Záhadný Měsíc 1.díl: Je to umělá družice?

26.12.2020 v Záhady 11

Úvodem série je vhodné připomenout, že podle teorie duté Země, je měsíc (stejně jako ostatní planety vnitřní země) duté těleso, které rotuje kolem černé hvězdy. Žijeme uvnitř a vnější vesmír nevidíme. Koho téma zajímá podrobně, doporučuji pustit se do rozsáhlého seriálu ,,Dutá země“. Problematika dutozemě je v rubrice Záhady a nejstarší články začínají od této strany.Samozřejmě, že vám teorie duté Země nemusí být sympatická a nemusíte tomu věřit, účelem není vás nějak indoktrinovat. Myslete ale na to, že se mnohé zajímavosti zmíněné v následujícím seriálu s teorií dutozemě rozcházejí, jindy si nepřekážejí a jindy teorii duté Země přímo potvrzují, protože jsou postavené na oficiálních konceptech, které chápou vesmír opačně a ve hře jsou i mnohé zdroje, které nemusí být pravdivé. Je důležité umět si to interpretovat a složit do mozaiky.
Podle teorie duté Země je také nemožné, aby na měsíci někdo někdy přistál, takže jakékoliv příběhy o přistání, fotografie z povrchu měsíce, nebo vzorky hornin, jsou podvrhy, či fotomontáže. Názor na celou věc si ale udělejte svůj vlastní, zmiňuji to úvodem pouze pro vyjasnění základních pojmů.

Záhadný měsíc

Oficiální teorie sloužící k vytvoření představy o vzniku Měsíce pro masy lidí se ukazují být jako nesprávné. Je za tím něco tajemnějšího. Máme zde množství anomálií spojených s Měsícem, které vyvracejí tyto teorie a existuje mnoho tajemství, o kterých někdo nebo něco nechce, abychom věděli.
Měsíc a Saturn tvoří důležitou dvojici při manipulaci pozemské lidské společnosti, resp. její vnímání reality. Navzdory všem rozumovým pochybnostem tu máme představu, že Měsíc není tím, čím se zdá být; že není pouhým satelitem obíhajícím kolem planety Země. Je to kosmická entita, která mnohým znepokojeným vědcům a konspiračním teoretikům nedává spát.

Je měsíc dutý?
Měsíc je velmi starý, je starší než se dříve očekávalo. Je možná starší než Země, nebo náš solární systém. Zatímco věk Země odhadujeme na 4,6 miliardy let, měsíční horniny byly datovány přes 5,3 miliard let staré a prach, na kterém odpočívají, má minimálně o miliardu let více.
Chemické složení prachu, na kterém jsou horniny usazeny, se výrazně liší od složení samotných hornin, což je v rozporu s uznávanými teoriemi o nahromadění prachu zvětráním a rozkladem hornin.
Horniny tedy nejsou měsíčního původu. Měsíční kameny byly zmagnetizované. Ale Měsíc nemá magnetické pole. Nemohlo to být způsobeno ani blízkým kontaktem se Zemí, protože to by roztrhalo Měsíc na kousky.

Průměrná hustota Měsíce je 3,34 g/cm3 ve srovnání s průměrnou hustotou Země, která je 5,5 g/cm3.
Dr. Gordon MacDonald, vědec z NASA, v roce 1962 řekl: ,,Pokud jsou astronomická data menší, tak se zjistilo, že je nutné, aby byl vnitřek Měsíce dutý a nikoliv homogenní koule.“

Dr. Sean C. Solomon z Massachusettského Technologického institutu prohlásil: ,,Experimenty sond Lunar a Orbiter značně zlepšily naše znalosti o gravitačním poli Měsíce. Naznačují obávanou možnost, že Měsíc může být dutý.“

Kosmolog Carl Sagan řekl: ,,Přírodní satelit nemůže být dutý.“

Nejlepším důkazem toho, že Měsíc by mohl být skutečně dutý, je to, že meteority, které do Měsíce narazí, způsobí otřes podobný zvonění zvonu.
20. listopadu 1969 posádka Apolla 12 odhodila při výstupu část lunárního modulu a ten narazil do Měsíce. Tento náraz vytvořil umělé „měsícotřesení“ s překvapujícími vlastnostmi – Měsíc duněl jako zvon a to více než hodinu.
Tento pokus vyzkoušelo i Apollo 13 a to způsobilo ještě překvapivější výsledky. Seismické přístroje zaznamenaly, že ozvěny trvaly více než tři hodiny a dostali se do hloubky 40 kilometrů, což vedlo k závěru, že Měsíc má buď neobvykle řídké jádro, nebo dokonce nemá žádné jádro.

Apollo 12

Při běžném planetárním složení máme těžší složky v jádře a lehčí materiály se vyskytují na povrchu. Několik geologů se shodlo, že odolné prvky jako titanium na povrchu Měsíce, musely být přineseny na měsíční povrch neznámým způsobem.
Pod měsíčním povrchem se nachází obrovská kruhová koncentrace velmi hustého materiálu v hloubce od 32 do 64 kilometrů pod středy měsíčních moří (měsíčních planin). Jsou to rozsáhlé objekty diskovitého tvaru, které byly pravděpodobně uměle vytvořené.
Povrch měsíčních moří se skládá hlavně z ilmenitu, což je minerál obsahující velké množství titania.
Uran 236 a neptunium 237 byly objeveny v měsíčních kamenech a tyto prvky se v pozemské přírodě nevyskytují.
Některé měsíční krátery byly vytvořeny zevnitř, ale neexistuje žádný náznak, že by byl Měsíc někdy dost horký na to, aby produkoval sopečné erupce.

Teorie vzniku
Ohledně původu Měsíce byla uznávaná oficiální teorie, podle které vznikl Měsíc odtržením části Země před dávnou dobou. To je ale nepravděpodobné.
Další teorie tvrdila, že Měsíc se zformoval z vesmírného prachu, který zůstal po vytvoření Země. Tato teorie byla vyvrácena analýzou složení měsíčních kamenů.
Další teorií je, že Měsíc byl přitažen gravitačním polem Země, ale neexistují důkazy, které by tuto teorii potvrdily a šance, že by byl Měsíc pak nucen obíhat po téměř kruhové orbitě kolem Země, je mizivá.
Tyto teorie nevycházejí, protože jsou to zkrátka nesmysly.

Náš Měsíc je jediným měsícem ve sluneční soustavě, který téměř nemění kruhovou oběžnou dráhu. Hmotnostní střed je asi o 1800 metrů blíže k Zemi než jeho geomagnetický střed, což by mělo způsobit kolísání, ale měsíční vyboulení je na odvrácené straně Měsíce (Měsíc nemá tvar dokonalé koule). Něco muselo uložit Měsíc na jeho oběžnou dráhu s přesnou výškou, dráhou a rychlostí. Jednu stranu Měsíce nikdy ze Země nevidíme.

Autoři knihy ,,Kdo postavil Měsíc?“ Christopher Knight a Alan Butler vysvětlují, že Měsíc není skutečný v tom smyslu, že není ,,přirozeným“ měsícem. Říkají, že matematika a geometrie mezi Sluncem, Měsícem a Zemí je výjimečná ve smyslu jejich uspořádání a nikde jinde ve sluneční soustavě takové uspořádání nenajdeme.
Říkají, že Měsíc je na danou orbitu umístěn s přesností švýcarského hodináře. Při zatmění Slunce má Měsíc přesně velikost Slunce.

Zatmění Slunce

Platón, Aristarchos, Rabbi Levi, Eratosthenes a Poseidonus zaznamenali na Měsíci neobvyklá světla.
NASA, rok před prvním přistáním na Měsíci, ohlásila více než 570 světel a záblesků pozorovaných na povrchu měsíce mezi lety 1940 a 1967.
Měsíční zařízení umístěné astronauty zaznamenalo 7. března 1971 oblak páry putující po měsíčním povrchu; oblak se udržel 14 hodin a pokrýval území o rozloze 1600 km2.
V listopadu roku 1968 sovětský astronom Nikolai Aleksandrovich Kozyrev z Krymské astrofyzické observatoře vyfotil na Měsíci plynovou erupci nedaleko kráteru Alphosus. Také zaznamenal načervenalou záři trvající asi hodinu.
V roce 1963 viděli astronomové na Lowellově observatoři také načervenalou záři na hřebenu horského vrcholu, v oblasti Aristarchos.
Bylo prokázáno, že pozorování se opakují, když se Měsíc přiblíží k Zemi.

Podivná záře v oblasti Aristarchos

John J. O’Neill zpozoroval 29.července 1953 asi 20 km dlouhý most rozprostírající se nad kráterem Mare Crisium. Britský astronom Dr. H. P. Wilkens jeho přítomnost potvrdil.

Most u Mare Crisium (pokud jste ho nenašli, je tady zakreslený)

pokračování příštěKomentáře

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-12-26 12:41:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

uděláme to b tom trochu pořádek

rovnou bych vyloučil amstronga na měsíci nikdo nikdy nebyl vše se točilo v poušti někde v nevadě asi nejsem si místem jistý potom země je dutá jsme uvnitř do vesmíru nevidíme takže všechny planetky jsou ve vnitř tedy i měsíc je uvnitř takže zbývá vysvětlit jestli je měsíc umělý odpověd je pravděpodobně není skutečný byl sem přenesen z vesmíru nebo je to uměla družice v tom případě by měsíc musel vysílat náké signály a nebo tam je mimozemská základna a nebylo nám na měsíc dovoleno vstoupit

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-26 17:37:49
Ikona diskutujiciho
sipka

jistě, série neprezentuje nějakou jednu teorii jako skálopevnou pravdu, je to sbírka mnoha střípků a zajímavostí, je tu prostor na čtenáři, aby si udělal svůj názor

Ikona diskutujiciho Václav 2021-01-11 11:54:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem v důchodu a pokud je venku nepříznivo , hledám PRAVDU. Nesnáším lež. Celý život jsem pracoval v zemědělství na všech pozicích. Každé ráno jsme venku při sledování oblohy rozhodovali co se bude dělat. Už tehdy jsem si všímal, že pohyb slunce neodpovídá tomu co se dodnes učí ve školách.
Cca 4 roky vyhledávám videa a informace o tom, kde vlastně žijeme – jsou 3 teorie. Jak funguje naše vězení-hotel ZEMĚ.
Dneska jsem stále na začátku a VÍM, že nic NEVÍM. Ani VATIKÁNSKÁ KABAL pozlacená 4 metrová koule nepomohla.

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2021-01-11 13:05:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Máme tři známé teorie tvaru Země. Tu vědeckou, tady tu dutou a pak plochou. Vědecké věří jen lidé s poruchou kognitivity mozku. A zbývají dvě. O duté jsem četl knihu,kde je spousta důkazů, že to tak je. A jsou docela logické. Až do okamžiku, kdy jsem zjistil,že žijeme na plochém povrchu. A na toto jsou dokonce fyzikální důkazy, ne jen domněnky. A tu je ten zádrhel, lidé se nevyznají v optice, fyzice, zapoměli školní učivo, a nebo znalosti neumí použít v praxi. V teorii duté je mnoho okolností, které odporují našim vědomostem. Ale na plochém povrchu vše pěkně do sebe zapadá. Něco ty dvě teorie mají společné. A to je klenba. Ta uvnitř je jasná, je to pozorovaný povrch, respektive ta černá koule ve středu se zobrazovanou oblohou. A taktéž nemůžeme opustit náš prostor. Na plochém povrchu ji máme nad sebou z nějakého materiálu, přes který nevidíme mimo. A na té klenbě máme holograficky znázorněn vesmír. V podstatě je to hodně podobné s tím, že Zemi nemůžeme opustit. Tím ta podobnost končí. Použitím matematických výpočtů a optiky světla velice rychle zjistíte, sami, že Země je placatá a že se neotáčí kolem své osy. Zde musím dodat, že Země není placatá deska, měla by to být nějaká forma půlkoule,žádné želvy pod apod. A toto zjištění si může každý ověřit sám téměř každý den. Pokud uvidíte na obloze zároveň Měsíc se Sluncem, tak si všimnete pozorným okem, že Slunce na Měsíc nesvítí. Že je to nesmysl, vždyť to vidíme, ne? No právě, nevidíme. Pokud posvítíte na kouli a budete se dívat zboku, tak osvětlená část musí být přivrácena ke zdroji, musí být kolmo na paprsky. Tu jsme u té optiky. Někdo může namítnout, že nám lžou ve všem. Ale když si to můžete ověřit sami na vlastní oči, tak to nemůže být přece lež. A na Měsíci zjistíte, že osvětlená část není kolmá, přivrácena ke Slunci, je vždy natočena vzhůru, o +- 20 stupňů. Sám jsem vyfotil osvětlený Měsíc (byl nahoře nad hlavou) zcela shora ( osvětlená část byla naležato) a Slunce bylo těsně u obzoru při západu. Jednoznačný důkaz, že na Měsíc nesvítí a že má své vlastní světlo A protože vědecká teorie říká, že lítáme kolem něj, tak by osvětlená část musela být přivrácena. A když není, nemůže existovat sluneční soustava. Tak je to jednoduché. A nyní jde o to, zda jsme kulatí a točíme se. Protože neexistuje sluneční soustava, a Slunce se přesto posouvá s Měsícem nad námi, tak musí platit to, co platilo do konce 19.století,že obě tělesa lítají v kruzích nad námi nad plochou Zemí, nebo kolem nás, kolem kulaté Země ? V obou případech musí být tato tělesa malého průměru. Zde musí nastoupit znalosti fyziky. Nejprve, že jsme kulatá netočící se. Slunce by mohlo obíhat kolem,jeho dráha by se měnila od Raka po Kozoroha a zpět.Vše by odpovídalo vědecké klasice. Ale v takovém případě by Slunce muselo svítit na Měsíc a osvětlovat ho, ale to se neděje. Pak nastupují další fyzikální jevy. Např. letadla používala desetiletí na udržování vodorovného letu gyroskop. Ten by okamžitě ukazoval pilotům, že stoupají nad kulatou Zemí, vzdalovali by se povrchu. On totiž udržuje stabilní polohu od startu. Při startu ukazuje pod jakým úhlem stoupají (na Wikipedii najdete na to odpověď, že každou chvíli gyroskop upravují, gyroskop se nedá upravovat, proto tam je vmontován). A tento poznatek stoprocentně vylučuje náš život uvnitř. Tam by gyroskop ukazoval při vodorovném letu, že klesají. A je to !!! Pak můžete přidat viditelné předměty v ohromných dálkách. Skupina brazilců chtěla prokázat kulatost a prokázala ke svému údivu, že jsme placatí. Já si to také ověřil v menším měřítku na 10km jezeře v Polsku. To by mohlo samozřejmě platit pro dutou, ale ten gyroskop to jasně vylučuje. A pro ty,kteří jsou pořád přesvědčení, že se točíme, tak se vrátíme opět k fyzice, ke setrvačnosti. Lety letadel od severu k jihu. Na 50. rovnoběžce má povrch obvodovou rychlost asi 1070 km/hod vč. vzduchu. Vyletí k jihu a poletí z 15. poledníku na rovník dejme tomu 5 hod. Doletí na rovník. 15 . poledník urazí na povrchu za 5 hod 5×1670 km (to je obvodová rychlost na rovníku). Jenže letoun má pořád počáteční obvodovou rychlost 1070km/h. Za 5hod se posune k východu o 5x1070km.Z toho vyplyne, že mu místo na 15.poledníku na průsečíku s rovníkem ujede o 3000 km k východu. K tomu přidejte rychlost větru na rovníku (1670km/h) a setrvačnou letadla (1070), zjistíte, že rozdíl je 600 km a v takovém bočním větru nic nepřistane ani nemůže létat.Když už po dvou hodinách by boční vítr byl asi 200km. A protože letadla lítají jak chtějí, Země se nemůže otáčet.
Závěr ? Žijeme na plochém povrchu a nad námi je neproniknutelná klenba, kterou vytvořila mimozemská rasa. Měsíc může být hmotné těleso, může být i duté, s vlastním svícením. A protože to asi není jednoduché, tak jim to osvětlení nesedí. Navíc, před třemi roky v létě jsem ve 14. hod viděl Měsíc asi dva dny po úplňku dle osvětlené části vlevo !!! vedle Slunce asi 20 st. Ve sluneční soustavě zcela nemožné. Když Měsíc „couvá“, musí být na obloze vpravo od Slunce, musí ho předcházet.
A ke všemu šílenému ještě přidejte, že v nějaké době v minulosti náš systém, naše příroda byla založena ne na uhlíku, ale na křemíku. Důkazy jsou všude kolem nás. Když zemře dnes rostlina a živočich, zhnijí.V křemíkové době zkamení. A ještě dnes nejsou zcela zkamenělé stromy, protože shora tečou vodopády, neprší tam, nejsou tam stromy a voda teče a teče. Kdo to zařídil ten přechod ?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-11 13:29:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Nečetla jsem to ještě celé, ale v seriálu o duté zemi mám díl o světle. Laicky řečeno, světlo cestuje po křivce, ne po přímce, nikdy nedopadá rovně na delší vzdálenost, proto není pravda to s tím osvětlením tělesa přivrácenou stranou ke zdroji světla.
https://aluska.org/duta-zeme-mereni-zakriveni-zeme-a-ohybu-svetla-8-dil/

Ikona diskutujiciho Václav Louvar 2021-08-18 19:21:40
Ikona diskutujiciho
sipka

https://www.as-gard.com/kradenoe-solnce
A nyní vyvstává logická otázka: jak se jmenovalo naše skutečné svítidlo, které spolkl krokodýl? Odpověď nacházíme v jeskynních malbách starověku, kde je podivně podepsán načmáraný kruh s paprsky: „sluneční“ – tady to je, název našeho svítidla! Vtipná náhoda: „Sol“ z angličtiny. – duše (duše). Sol-Ar je tedy Duší Árijců, a nejen světelným jádrem ve středu Země. Solar je centrální procesor planety, anděl strážný, egregor, kolektivní inteligence, ochránce a patron Árijců v jedné osobě.
Děkuji pane Král za Vaše informace, jež potvrzují mou doměnku o ploché Zemi. Jaký je Váš názor na výše uvedený seriál, jehož některé části jsou nepochopitelné-prolínání 11sfér na principu atomu /ruské matrjošky/ a nyní už běžně zveřejňování UFO cestování vesmírem… Děkuji za vyjádření Václav

Ikona diskutujiciho eva 2021-01-11 17:40:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jedno mi nejde do hlavy, když horniny z měsíce jsou podvrh a nikdo tam nikdy nebyl, tak jak je možné,že podle vzorků z měsíce bylo určeno jeho stáří. Si trochu protiřečíte.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-11 19:00:15
Ikona diskutujiciho
sipka

a když se vydá tvrzení, že to je staré xy let, kdo to vyvrátí? 🙂

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-01-11 21:52:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Na Marse tiež nikto nebol a čoskoro by mali byť horniny z Marsu na Zemi. Rover Perseverance, ktorý pristane na Marse vo februári 2021,  bude okrem iného odoberať vzorky hornín zo zaujímavých lokalít, kde bude pátrať po stopách minulého, či dokonca súčasného života. Potom ich v špeciálnych puzdrách uloží na jednom, alebo viacerých zberných miestach, aby ich neskôr ďalšia sonda vyzdvihla a dopravila na Zem. Na zber hornín z Mesiaca mohli byť tiež použití roboti, ľudia tam nutne nemuseli byť.

Ikona diskutujiciho izairi 2021-01-11 22:42:54
Ikona diskutujiciho
sipka

aluška má pravdu,když Ti donesu kousek horniny a řeknu,že je to z měsíce a je to staré tolik a tolik miliard let,vyvrátíš mi to? Vyvrátíš mi tak leda houby,pokud nebudeš odborník,který se zabývá přímo horninami a odhadem jejich stáří. A ještě,kdo ví jaké horniny jsou na měsíci? Nikdo,takže můžou lidem nakukat cokoli,protože počítají s tím,že spousta lidí vůbec samostatně nepřemýšlí a odkýve jim každou blbinu.

Ikona diskutujiciho Steve Guesshow 2021-01-12 09:46:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pěkné…jenom jeden detail, Apollo 13 nemohlo zopakovat pokus s odhozeným modulem, protože na Měsíci nikdy nepřistálo, aspoň oficiálně, během letu jim vybuchla kyslíková nádrž a poškodila modul a jen tak tak se dostali zpátky na zemi.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek