Výrok Jaroslava Duška na téma rakovina je nafouknutá bublina

24.7.2023 v Poselství 34

Provozovat jakékoli médium zahrnuje jednu klíčovou věc: Musíte mít obsah. Ten obsah musí být pestrý, musí být originální, měl by být kvalitní a hlavně musí lidi zajímat. Nemá smysl psát vysoce odborné články, které nikoho nezajímají. Způsob, jak u lidí vzbudit zájem o váš obsah, jsou v podstatě dva. Buď musí obsah naznačovat, že obsahuje něco užitečného, co by čtenáře mohlo obohatit, nebo mu s něčím pomoct, nebo musí váš obsah vzbudit emoce. Aluska.org jde cestou první, což je snaha o pokud možno kvalitní, originální a užitečné články, nad kterými čtenář nezabije čas, ale které mu skutečně něco dají. Je to metoda funkční, avšak nepoužitelná pro komerční úspěch. Pokud chcete být velké médium a chcete, aby vás četly velké objemy lidí, pak si nemůžete dovolit publikovat intelektuálně náročný obsah. Zbývá vám proto metoda druhá: Rozproudit emoce. Je jedno, jestli dobré nebo špatné, ale ty špatné, zejména vztek a strach, fungují nejlépe.Jenomže emočně napnuté téma, které přinese hodně kliků a velký zájem publika, nepřijde jenom tak. Buď se musí najít, nebo se musí něco přifouknout aby to působilo zajímavěji než skutečně je, nebo se dá i něco vymyslet. A to je v kostce důvod, proč vznikla „kauza Jaroslav Dušek“. Ve skutečnosti to žádná kauza není, protože se v podstatě nic nestalo. Dva lidé někde seděli, něco si mezi sebou řekli. Záznam je dost dlouhý a vystřihl se z něj malý úryvek, ze kterého se udělalo veliké haló.

„Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany. A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe…“ (zdroj)

Ukázka ze zmíněného rozhovoru je na začátku níže vloženého videa:

Není to zdaleka poprvé, co se Jaroslav Dušek ocitnul na pomyslném pranýři za své názory, evidentně si z toho však nic nedělá. Výrok je pro průměrná média natolik zajímavý, že se k němu kriticky vyjádřil i ministr zdravotnictví. Další blíže nejmenované deníky si přisadily připletením pojmů jako ezobláboly, bludný balvan, někteří experti do toho byli schopní naplácat dokonce i kovidí dezinformace, politiku, Putina a Rusko, což už je opravdu výkon hodný schizofrenika, protože na J.Duškově výroku nebylo politického zhola nic. Bulvár zašel tak daleko, že se nestyděl tvořit obrázky s úderným heslem „rakovina je volba“ a vedle toho velkou Jaroslavovu fotku. Člověk asi musí být hodně velká hyena, když si toto k někomu dovolí.

Proč vůbec tento výrok někoho pohoršuje? Jaroslav Dušek je známý samorost, který se nezdráhá sdílet své dojmy a své pojetí duchovna s veřejností. Není to kardiolog, psycholog, právník… přesto má právo vyjádřit svůj názor na jakékoli téma, kterému nemusí odborně rozumět. Toto právo, mít názor i na věci které jsme nestudovali, nebo na obor ve kterém nepracujeme, mají všichni lidé.
Mnohé osobnosti, které mají větší dosah, bývají ve svém projevu opatrnější, protože vědí, že stačí jedna neopatrná věta a pokud se k ní dostane dostatečně narušený psychopat, dokáže si z toho vyrobit fiktivní drama. V této situaci je neopatrným sdělitelem názoru Jaroslav a v pozici narušeného psychopata jsou média, která se mu pokouší nasazovat psí hlavu, dělat z něj blázna nebo necitlivého bezohledného člověka jen za to, že stručně sdělil svůj pohled na bolavé téma.

Pokud vás osobně uráží a dráždí situace, kdy má druhý člověk  jiný názor než vy a máte nutkání ho za to potírat nebo trestat, pak máte velký psychický problém. Trpíte komplexem méněcennosti, toužíte lidmi manipulovat, chcete je ovládat a nemáte respekt. Ukazováním prstem, pomlouváním a útoky se nestanete lepším, než cíl vaší agrese. Stáváte se zlem a dáváte průchod své nevyřešené vnitřní temnotě. Důvod agrese tuctových médií je jasný: Jde jim o čtenost, za okurkové sezóny nemají o čem psát. Pokud jim to však nějaký čtenář nebo divák zbaštil a vzal do ruky vidle, nechal se zatáhnout do neexistujícího problému a nechal ze sebe udělat hlupáka.

Někteří osobnostně nezralí jedinci se při situacích veřejného pranýřování nepohodlné osobnosti uchylují k výmluvě, že tento jedinec má široký dosah a má potom zvýšenou odpovědnost za to co komu řekne, protože jeho vliv by mohl někomu ublížit. Toto mimochodem vyšlo před asi rokem z úst blíže nejmenovaného youtubera, který Jaroslava dokonce označil za člověka společensky škodlivého, což byl pro mě důvod přestat sledovat jakoukoli jeho tvorbu. Co mi může přinést takto nezralý člověk, který bezdůvodně útočí na druhé lidi a ponižuje je za to, že mají odlišné názory? Absolutně nic.
Na tuto výmluvu je jednoduchý lék: Jste svéprávní? Jste plnoletí? Pak máte odpovědnost za své myšlení a za své činy. Sami si aktivně vybíráte, jaký obsah budete sledovat, jaké články budete číst a sami si vybíráte, jaké názory chcete zastávat. Nikdo vám nedrží pistoli u hlavy a neříká: „tomuto musíš věřit a toto budeš dělat“. Z toho důvodu je výmluva o zvýšené odpovědnosti mylná. Pravdivá by byla v případě, pokud bychom předpokládali, že běžné publikum je skupina nezodpovědných nesvéprávných retardovaných jedinců, kteří nemají schopnost posoudit situaci a vyvodit vlastní závěr. Pokud se tedy někdo ohání takovou výmluvou, sám sebe do retardované skupiny zařazuje a v takovém případě by měl být omezen jeho přístup k médiím, aby sám sobě jako nesvéprávný nemyslící jedinec neublížil. Toto však není problém autora kontroverzního výroku.
Jiná situace by byla, pokud by se k odbornému tématu oficiálně vyjádřil profesionál, na jehož zjištěních stojí vzestup pád a vývoj dané věci, například pokud by vám advokát řekl něco, co není pravda a vás by za to pak zavřeli. Je potřeba umět rozlišovat co je názor a co je závazné odborné stanovisko.

Je rakovina volba?
Tato otázka je spíše filozofická a proto není divu, že tomu pan ministr neporozuměl. V širším duchovním pojetí reality existuje myšlenkový směr, podle kterého si člověk každou životní zkušenost vybírá, programuje, nebo přitahuje. Před zrozením, nadvědomě, nebo na základě podvědomých traumat a vzorců chování či rozhodování. Pomyslná cesta duše. V tomto širším pojetí reality by pak byla volbou i nemoc, nebo brzká smrt. Tento myšlenkový směr nebere v úvahu subjektivní lidskou zkušenost, pouze upozorňuje na to, že Vesmír nezná náhody, že je vše o přesunu energie, o pohybu a změně. V takovém pojetí vesmíru není zlo a dobro, neexistuje v něm ani smrt.

Člověk však není bytost existující ve stavu sjednoceného celistvého vědomí. Žijeme v duálním hmotném rozměru. Neprožíváme jednotu, ale potýkáme se s dobrými a zlými vlivy, které různou mírou zasahují do našeho života. Některé věci ubližují naší mysli a našemu tělu, jiné nás naopak posilují. Tato dualita je centrem veškerých pozemských dobrodružství, vzletů a pádů.
Z pozemského lidského pohledu není volbou žádný problém, protože žádný člověk problémy a bolest samozřejmě prožívat nechce. Bolest, nemoc a neštěstí jsou zásahy, které na člověka padají vlivem činnosti jiných osob, nebo vlivem dějů z okolního prostředí, o kterých často nerozhoduje, nemůže je přímo ovlivnit a snaží se jim hlavně přizpůsobit a překonat je. Mnoho fatálních problémů, se kterými se člověk potýká a které ho dlouhodobě ničí, jsou důsledkem a souhrou činnosti lidí a dějů, které jsou dalece mimo jeho dosah a volbu. Vybrat si však může to, jak na ně zareaguje. Někdo tomu může říkat osud, někdo předurčení, někdo by tomu mohl říkat pech. Způsob, jak se s tím vyrovnat, je umět dobře kličkovat. Někdo k tomu používá selský rozum, někdo instinkty a intuici.
Pokud se sejde více destruktivních vlivů současně, člověk nemá jinou možnost, než se jim snažit přizpůsobit, nebo jim vzdorovat. Pokud se je nepodaří vyřešit do určité doby, jeho mysl a tělo se dlouhým stresem, nepohodou a bojem vyčerpá. Důsledkem je slabá imunita. Pokud se k tomu přidají špatné životní návyky a začne se zanedbávat, zdravotní problémy přicházejí jako důsledek vleklé mizérie.
Toto se ale může stát i člověku, který se má rád a je rád na světě. Sebeláska a aktivní přístup k životu nejsou žádné kouzelné zázračné štíty, které by způsobily, že na člověka nikdy žádné lejno nepadne. Na to je svět příliš komplexní a okolní lidé příliš nepředvídatelní. Navíc situace, kdy už člověk není rád na světě, není ani příčina, je to důsledek a symptom dlouhodobého životního neštěstí a původcem tohoto neštěstí může být mnoho faktorů, z nichž některé daný člověk zkrátka nemá jak řešit, nebo je řešit neumí.

Je výrok „vybral sis to sám“ probouzející element? …Není. Člověk, který bojuje s nebezpečnou nemocí potřebuje poradit a psychicky podpořit. Věty naznačující, že si nemoc udržuje schválně protože ho baví být nemocný, nebo že to má z mindráku, ho pouze psychicky rozruší a ještě více oslabí. Nikdo nechce být nemocný a proto nemá smysl člověku říkat, že si to na nějaké podvědomé úrovni vlastně přeje. To je jen další hřebík do jeho bolavého srdce.

Nemoc, zejména těžká a ohrožující život, je kombinací celé škály škodlivých faktorů a rozhodně ji nejde omezit na výrok „to sis vybral“. Dá se předpokládat, že Jaroslav vzhledem ke svému věku a vzhledem k tomu že má s tímto tématem osobní zkušenost, protože zasáhlo jeho nejbližší, o dané nemoci ví více, než řekl v rozhovoru. Možná nepovažoval za důležité toto téma podrobněji rozvádět, možná se mu nechtělo, možná neměl čas a možná neměl pocit, že to má smysl směrem k člověku, který seděl naproti němu. Možná je jeho postoj k tématu způsob, jak se vypořádat se svou osobní bolestí a jak téma vnitřně uzavřít. Pravděpodobnost, že by Jaroslav, jako člověk který se snaží žít zdravě a o zdravý životní styl se aktivně zajímá, neměl povědomí o příčinách vzniku těžkých onemocnění, je silně nepravděpodobná. Ale i pokud ano, způsob jakým média z jeho výroku vydojila profit, je skutečně nechutný a jasně ukazuje mentální úroveň dotyčných pisálků.

Závěr?
Bojkotujte mainstream, čtěte nezávislá média.
Buďte ohleduplní a mějte respekt k jiným lidem a jejich osobním příběhům, protože život není černobílý, přestože ho tak mnozí lidé chtějí vidět. Vzájemným napadáním, bagatelizací vážných problémů a ponižováním se nikam neposuneme.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Ivo 2023-07-24 03:43:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvěle napsáno. Navíc se vůbec nejedná o nějaké šokující zjištění. Názory Jaroslava Duška jsou velice konzistentní a podobné věci řekl za ty roky už v mnoha rozhovorech.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-07-24 07:33:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to od médií ubohé, ale co jiného bychom od nich čekali. Z Duška je na chvíli veřejný nepřítel a lidi, co ho nikdy neměli moc rádi, budou utvrzení v tom, že je to ezoblázen žijící mimo realitu, a lidi, co jeho přednášky a rozhovory sledují, vědí, jak to je.
Já jsem zmíněný rozhovor neviděla, ale na fb se mi začaly před pár dny objevovat různé „reakce“ na to, že něco o rakovině řekl.

Na to, co je v mainstreamu narazím vždy jen, když se chci přihlásit na svůj email, a vždycky mi klesá IQ už jen z těch titulků k článkům.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-07-24 10:53:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Popravdě ani nechápu nálepku ezobláboly nebo ezoblázen. Každý člověk má svůj vlastní příběh, svůj pohled na svět a někteří lidé jsou otevřenější ve sdílení toho svého. Pokud se někomu určité názory nelíbí, může kdykoli přepnout jinam. K urážení není důvod.

Ikona diskutujiciho Eva 2023-07-24 08:01:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděla jsem ten rozhovor , p.Duśek je výjimečný člověk tím, co dělá a nebojí se takto jít před veřejnost.Pokud nezapadá do obvyklé škatule, jasně, že někomu leží v žaludku.Vim, co říkám, před 8 lety v novém bydlišti jsem dopadla tak, že jsem nevěřila vlastním uším.Ale vše to vyšumělo, a tak jsem to nechala být. Teď už nekoukám, kdo o mně co říká, taky jsem chodila bosa a uzemnovala se a prožívala ohromné věci.A mně se jeho povídání moc líbilo ,taky jsem hltala knihy už jako dítě, pod peřinou, v šuplíku při úklidu atd.Jak se říká, kdo chce psa bít, a médiím nevěřím ani nos mezi očima.Tak takovým lidem držím palce.

Ikona diskutujiciho Petra 2023-07-24 18:08:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, je to výjimečná bytost, která si svá veřejná vystoupení užívá (má to od dětství a postupem času svůj dar pilně rozvíjí, široko daleko není nikdo, kdo by se mu mohl alespoň vzdáleně přiblížit). Ten člověk je tak krásně v pohodě, že kdyby každý jiný člověk na světě měl alespoň desetinu jeho klidu, tak tu máme nádherný tolerantní svět bez agrese. Obrovský pokrok by to byl. Žádné škrcení motorkáře koloběžkářem.. by se nekonalo.

Objevily se i nějaké články na obranu Jaroslava Duška, jejichž pisatelé mají zřejmě dojem že on to nějak „potřebuje“. Společnost zblblá médii to možná potřebuje, Dušek sám by se asi do zbytečných žabomyších sporů nezapojoval a řekl by možná jen, že to je jejich cesta, kterou oni si sami vybrali.

Ikona diskutujiciho AaQby 2023-07-24 08:39:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jarda to řekl naprosto přesně a je užasné, jak podobné věci dokáže v pohodě říct před všemi….
Ramtha by takovému jedinci s rakovinou ještě pogratuloval. (:

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-07-24 11:25:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V jednom pořadu Duše K zmiňoval svou matku, která byla v nemocnici s rakovinou a Dušek jí tam nosil různé knihy jak se vyléčit z rakoviny, potraviny, které by jí zlepšily zdravotní stav,.. a výsledek byl ten, že když se jí dušek zeptal kde je ta kniha co jí donesl odpověď byla:“Dala jsem ji pacientovi/pacientce z jiného pokoje, protože ji potřeboval/a víc než já.“
Tento díl Duše K byl velmi zajímavý…

Ikona diskutujiciho Roman 2023-07-25 10:22:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Právě to může být příčina proč má takový názor. A nikdo mu to nemá co vyčítat.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-07-24 11:41:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnes je príliš vyhrotená doba, kde sa ľudia pomaly preklínajú za odlišný názor a médiá to dobre vedia a využívajú. Dokonca si myslím, že za týmto účelom ho aj moderátor prizval k rozhovoru. Je smutné, že v mainstreame sa tak stále viac vytrácajú rozhovory, kde by sa len rozprávali i keď majú na niečo odlišný názor, veď o nič nejde. Naopak dnes sa robia rozhovory účelovo pre väčšiu sledovanosť, buď sú prizývaní ľudia s rovnakým názorom ako prezentuje médium a pritákajú si navzájom s moderátorom, alebo ľudia s opačným názorom, kde má moderátor toho človeka znemožniť.

Zároveň môžeme vidieť, ako sú slová nedostatočným prostriedkom na vyjadrenie svojich myšlienok. Niekedy totiž vyznejú drsne, ale pritom tak možno vôbec nie sú myslené. Myslím, že Jaroslav je práveže dobrosrdečný človek a na nikoho nechce útočiť. Rakovina má istotne duchovnú príčinu (vo väčšine prípadov), a žiaľ náchylní sú podľa mňa najmä ľudia, ktorí sú citliví a možno ani nemusia nenávidieť vlastný život, ale len ťažko spracúvajú to, čo k nim ide od iných ľudí. Aspoň ja mám tento pocit už len z vlastnej skúsenosti, ako ma veľmi vedia interakcie s niektorými ľuďmi ovplyvniť na zdraví a ak by som sa psychicky nefiltrovala atď. tak by to možno bolo omnoho horšie.

Ikona diskutujiciho kešo 2023-07-24 12:00:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tomáš Lukavec spomína Dalajlámu. Nemyslím si, že by mal byť práve tento tibetský pedofil spomínaný ako náš vzor.

https://www.youtube.com/watch?v=mBBtnrHipSc

Ikona diskutujiciho Lucia 2023-07-24 14:12:55
Ikona diskutujiciho
sipka

kešo…taky som toho názoru. Dalajláma sa ukázal..

Ikona diskutujiciho 🙂 2023-07-25 16:03:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý je zodpovědný za to co a jak o kom řekne, za to co do éteru vypouští za slova…Jarda by musel být hodně hloupej nevědět, že když půjde k Čestmírovi a bude tam říkat tohle, tak to v bulváru nenafouknou, kort když je tak známý… další věcí je, že člověk vnímavý a citlivý když si ten jeden kousek, úryvek poslechne, tak tam vidí u Duška mnoho…

Ikona diskutujiciho kiana 2023-07-24 12:49:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobře napsané. Někdo má rakovinu z důvodu, který uvedl Dušek, a někdo pouze z fyzických důvodů (např. ozáření 4G/5G, pokud bydlí pod vysílačem..). Nejde to paušalizovat, ale pravdu v tomto případě mohou mít obě strany (protože každý má individuálně trošku jiný důvod, proč onemocněl, ale dá se to zobecnit na pár různých příčin, přičemž jedna z nich..u několika procent lidí..může být přesně co řekl on, zatímco dalších několik procent lidí bylo ozářeno=úplně jiný důvod/příčina a další různé/odlišné skupiny=důvody by se daly asi ještě najít).

Kešo: přesně tak.

Ikona diskutujiciho Jirka 2023-07-24 15:04:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za komentář. P. Duška tolik neznám a jsem rád, že si ho nemusím řadit mezi totální idioty. Dopustil se zkráceného vyjádření názoru, který má z pohledu etikoterapie své platné místo, udělal to sice trochu necitlivě, ale co už.
Jen se bojím, že jeden z důvodů, proč se médiím tak zalíbilo dělat z toho kauzu je snaha, odvádět pozornost lidí od skutečných vážných problémů dnešní doby. To je asi i důvod, proč si to vzal do ehm… úst i pan ministr – zakrýt chyby a škody, které dělá naše dnešní vláda čímkoliv jiným, se určitě hodí.

Ikona diskutujiciho kešo 2023-07-24 15:26:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K tomu moderátorovi Čestmírovi Strakatému. Spomínam si na neho z čias plandémie. Vtedy sa snažil argumentovať (ale neúspešne) pánovi Žaloudíkovi a obhajoval kovid šikanu. V aktuálnom rozhovore s Dušekom okrem iných nezmyslov zas obhajoval obsadzovanie afroamerických hercov do historických-dobových filmov.

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/102500/profesor-zaloudik-rousky-skodi-nebojim-se-covidu-ale-kroku-vlady-v-zarouskovane-spolecnosti-zit-nechci.html

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-07-24 18:08:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to zvláštní, že vlastně Jaroslav vůbec šel do rozhovoru s člověkem který má zcela odlišné směřování. Z podobných spojení většinou nevyjde nic moc dobrého.

Ikona diskutujiciho Petra 2023-07-24 18:29:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Jakmile jsem zaregistrovala že je s Jaroslavem Duškem nový rozhovor, šla jsem si ho pustit. Překvapilo mě hned zkraje, co dělá JD u toho hyperkorektního vystrašeného věčně politizujícího omezence Čestmíra Strakatého ? No a během chvilky mi pak došlo, že je to vlastně jedno, on už došel tak daleko, že si to může dovolit, Čestmíra ustojí.
Zajímavý obdobně osobnostně kontrastní rozhovor byl i Dušek+Tachecí, a nejkrásnější jsou série rozhovorů Dušek+ Martina Kociánová. Česťa jako moderátor tentokrát překvapil spíš příjemně, čekala jsem to horší, držel se stranou, neskákal do řeči a nepodsouval vlastní konstrukce vycházející z jeho základní emoce, kterou je strach. To co nemohl udělat přímo při rozhovoru, udělal pak v té reklamě na rozhovor 😀 No jo, no. On už jiný nebude…

Ikona diskutujiciho Petra 2023-07-24 17:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podepisuji. Čekala jsem, zda zde bude také reakce na toto aktuální „téma“. Onen rozhovor Čestmíra Strakatého s Jaroslavem Duškem mohlo CELÝ údajně vidět cca 8000 lidí, kteří si Strakoše předplácejí, všichni ostatní tedy posuzují z úryvku a většina jen z toho několikasekundového výstřižku, který si fikaný Česťa úmyslně zvolil jako emoce vzbuzující reklamu za účelem propagace a ideálně zvýšením počtu předplatitelů kanálu. Sama jsem viděla jen ten půlhodinový „sestřih“ (celé to má 74 minut) a byl to fakt nářez v tom nejlepším slova smyslu. Čestmír mu kupodivu neskákal do řeči a nesnažil se podsouvat vlastní omezené teze. Sledovat všechny ty reakce bylo rozhodně zajímavé, člověk hned vidí kdo je kdo. V diskuzích mnoho lidí spílalo Duškovi za jeho „aroganci, krutost, nedostatek empatie a pokory“. Já vám nevím, ale tak pokorného a laskavého člověka, jako je Jaroslav Dušek, aby jeden pohledal a já osobně jsem doslova hrdá na to že naše maličká republika někoho takového má. I u nás vymřela na rakovinu více než půlka rodiny, aktuálně s ní i někteří bojují. Ve výrocích Jaroslava Duška však nevnímám, že by těmto mým příbuzným nějak ubližoval, že by je dehonestoval a jeho slova mě nijak neurazila. Každý jednou zemřeme, dokonce i ti, co se ještě ani nenarodili, tak zemřou, tak to prostě je. (Možná až „někdy“ začnu věřit že nikdy nezemřu, se tak i stane, zatím jsem do takového stádia fungování mysli nedospěla, necítím se natolik důležitá pro fungování světa, že bych tu musela být úplně věčně 🙂 ) Jaroslav Dušek hovořil o své rodině, svých blízkých a svém vnímání světa a já mu ho věřím. Problém s tím nemám. Pokud mohu zhodnotit různé mediální reakce, tak největší korunu tomu nasadil Jiří X. Doležal, ten do toho zamotal i mezinárodní politiku a fašismus. Cenu „největší mimoň“ tak získal s naprostým přehledem. Člověk jen žasne kolik nenávisti se dá vtěsnat do jednoho shluku písmenek.

Ikona diskutujiciho Aziza 2023-07-25 07:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pan Dušek si rád hraje na velkého a obdivovaného guru, ovšem tím, jak nemá dovoleno nahlížet do karmických plánů duší druhých osob, mnohdy plácá páté přes deváté a utíká mu jeho vlastní Duchovní vývoj. To se samozřejmě vůbec nezamlouvá jeho duchovním průvodcům, proto se domluvili s Unií šamanů ze Siria B na jistých opatřeních a najmuli si na svého svěřence zkušené astrální prudiče. A jak se dá nejlíp zaprudit? No přece přes komerční média, to je jasná věc:-)
Tady se vynaložily dosti nákladné investice do lidské inkarnace, což výrazně zaměstnalo a dosud zaměstnává fundované Ekonomy ze Siria B a C, takže nelze zbůhdarma utrácet čas jako hordy běžných svévolníků, s nimiž se samozřejmě v žádném případě nepočítá při Velké Revitalizaci naší prestižní planety Života.

Ikona diskutujiciho František 2023-07-25 10:24:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem rád že je článek střízlivý. Ačkoli Jaroslav Dušek osobně podporu nepotřebuje myslím si že by se nezávislé zdroje měly vůči těmto útokům jasně vymezit aby se vyrovnaly váhy. To co udělal bulvár a jak si dovolil použít jeho fotky je na žalobu.

Ikona diskutujiciho Q 2023-07-25 10:26:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S citovaným výrokem nesouhlasím. Ale ani nesouhlasím s tím aby se za to na něj útočilo. Má právo myslet si co chce. Kde je sakra úcta ke starším lidem. Žij a nech žít.

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-07-25 16:09:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Úcta ke starším a zkušenějším lidem už tady dávno není.

Ikona diskutujiciho R 2023-07-25 15:48:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čestmír Strakatý je aktuálně asi nejlepší tvůrce rozhovorů, u rozhovorů přemýšlí, bere si do rozhovorů lidi všech kategorií, a dovede s nimi nesouhlasit a divák se také dozví proč. Málokterý další tvůrce umí vést rozhovor jako on. Nejsem předplatitel, nemusím souhlasit vždy s tím, jaké má Čestmír směřování, ale co se týče umění vedení rozhovorů, měli by si ho vzít ostatní jako vzor. Kauze ohledně Duška nerozumím, denně padne milion tvrzení založených na víře v kostelích a mešitách a žádné skandály z toho nejsou.

Ikona diskutujiciho Petra N. 2023-07-26 19:57:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Čestmír se má ještě moc co učit, aby se stal opravdu dobrým moderátorem. Právě tím jeho často vyjadřovaným nesouhlasem s hostem, ty rozhovory strádají, protože jakmile se moderátor vůči hostovi začne vymezovat, (nedokáže se oprostit od svých OSOBNÍCH postojů, které pochopitelně ne každý divák musí sdílet), vyvolá to podvědomou protiofenzívu a ten zpovídaný člověk se mu začne přirozeně uzavírat. Vytratí se pohoda, naopak se vyšroubují emoce, které většina „normálních“ lidí ovládá jen ztěžka. Opravdu dobrý moderátor tohle nedopustí, naopak jeho snahou by mělo být dát hostovi maximální prostor. To jsou právě ti moderátoři s velkým „M“, kteří dokážou vyvolat mimořádně důvěrnou atmosféru a pak v interview padnou takové věci, které ten člověk by normálně neřekl. Například, když se špičkoví sportovci v přímém přenosu přiznají k dopingu, který léta popírali (Lance Armstrong) . Osobně se mi vždy líbívaly rozhovory, které moderovala Mirtha Legrand. Čestmír Strakatý potřebuje potrénovat toleranci, a hlavně zbavit se svého vnitřního strachu, který se ho drží jako ho.no košile a bohužel se to promítá do těch rozhovorů. Docela se divím, že si pozval osobnost jako je Jarda Dušek, protože on opravdu vnímá Jardu jako regulérního blázna a nedokáže jím nepohrdat. Nicméně, právě takoví hosté jsou pro něj ta nejlepší škola a třeba z něj časem i něco bude..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-07-27 09:59:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně. Ale kde takového moderátora najít a nekrást. V mainstremau vidíme, že je moderátor většinou v ofenzivě, popichuje hosta a u toho se většinou arogantně šklebí. Jenom málokdy to tak není, pokud k někomu cítí osobní sympatie… na co ale chodit na rozhovor k někomu, kdo do tebe rýpe a nutí tě se obhajovat.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-07-27 14:15:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Z českých sa dajú nájsť aj normálni moderátori, na Slovensku je to horšie (ak nepočítam alternatívu). Dosť sa mi páči prístup moderátora Reného Kekelyho na YT kanále FACE TO FACE. Je to typ nevtieravého moderátora, ktorý si dokáže vypočuť hosťa bez skákania do reči, ľudia si to taktiež všímajú v komentároch. Ďalšou takou moderátorkou je podľa mňa napr. Miluše Bittnerová v podcaste NA KAFEEČKO.

Ikona diskutujiciho R 2023-07-28 09:43:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Petra N.: Lance Armstrong je příklad, který absolutně nesouvisí s uměním moderátora přece. Všichni věděli, že dopuje, rozhovor u Oprah byl jen otázka prestiže a peněz. Jinak v českém rybníčku je právě problém, že moderátoři všechno odkejvají a nedovolí si druhému oponovat. To tam pak ten moderátor ani nemusí být a stačil by výstup té jedné osoby, přednáška. Chci moderátora, který tam není jen do počtu.

Ikona diskutujiciho sylvie 2023-07-26 09:56:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

opravdu se mi líbí styl vyjadřování článku. mám pocit, že takto konstruktivně bez emocí s vizí co chci říct, ještě zdaleka mluvit neumím. Aluško, máš na tuhle dovednost nějaký fígl? pravidla, kde jsi se to naučila….
jasně, na netu najdu kde co. osobně se sebevzdělávám poměrně často všemi možnými směry. přesto by mě tvoje zkušenost popř. doporučení vážně zajímala
díky moc. i všem ostatním tady díky. aluska.org je mi oázou skutečného života

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-07-26 10:54:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji. Jsou to osobní zkušenosti, zkoušky ohněm a útrapy, co člověka dovede k tomuto způsobu myšlení. Nehledě na to, že lidé, kteří jsou v něčem odlišní, jsou celý život někým pomlouvaní, takže pak máš jiný náhled na věc, když vidíš, že se pro změnu plive na někoho jiného.

Někdo tu psal, že Jaroslav určitě od nikoho zastání nepotřebuje. Tento článek asi není tak úplně obhajoba, spíš snaha vyrovnat směr jakým se to ubírá a upozornit na nestydatost a hyenismus bulváru. Pokud mainstream kydá hnus a špínu, měla by alternativa také něco přidat na misku vah. Jinak by to mohlo vypadat tak, že má agresor pravdu, nebo že je v právu – není.

Sním o světě, kde by každý člověk měl svobodu bez obav a bez obalu upřímně plácnout co ho napadne, bez toho že by se musel bát odsuzování, ponižování a zlých pohledů. Na to bohužel naše společnost není dost zralá.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-07-27 11:40:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Za mnohé zlé si ľudia môžu sami. Svoj osud máme vo svojich rukách a svojimi rozhodnutiami si ho tvoríme. A nikto nie je taký múdry a prezieravý aby vedel do detailov predpovedať následky svojho konania, takže nejakému tomu zlému sa nedokážeme vždy vyhnúť.

Najväčší problém ľudí je v tom že si nedokážu priznať že si za niečo môžu sami. Všetko radi hádžu na ostatních alebo zlý osud. Preto je Putin momentálne najobľúbenejší človek na svete. Svoje posra*é životy hodíme na neho a máme vystarané. Takí dôchodci ktorí sa celý čas len válajú pred televízorom a hádžu do seba kopu liekov proti bolesti, tak samozrejme skončia zle ako nechodiaci. Oni sa vyhovárajú že za to môže zlý osud a že vlastne od malička boli chorí. Keď im poviete že si za to môžu sami tak sa urazia a nebudú vás mať radi. Rakovina je dedičná takže mohli by sme povedať že za ňu môžu naši rodičia. Ale keď dieťa takýchto rakovinových rodicov bude žiť zdravo a správne tak tú rakovinu proste nedostane.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-07-27 16:56:46
Ikona diskutujiciho
sipka

jan hnízdil o jaroslavu duškovi. Jan Hnízdil zveřejňuje dopis jedné pacientky s rakovinou tlustého střeva
Ten dopis je velmi zajímavý, stojí za přečtení. Proto jsem si dovolil takto zatrolit.
https://www.ac24.cz/blog/jan-hnizdil-obrana-duskova/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-07-27 17:45:28
Ikona diskutujiciho
sipka

přečteno jedním dechem…

Ikona diskutujiciho Magdalena 2023-08-02 17:36:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Psychika umí ovlivnit zdraví protože bunky těla mezi sebou komunikují a když mozek vyšle tělu signál že se bojí, že se nevyléčí ,že už dál nemůže tak ho tělo poslechne a tam končí životní energie. Dalším je známá věc že každá nemoc nejen rakovina vzniká v toxíny zaneseném těle a začíná to už od narození kdy tělo němluvněte několikrát napíchají chemií. Léčit rakovinu dalšími jedy je proti zdravému rozumu. Je zdokumentováno výzkumy že chemoterapie zabírá jen u 2% rakoviny ! Ani MUDr. Hnízdil ,ani žádný lěkař nemůže jít ani mluvit proti oficiálním lékařským protokolům léčby protože by mu vzali licenci a tím pádem i obživu. Ze stejného důvodu jeli všichni Covid a málokterý lékař měl odvahu říct veřejně jak se věci mají.
Ti více odvážní s vlastní praxí aspoň shrnuli co si u svých pacientů za několik let všimli,zdokumentovali a zveřejnili to . Osobně bych rakovinu léčila psychickým i fyzickým detoxem ,šťávami, vegetarianskou živou stravou a klidem. Když svému tělu vytvoříme zdravé podmínky ,nastartují se v něm samoozdravné procesy.
https://tresk.cz/neskutecne-jak-dlouho-zije-pacient-s-chemoterapii-a-jak-dlouho-bez-ni/

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-08-03 06:01:41
Ikona diskutujiciho
sipka

jenže od příštího roku MUDr Hnízdil funguje jako léčitel:

Nechci porušovat zákony, vést s komorou soudní spor nebo se dobrovolně vystavit odvetě totalitní komorové moci. Ze zákona povinný členský příspěvek za rok 2023 jsem proto uhradil. Současně jsem se rozhodl Českou lékařskou komoru, pro hrubé porušování odbornosti a etiky, z mého společenství vyloučit, dnem splatnosti členských příspěvků za rok 2024 členství ukončit a po čtyřiceti letech lékařské praxe přejít na pozici léčitele. Orgány ČLK tímto žádám, aby potvrdily, že moje rozhodnutí vzaly na vědomí. Na vážené kolegyně a kolegy tímto apeluji, aby iniciovali korespondenční hlasování o tom, zdá má být členství v ČLK nadále povinné.
https://www.ac24.cz/blog/jan-hnizdil-vylouceni-ceske-lekarske-komory/

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek