinek erről az üzenetről sürgősen tudomást kell szereznie.
Forrás: https://aluska.org/vsem-dobrym-lidem-brzy-prejdeme-do-zlateho-veku-mame-pro-vas-pokyny-jak-vyhrat-nad-systemem/#ENGLISH

Holandsky – NEDERLANDS
Aan alle goede mensen: Weldra zullen we het Gouden Tijdperk binnengaan. Wij hebben aanwijzingen voor jullie, hoe jullie het systeem kunnen overwinnen.
Een antwoord op de allerbelangrijkste vraag: „Waarom ben ik geboren en wat is mijn opdracht hier?“

Hoe functioneert het systeem?
Alles begint bij de geboorte. De ziel van het kind verbindt zich in de derde maand van de zwangerschap met behulp van een energie-code met het embryo in de buik van de moeder. Daarmee begint voor ieder van ons een spel. Iedereen heeft twee hersenhelften, een linker en een rechter. De rechter hersenhelft is intuïtief, de linker logisch. Na de geboorte begint bij ieder mens een „gevecht“: de keuze tussen de linker of de rechter hersenhelft. De intuïtie zegt vaak iets heel anders dan de logica. Bij de meeste mensen wint de logica, omdat die het beste overeenkomt met het systeem dat ons zo opvoedt. Meteen na de geboorte begint het systeem (ook matrix genaamd) het kind met vreselijke kracht aan te vallen. De hersenen en in het bijzonder de pijnappelklier (epifyse) moeten geblokkeerd worden. Het kind dat soeverein als een koning ter wereld kwam werd, en wordt, door zijn ouders te kennen gegeven dat het dom en onzelfstandig en niets zelf kan en mag beslissen. Alles wordt voor hem en in plaats van hem beslist. Wanneer hem iets niet bevalt begint het tegen te stribbelen of te huilen en wordt het door de ouders bestraft. Dit is de voorbereidende fase voor de verdere debilisering van de kleine mens, want hij moet eerst zichzelf innerlijk verloochenen zodat hij daarna ook het complete programma van de matrix accepteert. Hij moet begrijpen dat hij onwaardig, minderwaardig, dom en overbodig is. Goed dat we een systeem hebben dat ons vertelt wie we moeten zijn, wat we moeten geloven en wat we met ons eigen leven moeten doen.
Men zegt jullie dat jullie niets nieuws hoeven en mogen bedenken omdat vroeger voor jullie en in plaats van jullie andere mensen, die het beter wisten dan jullie, alles al bedacht hebben. Het zou pure tijdverspilling zijn. Veel mensen vinden daarom zelfstandig denken onnodig of zijn er helemaal niet meer toe in staat en moeten steeds iemand anders vragen wat ze moeten doen. Velen zijn bang de verantwoordelijkheid voor het eigen leven en de eigen gezondheid zelf te nemen. Dit is vooral in het belang van de farmaceutische industrie, de religie en andere systemen die op deze manier de mensen van hun energie, tijd, gezondheid en geld beroven. Zo ontstaan geïsoleerde individuen die voor het systeem ongevaarlijk zijn en zelfs helpen het mee in stand te houden.
Het ware wezen van de mens is in slavernij geraakt en tot een persoon geworden die instemt met het systeem.
Jullie vragen je af waarom dit zo is? Zodat jullie niet uit jullie slavernij kunnen vluchten. Het hele systeem is opgebouwd uit piramiden. Helemaal onderaan bevinden zich de gewone mensen en bovenaan de mensen die hen overheersen. Er zijn twee piramides in het systeem: een hoofdpiramide en een nevenpiramide. Jullie moeten om beide piramides heen lopen, jullie mogen er niet binnenin de weg kwijtraken. Het systeem probeert dit met alle mogelijke middelen te vermijden en plaats alle mogelijke valkuilen, methodes lokmiddelen, manipulaties en hindernissen in de weg. De matrix biedt jullie ook kredieten aan opdat jullie slaven van het geld worden. Ze rooft ook jullie tijd zodat jullie je niet meer bezig kunnen houden met het vinden van jullie ware roeping en de reden waarom jullie hier geboren zijn. Tijd in overvloed voor de mensen is puur vergif voor het systeem. Het biedt jullie verlokkend werk aan, of een project waar je geen NEE tegen kan zeggen. Of het biedt jullie fantastische hobby’s waardoor jullie bezeten zijn en jullie daaraan jullie tijd besteden.
De hoofdpiramide wordt beheerst door de zes gevallen engelen die bevelen aan het Vaticaan doorgeven. Van daaruit worden ze dan verder geleid naar een secundair niveau, gevormd door kerken, regeringen, politie, gerechtshoven, scholen, wetten, bureaucratische instellingen, defensie, en alle andere autoriteiten die de mensheid beheersen en beperken.
De volgende val van dit systeem heet „pendel“. Het gaat hierbij om een mechanische beschadiging van de mensen, zoals bijvoorbeeld door auto-ongelukken, moorden en andere hindernissen op hun weg.
Jullie krijgen giftige voedingsmiddelen aangeboden en als jullie daarvan eten komen jullie in de nevenpiramide terecht. Hierin moeten alle mensen terecht komen die zich niet door hobby’s of geld hebben laten vangen en niet hebben toegelaten dat hun tijd gestolen wordt. Hun lichaam begint dan naar het ongezonde eten te verlangen. Jullie toestand gaat achteruit en jullie bezoeken een arts. De nevenpiramide is namelijk een gigantisch farmaceutisch complex dat vertegenwoordigd wordt door artsen en giftige medicijnen. Ieder mens draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen lichaam en mag het nooit aan iemand anders toevertrouwen.
De hele tijd probeert het systeem ook jullie ziel te stelen. Sommige mensen hebben ze zelfs vrijwillig afgegeven in ruil voor geld en roem.
Maar heb geen angst want deze boodschap is in werkelijkheid heel constructief. Ze is ontstaan op verzoek van het indigomeisje dat we persoonlijk hebben ontmoet. Dit meisje heeft sterke paranormale vermogens. Ze beheerst levitatie, astraal reizen, maar vooral is zij helderziend. Ze heeft de toekomst van deze planeet gezien en heeft ons gevraagd om deze boodschap aan alle mensen door te geven.

 Waarom werd deze matrix gecreëerd?
Stelt U zich een raad voor van zeven oudsten die aan een ronde tafel zitten. Onder hen heerst alleen maar liefde en goedheid. Ze zijn van plan een nieuw, beter systeem te stichten en bespreken met elkaar hoe dat er moet uitzien. Maar omdat ze het niet eens worden en niet zeker zijn over het resultaat, gaan ze ermee akkoord om het eerst te testen. Dit is de beste oplossing om iets zonder fouten op te bouwen dat een lange levensduur moet hebben. Daarom verdeelde zich de raad van oudsten voor het gevaarlijke spel, ook matrix genaamd, in een constructieve en een destructieve kant. Het wijste en meest geëerde lid van de raad stelde voor om alleen tegenover de anderen te blijven. Iedereen was akkoord. Zijn zes broeders hebben besloten om voor de destructieve kant tot de extreemste grenzen te spelen.
Het gaat hier om een spel dat van belang is voor het hele universum en uniek is voor de toekomst van de mensheid. Wees blij dat jullie daar vrijwillig aan deel kunnen nemen. Wij zijn een grote kosmische familie met miljarden leden. Het werd ons door de Raad van Zeven toegestaan om vrijwillig aan hun spel deel te nemen. Niets hier is werkelijk, alles is slecht simulatie. Jullie zelf zijn degenen die jullie naar deze planeet Aarde hebben gebracht en jullie begeleider is jullie rechter hersenhelft. Zijn aanwijzingen moeten jullie heel jullie leven volgen. Ieder mens wordt hier als figuur ingezet terwijl zijn ware bron zich in een heel andere dimensie bevindt. De figuur waarmee jullie je hier op deze planeet bewegen is maar een klein gedeelte van jullie ware wezen.
Tijd bestaat niet, hij werd alleen maar voor dit spel gesimuleerd. Daarom zijn voor de scheppers van de nieuwe beschaving een paar miljoen jaren op onze planeet als een seconde.
De raad van de slechten heeft de raad van de goeden voor het spel de incarnatie van 144.000 constructieve lichtwezens toegestaan. Deze wezens kennen de waarheid en moeten de mensheid aan de overwinning helpen.
We nemen deel aan een experiment waarin, hetzij de mensheid wint van de machines en een nieuwe beschaving en een Gouden Tijdperk worden gesticht, of de machines van de mensen winnen en de zesde matrix voor de mensen slecht en destructief zal eindigen.
Der destructieve kant heeft bepaald dat men het spel maar tot de zesde matrix spelen kan; daarin moet de beslissing vallen. Alle vijf voorgaande systemen werden door een kernoorlog vernietigd. Nu loopt het spel ten einde.
Aan de ene kant van het schaakbord staat de constructieve kracht van het universum, samen met de 144.000 lichtwezens en de andere constructieve mensen en aan de andere kant van het schaakbord staan de „zes gevallen engelen“ samen met alle valkuilen van het systeem, als tegenkracht om de mensheid te vernietigen en dom te houden. Òf de mensen winnen, òf de machines.

De oplossing
Het is echt belangrijk dat alle mensen die op dit moment tegen het systeem zijn en er tegenin gaan, constructief zijn en hun best doen om anderen te helpen en hun de ogen te openen. Ze moeten volharden in hun werk en zich niet door de matrix naar beneden laten halen. Ze mogen niet beginnen destructief te denken. Op het moment zijn we sterker dan de donkere kracht, maar dit kan nog veranderen. De uitkomst is nog onbeslist.
Laat jullie niet voor de gek houden door allerlei cynici of mensen die alleen maar met en via logica denken. Ze zullen jullie vertellen dat jullie exoten zijn en naïef wanneer jullie alleen met en via intuïtie beslissingen nemen, aan engelen geloven, gezond leven en niet jullie mobiele telefoon aan het oor houden. Laat je niet aanpraten dat jullie aan sprookjes geloven en dat de ware wereld er heel anders uitziet.
Het zijn namelijk agenten die jullie terug moeten storten in onwetendheid en chaos. Ze willen dat jullie je tijd verdoen met onzin en je niet met echt belangrijke zaken bezighouden. Daarmee proberen ze te bereiken dat jullie en jullie geliefden niet je eigen lot vervullen en het Gouden Tijdperk kunnen binnengaan. Breng jullie belangrijke roeping niet in gevaar. Bedenk dat wanneer jullie onderweg vallen, er dan vaak ook andere mensen vallen die jullie anders op de goede weg hadden kunnen brengen. Ieder mens telt en elk individu dat aan de goede kant van het schaakbord staat kan beslissen over het lot van deze en ook van de nieuwe wereld. Maar pas op! Alleen de constructieve mensen komen in het nieuwe systeem. Niemand die anderen expres pijn heeft gedaan, zal opstijgen. De toekomst van het Gouden Tijdperk is alleen maar voorbestemd voor de goede en lieve mensen.

Het indigomeisje heeft ons ook gezegd dat er in 2012 precies hetzelfde op het spel stond. Allen verwachtten de overgang naar het Gouden Tijdperk, die echter niet plaatsvond. We hebben namelijk de kritische massa van bewuste personen niet bereikt en daarom werden de energieën niet geactiveerd. We hebben daarom een paar jaar respijt gekregen, zodat er nog meer constructieve mensen kunnen verschijnen die ontwaken en de waarheid zullen zien. Het is niet nodig dat de hele mensheid wakker wordt, maar wel om een bepaald aantal te bereiken. Het is nog steeds mogelijk het Gouden Tijdperk binnen te gaan. Het indigomeisje herinnert ons eraan dat de mensen van hieruit niets mee kunnen nemen en het daarom zinloos is naar materie en roem te streven. Het enige wat echt waardevol is en waarom we hier geboren zijn is de overgang naar het Gouden Tijdperk van de mensheid, nadat we alle valkuilen met succes overwonnen zullen hebben.

Een belangrijke boodschap aan allen die tijdens hun leven tegen de mensen hebben gehandeld en te werk zijn gegaan. Daarbij gaat het om: politici, wetgevers, rechters, advocaten, artsen, medewerkers van de farmaceutische industrie, executeurs, staatsdienaars en anderen die in dit systeem een ongerechtvaardigde macht over andere mensen hebben. Ook jullie krijgen datgene wat jullie verdienen.

Wanneer jullie tegen mensen hebben gehandeld en hun schade hebben toegebracht dan kunnen jullie het Gouden Tijdperk niet binnengaan. Het universum heeft haar eigen wetten. Het zijn de wetten van het goede die afwijken van de aardse wetten. Volgens de wetten van het universum is het verboden om een ander mens te beperken, zijn vrije wil af te pakken of hem op welke manier dan ook schade te berokkenen, lichamelijk noch psychisch.
Wanneer jullie deze wetten niet alleen privé maar ook beroepsmatig hebben overtreden, dan behoren jullie tot de destructief handelende wezens. En in dit systeem staat jullie niets goeds meer te wachten. Jullie hebben nog één enkele kans om jullie zelf te „verlossen“. Jullie hebben namelijk een zogenaamde „joker“ op zak, die echter meteen na het lezen van dit artikel moet worden ingezet. Wacht echter niet, want jullie hebben niet veel tijd meer om orde op zaken te stellen.

Het is perse nodig dat alle mensen die vroeger op grond van bevelen van het systeem tegen de mensen hebben gehandeld meteen hun richting veranderen en naar de constructieve zijde overgaan. Vanaf nu mogen jullie niet meer bewust tegen een mens handelen. Jullie mogen niemand meer onrechtmatig beperken of bestraffen. Jullie mogen geen wetten meer goedkeuren die tegen de mensen zijn. Jullie mogen arme mensen niet meer onder bedreiging hun geld afpakken. Artsen mogen nooit meer giftige medicijnen met vreselijke bijwerkingen verstrekken en ze mogen niemand meer schaden.
Jullie moeten beginnen om je tegenover alle mensen met het nodige respect te gedragen. Als jullie beroep het niet toestaat constructief te handelen dan is het noodzakelijk dat jullie meteen ontslag nemen en jullie collega’s waarschuwen wat er zal gebeuren als ze hun activiteiten voortzetten en agenten van het systeem blijven. Jullie zijn gewaarschuwd. Politici zijn verplicht de wetten zo te herschrijven dat ze goed zijn voor de mensen, niet voor de maffiosi en criminelen.

Alleen constructieve wezens die niemand schade berokkend hebben gaan over naar het Gouden Tijdperk. Maar ook degenen die op het laatste moment wakker worden en naar de goede kant overlopen. Belangrijk is alleen of jullie constructieve wezens zijn, of jullie tijdens jullie leven voor iedereen lief waren en hun hebben geholpen. Een fantastische toekomst ligt voor jullie in het verschiet.

Wanneer jullie je hele leven niet zo lief waren en nu een slecht geweten hebben, jullie fouten echter hebben ingezien, dan hebben jullie nu, op het laatste moment nog de mogelijkheid constructief te handelen en daardoor nog het Gouden Tijdperk binnen te gaan. Attentie, dat geldt ook voor jullie gedachten die ook constructief moeten worden.

De mensen die het Gouden Tijdperk niet halen omdat ze destructief handelen of denken, hebben hier in 3D geen toekomst meer. Nadat de kritische massa aan constructieve energie is bereikt wordt door het systeem een activeringsenergie verzonden die de overgang tot stand zal brengen. Nadat het constructieve deel van de bevolking zal opstijgen naar het Gouden Tijdperk in 5D, worden de destructieve mensen door spontane ontbranding verbrand en hun zielen wordt het niet toegestaan een lid van de nieuwe beschaving te worden. Ook iemand die tijdens zijn leven iemand anders om het leven heeft gebracht – zij het een mens of een dier – kan niet het Gouden Tijdperk binnengaan, zelfs niet de mensen met de gemuteerde genen. Samen met de constructieve mensen gaan ook de dieren naar de vijfde dimensie.

Het indigomeisje zegt verder dat ook een paar mensen die kleine of grotere macht hebben de uitkomst van het spel positief kunnen beïnvloeden en de transformatie in gang kunnen zetten.

Het indigomeisje vraagt jullie dringend, wanneer er in jullie familie politici zijn of mensen met een functie binnen het staatsapparaat, dat jullie hun dit artikel te lezen geven. Zelfs, en juist als ze er afkerig van zijn.

De uitdaging
Men heeft ons gevraagd om deze mededeling in meerdere talen te vertalen en ze naar andere websites te sturen. We verzoeken de lezers om deze tekst met hun vrienden te delen, op hun blogs te publiceren, naar alternatieve media te sturen om openbaar te maken en wanneer ze meerdere talen beheersen, dat ze de tekst vertalen en naar andere landen verspreiden. Deze boodschap is voor de hele planeet bestemd en mag niet alleen in Tsjechië blijven. In de wereld zijn er vele andere wezens die dit beslist moeten ervaren.
De tekst werd door het collectief van autoren in de Tsjechische Republiek op 28 december 2019 voorbereid.

Het originele en de vertalingen zijn te vinden op: https:/aluska.org/vsem-dobrym-lidem-brzy-prejdeme-do-zlateho-veku-mame-pro-vas-pokyny-jak-vyhrat-nad-systemem

Srbsky – Српски
Свим добрим људима: Ускоро ћемо прећи у Златно доба, имамо упутства да победите над системом.
Одговор на најважније питање од свих је једноставан: „Зашто сам рођен и шта тражим на овој планети?“

Како систем функционише
Све почиње рођењем детета чија душа улази у плод у мајчин трбух уз помоћ енергетског кода током трећег месеца трудноће. Тако почиње игра за сваког појединца. Свако од нас има две мождане хемисфере, десну и леву. Десна хемисфера је интуитивна, а лева хемисфера логична. Након рођења, свака особа започиње „борбу“ у одлучивању између деснице и левице. Интуиција обично каже нешто потпуно друго од логике. У већини људи логика побјеђује зато што одговара владајућем систему који нас у складу с тим образује. Одмах након рођења, беспомоћно дете напада систем (називамо га „матрица“) са застрашујућом силом која би требало да блокира дететов мозак, а нарочито пинеалну жлезду и његову интуицију. Дете, које је првобитно рођено као краљ и потпуни суверен, родитељи уче да је потпуно глупо, зависно, неспособно да доноси сопствене одлуке, па о њему све морају да одлучују други. Када дете искаже незадовољство и почне да се свађа или плаче, бива кажњено. То је основна припремна фаза за даљу моронизацију малог човека, јер да би прихватио комплетан програм из Матрице, он се мора прво ускратити. Да схватимо да је недостојна, инфериорна, глупа и бескорисна. Кажу да би требало да будемо захвални што имамо систем који нам говори ко би требало да будемо, у шта морамо да верујемо и шта морамо да радимо у свом животу. Кажу вам да више не морате измишљати ништа ново јер су други људи, који су то разумели много више од вас, већ одавно све измислили, па би то било губљење времена. Многи људи тада сматрају непотребно размишљање, неки од њих то чак и нису у стању. Увек морају да иду и питају неког другог шта да раде. Преузимајући одговорност за свој живот и своје здравље, заиста људи плаше. На велико задовољство апотекарских, црквених и других система који људима усисавају енергију, време, здравље и новац.
То се не односи само на то како се одгајају појединци који нису опасни за систем, већ и сами формирају систем. Појединац се баца у ропство и претвара се у особу која је савршено прилагођена систему.
Да ли питате зашто? Зато што желе да не будете у стању да избегнете ропство. Цео систем је пирамидални. Тамо горе су обични људи, а горе има људи који их контролишу. У систему постоје две пирамиде, мајчинска и секундарна. Обе пирамиде морају бити заобиђене, не смете се изгубити у њима. Систем покушава да вас спречи да их заобиђете на све могуће начине и на ваш начин поставља препреке – искушења и манипулативне тврдње. Нуди вам зајмове да бисте постали роб новца. То вам краде вријеме тако да не добијате прилику да испуните своју истинску мисију и пронађете разлог због кога сте рођени овдје. Обиље времена за људе је чисти отров за систем. Нуди вам примамљив посао или пројекат који не можете одбити или можда радосне хобије да бисте опседнути и узалуд трошити време.
Мајчинском пирамидом доминира шест палих анђела чије заповиједи прима Ватикан. Затим их Ватикан преноси на друге нивое, секундарне. Секундарни нивои су цркве, владе, полиција, судови, школе, закони, канцеларије, војници и све власти које контролишу и ограничавају човечанство.
Још једна замка система назива се „клатно“. Сада говоримо о механичком оштећењу људи. Ово су аутомобилске несреће, убиства и други који ће вас спречити да наставите свој пут. Нуде вам се отровна храна и ако их поједете, ући ћете у секундарну пирамиду. Секундарна пирамида треба да прикупи све људе који се никада нису ухватили у гомили новца и кредита и никада нису дозволили да им се украде време. Ваше тело би почело да бледи након нездраве хране, ум ће вам се погоршати и видећете лекара. Секундарна пирамида је гигантски фармацеутски апарат са свим хмеља у облику лекара и отровних пилула. Сваки човек је одговоран за своје тело и никада га не сме дати у руке неког другог.
У сваком тренутку систем покушава да вам украде душу. Чак и неки људи га прода добровољно у замену за новац и славу. Али не брините, ова порука је заправо веома конструктивна. Настала је на захтев индиго девојке, коју смо лично упознали. Има огромне екстрасензорне способности, способна је за левитацију, астрална путовања, али пре свега – видовита је. Девојчица је видела будућност ове планете и замолила нас да ову поруку проследимо читавом човечанству.

Зашто је створена матрица
Замислите савет од седам старијих који седе око округлог стола. Међу њима владају само љубав и добре намере. Заинтересовани су за успостављање новог супериорног система и сложили су се како то треба да изгледа. Али пошто не могу бити сигурни какав би био исход, сви су се сложили да прво испробају трчање на сухом. То је најбоље решење за изградњу нечега што нема грешке и најдужу могућу одрживост. Због тога се савет старјешина поделио на конструктивну и деструктивну страну како би играо своје делове у опасној игри званој Матрик. Најпаметнији и најпоштованији члан савета предложио је да остане сам против осталих. Сви су се сложили. Његово шесторо браће одлучило је да игра до крајње деструктивне стране. То је игра космичке важности и за будућност човечанства је непоновљива. Можете бити захвални што сте добили прилику да будете део тога. Универзум је огромна породица са много билиона чланова. Савет седмог нас је дозволио да добровољно учествујемо у њиховој игри. Ништа што овде видите није стварно, то је симулација. Онај који вас је довео на планету Земљу сте Ви, а ваш водич кроз мрак је ваша десна хемисфера, чије бисте инструкције требали да слушате целог живота. Свако ко овде живи је попут лика, а његов стварни извор је у сасвим другачијој димензији. Лик којим се крећете по планети само је мала честица вашег стварног бића. Време заиста не постоји, оно се симулира само за потребе игре. Стога је неколико милиона година на нашој планети као секунда за творце нове цивилизације. Савет зла ​​је дозволио 144.000 конструктивних светлосних бића да се утјеловљују и играју за добру страну. Ова бића знају целу истину и требало је да помогну људима да постигну победу. Учествујемо у експерименту у којем ће људи победити над машинама и успоставити нову цивилизацију и златно доба, или машине победити људе и шеста матрица ће се завршити лоше, деструктивно за човечанство.
Деструктивна страна утврдила је да је могуће играти игру само до шесте матрице у којој се мора одлучити. Свих пет претходних система уништено је атомским ратом. Сада је игра готова. На једној страни шаховске плоче налази се конструктивна снага универзума, са 144 000 светлосних бића и других конструктивних људи, а на другој страни шаховске табле налази се шест палих анђела, заједно са свим пастама система, који би требало да уништи и заварава човечанство. Или победи човечанство, или машине.

Решење
Ово је порука свим људима који тренутно раде против система: „Имајте на уму да сте конструктивни и ако се трудите да помогнете другима да отворе очи и коначно виде истину, морате истрајати у својим поступцима. Не дозволите да вас Матрик заведе на погрешан пут. Не смете почети деструктивно да размишљате. За сада победимо над тамном силом, али може се променити, резултат још није одлучен. Немојте слушати никакве цинизме и људи који мисле само логично, кад вам кажу да ако интуитивно доносите одлуке, верујете у анђеле и живите здраво, да сте чудни, наивни и глупи. Занемарите их када вам кажу да верујете у бајке и да је стварно свет је око нечег другог. То су агенти који би вас требало повући у незнање и хаос. Систем жели да губите време на срање и не бринете о ономе што је заиста важно да ни ви ни ваши најмилији не бисте могли да испуните своје судбина и пређу у златно доба. Ваша мисија је од највећег значаја за вас и човечанство, не дозволите да то било шта угрози. Запамтите, када неко одлучи да оконча своју мисију, често има утицаја на друге људе које би иначе својим поступцима довео на прави пут. Свака особа је важна, а сваки појединац који стоји на десној страни шаховске табле може да одлучи о судбини овог и новог света. Али пази! Само ће конструктивни људи ући у ново златно доба. Нико од оних који намерно повреде друге неће проћи. Будућност Златног доба припрема се само за добре и љубазне људе.

Девојка из индига нам је такође рекла да смо 2012. године имали исту прилику као и сада. Сви смо чекали Златно доба, али није дошло. Енергије потребне за трансформацију нису биле активиране јер нисмо испунили критичну масу свесних људи. Дали су нам још пар година да нађемо још конструктивније људе који ће се пробудити и видети истину. Не морају се сви пробудити, али се мора постићи одређена количина. Прелаз у Златно доба је и даље могућ. Девојка Индиго нас је подсетила да нико од нас не може одвести било шта са овог света у загробни живот, стога нема смисла да сакупљамо материју и тражимо славу. Једина заиста вредна ствар због које сте овде рођени је прелазак у златно доба човечанства, које ће доћи након што успешно превладате све замке.

Важна порука свима који су се током живота понашали против људи.
То су политичари, законодавци, судије, правници, лекари, запослени у фармацеутској индустрији, извршиоци, званичници и други који имају неоправдану моћ над другима у систему: Ако сте поступили против других људи, нећете прећи у златно доба. Према Законом Универзума, не можете ограничити другу особу, нижу њену слободну вољу и не смете је намерно повредити, било физички или психички. Ако сте прекршили овај закон не само у вашем личном животу, већ иу вршењу свог звања, постали сте биће које делује деструктивно и у систему вас не чека ништа добро. Сада имате једну шансу да „уновчите“. У џепу имате такозвани „џокера“, али морате га користити одмах након што прочитате овај чланак. Не чекајте, нема вам много времена. Нужно је да сви људи који су раније поступали против других људи по налогу система одмах промијене свој смјер и пређу на конструктивну страну. Од сада не смете намерно да идете против било које особе. Не смете никога погрешно ограничавати или кажњавати, нити стварати и доносити законе против људи. Не смете узимати новац од сиромашних. Они од вас који су лекари по професији никада не смеју никоме давати отровне лекове са страшним нуспојавама и не смеју никоме наштетити. Важно је да почнете да се према свим људима односите с поштовањем које заслужују. Ако вам професија не дозвољава да конструктивно делујете, од пресудне је важности да поднесете оставку и упозорите колеге шта ће се догодити ако наставе у својим поступцима и остану агент система. Упозорени сте Политичари имају обавезу и привилегију да на такав начин преписују законе како би помогли људима, а не мафијашима и злочинцима. Није важно у шта верујете, која је ваша религија или да ли уопште у шта верујете. Једино што је важно јесте да ли сте конструктивно биће, јесте ли били добри и корисни другима током живота. За оне који сте били, пред вама је велика будућност. Само конструктивна бића која у животу нису никога повредила, или она која ће се пробудити и пребацити стране у последњи тренутак, прећи ће у Златно доба. Ако се кајете, али сте схватили своје грешке, сада имате последњу шансу да почнете конструктивно да се понашате и тако стигнете до Златног доба. И будите опрезни, ово се односи и на ваше мисли, које такође морају бити конструктивне. Мисли имају огромну моћ и утичу на енергије трансформације колико и ваше акције. Неће бити будућности у 3Д-у за људе који неће доћи до Златног доба због својих деструктивних акција или мисли. Када се достигне критична количина конструктивне енергије, систем ће послати активациону енергију за покретање транзиције. Док конструктивни део становништва достигне златно доба у 5Д, деструктивни део ће бити спаљен самозапаљивањем и њиховим душама никада неће бити дозвољено да се придруже новој цивилизацији. У златно доба неће бити места за људе који су убили некога / нешто – људе или животиње, нити за људе са мутираним генима. Заједно са конструктивним људима, животиње ће се такође уселити у 5Д. Девојчица Индиго каже да чак и неколико људи који имају више или мање моћи могу стварно променити и конструктивно утицати на исход игре и покренути трансформацију. Ако у вашој породици постоје политичари или људи који раде у државној структури, девојка Индиго тражи да им покажете овај чланак. Без обзира на њихову тврдоглавост. Од нас се тражило да преведемо ову поруку на што више језика и дистрибуирамо је широм света. Охрабрујемо вас, читаоце, да ову поруку делите са породицом, пријатељима и са отвореним и алтернативним веб локацијама за објављивање. Објавите на својим блоговима, а ако говорите на више језика, преведите га на свој матерњи језик и поруку раширите по својој земљи и другим земљама. Ова порука је од велике важности и намењена је целој планети, она се не сме зауставити са Чешком већ ићи далеко изван њених граница. На свету постоји толико других бића која хитно морају да знају.
Постоји моћ у речима, шири је. Креирао тим аутора у Чешкој 28. децембра 2019.

Portugalsky – PORTUGUESE
Para todas as pessoas boas: Em breve mudaremos para a Idade de Ouro, temos instruções para você conquistar o sistema.
A resposta para a pergunta mais importante de todas é simples: „Por que nasci e o que estou procurando neste planeta?“

Como o sistema funciona
Tudo começa com o nascimento de uma criança cuja alma entra no feto no abdômen da mãe com a ajuda de um código de energia durante o terceiro mês de gravidez. É assim que o jogo para cada indivíduo começa. Cada um de nós tem dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. O hemisfério direito é intuitivo e o hemisfério esquerdo é lógico. Após o nascimento, cada pessoa começa uma „luta“ para decidir entre a direita e a esquerda. A intuição geralmente diz algo completamente diferente da lógica. Na maioria das pessoas, a lógica vence porque combina com o sistema dominante que nos educa adequadamente. Imediatamente após o nascimento, a criança indefesa é atacada por um sistema (chamamos de „Matrix“) com uma força aterrorizante que deveria bloquear o cérebro da criança, especialmente a glândula pineal e sua intuição. A criança, que nasce originalmente como um rei e soberana completa, e é ensinada por seus pais que é completamente estúpida, dependente, incapaz de tomar suas próprias decisões; portanto, tudo tem que ser decidido pelos outros para ela. Quando a criança manifesta descontentamento e começa a discutir ou chorar, é punida. Essa é uma etapa preparatória básica para uma maior debilitação de uma pessoa pequena, porque, para aceitar um programa completo da Matrix, ela deve se negar internamente primeiro. Entender que é indigno, inferior, estúpido e inútil. Eles dizem que devemos ser gratos por termos um sistema que nos diz quem devemos ser, em que devemos acreditar e o que temos a ver com nossas vidas. Você está sendo informado de que não precisa mais inventar algo novo porque outras pessoas, que entenderam muito mais do que você, já inventaram tudo para você há muito tempo, então seria uma perda de tempo. Muitas pessoas consideram desnecessário o auto-pensamento, algumas delas são incapazes de fazê-lo. Eles sempre têm que ir e perguntar a outra pessoa o que fazer. Assumir a responsabilidade por sua vida e sua saúde assusta muitas pessoas, genuinamente. Para o grande prazer da farmácia, igreja e outros sistemas que sugam energia, tempo, saúde e dinheiro das pessoas.
Não se trata apenas de como indivíduos que não são perigosos para o sistema estão sendo criados, mas eles também formam o sistema. O indivíduo é jogado nas mãos da escravidão e transformado em uma pessoa que é perfeitamente adequada ao sistema.
Você pergunta por quê? Porque eles querem que você seja incapaz de escapar da escravidão. Todo o sistema é piramidal. Lá embaixo, há pessoas comuns e lá em cima, há pessoas que as controlam. Existem duas pirâmides no sistema, maternal e secundária. Ambas as pirâmides devem ser contornadas, você não deve se perder nelas. O sistema tenta impedir que você os ignore de todas as maneiras possíveis e coloca obstáculos no seu caminho – tentações e reivindicações manipulativas. Oferece empréstimos para torná-lo um escravo do dinheiro. Isso rouba seu tempo para que você não tenha a oportunidade de cumprir sua verdadeira missão e descobrir o motivo pelo qual nasceu aqui. Uma abundância de tempo para as pessoas é um veneno puro para o sistema. Oferece-lhe um trabalho ou projeto tentador que você não pode rejeitar ou talvez passatempos alegres para ficar obcecado e desperdiçar seu tempo.
A pirâmide materna é dominada por seis anjos caídos cujos comandos são recebidos pelo Vaticano. O Vaticano os passa para outros níveis, secundários. Os níveis secundários são igrejas, governos, polícia, tribunais, escolas, leis, escritórios, soldados e todas as autoridades que controlam e limitam a humanidade.
Outra armadilha do sistema é chamada de „pêndulos“. Agora estamos falando de danos mecânicos para as pessoas. São acidentes de carro, assassinatos e outros que o impedirão de continuar seu caminho. Você recebe alimentos venenosos e, se você os comer, entra em uma pirâmide secundária. Supõe-se que a pirâmide secundária capture todas as pessoas que nunca foram pegas em garras de dinheiro e empréstimos e nunca permitiram que seu tempo fosse roubado. Seu corpo começaria a desaparecer depois de alimentos não saudáveis, sua mente se deterioraria e você procuraria um médico. A pirâmide secundária é um gigantesco aparato farmacêutico com todo o seu lúpulo na forma de médicos e pílulas venenosas. Todo homem é responsável por seu corpo e nunca deve colocá-lo nas mãos de outra pessoa. Em todo o momento, o sistema está tentando roubar sua alma. Algumas pessoas até a vendem voluntariamente em troca de dinheiro e fama.
Mas não se preocupe, esta mensagem é realmente muito construtiva. Foi criada a pedido de uma garota índigo, que conhecemos pessoalmente. Ela tem tremendas habilidades extra-sensoriais, é capaz de levitar, viajar astral, mas acima de tudo – ela é clarividente. A menina viu o futuro deste planeta e pediu que passássemos essa mensagem para toda a humanidade.

Por que a Matrix foi criada
Imagine um conselho de sete anciãos sentados ao redor de uma mesa redonda. Somente o amor e as boas intenções reinam entre eles. Eles estão interessados ​​em estabelecer um novo sistema superior e concordaram em como deve ser. Mas como eles não sabem ao certo qual seria o resultado, todos concordaram em tentar o primeiro passo a seco. É a melhor solução para criar algo que não tem erro e a maior viabilidade possível. Portanto, o conselho de anciãos se dividiu em um lado construtivo e destrutivo para desempenhar seu papel em um jogo perigoso chamado Matrix. O membro mais sábio e respeitoso do conselho sugeriu que ele ficasse sozinho contra o resto. Todos concordaram. Seus seis irmãos decidiram jogar ao lado destrutivo ao extremo. É um jogo de importância cósmica e, para o futuro da humanidade, é irrepetível. Você pode ser grato por ter tido a oportunidade de fazer parte disso. O universo é uma família enorme, com muitos trilhões de membros. Fomos autorizados pelo Conselho dos Sete a participar voluntariamente do jogo. Nada do que você vê aqui é real, é uma simulação. Quem o trouxe ao planeta Terra é VOCÊ, e seu guia através das trevas é o hemisfério direito, cujas instruções você deveria ter ouvido durante toda a sua vida. Todo mundo que mora aqui é como um personagem, mas sua verdadeira fonte está em uma dimensão completamente diferente. O personagem que você move pelo planeta é apenas uma pequena partícula do seu ser real.
O tempo realmente não existe, está sendo simulado apenas para os propósitos do jogo. Portanto, alguns milhões de anos em nosso planeta são como um segundo para os criadores de uma nova civilização. O Conselho do Mal permitiu que 144.000 seres construtivos da luz encarnassem e jogassem pelo lado bom. Esses seres conhecem toda a verdade e visam ajudar as pessoas a alcançar a vitória.
Estamos participando de um experimento no qual os humanos conquistam máquinas e estabelecem uma nova civilização e a Idade de Ouro, ou as máquinas conquistam seres humanos e a sexta Matrix terminará mal, destrutivamente, para a humanidade.
O lado destrutivo determinou que só é possível jogar o jogo até a sexta Matrix, na qual ele deve ser decidido. Todos os cinco sistemas anteriores foram destruídos por uma guerra atômica. Agora o jogo acabou. De um lado do tabuleiro de xadrez, existe o poder construtivo do universo, juntamente com 144.000 seres de luz e outros humanos construtivos, e do outro lado do tabuleiro de xadrez, existem os seis anjos caídos, juntamente com todas as armadilhas de um sistema, que são destinadas a destruir e enganar a humanidade. Ou a humanidade vence, ou máquinas.

Solução
Esta é uma mensagem para todas as pessoas que estão atualmente trabalhando contra o sistema: „Lembre-se de que você é construtivo e, se estiver lutando para ajudar os outros a abrir os olhos e finalmente ver a verdade, precisará perseverar em suas ações. Não deixe que Matrix o engane no caminho errado. Você não deve começar a pensar destrutivamente. Por enquanto, estamos conquistando a força das trevas, mas isso pode mudar, o resultado ainda não está decidido. Não dê ouvidos a cinismos e pessoas que pensam apenas de maneira lógica, quando dizem que, se você toma decisões intuitivamente, acredita em anjos e vive saudavelmente, você é estranho, ingênuo e burro. Ignore-as quando elas dizem que você acredita em contos de fadas e que o mundo real trata-se de outra coisa: são agentes que devem levá-lo de volta à ignorância e ao caos. O sistema quer que você perca seu tempo com porcaria e não se preocupe com o que é realmente importante para que nem você nem seus entes queridos cumpram seu destino e mover para a Idade de Ouro. Sua missão é da mais alta importância para você e para a humanidade, não deixe que nada a comprometa. Lembre-se, quando alguém decide terminar sua missão, muitas vezes exerce influência sobre outras pessoas que, de outra forma, ele traria no caminho certo por suas ações. Toda pessoa é importante, e qualquer pessoa que esteja do lado direito do tabuleiro pode decidir o destino deste e do novo mundo. Mas cuidado! Somente pessoas construtivas entrarão na nova Era de Ouro. Nenhum daqueles que deliberadamente machucam os outros vai passar. O futuro da Idade de Ouro é preparado apenas para as pessoas boas e gentis.
A garota índigo também nos disse que em 2012, tivemos a mesma oportunidade que temos agora. Estávamos todos esperando a Era de Ouro, mas ela não veio. As energias necessárias para a transformação não foram ativadas porque não cumprimos uma massa crítica de pessoas conscientes. Nos deram mais alguns anos para encontrar pessoas ainda mais construtivas para acordar e ver a verdade. Nem todas as pessoas precisam acordar, mas uma certa quantidade deve ser alcançada. A transição para a Idade de Ouro ainda é possível. A garota Indigo nos lembrou que nenhum de nós pode levar nada deste mundo para a vida após a morte, portanto, não há sentido em reunir matéria e buscar fama. A única coisa verdadeiramente valiosa pela qual você nasceu aqui é a transição para a Idade de Ouro da Humanidade, que ocorrerá depois que você superar com sucesso todas as armadilhas.

Uma mensagem importante para todos aqueles que agiram contra as pessoas em sua vida. São políticos, legisladores, juízes, advogados, médicos, funcionários da indústria farmacêutica, executores, funcionários e outros que têm poder injustificado sobre os outros no sistema: se você agiu contra outras pessoas, não irá para a Idade de Ouro. De acordo com as Leis do Universo, você não deve restringir outra pessoa, nem seu livre arbítrio, e não deve machucá-la intencionalmente, física ou mentalmente.
Se você violou essa lei não apenas em sua vida pessoal, mas também no exercício de sua vocação, tornou-se um ser que age destrutivamente e não há nada de bom esperando por você no sistema. Você tem uma chance de „resgatar“ agora. Você tem o chamado „Coringa“ no seu bolso, mas deve usá-lo imediatamente após ler este artigo. Não espere, não há muito tempo para você.
É imperativo que todas as pessoas que agiram anteriormente contra outras pessoas sob o comando do sistema mudem imediatamente de direção e passem para o lado construtivo. A partir de agora você não deve intencionalmente ir contra ninguém. Você não deve restringir ou punir indevidamente ninguém, nem criar e aprovar leis contra as pessoas. Você não deve receber dinheiro dos pobres. Aqueles que são médicos de profissão nunca devem dar a qualquer pessoa qualquer medicamento venenoso com efeitos colaterais terríveis e não devem prejudicar ninguém. É importante que você comece a tratar todas as pessoas com o respeito que elas merecem. Se sua profissão não permitir que você aja de forma construtiva, é essencial que você renuncie e avise seus colegas o que acontecerá se eles continuarem em suas ações e permanecerem um agente do sistema. Você foi avisado.                                          Os políticos têm o dever e o privilégio de reescrever as leis de tal maneira que ajudem pessoas, não mafiosos e criminosos.

Não importa em que você acredita, qual é a sua religião ou se você acredita em alguma coisa. A única coisa que importa é se você é um ser construtivo, se foi bom e útil para os outros durante sua vida. Para aqueles que estiveram, você tem um grande futuro pela frente. Somente seres construtivos que não machucaram ninguém em sua vida, ou aqueles que acordarão e mudarão de lado no último momento, passarão para a Idade de Ouro. Se você está com remorso, mas percebeu seus erros, agora tem a última chance de começar a agir de forma construtiva e, assim, alcançar a Idade de Ouro. E tenha cuidado, isso também se aplica aos seus pensamentos, que também devem ser construtivos. Os pensamentos têm um poder enorme e influenciam as energias da transformação tanto quanto suas ações.

Não haverá futuro em 3D para pessoas que não chegarão à Idade de Ouro por causa de suas ações ou pensamentos destrutivos. Quando uma quantidade crítica de energia construtiva é atingida, a energia de ativação será enviada pelo sistema para iniciar a transição. Enquanto a parte construtiva da população atinge a Idade de Ouro em 5D, a parte destrutiva será queimada pela auto-ignição e suas almas nunca poderão se juntar à nova civilização. Não haverá lugar para pessoas que mataram alguém / algo – humano ou animal, nem para pessoas com genes mutados, na Idade de Ouro. Juntamente com pessoas construtivas, os animais também se mudam para a 5D.                                                                                                                       A garota Indigo diz que mesmo algumas pessoas que têm mais ou menos poder podem fazer uma diferença real e influenciar construtivamente o resultado do jogo e desencadear a transformação. Se houver políticos ou pessoas trabalhando em uma estrutura estatal em sua família, a menina Indigo pede que você mostre este artigo para eles. Independentemente de sua teimosia.

Nos pediram para traduzir essa mensagem no maior número de idiomas possível e distribuí-la por todo o mundo. Incentivamos os leitores a compartilhar esta mensagem com sua família, amigos e com sites alternativos e de mente aberta para publicação. Publique nos seus blogs e, se você falar vários idiomas, traduza para o seu idioma nativo e espalhe a mensagem pelo país de origem e por outros países. Esta mensagem é de grande importância e destina-se a todo o planeta; sua disseminação não deve parar com a República Tcheca, mas ir muito além de suas fronteiras. Existem tantos outros seres no mundo que precisam saber urgentemente. Há poder nas palavras, espalhe-o.

Criado por uma equipe de autores na República Tcheca em 28 de dezembro de 2019

Polsky – POLSKI
Dla wszystkich dobrych ludzi: Wkrótce przejdziemy do Złotej Ery, mamy dla was instrukcje, jak pokonać system.
Odpowiedź na najważniejsze ze wszystkich pytań jest prosta: „Dlaczego się urodziłem i czego szukam na tej planecie?”

Jak działa system
Wszystko zaczyna się od narodzin dziecka, którego dusza wchodzi w płód w brzuch matki za pomocą kodu energetycznego w trzecim miesiącu ciąży. Tak rozpoczyna się gra dla każdej osoby. Każdy z nas ma dwie półkule mózgu, prawą i lewą. Prawa półkula jest intuicyjna, a lewa półkula logiczna. Po urodzeniu każda osoba rozpoczyna „walkę” w podejmowaniu decyzji między prawicą a lewicą. Intuicja zwykle mówi coś zupełnie innego niż logika. U większości ludzi logika wygrywa, ponieważ pasuje do systemu rządzącego, który odpowiednio nas kształci. Natychmiast po urodzeniu bezbronne dziecko zostaje zaatakowane przez system (nazywamy go „Matrycą”) z przerażającą siłą, która powinna blokować mózg dziecka, a zwłaszcza szyszynkę i jej intuicję. Dziecko które pierwotnie urodziło się jako król i całkowity władca, jego rodzice uczą, że jest całkowicie głupi, zależny, niezdolny do podejmowania własnych decyzji, dlatego dla niego wszystko musi być podejmowane przez innych. Kiedy dziecko przejawia niezadowolenie i zaczyna się buntować lub płakać, zostaje ukarane. Jest to podstawowy etap przygotowawczy do dalszego ujażmiania małej osoby, ponieważ aby przyjąć kompletny program z Matrycy, najpierw musi zaprzeć się samego siebie. Zrozumieć, że jest niegodne, gorsze, głupie i bezużyteczne. Mówią, że powinniśmy być wdzięczni, że mamy system, który mówi nam, kim powinniśmy być, w co musimy wierzyć i co mamy wspólnego z naszym życiem. Mówi się wam, że nie musicie już wymyślać niczego nowego, ponieważ inni ludzie wiedzą znacznie więcej niż wy, już dawno wszystko dla ciebie wymyślili, więc byłoby to stratą czasu. Wiele osób uważa, że samodzielne myślenie jest niepotrzebne, niektóre nawet nie są w stanie tego zrobić. Zawsze muszą iść i zapytać kogoś innego, co robić. Branie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie naprawdę przeraża wielu ludzi. Ku wielkiej radości farmacji, kościoła i innych systemów, które wysysają z ludzi energię, czas, zdrowie i pieniądze. Nie chodzi tylko o to, w jaki sposób wychowuje się osoby, które nie są niebezpieczne dla systemu, ale także aby same tworzyły system. Jednostka zostaje wrzucona w ręce niewolników i przekształca się w osobę, która idealnie pasuje do systemu. Pytasz dlaczego Ponieważ chcą, abyś nie był w stanie uciec od niewoli. Cały system jest piramidalny. Tam na dole są zwykli ludzie, a na górze ludzie, którzy je kontrolują. W systemie są dwie piramidy, macierzyńska i wtórna. Obie piramidy należy ominąć, nie można się w nich zgubić. System stara się zapobiegać omijaniu ich na wszystkie możliwe sposoby i stwarza przeszkody na twojej drodze – pokusy i roszczenia manipulacyjne. Oferuje pożyczki, dzięki którym staniesz się niewolnikiem pieniędzy. Kradnie ci czas, abyś nie miał okazji wypełnić swojej prawdziwej misji i znaleźć powód, dla którego się tu urodziłeś. Obfitość czasu dla ludzi jest czystą trucizną dla systemu. Oferuje kuszącą pracę lub projekt, którego nie można odrzucić lub radosne hobby, które ma obsesję i marnuje czas. Piramida matczyna jest zdominowana przez sześciu upadłych aniołów, których polecenia są przyjmowane przez Watykan. Watykan następnie przekazuje na inne poziomy, wtórne. Poziomy drugorzędne to kościoły, rządy, policja, sądy, szkoły, prawa, biura, żołnierze i wszystkie władze, które kontrolują i ograniczają ludzkość. Kolejna pułapka systemu to „wahadła”. To znaczy o mechanicznym uszkodzeniu ludzi. Są to wypadki samochodowe, morderstwa i inne, które uniemożliwiają ci kontynuowanie drogi. Dostajesz trujące pokarmy, a jeśli jesz, dostaniesz się do drugiej piramidy. Wtórna piramida ma uchwycić wszystkich ludzi, którzy nigdy nie zostali złapani w szpony pieniędzy i pożyczek i nigdy nie pozwolili, aby ich czas został skradziony. Twoje ciało zacznie zanikać po niezdrowym jedzeniu, umysł pogorszy się i pójdziesz do lekarza. Druga piramida to gigantyczny aparat farmaceutyczny ze wszystkimi narzędziami w postaci lekarzy i trujących tabletek. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje ciało i nigdy nie może oddać go w ręce kogoś innego. Przez cały czas system próbuje ukraść twoją duszę. Niektórzy nawet sprzedają ją dobrowolnie w zamian za pieniądze i sławę. Ale nie martw się, ta wiadomość jest bardzo konstruktywna. Została stworzona na prośbę dziewczyny indygo, którą poznaliśmy osobiście. Ma ogromne zdolności pozazmysłowe, jest zdolna do lewitacji, podróży astralnych, ale przede wszystkim – jest jasnowidzem. Dziewczyna zobaczyła przyszłość tej planety i poprosiła nas o przekazanie tego przesłania całej ludzkości.

Dlaczego Matrix został stworzony
Wyobraź sobie radę siedmiu Starszych siedzących wokół okrągłego stołu. Wśród nich króluje tylko miłość i dobre intencje. Są zainteresowani ustanowieniem nowego systemu nadrzędnego i uzgodnili, jak powinien on wyglądać. Ponieważ jednak nie są pewni, jaki byłby wynik, wszyscy zgodzili się najpierw na próbny experyment. To najlepsze rozwiązanie, aby zbudować coś, co nie zawiera błędów i zapewnia jak najdłuższą żywotność. Dlatego Rada Starszych podzieliła się na konstruktywną i destrukcyjną stronę, aby zagrać swoje role w niebezpiecznej grze o nazwie Matrix. Najmądrzejszy i najbardziej szanujący członek rady zasugerował, że pozostanie sam przeciwko reszcie. Wszyscy się zgodzili. Jego sześciu braci zdecydowało się grać na skrajnie destrukcyjnej stronie. Jest to gra o kosmicznym znaczeniu, a dla przyszłości ludzkości jest niepowtarzalna. Możesz być wdzięczny, że miałeś okazję być jego częścią. Wszechświat to ogromna rodzina z wieloma trylionami członków. Rada Siedmiu pozwoliła nam dobrowolnie uczestniczyć w ich grze. To jest symulacja. Tym, który zaprowadził cię na planetę Ziemię, jesteś TY, a twoim przewodnikiem po ciemności jest twoja prawa półkula, której instrukcji powinieneś słuchać przez całe życie. Każdy, kto tu mieszka, jest jak postać, ale jego prawdziwe źródło ma zupełnie inny wymiar. Postać, którą poruszasz się po planecie, jest tylko małą cząstką twojego prawdziwego bytu.Czas tak naprawdę nie istnieje, jest symulowany tylko na potrzeby gry. Dlatego kilka milionów lat na naszej planecie przypomina drugich twórców nowej cywilizacji. Rada Zła pozwoliła 144 000 konstruktywnym lekkim istotom wcielić się i grać dla dobrej strony. Te istoty znają całą prawdę i mają na celu pomóc ludziom osiągnąć zwycięstwo. Uczestniczymy w eksperymencie, w którym albo ludzie zdobywają maszyny i ustanawiają nową cywilizację i Złoty Wiek, lub maszyny wygrywają z ludźmi, a szósta Matryca zakończy się źle, destrukcyjnie dla ludzkości. Strona destrukcyjna ustaliła, że można grać w tę grę tylko do szóstej Matrycy, w której należy podjąć decyzję. Wszystkie pięć poprzednich systemów zostało zniszczonych przez wojnę atomową. Teraz gra się skończyła. Po jednej stronie szachownicy znajduje się konstruktywna moc wszechświata, 144 000 jasnych istot i innych konstruktywnych ludzi, a po drugiej stronie szachownicy jest sześć upadłych aniołów wraz ze wszystkimi pułapkami systemu, które mają zniszczyć i oszukać ludzkość. Albo ludzkość wygra, albo maszyny.

Rozwiązanie
To przesłanie dla wszystkich ludzi, którzy obecnie działają przeciwko systemowi ”. Pamiętaj, że jesteś konstruktywny i jeśli próbujesz pomóc innym otworzyć oczy i wreszcie zobaczyć prawdę, musisz wytrwać w swoich działaniach. Nie pozwól, aby matryca wprowadziła cię w błąd. Nie wolno zaczynać myśleć destrukcyjnie. Na razie wygrywamy z ciemną siłą, ale może się zmienić, wynik nie jest jeszcze ustalony. Nie słuchajcie cyniczności i ludzi, którzy myślą tylko logicznie, kiedy mówią wam, że podejmując decyzje intuicyjnie, wierzcie w anioły i żyjcie zdrowo, że jesteście dziwni, naiwni i głupi. Zignoruj je, gdy powiedzą ci, że wierzysz w bajki i że w prawdziwym świecie jest coś innego. Są to agenci, którzy mają cię przywrócić do ignorancji i chaosu. System chce, abyś marnował czas na bzdury i nie martwił się o to, co jest naprawdę ważne, abyś nie mógł wypełnić swojego przeznaczenia i przejść do Złotego Wieku. Wasza misja ma najwyższe znaczenie dla was i ludzkości, nie pozwólcie, aby cokolwiek jej zagroziło. Pamiętaj, że kiedy ktoś decyduje się zakończyć swoją misję, często ma to wpływ na innych ludzi, którzy w przeciwnym razie nie podejmą właściwej drogi. Każda osoba jest ważna, a każda osoba stojąca po prawej stronie szachownicy może zadecydować o losie tego i nowego świata. Ale uwaga! Tylko konstruktywni ludzie wejdą w nowy Złoty Wiek. Nikt z tych, którzy celowo krzywdzą innych, nie przejdzie. Przyszłość Złotego Wieku jest przygotowana tylko dla dobrych i życzliwych ludzi. Dziewczyna indygo powiedziała nam również, że w 2012 roku mieliśmy taką samą szansę jak teraz. Wszyscy czekaliśmy na Złoty Wiek, ale on nie nadszedł. Energie potrzebne do transformacji nie zostały aktywowane, ponieważ nie osiągnęliśmy masy krytycznej świadomych ludzi. Dano nam jeszcze kilka lat na znalezienie jeszcze bardziej konstruktywnych ludzi, którzy mogliby się obudzić i zobaczyć prawdę. Nie wszyscy ludzie muszą się obudzić, ale należy osiągnąć określoną ilość. Przejście do Złotego Wieku jest nadal możliwe. Dziewczyna indygo przypomniała nam, że nikt z nas nie może zabrać niczego z tego świata do zaświatów, dlatego nie ma sensu gromadzić materii i szukać sławy. Jedyną naprawdę cenną rzeczą, dla której się urodziłeś, jest przejście do Złotej Ery Ludzkości, która nastąpi po tym, jak pomyślnie pokonasz wszystkie pułapki.

Ważna wiadomość dla wszystkich, którzy w swoim życiu występowali przeciwko ludziom. Są to politycy, prawodawcy, sędziowie, prawnicy, lekarze, pracownicy przemysłu farmaceutycznego, kierownictwo, urzędnicy i inni, którzy mają nieuzasadnioną władzę nad innymi w systemie: jeśli działaliście przeciwko innym ludziom, nie przejdziecie do Złotego Wieku. Zgodnie z Prawami Wszechświata nie wolno ograniczać innej osoby, im bardziej wolna jest jej wola, i nie wolno jej celowo krzywdzić, fizycznie ani psychicznie. Jeśli naruszyłeś to prawo nie tylko w życiu osobistym, ale także w wykonywaniu swojego powołania, staniesz się działaniem destrukcyjnym i nic dobrego na ciebie nie czeka w systemie. Masz teraz jedną szansę na „odkupienie”. W kieszeni masz tak zwanego „Jokera”, ale musisz go użyć natychmiast po przeczytaniu tego artykułu. Nie czekaj, nie masz już wiele czasu. Konieczne jest, aby wszyscy ludzie, którzy wcześniej działali przeciwko innym ludziom na polecenie systemu, natychmiast zmienili kierunek i przeszli na konstruktywną stronę. Odtąd nie możesz celowo przeciwstawiać się żadnej osobie. Nie wolno nikomu niewłaściwie ograniczać ani karać, ani tworzyć i uchwalać praw przeciwko ludziom.Nie wolno ci brać pieniędzy od biednych. Ci z was, którzy są z zawodu lekarzami, nie mogą nigdy dawać nikomu żadnych trujących leków o strasznych skutkach ubocznych i nie mogą nikomu wyrządzić krzywdy. Ważne jest, aby zacząć traktować wszystkich ludzi z szacunkiem, na jaki zasługują. Jeśli twój zawód nie pozwala ci działać konstruktywnie, bardzo ważne jest, abyś zrezygnował i ostrzegł swoich kolegów, co się stanie, jeśli będą kontynuować swoje działania i pozostaną agentami systemu. Zostałeś ostrzeżony. Politycy mają obowiązek i przywilej przepisywania przepisów w taki sposób, aby pomagały ludziom, a nie gangsterom i przestępcom. Nie ma znaczenia, w co wierzysz, jaka jest twoja religia lub w czy ogóle w coś wierzysz. Liczy się tylko to, czy jesteś konstruktywny, czy byłeś dobry i pomocny dla innych w ciągu swojego życia. Dla tych, którzy tacy byli, macie przed sobą wspaniałą przyszłość. Tylko konstruktywne istoty, które nie skrzywdziły nikogo w życiu, lub te, które obudzą się i zmienią strony w ostatniej chwili, przejdą do Złotego Wieku. Jeśli masz wyrzuty sumienia, że popełniłeś błędy, teraz masz ostatnią szansę, by zacząć działać konstruktywnie i osiągnąć Złoty Wiek. I bądź ostrożny, dotyczy to również twoich myśli, które również muszą być konstruktywne. Myśli mają ogromną moc i wpływają na energię transformacji tak samo jak twoje czyny.

W 3D nie będzie przyszłości dla ludzi, którzy nie dostaną się do Złotego Wieku z powodu swoich destrukcyjnych działań lub myśli. Po osiągnięciu krytycznej ilości energii konstruktywnej, energia aktywacyjna zostanie wysłana przez system w celu zainicjowania przejścia. Konstruktywna część populacji osiąga Złoty Wiek w 5D, destrukcyjna część zostanie spalona przez samozapłon, a ich dusze nigdy nie będą mogły dołączyć do nowej cywilizacji. W Złotym Wieku nie będzie miejsca dla ludzi, którzy zabili kogoś / coś – człowieka lub zwierzę, ani dla ludzi ze zmutowanymi genami. Wraz z konstruktywnymi ludźmi zwierzęta wprowadzą się do 5D.

Dziewczyna Indygo mówi, że nawet kilka osób, które mają mniej lub więcej mocy, może zrobić prawdziwą różnicę i konstruktywnie wpłynąć na wynik gry i wywołać transformację. Jeśli w twojej rodzinie są politycy lub osoby pracujące w strukturze państwa, dziewczyna Indigo prosi o pokazanie im tego artykułu. Bez względu na ich upór.

Poproszono nas o przetłumaczenie tej wiadomości na jak najwięcej języków i rozpowszechnienie jej na całym świecie. Zachęcamy czytelników do podzielenia się tą wiadomością z rodziną, przyjaciółmi oraz otwartymi i alternatywnymi stronami do publikacji. Opublikuj go na swoich blogach, a jeśli mówisz w wielu językach, przetłumacz go na swój język ojczysty i rozpowszechnij wiadomość w swoim kraju ojczystym i innych krajach. To przesłanie ma duże znaczenie i jest przeznaczone dla całej planety, jego rozpowszechnianie nie powinno kończyć się w Czechach, ale wykraczać daleko poza jego granice. Na świecie jest tak wiele innych istot, które pilnie potrzebują to wiedzieć. W słowach jest moc, rozszerz ją.
Tłumaczenie z j. niemieckiego skorygował Georg Ostrowicz z pomocą Syna Mateusza Oraz mojego Mentora (Haralda Thiersa) Harald Thiers (źródło)

…..

Komentáře

Ikona diskutujiciho leeth 2019-12-29 04:56:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dekujeme, tesim se!

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-29 06:32:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tyo ale představte si tu utopii… plně funkční mozek, hustý. i jako filozofická úvaha je to krutý.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-29 06:36:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Je kriticky důležité, aby všichni lidé, kteří jdou v současné době proti systému, jsou konstruktivní a snaží se skutečně pomáhat druhým a otvírat jim oči, vytrvali ve své práci, nenechali se strhnout do Matrixu a nezačali myslet destruktivně.“
– byste nevěřili, kolik lidí už mě za to těžce nakopalo:D:D

jinak indigovou dívenku bych chtěla mega poznat.

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-12-29 10:23:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvana:* – byste nevěřili, kolik lidí už mě za to těžce nakopalo:D:D*
Mě kopou každý den jak v práci tak doma……………….

Ikona diskutujiciho JOjo 2019-12-29 11:31:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Když vás nakopají cizí, to zamrzí, ale dá se to zvládnout. Ale když vás nakope rodina-zvláště vlastní děti, které milujete i vnoučata, a říkáte si, že já možná projdu, ale vlastní děti ne, …..ani na to nechci pomyslet, byť se celý život (57let) těším, že tato chvíle přijde…

Ikona diskutujiciho Karloon 54 2019-12-29 07:59:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže jestli jsem to dobře pochopil, hraje se tu o duše, které jsou hodny stát se součástí zlatého věku, a duše které získá temná strana se už nemůže stát součástí nadcházející supercivilizace zlatého věku, tím se zajistí že do této civilizace se budou inkarnovat pouze duše které jsou toho hodni, takže i kdybych zemřel dříve než onen zlatý věk příjde a byl dobrým člověkem, mám možnost se do toho zlatého věku inkarnovat a bejt v tělesné podobě jeho součástí. A ostatní kteří tímto „testem“ neprošly, byli zlý, ale nezaprodaly duši, tak pokud se budou chtít stát se součástí zlatého věku, tak v nové inkarnaci v tomto metrixu nebo podobném metrixu musejí dokázat že jsou toho hodni. Pochopil jsem to dobře?

Ikona diskutujiciho Elis 2022-04-22 11:37:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Já nevím přesně, ale řekla bych že tohle dává smysl. Že pro ty kteří se budou v budoucnu chtít napravit nějaká možnost bude. Doufám že ano, já se pokouším myslet konstruktivně, snad mám tedy alespoň malou šanci projít, ale moji přátelé a někteří členové rodiny ne. Radši bych zůstala s nimi a shořela než abych věděla že se budou na věky trápit. V článku se ale píše že jinou možnost už mít nebudou… ale nevím, úplně jsem se v tom ztratila. Už jsem chtěla psát Alušce, jestli by mi to nevysvětlila nějak jinak, že v tom mám maglajs.

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-12-29 10:21:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

*Nabídne vám lákavou práci nebo projekt, kterému se nedá říct Ne. Nebo vám nabídne skvělé koníčky, abyste jimi byli posedlí a ztráceli jimi čas.*
Pokud jde o ty koníčky; prostřednictvím zálib a koníčků, lze pomáhat druhým a také jim otvírat oči – viz utajená archeologie nebo malby, které ukrývají poselství pro budoucí pokolení; jak říká Pjakin – znalosti znamenají moc……

Nedávno mi systém nabídl práci…budu rád až smlouva skončí…….

Ikona diskutujiciho Jirka H 2019-12-29 11:27:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je hodně zajimavé sdělení zrovna nedávno jsem sám na své cestě zjistil, že mým životním úkolem a posláním je pomoct lidem kteří něco podobného taktéž zažili a chtějí procitnout. Někdy si říkám že astralní zážitky, překážky strasti apod. byli mým osudem abych nabral zkušenosti které pak předám ostatním lidem, kteří jsou ochotni mě vyslechnout a neodsuzovat mě. S tím rokem 2012 mě mrzí že v té době jsem nebyl ještě procitnutý a nevěděl jsem o sobě nic ale už tam mi něco na tom nesedělo když media a dav lidí panikařili že nastane konec světa. Věděl jsem že žádný konec světa nebude takže jsem si udržoval chladnou hlavu a pokračoval v tom co jsem dělal dosud i na popud lidí že marním čas že bych to měl pořádně oslavit ztřískat se sbalit holku na jednu noc abych si pořádně užil dokud žiju a já jim všem dokola tvrdil že žádný konec světa nebude a nikdo mi nevěřil a nikdo nebyl ochoten mě vyslechnout. Když soudný den uplynul a nic se nestalo tak rázem jakoby si nic nepamatovali že kdy panikařili o konci světa, jako kdyby jim systém přeprogramoval mozky a ještě mi tvrdili že si to vymýšlím že tu nějaký konec světa měl být, to mě totálně zmátlo protože takhle ze dne na den zapomenout velkou událost nejde a začal jsem v tom pátrat. Nestalo se mi to poprvé tohle se děje i v herním průmyslu a dalším odvětví, proto se vyhýbám davu a dalším toxickým lidem. I když jsem nebyl plně procitnut i zde se ukázalo že moje intuice procitnutá byla.

Ikona diskutujiciho Danny 2019-12-29 12:48:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě ti lidi, co šíleli před tím „koncem světa“ a pak jakoby si na to nepamatovali, to jenom hráli. Že jim pak bylo trapné přiznat, že vyšilovali a věřili, že se něco stane a ono nic.
Já jsem taky nevěřila, že se toho 21. 12. něco stane (bylo to před tím, než jsem se začala zajímat o duchovno a tyhle věci mezi nebem a zemí atd.). I když ve skrytu duše jsem doufala, že něco přijde.

Teď ale doufám, že ten Zlatý věk přijde a že těm dušičkám, co se tam dostanou, všechno najednou dojde a všechno pochopí. Jako té ženě v tom klipu Different Story, co se podívá přes rameno tomu starci a vytřeští oči, protože najednou zjistí celou pravdu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-29 13:19:07
Ikona diskutujiciho
sipka

V roce 2012 nás nebylo dost na sepnutí energií. Indigová dívenka řekla, že teď už je nás dost a že zbývá posledních pár jedinců.

Ikona diskutujiciho hanka 2019-12-29 16:18:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Posledních pár? Tak to je nejlepší zpráva dne 🙂 Zajímalo by mě, jestli se jedná o to že musí být určitý počet konstruktivních jedinců, nebo se musí dosáhnout určité úrovně konstruktivní energie na planetě-jestli by fungovalo, aby jeden člověk když bude hodně hodně konstruktivní vydal za dva. Třeba když se někdo zamiluje tak energie letí nahoru raz dva, to by mohla být docela efektivní zkratka do zlatého věku :))
A taky by mě zajímalo, když se píše že možnost přechodu stále trvá, tak do kdy, jestli je tam nějaký časový limit.

Ikona diskutujiciho kiana 2020-01-02 02:10:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Já teda nevim, ale když jsem před 2012 nějakým způsobem vyšilovala, tak jsem si na to pak pamatovala a normálně jsem to přiznala.

Ikona diskutujiciho Gabby 2019-12-29 12:15:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevím proč, ale mě je vždy líto těch „špatných“ a bojím se o ně. Myslím tím, že když přemýšlím o duši, která nějak má trpět šíleně mě to děsí… Zajímalo by mě, co se stane s ostatními dušemi… Nebudou nějak trpět ne? Mám totiž docela silnou úzkostnou poruchu a další tyto věci a když psychicky trpíte je ti strašné, tak by mě zajímalo, jestli takto pak trpí i duše jako trest? Samotné přemýšlení o tom mě děsí.. Kam tedy duše, co nepřejdou do zlatého věku, půjdou? Myslím tím po smrti… Uklidnilo by mě jedno. Tohle ci napíšu, teď nějak cítím, že bude, zajímal by mě názor ostatních.

Kdyby takové duše, které nejsou energeticky „kompatibilní“ nemohli přejít do zlatého věku s tím, že se musí znovu reiknarnovat do dalších životů, aby se mohli konstruktivně vyvinout a pak tedy do zlatého věku přejít a nebo pokud jsou destruktivních tak ne a zůstat tam, kde rezonují. Takže vlastně po smrti by tyto duše netrpěli, ale reinkarnovaly by se do dalšího života, jen nevím kam, když Matrix skončí… Pokud bude Zlatý věk, bude něco jako Matrix pro duše, co nepřešly? Tedy svět na bázi Matrixu, kam se tam budou vtělovat ti co nepřešli, než budou „kompatibilní“ aby tak mohli přejít? A nebo budou v tom světě, protože na něm rezonují a nechtějí se změnit. Chápete mě? Budu ráda za reakci od Alušky… Potřebuji se nějak uklidnit, jestli je to vůbec možné. Zajímá mě, jestli je má teorie správná.
Říkám, prostě mě skoro vsechno děsí, proto jsem zbytek dílů nečetla, až tady tento…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-29 12:40:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikdo nebude trpět. Duše se vrátí zpět do svého zdroje, nebude žádný trest. Nebude ani sedmý matrix.

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2019-12-29 18:35:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Tyjo Aluško jako fakt? Oni se nezaseknou v žádné mezidimenzi, jak duše sebevrahů tak vrahů? Všichni se vrátí a vše se vyresetuje? Pokládal jsem si podobné otázky jako Gabby, to je fakt dobrá zpráva 🙂

Ikona diskutujiciho Luk 2019-12-31 18:27:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si taky myslím, že součástí toho nebude přece nějaký trest. To by ty samotné duše nemohlo někam posunout a když už jsou něčím nevědomé, řešením by nebyl trest co je dál přece neposune. Přemýšlel jsem také nad tím, protože by mi to bylo líto, možná na ně čeká nějaký jiný prostor kde budou moct se rozvíjet, nebo ba naopak budou muset dlouho počkat, né kvůli formě potrestání, ale kvůli svým energiím, protože to tak prostě funguje a možná si musí energie vyrovnat, možná proto bude dlouho trvat než se budou moct někde inkarnovat, právě zde na toto místo. Možná je to forma sebevraždy 😀 možná byli ti původně zlí lidé jen málo zkušené duše, co byli předem varovány kde se pokoušejí vstoupit. Co já vím, mě přijde povídání o přechodu do jiné dimenze takové dežavi téma které jsem řešil od mala. Něco zajímavého jsem i viděl ve věštění budoucnosti z litého vosku, co tu Alue zde zveřejnila na svých stránkách. Takhle pak přemýšlím nad sebou, kde se zlepšit aby člověk byl více konstruktivní a mohl pracovat s tím co tuší, no a pak se dostávám zase otázce toho jak to funguje a co tedy bude s dalšími. Pokud se to týká fakt těch mega zlounů, tak tady bych si s nimi nevěděl co počít a nechal je někde inkarnovat na jednodušších místech.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-29 14:25:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško,teď budu
asi za hlupáka,ale
když já tomu pořád
úplně nerozumím.
Co se vlastně při
tom přechodu
stane a jak dlouho
to bude trvat.Bude
to jako když luskneš
prsty nebo to bude
trvat dýl a my třeba
na nějakou chvíli
stratíme vědomí?
A kde pak tedy
budeme,vím že
v 5d,ale prostě si to
vůbec neumím
představit.

Ikona diskutujiciho michalti 2019-12-31 00:32:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj. Nikto si tým doteraz neprešiel, takže nepredpokladám, že existuje presný popis, ako sa to stane. Intuitívne by som povedal že to bude ako lusknutie prstom… Ale myslim si, že to budeme nejaký čas pred tým už cítiť, možno ako návaly energie… A vôbec si to nepredstavuj… Také veci, farby, energie nepoznáme (resp. si ich nepamätáme) . Bude to určite veľmi nádherné…
Krásny deň…

Ikona diskutujiciho Gabby 2019-12-29 14:37:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to jsem ráda. Zajímalo by mě, jaká budou znamení, že se to děje?

Ikona diskutujiciho Lenka 2019-12-29 14:56:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám dvě děti a opravdu trpím tím, že je posílám do školy. Protože vidím sebe sama jak jsem si celý školský systém protrpěla a tohle teď čeká je. Učí se nazpaměť něco, co není pravda. Od druhé třídy dcery je nám rodičům na třídních schůzkách s posměchem vyčítáno, že dcera nemá logické myšlení. I když má výborné výsledky, abychom měli od systému klid. Mně samotné také bylo vyčítáno, že nemám logické myšlení. Opravdu se tomu musím smát, protože můj syn nastoupil do první třídy a opět:“Váš syn nemá logické myšlení“. Oběma je vyčítáno, že počítají na prstech a že jestli s tím syn nepřestane, bude mít pak velké problémy :-D. Na prstech počítám dodnes a mám vystudovanou VŠ, která je mi vlastně k prdu. Kdybych mohla, učím své děti sama doma. Protože někteří učitelé na jejich základní škole opravdu stojí za to. Ale to je všude. Všude se najde nějaký „bezva“ učitel.
To, že dcera ve snech „lítá“ a vídá anděly nemůže nikomu říct. Svěří se mně, protože ví, že to mám jinak. Ostatní by si mysleli, že je vypatlaná. Tak to prostě je.
Každý den vlastně řešíme školu, udělat úkoly skoro na každý předmět, referáty a učit se na písemky. Škola děti opravdu dost přetěžuje.To, co berou jsou někdy takové nesmysly. Každý den se nad tím zamýšlím a říkám si: „A k čemu vám to bude“. Odbydem si jednu písemku, abychom se připravili na další a další…

Chtěla bych ještě reagovat k těm koníčkům. Děti si koníčky vybraly samy. Vlastně jsem za to ráda, protože dělají něco, co je baví a učí se rozumět nejenom sami sobě . Dcera jezdí od malinka na koni (vlastně se narodila jako kůň) a kdo umí dobře jezdit na koni je vlastně propojen s tím koněm. Člověk na to musí mít talent, aby se propojil a dceři to jde a je šťastná a my to s ní sdílíme. A u syna to samé. Sám si vybral sport a baví ho to. Tak proč ho v tom nepodporovat.
Protože jako uč. v MŠ to vidím každý den, přijde 3 leté dítě a začne si hrát, že má tablet a ptá se mě, proč nemáme v MŠ tablet? Nejradši si hrají s vysílačkami – jako mobily a skládají ze stavebnic zbraně, které jim zakazujeme. V dnešní době dítě, které nevlastní ve 3 letech mobil, tablet apod. je exot. Rodiče jim je dají hned, co si pro ně přijdou do MŠ nebo určitě doma a mají od nich klid.
Proto je pro mne lepší umožnit dítěti koníček, který ho naplňuje, než mu vrazit mobil apod.
Jinak moc děkuji za skvělý článek a za všechno, co děláte.

Ikona diskutujiciho Tereza 2020-01-02 18:26:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Plno věcí vidím stejně a jsem na jednu stranu ráda, že jste součástí školského systému. Na stranu druhou je mi vás nesmírně líto, protože vím, co prožíváte. Byť jsem začínající učitel (a podle systému tam ještě ani nemám co dělat), už teď ve třídě poznám, které dítě není „dostatečně zpracováno systémem“. Při diskuzích se to ukazuje nejvíc… Dítě sedí, mlčí, ale poslouchá – vyvolám ho a optám se na jeho názor. Pár slov, jasně, výstižně, tak nějak „výš“. Ostatní ho často nechápou a společně je musíme do té obrovské myšlenky zasvětit. Potkala jsem jich už asi 5 a je to radost s nimi pracovat. Pro mě. Pro zbytek třídy jsou jaksi mimo, blázni, divní…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-02 19:02:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Ti ,,divní“ jsou introverti s vysokým IQ, dnes už o tom jsou výborné knihy s přeloženými studiemi. Dětičky na to ale přijdou později, až je ,,ten divnej“ předčí.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-02 19:05:58
Ikona diskutujiciho
sipka

já jsem „ta divná“ od školky, nikdy to „nepřešlo“ protože to prostě přejít nemůže… a někdy je to hodně hodně těžký protože za to člověka i šikanují. aspoň někdo se nás zastává:)

Tereza: „Při diskuzích se to ukazuje nejvíc… Dítě sedí, mlčí, ale poslouchá – vyvolám ho a optám se na jeho názor. Pár slov, jasně, výstižně, tak nějak “výš” – jo, přesně! hezky popsané.

Ikona diskutujiciho Vojtěch Šperka 2019-12-29 17:16:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„“Nikdo nebude trpět. Duše se vrátí zpět do svého zdroje, nebude žádný trest. Nebude ani sedmý matrix““.
Aspoň vím, kam, až nastane přechod do Zlatého věku, přijde moje duše. Konečně budu v pohodě a budu mít věčný klid. Děkuji. Vojta

Ikona diskutujiciho V 2019-12-29 20:52:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To “poselstvi” ci navod ma par der. Pokud je zivot o ziskavavani zkusenosti zde na Zemi a napr. nekdo chce ziskat zkusenost z “temne strany” tezko ziska pristup do “Zlateho veku”… a takovych veci je zde v clanku je vic. To jen tak mimochodem. Jinak OK navod a fajn pohled na vec, ja bych dodal, ze co je dulezite byt v komfortu se soucasnym psychickym a fyzickym stavem, to je zrejme spravna cesta, potom bude jednat v souladu s tim co zde ma za poslani.

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2019-12-30 08:33:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemáš náhodou možnost na svém webu připínat články, aby nezapadly pod ty nové? Tento článek by si to jednoznačně zasloužil, nic důležitějšího jsem u tebe za tu dobu, co tě sleduji, nikdy nečetl!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-30 09:50:55
Ikona diskutujiciho
sipka

dám vlez vlevo nahoru místo Zápisníčku

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-30 11:14:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak jako že duše
lidí,kteří tady shoří
samozápalem se
vrátí spátky do
zdroje. To jako že
splynou s universem a přestanou existovat? Já si ale
myslela,že až tady
ta pakárna skončí,
tak že se vrátíme
domů.Já osobně
bych se tedy ráda
vrátila na svou
planetu,a to bez
ohledu na to jestli
to bude po tisíci
letech nebo po
samozápalu.Co mě
to vlastně napadlo
chtít se tady toho
zůčastnit? Já snad
musela mít
zatmění mozku.
Moje nálada je právě pod absolutní
nulou.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-30 11:31:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Lidská bytost ale není podstatou fyzická inkarnace na planetě, naší podstatou je duše. Jsme nehmotní. Návrat domů znamená návrat k sobě, ke zdroji (,,do nebe“, nepřesně řečeno).

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-12-30 13:07:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Izairi: *Co mě
to vlastně napadlo
chtít se tady toho
zůčastnit?*
Tuto otázku si asi po přečtení článku pokládá mnoho čtenářů – akorát každý do toho šel s jiným záměrem. Dokázat se rozpomenout proč do tohoto pokusu nebo jak to nazvat šla každá duše – začaly by se asi dít velké divy a změny…….

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-30 15:08:45
Ikona diskutujiciho
sipka

octomaník: KÉŽ BY se každá duše laskavě zamyslela co je jejím úkolem v tomto systému a co chtěli, když byli dětmi!! ale oni ne… bezcílně studovat a pak makat někde, kde to nesnáším, je přeci o mooooc lepší. aspoň tak většina „obyčejné“ vrstvy jedná, alespoň tedy lidé kolem mě ano. proč lidé, proboha, nemají nějaké sny nebo je po čase zapomenout nebo za nimi nejdou? mám kamarádku, která chtěla být jako mladší herečkou. ale nešla si za tím – bůhví proč – ani to nezkusila a teď nezná své místo na světě… nečekaně

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-30 15:10:17
Ikona diskutujiciho
sipka

resp. jsem tím chtěla říct – kéž by se každá duše zamyslela, proč se účastnila a když neví, tak si to zjistila… jenže to by chtělo seberozvoj, instrospekci a míň pařeb a alkáče :))) moje maminka je to samé, taky chtěla hrozně moc tancovat… nikdy si za tím nešla a? nikdy neznala své místo na světě.

Ikona diskutujiciho hanka 2019-12-30 18:13:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvana: ty brďo, tak ať si za tím jde teďka, je tolik možností a tolik druhů tance, a tolik možností jak se dneska učit. Nemusí člověk tancovat jen když je mladý. Například moje ségra začala v dospělém věku s krasobruslením, další kamarádka začala po vysoké tancovat a dneska se tím živí, má taneční školu, je spousta cvičitelek jógy které začnou později a pak si založí studio a učí….v pozdějším věku. Začít později má taky své kouzlo, člověk už v tom umění vidí a hledá jiné věci, nesoutěží, nezávodí, ale předává hlubší hodnoty. Naopak když někdo začne mladý a obětuje tomu všechno, jde plnou parou vpřed, pak snadno vyhoří nebo to dělá protože musí a už nemá uměním co říct (znám ze svého okolí spoustu takových případů, nakonec to holka vzdala a dělá v bance, i když byla super tanečnice, protože šla za tancem hlava nehlava, nadělala si spoustu nepřátel protože chtěla být nejlepší, stejně jí to nepomohlo). Dá se to dělat různými způsoby, hlavně nemít představu že když to nedělám odmala tak už nemůžu, když se tím neživím tak nemůžu dosáhnout kvalitní úrovně, to nemusí být vůbec pravda. Krásně je to vysvětlené ve filmu Proměna (The Shift), řekni mamince ať si ho pustí.

Ikona diskutujiciho anelie 2019-12-31 13:25:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Nirvanu: Treba ja jsem si za svym snem cilevedome sla od patnacti let a podarilo se mi to i pres to, ze pochazim ze spise skromnych pomeru. Vystudovala jsem, co jsem chtela, odjela do ciziny, nasla praci svych snu. Jenze co se nestalo: je mi skoro ctyricet a muj velky sen mi prestal davat smysl. Ani nevim, co bych chtela delat. Do toho tri male deti, takze minimum volneho casu (nejmladsi usina mezi desatou a jedenactou a rano v pet vstavam). Penize potrebuji, takze do prace chodim. Deti jsou priorita, nezodpovidam jen sama za sebe. v podstate ani moc nevim, co chci. Pripadam si, ze jsem jako v tunelu, na doprava ani doleva nic nevidim, jen svou znamou cestu vpred. A co ted? Babo rad. Jsou veci, do kterych bych se rada hluboce ponorila, ale nemam kdy a o to je frustrace vetsi. Tak to zkousim opacne, nic nechtit, nic si neprat, aby me to tak nedeprimovalo. Proste docasny utlum nez deti trochu vyrostou a budu mit volnejsi ruce. Takze je snadne s mirnym opovrzenim o lidech rict, ze jsou jako ovce, nejdou si za svym, apod. Nikdy neznas cely pribeh. Ja speju k tomu, ze vnitrni stesti muzu citit za jakychkoli podminek. I bez prace snu. Treba se v praci zaobiram nejakym nudnym textem, a pak ziskam uplne skvelou naladu, citim, jak ma cely muj zivot smysl a jak se nekde na pozadi neco duleziteho vyviji. Jako by to pro me byla forma meditace.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-31 13:34:09
Ikona diskutujiciho
sipka

A co takhle, když máš tři děti, mít za svůj aktuální smysl ty děti? Nehledat venku, nečekat až vyrostou, ale prožívat plně to, že jsi mamka. Nejdůležitější člověk ve vesmíru pro tři další človíčky. Být rodič je to největší a nejzodpovědnější poslání, jaké vůbec člověk může mít.

Ikona diskutujiciho anelie 2019-12-31 14:39:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Alusko, dekuji Ti za odpoved, je v ni hodne moudra. Ale spatne nesu, kdyz si vzpomenu, jak jsem byla kreativni a dnes je to vsechno pryc. Kanal se uzavrel a ja se bojim, ze se uz neotevre… vzdyt s materstvim se to nevylucuje…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-31 15:24:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Kreativní můžeš být i s dětmi, pro nás máti šila oblečení, na nás i na panenky, dělala nám obrázky, kreslila nám do památníčků, plácala s námi keramiku, učila se kvůli nám na kytaru… 🙂

Ikona diskutujiciho Amálka 2019-12-30 12:15:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj. Nemůžu si pomoct, ale já tyto články od tm prostě nemůžu číst… Vždycky se mi líbí nadpis, tak se spontánně začtu a po prvním odstavci už to vzdávám a článek jen letmo projdu. Dnes jsem se přinutila a celý článek si přečetla a už vím, co mi vadí. Text je manipulativní, založený na strachu. Nebudeš hodný = shoříš! Nelíbí se mi rozdělování na dobro a zlo, jedno bez druhého postrádá smysl. Naopak občas člověku pomůže, zachováme-li se k němu zle. A rozhodně nevěřím, že lze paušalizovat fakt, že kdo zabil zvíře, žádný přechod ho nečeká. To by pak mělo smysl napsat, že článek se týká jen veganů. Já osobně maso třeba nejím, ale ostatní doma ano, takže co si odchováme, jde ve vší úctě a lásce na pekáč. A nemyslím, že jsme kvůli tomu špatní lidé. Naopak se snažíme nepodporovat konzum.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-30 15:20:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Amálka…

tenhle komentář je zábavný.
prosímvás, zkuste si nejdřív počíst v knížkách od Alušky, pochopit, o co se tu ve skutečnosti jedná a pak teprve něco komentovat. absolutně nic totiž nechápete. zde se mluví o konstruktivní vs. destruktivní rezonanci, o tom, co máte ve skutečnosti v srdci. buď jste hodná nebo zlá, prostřední strana neexistuje – máme jen levou a pravou, jednoduše řečeno. článek se netýká lidí, kteří jedí maso, ale těch, kteří zabíjeli, takže o poznámka o veganech je také zcestná, s prominutím. ano, někdo řezníky dělat musí, tento systém je složitý, jenže mi věřte, že zvířata nejde zabíjet nikdo dobrý – ano, toto je kontroverzní názor, ale je to můj názor. navíc netuším, jestli se tohoto týká i zabíjení pro maso z hladu nebo jen prostě chladnokrevního zabití/ublížení z krutosti dotyčné bytosti.

že se vám „rozdělování na dobro a zlo“ nelíbí je bohužel váš problém, každý má prostě buď konstruktivní nebo destruktivní rezonanci, od toho se pak odvíjejí i jeho úmysly a cesta. text není manipulativní, text je informativní a POUZE lidi prosí a upozorňuje na to, aby nikomu nepřáli a nedělali nic zlé. TO BY NEMĚL NIKDO PŘIROZENĚ DĚLAT ANI CHTÍT ANI JAKO ATEISTA ! do prčic, kam ta společnost spěje!

Ikona diskutujiciho Amálka 2019-12-31 11:01:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirváno, já nemám nic proti sdělení jako takovému, jen se mi nelíbí způsob, jakým je podáno. Vyzní mi to zkrátka nábožensky ve stylu „pojď udělat to a to a budeš zachráněn, a pokud to neuděláš, budeš zatracen“. Je to můj názor, na nic jsem se v příspěvku neptala, jen jsem měla potřebu to sdělit. Tys mi stejně odpověděla a navíc vynesla i pár soudů. Ok, to je zase tvůj názor. Z mého pohledu, pokud existuje černá a bílá, lidé budou vždy směsicí těchto barev, přičemž jedna bude vždy nad druhou převažovat. A skutky lidí nelze podle mě paušalizovat bez toho, aby dotyčný vzal v potaz, na jaké energie byl jedinec v danou chvíli napojen.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-31 11:04:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Není přece žádný problém, začít se po přečtení zprávy chovat ke všem slušně, pokud to dotyčný doteď (nepochopitelně) nedělal.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-31 11:18:02
Ikona diskutujiciho
sipka

no nevim… mně prostě nepřijde normální někomu přát „ať se ti nedaří“ a nebo někomu brát svobodnou vůli, okrádat a zabíjet druhé a tak podobně. na to jsme jakožto společnost až příliš vyvinutí. podle mě v sobě má každý morální kompas, který ti poví, co je dobro a co zlo… nebo nerozeznáte rozdíl mezi ubližovat druhému se záměrem ublížit a respektovat druhého? nemluvím o partnerských hádkách nebo podobných kravinách, v těch řekne blbiny každý a často to ani není myšleno upřímně… já mluvím o upřímném přání zla druhým bytostem na denní bázi. neřikejte mi, že v sobě nemáte kompas, který vám poví, co je a neni blbě.

Ikona diskutujiciho Amálka 2019-12-31 11:38:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Slušně? Aluško, vím, co máš namysli a souhlasím. Každý si ale pod slovem „slušnost“ představuje něco jiného a lidé se zpravidla vidí takový, jací si myslí, že jsou… Slova jsou nepřesná, protože z pohledu slov byl Nirvanin komentář celkem v pořádku, ale z pocitové stránky už ne. Za jakoby neškodnými slovy obalenými vykáním lze cítit posměch, povýšenost a nerespekt vůči mně, okořeněný kapkou nenávisti vůči celé společnosti na závěr. A vsadím se, že ona to tak vůbec nevnímá a myslí si, jak je konstruktivní a myslí to „dobře“.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-31 14:17:31
Ikona diskutujiciho
sipka

hele chápu tě, ale do mě se lidi navážej furt, aniž by znali celý story. proto už asi ani tolik nemám/nenachazím/nehledám pochopení pro druhé… neni to dobře no, uznávám, v těch diskuzích je to poslední dobou asi znát.

„Za jakoby neškodnými slovy obalenými vykáním lze cítit posměch, povýšenost a nerespekt vůči mně, okořeněný kapkou nenávisti vůči celé společnosti na závěr.“
– to myslíš vážně? po pár větách mě takhle znáš? tak jo 😀 stručně: povýšená vůči vám nejsem, necítím k vám nenávist, nechci se posmívat, lidově řečeno jste mi jinak „volná“. jen mi přišlo, že nechápete článek, ale asi se prostě jen neshodují naše názory a o tom to je.
to nebyl žádný posměch, já se ti to snažila bez emocí a stručně vysvětlit, i když vim, že neni vhodný k někomu přijít a prostě mu začít vyvracet názor. ale něco takového tu o mně prohlásit je vcelku absurdní, žádnou nenávistí ke společnosti rozhodně netrpím. navíc já se fakt snažila vyjadřovat slušně. vykala jsem protože jsem tak prostě zvyklá, když toho člověka vůbec neznám. abych se tu zas obhajovala? no ne, díky. že já se na ty lidi nevykašlu, mějte si klidně chaos v čem chcete, je mi to jedno. jak jsem se vám to měla pokusit vysvětlit? měla jsem šišlat a za každý slovem se omlouvat, tak je to v pořádku? jediné, co jsem do prčic napsala, bylo to, že mi nepřijde normální přát někomu na denní bázi zlo! a že je to o tom, jestli člověk rezonuje konstruktivně nebo destruktivně. o mojí vlastní momentální rezonanci nepadla řeč, ani o vaší, to bych si nedovolila. jaká je teď ta moje nemam šajna, ale bývala vyšší, to jako jo… to je celé, kde v tom hledáte nenávist ke společnosti. já ani na slovo „společnost“ ve skutečnosti moc nevěřím, každý z nás je individualita. tím shrnutím „kam to ta společnost spěje“ jsem spíš vyjádřila to, že v poslední době vidím spoustu lidí, kteří se takhle podobně chovají… ale všichni takoví určitě nejsou, těžko budou všichni stejní.

má slova nebyla „jakoby neškodná“, ona byla neškodná. jen jsem se vám pokusila vysvětlit, o čem článek je, teda alespoň z mého pohledu. já sama se nemám komu nebo proč vysmívat, sama nejsem ve svém životě momentálně na ideálním místě, jestli si to myslíte.

fakt je, že moje prvotní poznámka o „zábavném komentáři“ byla nevhodná, to vidím, není to nejlepší způsob jak začít text, ve kterém chci někomu něco vysvětlit – nebo ukázat můj úhel pohledu. nejspíš bych se měla zamyslet nad formou, ve které se poslední dobou vyjadřuju, v tom jako ustupuju, no. ono se mi stává, že když někdo nerozumí něčemu, co já chápu hned, mám tendence k tomu mít nepochopení a prostě začít vysvětlovat.

jestli je moje vyjadřování opravdu tak ostré(nebo vždy bylo), nevnímám to. se mnou se totiž nikdy nikdo taky nějak extra nemastil a nemazal, všechno jsem vždy v životě dostala jak boxerkou a co mám, mám díky své práci, takže pak nemam důvod se vyloženě mazlit s druhými, asi tím by to bylo.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-31 14:34:29
Ikona diskutujiciho
sipka

mimoto, Amálko, já asi byla tak trochu nepříjemná i proto, že jste(jsi?) napsala, že je článek založený na strachu a že je manipulativní, zatimco mi přišlo, že je problém jen ve vašem neuplném pochopení věci. radši nic… než tím vysvětlováním mého pohledu urazím někoho dalšího.

Ikona diskutujiciho Amálka 2019-12-31 16:34:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirváno, mám k tomu už jen tři věci a dál se do toho zaplétat nebudu, protože mícháš jablka a hrušky dohromady. Takže zaprvé, kdyby lidi měli kompas, který jim řekne, co je a není blbě, tak tu vlastně nemáme co řešit a tenhle článek by ani nevyšel. Lidé by se nenechali manipulovat náboženstvím, názory z médií apod., protože by buď jednali v souladu se svou podstatou, nebo záměrně a vědomě proti ní se všemi důsledky. Nemohli by si nic namlouvat, za nic se schovávat.
Za druhé: jako individualita bys tu nepřežila ani minutu, provázanost je vidět ve všem a do třetice – slova mají obrovskou sílu a jejich škodlivost by měl posoudit ten, na koho jsou mířena. Jak jsi to myslela nebo nemyslela, z jakých motivů to děláš apod. to je vedlejší. Mít jiný názor je úplně běžné a normální. A nemusíš být hrubá nebo vulgární, abys někomu ublížila. Záleží jen na tom, jaké pocity to vzbudí v tom druhém. Mně to vyzní stejně, jako bys napsala „hahaha, ty prosíme radši mlč, jsi úplně mimo. Já ti naštěstí poradím, takže poslouchej a uč se! blablabla… Jestli se ti něco nelíbí, je to tvůj problém. Ach jo, ta společnost je fakt hrozná a asi ani nebude líp.“ Nemusím být nijak obzvlášť bystrá, abych poznala, že v tomto sdělení není ani za mák respektu vůči názoru někoho jiného. A netvrdím, že tě znám, jen jsem se vyjádřila k tvému komentáři. Jinak já se neurazila, neberu si každý komentář osobně. PS: v diskusích jsem zvyklá tykat a že mi ostatní také tykají, snad to nevadí.

Ikona diskutujiciho Amálka 2019-12-31 17:02:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak a teď jsem se do toho sama parádně zamotala a napsala pěknou blbost 😀 Samozřejmě záleží na motivech z jakých slova vysíláš. Na těch záleží asi ze všeho nejvíc 😉

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-01 04:54:03
Ikona diskutujiciho
sipka

tak ono jde vlastně o to, že v mojí ideologii lidi mají kompas a poznají, co je zlé, ale to zlé pak lidem dělají záměrně, i když vědí, že to druhým ublíží. jako když někoho uhodíš – víš, že ho to bude bolet a proto to děláš… asi tak to vnímám. i destruktivní člověk ví, že záměrně ubližovat druhým se nemá, ale dělá to.

mno, jinak pokud chceme mluvit o pojmu „společnost“, tak tu vidim se zhoršovat odmala, nepřijde mi, že bychom spěli k něčemu lepšímu… ale tohle je taky hodně o tom, kde člověk žije a jak rezonuje, co poslouchá, na co se zaměřuje. společnost se zlepšila teda v tom, že se mluví „o všech těch konspiračních teoriích“, ale jinak má většina tu mysl furt hodně uzavřenou. já mam spíš vztek na tenhle systém, než na lidi v něm. ne, že bych neoceňovala ten vývoj; ženy můžou volit, lepší zdravotnictví, podařilo se nám skoro vymýtit některé nemoci, skrze studium a práci můžeš jednou dosáhnout na dobrý život a tak dál a tak dál… ale furt mi přijde, že je tu hrozně moc věcí, který jsou prostě špatně. taky se mi uplně nelíbí, kam až se v poslední době dostává ten multikulturalismus ve spojení se sluníčkařením typu „kašlete na kulturní a základní hodnoty, chlapi budou teď nosit makeup a vůbec“… ale třeba je to jen přechodná móda. mám na tohle poněkud kontroverzní názory a ani není vhodný je kamkoliv psát(spousta lidí by mě za ně dneska ukamenovala ještě než bych je stihla vysvětlit) 🤐 společnost se prostě holt mění, vždycky to tak bylo, jenomže teď se mění k něčemu, co se mi vůbec nelíbí a nesouhlasím s tím. a pak do toho člověk má přivézt děti a má smůlu, nevyhne se, ty děcka to prostě ovlivní. to mě děsí.
a ještě víc mě děsí, že dneska už člověk pomalu dostane hate, když zastává ty původní hodnoty. dneska třeba říct „jsem žena v domácnosti“ je jak o sobě prohlásit něco hnusnýho, spoustu lidí pak na vás pak kouká zpatra… aspoň tak mi to přijde. jako kdyby nechtít kariéru, ale rodinu a být prostě ženou, bylo něco špatného(já zrovna teda jsem přesný opak, chci kariéru, ale byla jsem i v té první pozici).

tenhle článek je funny: https://josefprouza.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=610276

jinak jestli chcete(teď nevykám, myslím to obecně) vidět skutečnej despekt, přivedu na ukázku pár mých spolužáků:) já jsem ještě hodně slabej odvárek.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2019-12-30 14:28:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

aha tak uz to chápu na zemi je momentálně 7,5 miliardy lidi – duší zdá se že o tenhle hotel je velký zájem velký otázka je proč proč by lidi riskovali tolik pokud neuspějí schoří a pravděpodobnost uspěchu je hrozně malá proč by tolik duší riskovalo že zaniknou pak jejich duše neobjeví v 5 dimenzi já mám pocit že nám indigáč něco tají protože do tohodle nebezpečí odkud skoro není uníku by se vydal jen šílenec je to asi skryté pravidlo že to nesmí říct podle mě žádná duše nezanikne proto je o tento hotel takový zájem a stojí se na něj megafronty ted vám řeknu a poruším tím pravidla metrixu ti kdo budou konstruktivní přestoupí do nové 5D Ti kdo zlobili sice vzplanou ale jejich duše už pujdou do další fronty do 5D a destruktivním bude vymazána pamět takže tam nakonec půjdou všichni

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-30 15:22:37
Ikona diskutujiciho
sipka

tak.. zájem. rodí se děcka.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-30 16:43:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvano, jak vypadá angličtina, je to na dobré cestě?

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-30 19:03:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška: Ano! 🙂 bude ti to stačit zítra odpoledne? možná bych to zvládla i ještě dneska, jen musím dojet na chalupu, takže bych ti to poslala v noci, ale dalo by se to. jsem vzhůru tak jako tak.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-30 20:57:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý, tak zítra nebo pozítří to určitě stačí.. já už mám čr+sr obeslanou, tak bych mohla začít posílat eng verzi a navíc ji budeme potřebovat do maďarska a finska 🙂 Dneska se taky ozvala kamarádka s francouzštinou, je to na dobré cestě 🙂

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-30 21:17:10
Ikona diskutujiciho
sipka

hihi, už to máš na mailu, snad přišla ta verze, která měla 😁😁

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2019-12-30 21:42:32
Ikona diskutujiciho
sipka

teda holky vy jste užasný myslím že až přijdete do zlatého věku tak vám andělé udělí metál a tomáši marnýmu taky

Ikona diskutujiciho anelie 2019-12-31 13:50:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Amalko: taky texty od tm vnimam jako manipulativni. Navic nechapu jejich smysl. Kdo byl uvnitr dobry, tak jim bude i po precteni techto clanku, kdo je uvnitr zly, ten se jim vysmeje.

Ikona diskutujiciho Kristýna 2020-02-16 20:04:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi budu za hlupáka, když to nechápu, ale co je přesně myšleno tím že ti destruktivní shoří samozápalem? A chtěla bych se zeptat ještě na jednu věc… jde nějak, pokud jste destruktivní, změnit svoje energie na konstruktivní? Nebo to má každý jasně dané od přírody?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-17 08:07:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Hodnotu energií určuje životní styl a způsob myšlení – každý si to určuje sám každodenním způsobem chování. Píšu o tom pravidelně na webu a v knize Anděl strážný.

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-12-30 16:01:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvana 2019-12-30 15:08:45: A já jsem zde (v této realitě/dimenzi) pro změnu „omylem“, takže proč tu jsem nějak netuším….
octovani @ protonmail . ch
email uvádím pokud bys chtěla vědět víc……….

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-30 19:36:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Jsou to havárie v autech, vraždy a jiné, které vám zabrání v cestě.“ – no, teď když to čtu… já už párkrát málem o život přišla, několikrát ve snech 🙂 pohodka jako..

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-30 21:49:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

,,Co mě to napadlo chtít se tady toho zůčastnit?“ – kde by ste ako chceli byť, na inej planéte kde sú všetci dobrí a je tam raj? Žiadna taká není! Náš domov není na iných planétach, ale v iných dimenziách! Len by ma zaujímalo kam pôjdeme po smrti v zlatom veku. Nakoniec sa asi dostaneme všetci tam, kde skončia i tí deštruktívni, späť do svojho zdroja.

A čo tu po nás vlastne ostane, len rastliny bez ľudí a zvierat?

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-30 23:27:46
Ikona diskutujiciho
sipka

A ona se nějak
vylučuje jiná planeta
s jinou dimenzí?
I tm mi potvrdil,že
někteří jsou ze
Země a někteří z
jiných planet,ale
všichni jsme se tu
sešli kvůli téhle době. Jo a nebudou
tady ani ty rostliny,
vzhledem k tomu že
jsou součástí
přírody,tak určitě
přejdou také.Jediné
co po nás zůstane
bude bordel.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-31 11:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

michalti:
děkuju Ti za odpověď. Vím,že to
ještě nikdo nezažil,
ale stejně mám
otázky. Třeba co
lidé kteří přejdou
staří,tak jestli
omládnou? Víš jak
křesťanství říká o
nebi,že tam všem
bude asi 30.A pokud by přešli i
moji blízcí,bude
máma pořád mojí
mámou nebo už ne.
A co když někteří
z těch které
milujeme nepřejdou,
zapomeneme že
existovali? Protože
jinak bychom se
pro ně přece
trápili. No, atd.atd.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-31 11:13:22
Ikona diskutujiciho
sipka

S věkem je to tak, že program stárnutí zmizí (máme ho pouze zde, jinak lidská bytost nestárne). Na povrchu vypadají všichni cca na 20, takže to bude podobné i tady.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-31 11:19:52
Ikona diskutujiciho
sipka

jestli víš jak ho zastavit, řekni! 😀😀 bytostně se bojim prvních vrásek, na které pak už krémy nebudou zabírat.. 😀

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-31 11:45:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

,,na zemi je momentálně 7,5 miliardy lidi – duší zdá se že o tenhle hotel je velký zájem velký otázka je proč proč by lidi riskovali tolik pokud neuspějí schoří a pravděpodobnost uspěchu je hrozně malá proč by tolik duší riskovalo že zaniknou pak jejich duše neobjeví v 5 dimenzi“

ja si práve naopak myslím že o tento hotel veľký záujem nie je, pretože sa rodí menej ľudí. Síce ich bude nejakých 8 miliárd ale keby sa ľudia rodili toľko ako v minulosti tak by ich tu bolo oveľa viac. Navyše v poslednej dobe sa rodí veľa autistov, neviem čo bude s nimi buď zhoria alebo automaticky idú do 5D a mozog sa im napraví.

Ikona diskutujiciho Jolan 2020-09-19 22:36:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Autisti se ne-rodí.
Autistou se dítě stane -> je to reakce těla (mozku) na „koktejl“, který je přítomný ve vakcínách.
Tělo (mozek) se nedokáže detoxovat z těžkých kovů, proto je mozek v paralýze.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-31 13:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvano,já osobně
si níikdy neplácala
na obličej žádné
s*ačky,a neničila si
tím pleť.Když mi
bylo 23,tak jeden
kluk myslel,že je
mi 16.V průměru
mi vždycky hádali
o 10 míň ,a je to tak
i teď kdy mi je 54.
Ale vrásky i tak mám,ty prostě
přijdou,takže to chce se z nich
neskácet :).

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-31 14:18:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Izairi: no právě… 😀 mě to čeká a uvidíme, jakej to bude popit. ve 23 ti hádali 16? hustý!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-31 14:19:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě hádají 19-20 win win 🙂

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-31 14:31:54
Ikona diskutujiciho
sipka

ty Aluško, víš, co mě děsí? jako malá jsem tě znala o moc mladší. a už roky mam díky tomu pocit, že je ti 24 max. ale ono ne… ještě víc než stárnutí mě samotné mě děsí stárnutí těch, které znám 😯

Ikona diskutujiciho Hana 2020-01-02 07:59:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě bude koncem února 28 a teď naposledy o vánocích jsem kupovala v jedné večerce placatku rumu pro mamku na cukroví, a pán za pokladnou se na mě podezřívavě podíval a prý “18 vám už bylo?…” tak jsem mu podala občanku a on se omluvil, že prý vypadám hrozně mladě :-)) jsem na tohle zvyklá, v supermarketu čas od času kupuju bílé víno na boloňské ragú a taky vždy chtějí občanku, a následně dodávají že si takové lichotky mám vážit nebo se zase omlouvají a nechápou 🙂 a v létě přítelova sestřenice, že prý by mi tolik vůbec netipovala..no jako lichotí to hodně, ne že ne 🙂 ale my tohle máme nejspíš v rodině, mamce táhne na 60 a taky na to absolutně nevypadá..

Ikona diskutujiciho Lenka 2020-01-02 19:48:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Ha ha ha, no dost mě pobavilo, když jsem šla na nákup a koupila jsem si přípravek na mytí WC, byla jsem s dvěma dětma a paní u pokladny po mně chtěla vidět občanku, že se tyhle přípravky zneužívají jako drogy a oni to nesmí prodávat mladším 18 ti let. Mně je 34. Dceři 11. Všichni si myslí, že jsme sourozenci. Alkohol ani pro příbuzné nenakupuji z tohoto důvodu, abych nemusela neustále vytahovat občanku, no tak mě dostali na WC přípravku.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-02 20:30:37
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 realita je někdy zajímavější než příběh 😀

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-31 13:58:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kde nie je úsmev, nie sú vrásky! Nájdite si Tess Christian, američanku ktorá sa nikdy nesmeje. Tess Christian se nesměje celých čtyřicet let. Tvrdí, že se naučila smát vnitřně.

Ikona diskutujiciho Andy 2019-12-31 14:39:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj jak to vypadá s francouzštinou? s tou tvojí kamarádkou?

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-31 14:58:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky na ně Aluško
vypadáš. Od té
doby co Ti odrostly
vlasy a máš svou
přirozenou barvu,tak vypadáš
úžasně.Nevím jestli
Ti to už někdo řekl,
ale ty teď vypadáš
mladší než třeba
ve 20ti.Stačí se
podívat na videa z
doby kdy jsi točila
vlogy a na poslední
videa s morčátky.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-31 18:36:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný silvestr,a
šťastný,úspěšný a
hlavně konstruktivní
rok 2020 všem.
A ať se jednou všichni sejdeme
ve zlatém věku.

Ikona diskutujiciho VolnýMladík 2019-12-31 18:36:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Wtf, jak si to tady čtu, tak každý druhý je hned zlí, protože do nás dobrých každý jen kope, protože se snažíme je vytrhnout z matrixu 😀 Tak jak vidím, v tomto uvažování projde jen hrstka z nás, aby ve zlatem věku založila lidskou civilizaci, ale nebojte, budeme mít na do tisíc let, aby jsme se zlížili :3

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-31 20:06:02
Ikona diskutujiciho
sipka

ježiš ty jsi mě pobavil:D na co vy chlapi nemyslíte 😂

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-01-01 10:19:48
Ikona diskutujiciho
sipka

cože 1000 let ani týden tam budou všichni hodní žena nebude mít pochyby navíc všichni budou ctít zákony vesmíru všichni budou stejní akorát každý bude mít jiné záliby Nirváno budeš mít velký výběr ale mám pro nás chlapy dobrou zprávu holky jsou hodnější než chlapy proto jich tam bude víc něž nás

Ikona diskutujiciho jirik 2020-01-01 11:29:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Při čtení komentu pavel-)) jsem si vzpomněl, že duše jsou bytosti bezpohlavní…takže by se mohlo objevit i zklamání……

Ikona diskutujiciho kiana 2020-01-01 18:15:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvana: viď, tenhle komentář mě taky pobavil 😀

Ikona diskutujiciho VolnýMladík 2020-01-01 23:38:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak já to píši jen tak, aby jsme my jako nováčci těch tisíc let pouze neprolítavali vesmírem a další pokolení by bylo tu tam. Tak aby se nepřehlédlo volného mladíka :3 😀 v tom zlatem věku.

Ikona diskutujiciho Izairi 2020-01-01 11:39:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško,rozumím
tomu tedy dobře,že
všichni kteří přijdou
do zlatého věku a budou starší
omládnou na cca
20? A co děti,třeba
křesťani věří,že
když do nebe přijde
dítě,tak tam normálně stárne do
těch cca 30ti co
je tam všem.
No a když nám bude
pořád asi 20 a
nebudeme vůbec
nikdy nemocní,tak
na co jednou
odejdeme? Tam ale
asi smrt není,ta je
jen v tomhle matrixu? Jak to
tedy bude,jak to
vlastně mají na
povrchu,víš o tom
něco?

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-01-01 12:12:50
Ikona diskutujiciho
sipka

iziri vítej v nekonečnu nikdy neumřeš nikdy nezestárneš vítej můžeš bloudit nekonečným vesmírem navštěvovat neomezene množství planet budeš žít miliardy let a víš jak žíjí na povrchu jejich život taky není lehký musí dávat neustále pozor abychom se nezničili chrání nás před zlými rasami když se u nich narodí dítě u nich je konstruktivní vzdělávací proces který rozvíjí fantaziji tvořivost učí je tam jak fungují zákony vesmíru jak ovládat svoji nekonečnou tvořivou sílu pak je zařadí do jejich společnosti podle toho co ho baví a k čemu má největší vlohy někdo brání zemi před zlými rasami někdo vizualizuje letájící taliře ze živoucí energie někteří cestují vesmírem a rádi objevují nové místa ve vesmíru

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-01-01 13:26:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Smrť je i v zlatom veku, žiješ tam nejakých 1000 rokov a potom jednoducho odídeš bez toho že zostarneš – takto to majú i rôzne vesmírne civilizácie, to asi len tu na Zemi bolo zavedené stárnutie lebo keby sme nestárli tak by sme stále pohlavne obcovali a príliš sa množili. Takže otázka je kam pôjdeme po smrti v zlatom veku ale takto ďaleko to nikto nevie.

Ikona diskutujiciho Izairi 2020-01-01 13:54:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

pavel-))
díky za odpověď,
ale to o čem píšeš
je věčný život a na
to jsem se neptala.
Ptala jsem se jak
odejdeme až uplyne
těch tisíc let.
Jistě sis všiml,že
zlatý věk má trvat
tisíc let,a to znamená že bude
mít konec,na rozdíl
od véčnosti, která
jak název napovídá
nikdy neskončí
A já se ptám jak
po těch tisíci letech
odejdeme,protože
stářím nebo kvůli
nemoci to nebude.
Jo a přijdeme tam společně
bude nám všem 20
a budeme žít tisíc
let.Napadlo někoho
že možná budeme
i odcházet společně? A kam,do
toho skutečného
věčného života?
Protože zlatý věk
bude jistě nádherný
ale věčnost to fakt
není.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-01-01 16:19:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

mohlo by to být taky takhle odejdeš do zlatého věku tam budeš 1000 let to nevím nemoci neexistujou ani žádná smrt takže své tvé tělo po dovršení 1000 let rozpline a tvá duše bude čekat na další zrození v té stejné dimenzi dostaneš další tělo a jede se dál

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-01-01 17:56:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak samozrejme i keď nebudeme stárnuť ale telá sa po tých tisíc rokoch opotrebujú a umrú. Tam neexistuje otrocká práca a toľko nezdravých vecí ako tu, preto sa tam žije 10x dlhšie. Potom sa buď zase zrodíme do zlatého veku alebo skončíme ako čisté duše, nakoniec zrejme naša individualita zanikne a splynie so zdrojom, nič asi nemôže existovať večne, ostane len zápis v morfogenických poliach že sme tu boli.

Ikona diskutujiciho Izairi 2020-01-01 20:08:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To mi tedy prosím
Aluško řekni,jak se
shoduje to že
máme už brzy přejít
do zlatého věku,s tím cos měla ve
svém palmovém
listu? V jednom
článku si prozradila,
že kolem 60ti? bys
měla odejít do ústraní a věnovat se
jen duchovnu
(no prostě tomu co
teď,ale bez těch
věcí kolem) jestli
jsem to dobře
pochopila.A jak bys
to asi udělala když
už tady nebudeš?

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-01 21:57:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Izairi: ona mi Aluška tehdy říkala i něco o tom, že ty palmový listy byly blbina. ale nepřiblížila to, asi to ani nebylo vhodný rozebírat veřejně.

Ikona diskutujiciho Hana 2020-01-02 08:06:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdo ví, jestli se těm palmovým listům dá úplně věřit, ale taky mě to samé napadlo..

Ikona diskutujiciho Kamea 2020-01-03 19:13:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Palmové listy sú haluz. Osobné som to absolvoval asi pred štyrmi rokmi, keď som si od Alušky na ne prečítal pozitívne referencie. Totálne výmysli.

Ikona diskutujiciho Izairi 2020-01-02 11:07:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hana:
jj kamarádka má
dvě děti (syn 16
a dcera 12)a když
byli o něco mladší
tak prodavač
v trafice jí nechtěl
prodat cigarety,že
prý jestli už jí bylo
18? Tak ona na to,
vidíte tamhle toho
pána a ty dvě děti?
No tak to je manžel
a syn s dcerou.
Tak prý koukal a taky se omlouval.
A to kamarádce bylo už něco kolem
30ti.

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2020-01-04 23:23:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem fakt zvědavý, kolik lidí si tento článek nakonec přečte, když už i rozesíláme do zahraničí :). Lidi noták, máme převibrovat do 5D, to tady v komentářích musí vířit nadšením jako blázen 😀😀!!!!

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-10 20:36:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tyo já dneska skočila na parádně šikovně udělanou udičku:D:D:D nic hroznýho, dobrá zkušenost, už si na to dám znovu velký pozor. ale tyo:D když si člověk myslí, že už všechno zná, tak mu systém rád ukáže, že fakt ne-e jako. zůstaňte ostražití.

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2020-01-11 08:38:14
Ikona diskutujiciho
sipka

No tak to jsme teď jako zvědaví, jakou udičku 😀 nepodělíš se?

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2020-01-11 08:51:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco jsem zjistil – Google potlačuje tento článek! 😲

Když jsem jeho název hledal, vyjely my pouze Tadesco a Aluška, ale duckduckgo má jiný názor https://duckduckgo.com/?q=všem+dobrým+lidem+brzy+přejdeme+do+zlatého+věku&t=opera&ia=web . To nedává smysl, protože mám zkušenost s tím, že Google index je mnohem rychlejší než otevřené platformy jako bing a duckduckgo a vždycky se na něm všechny články objevují jako první!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-11 09:12:52
Ikona diskutujiciho
sipka

jééé… a tolik webů to dalo! nádherna!!! 🙂 spoustu z nich jsem vůbec neoslovila! 🙂
tak zahraniční výsledky uveřejnění budeme ověřovat raději přes kačenku.

Ikona diskutujiciho Mikuláš Gera 2020-01-12 09:15:05
Ikona diskutujiciho
sipka

🙂

Práve že to dáva zmysel.
Google totiž blokuje nepohodlné výsledky vyhľadávania.
A taký Duckduckgo preto nájde aj to, čo Google „akože nevidí“ …..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-12 10:21:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravda může být i jinde.
Google neustále vylepšuje svoje boty. Dává přednost webům, které: Jsou kvalitně a bezpečně postavené, rychle se načítají, mají návštěvnost, mají reálný obsah (boti poznají články co dávají smysl od spamu a bordelu), mají za sebou historii, mají originální obsah, jsou na vlastní doméně.
To znamená, že google v podstatě ,,trestá“ autory webů, které mají podružnou doménu, jsou zastaralé, málo aktuálání, neaktivní, nebo pomalé a špatně stavěné. Ty pak vyřazuje. Kdyby šlo o cenzuru, tak by tam tadesco ani aluška nebyly… bude to právě algoritmem, který hledá kvalitu a tu dává nahoru. Kačenka to očividně nemá a prostě vyplivne to co hledáš bez ohledu na kvalitu webu.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-12 15:03:20
Ikona diskutujiciho
sipka

asi začnu používat kačenku, jelikož mě štve, jak právě google vyplivne často něco jiného než hledám. hmpf.

Ikona diskutujiciho niky 2020-02-19 22:53:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Už několikrát se mi stalo, že google neukázal výsledky, které jsem na duckduckgo, nebo i na bingu předtím v pohodě našla.

A taky můžu s jistotou říct, že se u googlu liší pořadí výsledků, na duckduckgo se nějaký výsledek zobrazí na prvním místě a na googlu třeba až na pátém.
Mohlo by to být tím, že duck nerozlišuje podle toho, kdo illuminátům líže zadek a prostě zobrazí všechno, tak jak to tam zadáte a nemá na to žádné speciální filtry, jaké google určitě má. Tím mám na mysli to, že už se dávno ví, že google upraví výsledky vašeho hledání podle různých činitelů, jako třeba: váš věk, názory, historie toho, co jste v minulosti hledali a kupovali, nebo jaké komentáře jste napsali, vaše pohlaví, rodinný stav, sexuální orientace atd. Jak to všechno google ví? No, protože má přístup ke všem vašim datům např.: z facebooku, emailu a z historie prohlížení. Vytváří algoritmus a vy jste součástí tohoto špehování, proto doporučuju přejít na duckduckgo a na protonmail.ch.

Ikona diskutujiciho Peace 2020-01-13 17:06:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvano, už mě to tedy napadlo při čtení té celé série, podle těchto článků by ses tedy neměla tak soustředit (spíše naopak) na to být zpěvačkou ( systém se snaží nalákat ať už na zajímavou kariéru, práci případně koníčky), ale soustředit se výhradně na pomoc všem okolo.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-13 23:15:46
Ikona diskutujiciho
sipka

mno tohle je o moc složitější a vlastně jsi mě teď pár větami poslal zpět do systému, ale děkuji ti za komentář.
tenhle můj komentář bych shrnula: přeci se nevylučuje jít za svým plánem duše a pomáhat ostatním(a být na ně hodný).

když si zatím nepůjdu, tak mě čeká jen nějaká práce, která mě absolutně nebude bavit a duševně přitom zemřu zevnitř(což už se mi děje teď, tu školu nenávidím, mám problém ráno vůbec vstát z postele) 🙂 nebo – možná tak si otevřu homeopatickou ordinaci, ale to bude fakt všechno(to je můj pláb B). já bych ráda skrze hudbu pomáhala lidem nebo to minimálně dělala konstruktivně, jenomže to je práce ještě na mnoho let. navíc i kdybych měla hlas sebelepší, což nemám, tak se vůbec nemusím chytit. buď máš štěstí a někdo si tě všimne nebo prostě ne. znám třeba jednu holčinu jménem Alaina Castillo, ta začínala youtube covery asi před rokem – všiml si jí jeden producent a teď začíná kariéru. kdyby neskončila s vysokou(což štvalo její rodiče), taky dnes není kde je, to je dobrý příklad jití si za svým.

ono tohle ani není tak věc podstrčená systémem, naopak je to něco, co jsem si musela vydupat abych se tomu mohla aspoň trochu věnovat a dostala jsem za to párkrát hodně nakopáno(bez ochotné pomoci okolí bych měla dneska absolutně smůlu). připadá mi, že jsem na to byla navedena(jinak by mě to nenapadlo), ač docela zvláštním způsobem, a že bych to měla minimálně zkusit – díky tomu jsem si vzpomněla, že tohle je věc, kterou jsem chtěla dělat už jako uplný prcek. už tehdy jsem si brala do ruky falešný mikrofon, který jsem našla doma, a vydržela hodinu hopsat po mámině posteli a předstírat, že zpívám… :D:D bylo to se mnou celé roky, jenomže mi to bylo tak přirozené, že jsem „spala“ a neuvědomovala si, co fakt chci. trklo mě to až díky jednomu člověku, což je hrozně zvláštní, protože on ve mně doslova něco probudil, bez něj bych s tím nezačala.

a podle toho, jak se mi furt staví něco do cesty a po nocích se mě dřív snažilo cosi zabít, počítám, že jdu asi správně. nebo jsem jen naivka a zdají se mi hovadiny. každopádně pokud v srdci cítíš, že něco chceš, tak to podle mě má vždy smysl zkusit. já jiný sen moc nemám… co tedy mám podle tebe dělat? nemít koníčky, za ničím si nejít a chodit rozlévat polévku bezdomovcům a krmit do parku ptáčky? a mezitím dělat to, co mě nebaví a nikam to, pro mě, nevede? to přeci není zrovna „probuzený“ způsob života. já se naopak snažím ze systému co nejvíc „vyjít“ díky tomu, že si jdu za svým alternativním posláním a povoláním. každý se musí něčím živit. navíc vše je o rovnováze, život není jen o tom rozdat se pro druhé. každá duše chce v tomto životě někam dojít a získat nějaké zkušenosti, vztahy. pokud jdeš správně, pak tvá kariéra často s pomocí druhým souvisí. co když třeba můžu skrze zpěv a hudbu jednou fakt pomáhat?? to prostě nevíš. jdi za svým srdcem a nekomplikuj, on není slepé a VÍ, to jen tvoje logika má klapky ne – říkám vždycky 🙂

a mimoto, třikrát po sobě jsem měla ve snu Michala Jacksona a ty sny navazovaly(jo, wtf, já z toho taky byla vyjukaná). po třetí mi jasně ukázal, abych se v žádném případě neřídila nikdy v životě logikou(co se podstatných rozhodnutí týče), ale šla si za tím, co miluji a naslouchala intuici… jinak mě nečeká nic dobrého. v tom snu jsem ho neposlechla a následovala logiku a málem bylo po mně(nějaká žena v klobouku se psem na vodítku představovala velké nebezpečí, potkala jsem ji na konci úzké ulice, kam jsem došla právě díky logice). co to bylo za sny jako nevim tyo, ale počítám, že je pečlivě naplánovalo a poslalo vyšší vedení.

kdyby si Aluška nešla za tím, že chce mít blog, tak tu taky teď nic není… můžeš přeci dělat, co tě baví a při tom pomáhat ostatním, tak to má vypadat. duše si logicky dopředu plánuje i nějakou kariéru, prostě každý má ten úkol někde jinde. kdybych šla podle systému, jsem teď někde uplně jinde s někým jiným.

Ikona diskutujiciho kiana 2020-01-18 17:03:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvana: já si myslím, že je v pohodě dělat co tě baví a nikomu přitom nepomáhat (pokud nikomu neubližuješ). Pokud zároveň tím, co tě baví, ještě pomáháš (jako třeba Aluška), tak je to bonus navíc a je to super, ale člověk se v první řadě má postarat sám o sebe = dělat co ho baví aby bylo na světě o jednu utrápenou duši méně, už jenom to pomůže světu..

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-18 23:16:42
Ikona diskutujiciho
sipka

kiana: no přesně. krásně jasně jsi to shrnula v jednom komentáři.

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2020-01-25 11:53:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvano a máš někde na netu svou hudební tvorbu? 😀 Psal jsem ti dlouhý komentář a omylem jsem znovu načetl stránku a celý se mi vymazal… Bohužel nemám čas napsat jej znovu ale ve zkrácené verzi jsem chtěl říct, že jsou různé koníčky – některé jsou krásné a mohou souviset s posláním duše (jako třeba hudba), a pak je zase druhý extrém koníčků, kdy někdo jako kratochvíli loví zvěř.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-02-17 15:30:18
Ikona diskutujiciho
sipka

aston405: já teprve budu mít 🙂 chystám se dělat covery písniček na youtube, pečlivě si to připravuju už pár měsíců a teď jen čekám, až si zrekonstruuju byt a dopořídím nástroje(stejně mám mezitím spoustu práce s doučováním anglické výslovnosti a učením se zpěvu obecně). Chci se pomaličku něco začít na ty nové nástroje učit a můj sen je si třeba jednou skládat 🙂 teď jsem na tom tak, že si dokážu „skládat“ jednodušší melodie i jen tak z hlavy, tak snad bych časem něco fakt dát dohromady mohla. i když vím, jak dlouho trvá naučit se rozumně třeba na kytaru.

off topic: já si říkala, kdo napsal nahoře ten giganticky dlouhý koment.. to jsem byla já, lol 😀

Ikona diskutujiciho Peace 2020-01-13 17:11:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Píše se že, člověk nesmí zabít ani žádné zvíře. Jak prosím řešit třeba na zahrádce slimáky? Bývají lokality a počasí kdy se buď sypáním nástrah (kdy po snědení nástrahy slimáci umírají) nebo každodenního sbírání a zabíjení slimáků nelze nic vypěstovat. A musíme se všichni tedy stát minimálně vegetariány? Protože přece kupovaním a jezením masa se také nepřímo podílíme na zabíjení zvířat.
Někdy bych si skutečně rád s tm popovídal, by mě zajímaly jeho argumenty.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-13 21:49:01
Ikona diskutujiciho
sipka

jíst maso můžeš, otázka na slimáky není jasná…. pochybuju ale, že za otravu pár škůdců na zahrádce budeš mít nějaké následky.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-13 22:27:20
Ikona diskutujiciho
sipka

otázkou taky je, zda-li má slimák vůbec duši.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-01-14 17:38:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Neviem ale napríklad po prečítaní tohto článku som mal skoro pocit že slimáky majú dušu
https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/492888-16-rocna-sara-chova-velke-slimaky-jeden-lozil-jej-mame-aj-po-tvari/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-14 18:07:26
Ikona diskutujiciho
sipka

To je Achatina… jednu jsem kdysi měla, byla skvělá… otec mě s ní ale vyhodil ,,se šnekem bydlet nebudu“ a u kamarádky přes zimu umřela.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-14 18:23:40
Ikona diskutujiciho
sipka

„Se šnekem bydlet nebudu“… děláš si srandu?! :DDDD loool

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2020-01-14 15:38:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Napadla mě otázka, jestli jsi už ty nebo tm dostali nabídku od nějaké z 144 000 bytostí tak, jak ji popisuje v seriálu? (Hmm, vydává tu články stále Aluška? 😀 [fór])

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-01-17 20:01:54
Ikona diskutujiciho
sipka

na to mohu odpovědět 144000 bytostí aluška by takovou nabídku dostala kdyby v metrixu byla na náké vysoké pozici třeba v politice kdyby byla prezidentkou nebo premiérkou vemte si takového putina tam je jedna z těchto bytostí reinkarnovaná mohla by skusit založit nákou politickou konstruktivní stranu a my čtenáři budeme jejími členy DDD-)) TO BY NEBYLO ŠPATNY NE -))

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-18 09:07:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Na vysokých pozicích v politice světelné bytosti nenajdeš, ty působí jinde a jinak… jedna výjimka je Putin. Ostatní jsou hadi.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-01-18 16:35:13
Ikona diskutujiciho
sipka

hm a co Trump? Jako mě s tou Pařížskou dohodou o klima taky naštval…

Ikona diskutujiciho 2020-01-23 19:54:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si jako malá holka koupila křečka, nemohla jsem si ho nechat, tak jsem ho dala kamarádce před dveře. Byla zima a zmrzl. Takže jsem vlastně zabila zvíře takže se stejně do zlatého věku nedostanu… No

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-01-23 22:13:04
Ikona diskutujiciho
sipka

tyhle věci se samozřejmě nepočítají

Ikona diskutujiciho Stoky 2020-10-14 12:21:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Můžete mi prosím vysvětlit jako laikovy jak se některé věci počítají a některé ne? To mi nějak nejde na rozum.

Ikona diskutujiciho Ulrich 2020-01-27 08:38:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Die Multiversum Theorie ist durchaus „real“. So könnte es sich erklären, daß Gegenstände des täglichen Gebrauchs morgens nicht auffindbar sind und diese Stunden bis Tage später wieder genau da zu finden sind, wo man sie zuletzt sah. Dennoch bleibt die Frage nach dem absoluten NICHTS, ein NICHTS welches eine Ausstülpung in die „Zeit“ bekam und Bewußtsein bekam. Wieso Logik und die in sich schlüssige Mathematik von alleine entstanden sind, dürfte das vorrangige Interesse des aus dem NICHTS entstandenen Bewußtseins sein. Dieses Bewußtsein muß um seine Unendlichkeit mit einhergehender Langeweile wissen und wird sich viel Zerstreuung gegönnt haben, die es selbst erzeugt haben muß. Unendliche Langeweile ist nicht unbedingt die Erfüllung für ein Bewußtsein, was (fast) alles weiß. Möglich, daß die Ausgießungen (wir und anderes) die Frage der absoluten Entstehung klären. Multiversum? Damit in vielen Multiversen Antworten oder Teile der Lösungsaufgabe gefunden werden. Was denken Sie darüber?

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston405 2020-01-29 13:49:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Napišme tomuto člověku, přeloží vzkaz do všech zbývajících jazyků světa: https://www.youtube.com/watch?v=z8iKZEra5I0

Ikona diskutujiciho Nika 2020-02-01 09:54:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skúšala som zdieľať článok na Instagrame do bio, ale píše že mám zadať platnú web alebo že to nefunguje

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-01 10:20:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Instagram je spojený s Facebookem – co zablokuje FB, to je blokované i tam.

Ikona diskutujiciho Nika 2020-02-01 09:55:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skúšala som zdieľať článok na Instagrame do bio, ale píše že mám zadať platnú web alebo že odkaz nie je povolený

Ikona diskutujiciho Belakarus 2020-02-04 12:31:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V hlavě mi vyvstala ještě jedna otázka. Pokud se destruktivní duše vrátí zpět do zdroje a konstruktivní duše přejdou do 5D, jaký má potom smysl, aby duše sebevrahů bloudily v zatracení? Pokud nějaká duše odmítne hrát tuto virtuální hru v Hotelu Země, proč se nemůže rovnou vrátit do Zdroje?

Ikona diskutujiciho Pavel 2020-02-04 19:09:15
Ikona diskutujiciho
sipka

„Belakarus“ – on o tomto nějaký článek napsal TM – vycházel při tom z textu jedné písně, kterou tam rozebíral – verš po verši. A bylo tam, že naše duše, když jsme se rozhodli jít tu na Zem, podepsaly nějakou smlouvu, že odejít předčasně se „zapovídá“. O jejich zatracení to přesně není, ale asi je to veliký problém pro „Toho kdo nás sem poslal“ protože mu to kazí jeho plánování. Asi jako když výpravčí posílá na trať vlaky a nějaký vykolejí. Tak asi podobný problém. Ale je pravda, že si mnozí vybrali cestu, která je opravdu těžká a bolí až neskutečně. Nemyslím, že by naše duše zanikly, když se zabijeme, spíše asi bude Zdrojem zabito naše Ego. Protože naše Ego muselo být mimo všechny meze když jsme se rozhodli jít na takovou misi kde hrozilo nebo bylo 50:50 jasné, že to nemusí skončit dobře.

Ikona diskutujiciho Clary 2020-02-09 12:11:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Víceméně obsah článku chápu a částečně se mi to líbí. Upřímně je to dost šílené pro někoho, kdo je tady nově. A mám hnedka otázku. Jak mám teda žít? Co mám dělat? Nemám chodit k doktorům když budu nemocná, co když mi nic jiného nezbyde, slepé střevo například. Co škola? Jsem na střední… a potom práce, nemůžu dělat účetní nebo co? Co mám vlastně dělat a hledat ve svém životě? Koníčky a práce je ztráta času, takže o co se mám teda snažit?
Ano, pokusím se být dobrým a laskavým člověkem, budu ostatním pomáhat… ale to je vše, co asi tak chápu že mám dělat…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-02-09 16:50:37
Ikona diskutujiciho
sipka

ano být dobrá… to stačí

Ikona diskutujiciho Mary 2020-03-21 21:38:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Thank you so much for publishing an English version in in5D site. This is exactly I have felt in me for the past few years. The message further clears up the path and encourages me a lot especially we are in the middle of unprecedented shut-down situation because of the corona virus. Blessings!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-03-21 21:49:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Thank you Mary, please send this message to your friends too! 🙂

Ikona diskutujiciho BaraTT 2020-03-24 22:25:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahojte, jakkoli si nesmirne vazim vsech lidi co vidi skrz toto divalo, tak nesouhlasim se zavadejicim tvrzenim, ze ty zle neceka v 3D zadna budoucnost a nikdy se nestanou cleny civilizace nove… Odporuje to jak me intuici, tak zakladnim zakonum Univerza. Ano ve velke chytre knize plne dogmat stoji, ze na konci veku se budou delit zrna od plev. Ale realna neexistence casu mimo nase jeviste dovoluje vratit tyto duse do casu na opravne zkousky tak dlouho, dokud se neposunou dal a dal az do klidnejsich vod a jeste dal. Prirozenou vlastnosti Univerza je CYKLIKA A NEUSTALY VYVVOJ!
A jak jsem proletela letmo diskuzi… neprislusi mi soudit, ale hodne me prastilo do oci ublizena ega. To zahodte. Proc si stezovat jak me kdo nebere. Neni lepsi zit svou vlastni jedinecnost a na nejake utoky z nizsich sfer se povznest? Drzte se a diky vsem co se snazi 😘

Ikona diskutujiciho Arma Geddon 2020-04-03 20:40:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Těch 144,000 lidí se v historii používalo jako predikce konce světa nesčetněkrát, takže tento článek zavání podobnou tématikou. Jen pro příklad:
„In 1987, author and educator José Argüelles warned that unless 144,000 people gathered in specific places throughout the world on August 16-17 to honor the Harmonic Convergence, Armageddon was inevitable.“
anebo „Reformist Hans Hut made it his business to round up 144,000 elect saints to prepare for Jesus’s return in 1528.“
a další „A German visionary named Melchior Hoffman prophesied the Second Coming of Christ in 1533 and the establishment of Jerusalem in Strassburg, Germany. Following the lead of the book of Revelation, he believed that 144,000 faithful would be saved, but the rest of the world would perish in flames.“ a existuje řada dalších nevyplněných predikcí…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-04-03 21:57:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Těžko říct proč to tak je. Ale s náboženstvím to nic společného nemá. Spíš to číslo bylo zneužito jako spousta dalších věcí na tomto světě.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek