4. Posedlost: Co jsou duchové zač a co chtějí

18.6.2022 v Bytosti 7

Být ovlivněn zlým duchem znamená, že fyzické, duševní, intelektuální nebo duchovní (či kombinace) fungování člověka je ovlivněno nebo změněno tímto duchem, prostřednictvím jeho temné energie. Duchové dokážou působit jako parazité, našeptávači, nebo v různé míře převzít kontrolu nad zasaženou osobou, pokud k tomu dostanou příležitost.Temnou energií mohou svou oběť buď stimulovat, nebo tlumit. Mohou na člověka působit mnoha způsoby, například mu způsobit kožní vyrážku, vyvolat u něj destruktivní myšlení nebo zatemnit jeho mysl. Například kvůli kožní vyrážce nemusí být zasažená osoba schopna jít na ples, na který se těšila. Tímto způsobem duch způsobuje, že oběť prožívá neštěstí, protože jí nedovolí věnovat se její vytoužené činnosti. Zlý duch z utrpení oběti bere energii a časem nabírá na síle.

Duch vždy působí na ten aspekt osoby, který je nejpříznivější pro dosažení jeho cíle a dále na aspekt, ve kterém je oběť nejslabší. Ať už jde o znepokojení dané osoby (úzkostlivost, strachy), naplnění vlastního přání (mamon, touha po slávě), zabránění duchovnímu vývoji (drogy, materialismus), nebo prosté vysávání energie (duch sbírá sílu), atd.

O démonické posedlosti hovoříme tehdy, kdy duch ovládá mysl (emoce, myšlenky) a intelekt (schopnost rozhodování) člověka tím, že splyne s jeho vědomím. V důsledku toho ovládá jednání dané osoby. Činnosti posedlé osoby jsou částečně nebo zcela ovládány duchem, který ji posedl. Duchové mohou sídlit v těle postižené osoby, nebo ji ovládat zvenčí.
Téměř ve všech případech posedlá osoba neví, že je posedlá, dokud se to neprojeví dramatickým způsobem. Démonická posedlost má dvě formy, nebo spíše stupně závažnosti:

Mírná démonická posedlost
Zde i laik může na základě pozorování abnormálního chování jedince pochopit, že s posedlým člověkem není něco v pořádku. Posedlá osoba se chová nenormálně a většinou se v ní projevila entita, která se v ní nachází. Může se jednat o odchylky od normálního chování osoby, jako je například vysoká míra agresivity u původně klidné osoby, hysterický smích, blábolení, tiky atd. Démonickou posedlost poznáme jistě podle toho, že potíže ustoupí při použití duchovních nápravných prostředků. Psychiatr, který by se na tuto událost díval, by ji klasifikoval jako psychózu, nebo jinou psychickou poruchu.

Střední a těžká démonická posedlost
Příznaky a varovné signály jsou mnohem jemnější, protože duchové vyšší úrovně jsou chytřejší. Tento typ posedlosti se často neprojevuje okatě. Osoba může být velmi klidná a vyrovnaná, nevykazuje žádné příznaky, které by svědčily o tom, že je posedlá. Duch se projeví teprve tehdy, kdy se mu to bude hodit, kdy bude mít dost síly, kdy bude v osobě dost silně uchycen, nebo když se na něj použijí efektivní očistné prostředky a při vyhánění se začne vzpouzet. Ví moc dobře, že aby skutečně dosáhl svého cíle, nesmí být předčasně rozpoznán, jinak by zasažená osoba vyhledala pomoc a zbavila by se ho.

V případě mírné posedlosti může i osoba průměrné duchovní úrovně promluvit k projevené osobě (tj. k duchovi v posedlé osobě) a zcela ji uklidnit, případně i ducha pomoci vyhnat. V případě závažnější posedlosti není duchovně průměrná osoba schopna zasaženou osobu uklidnit a na řešení se kontaktuje specialista.

Míra ovládání zlým duchem
Úroveň posedlosti je závislá na tom, jak velkou kontrolu duch získal nad zasaženou osobou. Stručně řečeno, nakolik duch splynul s vědomím dané osoby. Mírná posedlost je taková, kdy zlý duch ovládá posedlou osobu z 25%. Při střední z 50% a při těžké posedlosti je to 75% a více.

Při mírné posedlosti se obvykle jedná o démona nižší úrovně, nebo přivtělenou duši, lidově batoh. Na této úrovni je záměrem ducha jednoduché poškození posedlé osoby, aby z ní mohl brát energii. Relativní síla tohoto ducha je 1-100 bodů. Není příliš rafinovaný a fungují na něj běžné metody očisty, člověk se ho dokáže zbavit i sám.

Při středně těžké posedlosti se jedná o duchy střední úrovně, gobliny, skřety. Na této úrovni je často záměrem zlého ducha ovlivnit život jedince požadovaným směrem a tím změnit i společnost. Pasou proto po významných lidech, kteří mají potenciál něco na světě změnit k lepšímu, či se dostat velmi daleko v duchovním rozvoji. O běžného občana obvykle nemají zájem, protože ten o nic vyššího neusiluje. Rádi se proto usazují i v léčitelích a duchovně pracujících, aby mohli skrze jejich ruce poškodit co nejvíce lidí a jejich potenciálních klientů. Pokud si léčitel nedá pozor, může se i nevědomky stát jejich obětí. Relativní síla tohoto ducha je 1 000-10 000 bodů.

Při těžké posedlosti působí v zasažené osobě temný mág, či čaroděj. Na této úrovni je skutečným záměrem ducha vyvolat skupinovou, masovou zkázu, či způsobit celosvětový škodlivý účinek. Relativní síla tohoto ducha je 100 000 – neomezeně bodů. Příkladem takových osob může být Hitler.
Osho, Sai Baba, nebo Bruno Gröning by se podle tohoto řazení pohybovali mezi střední a těžkou posedlostí.

Co se stane, až se naplní všechna přání zlého ducha? Odejde, nebo přestane dotyčnou osobu ovládat? … Je téměř nemožné, aby se přání ducha zcela naplnila. S každým splněním cíle se ve svých touhách ještě více posunuje. Tyto bytosti jsou nenažrané jako politici. Když mají milion, chtějí dva. Když získají dva, chtějí deset. Když mají deset, chtějí miliardu. Duchové obvykle neodcházejí, pokud se o to zasažená osoba aktivně nepostará a výrazně nezvýší své vibrace.
V případě zesnulých předků, kteří nepostoupili do světla a uvízli v astrálu, tito nás jsou schopní trápit i po celý život, pokud neuděláme něco, co by jim pomohlo splnit jejich touhy, nebo se posunout dál v jejich posmrtném životě, podle individuálních okolností.

pokračování:
5. Posedlost: Na koho nejvíc lezou

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Aleš 2022-06-18 03:07:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak přesně probíhá to měření s kolika procent už je to vliv toho ducha? Můžu to poznat sám na sobě nebo to chce někoho třetího? Občas mi přijde že udělám nějakou věc a pak si říkám že to snad ani nejsem já. Nebo se s odstupem času kouknu na věci z minulosti a vůbec svoje chování nechápu. Na druhou stranu pokud to byla čistě moje vůle bylo by dost na prd házet to na něco jiného.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-18 08:18:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to senzibilní odhad, orientační data pro upřesnění představy čitatele.

Ikona diskutujiciho mif 2022-06-18 08:49:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alu. Asi se mnou nebudeš souhlasit, ale duchové nejsou zlí. Jsou jenom nešťastní. Proto je nejlepší jim pomoct, pokud můžeme. Zní to divně (živý pomáhá mrtvým), ale je to tak :-). Démonů /ztracenců/ z astrálních plání se to samozřejmě netýka.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-18 08:51:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Přivtělené duše, jak která. Stejné jako s lidmi. Máš slušné dobré lidi a máš šmejdy.

Ikona diskutujiciho Akolita 2022-06-18 09:12:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc děkuji za tento seriál. Tak podrobné ucelené informace jsem ještě nikde nenašla. Navíc to až děsivě přesně sedí s některými věcmi co jsem zažila.

Ikona diskutujiciho Derek 2022-06-18 09:27:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám za sebou pár zážitků s posedlostí přes černé mágy a můžu opravdu potvrdit že tento článek opisuje realitu. Jsou tu i věci které jsem si myslel že nikdo nezná protože je to moc vzácné nebo těžké rozluštit. Vypíchnul bych projevenou a neprojevenou posedlost. Lidi kteří okatě blbnou, laik by si myslel že jde o těžký stav, ale je to naopak, to jsou ještě ti „lehcí“ paraziti. Skutečně mocní démoni jsou na to moc inteligentní aby na sebe poutali nežádoucí pozornost. A teď si srovnejte jak je kolikrát těžké zlé duchy z okatě posednutého dostat. Hlavně pokud se to posednutí dědí rodově.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-06-19 14:35:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět perfektní článek moc děkuji 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek