2. Posedlost: Jaké jsou symptomy při posednutí zlým duchem

14.6.2022 v Bytosti 8

Ovlivnění nebo posedlost duchy zákeřně snižuje možnost člověka rozvíjet se duchovně i charakterově. Proto je nutné, aby se o tom člověk dozvěděl co nejdříve a začal problém aktivně řešit. Protože se však ovlivnění zlým duchem odehrává na duchovní úrovni (tj. mimo dosah pěti smyslů a intelektu), bývá složitější posoudit, zda je člověk ovlivněn, nebo posedlý zlým duchem. Protože většina lidí nemá pokročile rozvinutý šestý smysl, většina postižených si díky tomu svůj stav neuvědomuje a pokládá to za nemoc nebo následek špatných životních zkušeností.V tomto článku si ukážeme některé z častých příznaků, které se projevují, když duchové ovlivňují různé systémy těla. Avšak pozor, stejné příznaky lze pozorovat i u běžných onemocnění. Pokud jsou tedy příznaky nevysvětlitelné a nemizí navzdory nejlepší léčbě, či se objevují opakovaně a často, můžeme začít uvažovat o možnosti, že spouštěčem můžou být duchové. Proto se vždy nejprve obraťte na svého lékaře, pokud čelíte zdravotním problémům.

Fyzické příznaky ovlivnění duchy
Pro snadnější orientaci si příznaky rozdělíme do kategorií.

1. Pět smyslových orgánů:
Nepříjemná chuť v ústech.
Pocit vtahování očí dovnitř, podráždění očí.
Suchost rtů, úst a hrdla.
V důsledku silné temné energie se na obličeji a těle postiženého vytváří lepkavá vrstva.
Mastná pleť.
Vyrážky na kůži.
Nesnášenlivost na dotek

2. Bolesti:
Pocity píchání.
Bolesti hlavy a migrény.
Silná bolest zad, bolest těla a neschopnost normálního pohybu.
Pocity dušení, nebo škrcení.

3. Příznaky související s devíti tělesnými otvory
Pod vlivem vysoké energie, při jejich vyhánění, opouštějí zlí duchové tělo kterýmkoli z devíti otvorů, tj. očima, nosními dírkami, ušima, ústy, pohlavím, nebo konečníkem. Člověk u toho může pociťovat, jako by z některého z těchto otvorů odcházel plyn, nebo může podle typu otvoru pociťovat různé vjemy které jsou s ním spojené, jako je kašel, zívání, říhání, kýchání atd.

4. Trávicí systém
– Nedovolení, aby se osoba najedla: Ztráta chuti k jídlu, nevolnost při pohledu na jídlo, lepší pocit po odchodu od jídla.
– Zvýšená chuť k jídlu, častý hlad, přejídání se a vyhledávání těžkých jídel.

5. Reprodukční systém
Neschopnost mít děti.
Opakované potraty.
Porody mrtvých dětí

5+1. Nehody
Zásah elektrickým proudem
Časté domácí nehody, např. spálení o žehličku, olejem v kuchyni, řiznutí nožem do ruky atd.
Opakované dopravní nehody v určité lokalitě

7. Nervové problémy
Vrtkavost a neklid v důsledku zvýšení základní jemnohmotné složky.
Kroutivé pohyby
Tiky

8. Vydávání zvuků
Vydávání sténání a podivných zvuků, následné nepamatování si ničeho z toho.
Vydávání zvířecích zvuků.
Duch mluví prostřednictvím posedlé osoby hlasem opačného pohlaví.

9. Vliv na životní energii
Životní energie (čchi, prána-šakti) je energie udržující život v těle a je jemná. Pro lepší představu si vyjádříme množství energie v procentech.

Základ životní energie u:
– duchovně vyvinuté osoby: 130 %
– osoby, která není duchovně vyvinutá: 100 %

Množství vitální energie podle míry trápení zlými duchy:

 Míra trápení zlým duchem  Množství životní energie v %
 5  95
 10  90
 20  70
 30  50
 40*  30**

* V současné době je obecně maximální možná nouze 40%. Tíseň zahrnuje jak ovlivnění, tak i ovládnutí destruktivními energiemi.
** Snížení vitální energie je způsobeno tím, že je využívána v boji proti zlému duchovi. Když se sníží pod 30%, zasažený člověk zemře.

10. Neschopnost meditovat při snížení vitální energie
Velmi častý symptom, který lidé hodně popisují. Aby člověk mohl meditovat, je nutná koncentrace mysli. Když je vitální energie snížená, mysl nemá energii na nic. Proto je meditace nemožná. Přesto však u zasažené osoby dochází k ohromujícím emocím a následnému strachu, protože to vyžaduje velmi málo vitální energie a duchové sami tyto vjemy vytvářejí.

Duševní tíseň
Když je člověk postižen nebo posedlý zlými duchy, projevují se u něj následující duševní příznaky:
– Nemá chuť mluvit s kolegou nebo členem rodiny, bez jakéhokoli důvodu.
– Pocit, že se od kolegy nebo člena rodiny bezdůvodně distancuje.
– Chová se v rozporu s vlastní přirozeností.
– Občasný pláč, úlek bez jakékoli příčiny, úzkost, deprese, strach, duševní onemocnění, sebevražedné myšlenky atd. Duchové musí vynaložit pouhých 5% ze své energie, aby člověka vyděsili tím, že mu v mysli ukazují děsivé obrazy.
– Pochybnosti a destruktivní myšlenky: Duchové vkládají do mysli člověka pochybnosti a destruktivní myšlenky, aby ho destabilizovali, způsobili u něj neklid a podrážděnost.

Některé příklady podsunutých destruktivních myšlenek jsou:
Pocit, že chce někoho uškrtit. (obecně agresivita, zasažený se diví sám sobě, kde na ty nápady chodí)
Zvyšování ega. (nutkání být uctíván a být lepší než ostatní, potřeba ponižovat druhé lidi, radost z neštěstí jiných)
Snížení víry obecně. (náhlý nával pesimismu, ateismu, materialismu, skepticismu – to vše jsou velmi nízké vibrace které ovládly mysl zasaženého)

– Zlost na druhé. Zasažená osoba pociťuje hněv vůči jiné osobě bez jakéhokoli podstatného důvodu.
– Pocit, že chce druhým ubližovat: Posedlý člověk může mít chuť ublížit sobě nebo druhým. Potřeba ublížit druhým se může projevit i při vyhánění zlého ducha. V takových případech na samém počátku, kdy posedlost ještě není zcela dokončena a člověk má nad sebou určitou kontrolu, by měl o těchto pocitech dát vědět ostatním a hledat pomoc, než se problém zhorší.

Se*uální příznaky
– Nekontrolovatelná nebo nadměrná se*uální touha/myšlenky
– Závislost na po**ografii
– Abnormálně nízká se*uální touha
– Pokud zlý ženský duch posedne ženu, přitahuje k sobě muže ovládané zlými mužskými duchy a zacílená osoba se chová promiskuitně. Takové ženy necítí potřebu navázat formální vztah s opačným pohlavím, například uzavřít manželství. Přicházejí s výmluvami, aby se takovým vztahům vyhnuly.

Poruchy spánku
– Nedostatek spánku
– Nadměrný spánek
– Chození ve spánku
– Spánková paralýza

Rozdíl mezi běžným spánkem a ospalostí způsobenou zlými duchy:

 Normální spánek  Sedace způsobená zlými duchy
 Účinek  Jde vydržet po určitou dobu  Těžkost hlavy, nejde vydržet, nutkání jít spát okamžitě
 Náprava  Opláchnout obličej studenou vodou  Vykuřování, očista přes přírodní křišťál a jiné

Noční můry
Vidění zastrašujících ošklivých tváří a různých podob zlých duchů.
Noční můry, ve kterých umírají nebo jsou zabíjeni blízcí člověka, který sní.
Vidění ducha, který posedne známého nebo milovanou osobu, a následný pocit strachu o tuto osobu v bdělém stavu.
Hadi zraňující jednoho nebo více členů rodiny.

Manželská disharmonie
– Pokud je jeden z manželů duchovně rozvinutá osoba, pak duch v druhém z manželů zažívá úzkost, když je v jeho blízkosti, protože nemůže snášet jeho vysoké energie. To vede k hádkám mezi manželi, které však ve skutečnosti organizuje duch, aby zabránil svému kontaktu s vysokými vibracemi, které ho bolí.
– Když jsou oba manželé posedlí duchem, i to vede k hádkám.
– Fyzické, psychické a jiné násilí ve vztahu.

Intelektuální trýzeň
– Snížený intelektuální výkon, zapomnětlivost, pokles inspirace.
– Neschopnost pochopit jednoduché rutinní věci, která je pro danou osobu netypická.

Finanční ztráty
– Podvedení jinou osobou.
– Nedostatečný výkon pracovníků ve firmě navzdory dobrému pracovnímu prostředí.
– Časté problémy se strojním zařízením.

Duchovní příznaky
Člověk může ve snu, v meditaci nebo i v bdělém stavu zažívat následující věci spojené s pěti smysly:
– Nepříjemný zápach
– Děsivé obrazy (mrtvé tělo, zrůdné znetvořené obličeje, lidská tvář pod kterou je jen kostra, jen ruka od prstů po loket v okně, vidění mrtvoly která má hořící oheň v oblasti žaludku, duch visící na stromě)
– Vidění černé svatozáře kolem hlavy
– Pestrý průvod duchů
– Mrtvá a spálená těla známých
– Spousty mrtvol odvážených v nákladních autech a ležících na hromadách
– Skleněný pohled v očích

Prožívání přízračných doteků:
– Pocit, že někdo spí vedle zasaženého člověka
– Stahování peřiny ze spícího
– Někdo se ho snaží probudit
– Někdo se pohybuje po místnosti
– Někdo drží ruku na jeho těle nebo pohybuje rukou po jeho těle.
– Plácnutí
– Zná**lnění zlým duchem, které se projevuje takto: Pocit, že někdo člověka násilím táhne do postele, zážitek nevysvětlitelného doteku na intimních částech těla, sténání během spánku, bolest v zádech po probuzení, bolest v podbřišku po probuzení, bílý výtok, trápení se zhoršuje během novoluní a úplňku.

Slyšení hlasů
– Slyšení nádechu
– Slyšení zvuků kroků
– Slyšet výkřiky
– Slyšet volání svého jména

Úzkost způsobená s kontaktem s věcmi které mají duchovní sílu
– Prožívání úzkosti při kontaktu s vysokými energiemi a s věcmi které vyzařují vysokou energii.
– Člověku věci a symboly s vysokou energií dělají zle, má otočené vnímání.
– Problém vstoupit na místa s vysokou energií, nebo na místa ochráněná proti duchům. Aby tam zasažený mohl vstoupit, musí se nejprve zbavit části své černé energie. Zlí duchové vystoupí na chvilku ven, nechají posedlou osobu oblast navštívit a znovu se jí zmocní, když z ní vyjde.

Závěr
Duchové mohou u lidí, kteří jsou jimi zasaženi, vyvolávat různé příznaky. Tyto příznaky napodobují příznaky fyzických nebo psychických onemocnění nebo jiných světských problémů, jako jsou například finanční problémy. Diagnózu skutečné příčiny je schopen stanovit senzibil. Že byl problém diagnostikován správně, poznáme podle toho, že problém zmizí pomocí duchovních nápravných prostředků, zatímco předtím vzdoroval normální léčbě.

pokračování:
3. Posedlost: Manifestace zlého ducha

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-06-14 09:29:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc děkuji za tak podrobný a odborný článek. Sérii si dám do záložek. Myslím že bude velice potřebná. 💜

Ikona diskutujiciho Květa 2022-06-14 09:31:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To budou asi duchové pořádně napruzení, když je tady tak pěkně odhalujete. Posílám vám stříbrnou kouli ochranné energie jako díky a přeji mnoho úspěchů a dalších takto skvělých rozborů. Děkuji že pro nás pracujete

Ikona diskutujiciho Kristýnka F. 2022-06-14 09:44:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Měla jsem dlouhodobě deprese spojené s únavou a myslela jsem si že je něco špatně se mnou. Zkoušela jsem různé vitamíny změny režimu změny prostředí cvičit ale nemělo to na mě vliv. Nevím proč to začalo. Nebyla jsem si vědomá toho že bych dělala něco co by na mě ducha přitáhlo. Asi jsem někdy byla v blbý čas na blbém místě nebo s blbou osobou. Když už to trvalo takové dva roky tak jsem si říkala že je potřeba přidat. Buď si najít psychologa nebo zkusit jít cestou duchovní. Vyhledala jsem přes známou jednu paní která se zabývá diagnostikou aury a ta mi řekla že mám na sobě něco co vypadá jako medúza. Byla moc hodná a snažila se to ošetřit. Říkala mi sice že to odstranila ale neměla jsem ten pocit. Buď to neodstranila dobře nebo se to vrátilo zpátky když jsem od ní odešla. Pochopila jsem že je potřeba se ozdravit i zevnitř že nechat si jednorázově pomoct od druhého člověka nestačí. Ten duch měl asi výhodnou pozici když na mě seděl tak dlouho a já o něm nevěděla a ani jsem ho nesundala. Pak jsem si vzpomněla na Alue a její stránky. Po delší době co jsem tu nebyla bylo nové otevření tohoto webu jako najít poklad. A těch návodů co tady je. Pořídila jsem si veliký křišťál a na krk menší krystal z eshopu alue.cz. Hned jak to dojelo jsem šla do sprchy a udělala jsem si studenou sprchu a v ruce držela křištál. U toho jsem se snažila vidět jak medůza co na mě sedí stéká do kanálu. Jak se rozpouští a odchází. Chvílema jsem měla pocit jakobych chtěla křičet a myslím že to byl vjem od medůzy co se vztekala a bránila. Pak mnou projelo několik horkých vln až to se mnou zatřepalo přitom jsem byla pod studenou vodou a měla by mi být zima. Celé to trvalo asi 15 minut a pak už byl klid a cítila jsem se jakobych se znova narodila. Pak jsem si dala na krk energetický krystal a už jsem ho nesundala. Aby se medůza nemohla vrátit. Další den jsem vykouřila dům podle návodu od Alue a problém mě opustil. Kdybych to nezažila na vlastní kůži tak tomu asi ani nevěřím že článek popisuje skutečnost.

Ikona diskutujiciho Milan 2022-06-14 10:13:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek zmiňuje buzení a to jsem zažil. Přes den jsem neměl pocit že bych něco doma měl. Ale pak se mi pravidelně dělo to že když jsem večer ležel v posteli tak vždycky jak jsem začal usínat praskl nábytek. To mě vytrhlo a mohl jsem usínat znova. Problém je že když se to stane třeba 3 po sobě tak to nějak přejdete ale mě se to dělo třeba jednu -dvě hodiny v kuse. Buch přesně ve chvíli kdy jsem začal usínat. Asi po týdnu jsem fakt myslel že se z toho pose.u
A to byl ten způsob jak jsem přicházel o energii. Přímé problémy jsem neměl ale prostě mě nenechal spát. Pomohl mi tenhle návod
https://www.alue.cz/vykurovadla/
Jednou za pár dnů ho v ložnici opakuju a musím zaklepat že je od té doby svatej klid. Nevím co to bylo ale jsem rád že už to u nás není. A to jsem se tak natrápil. Přitom stačilo koupit za pár stovek čmoudy u alue a je to. Jenže to dá práci jenom najít člověka co tomu rozumí. Já jsem pochodil s pomocí jenom tady. Předtím mi borec nabízel že ducha odvede na dálku a chtěl si za to brát 5tisíc přitom ani nevěděl kde ten duch je. Tak jsem radši koupil čmoudy.

Ikona diskutujiciho adria 2022-06-14 21:07:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to já mám s těma mrchama problémy furt … ne a ne se jich zbavit, už jsem zkoušela všechno ..
a zrovna před chvilkou na mě cosik zaútočilo, až se mi hlava zamotala a to mám výjimečně silný krystal.
já se z toho poseru … no .. 🙂 těším se moc na pokračování článku, určo se nechám inspirovat

Ikona diskutujiciho Milan 2022-06-14 21:43:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak zkus čmoudy. Ale musíš to dělat opakovaně.

Ikona diskutujiciho Marcel 2022-06-15 22:28:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V niektorích bodoch som sa našiel, ale nedokážem to preukázať, či je vo mne niečo. Kašlem na to, nemám v sebe nič a hotovo. Nemôžem žiť v takej neistote. Skúsim to s tým kryštálom, máme nejaký priesvitný doma a pôjde s ním pod sprchu a uvidím.

Ikona diskutujiciho astrei 2022-06-16 11:18:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No nazdar, ta moje nespavost by na to seděla… Mám ale tvůj křišťál a ten mi nepomohl, tak nevím jestli se na mě přiživuje nějaký duch nebo to mám čistě fyziologický problém.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek