Z knihy ,,Hojivá moc andělů“ od Edity Peschlové – Kdo smí kontaktovat anděly – kontakt s anděly

30.1.2007 v Bytosti 2

Kdo smí kontaktovat anděly:

Andělé jsou všude kolem nás, v každém z nás, ve všech lidech i bytostech, které přicházejí do našich životů – ať se schovávají za jakoukoliv maskou, nebo se tváří všelijak podivně, ať vypadají, působí a konají v úplném rozporu s našimi představami. Provázejí všechny lidi v těch nejnáročnějších životních etapách životní cesty a při zdolávání nejtěžších zkoušek. Každý den, každou hodinu, každou minutu stojí při nás, nakukují nám přes rameno, chrání a objímají svými hebkými, měkými křídly a plní při tom své andělské poslání, svou pozemskou andělskou misi. A neodpouštějí nás ani tehdy, když neposloucháme nebo odmítneme poslechnout jejich rady a dopouštíme se toho, co pouze z hlediska našeho posuzujícího, černobílého vnímání světa nazýváme chybami. Takže zcela jednoduše jsou nám k dispozici všem, bez ohledu na naše vlastní soudy, kdo si zaslouží aby s ním andělé pobývali a kdo ne.

Kdysi se údajně pouze vybraní jedinci dokázali naladit na svět andělů, vidět je vlastníma očima, slyšet je a projít zážitkem osobního setkání s nimi. Dnes se ale čím dál víc lidí osvobozuje od omezení své mysli, rozumu a vědomí. Čím dále tím větší počet z nás probouzí v sobě nadsmyslové schopnosti, otevírá se svému vyššímu Já, svému vnitřnímu průvodci, kultivuje svou intuici a bystří svůj vnitřní zrak. Přirozeně není vůbec nutné být mystikem, světcem, jasnovidcem, známým jedincem, zbožnou osobou nebo někým, kdo překonal klinickou smrt, abychom mohli kontaktovat svět andělů. Skutečně ne.

Kontakt s anděly:

Technika pro navazování spojení s andělskými bytostmi

Následující technika nám právě umožňuje takové spojení s andělskými bytostmi, které nám takto můžou pomoct vyřešit naše problémy a potíže a působit blahodárně v jakémkoliv směru.

Posaďte se na židli čelem k severu, páteř mějte rovnou, chodidla rovnoběžně na zemi tak, aby se vzájemně nedotýkala, dlaně jsou položené na kolenou. Zavřete oči, uvolněte se jak fyzicky, tak psychicky a navoďte si stav hlubokého klidu, zažeňte všechny rušivé myšlenky, snažte se co nejvíce uklidnit.

Sepněte ruce jako při modlitbě a nahlas třikrát s láskou a upřímně – láskyplným a upřímným tonem – proneste: ,,Náš nebeský otče“. Až skončíte, poproste Boha, aby vám pomohl uzřít anděla, jehož obraz máte před očima.

Otevřete oči a pozorně si prohlédněte andelovu podobu. Soustřeďte s ena každý detail a obivujte jeho krásu. Snažte se vnímat proud pozitivní energie, který pomalu naplňuje vaši bytost. Vyslovte ,,myšlenku mentálního soustředění“, specifickou pro každého anděla, a ta vás přenese jeho andělskou milost.

Až začnete cítit přítomnost anděla, kterého se snažíte uzřít, můžete přistoupit k další fázi.

Opět zavřete oči a soustřeďte se na to, jak jste anděla vnímali. Poproste ho, aby vám pomohl v konkrétní situaci, ve které potřebujete pomoci. Pak si řekněte, že už jste získali to, o co jste žádali. Buďte šťastni, protož evše je tak, jak jste si to přáli.

Děkujte bohu se srdcem plným vděku a děkujte andělu, kterého jste viděli. Pomalu otevřete oči a pokračujte v obvyklých aktivitách.

Vaše modlitby určí, jaké se objeví životní situace a jak budou vypadat a tím vám často pomůžou odpovědět na vaše otázky.

Pokud cítíte, že odpovědi přicházejí už při modlitbě, je dobré si je zapsat. Toto jednoduché cvičení musí být prováděno denně, dokud nedosáhnete toho, co jste chtěli. A navíc – kromě toho, že jste dosáhli tohoto cíle – můžete počítat s novým úžasným přítelem, který tu bude vždy pro vás… 🙂


Komentáře

Ikona diskutujiciho Aneqe 2009-05-01 17:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Půjdu to ven zkusit 🙂 snad nevadí, že nebudu na židli..

Ikona diskutujiciho Judita Peschlová 2011-02-01 12:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, ja len tak, nic v zlom, nie som Edita, ale Judita :-) Edita bola moja teta :-) peknulinky dnik plny anjelskych objati… Judita

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek