5 Skupin duší, do kterých můžete patřit

13.11.2021 v Poselství 3

Vaše duše je energie. Stejná energie tvoří všechny a všechno ve Vesmíru. Když si sami sebe uvědomíme jako čistě energetickou podstatu, jsme vlastně všichni propojeni a všichni jsme jedním. Všichni jsme zde, protože zde máme své poslání a úkol. Země je naše hřiště, kam se přicházíme učit a zažívat život v hmotné formě. Na Zemi se můžeme oddávat fyzickým i materiálním požitkům a učit se, co to znamená cítit lásku, nenávist a všechno mezi tím.Na úrovni duše jsme tu všichni proto, abychom šli touto cestou, a i když je cesta každého z nás trochu jiná, všichni sem přicházíme v rámci určité skupiny duší, které jsou s námi v energetickém souladu. Tyto skupiny duší jsou s námi spojeny ve vyšších sférách a také během našeho pobytu na Zemi.
Lidé z popsaných Skupin duší jsou ti, s nimiž máme dohodu a kteří mají být součástí naší cesty za poznáním.  Všichni patříme do určitých skupin duší a všechny tyto skupiny slouží v našem životě k různým účelům.

Skupina duší č. 1: Zdroj
Je důležité pochopit, že všichni jsme Zdrojová energie. Díky tomu jsme všichni propojeni. Ačkoli jsme propojeni se vším ve vesmíru, naše duše si vybraly Zemi jako ideální místo pro své zhmotnění. A tak jsme všichni společně zodpovědní za život na planetě Zemi. Každý čin a každá myšlenka vytváří ve vesmíru vlnění, které ovlivňuje nás všechny. Když ubližujeme sobě nebo druhým, tato energie se šíří dál a utváří svět, ve kterém žijeme. Stejně tak když děláme něco láskyplného pro sebe nebo pro druhé, tato energie také utváří svět, ve kterém žijeme.

Skupina duší č. 2: Společenství duší
Společenství je skupina duší, které sdílejí podobné životní lekce a témata. Každý člen vašeho Společenství duší, přišel na Zemi se záměrem naučit se, jak růst v určité oblasti a jak přinášet nové tvůrčí nápady nebo inspiraci do určité oblasti. Členy vašeho Společenství duší jsou často příbuzní, přátelé, spolupracovníci, zaměstnanci a lidé, kteří vás inspirují, nebo mají stejné životní poslání, jako vy.
Mohou sem patřit také významná setkání, jako je cizí člověk, který vám pomůže, když máte špatný den, nebo dokonce konkrétní učitel ve škole, který na vás v dětství zanechal trvalý dojem. Společenství duší jsou v podstatě lidé, kteří se významným způsobem dotýkají vašeho života, ale možná nejsou jeho trvalou součástí. Mohou to být také lidé, kteří s vámi sdílejí stejnou filozofii. Společenství vaší duše mohou tvořit stovky, dokonce tisíce lidí v závislosti na cestě, kterou jste si vybrali.

Skupina duší č. 3: Rodina duše
Jedná se o nejbližší členy rodiny, s nimiž jste se rozhodli inkarnovat v tomto životě, nicméně do této skupiny mohou patřit i lidé, kteří na sebe vzali úlohu být pro vás jako rodina. Členy vaší Duševní rodiny často pojí blízké pouto a jsou zde také proto, aby se učili podobné lekce a témata jako vy.
Zde je důležité poznamenat, že bez ohledu na vztah s vaší nejbližší rodinou, se vaše duše rozhodla inkarnovat se s nimi kvůli určité lekci, nebo zkušenosti. Než vaše duše sestoupila na Zemi, uzavřela s každým členem vaší nejbližší rodiny dohodu o genetickém propojení a o tom, že prožijete podobné životní okolnosti. Ve vyšších sférách se všechny vaše duše spojily a pochopily, že příchodem do určitého genofondu budete muset všichni společně zkoumat určitá témata, vzorce a energie.

Skupina duší č. 4: Spřízněné duše
Ze všech skupin duší je tato skupina často nejvýznamnější, a když se setkáme s lidmi z této skupiny, často dojde k duchovnímu probuzení, nebo pocítíme hlubší duchovní spojení. Skupinu spřízněných duší tvoří přibližně 3-9 lidí a tyto duše hrají ve vašem životě velmi významnou roli. Do vaší skupiny spřízněných duší mohou patřit rodinní příslušníci, přátelé a samozřejmě milenci. Všechny tyto spřízněné duše zanechají ve vašem životě trvalý dojem a často mají podíl na změně vašeho života. Spřízněné duše se dotýkají vašeho života na nejhlubších úrovních. Jsou to lidé, se kterými máte nejsilnější vazby, mohou to být také lidé, kteří vás nejvíce vyzývají a tlačí kupředu. Když se se spřízněnou duší setkáte poprvé, často se mezi vámi vytvoří důvěrné pouto a možná se cítíte být propojeni ve více životech, než jen v tomto.
Každý má skupinu Spřízněných duší, se kterými přichází na Zemi, ale ne všem spřízněným duším je souzeno se setkat, nebo být spolu. Každá cesta spřízněné duše je jiná, ale pokud je člen vaší skupiny spřízněných duší přítomen ve vašem životě, určitě to poznáte. Ve vyšších sférách je vaše Skupina spřízněných duší také tou, se kterou trénujete a studujete. Ve skutečnosti všichni spolupracujete, abyste si navzájem pomáhali při učení lekcí a prožívání růstu. Až se přesunete z lidské podoby, vaše duše se spojí se Skupinou spřízněných duší ve vyšších sférách a všichni budete spolupracovat a pomáhat si navzájem pochopit životy, které vedete na Zemi. Ve vyšších sférách je vaše Skupina spřízněných duší jako vaše podpůrná skupina. Všechny vás pojí zvláštní pouto, protože jste si navzájem největšími podporovateli.

Skupina duší č. 5: Dvojče, neboli Dvojplamen
Když naše duše přichází na Zemi, nevstupuje do našeho těla veškerá energie. Zbytek naší energie může zůstat ve vyšších sférách, nebo může být přenesen do jiného těla. Když máte dvě těla se stejnou energií duše, označuje se to jako Dvojplamen. I když každému zůstává energie duše ve vyšších sférách, se kterými je spojen, mít na Zemi dvojplamen může být docela vzácné.
Inkarnace do dvou různých těl je pro duši často velmi náročná, proto se s ní setkáváme jen u duší, které chtějí přijít na Zemi kvůli rychlému učení. Je možné mít více než jeden dvojplamen, avšak lidstvo možná ještě nedosáhlo této úrovně vědomí. Dvojplameny se během svého pobytu na Zemi často najdou, ale účel jejich spojení není jen romantický, jak se běžně věří. Když se dvojplameny spojí, je to často kvůli vyššímu cíli a proto, aby předaly Zemi znalosti a moudrost. Spojení dvojplamenů může být nesmírně intenzivní, ale pod vší tou intenzitou se může skrývat také pocit, že se oba spojujete pro vyšší věc.

překlad © www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Sin Le Noble 2021-11-13 20:44:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K tomu se hodí animák co jsem zrovna náhodou viděl na Sk Tonline, krásný článek, díky.
Raya a drak / Raya and the Last Dragon (2021)(CZ)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-11-14 07:37:13
Ikona diskutujiciho
sipka

To je moc hezká pohádka, tu jsem viděla asi 3x po sobě 😀 a dala bych zas.

Ikona diskutujiciho Simona 2021-11-16 23:43:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný článek

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek