Zázračný CBD Olej: Pomáhá proti úzkosti, depresi, bolesti a mnohem více

4.4.2022 v Doporučení 29

CBD olej je výtažek z polního (technického) konopí. Může léčit bolest, snižovat úzkost a povzbuzovat chuť k jídlu stejným způsobem jako marihuana, ale nevyvolává změněné stavy vědomí ani závislost. CBD může také pomoci při léčbě některých typů záchvatů. CBD je v České republice legální a volně dostupné ke koupi. Tento článek se zabývá popisem účinků CBD a na co byste se měli zaměřit, pokud se rozhodnete CBD užívat.CBD je zkrácený název pro kanabidiol, což je jedna ze dvou chemických látek obsažených v konopí, které mají největší přínos pro lidské zdraví. Druhou chemickou látkou je tetrahydrokanabinol (THC). THC je to, co je zodpovědné za psychoaktivní účinky konopí – jinými slovy to, co způsobuje pocit „sjetí“. Olej CBD obecně neobsahuje THC, i když v prodávaných produktech může být jeho stopové množství, okolo 0,1-0,2%.
CBD se míchá se základním (nosným) olejem, nejčastěji je to olej z konopných semen. Prodává se v různých koncentracích. Existují také CBD kapsle, CBD čaje a kávy, nebo CBD spreje.

K čemu se CBD olej používá
Na rozdíl od THC nemá CBD silné spojení s kanabinoidními receptory v mozku. To jsou receptory, na které se váže THC a vytváří psychoaktivní účinky. Místo toho CBD ovlivňuje jiné receptory, například opioidní receptory, které řídí vnímání bolesti. Ovlivňuje také glycinové receptory. Ty ovládají serotonin, známý hormon dobré nálady.

CBD olej může pomoci léčit řadu zdravotních problémů, jako jsou:
Akné
Úzkost
Chronické bolesti
Deprese
Odvykání od závislosti na drogách nebo kouření
Epilepsie
Glaukom
Vysoký krevní tlak
Nespavost
Svalové křeče
Parkinsonova choroba
Špatná chuť k jídlu

S rostoucí popularitou CBD se objevuje stále více výzkumů v této oblasti. Existuje několik klinických studií o účincích CBD oleje. Některá zdravotní tvrzení jsou podložena výzkumem, jiná vyplývají z empirických zkušeností zákazníků. Pokud uvažujete o použití CBD oleje k léčbě svého zdravotního stavu, poraďte se nejprve se svým lékařem, abyste se ujistili, že je to pro vás vhodná volba.

Zdravotní přínosy CBD oleje: Proti úzkosti, bolesti, nespavosti, epilepsii, rakovině, závislosti na drogách a neurologických potížích.

Úzkost
Přehled studií z roku 2015 v časopise Neurotherapeutics naznačuje, že CBD může pomáhat při léčbě úzkostných poruch. Autoři studie uvádějí, že CBD mělo při výzkumu na zvířatech silné účinky na zmírnění úzkosti. Výsledky však nebyly takové, jaké byste očekávali. Ve většině studií nižší dávky CBD (10 miligramů na 1 kilogram a méně) zlepšily příznaky úzkosti, ale vyšší dávky (100 mg/kg avíce) neměly téměř žádný účinek. Způsob, jakým CBD působí v mozku, může vysvětlovat, proč k tomu dochází. V nízkých dávkách může CBD působit stejně jako okolní molekuly, které se normálně vážou na receptor, čímž se zapne jejich signalizace. Při vyšších dávkách však může přílišná aktivita v místě receptoru vést k opačnému účinku. Tím by se užitečné účinky CBD vytratily.

Studie, která se zabývala účinky CBD na zmírnění úzkosti u lidí je z roku 2019 a byla publikovaná v časopise Brazilian Journal of Psychiatry. V rámci této studie užívalo 57 mužů před veřejným vystoupením buď olej CBD, nebo placebo (cukrovou pilulku). Výzkumníci vycházeli z míry úzkosti na základě měření, jako je krevní tlak a srdeční frekvence. Použili také poměrně spolehlivý test stavů nálady nazvaný Visual Analog Mood Scale (VAMS).
Muži, kteří užívali 300 mg CBD oleje, vykazovali menší úzkost než ti, kteří dostávali placebo. Zajímavé je, že muži, kteří užívali 100 mg nebo 600 mg CBD oleje, tyto výsledky neměli. Správné dávkování je proto důležité, ale dá se snadno vypočítat.

Kolik byste měli denně užívat CBD? Jednoduchá kalkulačka ZDE

Závislost
Podle přehledu z roku 2015 v časopise Substance Abuse může CBD olej pomáhat lidem s poruchami způsobenými užíváním návykových látek. V přehledu bylo analyzováno 14 publikovaných studií. Devět studií se zabývalo účinky na zvířatech a pět studií se zabývalo účinky na člověka.
Výzkumníci uvedli, že CBD se ukázalo jako slibné při léčbě osob se závislostí na opioidech, kokainu nebo psychostimulantech. Na každý typ závislosti však CBD působilo velmi odlišně. Například CBD bez THC nepomohlo snížit abstinenční příznaky užívání opioidů. Na druhou stranu snižovalo touhu po vyhledávání drog u uživatelů kokainu, pervitinu a dalších podobných drog. Někteří odborníci naznačují, že CBD může pomoci při léčbě závislosti na konopí a nikotinu, ale je třeba provést další výzkum.

Bolesti nervů
Doktoři mohou předepisovat lékařskou marihuanu lidem s bolestí, která je rezistentní na léčbu, například lidem s rakovinou v terminálním (konečném) stádiu. Existují důkazy, že CBD hraje v tomto případě určitou roli. Jedním ze zajímavých výzkumů je studie z roku 2012 publikovaná v časopise Journal of Experimental Medicine. Výzkumníci aplikovali potkanům chemické látky, které vyvolávají zánět. Poté krysám podali CBD. Krysy, které dostaly CBD, pociťovaly méně zánětů a nervových bolestí (bolest způsobená poškozením nervů). Vědci se domnívají, že CBD snižuje nervy pociťovanou bolest tím, že se váže na receptory v mozku, které řídí rychlost, jakou nervové signály procházejí mezi nervovými buňkami. Neexistuje však mnoho studií, které by zkoumaly využití CBD při léčbě chronické bolesti u lidí. Studie, které existují, téměř vždy zahrnují THC. Proto je obtížné izolovat jedinečné účinky CBD.

Vysoký krevní tlak
Podle studie z roku 2017 v časopise JCI Insight může olej CBD u některých lidí snižovat riziko srdečních onemocnění tím, že zmírňuje vysoký krevní tlak. V rámci studie užívalo devět zdravých mužů buď 600 mg CBD, nebo stejnou dávku placeba. Muži, kteří užívali CBD, měli nižší krevní tlak před a po stresujících věcech, jako je cvičení nebo extrémní chlad.
Studie se zabývala také silou stahů srdce (množstvím krve, které zůstane v srdci po úderu). U mužů, kteří užívali CBD, byl zdvihový objem nižší než u skupiny užívající placebo, což znamená, že jejich srdce čerpalo krev efektivněji. Studie naznačuje, že CBD olej může být vhodnou doplňkovou terapií pro osoby, jejichž vysoký krevní tlak je ovlivněn stresem a úzkostí. Neexistuje však žádný důkaz, že by CBD olej mohl sám o sobě vysoký krevní tlak léčit nebo mu u rizikových osob předcházet. Stres sice může vysoký krevní tlak komplikovat, ale nemůže ho způsobit.

Záchvaty
V červnu 2018 schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přípravek Epidiolex, perorální roztok CBD. Epidiolex se používá k léčbě dvou vzácných forem epilepsie u dětí do dvou let: Dravetova syndromu a Lennox-Gastautova syndromu. Jedná se o velmi vzácné genetické poruchy, které způsobují celoživotní záchvaty začínající v prvním roce života. Mimo tyto dvě poruchy je účinnost CBD při léčbě záchvatů nejistá. Ani u přípravku Epidiolex není jasné, zda účinky proti záchvatům způsobuje CBD, nebo nějaký jiný faktor. Existují určité důkazy, že CBD interaguje s léky proti záchvatům, jako je Onfi (klobazam), a zvyšuje jejich koncentraci v krvi. Je však zapotřebí dalšího výzkumu.

Shrnutí
Olej CBD by mohl pomoci zmírnit stres, úzkost, záchvaty, odvykání léků a bolesti nervů. Užívání vyšších dávek však automaticky neznamená, že bude mít vždy silnější efekt, i když to tak u některých lidí může fungovat.

Možné vedlejší účinky
Klinický výzkum ukázal, že CBD olej může vyvolat nežádoucí účinky. Jejich závažnost a typ se může u jednotlivých osob lišit. Mezi možné nežádoucí účinky patří:
Změny chuti k jídlu a nálady
Průjem
Závratě
Ospalost
Sucho v ústech
Nevolnost
Zvracení

Lidé s onemocněním, na které užívají léky, by se měli před užíváním CBD oleje poradit se svým lékařem. Doporučuje se pravidelná kontrola hladiny jaterních enzymů v krvi. Při užívání CBD oleje neřiďte a nepoužívejte těžké stroje, to je důležité zejména při prvním zahájení léčby, zvýšení koncentrace CBD oleje, nebo při užívání nové značky, protože někteří zákazníci mohou zpočátku citlivěji reagovat, nebo neodhadnout správné množství a mohla by se dostavit například únava.

Těhotenství a kojení
CBD během počátku těhotenství zmírňuje nevolnost, zvracení a závratě. Ve třetím trimestru pak zlepšuje spánek a zmírňuje úzkost. Pomáhá také od různých bolestí a křečí, které těhotenství někdy doprovázejí.
Během šestinedělí může CBD pomáhat při poporodní depresi a díky svým protizánětlivým účinkům může pomoci s mastitidou (zánět prsu během kojení).
Jediná doba, kdy je třeba se CBD vyhnout, je samotný porod, protože uvolňující relaxační účinky CBD by mohly zmírňovat intenzitu kontrakcí, což je u porodu pochopitelně nežádoucí.
Doposud neproběhla studie, jaký má vliv užívání CBD na plod. Než se pro CBD rozhodnete, konzultujte tuto otázku nejdříve se svým gynekologem a vyberte si vysoce kvalitní produkt.

Interakce
Olej CBD může interagovat s některými léky, včetně těch, které se používají k léčbě epilepsie. Cytochrom P450 (CYP450) je enzym ve vašem těle, který rozkládá některé léky. CBD olej však může blokovat činnost CYP450. CBD olej může způsobit, že některé léky, které užíváte, budou mít silnější účinek, než potřebujete, nebo že budou naopak méně účinné. Mezi léky, které by mohly potenciálně interagovat s CBD, patří např:
Léky proti arytmii, jako je chinidin
Antikonvulziva jako Tegretol (karbamazepin) a Trileptal (oxkarbazepin).
Antimykotika jako Nizoral (ketokonazol) a Vfend (vorikonazol).
Antipsychotika jako Orap (pimozid)
Atypická antidepresiva, jako je Remeron (mirtazapin).
Benzodiazepinová sedativa jako Klonopin (klonazepam) a Halcion (triazolam).
Imunosupresivní léky jako Sandimmune (cyklosporin)
Makrolidová antibiotika jako klaritromycin a telitromycin
Léky proti migréně, jako je Ergomar (ergotamin)
Opioidní léky proti bolesti jako Duragesic (fentanyl) a alfentanil
Léky na bázi rifampicinu používané k léčbě tuberkulózy

Abyste se vyhnuli interakcím, informujte svého lékaře o tom, jaké léky užíváte, při konzultaci užívání CBD. To zahrnuje léky na předpis i volně prodejné. Mnohé z těchto interakcí jsou mírné a nevyžadují změnu léčby. Jiné mohou vyžadovat změnu užívaných léků nebo užívání dávek s rozestupy několika hodin. Nikdy neprovádějte změny bez souhlasu vašeho ošetřujícího lékaře.

Shrnutí
Při užívání CBD oleje můžete pociťovat únavu. Pokud jste těhotná nebo kojíte, konzultuje užívání CBD nejdříve se svým gynekologem. CBD olej také ovlivňuje způsob, jakým vaše tělo odbourává některé léky, proto se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte nějaké léky.

Dávkování
CBD olej se obvykle užívá tak, že se jedna nebo více kapek nakape pod jazyk a drží se tam 30 až 60 sekund bez polykání. Správná dávka CBD oleje závisí na vašich potřebách a na tom, co léčíte. Denní dávka se může pohybovat mezi 5 mg až 25 mg. Můžete si dávkování vypočítat, nebo jednoduše začít jednou kapkou a počkat, jestli vám bude stačit. Pokud ne, kapnete dvě, tři. Záleží na koncentraci vašeho CBD oleje.

Jak vypočítat dávku CBD
Chcete-li určit přesnou dávku CBD, pamatujte, že každá kapka oleje se rovná 0,05 ml tekutiny. To znamená, že 30ml lahvička oleje CBD bude obsahovat přibližně 200 kapek. Pokud je koncentrace tinktury 1 500 mg na ml, jedna kapka by obsahovala 2,5 mg CBD. Kapsle a spreje se dávkují snadněji.

Na co se zaměřit
CBD olej se dodává v různých formách. Izoláty obsahují pouze CBD, ale plnospektrální oleje obsahují více sloučenin z polního konopí. Patří mezi ně proteiny, flavonoidy, terpeny a chlorofyl. Lékaři alternativní medicíny se domnívají, že tyto sloučeniny poskytují více důležitých zdravotních benefitů.

Je CBD olej a konopný olej to samé?
Ne. Konopný olej je olej z vylisovaných konopných semen, který se používá při vaření, zalévání salátů, výrobě potravin a výrobků pro péči o pleť. Konopný olej se vyrábí ze semen rostliny Cannabis sativa a neobsahuje THC.
CBD olej se vyrábí z listů, stonků, pupenů a květů rostliny Cannabis indica nebo Cannabis sativa a obsahuje méně než 0,2 % THC. Nemá psychoaktivní účinky. Na rozdíl od THC, které je obsaženo v marihuaně, vás CBD olej nezfetuje. Obsahuje látku zvanou kanabidiol, která může pomoci zmírnit stres, úzkost, abstinenční příznaky a bolesti nervů.

Kvalitní CBD olej českého původu z certifikované ekologické produkce zakoupíte v eshopu Alue.cz ZDE

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

Citované studie:
https://www.verywellhealth.com/cbd-oil-for-anxiety-4176279
https://www.scielo.br/j/rbp/a/ksNG6tq9JC8pT8rdmCk7TTb/?lang=en
https://www.verywellhealth.com/substance-abuse-disorder-5105009
https://rupress.org/jem/article/209/6/1121/41297/Cannabinoids-suppress-inflammatory-and-neuropathic
https://insight.jci.org/articles/view/93760
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-comprised-active-ingredient-derived-marijuana-treat-rare-severe-forms
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2016.0034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165951/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/Komentáře

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-04-04 10:11:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

CBD je na Slovensku zakázané predávať tuším. Teda pred niekoľkými mesiacmi bola o tom diskusia že na Slovensku máme jedny z najprísnejších zákonov a že by sa to mohlo už povoliť a ďalej som sa o to nezaujímal, každopádne je už len otázka času kedy to povolia, neviem aký bol dôvod zákazu lebo nemyslím že by to bolo niečo psychotropné ale neskúšal som.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-04-04 11:20:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Fakt se to na žádným slovenským eshopu nedá koupit? Díval ses?

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-04-04 12:40:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak som teda zisťoval ako to je:

Zo zoznamu psychotropných látok vyradili CBD, novela je účinná od 1. mája.

Od 1.5.2021 je CBD na Slovensku legálne a je možné si ho legálne kúpiť a užívať.

Slovensko bolo doteraz jediným členským štátom Európskej únie, ktorý považoval CBD za psychotropnú látku.

Ikona diskutujiciho Martin Riedl 2022-04-04 16:42:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Právě olej testuju, trpěl jsem na nespavost a už se to nedalo vydržet, tak uvidíme, jak bude CBD působit. Díky, že jsem ho u tebe mohl koupit.

Ikona diskutujiciho Crystallin 2022-04-07 09:04:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Blbost, stačí vygooglit. Když vidím že se prodává se i normálně v slovenské lékárně dr.max tak to musí být povolená látka.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-04-07 11:27:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Síce ho predávajú ale prezentujú to skôr ako kozmetický doplnok, maximálne na afty. V súčasnosti zatiaľ nie je možné z legislatívnych dôvodov umiestňovať CBD na trh Slovenskej republiky ani v celej Európskej únii ako potravinu ani ako výživový doplnok, nakoľko sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia (EÚ) č. 2015/2283. Použiť v potravinách sa bude môcť až po prípadnom schválení na úrovni EÚ a zapísaní do únijného zoznamu nových potravín, v ktorom bude stanovené, za akých podmienok sa bude môcť CBD používať, jeho najvyššiu prípustnú koncentráciu, poprípade zodpovedať iné špecifické otázky a požiadavky. Na legálne používanie CBD oleja k vnútornému používaniu si teda musíme v celej EÚ ešte počkať. V súčasnosti môžu CBD výrobcovia legálne používať na výrobu kozmetických prípravkov a na ďalšie spracovanie. Takže informácie o užívaní si musí každý dohladať na internete sám.

Niektoré CBD obsahujú kokosový alebo arganový olej, tým sa asi vyhnúť?

Zloženie
Zloženie: 90 % organický MCT kokosový olej, 10 % CBD. Sila CBD: 1000 mg/5 mg na kvapku | THC: 0,00 %.

Dávkovanie a spôsob užívania
Potrebné množstvo oleja sa nanesie na požadované miesto na pokožke. Potom sa počká 90 sekúnd, kým sa olej úplne neabsorbuje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-04-07 11:42:41
Ikona diskutujiciho
sipka

CBD oleje které mám v nabídce jsou vyráběny pod OPL licencí a jsou tudíž 100% legální s dohledatelným původem výroby – původ a výroba produktů je pravidělne kontrolována ze strany SZPI i SUKL (naposledy na podzim 2020).

CBD kapky jsou vyráběny jako HIGH PURIFIED HEMP DESTILATE – konopný olej s přirozeným obsahem CBD, tudíž způsobem výroby NESPADAJÍ pod Novel Food a jsou řádně notifikovány jako doplňky stravy v ČR. Navíc několikrát kontrolovány ze strany SZPI na „bezpečnost potravin“ a shledány bezpečným doplňkem stravy.

Co se týče prodeje do EU, dle rozhodnutí vrchního Evropského soudu „Členský stát nesmí zakázat uvádění CBD legálně vyrobeného v jiném členském státě na trh, pokud je extrahováno z rostliny cannabis sativa“ – CBD oleje jsou legálně (pod OPL) vyrobeny a v souladu se zákonem notifikovány v ČR jako doplněk stravy (nikoliv Novel Food).

Prodej CBD produktů na Slovensko
Dle rozhodnutí vrchního Evropského soudu, jsou CBD produkty legálně prodejné i na Slovensku, nicméně dle vyjádření Slovenské Hygieny není možno na Slovensku uvádět na trh doplňky stravy s CBD.

_______

Takže z toho důvodu jsi to našel jako kosmetiku, na Slovensku to nemůžou mít jako doplněk stravy.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-04-04 19:23:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na zákazy a cenzury jsou Marian naše obě vlády experti. Jen kdyby někdo z jejich povedených kamarádíčků, nebo z rodiny měl podíl na firmě, která třeba ten CBD olej vyrábí. To bys koukal, jak by ho byli najednou plné regály.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-04-05 08:08:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nespavost je pěkná mrcha a trápí strašně lidí, proč? Žijeme v šílené době a hlavou nám denně prolítne miliony myšlenek. V drtivé většině jsou to totální blbosti, ale mozek je prostě zpracovat musí. A protože to nestíhá, tak se zasekne a točí ty myšlenky pořád dokola. Jednoduchý trik, který může zafungovat je dát si těsně před spaním banán, ten trochu tu mysl dokáže uklidnit. Pak můžu doporučit meditaci asi 15 minut stačí. Představíš si před sebou otevřenou truhlu nebo kufr. Když to máš, tak tam prostě začneš házet všechno, co máš v hlavě, dokud necítíš, jak se uvolňuje. Pak je důležitý truhlu /kufr/ zavřít a zamknout. Když se to povede napoprvé, tak super. Když ne, klidně to opakuj. Potom do prázdnější mysli posílej jenom hezký věci, dovča někde u moře, nebo nějaký sympatický zvířata, delfín, motýli, nebo orel jak se jen tak vznáší nad horama. Když máš čas, můžeš to opakovat i přes den. Když si jednou vizualizuješ tan kufr nebo truhlu, nebo obojí:), tak už jsou jenom tvoje a na požádání se ti v meditaci kdykoliv objeví.

Ikona diskutujiciho Martin Riedl 2022-04-05 09:49:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky Same, ale netrápí mě žádné vlezlé myšlenky. Nespavost přišla takřka bezdůvodně…

Ikona diskutujiciho Marcel 2022-05-13 20:21:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Edgar Cayce hovoril o nespavosti asi toľkoto (moje voľné prerozprávanie): ak nemôžete spať, tak nespite. Čítajte napríklad knihu, robte nejaké veci – šite a podobne. A telo si spánok vypýta neskôr.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-05-13 20:38:43
Ikona diskutujiciho
sipka

U skutečné poruchy spánku tohle neplatí. To nespíš třeba do sedmi a pak zabereš na 20 minut. Mezitím je ti blbě a jsi unavenej tak že bys zvracel, přesto neusneš. A pak musíš vstávat, protože jdeš do práce, do školy… nespavost je prostě porucha, nemoc a musí se hned léčit. Jak zažiješ několik takovýchto nocí po sobě, tak z tebe prakticky už nic nezbyde. Já jsem tuhle poruchu měla, když jsem začala přecházet z vegetariána na vegana, úplně mě to zrušilo. Tohle fakt není sranda.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2022-04-05 10:04:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nespavost, úzkosti… jojo, to jsem já

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-04-05 11:42:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jestli to nejsou vlezlé myšlenky, tak máš možná místo spaní zkusit psaní. Třeba se ti otevírá centrum tvořivosti, zkusil bych vzít papír a psát, co tě napadne. Většina zajímavých projektů vznikla totiž právě v noci.

Ikona diskutujiciho lenka f 2022-04-05 14:27:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já taky někdy trpím na nespavost, spánek nemám kvalitní a hluboký a když mám vstávat ráno do práce, tak bych nejradši šla spát. Zamýšlím se nad tím dost, proč někdy usnu hezky a spím hluboce a ráno se cítím svěží a skoro nic mě nebolí (klouby apod.) a i psychicky je to podstatný rozdíl. Je tam radost do života a jasnější vnímání všeho. Ale tohle je podstatně méně časté. Zda to souvisí jen s tím, co předtím jím a co prožívám. Chtěla bych vytvořit takové podmínky právě pro ten hluboký spánek a krásný pocit ráno. Duch /životní síla/ dává výživu našemu jemnohmotnému tělu /duši/ a fyzickému tělu. Během spánku odchází on a i naše jemnohmotné tělo do vyšších světů a záleží na tom, jak daleko se od našeho fyzického těla dostane. Jak daleko se ta páska se kterou jsou spojena naše těla natáhne. Když se dostane výš, tak máme hlubší spánek a ráno se cítíme odpočinutější. Jakékoliv problémy se spánkem budou zřejmě souviset s tím, jak pracujeme se svými energetickými těly a jak daleko se duchovní tělo dostane, aby načerpalo co nejvíc energie z vysokých světů. Je to opravdu rozdíl a to, jak se člověk cítí ráno po opravdu dobrém spánku je k nezaplacení.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-04-05 16:53:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem vysmátá. Večer si to kápnu a spím jako dudek 🙂

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-04-05 19:26:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja mám nespavosť asi vrodenú. Už keď som bol malý a zhaslo sa svetlo videl som medzi posteľami veľké čierne chrobáky a pavúky a nemohol som spať. Keď sa zažlo svetlo samozrejme tam nič nebolo. Dnes už chrobáky nevidím ale spať nemôžem, niekedy nespím aj 2 dni. Tak pochybujem že ny mi nejaké CBD alebo čokoľvek zabralo ale niekedy skúsim. Aj keď dnes je také ospalé počasie že by človek spal celý deň.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-04-05 22:46:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Mariáne to už je nemoc. Nasaď si tryptofan a silné cbd. Vysaď kafe, čaj, cukr, začni cvičit a spát začneš.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-04-08 14:41:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak som bol v lekárni len tak, sa spýtať či majú CBD kvapky a predávajúca sa išla spýtať vedúceho a doniesla nejaké 15% stáli nejak 75 € tak som to nebral. Ale vyslovene sa ma pýtala či chcem KVAPKY a ja že áno. Tak som to asi domotal, mal som zrejme chcieť OLEJ.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-05-13 12:56:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak mně CBD téměř neúčinkuje. Už před časem jsem četla o účincích, nadchlo mě to a koupila jsem si 10mg CBD v 1 kapsli (s tím, že toto balení mělo ještě i výhodu, že tam nebylo jen CBD, ale i víc těchto neomamných přirozeně se vyskytujících látek). V té době jsem měla deficit spánku a po prvních dvou dávkách jsem usnula příjemným spánkem (i když ještě nebyl večer) + ještě jsem při těch prvních dvou dávkách dostala hlad i když jsem před chvílí jedla (jsem se vždy cca po hodině vzbudila, musela jsem se najíst, a šla jsem zase spát). Ale když jsem spánkový deficit dohnala (ten bych mohla dohnat i bez tohoto přípravku tím, že bych chodila dříve spát a prostě si spánkový režim hlídala), tak už to nemělo žádný jiný účinek.
Zkusila jsem tedy ještě jednu věc a to počkat, až se nebudu cítit dobře (úzkost) a užít to v ten okamžik. To mi jednou úzkost zklidnilo a podruhé zhoršilo, potřetí to nemělo na úzkost žádný vliv (a takto to ještě párkrát pokračovalo; se stresem to samé).. Naposledy jsem to zkusila při menstruaci na křeče/bolest a to mi na chvíli (cca 2h) pomohlo, ale pak se původní stav vrátil. Takže účinek na nespavost (donutilo mě to usnout, ale přjemně) a menstruaci (víceméně a také příjemný účinek) ano, na úzkost ne a když si to vezmu jen tak, tak také žádný účinek.

Musím ale říct, že jsem asi 10-20x v životě (když mi bylo cca 16-21) zkoušela kouřit marihuanu a nikdy mi to nic nedělalo (byla jsem imunní). Jednak mi ani trochu nechutná a smrdí, ale ani mi to nikdy nic nedělalo (žádný změněný stav vědomí, pro který bych to měla chtít užívat). Když jsem byla střízlivá a zkusila jsem marihuanu (i silnou nebo nějaké prý speciálně kvalitní odrůdy), tak vůbec nic. Když jsem byla opilá a dala jsem si marihuanu, tak taky žádný zhulený stav, jenom mi začalo být hodně špatně a chtěla jsem jít domů spát. Jako bonus jsem měla další den strašnou kocovinu (horší než kdybych jenom pila alkohol). Jednou jsem si dala něco extra silného a dostala jsem na pár hodin paranoidní stav (to byl jediný účinek, který na mě kdy marihuana měla). Takže možná proto na mě CBD nefunguje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-05-13 14:07:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, někteří lidé reagují hned. To byl i můj případ. Okamžitá reakce, funguje mi výborně. Pak je 20% populace, která má genetickou mutaci, díky které nereaguje na polní konopí. Typově to mají být lidé klidní kteří nemají úzkosti a dobře spí. Naopak čím hůř člověk spí a čím úzkostnější bývá, tím je lepší pravděpodobnost, že mu CBD zabere. A pak je také potřeba vědět, že je třeba vychytat svou ideální dávku na daný problém a účinek se postupně dostavuje a ustaluje po jednom měsíci denního užívání, než systém přejde do homeostázy, je to postupný proces. Pokud sis vzala jednu dávku a pak nic, nebo jsi brala týden a vynechala, zřejmě je to důvod, proč ti to jednou pomohlo a podruhé nic. Jinak já, když potřebuju něco přebít násilím – třeba nespavost, nebo mi z něčeho není dobře psychicky – do sebe prostě hodím celé kapátko naráz a podržím pod jazykem. A je pokoj. To samé menstruační křece, ty jsem přebíjela celým kapátkem. Neříkám, že to doporučuju, protože výrobce uvádí brát 3x denně jednu kapku, ale mně to takhle funguje. Beru si kolik zrovna potřebuju bez ohledu na DDD. Mám sice spotřebu jako něco, ale co potřebuju, to si tím vyřeším.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-05-13 22:21:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, tak to bude asi tím – brala jsem to pár dní a když to nemělo efekt, tak jsem přestala a čekala až budu mít úzkost/menstruaci (a brala to pak už jen jednorázově nárazově). Celý měsíc jsem nezkoušela, tak to možná ještě zkusím. Taky možná někdy zkusím to kapátko, i když ta chuť bude asi nic moc. Jinak jsem četla, že někomu nefunguje CBD, ale funguje mu CBG (tak to mám taky ještě v plánu vyzkoušet, protože to v těch kapslích nemám, jinak je tam snad vše co konopí obsahuje, kromě THC). Mně funguje třezalka, damiana a kava kava. Ještě jsem kvůli menstruaci zkoušela kratom, ten mi sice i zlepšil/změnil náladu, většinou pomohl i na bolest, ale bylo mi z něj trochu špatně, takže jsem ho brzy vyřadila.

Bohužel jak reagují receptory CB1 a CB2 s CBD/CBG asi ještě není prozkoumané, protože všude píšou úplně něco jiného. Kdysi jsem četla toto:

„Molekuly CBD působí na kanabinoidní receptory CB2, které se připojují k perifernímu nervovému systému (PNS). PNS ovlivňuje svaly, končetiny, kůži a další biologické systémy, včetně imunitního systému. CBG se kromě receptorů CB2 váže také na receptory CB1, které se připojují k našemu centrálnímu nervovému systému (CNS), který se skládá z mozku a míchy.

Z toho vyplývá, že jestli na vás CBD nepůsobí, pak je velice pravděpodobné, že účinky CBG pocítíte, neboť ovlivňuje receptory celého systému rovnováhy organismu, protože působí na oba receptory endokanabinoidního systému.“
Zdroj: https://www.brainmarket.cz/nase-novinky/jaky-je-rozdil-mezi-cebede-a-cebege/

I v této ukázce jsem jim ale musela opravit chybu, protože to měli zmatené/přehozené. Na jiných stránkách se ale píše úplně něco jiného (někde, že CBD se váže na oba receptory zatímco CBG na žádný a působí jinak; a jinde zase psali, že CBD se neváže ani na jeden receptor zatímco CBG se na oba slabě váže.. takže fakt nevím)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-05-14 08:34:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Přidávám ještě další info:

„Účinky CBG v lidském těle jsou podobné jako u ostatních kanabinoidů. CBG má vliv na endokanabinoidní systém v našem těle. Endokanabinoidní systém je komplexní sada receptorů, chemických látek nazývaných enzymy a endokanabinoidů, což jsou sloučeniny podobné rostlinným kanabinoidům, které přirozeně produkuje lidské tělo. Jejich úkolem je regulovat mnoho našich fyziologických funkcí a udržovat stav vnitřní rovnováhy.

K udržení rovnováhy se endokanabinoidy vážou na receptory, čímž aktivují nebo tlumí jejich funkci.. Hlavními receptory v tomto procesu jsou CB1 a CB2.

Receptory CB1 se nachází hlavně v nervové soustavě a v mozku.

Jak CBG funguje v lidském těle

Receptory CB2 se nachází po celém těle, zejména v buňkách imunitního systému. Na tyto receptory se může vázat mnoho různých endokanabinoidů, ale nejznámější jsou anandamid (AEA) a 2-arachidonoylglycerin (2-AG).

Kanabinoidy z rostliny konopí se také mohou vázat na tyto receptory kvůli jejich podobnému tvaru. Výzkum ukázal, že CBG se váže primárně na receptory CB2.“

Takže zde je to řečeno naopak, ale vzhledem k otmu že jde o výrobce co na to má výzkumy, je to podle mě správně. Tady máš i tabulku, kdyby ses chtěla podívat jak vzniká látka CBG, jaký je v tom rozdíl: https://www.zelenazeme.cz/images/CBG-a-vznik-ostatnich-kanabinoidu.webp

„CBG vs. CBD – jaký je rozdíl?

✓ CBG i CBD jsou v současné době považovány za nepsychotropní, což znamená, že nezmění váš stav mysli způsobem, který by narušoval vaše každodenní činnosti a vnímání. Může však působit na vaši mysl tak, že zmírní pocity úzkosti a depresí.

✓ Stejně jako CBD konopí, může i CBG působit proti opojným účinkům THC.

CBG vs CBD – jaký je rozdíl?
✓ CBG a CBD mají různé molekulární struktury. To znamená, že se vážou na kanabinoidní receptory těla různými způsoby a mají na tělo viditelný účinek. Molekulární struktura kanabinoidu také pomáhá zvýšit biologickou dostupnost a jeho schopnost rozpustnosti ve vodě.

× CBD a CBG aktivují receptory odlišně. Zatímco CBD má relativně nízkou afinitu ke kanabinoidním receptorům a primárně interaguje nepřímo s endokanabinoidním systémem, předpokládá se, že CBG interaguje přímo s mozkovými kanabinoidními receptory CB1 a CB2.

× Dalším rozdílem mezi CBG a CBD je stimulace chuti k jídlu. Výzkum u potkanů ​​ukázal, že dávky CBG povzbuzovaly zvířata k tomu, aby jedly více než dvojnásobek jejich normálního příjmu potravy.“

Ikona diskutujiciho kiana 2022-05-13 23:24:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě CBC jsem objevila a ten mě zaujal jen kvůli této jedné věci (ale nemyslím si, že CBC bude mít nějaký velký účinek – dokonce při bližším prostudování toho CBG ani to nebylo nějaký zázrak):
„působí na receptory TRPV1 a TRPA 1, což narušuje jejich schopnost rozkládat endokanabinoidy (chemikálie, jako je anandamid a 2-AG, které tělo přirozeně produkuje). Když k tomu dojde, nahromadí se v těle chemikálie, díky kterým se člověk cítí dobře.

Tím, že brání rozkladu endokanabinoidů, pomáhá CBC zvyšovat jejich účinky. Například anandamid může pomoci zmírnit depresi a potlačit bolest.“
Zdroj: https://www.canatura.com/co-je-to-cbc-kanabichromen

Ikona diskutujiciho kiana 2022-05-15 23:51:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, právě všude o tom CBG píšou něco jiného.. Dřív psali to, co jsem vložila, ale později se začal objevovat opak (asi bude pravda to, co jsi dohledala ty, protože tamto první co jsem vložila, opravdu spíš vypadá jako reklama pro ty lidi, kterým nezabralo CBD, aby od nich zkusili ještě koupit CBG).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-05-15 23:59:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemyslím si, že je to reklama… ale osobně jsem zatím CBG nebrala. Mně okamžitě na první kapku zabralo CBD a prolívám se tím podle potřeby. Nedám na to dopustit. Jsem jinej člověk.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-06-17 12:19:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je dobrý aj CBD konopný med? Mám zopár takých medíkov, doporučuje sa užívať 1 polievkovú lyžicu denne obsahujúcu 2mg CBD. Ale vlastne ani neviem či sa CBD uvoľňuje do medu a či to je dobré tak ako CBD olej.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-17 12:20:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Neslyšela jsem o medu, ale podle mě jde CBD zamíchat do všeho.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-06-17 13:42:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdá sa že je to bežný kvetový med v ktorom sú namleté konopné kvety (je tmavší), v zložení je myslím napísané kvetový med a nejaké percento konopný kvet. Je zo Slovinska ale tak snáď je dobrý.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek