3. Posedlost: Manifestace zlého ducha

16.6.2022 v Bytosti 10

Jak lze rozumově rozpoznat osobu zasaženou, nebo posedlou zlým duchem? Většina lidí na světě je v určitém období svého života nějak ovlivněna duchy. Protože se to však děje na duchovní úrovni a mnohdy se to kryje s nějakou nemocí, většina postižených si svůj stav neuvědomuje.



Jak rozpoznat, zda je druhý člověk postižen zlými duchy:
– Časté nebo dlouhotrvající nevysvětlitelné fyzické nebo psychické onemocnění, které vzdoruje léčbě.
– Nedostatečná nebo žádná odezva na adekvátní léčbu
– Zhoršení symptomů během novoluní a úplňku, nebo v blízkých dnech.
– Náhlé, nevysvětlitelné, netypické chování zasažené osoby, které se může začít periodicky opakovat
– Zesílení potíží nebo naopak úleva od potíží při kontaktu s vysokou energií, například s krystalem nebo energeticky silným místem.
– Úleva nebo vyřešení problému duchovními nápravnými prostředky. V některých případech se může zdát, že se symptomy zhoršily, ale ve skutečnosti jde o vyvolaný boj, který probíhá mezi zlým duchem a konstruktivní energií vycházející z nápravného prostředku.

Jak u sebe člověk může rozpoznat vliv zlého ducha
Je velmi obtížné pochopit, zda byl člověk ovlivněn zlým duchem. Poznávací znamení se sice objevují, ale pokud člověk nemá základní znalosti o posedlosti, spolu s vyvinutým šestým smyslem, tak nepozná, že se jedná o posedlost. Bude si myslet, že prostě změnil názory, pohled na svět, nebo dostal nemoc. Pokud navíc duch pokrývá více než 50 % vědomí člověka, je pro něj obtížné přítomnost ducha rozpoznat.
Pokud zlý duch napadl přímo vás, začnete vidět svět jinak, začnete mít jiné výrazy v obličeji, které jste dřív nedělali. Změníte mimiku, osvojíte si jiné druhy pohybů, začnete i jinak chodit a mluvit. Vaši blízcí vám to obvykle budou dávat najevo tím, že se budou ptát na vaši náhlou změnu chování.
Věci, které vás předtím moc zajímaly, vás zajímat přestanou. To, v čem jste předtím spatřovali hodnotu, přestane být důležité. Změníte se jako člověk a změní se i vaše víra. Pod vlivem zlého ducha přestáváte cítit nehmotný svět a přestáváte na něj věřit.
Začnete být unavení, ospalí, slabí, bez nálady. Ztratíte motivaci.
Pokud se dostanete do zajetí temného mága, pak jím začnete být posedlí na úkor vašeho vlastního života. Když jste vy sami napadená osoba, duch se vám bude snažit namluvit, že je s vámi vše v pořádku, že divní jsou všichni okolo a bude se vás snažit proti nim poštvat, aby nad vámi získal plnou kontrolu. Ale buďte velmi opatrní, protože právě vaši nejbližší jsou nejjistější kontrolka, která vám řekne, že je s vámi něco jinak. Pokud vaše blízké začne vaše změna v chování znepokojovat, pak víte, že máte problém.

Velmi významná je situace, kdy prožijete napadení zlým duchem přímo ve spánku. Pokládáte to za noční můru, nebo noční paralýzu. Zlého ducha vidíte, mluví na vás a vstupuje do vás. Tento zážitek může a často i kopíruje známé scény z hororových filmů a při posednutí máte pocit, jakobyste umírali. Druhý den ráno se můžete cítit normálně, ale věci se začnou měnit. Napadení vašeho systému můžete také poznat prudkou strašlivou migrénou, kterou jste nikdy v životě neměli. Pokud se to stane, zmapujte, s kým jste se stýkali, kam jste šli a hlavně kdo na vás sahal – odtud pravděpodobně šel útok.

Mnohdy však duch umí působit velice rafinovaně a skrytě tak, že si ho ani vaše okolí nevšimne. Například, pokud duch, nebo černý mág ví, že jste silně duchovně založení, dá si velký pozor při vašem posednutí, abyste neztratili víru v duchovno, ale naopak se vás v něm bude snažit podporovat. Tím vás uspí, protože když nebude dotčena vaše víra, budete se mylně domnívat, že je s vámi vše v pořádku a varování vašeho okolí budete ignorovat. Zní to naprosto šíleně, ale jsou to bohužel zažité, těžce zaplacené zkušenosti z reálného života.

Člověk tedy může být plně posedlý duchem a přesto o tom dotyčný člověk i jeho okolí nemusí vůbec vědět. Důvodem je skutečnost, že zlý duch nedává najevo svou přítomnost, protože nechce být odhalen. Pravděpodobně totiž ví, že by se ho hostitel okamžitě zbavil. Skutečně zákeřný duch také může čekat, až se plně ukotví v člověku a to může být doba, kdy se záměrně neprojevuje, protože ví, že je zranitelný a znadno odstranitelný.

Když říkáme, že je zlý duch neprojevený, myslíme tím, že duch svou přítomnost zatím neodhalil. Vědomí osoby je zde sice v popředí, ale duch s ní může manipulovat a ovládat ji, kdykoli se mu zachce.
Když říkáme, že je zlý duch zjevný, máme na mysli, že se už vynořil a jeho vědomí je v popředí. Zde může, ale ještě nemusí dojít ke změně chování osoby. Během této doby vědomí osoby ustupuje do pozadí. Zasažená osoba si buď uvědomuje, nebo neuvědomuje, co se s ní děje, každopádně nad tím postupně ztrácí kontrolu. V případech, kdy posedlost trvá po celý život, je osobnost ducha natolik srostlá s osobností zasaženého člověka, že i když se duch plně projeví, bude se zdát, že vědomí člověka je v popředí, protože nedochází ke změně v jeho chování.

Obecně platí, že zlý duch se nikdy rád neprojevuje, pokud to není z jeho vlastní vůle. Duchové se projevují z vlastní vůle, když:
– Se nacházejí v pro ně příjemném prostředí, které je zakořeněné v temné energii. To jsou místa, kde se odehrávají destruktivní aktivity v různé podobě, třeba pití alkoholu, drogy, kouření cigaret, promiskuitní se*uální chování, málo osvětlená potemnělá místa, destruktivní kakofonická „hudba“ atd. Na takových místech vidíme lidi, kteří se chovají zcela jinak, než obvykle. Poměrně často to, co vidíme jako lidi, kteří si pouštějí žilou, je ve skutečnosti vědomí ducha, které se projevuje buď částečně, nebo plně. Ve většině případů nemusí mít posedlá osoba ani tušení, že se duch projevuje, protože je silně spjat s jejím vědomím. Někdy, když se duch projevuje na těchto typech míst, posedlá osoba ztrácí přehled, neuvědomuje si plynutí času, což také znamená, že si neuvědomuje průběh událostí. V takových případech se zasažená osoba může dostat do nepříznivých situací, kdy netuší, jak se tam dostala.
– Duch se projeví, aby zastrašoval, děsil, nebo narušoval rodinný život vyvoláváním hádek apod. Duchové vyšších úrovní se projevují také tehdy, když chtějí prostřednictvím osoby, kterou ovládají, způsobit destrukci širšího rozsahu.
– Někdy se projevují záměrně, aby upoutali pozornost, zastrašili nebo narušili duchovní praxi postižené osoby. Buď tím, že ji rozptýlí, nebo ji vyděsí, aby dalších duchovních aktivit zanechala.

Když se projevuje sám od sebe, je nepravděpodobné, že by si jeho projevu někdo všiml, pokud si to duch sám nepřeje.

Projevy v důsledku vyhánění
Někdy jsou duchové donuceni se projevit a odhalit svou přítomnost. Mezi důvody takových projevů patří:
– Duch je přemožený vlivem vysoké energie, například v případě duchovního léčebného sezení.
– Síla ducha je vyčerpána.
– Nastal čas, aby byl duch zničen, nebo nastal čas, aby osobu opustil. Někteří zlí duchové mohou totiž být vázaní i na různé dohody, například temný mág, který ducha ovládá, s ním má dohodnutá určitá pravidla a duch slouží po omezenou dobu, nebo za určitých okolností.

Když se zlý duch dostane do kontaktu s někým nebo něčím, co má vysokou energii, cítí se nepříjemně a trápí se. Je to proto, že vysokovibrační vliv, který je v rozporu s jeho samotnou temnou povahou, oslabuje jeho energii. To lze chápat podobně jako působení tepla na led. Pokud je konstruktivní duchovní síla větší, než síla ducha, bude nucen se vynořit, v opačném případě je nucený to útrpně snášet.

Zlý duch se proto vyhýbá vysokovibračním místům a lidem tím, že:
– vkládá do osoby, kterou ovládá, myšlenky, aby se držela dál od všeho konstruktivního
– odchází z těla a drží se v okolí, když se zasažená osoba nachází v konstruktivním prostředí a pak na ni zpátky naskočí
– schováváním se ve fyzickém, mentálním nebo intelektuálním těle osoby tím, že se obklopí hustým příkrovem své černé energie, aby se ochránil. U toho přechází do meditačního režimu, aby si udržel energii.

Duch, který má velkou sílu, se projevuje jen velmi zřídka, pokud to nevyhovuje jeho záměru nebo to není nutné k dosažení jeho cíle. Vydrží i vysokovibrační prostředí nebo podněty, aniž by vyšel na povrch.

Odhalení nebo vynoření ducha se nazývá plný projev. Pro pozorovatele může vypadat docela děsivě, protože chování posedlé osoby se radikálně změní. Někdy osoba projevuje nadlidskou sílu. Bylo pozorováno, že křehká posedlá žena, která se plně projeví, může potřebovat až šest lidí, aby ji udrželi na uzdě. Tento plný projev je však dočasný.
Úplná manifestace není ukazatelem úrovně posedlosti. Znamená pouze, že duch nebo entita se vynořuje z jednoho z různých výše uvedených důvodů. Zlí duchové se téměř ve všech případech raději nevynořují, pokud nemusí. Důvodem je to, že během projevování musí vynaložit velké množství své energie a ostatní lidé si tím navíc uvědomí, že danou osobu vlastní zlý duch. Postiženou osobu pak lze odvést na duchovní léčbu nebo exorcismus. Z tohoto důvodu se duch chce schovávat a snaží se nevylézat.

Nejnebezpečnější aspekt démonické posedlosti
Ačkoli může projevení zlého ducha vypadat strašně, ve skutečnosti je však duch v okamžiku, kdy se plně projeví během duchovního léčebného sezení, nejslabší. Skutečné nebezpečí hrozí tehdy, kdy duch ovládá člověka skrytě a ten o jeho posedlosti vůbec neví. Duch nutí posedlou osobu jednat podle své vůle. Přestože je osoba posedlá, v jejím chování se zpravidla nevyskytuje nic dramatického ani deviantního. Závislosti jsou jen jedním z příkladů skryté posedlosti. Společnost považuje závislost na cigaretách nebo alkoholu za psychické postižení, zatímco ve skutečnosti se jedná o posedlost.
Někdy může člověk v důsledku ovládajícího ducha vykazovat závažné odchylky v chování. Duchové mohou člověka přimět dělat věci, které jsou zcela v rozporu s jeho osobností, například se konzervativní žena začne chovat promiskuitně.

Typy projevů
Projevy se mohou vyskytovat v různých formách:

Násilné projevy: Při těchto projevech se vědomí ducha dostane do popředí a jedná násilným způsobem bez ohledu na osobnost zasaženého člověka, nebo adekvátnost situace. Někdy může osoba projevit nadlidskou sílu. Jsou známy situace, kdy lidé, kteří jsou poměrně křehcí, potřebují mnoho lidí na to, aby je zkrotili.

Netypické chování: Někdy je chování posedlé osoby zdánlivě normální, ale je pro danou osobu nebo situaci netypické.

Mluvení cizím jazykem nebo hatmatilkou: Některé posedlé osoby mluví při projevení zlého ducha zvláštním jazykem, který je jim cizí, nebo mluví neznámou hatmatilkou. Ta je však specifická a je podobná pokaždé, když se duch projeví.

Neobvyklý projev talentu: Duch může projevovat různé druhy nadání, jako je zdatnost v hudbě, tanci, mluvení cizím jazykem atd., kterého však posedlá osoba není schopna. Někteří slavní umělci jsou ve skutečnosti příkladem takové posedlosti duchy, kteří si prostřednictvím těchto umělců chtějí splnit svou touhu po slávě. Dělají to tak, že umocňují základní talent, který umělci měli.

Nadpřirozené schopnosti: Duchové se mohou projevovat prostřednictvím média, aniž by si to médium uvědomovalo, a dávat lidem pokyny ohledně budoucnosti. Mohlo by se zdát, že se schopnosti média zvýšily, přičemž je to ve skutečnosti způsobeno duchem vyšší úrovně. Osoba, která si k médiu přijde pro radu, nemá ani tušení, že ve skutečnosti hovoří s duchem. Vedení, které duch poskytuje, se obvykle ukáže jako správné. Duch to zpočátku dělá proto, aby nic netušící lidi nalákal a získal si jejich důvěru, ale později využívá médium k tomu, aby lidi svedl na scestí.

Pohyby: Některé posedlé osoby se kroutí jako při extrémní bolesti nebo agónii, zatímco jiné vykazují hadovité  pohyby.

Vzhledem k tomu, že neexistuje vědecky ověřený, vyvinutý a zavedený systém duchovní diagnostiky a léčby, obrací se většina případů těchto projevů o pomoc na odborníky na duševní zdraví. Odborníci na duševní zdraví mají tradičně tendenci pohlížet na tyto projevy démonické posedlosti jako na čistě psychologické jevy. Označují je jako hysterii a jiné disociativní stavy, psychózy atd. Je tomu tak především proto, že se při zvažování základních příčin těchto jevů nebo jejich zvládání nezabývají duchovním rozměrem. Jak tedy rozpoznat, že nejde o duševní poruchu, ale jde o zlého ducha?
1. Neexistuje žádný specifický stresor, který by k těmto projevům přispíval.
2. Projevy přestanou, když se nasadí duchovní prostředky k řešení.
Duchovním prostředkům však může trvat určitou dobu, než projevy vyřeší, a to v závislosti na relativní síle ducha a na použitých prostředcích. V takových případech může zasažená osoba potřebovat lékařskou pomoc, aby se alespoň zastavily fyzické projevy, zejména pokud jsou násilné, nebo pokud osoba škodí sobě či ostatním. Spolupráce s lékaři je proto vhodná a potřebná.

pokračování :
4. Posedlost: Co jsou duchové zač a co chtějí

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 



Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2022-06-16 01:19:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta Billie tam… 😀 co dodat

Ikona diskutujiciho Aleš 2022-06-16 02:50:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

🤔 Takže čistě teoreticky tohle posednutí může zlepšit i určitý talent? Třeba v té zmíněné hudbě? Co potom když se toho ducha podaří zbavit, to to nadání zas zmizí? Možná by to vysvětlovalo těch pár kapel které napsaly nějaký totální hit a pak se po nich slehla zem.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-16 09:41:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsou různí duchové a někteří jsou velice inteligentní. Představ si následující zcela smyšlený scénář: Děláš průměrnou nebo nic moc hudbu. Složil jsi 5 písniček a nikdo tě nezná. Ale máš vlivnýho taťku, co ti u zednářů může domluvit eurovizi. Ale musíš udělat výstup při kterým budeš prohlašovat že jsi odevzdal duši a podložíš to symbolikou. (takže bys ji skutečně odevzdal, co hraješ, nehraješ) A ty řekneš no to je výbornej nápad, konečně se o mně dozví svět. A teď, jak protistrana smlouvy zaručí, abys začal dělat hudbu, která se bude fakt líbit a měl charisma si publikum udržet i dál? Můžou ti nějakou hudbu napsat a říct ti jak se máš hýbat, můžeš dostat učitele zpěvu, ale nakonec je to na tobě. Kdyby tě obsadil inteligentní duch, který ti bude pomáhat a za odměnu bude dostávat tvou energii nebo si pak vezme tvou duši, měl bys to mnohem snazší. Spousta zpěváků z pedowoodu o tom otevřeně mluví, že na podiu nevystupují oni, ale jejich „alter ego“ – rozuměj démon, který je posednul.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-06-16 16:01:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

mám takový dotaz jde zlého ducha nějak zničit týhle články by si měl každý přečíst povinně vysvětluje se tím že destruktivní chovaní lidi není způsobeno lidmi ale duchy a jinými démonickými bytostmi a takových parazitu je kolem nás spousta nedokážu si ani představit kolika zlými duchy musej být prolezlí politici

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-16 16:18:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Energie se nedá zničit, ale dá se změnit její forma, rezonance, nebo se dá přesunout někam jinam, do jiné dimenze. Takže třeba funguje destruktivní energie ze sebe smýt studenou vodou, nebo odvést přes křišťál, nebo měnit její polaritu stykem s vysoce konstruktivními věcmi, nebo chodit venku po holé zemi bosky a odvádět ji do země. Zlého ducha můžeš přesouvat, činit se proti němu odolným, smýt ho.

Ikona diskutujiciho hanka 2022-06-16 16:30:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže kdo je závislý na alkoholu nebo cigaretách tak je ve skutečnosti posednutý? Dá se to takhle zevšeobecnit? Kde je hranice zdravého pití a posednutí? Když člověk musí pít pravidelně, denně, i když se neopíjí, tak už asi má nějaké parazity, že? Tipla bych si, že většina lidí kteří pijí pravidelně má nějaké drobné parazity a když se napijí víc, tak paraziti posílí a začnou je více ovládat. Asi proto se lidé mění, když to přeženou s pitím. Začnou mít skleněné oči, někteří jsou hrubí, říkají věci, které by normálně neřekli. Je to děsivé.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-16 17:05:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Alkohol je látka, která mění stav vědomí, odstraňuje zábrany. Čím větší je opilost, tím je okno příležitosti pro ducha víc otevřené dokořán. Když se v člověku uchytí, velmi rád pak jeho problém prohloubí.
Kouření, inhalace kouře – kouř do sebe navazuje destruktivní energie a duchy. Jako očistný prostředek je výborný, ale musí se vyvětrat. Když ho člověk cíleně vdechuje, vdechuje s ním i duchy. A ti ho v tom pak velmi rádi podporují, aby už nepřestal.
Když si člověk položí otázku, proč si vlastně někdo dobrovolně a vědomě ničí zdraví, vysvětlení, že ho k tomu vede zlý duch, je docela logické. Protože jinak to dává smysl jen velmi málo. Jsou i jiné prostředky jak se uklidnit, aniž by se u toho ubližovalo tělu.

Ikona diskutujiciho Petra 2022-06-17 05:21:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem závislá na sladkostech, takže mne zřejmě posedl jakýsi čokoládožroutský duch obžerství a tlustoty. Jestli dělá i něco jiného, to netuším, nevypadá to.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-17 09:06:52
Ikona diskutujiciho
sipka

To bude spíš candida albicans. Je potřeba vyčistit plísně a ubrat cukr, aby neměla co žrát.

Ikona diskutujiciho led 2022-06-17 18:55:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Důležitým může být, zda člověk kvůli libůstkám – čokoláda, filmy, atd. – nezanedbává důležité záležitosti – vzdělání, povinnosti, vztahy. Tehdy to bývá na škodu.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek