Zlé oko 2.díl: Návody pro odstranění kletby

15.10.2021 v Návody 2

Metody odstraňování Zlého oka a význam duchovní praxe jako prostředku ochrany před Zlým okem
Jsou známy různé tradiční metody k odstraňování Zlého oka pomocí různých látek, které mají schopnost pohlcovat destruktivní vibrace. Poté se tyto látky spálí, nebo ponoří do vody.
Jsou účinné pro okamžitou úlevu od účinků Zlého oka. Po dokončení rituálu se kolem postižené osoby, i kolem toho, kdo rituál provádí, vytvoří ochranný plášť. Doba, po kterou ochranný plášť po dokončení rituálu vydrží, závisí na síle myšlenky/vůle obou praktikujících, což znamená, že se jedná pouze o dočasné řešení, protože i po zbavení se Zlého oka může být člověk opět postižen.Také je důležité si uvědomit, že osoba, která provádí rituál pro odstranění Zlého oka, jej provádí na každé postižené osobě zvlášť. Pokud jej provede společně na dvou nebo více postižených osobách, může tak způsobit, že destruktivní energie, která vychází z jedné osoby, vstoupí do druhé osoby, která sedí poblíž.
Pravidelným prováděním duchovní praxe se kolem nás vytvoří éterický štít, který nás chrání před Zlým okem, a my jsme schopni ve větší míře přijímat požehnání shora.

1. Metoda: Sůl a hořčičná semínka
Tento starý rituál se dodnes provádí v Indii pro odstranění kletby Zlého oka.

Potřebujete:
2 pol. lž. hrubozrnné soli (nejodidované). Nepoužívat rafinovanou ani jemně mletou sůl.
2 pol. lž. hořčičných semínek
nízkou stoličku, nebo polštářek
Provádí dvě osoby. Jedna je zasažená a druhá dělá rituál
klidné nerušené místo
horká kovová pánev, nebo hořící žhavé uhlíky

První se zasažená osoba, na které se provádí rituál, pomodlí ke konstruktivní síle Vesmíru.
,,Prosím konstruktivní sílu Vesmíru, aby bylo zlé oko, které na mě uvrhnul (řekněte jeho jméno), odstraněno z mého života.“
Ten, kdo rituál provádí, by si měl předem utvořit ochrany a po rituálu se očistit, aby nebyl postižen uvolněnou energií.

Přimějte osobu, která je postižena destruktivní energií a na níž má být rituál proveden, aby se posadila na nízkou stoličku nebo polštářek směrem k východu a pokrčí kolena. Dlaně nasměruje vzhůru a položí si je na kolena.

Osoba provádějící rituál by se měla postavit před zasaženou osobu. Vezme takové množství hořčičných semínek a granulované soli, aby měla plné obě zavřené pěsti. Zkříží pěsti před sebou. Zavřenými pěstmi se solí a hořčičným semínkem postupně pohybuje od hlavy k nohám postiženého, dotkne se země, poté opačným směrem zase nahoru.
Ruce jsou zkřížené pouze na začátku. Jakmile začneme rituál provádět, musíme ruce oddělit a pohybujeme pravou pěstí ve směru hodinových ručiček od hlavy k noze zasaženého a levou pěstí proti směru hodinových ručiček od hlavy k noze zasaženého.
Když dojdeme k zemi, zkžíříme opět zápěstí a začneme znova, tj. oddělíme od sebe ruce a pohybujeme pravou pěstí ve směru hodinových ručiček od chodidla k hlavě a levou pěstí proti směru hodinových ručiček od chodidla k hlavě. V podstatě opisujeme oběma rukama kružnice od hlavy k nohám dotyčného, zatímco z něj sůl sbírá špatnou energii.

Při provádění rituálu pronášíme nahlas: ,,Ať se zlé oko, které na něj/na ni uvrhnul člověk, duch, či jiná entita, rozpustí, odejde a ať je (jméno zasaženého) ochráněn/a před nemocemi i zraněním“.

Pohybem pěstí tak, jak je popsáno v návodu, se škodlivé vibrace nejprve nasají do směsi soli a hořčičného semínka a dotykem pěsti se zemí odcházejí do země. Počet pohybů pěstí je třeba určit podle míry tísně. Temní mágové většinou provádějí svou černou magii v lichém počtu kroků, proto se i pěstmi při deaktivaci pohybuje v lichých číslech.
Na závěr je třeba celý obsah obou pěstí vysypat na žhavou železnou pánev, nebo žhavé uhlí a nechat spálit. Dělejte to venku a nenoste si žádné zbytky a oharky do domu, abyste si tu energii nenosili zpátky.

2. Metoda: Sůl, hořčičná semínka a chilli
Opět tradiční indická metoda a používá ty samé suroviny a ten stejný postup jako první, ale tentokrát přidáme chilli papričky. Počet papriček volíme podle závažnosti problému:

Přetrvávající pocit těžkého těla, brnění a necitlivost končetin, nevolnost: 3 chilli papričky
Neschopnost si odpočinout, návaly pocení, destruktivní myšlení: 5 chilli papriček
Ztráta kontroly při mluvení (problémy se vyjádřit a správně artikulovat), náhlé rozostřování zraku, slintání, vulgární vyjadřování, myšlenky na sebevraždu: 7 chilli papriček
Bezvědomí, projevy duchů, myšlenky na vraždu: 9 chilli papriček

Postup je stejný jako v prvním případě, ale kromě soli a hořčičných semínek bereme do pěstí i chilli papričky. Jsou v lichém počtu, méně bude v levé ruce, více v pravé. Pokud bereme 3 chilli papričky, tak do levé ruky vezmeme jednu a do pravé ruky dvě.
Překřížíme ruce nad hlavou zasaženého a opisujeme kruhy k zemi, kde se dotkneme pěstmi země a pak jdeme zase nahoru jako v prvním případě.
Po skončení rituálu s obsahem pěstí naložíme stejně jako v prvním případě, je potřeba to venku spálit.

pokračování příště

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021

 Komentáře

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-10-15 13:37:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Internet je plný rituálov proti kliatbam, niektoré sú úplne primitívne, ale väčšinou nezaberajú. Jeden bol napluť si na vrch ruky a potom si to pritisnúť na čelo alebo tak nejak 🙂 Tento rituál z článku vyzerá lepšie ale ak nemáte druhú osobu alebo neviete kto vás preklial máte zase smolu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-10-15 18:43:52
Ikona diskutujiciho
sipka

To je dobrý.. hele ale když tomu budeš hodně hodně věřit, tak by ti to možná fungovalo taky, kouzlo je jenom tak silné jak je silná tvoje víra.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek