5. Posedlost: Na koho nejvíc lezou

20.6.2022 v Bytosti 33

Duchové mohou sídlit kdekoli v člověku, ale nejvíce působí prostřednictvím černých energetických center, která si vytvářejí ve zranitelných částech člověka. V těchto černých energetických centrech ukládají svou energii. Umístění těchto center se pohybuje podle toho, jak chce duch posedlou osobu potrápit.Duchové útočí také na jednotlivé čakry, neboli energetická centra. V závislosti na konkrétní zasažené čakře je příslušná schopnost člověka buď snížena, nebo zablokována. Například pokud je napadena srdeční čakra, bude člověk nejvíce postižen v oblasti srdce a mysli (pocity, emoce a touhy). Může to způsobit duševní potíže jako úzkosti, deprese a bolesti na hrudi.
Je-li napadena čakra třetího oka, je nejvíce postižen intelekt člověka.

Příčiny, proč se duch může zaměřit na nějakého člověka
– Pokud mezi duchem a osobou existuje nějaký nevyrovnaný účet, který si chce vyřídit. Třeba pokud duch utrpěl od dané osoby nějakou újmu, bude se snažit pomstít.
– Snaží se naplnit své touhy a choutky. Obvykle si na to vybere osobu, jejíž touhy se shodují s jeho vlastními, protože pak je mnohem snazší toho dosáhnout. Stačí jen zesílit původní neřesti u daného jedince.
– Pokud člověk ducha vědomě či nevědomě urazil nebo rozzlobil. Například ho provokoval na místě, kde duch sídlí, nebo volal jeho jméno a nadával mu. Takto se mstí zejména stará božstva, která vyžadují úctívání. (veškeré uctívání je odevzdávání energie, temné síly se tím krmí)
– Zastavit pokusy zasažené osoby zabývající se šířením duchovna. Poškozená osoba vykonávající pouze individuální duchovní praxi (tj. pouze pro svůj vlastní duchovní růst) převážně dosahuje vnitřního očištění. Naproti tomu osoba vykonávající duchovní praxi v zájmu společnosti dosahuje vnitřní očisty a také do značné míry přispívá k posílení základní jemné složky v prostředí. Tím duchy štve, kazí jim jejich práci a proto se ji snaží zlikvidovat. Buď jdou přímo po ní, nebo na ni podle možností nasadí nějaké užitečné hlupáky, kteří jí budou ničit život.
Na hledajícího, který vykonává duchovní praxi kvůli společnosti, útočí duchové mnohem intenzivněji, a to zejména na počátku jeho duchovního růstu. Je však také o to více milostivě chráněn vyšší sílou, která naopak potřebuje, aby takový osvícený člověk žil a působil na společnost. Tento člověk tím získává i další výhody, ale ve výsledku se o něj tahá dobro se zlem a musí odrážet útoky.
– Dalším důvodem může být to, že zasažený člověk navštívil místo, kde tento zlý duch strašil, zejména pokud měl v té době nějaké potíže, které způsobily, že byl energeticky oslabený (riziková místa: hřbitov, nemocnice, kostel).

Je důležité si uvědomit, že rozdíl v síle mezi duchy vyšší úrovně a duchy nižší úrovně je obrovský.

Statistické údaje o příčinách útoků duchů
Následující tabulka uvádí relativní pravděpodobnost příčin, které stojí za napadením zlými duchy.

 Příčina napadení zlým duchem  %
 Vyrovnání starých účtů  30
 Naplnění svých přání  30
 Ducha něco naštvalo  10
 Zastavit duchovní rozvoj jedince, aby nemohl působit na společnost  5
 Návštěva místa kde duch původně strašil  4
 Neznámé nebo jiné důvody  21
 celek je zde 100%

 

Další klíčový údaj, který je třeba vzít na vědomí je, že 90% případů, kdy duch ovlivní nebo posedne nějakou osobu, je proto, že to bylo nařízeno jiným duchem vyšší úrovně. Pouze v 10% případů útočí na osobu samo od sebe bez příkazů.

Kdo se nejčastěji stává obětí útoku
Duchové často a snadno napadají následující typy lidí.

Lidé s fyzickou nemocí: Jakákoli nemoc nebo choroba, která člověka postihne, v podstatě znamená, že dochází ke zvýšení temné složky se současným snížením vysokovibrační složky. Pokud je nemoc závažná a dlouhodobá, převaha destruktivní energie v člověku roste.

Vyšší převaha Sattvy (vysokovibrační energetická složka) zajišťuje ochranu před duchy, zatímco při nízké Sattvě je pro duchy snazší na člověka působit nebo se do něj dostat. Protože duchové rezonují na nízkých vibracích a vibracích pudů a vášní, zaměřují se na zranění nebo nemocnou oblast jako na místo vstupu do člověka.

Lidé se slabou myslí: Tyto osoby jsou pro duchy snadnou kořistí. Osobnostní vady, jako je hněvivost, chamtivost, přílišná emocionalita atd. jsou jako otevřené rány. Jedná se o destruktivní energie. Mysl nevyrovnaných jedinců ovládají zvířecí pudy a nízké touhy. Osobnostní vady proto působí jako snadné vstupní portály pro zlé duchy. Ti pak využívají právě osobnostní vady zasažených lidí k jejich ovládání. Rovněž zvyšují amplitudu těchto vad, například činí již tak přecitlivělého člověka nadměrně emocionálním. Nebo popohánějí pijana k tomu, aby pil ještě víc. To dále oslabuje mysl člověka a umožňuje démonické posedlosti trvale pokračovat.

Duchové, kteří se nacházejí níže v hierarchii, mají odhadem pod 50% duchovní úrovně, převažuje u nich pudová složka smísená s temnou složkou. Duchové, kteří jsou v hierarchii výše, tj. nad 50% duchovní úrovně, jsou tvořeni temnou složkou s příměsí pudové.

Princip spočívá v tom, že z osoby, která je cílem útoku, a útočícího ducha, zvítězí ten, kdo je duchovně silnější. Pokud má duch větší duchovní sílu než osoba, na kterou má být útok veden, může na ni působit, nebo ji posednout podle libosti. Pokud má osoba vyšší duchovní úroveň, je její obrana proti útokům duchů silnější a duch na ni nemůže jít přímo.
To však neznamená, že je tato osoba zcela imunní. Duch může připravit vhodnější podmínky například tím, že osobu oslabí, zraní, zničí jí život, poštve na ni nějakého šílence, nebo ji zmanipuluje, aby se mu otevřela. Když se mu podaří zahnat oběť do kouta, až bude slabá, až se jí rozpadne život na prach, až nebude mít nikoho a až bude prosit o život, pak po ní skočí, nebo se do ní dostane lstí a podvodem.
Proto by žádný člověk, ať žije ten nejčistější život, neměl propadnout iluzi vlastní dokonalosti a spoléhat na přísloví „to se mi nemůže stát“. Právě neopatrnost, nebo neochota připustit si riziko, chybu či nepříjemné podezření, může vést k fatálním následkům.

pokračování:
5+1. Posedlost: Možnosti alternativních řešení

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-06-20 09:45:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Články od Alue jako balzám na duši, vhání do mě moře příjemných energií. Co se týká posednutí, to je dost zásadní problém dnešní společnosti. Protože i zlý duchové cítí, že jim tady šichta končí, tak se ještě na závěr snaží napáchat co nejvíc škody. Můj odhad je, že nějakým způsobem je tím dnes ohroženo přes 90% lidí. Náznak přicházejících technologií v podobě systému EES ve mně zase zvýšil naděje blížícího se spuštění MedBeds a odhalení dalších skvělých technologií pro lidstvo. Například i ty produkty stínící elektromagnetické záření. Prostě věci se začínají měnit k lepšímu, ale přechod ze starých destruktivních energií k novým konstruktivním dá ještě zabrat. Pomoc ze strany vyspělých civilizací je hlavně ve formě podpory v podobě posílání silných pozitivních energií na naší planetu. Fyzickou část musí ale lidi zvládnout sami. Jsme přeci planeta svobodné vůle, takže nikdo nesmí zasáhnout přímo a převzít kontrolu a rozhodování za nás bez nás. Aspoň u těch pozitivních, u těch druhých si nejsem tak jistý.

Ikona diskutujiciho Anonim 2022-06-20 11:20:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé, podle tohoto jsem pochopil, že se může přivtělil i duch který se snaží uspokojit třeba i své vášně, pokud má vhodného hostitele (se stejnou touhou) aby ale bylo tak u ducha a mohl se takto projevit, musí nabrat energii, kterou čerpá z hostitele, nebo z krz spojení hostitele z objektu touhy hostitele, čili čerpá energii pro své obohacení i uspokojení na úkor, jiných lidí. Mohla by to být duše co uvízla v astrálu? A hlavně šlo by danou duši či ducha moct poslat na pro něj vhodnější místo (dimenzi) které by bylo pro něj vhodnější, a mohl se tam vyvíjet bez přikrmování na ostatních, prostě existuje způsob, jak takovému duchu tímto pomoct? V případě že tu uvízla?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-20 11:32:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Entity, které toto dělají, které používají posedlé lidi jako nástroj pro páchání zla v podobě násilí a ubližování druhým, jsou skřeti z nízkých úrovní pekla. Jsou to sluhové temné strany. Nejsou to duše, neinkarnují se a není jak jim pomoci. Vypadají jako postavy z hororů. Skřeti z pána prstneů, černí draci s červenýma očima, nebo takové podivné černé zrůdy s velikýma vypoulenýma očima a vyceněnými zuby, má to zvířecí podobu na styl chupacabry, povrch těla vypadá jako spálený. Jsou samozřejmě i jiné formy, jenom popisuju namátkou co jsem viděla.

Lidské duše které uvízly v astrálu jsou trochu jiný případ, ty tam většinou drží to že nechtěly odejít nebo mají nedořešené problémy. Například pokud jsi někoho podvedl, okradl, peníze jsi mu nevrátil a pak umřeš, nemůžeš přejít dál, máš tady totiž energetický dluh. To samé pokud jsi obecně někomu ublížil a škodu jsi nenapravil, uvízneš v astrálu.
I takoví se mohou na někoho energeticky napojit, ale spíš chtějí jen energii nebo hledají pomoc.

Ikona diskutujiciho petr 2022-06-20 12:10:07
Ikona diskutujiciho
sipka

To je trochu jiná varianta než tvrdí učení o karmě. Podle karmy se narodíš ale dluh splatíš v dalším životě. Podle tohoto popisu prostě uvízneš v astrálu protože tě nevyřešený problém drží v temnotě. Takže vlastně všichni lidi co mi ublížili co mě okradli a poškodili trvale můj život budou parádně potrestaní až umřou tím že skončí v pekle. Jakoby to dává logiku protože když někdo ubližuje tak je temný a pokud je temný tak rezonuje na zlu a pak by nemohl přejít do světla když na to nemá vibraci. Dává mi víc smysl to že zůstane na té úrovni kde rezonuje že mu to prostě nesepne dohromady.

Ikona diskutujiciho Irca 2022-06-21 17:38:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Jaký má smysl zůstávat v astralu po smrti a nemoct dal, když tu máš nedoresene problémy a dluhy když (asi) to jako duch nevyřešís? ( nebo se pletu?)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-21 21:25:33
Ikona diskutujiciho
sipka

O tom je zřejmě ta hra, boj mezi dobrem a zlem. Hraje se přece o duše.

Ikona diskutujiciho Irča 2022-06-22 13:33:03
Ikona diskutujiciho
sipka

tak to je psycho….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-22 14:28:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Stačí se chovat slušně. Pro mnoho spoluobčanů je to však velký problém. 😀

Ikona diskutujiciho Irča 2022-06-22 14:57:15
Ikona diskutujiciho
sipka

já vím, pracuju na tom. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-22 20:15:18
Ikona diskutujiciho
sipka

to bylo myšleno jakože všeobecně

Ikona diskutujiciho Irca 2022-06-22 20:24:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja vim, ze všeobecně jen jsem to chtěla napsat.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-06-20 12:05:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže někdy si za to vlastně člověk může sám ale jindy ne. Jindy může jít o atentát na významnou osobu. Proto vlastně nikdo nemá imunitu akorát se mění důvod proč je někdo pod palbou.

Ikona diskutujiciho Theofil 2022-06-20 12:51:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mno me se nekolikrat stalo, ze se mi doslova naboural skrze slabou auru dovnitr…citil sem naraz a na vterinu sem omldlel. Ihned pote se snazil zastrit mysl. Nastesti sem se uz naucil odvadet tyhle zaskodniky, takze do 10 vterin letel z aury pryc. Proto pracujte na svetle moci lasky v sobe a mejte silnou auru a nic vas uz nerozhodi. Laska je jedina ochrana. Preju hezky den

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-06-20 13:07:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahá tak proto když sem rozflákal ty egypské sošky co si dotáhli příbuzní a to sem si potom prošel doslova peklem a ono to stejně bylo nevyhnutelný ikdybych je někomu dal stejně by to odemě vnímaly jako úrážku a pustili se do mě taky jestli nějaké bůžky máte doma prostě to vyhodte nejlepší je to dát do krabice a odvezt to někam hodně daleko a tam to postavit na kraj silnice

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-20 13:09:22
Ikona diskutujiciho
sipka

… a neříkala jsem ti tehdá ať to neděláš? To už bylo asi pozdě co?

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-06-20 23:49:22
Ikona diskutujiciho
sipka

tehdy už bylo pozdě já sem nevěděl jaký to bude mít následky ale věděl jsem že jsou to temná božstva a že se toho musím zbavit a napadl mě hned první nápad je zničit a vyhodit do popelnice během ničení sem si mumlal v egyptě jste byli uctívaní a já vás ted doslova pošlu na smetiště dějin

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-21 09:21:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm, tak to jsi silně pokakal. A už je to dobrý, nebo se ještě pořád mstí?

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-06-21 10:47:01
Ikona diskutujiciho
sipka

občas ano a máš pravdu s těmihle věcmi si je lepší opravdu nezahrávat dat od toho ruce pryč až zase něco podobného ke mě přijde tak to naložit do auta a odvézt to někam hodně daleko postavit do na kraj silnice a odjet toto je nejmírnější řešení jak se toho zbavit a nemělo by je to tolik nahněvat nebo máš vlastní teorii jak se toho zbavit myslím že hodně lidí má podobné cetky doma a kvůli hněvu danných bytostí se to bojí vyhodit

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-21 10:58:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Nekupovat si to. 😀 Nepřijímat ani jako dárek. Žádná vyobrazení žádných bohů si vůbec do domu netahat.

Pokud už to doma je, dát někam na poličku kde se tomu nic nestane a pravidelně utírat prach aby se nenaštval. Vyhodit u silnice je to samé jako to rozbít. Opět bys tím znesvětil entitu kterou to vyobrazuje. Tito démoni jsou egoističtí a hrdí. Představ si že jsi zlý duch, někdo tě vymodeluje jak vypadáš a pak tvou sošku rozmlátí nebo pohodí u silnice kde na ni půjdou povětrnostní vlivy, protože tě nechce mít doma… naštval by ses.

Proč myslíš, že temná strana síly tak strašně propaguje černou magii a čarodějnictví. Protože každá druhá moderní žena co se zabývá okultismem chce být čarodějka a součástí tohoto náboženství je uctívání božstev. Ale pozor, čarodějka si může vybrat, jakého boha bude uctívat, takže nažrat dostanou všichni tito démoni. Stačí působit sympaticky. Některé čarodějnice i říkají, že se jim jejich bůh určil sám, třeba se jim zjevil a představil. Je to nejnižší stupeň satanismu a těmto starým duchům dává sílu. Egyptský pantheon je také v kurzu a je uctíván doteď.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-06-21 12:09:44
Ikona diskutujiciho
sipka

no to je síla už tomu rozumím všelijaký kde kdo se k tomu modlí a démoni jsou přežráni energíí kterou jim ani většinou nevrátí vždyt tyto lidé tu energii jim dávají jim škodit nebudou a ja rozmlátím nějaké sošky a hned sem terčem jejich pomsty tohle je ukázka fungovaní metrixu kdo se do něj nechytí toho se snaží metrix zbavit

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-21 12:26:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně tak. Uctívání božstev v čarodějnictví je posiluje. Je to určitý druh symbiozy, parazitismu. Když s nimi máš smlouvu, uctíváš je a sloužíš jim, přivádíš jim nové duše a energii, tak tě nebudou ničit, protože jsi jejich poslušný služebníček. Užitečný debil co dělá špinavou práci a krmí je, takového přesně potřebují.

Jakmile pro ně neděláš a jejich podobu pohaníš, znesvětíš, přivoláš jejich hněv. Všelijaké obřady a obětiny z minulosti jsou důkazem toho, že to naši předkové moc dobře věděli a snažili se je nenaštvat, být s nimi zadobře.

Takže nejlepší je vůbec si s nimi nezačínat a nepředpokládat, že máš větší sílu než oni – protože nemáš.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-06-23 00:36:58
Ikona diskutujiciho
sipka

aluško tyto bytosti jsou nebezpeční otázka zní jak se těchto bytostí zbavit možná je tu jedna cesta a není snadná škodit jim přesvědčovat lidi aby je neuctívali vysvětlit lidem že se jedná o temné egregory aby je zavrhly zničili všechny modly které jsou s těmito agregory spojené ano jsou silnější mají velkou moc ale když se jim postavíme takto na odpor tak padnou

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-23 09:10:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Možnosti řešení jsou vyjmenovány v následném posledním díle. Ale samozřejmě že metod je ještě víc.

https://aluska.org/51-posedlost-moznosti-alternativnich-reseni/

Ikona diskutujiciho Lenka 2022-06-20 14:32:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jejda, tak oni existují černí draci s červenýma očima? 😱 Kdysi (hodně let zpátky) ve škole se mi udělalo šoufl a omdlela jsem. Než mě vzkřísili, tak se mi o takové obludě zdálo. Já si tenkrát řekla, že to byla asi dobrá šlupka do hlavy.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-20 20:27:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Existuje spousta zvláštních bytostí, které jsou v nehmotné rovině a lidé je nějak nadvědomě (nebo možná přes senzibily) obsazují do fantasy nebo hororů – podle toho o jaké jde. Ale nemyslím si že by byla pevně daná forma. Spíš ty obludné výjevy jsou podle toho na čem rezonují.

Ikona diskutujiciho adria 2022-06-20 14:38:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

– „Pokud mezi duchem a osobou existuje nějaký nevyrovnaný účet, který si chce vyřídit. Třeba pokud duch utrpěl od dané osoby nějakou újmu, bude se snažit pomstít“:

tenhle korejský film je o pomstichtivém duchovi a průvodcích, místy je to zvlastní, ale doporučuju … … je to takove zajímavé … trocha „vymyslené“ mytologie, o posmrtném zivote a tak https://www.csfd.cz/film/42967-singwa-hamkke/prehled/

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-06-21 11:00:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Posedlé artefakty ať sošky, panenky nebo jiné by vůbec neměli zůstávat v blízkosti lidí. Dokážou napáchat pěkné škody a v těsné blízkosti i přejít na člověka. Rozbití nebo jakákoliv likvidace není taky sranda, protože se můžou ještě víc rozzuřit. Buď to chce je přemístit na nějaké odlehlé místo, nebo profesionálně ten předmět zbavit posednutí. Jinak ty astrální nízké entity taky dokážou šikovně měnit podobu, buď aby oběť zastrašily, nebo naopak se snaží získat si její sympatie. Jsou to pěkný potvory a opatrnost a ochrana je určitě na místě.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-21 12:23:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Problém je, že když vyrobíš podobu boha, pak nejde o posednutí, ale ten ůbh je s předmětem automaticky spojený. A to nejde deaktivovat. Proto je lepší na to dávat pozor a udržovat v čistotě, neničit.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-06-22 10:43:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To mě fascinuje, jak může někdo vyrobit podobu Boha, když je to tak silná čistá krystalická energie vibrující na těch nejvyšších možných frekvencích, že by většinu z nás spálila během setiny sekundy. Pokud někdo opravdu viděl podobu Boha, tak to musel být jedině on sám, ale lidské fantazii se meze nekladou.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-22 11:39:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Bůh jsi ty, všechno ostatní jsou egregory co z tebe jenom sají energii.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-06-23 08:37:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vím, jak to myslíš. Spíš bych použil výraz miniaturní střípek Boha, taková malá jiskřička obalená skafandrem v podobě hmotného, astrálního, spirituálního atd. těla. U někoho by si to mohlo škaredě pohrát s egem, kdyby se považoval za Boha. Ale máš pravdu, pokud místo ega používáme srdce, jsme odrazem Boha.

Ikona diskutujiciho Amia 2022-06-28 10:19:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jednou se mi stalo, že jsem že zdi sundá šla menší zrcadlo a úplně jsem cítila, jak mi ho někdo Neviditelný vyrazil z ruky. Říkala jsem mu, že jestli způsobil smůlu rozbitým zrcadlem mě, tak ji má půlku i on… To bylo ze začátku bydlení v novém domě. To my litaly i trsy banánů a knihy. Dala jsem mu dohodu, že tu máme ještě jednu budovu, že tam může být a mít klid. Od té doby je klid. Ale že mě občas někdo napadne se mi stává. Posledně mě na jedné výstavě pronásledoval cernokneznik…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-28 10:21:42
Ikona diskutujiciho
sipka

To je teda síla. Létající banány jsem ještě neviděla.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek