Vylezte ze ,,Skříně vědomí“, aneb co dělat, když jste jediný probuzený

31.7.2021 v Spiritualita 21

Když všichni, které milujete a znáte spí, a vy jediní jste „vzhůru“, svět se může zdát poněkud osamělý, někdy dokonce nepřátelský. Zatímco koncept probuzení může mít mnoho definic, v kostce lze probuzení shrnout jako vzestup vědomí. Což znamená, bez ohledu na cestu nebo proces, že čím více si uvědomujeme, tím více se probouzíme. Přestože proces probouzení může být úžasná věc, může být také docela náročný. Ve skutečnosti, pokud se ve své rodině nebo komunitě probudíte jako jeden z prvních, „vyjít na povrch“ jako vědomá bytost může být jednou z nejtěžších věcí, jaké kdy uděláte! Není divu, že mnoho vědomých lidí se rozhodlo ukrýt v tom, čemu říkám „skříň vědomí“.Ve skutečnosti existují tři velmi dobré důvody, proč se uvědomělí lidé skrývají ve ,,Skříni vědomí“:

Důvod č. 1 – Chcete se vyhnout odsuzování!
Je více než pravděpodobné, že pokud jste jediní, kdo jsou ve vaší rodině nebo komunitě probuzení a každý, koho znáte, si myslí, že jste blázni, potlačíte své vědomé myšlenky a přesvědčení, a jednoduše se schováte do ,,skříně vědomí“, abyste se vyhnuli posuzování a odmítnutí.

Důvod č. 2 – Ztrácíte spojení!
Možná se nebojíte, že vás vaši spící přátelé nebo rodina budou odsuzovat, ale už nemáte zájem diskutovat o těch stejných pozemských či materialistických tématech s lidmi, kteří uvědomělí nejsou.

Důvod č. 3 – Vztahy s nevědomými lidmi vás vyčerpávají!
Zatímco se se s vámi vaši spící přátelé a rodina stále pokoušejí spojit na nevědomé vlnové délce (protože to je vše, co umí), pokud zrcadlíte jejich energii, můžete snadno sklouznout zpět do nevědomí. To může být velmi vyčerpávající, proto jste se také mohli rozhodnout skrýt ve ,,skříni vědomí“, kde se můžete těmto vztahům vyhnout a chránit tak svoji energii.

Ať už se schováváte ve ,,skříni vědomí“, abyste se vyhnuli destruktivním reakcím spících lidí, nebo proto, že se nechcete nudit či ztrácet energii, dříve nebo později se musíte sami sebe zeptat: Jak vědomí můžete skutečně být, když potlačujete svoje Pravé Já?
Kromě toho, když se většina vědomých lidí rozhodne skrýt ve ,,skříni vědomí“, jak se pak může vyvíjet globální kolektivní vědomí?

Vědomí se nemůže vyvíjet, když ho potlačujete
Mnoho vědomých lidí má pocit, že sem přišli proto, aby změnili svět. K tomu však nemůže dojít, dokud potlačují své vědomí a schovávají se ve skříni. Možná vás někdy napadne, že jako jedni z prvních probuzených, máte tzv. nevyslovenou odpovědnost pomoci vašim rodinám a přátelům, aby se také probudili. Proto namísto potlačování vašeho rozšířeného vědomí v přítomnosti těch méně vědomých je možná načase, abyste se otevřeně podělili o vaše názory, zkušenosti a znalosti, a případně poskytli nějaké vodítko. Ačkoli mnoho lidí ještě není ochotných se probudit, možná vás nakonec překvapí, že někdo ve vašem okolí na to již připravený je!
Než budeme pokračovat, bylo by dobré si ujasnit to, že ať už je člověk vědomý nebo spící, nemá to absolutně žádný vliv na jeho hodnotu. To znamená, že nikdo není o nic lepší ani horší než kdokoli jiný. Jelikož každý se nachází na nějakém stupni probuzení, úroveň vědomí člověka jednoduše indikuje jeho aktuální „polohu“ na cestě k uvědomění.

Vyjděte ze skříně a buďte uvědomělí
Pokud jste tedy připraveni vyjít ze ,,skříně vědomí“ a chcete ostatním pomoci probudit se, je důležité začít s vědomou komunikací. Pro začátek musíte vědět dvě důležité věci:

Jak vědomě komunikovat s méně vědomými lidmi.
Jak udržovat vysokou úroveň vibrací, aniž by vás ostatní táhli dolů.

#1 – Vědomá komunikace
Pokud chcete navázat spojení, jako ten uvědomělejší ve vztahu, je na vás, abyste toto spojení kultivovali. Připouštím, že rozhovor s nevědomým člověkem někdy může vyvolávat pocity, jako když někdo škrábe nehty o křídovou tabuli. Tyto pocity však zažíváme jen proto, že danou osobu vnímáme skrze clonu vlastních předsudků, proto pokud chceme komunikovat s někým méně vědomým, je nutné všechny předsudky odsunout stranou.
Mějte také na paměti, že pokaždé, když prosazujete své názory na život a duchovno, žádáte vlastně ostatní, aby zpochybňovali svá přesvědčení, která se formovala celý jejich život! Nezáleží, jak dobře to s nimi myslíte, jakmile zpochybníte něčí přesvědčení, bude se pravděpodobně cítit ohrožený a uzavře se do sebe. Navíc, pokud se bude cítit odsuzován, pravděpodobně zaujme obrannou pozici a úder vám vrátí. V důsledku toho ani nezachytí či zcela odmítne vaše nové myšlenky, nebo s vámi bude dokonce jednat, jakobyste měli mor.
Pokud tedy chcete někomu pomoci probudit se, je jen na vás, abyste vytvořili prostor „bez odsuzování“, kde může tyto nové myšlenky bezpečně prozkoumávat. Navíc, je nemožné spojit se s někým, na koho se díváte shora. Je důležité setkat se s lidmi přesně tam, kde se právě nachází oni. To znamená „mluvit jejich jazykem“ a nečekat, že oni budou mluvit vaším.

Možná si říkáte: „Proč musím zrovna já vynaložit veškeré úsilí?“
Protože jste ten jediný, kdo může! Lidé na nižších úrovních vědomí se nemohou přesunout do vyšších sfér, dokud nezažijí nějaký výrazný posun. Uvědomělí lidé však mají vyvinutější schopnost vcítit se do druhého, ať už je na jakémkoli stupni vědomí.

Zde je pár užitečných pravidel komunikace, která je třeba dodržovat
Jelikož je obvykle nejefektivnější podělit se o nové myšlenky tehdy, kdy je člověk otevřenější a vnímavější, nezačínejte s potenciálně kontroverzním tématem, když má někdo špatný den. Místo toho trpělivě čekejte na vhodnou příležitost a až se rozhodnete podělit o svoje názory, postupujte podle těchto jednoduchých pravidel:

Nepouštějte se do debaty.
Nesuďte ničí přesvědčení.
Nechovejte se, jako byste to věděli lépe.
Neupínejte se na výsledek.
Nesdílejte názory s lidmi, kteří o to zjevně nemají zájem.
Nepokoušejte se nikoho přesvědčit, že bude jeho život zlepší, když bude odrážet ten váš.

Stručně řečeno, pokud budete násilím protlačovat své názory a přesvědčení, budete působit sebestředně a pravděpodobně se setkáte s odporem. Pamatujte, že pokud nechcete, aby vás lidé soudili, nesmíte soudit vy je.
Ve správný čas se možná budete chtít podělit o nějakou knihu nebo článek na konkrétní téma. Nebo můžete nový koncept představit prostřednictvím třetí strany. Můžete například nadhodit něco jako: „Moje kamarádka mi pověděla o úžasném zážitku, který zažila v meditační skupině.“ Nebo: „Právě jsem četl tuto knihu a je v ní pár zajímavých myšlenek.“ Pokud se vaše slova setkají se zvídavou reakcí, snažte se sdílet další informace uvolněně a lákavě – bez očekávání konkrétní odpovědi nebo výsledku.

Představovat někomu uvědomělejší koncepty je často proces, který vyžaduje čas. Pokud však budete trpěliví a počkáte si na správnou příležitost, tato ,,dlouhá hra“ se může brzy vyplatit.

#2 – Udržujte své vibrace
Jak úroveň vědomí stoupá a vy se probouzíte, vaše vibrace přirozeně stoupají odpovídajícím způsobem. Dokud však nebudete ukotveni ve vyšším stavu vědomí, vibrace mohou snadno kolísat. Proto, když komunikujete s méně vědomými lidmi, dávejte pozor, abyste neohrozili své vlastní vibrace tím, že záměrně přesouváte vědomí na nižší úroveň.
Tudíž, než abyste dovolili, že něčí vibrace stáhnou ty vaše na nižší úroveň, bylo by dobré převzít zodpovědnost za kvalitu své vlastní energie. Je tedy důležité vyhnout se třem hlavním úskalím:

Nenechte se vtáhnout: Nevědomí lidé vás často chtějí vtáhnout do své reality, jakmile však uvěříte jejich příběhům o tom, že jsme všichni jenom oběti bez jakékoli moci nad svými životy, vaše vysoké vibrace budou staženy dolů a akorát se budete cítit špatně.
Řekněte „Ne“ lítosti: Někdy snižujete svoje vibrace tím, že na svá bedra berete energii někoho jiného. Stává se to, když někoho litujete, nebo posuzujete jeho prožitky.
Nejste zodpovědní za jiné: Pokud si myslíte, že je vaším posláním změnit něčí náhled na život, nebo věříte, že je vaší odpovědností měnit destruktivní pocity někoho druhého, automaticky na sebe berete cizí energii a snižujete tím svoji vibraci.

Obecně platí, že abyste si udrželi vysoké vibrace při interakci s méně vědomými lidmi, je třeba se vyvarovat toho, abyste zasahovali do jejich příběhu. Nahraďte posuzování a lítost soucitem a nikdy nepřijímejte odpovědnost za zkušenosti jiné osoby.
Stručně řečeno, čím více kultivujete a udržujete své vlastní vibrace, tím méně je pravděpodobné, že budou „staženy dolů“, a tím spíš se ostatní „naladí“ na vaši vibraci, což jim pomůže se probudit.
I když může být docela náročné komunikovat s méně vědomými lidmi, mějte na paměti, že za tón vztahu je vždy odpovědnější uvědomělější osoba. Obviňování nevědomé osoby z toho, že se cítíte špatně, je tedy nejen zbytečné, ale také velmi oslabující pro vás oba, v důsledku čehož pak neexistuje způsob, jak dynamiku vztahu zlepšit.

Nikdy nevíte, kdo se probouzí!
Vybavíte si všechny ty lidi, o kterých jste si mysleli, že se nikdy neprobudí? Také se probouzí a možná se schovávají ve skříni stejně jako vy! Můj drahý přítel mi jednou řekl, že jsem jediná, s kým může otevřeně mluvit, protože všichni jeho přátelé ještě spí. Jednoho dne jsem se soukromě setkala s jedním z jeho přátel. Poté, co jsme větší část dne strávili procházkami po pláži v Benátkách a otevřenou diskuzí, svěřil se mi, že jsem jediná, s kým může opravdu mluvit, protože všichni v jeho okolí jsou nevědomí.
,,Velmi zajímavé!“ Pomyslela jsem si. Teď tu máme dva dobré kamarády, oba se cítí osamělí a odcizení, a přesto se příliš bojí mluvit jeden k druhému otevřeně. Tohle samozřejmě není ojedinělá situace. Od té doby jsem byla mnohokrát svědkem podobného ,,nedorozumění“. Netřeba dodávat, že pointou příběhu je, že zkrátka nikdy nevíte, kdo se již probouzí.
Možná i vy tedy znáte lidi, kteří se v tichosti probouzí a stejně jako vy se zatím schovávají ve ,,skříni vědomí“. Pokud ano, mohlo by to znamenat, že někteří z těch, před kterými se schováváte, se ve skutečnosti schovávají před vámi.

Odmítači
Za ta léta jsem zjistila, že i když lidé navenek protestují proti novým idejím, nebo tiše projevují známky neverbálního odsouzení, například obrací oči v sloup, ve skutečnosti poslouchají, co se jim říká. I když lidé reagují na nové názory destuktivně, jsou tyto myšlenky často zaznamenány v jejich podvědomí pro pozdější přehrávání. Když nastane správný čas, vzpomenou si, co jste jim řekli.
Jelikož nemůžeme nikdy vědět, co komu pronikne do podvědomí, doporučuji nechat odmítače ,,obracet oči v sloup“. Pamatujte si především, že i když někdo odmítne vaše názory, neznamená to, že odmítá vás – takže si neberte nic osobně! Věřte tomu nebo ne, není to vaše věc, co si o vás kdo myslí!

Takže pokud máte zájem „být tou změnou, kterou chcete vidět ve světě“, prvním krokem je vyjít ze skříně a sdílet své vědomí!

S úctou a vděčností
Nanice Ellis

překlad © www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Hugo z hor 2021-07-31 06:00:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Páni , to je silný kafe a to já miluji 😉 🙂 OZ

Ikona diskutujiciho Hana 2021-07-31 09:03:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak tento článek mě ubezpečil že to dělám správně…a za to jsem ráda. Po delší době zase něco co se mnou absolutně rezonuje.

Ikona diskutujiciho matyas 2021-07-31 10:29:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek jako na zavolanou, něco na tohle téma jsem si dnes potřeboval přečíst, tak děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Patrick 2021-07-31 15:36:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Užívám si, že můžu vnímat víc než vnímá mé okolí. Sleduji, co se děje kolem mě a nedávám nic znát. Když s někým vázne spolupráce a já vím, že by měla běžet, vyhodnotím si danou situaci, kouknu se do minulosti, co mezi námi je a snažím se to vyčistit. Obvykle pak dojde ke zlepšení vztahů. Rodinka už dobře ví, že si to se mnou nemůže rozházet, když jim teče do bot; když jde do tuhého, volají SOS a jde se na věc. Často se stává, že když si užívám radostný okamžik nebo vřelé přátelství, někdo do toho vrazí nepřátelský klín. Jdu po stopě a dotyčného si najdu. Obvykle se podaří dopátrat se příčiny, proč to dělá. Většinou jsou to hodně nešťastné bytosti nebo entity zakleté do zla. Pro každého však existuje osvobození.

Ikona diskutujiciho nagualista 2021-07-31 21:03:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Zbytečně mnoho lidí až na smrtelné posteli, milý příteli , zjišťuje, kde konečně prozří , ale už je tzv. pozdě, že mohli jednat a žít jinak a proto umírají nasratí. Čarodějové nejprve umřou ( mysticky ) a pak teprve jednají bezúhonně, což je přivede k síle uvědomování si úplně všeho .

Ikona diskutujiciho nagualista 2021-07-31 20:52:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Docela dobře se tu dnes kecá. No ovšem . A pěkně se kecá. Vědomí každé jedné bytosti uděluje “ OREL darem “ při početí . Jeho potravou je tedy vědomí obohacené o zkušenosti obyčejného smrtelníka . Proto umírají a ztrácejí kontakt se svou zkušenosti a tělem , jsou žrádlem . Avšak považme, jak změnit možné v nemožné a ponechat si zkušenosti i životní sílu obohacenou o trofeje z tohoto peklíčka , např. porozumění, než tělo uvadne a zvadne. Proletět okolo něj, ( nebýt sežrán) a tak zůstat svobodným v nekonečnu.

Ikona diskutujiciho Marína 2021-07-31 22:21:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nie je to také ľahké ako hovoriť o tom.
Je to cesta.
Cesta k slobode.
Čo všetko pre to robíš ty?
Okrem rekapitulácie.
Pri rekapitulacii je m.i.podľa mňa úskalie v podobe chýbajúcej potrebnej spätnej väzby, prostrednictvom ktorej by bolo možné si overiť, či človek zrekapituloval riadne a úplne a v potrebnej miere.
Zistiť to v okamihu smrti je už neskoro však 😉
A na konci? Keď prejdeš okolo Orla, budeš v nekonečne sám?
Ani majstri tam nešli sami, ale v skupine. Máš skupinu?

Ikona diskutujiciho hanka 2021-08-01 10:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na moje probouzení vždycky nejlépe fungovalo, když jsem to odpozorovala od ostatních. Ani ne tak vysvětlování nebo rozhovor, stejně se ty nejdůležitější věci člověk ani nedozví, musí na to přijít sám. Ale sledovat někoho, jak žije, jak reaguje, jak se třeba chová ke svému dítěti, jeho gesta, čeho si všímá a čeho ne, to je úžasné. A to stejně nejvíc vypovídá o člověku, ne to, co vykládá, ale jak se chová a jak reaguje. Znám dost lidí, kteří jsou schopni vykládat hodinu o duchovnu a o probuzení a jak by to tady mělo být, ale mně se to ani nechce poslouchat, nudím se, nedokážu se na ně naladit, a pak si uvědomím, že ten člověk o tom jenom mluví, má to jenom načtené ale vůbec neví o co jde. A potom přijdu ke kamarádce na návštěvu a vidím, jak to skvěle umí se svým synem, že mi nezbývá než jí složit poklonu a čerpat inspiraci z těch situací, které společně prožijeme. Prostě praxe je cennější než teorie, protože tam člověk nic neošidí. Buď to máte v sobě nebo ne. Proto ani mě neláká někomu povídat o tom, jak vnímám svět, něco složitě vysvětlovat. Žít si po svém a vyjadřovat to svým jednáním a přístupem je stejně nejvíc inspirující a nejefektivnější. Lidé potom na to přijdou sami, když jsou s vámi v kontaktu. Třeba se i na něco zeptají a vy jim dáte jen drobné vodítko. Tak se vlastně i odliší člověk, který si na probuzeného jenom hraje a člověk, který to má opravdu zažité.

Ikona diskutujiciho jaroslav 2021-08-14 08:49:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tak radostné,učit se a poznávat vnímání světa hanky,její umění vcítění.Každé ráno je novým a krásnějším květem.

Ikona diskutujiciho Helena Fléglová 2021-08-01 16:00:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No tak zdravím Alue, souzním a prožívám to stejně.😉😊💚

Ikona diskutujiciho Klara 2021-08-01 21:52:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, u mňa sa to prejavuje posledných cca 10 rokov tak, že sa začínam vyhýbať priateľom, nebaví ma s nimi komunikovať nad rámec nutnosti. Radšej sa stretávam s úplne cudzími ľuďmi – na ulici, v práci, vonku…, to je aspoň trocha vzrušujúce a nestereotypné. Mám ale našťastie 2-3 ľudí, s ktorými máme viac spoločných tém, skúseností, alebo si aspoň rozumieme, aj keď spolu toľko nehovoríme.
Terry Pratchett v tetralógii „Slobodný národ“ (hlavná hrdinka Tonička Bolavá) pekne, veľmi vtipne a pravdivo opisuje, kde je tá hranica, kedy to „už nie je v poriadku“ – keď sa „čarodejnica začína smiať tým chechtavým spôsobom“ . Táto tetralógia je mimoriadne vydarená .

Ikona diskutujiciho Antonin 2021-08-14 08:36:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den
Probuzení, avšak masové je na místě. Obávám se, že je už za minutu dvanáct.
Globalisté a liberární,, demokraté“ve státech, už ani nic nezastírají a nemaskují. Otevřeně jdou proti lidem ve jménu jejich dobra.CDC zveřejnilo záměr tzv. vystínování lidí co se nechtějí očkovat, jsou nemocní, postižení. Detenční tábory, kempy. Nep|iponíná Vám to něco? Zdroj: Aeronet. A dle vzoru jako v USA brzy tady. Lidi vzbuďte se! Budou odtrhávat ve jménu zdraví a bezpečnosti rodiny. Bude s lidmi nakládáno, jako s dobytkem! Jestli to dopustíme. Dopustíme?

Ikona diskutujiciho izairi 2021-08-14 09:44:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Antonin:
To je jen jejich zbožné,a naštěstí už nesplnitelné přání. Tady je odkaz na poslední tomášovo okénko na tadescu.
https://tadesco.org/marneho-okenko-12-q8-2q21-jsme-v-konecne-fazi-deepstate-je-porazen-ale-nehodla-se-vzdat/

Ikona diskutujiciho Progos 2021-08-14 13:13:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Deepstate a nebo říkejme jim Sionisti jsou v pěkným průseru, pokud jim už teď po zeměkouli skutečně lítají TR-3B. Ale ne ty jejich vlastní prototypy, ale ty z exopolitckého domu Amon Ra. Progos na Zemi teď velmi rychle utíká čas. Dává to smysl. K tomu aby to ustáli potřebují právě zcela nekompromisně ovládnout a mít zcela pod kontrolou obyvatelstvo (ten hospodářský ,,dobytek“ ) této planety, aby nedošlo k jeho vzpouře a postavení se na stranu většího a vyvinutějšího, vracejíceho se domu Amon Ra – jednoho z dřívějších, starých vládců na této planetě. Proto ten kovid, vakcíny a ten jejich až takový ukrutný spěch to rychle do každýho dostat. Je to svým způsobem až bizarní, co dokáže mainstremová tv pandemie z úst politiků udělat s lidmi. Při návratu Amon Ra lidi ale uvidí na vlastní oči, že nejsou sami a všechno se najednou provalí. Lidi uvidí, že je někdo větší a vyspělejší než-li jsou jejich současní utiskovatelé (struktury domu Sion na Zemi), nahromaděný hněv z jejich útisku povede k jejich vzpouře proti nim, která bude ze strany Amon Ra přirozeně podporována. Vakcínami a pomocí vysílačů 5g chtějí sionští udržet obyvatelstvo jim nadále poslušné, ovladatelné, zmanipolované na jejich straně. Amon Ra nechce planetu zničit. Je třeba, aby byla životaschopná (takových věcí není ve vesmíru zrovna totiž na každým rohu..) a bude mít asi docela problém si ji převzít, nebude-li mít při tom žádnou podporu jejích obyvatel na povrchu. Na to Progos, tedy současní správci (to je jejich titul – nejsou z hlediska exopolitiky ani uznanými majitely) této planety – tudíž dům Sion (globalisti) nyní hrají. Vědí, že bez oddané podpory obyvatelstva planety budou úplně ztraceni.
https://www.youtube.com/watch?v=IVc_s97uwUw

Ikona diskutujiciho izairi 2021-08-14 17:26:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Progos:
Amon Ra? Jo to jako že bychom skočili z bláta do louže 😂😂😂😂😂. No ale ty si skoč kam chceš,třeba pryč z téhle planety. Možná tě Amon Ra nalodí.

Ikona diskutujiciho Progos 2021-08-15 09:50:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Progos na Zemi znamená případný návrat Amon Ra jasný potíže. Co by to znamenalo pro stádo, to si může již každý sám domyslet. Z dějin ale víme, jak se zachovali národy v područí nějakého většího utiskovatele, když přišel nějaký jeho silný protivník. Nepřítel mého nepřítele je mým přítelem …. proto ty jehly s tím sajrajtem na dálkové ovládání chtějí dostat prostě teď honem a co nejrychleji do každýho. Když se teď proti nim začnou bouřit, ty naočkovaný masy, tak prostě vyšlou skrze vysílače určitý sigalní impulz a prostě je na dálku ,,vypnou“. To je za pomocí takové nanotechnologie naprosto reálné. Nebo pokud to není o tom mít lidi poslušné pod svojí kontrolou, tak proč si myslíte, že všechny ty lidi chtějí tak moc honem rychle tímto svinstvem naočkovat? Snad kvůli nějakým starostem o jejich zdraví? 😀

Ikona diskutujiciho viktor 2021-08-14 11:45:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně článek vystihuje skutečnost, plně s ním souzním ve všech bodech. Stále se zmenšuje počet lidí se kterými si rozumím. Nemá smysl se vůbec dávat s odmítači do rozporu. Nechat je tak, pak si vzpomenou…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-08-14 11:58:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemá smysl komukoli cokoli nutit. Akorát se tím vytváří zbytečný tlak.

Ikona diskutujiciho Progos 2021-08-14 15:46:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo. To je přesně ono ,,nebýt vítán“. To na mne vytváří stejný tlak asi, jako když ze mne má někdo ten pocit, když se vtírám.

Ikona diskutujiciho Zerro 2021-08-16 20:36:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdo tu stojí o nějakého Amona, Amena nebo cokoliv jiného? Nebylo už dost uctívání „autorit, sere-blit, svatých a jiných tatrmanů“?

Ikona diskutujiciho matyas 2021-08-17 17:58:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si taky právě myslím, že bylo dost nějakého Amena, inkarnované Kačenky či čeho. Hlavně, ať se my lidé dostaneme do Zlatého věku a nějací Ameni nám můžou být ukradení. Nikdo o někoho takového nestojí a myslím si, že bez nich to tady zvládneme. A-a to je všechno, co jsem vám dneska přišla říct 😀

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek