1. / Vtělení pozemští andělé jako nebezpečná lež

20.12.2010 v Spiritualita 72

Aluška.org - malé logo

______ 1. DÍL _____

Milí čtenáři, teď bych ráda pohovořila o tématu, které mě znepokojuje a tíží už opravdu dlouhou dobu. Dlouho jsem to odkládala, ale už to dál odkládat nebudu. Vím, že po přečtení tohoto článku se na mě sesype obrovské množství kritiky, která nebude mířená na mě, ale bude to vesměs zoufalá snaha mnohých lidí udržet si svůj sebeklam, protože se bojí pohledu na pravdu. Očekávám od vás tuto kritiku, přesto se do výkladu pustím, protože jsem pevně přesvědčená, že i kdyby pomohla pochopit jen jedinému člověku, tak mi to za to stálo. Pokusím se být v článku trošku více detailní a citlivější, nechci vás ranit, protože vím, že je vás mnoho, kterých se toto téma hluboce dotýká. Přikládám mu velkou váhu.

Téma je otázka vtělených pozemských andělů. Předem raději upřesním pojmy, aby bylo jasně dané, o čem je řeč. Téměř všichni lidé, kteří se začínají zajímat o esoteriku, se jednou setkají s autorkou slavných knih Doreen Virtue. I já mezi tyto lidi patřím. Ve své knihovně mám sbírku jejích svazků. Mám je moc ráda, moc ráda jsem je všechny četla. Ty řádky totiž člověka uvolňují, dostávají jeho myšlenky pryč od problémů a ukazují nový pohled na svět. Svět, ve kterém se to hemží různými dobrými bytostmi, které nás mají rády a chtějí nám pomáhat. Takový svět tu skutečně existuje. Vidím ho, cítím ho, žiju v něm. Bohužel důvod, proč je tato úžasná autorka tak slavná, není pouze to, že umí své čtenáře pohladit a nadchnout. Abyste v systému byli celosvětově známí, musíte vždy část své práce poskytnout jemu na úkor pravdy a na úkor lidí. Mluvím opravdu o problematice vtělených pozemských andělů.

Doreen Virtue touto lží uvádí obrovské masy lidí v omyl, který by se mohl zdát na první pohled prospěšný, ale ve skutečnosti nás jen rozděluje, živí v nás pocit oběti a pocit nadřazenosti, ačkoliv to vůbec není pravda.

Doreen Virtue tvrdí, že existuje mnoho lidí, kteří nemají lidskou duši, ale vlastní duši anděla, elementární bytosti, nebo mimozemšťana. Popis a rozřazení různých druhů těchto lidí je koncipován tak, aby na vás vždy něco alespoň trochu sedlo. Existuje test ,,Jaký vtělený pozemský anděl jste?“. Mě například vyšly téměř úplně všechny druhy bytostí. Mohu tomu rozumět tak, že jsem ultra super vtělená multi bytost, nebo také tak, že je to nesmysl. Ta druhá možnost je ta pravdivá a já vám vysvětlím, proč tomu tak je.

Podívejte se na sebe a podívejte se na lidi, kteří se zajímají o alternativní způsob života. Proč do toho všichni jdeme? Proč? Proč věříme na tyhle věci a proč s nimi experimentujeme?

Odpověď je pro všechny podobná. Jdeme do toho, protože se cítíme jiní. Cítíme, že nepatříme do systému, který tu v současné době funguje. Cítíme se ve svém hledání osamělí, zmatení a moc toužíme najít pravdu. Hledáme smysl života, hledáme způsob, jak být šťastní a hledáme způsob, jak milovat sám sebe bez ohledu na to, jak vypadáme, nebo jak špatně s námi zacházeli v dětství. Jdeme do toho většinou po hlubokém životním otřesu. Po zahlédnutí UFO, po prožití vize. Po rozvodu, po smrti blízkého, po zneužívání, po pokusu o sebevraždu, jdeme do toho ve chvíli, kdy zjistíme, že musíme najít něco vyššího, nebo nás náš svět sní zaživa. Zoufale hledáme pravdu, správnou cestu a lásku.

Není to tak, že my jsme divní a že my do tohoto systému nepatříme. To nám říká systém. Pravda je úplně naopak. My, kteří chceme žít zdravě, my, kteří hledáme spojení s universem, my, kteří toužíme po vzájemné toleranci a lásce jsme ti, kteří jsou normální a ti, kteří usilují o to, co je správné. Naopak ti, kteří život přijmou takový, jak jim ho systém dá a nehledají nic lepšího, ani je nenapadne přečíst si složení výrobku, který bezmyšlenkovitě pozřou jsou ti, kteří jsou nemocní. Jdou totiž ve stádu a nemyslí na to, kam je stádo přivede. Neryjí do otázek, nehledají, jestli to co se říká v televizi je pravda. Jsou líní myslet a myšlení se bojí. Bojí se změny a bojí se toho, že by život mohl vypadat jinak a lépe. Proto se separují a bojí těch, kteří hledají a kteří se ptají. Kteří čtou etikety výrobků a chodí do lesa.

Vy přátelé nejste ti, kteří jsou divní a nenormální, vy jste ti, kteří jsou ti praví, přirození, kteří nepřijímají betonový život a umělou stravu. Člověk je bytost přírody, bytost intuice a tvůrčího potenciálu. Vy jste na to nezapomněli, proto jste cenní, důležití, potřební a proto se vám systém snaží nalhat, že jste nenormální, aby sám přežil. Abyste ho nedokázali pokořit a nenastolili nový, lepší způsob života. Systém je živý a myslí prostřednictvím těch, kteří v něm odevzdaně kráčí a neptají se, co jim to přinese.

Toto prosím pochopte, že pravda je přesně naopak, systém vám to ukazuje otočené, aby vás polapil. Podívejte se na sebe jinýma očima, očima původního člověka, který nezapomněl, že život má být krásný, zdravý a zelený.

Jakmile toto pochopíte, dojde vám, že jste plnohodnotní a krásní lidé. Už netoužíte být někdo jiný, protože chápete, že vy už jste úžasní a že máte potenciál ten systém pokořit. Nenecháte si nalhat, že jste nenormální. Vy jste zdraví a vy jste tvůrčí potenciál této planety. Jste poslední šance na uzdravení systému, nepouštějte ji, prosím!

Teorie o lidech, kteří nejsou lidmi, vlastní duši elementární bytosti a proto nezapadají do systému počítá s tím, že dopředu věříte, že jste divní, odlišní, že sem nepatříte. Počítá s vaším nezdravým přesvědčením o vlastní nepatřičnosti a podivnosti. Pokud věříte, že jste jiní, že jste divní a že nezapadáte, cítíte se méněcenní. Cítíte se odstrčení, neuznávaní, bezmocní a osamělí. Já ten pocit moc dobře znám, vyrostla jsem odstrčená, osamělá, nepochopená. Moje dětství nebylo dobré, ani hezké, ani bohaté, ani plné lásky. Bylo prázdné a útrpné, ale dalo mi všechny potřebné zkušenosti pro práci, kterou pro vás teď dělám. Já ze svých překážek těžím a používám je na pomoc jiným lidem, protože je chápu a vím, co zažívají. Udělejte to také! Nevěřte věcem, které do vás zasila výchova a nezájem okolí. Nevěřte tomu, že jste divní a zbyteční. Přivede vás to do hrozného pekla. Váš život bude na hovno, vy budete na hovno a všechno bude na hovno, protože jste tomu uvěřili. Život není na hovno a lidé nejsou na hovno, otevřete oči a uvědomte si, že vidíte a žijete to, čemu věříte.

Člověk, který se cítí být divný a bezcenný má komplex méněcennosti. Hledá způsob, jak se ho zbavit a jak najít spokojenost. Pustí se proto do esoterických věd a narazí na knihy od Doreen Virtue. Doreen mu poví, že když je jiný a divný, že je anděl, nebo víla a že proto je vlastně úžasný a jedinečný, že je vzácný a že má učit lidi lásce.

Zní to jako dobrá myšlenka a snaha pomoci lidem, kteří hledají sami sebe, ale ve skutečnosti je to meč, který si namíří takový člověk přímo proti sobě, jakmile tomu uvěří.

Uvěří, že je anděl a začne se podle toho chovat, začne podle toho žít. Svoji divnost a utrpení považuje za důkaz svého vyššího původu a začíná peklo.

Vtělený pozemský anděl přijme sám sebe jako bytost, kterou ve skutečnosti není. Začne se cítit někým lepším, začne se cítit nadřazeným.

,,Podívejte se na mě, já jsem anděl, já jsem z vyšších světů a vy jste všichni lidé, jste hloupí a lpíte na hmotě. Já jsem ten, který žije v lásce, jsem úžasný a dokonalý, jsem nejvyššího rodu, vy jste jen lidé.“

Tak se stane, že tento člověk uvěří ve své odlišné kořeny, odlišné poslání a to ho UČINÍ SKUTEČNĚ ODLIŠNÝM A ODĚLÍ HO TO OD OSTATNÍCH JEŠTĚ VÍCE, NEŽ PŘEDTÍM.

Víra ve vtěleného pozemského anděla je tak moc nezdravá, protože živí váš pocit odlišnosti, ze kterého udělá namyšlenost a vyvolá u vás ještě větší oddělenost. Jste ještě osamělejší a ještě divnější, než jste byli předtím. Nikdo vám nerozumí a jste znovu neštastní, trápíte se a nechápete, co děláte špatně.

Proto jdete a najdete si fórum, nebo skupinu lidí, kteří věří také, že jsou vtělení pozemští andělé. Utvoří si klub vyvolených a dokonalých světlých bytostí, které mají spasit svět a naučit lidi být lidmi.

Jak chcete učit lidi, když nejste jedni z nich? Když kočka přijde do smečky vlků a začne je učit, že se má kadit do písku, myslíte si, že ji vlci budou poslouchat? Vyženou ji ze smečky, protože k nim nepatří. Kočka nikdy nemůže naučit vlka kadit do jamky v písku a člověk s komplexem méněcennosti, který zamaskoval údajným vyšším původem, nemůže nikdy patřit k lidem a učit je lásce, když věří, že není jedním z nich, když to nezná a sám to ve skutečnosti neumí.

Pokud se oddělíte od lidí, oddělí vás to ještě více a přivede vás to k utrpení. Tím spíše se činíte zranitelnými, protože jste náchylní upadnout do sekty, která věří, že spasí svět, že jen ta se učí dobrým věcem a že celý svět okolo je špatný, temný a že lidé jsou hloupí. Víra, že jste něco víc, vás učiní nemocnými. Ještě nemocnějšími, než jsou poslušné ovce systému. Tato víra je síť, do které se chytají nešťastní lidé.

Znám mnoho těch, kteří se nazývají pozemskými vtělenými anděli, nebo v toto touží věřit. Všichni mají společné právě to, že nevědí, že jsou v pořádku, nevědí, že být člověkem není méněcenné a nevědí, že víra v pozemského anděla jim ubližuje. Když jim to vysvětlíte, reagují všichni podobně. Začnou plakat, začnou nadávat a začnou se bránit všemi svými silami, jen aby jim nikdo nebral jejich post dokonalého anděla. Když jsou rozumní, začnou o tom přemýšlet a za pár dní řeknou, že je to pravda, že tomu věří, protože se cítí být ménecenní a zbyteční, že je to zástěrka pro jejich pocit odpadlíka. Jak s tím naloží, to už je potom vždy jejich individuální cesta. Ti silní tuto víru opustí a najdou spokojenost. Ti slabí, kteří nejsou schopni myslet sami za sebe se k tomu vrátí, přestože uznali, že si jen léčí komplex méněcennosti. Mají totiž pocit, že bez toho nedokážou žít a to je žene do záhuby. Bohužel je to ale jejich volba, jejich svobodné právo a nikdo jim nemůže přikazovat, čemu budou a nebudou věřit.

To, co jsem tu popsala, jsem seskládala ze svého vlastního života a z mnohých setkání s lidmi. Z jejich výpovědí a jejich reakcí. Je to realita. Pokud věříte, že jste pozemské vtělené cokoliv, snažte se pochopit, že je to pro vás nezdravé a že vás to odděluje od ostatních ještě více, než předtím. Nikdo nechce být sám, ale vy si to sami způsobujete právě tím, že se děláte jinými, lepšími. Poznejte sami sebe, milujte sami sebe a opustí vás chuť hrát si na někoho, kým nejste.


© Aluška.org, Alue K. Loskotová 2010. Publikování části nebo celku na jiných stránkách je zakázáno.

► Pokračování článku – ZDE ◄

Komentáře

Ikona diskutujiciho vivien.viv 2010-12-20 06:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Aluško, musím Ti říct, že těžko bych hledala na Tvých stránkách něco, co by mi vyloženě nesedělo. Každej den se těším, co novýho mi Tvoje stránky nabídnou. Tenhle článek jsi napsala s obrovskou dávkou citu, a tak věřím, že i když to bude některé lidi bolet, že pochopí. Nádherně a citlivě vysvětleno! Jsem v úžasu :o)

Ikona diskutujiciho Lenka 2010-12-20 08:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek. Mnohé se mi ujasnilo. Sama mám téměř všechny knihy od Doreen, které u nás vyšly a mám je ráda. Ale co se týká pozemských andělů, tato kniha mi úplně neseděla. Test jsem si dělala, ale nedokázala jsem se napasovat do žádné kategorie. Připadám si jiná, už leta se snažím poznat se, zjistit kdo jsem a moje ego toužilo někam se přiřadit, ale zároveň jsem cítila, že se nikam přiřadit nemůžu. Jsem jedinečná, ale ne vyjímečná. Zavání mi to duchovní pýchou.

Ikona diskutujiciho t.k. 2010-12-20 08:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný článek 🙂 Sice trochu smutný… kdysi jsem věřil, že jsem potkal vtěleného anděla… (jedna paní mi zachránila život a udělala to tak něžně…. a já tehdy prostě nevěřil, že by nějaký člověk mohl být tak dobrý, jako ona)

Ikona diskutujiciho Pat 2010-12-20 08:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, já vím, že Tě chválí většina komentářů, ale za to, co jsi napsla, pochválím také. Za sejmutí závoje těm, kteří se neradi vzdávají sebeklamu. Předmluva je k nim milosrdná.

Ikona diskutujiciho Jíťa 2010-12-20 09:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško souhlasím s každým slovem,které jsi v článku napsala a děkuji,že otevíráš lidem oči.Na to,aby měl člověk v srdci lásku a dokázal jí dávat ostatním nemusí být anděl.

Ikona diskutujiciho Janča 2010-12-20 09:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

:D  Alue, to je přesná trefa:) Z toho co píšeš mám pocit svobody, volnosti, průchodnosti…všechno spínalo, a to hned

Ikona diskutujiciho Alue 2010-12-20 09:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To jste mě opravdu mile překvapili, čekala jsem nadávky, tak jsem pro jistotu odklikla moderované diskuze a teď vidím, že to asi vůbec není potřeba :D

Ikona diskutujiciho neviem 2010-12-20 10:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue,

Ikona diskutujiciho Lili 2010-12-20 10:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také jsem měla trochu pocit, že touhle knihou Doreen šlápla vedle ve snaze nastolit lidem pocit výjimečnosti.

Ikona diskutujiciho Martin 2010-12-20 10:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, často jsem s tvými názory nesouhlasil, taky jsem si za to vysloužil několikeré vymazání z diskuzí pod články, ale tentokrát ti musím dát za pravdu. Díky za tenhle článek.

Ikona diskutujiciho katrin 2010-12-20 10:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také souhlasím s tímto článkem, moc dobře napsané:)

Ikona diskutujiciho IrenaT 2010-12-20 11:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za článek. Je z něj vidět, že jdeš správnou cestou. Přesměrování na jinou webovou adresu Tvé články posunulo dál, je z nich cítit stále větší volnost a odpoutávání se. Je potřeba, aby víc lidí pochopilo, že už opravdu není čas na "masírování ega" a vytváření podobných berliček typu "vtělený anděl" či "jedna ze 144 000 světelných bytostí".

Ikona diskutujiciho JAS 2010-12-20 12:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Ti Aluško, za tento text. Nesčetněkrát jsem se míhala kolem knih D.V. byly mi i doporučovány, ale aniž bych to vědomě věděla, něco mi v to odrazovalo. Vždy přišla nějaká záminka proč ne, opravdu banální věci. Teď po přečtení článku tuším, že mě od toho odrazoval duchovní průvodce či co… :-)

Ikona diskutujiciho Frise 2010-12-20 12:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když jsem si poprvý udělala ten test, tak mi vyšla jakási vesmírná bytost rozdávající lásku nebo co, nevěřila jsem tomu. Kdo byl u toho, když jsem se svěřovala, tak ví, jak jsem vzápětí tvrdila "že jsem jenom obyčejná ani ne hodně stará ani hodně mladá duše". Možná můžeme být i jinými bytostmi, ale teď jsme lidé a lidé jsou taky dokonalí a mocní, jenom jsou ve schránce a zapomněli a bojí se, i když není čeho. Měla jsem komplex méněcennosti a zažila jsem hodně bolesti, když jsem mezi tahle témata zaplula, měla jsem tak nízký sebevědomí, že jsem se nikdy neodvážila věřit, že bych byla někým jiným, než člověkem…

Ikona diskutujiciho Pišta 2010-12-20 13:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"něco mi v to odrazovalo"

Ikona diskutujiciho Adélka 2010-12-20 13:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím se přiznat, že jsem také měla svoje vílí období… :D Doreen mám ráda, ale s touhle knihou a tímhle tvrzením šlápla vedle.

Ikona diskutujiciho AChantall 2010-12-20 13:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Gratulujem! Veľmi pekne si to popísala a vysvetlila aj s príkladmi…veľmi sa mi páči tento článok a teším sa na 2. diel, je dobré, že si "preprala" aj túto tému na verejnosť…nech si určití ľudia nemyslia, že sú niečo viac…veď aj tak sme všetci jeden krásny celok

Ikona diskutujiciho Lily Addams 2010-12-20 13:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten kdo je člověk, tak člověkem zůstane, i kdyby se na hlavu postavil – to prostě neovlivní. Ale můžeme ovlivnit to, jestli budeme špatní lidé, nebo dobří. Znám jednoho člověka a někteří by o něm řekli, že je vtělený anděl…já říkám že je prostě dobrý člověk a vyzařuje z něho cosi zvláštního….právě toto může být pro některé matoucí…

Ikona diskutujiciho Lucie 2010-12-20 13:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, knihy od D. znám několik let. Čtou je lidé kolem mě a já i když se této tématice věnuji celkem dlouhou dobu, jsem je obcházela velkým obloukem, aniž bych věděla proč. Teď už to díky Tobě vím 🙂 Děkuju 🙂

Ikona diskutujiciho Marry 2010-12-20 14:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím si že máš naprostou pravdu.Lidé co si myslí že jsou takzvaní vtělení andělé… prostě bud'to se zase snaží živit ego a cítit se výš nad oststními a nebo začli mít zájem o ezoteriku ale knížkou vtělení pozemští andělé(nebo jak se to jmenuje) šlápli vedle.Taky jsem chtěla říct že jedna pasáž mě fakt rozesmálaVáš život bude na hovno, vy budete na hovno a všechno bude na hovno, protože jste tomu uvěřili. Život není na hovno a lidé nejsou na hovno, otevřete oči a uvědomte si, že vidíte a žijete to, čemu věříte. Taky jsem si myslela že sem přijde několik takzvaných vtělených andělů a začne se jim nelíbit jak si to pojala a že jsi to nepochopila atd. … že oni jsou ti jiní a užasní a že tomu prostě nerozumíš mno snad jsi to pochopila.Ta knížka vyloženě tadyta od tý Doreen mě odpuzovala už jenom podle obalu jsem si myslela že tadle se mi líbit nebude

Ikona diskutujiciho Ivana 2010-12-20 14:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, také se přidávám k lidem přede mnou a děkuji za článek :-) také jsem se nevyhla knihám od Doreen a pomohly mi, když měly, ale odrazuje mě ten narůstající počet jejích děl v regálech knihkupectví, kde její knihy přímo září a je vidět, že už se staly součástí systému, proto už raději sahám po těch, které jsou nenápadnější a upřímnější..člověk, který si sám sebou cítí nejistý, musí doreen milovat, ale všechno je to mnohem složitější..některé její teorie bych nezatracovala – já osobně věřím na rozdělení na mágy, vesmírné bytosti, elementární apod. co ale vidím jako problém je nejen to, co jsi tak skvěle a výstižně popsala, ale také další věc – slabší lidé propadnou iluzi, že když jsou těmi anděly, tak jejich posláním je obětovat se pro druhé..hodně jsem to jednu dobu viděla hlavně na matkách,které se nemohly smířit s tím, že jejich dospělé děti začínají žít vlastní život..proto se snažim vždycky říkat ostatním, že na prvním místě mají být vždy oni samotní, až budou milovat sami sebe bez výhrad, bude jejich pomoc druhým přirozeně vyplývajícím důsledkem :-) ještě jednou díky za články

Ikona diskutujiciho Myerel 2010-12-20 15:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Absolútne súhlasím, raz som o tejto problematike sa snažila rozprávať s anjelmi keď som práve rozoberala otherkinov, tak mi povedali že potom je každý otherkin ( že každý ma vlastne v sebe kus zvieratá ) takže vlastne NIK nie je iný, len niektorí potláčajú vlastnú podstatu 🙂

Ikona diskutujiciho septik 2010-12-20 16:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cože? Takže nejsem vtělením Velkého Septiku a nezachráním Zemi před Velkým Uklidem spolu s dalšími čtyřista čtyřiceti třemi spravedlivými? To nééé :-D

Ikona diskutujiciho Mária 2010-12-20 16:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

nádherný článok, ktorý otvára oči a doporučuje veľmi rozmýšlať, uvedomovať si svoje bytie, kam každý z nás kráča, čo vníma. Každý človek je jedinečná bytosť s bežnými ľusdkými vlastnosťami, bolesťami. Je len na nás ako v sebe spracujeme všetky informácie, ako budeme pokračovať vo svojej ceste. S láskou v srdci je  život lepší a nemáme potrebu robiť zo seba niečo viac.Prajem všetkým pekné sviatky, Tebe Aluška veľa spokojnosti a lásky. Pa,pa

Ikona diskutujiciho Péťa 2010-12-20 17:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, i já ti chci vyjádřit svůj obdiv. Tím, že jsi odkládala napsání tohoto článku, způsobilo to, že je takový zvláštní. Mě zaujal od začátku do konce. Ani ne tak svým obsahem, ale tou vřelostí a citem, kterou jsem vnímala mezi řádky. Tento článek je velmi vyzrálý. Hodně moc psaný srdíčkem. Díky.

Ikona diskutujiciho Robin 2010-12-20 17:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Náhodou" jsem zabrouzdal na tento web. Díky za článek. Ujasnil jsem si některé věci a souhlasím…

Ikona diskutujiciho Khira 2010-12-20 18:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělý článek 🙂 A nadávky tu zatím nejsou, protože Tvůj článek není jen typu "Doreen lže", je to článek, který má hlavu a patu.

Ikona diskutujiciho titi 2010-12-20 18:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: Ďakujem. a vitaj zase medzi ľudmi… :-)))

Ikona diskutujiciho Alchemi 2010-12-20 19:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Rozhodla jsem se, že tuto diskusi obohatím i svými názory a poznatky. :-)

Ikona diskutujiciho rue 2010-12-20 19:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherný článek, ze kterého srší upřímnost a pravdivost. Taky jsem si ten test dělala, ale popravdě už ani nevím, co mi vyšlo. Prostě jsem si jako u většiny těchhle testů řekla "jo, dobrý" a nechala to být :). Já vlastně ani nikdy nic takového nechtěla být, celkem my "vyhovovalo" být člověk. Od Doreen Virtue jsem četla asi jen dvě knížky. Vlastně esoteriku skoro vůbec nečtu, protože mě prostě nebaví. Radši si na internetu vyhledám nějaké stránky jako jsou tvoje a vyhledám si to, co mě zajímá. Ale třeba je to tím, že jsem seto vlastně ani moc číst nepokoušela a žádná taková knížka mě prostě nezaujala, prostě mě to k ní "netáhlo" :). Každopádně skvěle napsaný článek se kterým souhlasím. Hlavně – proč by měli být vtělení andělé, když jsou i "normální" andělé :)?

Ikona diskutujiciho Luz 2010-12-20 20:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To byl krásný článek, asi tak poslední měsíc mi články tady připadají obzvlášť povedené, víc než dřív. Dřív jsem právě pod vlivem toho testu taky věřila, že jsem nějaká bytost odjinud. Ale pak jsem to pustila z hlavy, protože jsem si řekla, že to stejně nemůžu jistě vědět a i kdyby to tak bylo, v tomhle životě mi to zřejmě k ničemu nepomůže.

Ikona diskutujiciho barchettka 2010-12-20 22:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale když jedno myšlení přijmeš a druhé odmítneš, zase dělíš lidi na ty "chytré" a ty "slabé", což ani jedné skupině nepomůže. Podle mě je jakákoli víra v pořádku. Teď čerpám z vlastního života – já věřila takovým kravinám, že se tomu teď směju, ale dovedlo mě to přesně tam, kde jsem teď – a vede mě to ještě dál, prostě učení životem…

Ikona diskutujiciho Aida 2010-12-20 22:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue. Máš pravdu a vše, co jsi napsala, mi dává mnohem větší smysl než ty články o pozemských andělech. Jediné, co nechápu je, proč o tom tedy Doreen píše? Opravdu si to myslí? Jinak nechápu důvod …

Ikona diskutujiciho Paragon 2010-12-20 23:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi pekný článok nikdy by som nebol povedal že sa naše názory takto stretnú… Už zostáva iba odlišnosť v pohľade na matrix ale ako vidím tak rýchlym postupom v pred sa to určite tiež zmení.

Ikona diskutujiciho Realtoltek 2010-12-21 01:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doreen Virtue tvrdí, že existuje mnoho lidí, kteří nemají lidskou duši, ale vlastní duši anděla, elementární bytosti, nebo mimozemšťana…….

Ikona diskutujiciho Realtoltek 2010-12-21 01:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dalo by se i rict ze duch se chova jako celek a prave duse se chova jako EGO/jedinec. Takze duch a duse mezi sebou bojuji. Buh/duch uvnitr nas bojuje s nasim Egem.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-12-21 09:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: A ty se divíš? Kdybych byla já takhle známá a měla zaručenou prodejnost každého žvástu, který vypustím, tak bych psala jako o život. Jenomže já bych psala pravdu a proto bych nikdy takhle slavná být nemohla :D

Ikona diskutujiciho Boikana 2010-12-21 10:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když jsem se začínala o tojle zajímat, tak jsem naštěstí narazila nejprve na jiné knížky než od D. V. Ty jsem četla až později a nějakým zázrakem se mi všechny knížky kde tvrdí že lidé jsou vtělení andělé a bůhví co vyhýbali(byly rozpučovány- čtu tyhle knížky z knihovny).

Ikona diskutujiciho Boikana 2010-12-21 10:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]::)))))))))))))

Ikona diskutujiciho Alue 2010-12-21 10:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]: ,,poslední měsíc mi články tady připadají obzvlášť povedené, víc než dřív" Tak za tohle opravdu moc děkuji 🙂 Není tomu tak dávno, co mě tu jedna nejmenovaná osoba označila za někoho, kdo to tu dělá ,,pro kšeft", a že působím poslední dobou jako nějaký ,,zlý démon". By mě zajímalo, jaktože pro kšeft, když je to tu zdarma a jaktože zlý démon, když děkovné dopisy se kupí? takže děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Lili 2010-12-21 12:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

http://miloslavab.blog.cz/1007/zivot-s-inkanem   Tady psala, že Inkan mohl být člověk

Ikona diskutujiciho putující oblak 2010-12-21 17:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Poznejte sami sebe, milujte sami sebe a opustí vás chuť hrát si na někoho, kým nejste."

Ikona diskutujiciho Radůz 2010-12-22 08:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po pročtení komentářů k výše uvedenému článku, jsem zjistil, že se nikdo nedotkl podle mě jedné z klíčových vět, kterou Aluška v článku napsala.

Ikona diskutujiciho Dragomira 2010-12-23 23:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezké, souhlasím, taky jsem to takto viděla, i přesto, že mám Doreen jakožto autorku ráda. 🙂 Dobrý článek, hezky napsaný.

Ikona diskutujiciho Eva Nováková 2010-12-26 23:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O esoteriku se zajímám od roku 2000, tedy už dlouhých 10 let, ale za tu dobu jsem se bohužel nebo bohudík neseznámila s knihami zmiňované autorky Doreen Virtue. Upřímně nikdy mne knihy s andělskou tématikou nezajímaly. Všímám si jich v knihkupectví, ale nikdy jsem neměla potřebu do nich nahlédnout a teď víc, že ani nikdy nebudu. Pro mne zajímavý článek.

Ikona diskutujiciho Bajka :-) 2011-06-20 15:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

..místo toho aby člověk věřil v to,že je třeba anděl by měl věřit v to,že jeho život je krasný a,že ho každý den potkavají zázraky …a že je milován …protže,když věříme v něco..tak se to stavá anší pravdou :)))

Ikona diskutujiciho Kyra 2011-07-15 01:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo jo tak tímhle jsem si také prošla, teď se tomu jen směju, fakt že jo. Napsala jsi to pěkně. Plně s tímto článkem souhlasím, prožívala jsem to samé (nadřazenost,pocit odlišnosti) a jsem ráda, že jsi ho napsala, tenkrát jsem se tě na Doreen ptala a to jsi asi ještě nevěděla. Tak nějak asi intuitivně vždy od takových věcí sama odejdu, cítím, že něco dělám špatně nebo něco přeháním, skočím na něco jiného a jak mi to vychází, zkouším a narážím na čím dál pravdivější věci, které mi opravdu pomáhají. Jen překonat tu lenost a dělat je pravidelně jako např. satori dýchání nebo-li rebirthing z knihy radikální odpuštění. Ještě se pustit do toho odpuštění a nejhorší mám za sebou. Od andělů vím, že odpuštění je můj první velký krok a jak se zdá, tak asi neni snadný :oO

Ikona diskutujiciho Ahyliahn 2011-08-08 07:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To co píše Alue v té první části je pravda, ale není pravda, že není možný aby se inkarnovala víla, nebo anděl, je jich tu spousta v této době aby pomohli při přechodu do Novýho věku a vtělenejch mimozemšťanů, nebo indigo tady taky není zase tak málo a spousta z nich tápe, než jsou probuzeni a začnou svoje poslání plnit a knížky od Doreen jsou ve spostě případů probouzecí podnět, takže na jednu stranu je pravda že to může vypadat, že maže lidem med kolem pusy, ale to je problém lidí, že to takhle dělají, těch pár, který její knížky probudí rozhodně stojí za to..

Ikona diskutujiciho Ahyliahn 2011-08-08 15:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že není problém v Doreen a v jejich knížkách, ale v tom, že se lidi cítí méněcenní, nebo nejistí když se cítí jiní, nebo chtějí žít jinak, než jít s davem a v tom má tento článek spoustu nádherné pravdy.. všichni jsme láska a všichni máme stejnou božskou podstatu. Proto se mějte rádi bez podmínek a nebojte se být sami sebou a jít svou vlastní cestou.

Ikona diskutujiciho kiki-tysa 2012-10-01 15:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně jak píšeš – nelíbí se mi to, jak to momentálně v systému funguje – a to mě pomalu ale jistě navádělo na tuto cestu, až se mi do rukou dostala kniha od Doreen Virtue, která to ovše řádně započala. A musím říct, že o pozemských andělech jsem poté docela dost přemýšlela. Samozřejmě, je to krásná myšlenka, ale rázem mi začalo docházet, že je to vlastně nesmysl, a že se tím vlastně vytváří oddělenost. A lépe než tvůj článek bych to vyjádřit nedokázala, možná by tam bylo méně kočičích bobků, ale budiž, dostatečné vystvětlení… :D :D Moc pěkný článek, děkuji. 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek