Záhadný Měsíc 3.díl: Vysílač ovlivňující lidské vědomí?

30.12.2020 v Záhady 34

Legendy afrického kmene Zulu říkají, že jistá ,,starověká rasa“ vzala Měsíc z vesmíru a umístila ho na současnou oběžnou dráhu kolem Země. Měsíc byl znázorňován jako vaječná skořápka, protože říkají, že je dutý – bez ,,žloutku“.Legendy říkají, že Měsíc sem přivezli před stovkami generací dva bratři zvaní Rwani a Umpanku, kteří byli vůdci tzv. Chitauri; byly to děti hada, plazí bytosti, neboli Archonti.
Rwani a Umpanku měli ukrást Měsíc ve tvaru vajíčka velkému ohnivému drakovi a vyfoukli z něho ven žloutek. Když bylo ,,vejce“ prázdné, kutáleli Měsíc ve vesmíru směrem k Zemi a způsobili tak kataklyzmata a katastrofy (před pár tisíci lety nastala podle rusko-židovského vědce Immanuela Velikovského v naší sluneční soustavě katastrofa, a ke zkáze na Zemi Měsíc zřejmě dopomohl).
Chitauri vyhrožují, že když lidé nebudou dělat to, co si oni budou přát, posunou Měsíc, což bude mít katastrofické následky pro Zemi.

Babylonská bohyně Semiramis alias Ištar údajně dorazila z Měsíce v obrovském ,,měsíčním vejci“ a přistála v řece Eufrat. ,,Ištařino vejce“ je původním pravzorem pro dnešní velikonoční vajíčka.

Bohyně Ištar

Bohyně Semiramis (Innana) na Akkadské pečeti

Podle britského badatele Davida Icke je Měsíc úplnou nebo částečnou vesmírnou umělou konstrukcí. Je jako Hvězda smrti ve filmové sérii Hvězdné války od zasvěcence do skrytých pravd George Lucase.
Hviezda smrti z Hvězdných válek dokonce připomíná jeden z měsíců Saturnu:

V učení významné německé tajné satanistické společnosti zvané Fraternitas Saturn (Saturnovo bratrstvo) se zmiňuje, že Měsíc nepochází z naší sluneční soustavy, ale vstoupil do ní z jiné solární soustavy.
Vědec Norman Bergrun, který v prstencích Saturnu objevil obrovská elektromagnetická vozidla, řekl, že podle něj tato vozidla působila na Měsíc: ,,Ve skutečnosti existuje reálná možnost, že je možné přesouvat obrovská nebeská tělesa.“

Časopis Nexus zveřejnil článek údajného informátora, který odhalil projekt zvaný Chanel (Channelled Holographic Access Network Interface). V rámci projektu měla skupina podporovaná vládou přístup k pokročilým technologiím umístěným v Africe a od roku 1994 komunikovala s bytostí z jiné dimenze či frekvenčního pásma.
Tato bytost o Měsíci řekla toto: ,,Měsíc není přirozené nebeské těleso; lidem se před příchodem Měsíce žilo lépe. Měsíční síly ovládají čas a manipulují s náladou lidí. Měsíc má za úkol kontrolovat náladu Země, bez něj by byl na Zemi velký klid, existovaly by jen malé bouře a nebyly by tu žádné obrovské bouře. Oceány by byly mnohem klidnější, velké bouřky by byly vzácné a klima by bylo vyvážené, bez extrémního tepla a zimy.
Stará rasa (archonti či reptiliáni) odchytila ​​Měsíc ve vesmíru a umístila ho vedle Země.
Kdyby zde nebyl Měsíc, byla by telepatická a interdimenzionální komunikace běžnou záležitostí a lidé by viděli nové barvy z rozšířeného barevného spektra. Došlo by k velkým změnám v dýchacím ústrojí člověka, protože by se změnila krev a chemické procesy spojené s dýcháním. Lidé narození po odstranění Měsíce by byli schopni trávit celé hodiny pod vodou se zadrženým dechem.“

Americký spisovatel David Weber napsal literární sci-fi sérii knih s názvem Heirs Of Empire (1991 – 1996), v nichž popisuje Měsíc jako uměle vyrobenou vesmírnou stanici přivezenou na orbitu kolem Země před mnoha tisíci lety:
Weber ve svých knihách popisuje racionálně vysvětlenou technologii a společnost.

Podle učení Saturnova Bratrstva je Měsíc kanálem přenášejícím Saturnův vliv na Zemi. Saturn je entita, která podle Davida Icke vysílá falešnou realitu, kterou my zachycujeme a reagujeme na ni. Říká, že vše probíhá na energetické úrovni. Měsíc se podle něj chová tak, že přijímá vysílání ze Saturnu a chová se jako zesilovač této frekvence, kterou přenáší na Zemi a zasahuje nás to tak v mnohem větší síle. Člověk je tak uvězněn v realitě pěti smyslů a nevidí za hranice tohoto smyslového vězení.

Ve Hvězdných válkách, v epizodě Nová naděje z roku 1977, se vesmírná loď s názvem Malý Sokol blíží k objektu, o kterém si posádka myslí, že je měsíc, ale zjistí, že to je vesmírná stanice.
V epizodě Návrat Jediho z roku 1983 se Hvězda smrti usadila na orbitě planety a energeticky s planetou (resp. Základnou na planetě) komunikovala.

V okultismu je Měsíc či Luna prostředníkem – podle starých mágů životní energie přicházející na Zemi procházejí Lunou a odchozí ní procházejí také. Ubývající Měsíc a Saturn jsou drahé černým mágem.
S anglickým slovem Moon (Měsíc) se spojují slova jako Move (Moove, pohyb, souvisí s časem – Měsíc se vždy spojoval s časem, v češtině máme pro jistý časový úsek označení „měsíc“), Money (Mooney, peníze – nástroj na odstranění lidské svobody), Monarchy (Moonarchy, monarchie – královské pokrevní linie), Monday (Moonday, pondělí – planetární vliv na tento den má mít Měsíc).

Americká spisovatelka Barbara Marciniak je kontaktérka, která se napojuje na jiné dimenze a která dokáže přetáhnout informace z těchto dimenzí do té naší. Ještě v devadesátých letech k nám donesla tyto informace: ,,Měsíc je velmi silným elektromagnetickým počítačem. Energie Měsíce už věky přenáší na Zemi elektromagnetické frekvence, které mají za úkol udržovat nám naši dvojzávitovou DNA. Měsíc je družice, která byla zkonstruována, byla zakotvena mimo zemskou atmosféru jako zprostředkovací a monitorovací zařízení, superpočítač nebo oko na obloze. Země by měla patřit těm, kteří na ní přebývají, ale tak to není. Existují vnější bohové, energie ,,stvořitele“, která vám jako druhu brání, abyste měli volné ruce, co se týká vaší Kundalini. Vliv Měsíce, jako hlavního družicového počítače, postihuje celou Zemi. Programy Měsíce už věky omezují lidské bytosti. Měsíc vytváří opakující se cykly, na které lidé reagují.
Historky o úplňku a s tím spojené šílenství, poblázněnost a častější krvácení, jsou všechny zcela pravdivé. Sami víte, že televize vás velkou měrou ovlivňuje. Měsíc funguje stejným způsobem.“

Ve filmu Truman Show z roku 1998 představuje Měsíc sledovací zařízení či oko na obloze, které chlápka jménem Truman neustále monitoruje, protože žije ve falešné skutečnosti, v reality show:

David Icke říká, že tu máme tzv. saturnský-měsíční Matrix, který vytváří frekvenční pásmo, falešnou realitu, kterou dekódujeme jako skutečnou realitu. Tomuto měla napomoci genetická manipulace lidstva (upravení DNA, reptiliánský mozek) a došlo k vytvoření cyklu našeho naprogramovaného chování.

Umělec Neil Hague, přítel Davida Icka, vytvořil koncept, který nazývá Moonopoly (Měsícopoly). Jsou to tedy přesněji řečeno ,,saturnské Moonopoly“.
David Icke vysvětluje, že fungují takto: ,,Ráno vstanete, dáte si snídani, pak jdete do práce. Pak si dáte oběd, pak jdete pracovat, pak jdete domů, pak si dáte čaj, podíváte se na televizor, pak jdete spát. Potom vstanete a jdete do práce. Dáte si oběd …“
Říká, že to jsou ty saturnské měsíční cykly, ve kterých jsme chyceni a v nichž hrajeme roli malých bezmocných Já, chycených v časové programové smyčce.

Existují dva způsoby kontroly společnosti. První forma je ta, kterou vidíme. Tam patří diktátorské režimy jako fašismus, komunismus, aparthaid a podobně. Druhou, věčnou formou kontroly, je kontrola vnímání reality – jsme naladěni na vibrační vězení, jehož mříže lidé nevidí a myslí si, že jsou svobodní.
David Icke je přesvědčen o tom, že jsme uvězněni ve frekvenčním pásmu, kterému se říká viditelné světlo.

Demiurg (Saturn) a Archonti se nabourali do vesmírného energetického pole a v rámci toho nás krmí falešnou realitou a živí se naší nízkovibrační emoční energií. Naše vnímání reality bylo v minulosti uměle upraveno.
Vysílání v rámci saturnsko-měsíčního Matrixu blokuje lidem vnímat realitu takovou, jaká skutečně je. Vnímáme ji pouze pěti smysly. Stali jsme se bytostmi oddělenými od všeho ostatního.
Saturnský měsíční Matrix přetransformoval vědomou lidskou společnost na počítačový program (nebo programy) dekódující cykly opakujícího se chování a vnímání. Naše DNA aktivuje tyto programy, které vytvářejí naše ,,spontánní“ lidské chování a zajišťují vnímání času.
Percepce reality je ovlivňována i reptiliánským mozkem, který nám byl zřejmě implantován, nebo upraven.

Tyto programy si v sobě nosí každá lidská bytost. Otevření mysli nekonečnému vědomí nepodléhá manipulaci Matrixu či DNA programu. Vědomí operuje za hranicemi času a prostoru a za vibračními stěnami Matrixu.

Nejprve si musíte uvědomit uvěznění své mysli předtím, než z něj budete moci utéct.

A na závěr se prosím podívejte na video s názvem ,,Byli američtí kosmonauti skutečně na měsíci?“ má jen pár minut. Slavní kosmonauté, které proslavilo údajné přistání na měsíci a kteří podepsali dohodu, že nikdy neřeknou lidstvu pravdu o tom že to bylo natočeno ve studiu pod trestem smrti, v hrůze utíkají před reportérem, který je slušně žádá, aby odpřisáhli na bibli, že na tom měsíci skutečně byli. Proč to ani jeden neudělá a proč všichni utíkají, nebo vyhrožují osobním útokem či soudem? Hm…. 🙂
Dobrá atomovka na závěr série, která ukazuje, že je velmi těžké poznat co je ještě pravda a co ne. Minimálně je dobré brát s velkou rezervou vše, co bylo údajně pořízeno přímo na měsíci, údajné vzorky půdy a příběhy z údajného přistání.

konec série


Všechny díly série jsou založeny na přepracovaném překladu originálního textu autora Mária Oláha, který ho v originálu uveřejnil jako ,,Vesmírna stanica menom MesiacKomentáře

Ikona diskutujiciho kešo 2020-12-30 01:53:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podobnosť Mesiaca s hviezdou smrti tam rozhodne je! Kto nevidel, tak odporúčam kuknúť seriál The Mandalorian. Podobnosť zdochýnajúceho impéria a súčasného deep state cabal je neskutočná! No a malý, roztomilý jedi Grogu nemá chybu!
https://www.csfd.cz/film/622365-the-mandalorian/prehled/

Ikona diskutujiciho Elis 2020-12-30 21:26:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Mandalorian je super, ke konci byly slzy smutku a výkřiky s tanečkem štěstí. Ke smůle se ten vysněný moment snaží hlavní vedoucí zničit a nahradit svou agendou. Je výhodné, že mezi dobrými příběhy můžu i sledovat dění ohledně diskriminace Luka a bílých mužů. V podstatě se půlka Lucasfilmu snaží už i přepsat Lukovy úspěchy a Filoni s Favrem ho naopak zachránit s podporou toho, co zbylo z fanoušků. Je to i varujíci: na očích se jeden člověk bije za všechny ale ve skutečnosti se bijí masy kvůli pár lidem. No, ikona reprezentující překonání sebe sama, víru v dobro a naději za to aspoň může stát, na rozdíl od „politiků“. A každý je v tom dobrovolně bez ohrožení života.

Ikona diskutujiciho Nikča 2020-12-30 07:55:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Páni, to je síla, úplně jsem zapomněla, že jsem kdy původní článek od M. Oláha četla, děkuji za připomenutí. Dokonce to není tak dávno, co se mi zdál sen, kdy jsem koukala ze střešního okna našeho domu, kde jsem vyrůstala, směrem na měsíc. Byla noc a jak jsem na něj tak koukala, změnil se v obrovskou lebku s trupem, možná i hnáty jsem viděla, která rozevřela čelist a ohnala se po mě. Dost mě to vyděsilo a doteď to mám v živé paměti. Ale doteď jsem si vůbec nepřipouštěla, že to může mít nějaké kořeny v článku, který jsem kdysi četla. Stále jsem si říkala, že měsíc je přeci ten hodný, který souzní se ženami… 😀 No, asi to přeci jen bylo nějaké varování. Také je zajímavé, že jsem v tom snu koukala z toho okna, o kterém jsme jako malí s bráchou říkali, že v něm sídlí strašidýlko, kterému jsme říkali Palala :D. Pro mě to byl jen odraz světla z lampičky, i tak jsem ale věřila, že tam je. Ale kdo ví, co naopak viděl brácha, jelikož když byl menší, tak kolikrát brečel a ukazoval na místo před sebou, kdy jeho pokoj se nacházel hned vedle toho okna na chodbě. Tak nevím, jestli to má celé nějakou spojitost. Budu se ho na to muset zeptat, zda si nepamatuje, kvůli čemu brečel. 😀

Ikona diskutujiciho Jirka H 2020-12-30 09:17:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to hodně zajimavý článek a dost to sedí i s teoriemi jiných zdrojů které jsem už slyšel a se kterým rezonuji. K tomu přistání na Měsíci mi celé nedávalo smysl už od mala, protože kdyby skutečně přistáli tak proč tam do roku 2020 nikdo další už na Měsíci nebyl? Proč tam nejsou lidmi postavené měsíční základny a výzkumné stanice? Proč se řeší mise na Mars už roky ale roky ani cvičně nepřistáli na Měsíci? Dokonce jsem z jiných zdrojů i slyšel že na vesmírné stanici ISS tam nejsou roky že je to nemožné a že se tam pravidelně musejí střídat kvůli beztížnému stavu apod. Takže co se týče vesmírného programu dost věcí mi nesedí a to se o Vesmír jako takový nesmírně zajimám.

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2021-01-15 20:47:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Vidím, že lidé se nezajímají, tak nic nevědí a jen věří médiím. ISS je studio na Zemi. Herci visí na lankách, které digitálně vymažou,, vlasy se hýbou jako by byly součástí hlavy. Animátor nezná jeden z fyzikálních zákonů setrvačnost hmoty. Těch fyzikálních nesmyslů je tolik, že by to vydalo na knihu. Ale pravdu mají média, že. Jako že Bidet vyhrál volby. A ten Měsíc je buď hologram, nebo může být hmotné tělo, slev obou případech sám svítí. Slunce ho totiž neosvětluje. Ale to jsem už psal v prvním díle. Přívrženci duté Země totiž musí tvrdit, že světlo se uvnitř šíří po křivce, ne přímo, že ho gravitace horniny ohýbá tak, že kopíruje vnitřní zaoblení koule. Ale toto zcela odporuje tomu, co vidíme. Mám svou fotku Měsíce, který je osvětlen zcela shora, ale Slunce je těsně u obzoru. nesvítí na něj. Dle cizozemců by to světlo bylo přitahováno dolů, aby jim neviděli naproti kontinenty. A na Měsíc by se vzpíralo gravitaci a svítilo by shora. Někdo se chce jen zviditelnit, nebo je to sekta. Neznají ani ty nejzákladnější optické jevy a fyz.zákony. Ale ovečky mohou věřit.

Ikona diskutujiciho Emily 2020-12-30 10:46:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten pocit, když dočteš tenhle článek, projdeš kolem TV a tam zrovna dávají přistávání na Měsíc. :DD

Celá série mě trochu šokla, protože já si myslela, že Měsíc je náš kámoš – hlavně co se žen týče, že.

Ještě je docela vtipné, jak nám zapálený učitel v přednášce vypráví o tom, jaký je rozdíl v atmosférách na Měsíci a tady a demonstruje to na fotkách pořízených „z“ Měsíce….. A teď vidím zdrhat kosmonauty před biblí (taky bych zdrhala, ale z trochu jiného důvodu :D). Tak to vypadá, že si budu muset vymyslet dobrý tahák, polovina těch věcí se mi nechce učit (hlavně jak furt dokola omílají to, jak proudí světlo…)

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2020-12-30 11:55:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je možné že Mesiac v splne môže spôsobovať zemetrasenia na Zemi? Včera čo bolo to zemetrasenie tak bol spln a aj v minulosti neviem v ktorom roku keď bolo zemetrasenie v Japonsku (to bol tuším dokonca údajne Mesiac najbližšie k Zemi) ale môže to byť i náhoda.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-30 13:54:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Já teda nemám patent na měsíc, ale určitě nějakými silami vládne, není to jenom umělé duté těleso bez účinku. Zeměstřesení bych však připisovala jiným vlivům, zejména lidské činnosti, nebo likvidaci podzemních měst elit.

Ikona diskutujiciho Jarka 2021-01-16 13:21:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Diky za clanek. Nejvic me dostalo to video, jak ti americti kosmonauti nechteli prisahat na bibli,jak vyhrozovali a byli agresivni…… To je NECO! Boji se pravdy, to je cely!

Ikona diskutujiciho mico 2021-01-16 17:44:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Fuku prý nebylo normální zemětřesení /posuny tekt desek aj/….prý bylo Jap vydíráno a neposlechlo…měl to být cílený podmořský výbuch….někde se ta zpráva objevila…pak bylo vydíráno údajně znovu s tím, že to tentokrát odskáče Tokyo….tak se snad raději podvolili…..no děs, toto všechno nesmí dál být, lje to součást všeho, co se odehrává – lidstvo dostane šanci, podmínkou bude začít se jinak chovat a myslet. Tady opravdu nejde jen o to, zda bude chození do hospod, na sportoviště a dětí do školy, aby se z nich rodiče doma nezbláznili…..

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-12-30 14:58:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

alue on to muže být jeden obří vysílač ale pokud to tak je musí být měsíc zničen jsme v dute zemi je logické že ten měsíc tu byl uměle vytvořen co tahle jaderný utok na měsíc raketa narazí do měsíce prorazí obal měsíce a uvnitř vybuchne a roztrha ho na kusy ale nevíme jestli má měsíc nákou obranu ale podle mě se jedna jenom o sondu ty nebejvaj vyzbrojené stačila by raketa ted ještě zjistit tlouštku obalu

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-30 16:24:04
Ikona diskutujiciho
sipka

a proč bys to dělal? z matrixu by tě to stejně nepustilo

Ikona diskutujiciho Dayananda 2020-12-30 17:30:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ať je to jak chce, Měsíc stabilizuje Zemi. Bez Měsíce by se Země kolébala jako dětský vlček (velká precese). Otázkou je, co by to udělalo s klimatem.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-12-30 17:34:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to sice ne ale jeho zničením by se hodně lidem uvolnilo a je tu asi 10 procentní šance že by se výrazně narušil chod metrixu a možná by došlo ke zhroucení celého programu co když měsíc je hlavní řidící jednotkou celého metrixu projdeme co výme zaměrně udržuje lidi v nízkých vybracích ovlivnuje jejích chování a vnímaní reality ikdyby by se stoho metrix nezhroutil lidem by se ulevilo a to hodně zajimalo by mě co by se stalo kdyby měsíc byl zničen

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-30 17:39:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud je měsíc dutá umělá družice, jsou jimi logicky i ostatní planety ve vnitřním oběhu. Tak to aby sis nachystal hodně raket pavle. Řekli Elonovi, třeba tě založí 😀

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-12-30 18:21:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak elon by nebyl špatný sponzor ale bohužel je to kabalista ten mi asi nepučí D-)) moc raket by to nebylo na každou jednu družici jedna raketa jak mile prorazí do vnitř a exploduje družice se roztrhne jsou to blaznivý představy

Ikona diskutujiciho myop 2021-01-14 05:26:12
Ikona diskutujiciho
sipka

No. Ony jim ty jaderné zbraně v rukou „člověka“ opravdu nevoní. Svěčí o tom ty různé pokusy o dohody o vzájemném jaderném odzbrojováním mezi USA a Ruskem. V tom mají prsty právě oni. Když ovládáte svůj vesmírný prostor, tak logicky nechcete, aby vám tam s tím někdo lítal, ohrožoval vás tam s tím a zabíral vám třeba vaše různá tělesa ve vesmíru.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2020-12-30 19:31:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odtajnené správy o jadrových zbraniach z roku 1959 hovoria o tom, že USA sa reálne zaoberalo projektom, ktorý by otestoval atómový výbuch na Mesiaci.
https://www.interez.sk/atomovy-vybuch-mesiaci-americania-chceli-uskutocnit-sialeny-plan-ktory-nahana-zimomriavky/

Podobný nápad mali pravdepodobne aj sovieti, plány vtedajšieho najužšieho sovietskeho vedenia predpokladali, že bombu o podobnej sile, ako mala tá z japonskej Hirošimy, by na Mesiac vyniesla nosná raketa. Od plánu sa napokon po niekoľkých mesiacoch odstúpilo pod tlakom argumentov sovietskych vedcov varujúcich pred nepredstaviteľnými následkami prípadnej explózie bomby po štarte rakety. Tieto bomby čo Sovieti a Američania chceli poslať na mesiac patrili k tým slabším. Myslím že keby tam poslali aj tú najsilnejšiu bombu nič sa nestane, mesiac je síce dutý ale šupka je veľmi pevná, jedna bomba by na zničenie Mesiaca nestačila.

Ikona diskutujiciho Ceneon 2020-12-31 11:56:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, jedna bomba by na zničení měsíce nestačila, jedna informace pojednává o tom, že jde o titanové tělo.

Pro Pavla kvůli jeho choutkám na zničení měsíce doporučím film Iron Sky, tam dostane měsíc na prdel. Bude vypadat jak logo Apple. Myslím, že by to takto dopadlo, pokud by raketa dosáhla cíle, o čemž pochybuji. Mně to přijde podobně ujeté jako si vytipovat nějakou velkou vojenskou základnu a chtít tam poslat raketu. Každopádně to vidím tak, že by měsíc nevybouchnul a dopadlo by to jako v tom filmu. Vybouchla Hvězda smrti, jelikož se pilotům povedlo střelit do citlivého místa uvnitř.

Ikona diskutujiciho kiana 2020-12-30 20:09:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zrovna nedávno jsem se nalaďovala na realitu, jak jde boj proti DS a připadalo mi, že jde vše dobrým směrem, ale Měsíc jako by sem nepatřil. Pak mi chvilku připadalo, jako by mě někdo z Měsíce pozoroval, a to jsem si řekla „tak tohle už je paranoia“ a šla jsem raději něco dělat.

Ikona diskutujiciho Yooo 2021-01-01 15:58:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už nějako dobu si měsíc dela doslova co chce!Zastaví se,pak to dohání skokove,všelijak se pohybuje nahoru,dolů, do stran,priblizuje se a zase vzdaluje.Svých obvyklých drah se už taky nedrží, takže pravidelnost mesicnich fazi je silne diskutabilní – s tim souvisí i nesrovnalosti ve vnímání casove kontinuity -linearita uz je hudbou minulosti!Čas kolísá ,zrychluje se ,propojuji se casove linie.
Vnímám to tak,ze je zde snaha najít novou,současne situaci lépe vyhovující pozici ,aby měsíc mohl i nadale efektivne vykonávat svoji funkci kontroly vnímání -vytváření tzv.HMS-HUMAN MIND SYSTEM.To je frekvenční pásmo, ve kterém je zachycena lidska část naší bytosti a ktera zahrnuje absolutne vše, včetně posmrtneho života ,koncepty nebe ,pekla,reinkarnace,nanebevstoupení, vzestupu, koncept zatracení, vzkříšení, spásy (byt spasen to je byt sežrán😆)atd.
Systém lidske mysli je opravdu uměle vytvoreny záchytný a zadrzovaci systém určeny k zotrocovani a recyklaci Svrchovane Jednoty.Deje se tak s vyuzitim principu oddelenosti,který lze vysledovat absolutne ve všem – oddelenost je základním fraktalnim vzorem naší existence,námi vnimane reality.

Ikona diskutujiciho hajc 2021-01-02 12:42:04
Ikona diskutujiciho
sipka

rezonuju s informacema, ze je mesic duty a zesilovac signalu, ze muze fungovat jako zesilobac pokud je duty si muze kazdy otestovat na dalkovem ovladaci k zamykani auta. bezte na vzdalenost kde uz neni dosah ovladace a prilozte ho k hlave. stejny princip. to co pise yooo mi prijde jako logicke vzhledem k tomu jak jsme tu udrzovani v umělém spanku proti schopnostem ktere by jsme mohli ovladat jako probuzeni

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-02 16:00:11
Ikona diskutujiciho
sipka

a co se stane, když si to dáš k hlavě?

Ikona diskutujiciho hajc 2021-01-02 19:51:03
Ikona diskutujiciho
sipka

tak pro ty co auto nemají hlava zesílí signál a prodlouží se tím dosah ovladače

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-02 20:47:41
Ikona diskutujiciho
sipka

no to nene :O – neděláš si srandu?

Ikona diskutujiciho hajc 2021-01-02 22:19:49
Ikona diskutujiciho
sipka

nee nedělám před léty jsem to viděl v nějakém motoristickém pořadu a opravdu to funguje, takže měsíc nemusí být vysílač, ale může být zesilovač vzálených signálů

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-03 10:28:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděla jsem dokument o kozirevových zrcadlech, tam právě říkali, že naše dutá hlava (když nepočítáš mozek, ale ten někteří lidi stejně nemají) je sama o sobě kozirevovo zrcadlo, ve kterém se zesiluje signál z šišinky mozkové.. a to je způsob, jak pak promítáme různé věci. Šiška je signál, v hlavě to rezonuje.

Ikona diskutujiciho hajc 2021-01-03 17:31:41
Ikona diskutujiciho
sipka

to ma logiku ze to funguje obousmerne, je to mazec jak si clovek musi skladat dropky do hromady aby pochopil celek

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2021-01-02 17:57:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a co když měsíc a ostatní planety jsou družice které vytvářejí celkový metrix možná cesta ven existuje když je to všechno jen simulace něco tu simulaci musí udržovat stačilo by zničit jenu z těch družic aby se metrix rozpadl a pustilo to všechny

Ikona diskutujiciho rudo 2021-01-15 09:05:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

clanok ma vela zaujimavych info, ktore skuticne davaju zmysel a vela vysvetluju.

ale je tu paradox, na Mesici nikdo teda nebol ale vsetko je postavene na tom ze privezene kamene nam urcuju zlozenie, titan a podobne

nemozme to mat na obe varianty… ale boli na Mesiaci a priviezli sutry a z nich vieme zlozenie

alebo neboli a skutocne zlozenie bez sutrov nevieme.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-15 09:47:35
Ikona diskutujiciho
sipka

jn, je to zkrátka sbírka poznatků z mnoha zdrojů, čtenář si to musí sám roztřídit

Ikona diskutujiciho flaja 2021-01-15 18:43:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na Celostním vzdělávání.cz jsem četla, že na Měsíci, na odvrácené straně, jsou lidé i mimozemšťané. Psal to nějaký insider, který byl zaměstnaný v nějakém americkém tajném programu. Dostal se na mnoho míst i na Mars např. Ti z Měsíce tam nikoho mezi sebe jen tak neberou. Jde o obchody. Proto tam nikdo nelétá. Taky psal, že je Měsíc dutý a umělý.

Ikona diskutujiciho Smil 2021-01-15 20:09:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi máš na mysli články od insidera Coreyho Gooda, který byl vybrán do utajovaných projektů údajně pro svoje nadsmyslové schopnosti.. Těžko říci jestli na Měsíci opravdu byl, ale tak snad něco na tom přeci jen pravdy bude. Ten chlapík působí důvěryhodně. Jen škoda, že cestou nepořídil pár fotek či videozáznamů…. Kdyby se někomu z Vás co čtete Alušku poštěstilo a dostali se na Měsíc, určitě si nezapomeňte s sebou přibalit videokameru, ať máme konečně nějaké pořádné důkazy…

Ikona diskutujiciho Lubomira 2021-01-24 17:32:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://www.youtube.com/watch?v=CIlKRuFy0KI
kniha Sidorova je ochranca a ucitel Sovanov- Arijcov- Ruska
Pravda o mesiaci a planete je v tejto knihe:
https://ulozto.sk/file/u4TBlEoJYSGW/sidorov-g-a-chronologicko-ezotericka-analyza-2009-mp3
kniha je aj v pdf.
Tato kniha otvara vedomie je to len zaciatok

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek