Archonti 1.díl: Proč starověké kultury uctívaly hadí bytosti

2.12.2020 v Symbolika 38

Na první pohled to vypadá, že se nic neděje a svět se vyvíjí přirozeným způsobem, který si určují sami lidé. Většina lidí si myslí, že to, co dělá většina, je správně. Lidé drží pohromadě jako stádo a neuvědomují si, že toto stádo může být ovládáno vyšší silou. Tyto věci si můžete přečíst i na ledajakých konspiračních webech. Já jdu rovnou k pointě, do hloubky králičí nory. Nejprve bych se chtěl vyjádřit k nejkontroverznější otázce: k Reptiliánům, pak k Iluminátům, okultismu a realitě.,,Reptiliáni? To je totální nesmysl!“ Toto si řekne běžný člověk, který si nedal žádnou námahu se těmito věcmi ani zabývat. Znám naivní lidi, kteří si myslí, že Reptiliány vymyslel nějaký Aštar Šeran.
Aštar Šeran je manipulativní New Age iluminátská spasitelská sektářská propaganda, kterou je zbytečné či dokonce nebezpečné brát v úvahu.

Když se člověk však začne více zabývat naší historií, zjistí, že všechny kultury byly posedlé uctíváním hadů, respektive hadích bytostí. Historické prameny, šamanské legendy, různé artefakty, svědectví lidí či starověké obrázky na stěnách historických staveb potvrzují, že plazí božstvo hrálo a i hraje ve světě výjimečnou roli. Oficiální historie se ale těmto faktům spíše vyhýbá, protože nedostala roli se tím zabývat. Je totiž kontrolovaná elitou.

Starověká Sumerská socha plazí bytosti z Ubaidu (min. 5000 let stará).

Samotné slovo „Reptiliáni“ mi je trochu k smíchu, zní mi dětsky a komicky. Já mám raději gnostické slovo „Archont“, a tento pojem budu často používat, protože je to pěkné estetické slovo.
Reptiliáni jsou projevem archontů. V náboženstvích, legendách a kulturách jsou zmíněné tyto bytosti pod různými jmény: archonti, démoni, Anunnaki, Chitauri, padlí andělé, bohové, Elohim, džinové, dravci či mimozemšťané.

Henochova kniha říká, že kdysi dávno přišli na Zemi padlí andělé, kteří se začali rozmnožovat s lidskými ženami a ty jim rodily nečisté zlomyslné syny. Totéž se píše i v Bibli.
V gnostických textech se píše, že archonti přepadli člověka, který je chytřejší než oni, a snažili se ho změnit ke svému obrazu, takže mu zmanipulovali vnímání reality a uvěznili ho do tzv. „Hmoty“, přesněji do fyzické reality.
Nastal pád člověka z jeho dokonalosti do stavu zotročené bytosti.

Archontům velí tzv. Demiurg (=satan), kterého gnostické texty popisují jako hada, který je odpojen od nekonečné jednoty – jinak řečeno, je omezen ve svém „egu“. Pochází z vyšší dimenze, jako je ta naše. Prohlásil se za boha, který musí být uctíván.
Podobné věci se zmiňují i v sumerských tabulkách o rase Anunnaki.

Castanedův mexický šaman don Juan Matus říká, že se nás zmocnil predátor z hlubin vesmíru, který si nás chová jako stádo dobytka a pro kterého jsme jen potravou, které se může kdykoliv zmocnit.
Cathy O’Brien, která byla kdysi obětí vládního programu ovládání mysli tvrdí, že se před ní nejmocnější muži světa chválili, že jsou mimozemšťané, bohové a démoni.
Existují svědci a jasnovidci, kteří tvrdí, že viděli „lidi“ přeměňovat se na plazí bytosti.

Pod vlivem psychedelických drog jako hříbky, ayahuasca, peyotl a meskalin se naše vědomí dostává do jiných dimenzí. Jsou lidé, kteří jsou schopni vidět v těchto pozměněných stavech v některých, zejména vysoce postavených členech elity, plazí entity.

V okultních a magických dílech se píše, že démoni a andělé pocházejí z tzv. astrální dimenze, což je podle mnohých esoterických směrů tzv. čtvrtá dimenze. Magické rituály jsou zaměřeny na otevírání portálů do této dimenze – je to vytváření určité frekvenční úrovně, která umožní kontakt s jinými realitami. V mnoha okultních dílech je návod, jak se rituály dělají.
Satanismus není nic jiného, než komunikace s těmito plazími bytostmi.

Satan v příběhu o Adamovi a Evě byl had.
Plazí bytosti jsou tedy astrální bytosti, které mají většinou tvar hada / plaza. Okultista Aleister Crowley ve svém díle zmiňuje, že Demiurg (=satan), zvaný Jehova, vytváří hmotné prostředí, ve kterém žijeme. Kabala úzce souvisí s tajemstvím kolem těchto bytostí.
Tyto bytosti kdysi zplodily na Zemi své syny, které dnes všeobecně nazýváme Ilumináti a kteří řídí tajné společnosti po celém světě. Během historie ale měli různé názvy. Jsou to incestní satanistické pokrevní linie, které si kvůli vlastní moci ve světě uchovávají své vzorce DNA.
Nemají empatii, proto nemají žádné výčitky, ani zábrany. Slouží těmto bytostem, aby naplnili globální agendu, zaměřenou na zotročení lidské rasy.

Archonti kdysi na Zemi působili otevřeně, ale stáhli se do pozadí a posledních pár tisíc let manipulují lidstvem prostřednictvím pokrevních linií a tajných organizací, které mají k dispozici tajné znalosti a ty jsou lidem odepřeny. Konečným cílem je vytvořit fašistický globální stát v čele s jednou vládou, jednou světovou bankou, centrálním počítačem ovládajícím mikročipy v lidech, jednou světovou měnou, jedním světovým náboženstvím.

Systém je jejich produkt a pod jejich kontrolou, krok za krokem, se světa definitivně zmocňují tak, aby si lidé ničeho nevšimli. Velké globální korporace jsou jejich nástroje.
Pokud by se jim podařilo agendu dokončit, budeme pro ně neomezenou energetickou potravou, neosvoboditelnými otroky sloužícími v jejich prospěch. Zmocnili se našeho vnímání skutečnosti tak, že jsme nevědomě pod jejich kontrolou.

Archonti působí otevřeně v ukrajinské sektě AllatRa, kde se podvodně vydávají za naše ochránce.

Proč je toto všechno možné a reálné?
Naše realita je specifická frekvence vědomí. Je to iluze, která se zdá být reálná. Je to vibrující programový systém. Naše mysl je program složený z podprogramů. Hmota neexistuje, je to jen produkt naší mysli.
Naše DNA je nositelem kolektivního vědomí nebo kolektivního programu.
Proto „nadpřirozené“ věci nejsou nadpřirozené, ale fungují na určitém principu spojeném s vibracemi a vědomím.

Reptiliánský shape-shifting (změna podoby z lidské na plazí a naopak) souvisí se změnou vibrací.
Realita podle filmu Matrix je výstižná – je to program, digitální projekce.

Podle kabaly je vesmír tvořen určitými hebrejskými písmeny a čísly. Písmena a čísla jsou slova, čili vibrace. „Na počátku bylo slovo“, píše se v náboženských textech. Z těchto hebrejských písmen jsou vytvořeny i jména archontických bytostí, které se vyslovují při magických rituálech.

Podle okultní vědy existují tři světy – svět duchovní, svět astrální a svět fyzický. Lidstvo žije vědomě ve světě fyzickém, archonti ve světě astrálním. Duchovní svět je světem prastvoření, pratvarů stvořených i nestvořených věcí, oblast principů individuálna a náčrtů hmotného světa, je to svět neindividuálna.

Kabalistický strom reprezentující vztah 10 čísel a 22 hebrejských písmen „tvořících“ náš svět.

Co se týče fyzických důkazů, je snazší dokázat, že toto vše se opravdu děje, než dokázat, že je to výmysl.

Podstata archontického globálního spiknutí spočívá v uvěznění lidské mysli do malého omezeného Já, které nemá žádnou moc a které musí následovat slepý dav. Jsme manipulováni co se týče vnímání reality, aby mohla malá skupinka „lidí“ kontrolovat masy a říkat nám, co máme dělat a co si máme myslet. Tato konspirace postihuje všechny oblasti našeho života stále častěji a nejvíce je zaměřena na kontrolu našeho vnímání skutečnosti (lidé jsou bohužel prakticky slepí a hluší, nevidí a ani nevědí nic podstatného o světě ani o nich samých).

Zábavní průmysl je významnou součástí agendy pro kontrolu myšlení a vnímání lidí. Archonti jsou bytosti zmíněné v každé kultuře a historických pramenech na Zemi, jsou to entity z dolních světů, povětšinou s podobou plazů, které kdysi dávno napadly Zem, zmanipulovaly lidské vědomí a dodnes ovládají světové dění pomocí tajných společností a hybridních pokrevních linií. Jejich cílem je zcela si podmanit lidstvo (což už se jim vlastně podařilo dávno, pouze chtějí svou vládu zlegalizovat), které pro ně představuje zdroj životní energie.

Pokračování příště

Autor původního textu: Mário Oláh. Článek je založen na Svet nie je taký, aký sa zdá byť. Úpravy a překlad www.aluska.org 2020Komentáře

Ikona diskutujiciho kiko 2020-12-02 09:13:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„archonti přepadli člověka, který je chytřejší než oni, a snažili se ho změnit ke svému obrazu“ inými slovami, my sme len dokriplená verzia? OwO

Ikona diskutujiciho nagualista 2020-12-02 09:26:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za zmínku naguala Dona Juana Matuse a navazuji. Vesmír je ryze predátorský. Zhruba před 3000 tis. lety si nás živé bytosti ochočili predátoři z vesmíru- Létavci ( blátivé stíny ). Uzavřeli jsme s nimi smlouvu, kdy jste slezli ze stromů a vylezli z jeskyní – vzdali jsme se intuice a svobody výměnou za implantát rozumu. Ano, rozum není náš. Jsme pro ně jen chutné sousta bělavé energie ( vědomí) . Opětovně na nás vibrují a tak energeticky vysávají. Někdy mám nechají jen trošičku bělavé energie a tak onemocníme nebo umíráme. Útočí na temeno hlavy nebo na solar- plex. Tuto smlouvu může zrušit každý, kdo se rozhodne jít cestou bojovníka proti vlastním slabostem. Přestaňme jim chutnat. Vraťme jim implantát rozumu a vezměme si zpět svou životní sílu, než bude příliš pozdě .

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-02 09:45:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Ty tomuhle opravdu věříš? .. A kde jsi to načetl?

Ikona diskutujiciho Emily 2020-12-02 10:54:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmm, to mi připomnělo tu novodobou módní Kundalini, hadí sílu a její probuzení, bleh. Člověk hledá na YT 432hz hudbu a tam je takových fujek docela dost. Jinak mě docela fascinuje, jak hodně čerpám z vícero odlišných zdrojů a nakonec to vždycky zapadá přímo do sebe, pokud to není nějaký šurý kiks. Celé tohle téma je ale dost děsivé a nepříjemné (chápu ale, že člověk musí vědět, co se tady děje, i když už to vnitřně sám tuší.) Mám vždycky chuť odsud zdrhnout a odstěhovat se na Měsíc, nebo se zahrabat do Země 😀 Prostě takové to Kde to sakra žiju? 😀

Ikona diskutujiciho n_ergy 2020-12-14 10:23:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Si si ista ze tie nahravky na yt su 432Hz? Skus si ich stiahnut, a analyzovat z programe Audacity. Ten sa tiez da stiahnut zdarma. Su aj navody na yt ako na to aj to ako konvertovat pomocou tohoto programu akukolvel hudbu na 432Hz.
ps: ani binaural beats na yt nie su binaural. Staci si to overit jednoduchym testom. Ak pocuvas len jednym uchom, mala by si pocut nejaku frkvenciu, ak druhym uchom, inu frekvenciu, a obidvoma by si mala pak pocut vyslednu, ktora je spojenim v mozgu tych dvoch. Zial neni to tak, a su to krute klamstva z 99%.
Tolko k osvieteniu HZ, a binaural beats 🙂

Ikona diskutujiciho standa 2020-12-02 13:30:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Alušce za tyto velmi „výživné“ články, jimž je nutno věnovat pozornost. Vše bude ve svůj čas lidem odhaleno…

Ikona diskutujiciho sycho 2020-12-03 17:37:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj vespolek,
ta synchronicita je uzasna, dnes jsem docetl: https://uloz.to/file/AWIo3XPE6UuQ/chronologicko-ezotericka-analyza-vyvoje-soucasne-civilizace-sidorov-g-a-pdf
Kdo ma cas a chut – je to perfektni 🙂

Ikona diskutujiciho Marína 2020-12-04 11:13:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nagualista, mám na teba otázku a bola by som vďačná za odpoveď.
Aké metódy ty osobne používaš na zastavenie vnútorného monológu?
Je to jeden z mojich najväčších problémov.
Ps: si viac snívač al.stalker?

Ikona diskutujiciho nagualista 2020-12-04 18:03:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Vynikající a hlavně praktickou učebnicí , kterou mohu doporučit se jmenuje Brána k opravdovému zasvěcení od Františka Bardona. Zrovna první lekcí je výuka kontroly, kázně a ovládání myšlenek. Jedná se o umění tarotové karty mág z velkých arkán.

Ikona diskutujiciho nativemind 2020-12-04 21:12:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale houby, vesmír može byť predátorský len v nižších dualistických sférach – v rôznych astráloch a potom stopro medzi démonmi – command and conqer. Vedomia dostaly slobodnú vôľu, a nie všetky zvládly následky svojho “ega” a tendencie chaosu či negativyty. Vo vyšších dimenziách nad hranicou duality nijaké zlo existovať nemôže, a okrem toho je nespočet svetelných bytostí nasledujúcich zámer stvorenia posobiasich aj v dualite – nazývané pravé anjelské bytosti, radcovia, sprievodcovia a učitelia a dokonca až v našej hmote – sú nimi mnohý ľudia i zvieratá. Otázka je z kadiaľ sa dívaš na svet, na akých energiách a rozsahoch existuješ, a teda v akom svete chceš žiť??? Vývoj prebieha aj keď ano, rôznej hávedi i nerozhodnutých problémových energií je mnoho. Naštastie myslím existuje možnosť smrti a znovuzrodenia v Zdroji, len to môže mať dve podoby, podľa toho, či je bytosť svetlá alebo aktuálne negatívna, javiaci sa ako Božské Slnko, Divine Sun / Čierne Slnko, Black Sun – za obojím je Zdroj, Parabrahman, Tao či Nirvana. Či je to vždy totožné neviem z vlastnej skúseností povedať, skôr si myslím že nie úplne, keďže vrámci tohto života som tam bol len raz, a to práve v tom čiernom po jednom takom “incidente” zakončujúcom predošlé sebadeštrukčné vedenie života. Bolo to už dávnejšie. mimochodom, pripadalo mi najpv hrozne moc hinduisticky, no ale potom, ste zrazu “doma”. Tak asi odpočívajú niektoré duše v tom R.I.P. teda ak sa neliečia vo svetle. Inak majte sa štastne.

Ikona diskutujiciho kiana 2020-12-06 20:33:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Měla jsem/mám zmatek v tom, jaký je rozdíl mezi Archontem, Reptiliánem, Anunnaki, Elohim.. A ono to snad bude to samé? o.O

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-06 22:02:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to pořád jedna a ta samá verbež… pak to přestane být matoucí. I božstva přestávají být matoucí, pokaždé se vrátíš zpátky k verbeži, jakmile se v tom začneš trochu šťárat.

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2020-12-14 11:19:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemohou být jedno a to samé. Dle bible nás stvořili k obrazu svému. A oni také tak vypadají jako my. Navenek je velký rozdîl ve velikosti. My jim saháme po kolena. A ti bohové jsou Nibiřani, annunakové. Potomci bohů a lidí žili ještě v 19.stol. Žili po celém světě, zůstala po nich krásná architektura, obří. Dveře až sedmimetrové, kliky ve dvou metrech. Obrovské meče, pušky. Tzv. Antická kultura, stavby byly jejich, ne Římanů, Řeků. A byli asi těmi archonty zlikvidování postupně asi dvěma povolána v 17. A končí 18.stol. a k tomu jaderným bombardováním ještě r.1875 (San Francisko, Londýn, Paříž, předtím Moskva). A také to mohly být neutronové bomby, na území, sice zničeném, pak můžete žít už po hodině Stačí se jen dívat a studovat a budete vědět také jako já. A mohl bych tu psàt celý román.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-14 11:25:44
Ikona diskutujiciho
sipka

klidně piš román. o stopách po jakési válce, nebo pádu velkých ničivých těles na zem, o které se nezmiňují dějiny (přitom je Rusko poseté brázdami), tu byla série… Mám dojem, že to byla sedmidílná tartárie: https://aluska.org/?s=tartárie

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-14 11:26:29
Ikona diskutujiciho
sipka

A králi Miroslave… čeho jsi král? 🙂

Ikona diskutujiciho jan 2020-12-08 21:43:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co se to s těmi lidmi po vstupu do AllatRa stane? Chovají se a chodí pak oblečení všichni skoro totožně a ženy mají zakrytou zadní část krku.. Kolikrát by mi opravdu přijde, jakoby dostali nějaký ČIP nebo symbionta. Žanna není Annunaki, jednou se tu lidem říká že ano, podruhé že ne, včetně vysvětlení její minulosti před vstupem do AllatRa. Tímto lidi matete.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-08 21:56:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Nic není zmatečné, akorát jste články možná nepochopil, nebo nerozumíte co znamená některé slovo. To se může stát. V odhalení minulosti Žanny je to vysvětleno velice polopatě, tím se dá začít. Nezapomeňte také hlídat zdroje, mnohé články o Allatře jsou překlady a tudíž jejich obsah nemusí přesně sedět s mými články a je potřeba si to zasadit do kontextu.

Ikona diskutujiciho Petr 2020-12-11 12:06:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Reaguji na zakrytí zátylku v hnutí Allatra. V knize Křižovatka, je uvedeno, že velmi pokročilému adeptu na duchovní stezce, který je takřka u cíle, se na zátylku objeví růžová skvrna jako výsledek určitých energetických změn v mozku. Zvláštní, že?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-11 13:46:42
Ikona diskutujiciho
sipka

:O spíš je to značka po vstupu parazita do těla

Ikona diskutujiciho rudo 2020-12-14 08:16:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

slovo je vibracia a podobne znejuce slova vyvolavaju podobnu vibraciu

ako si niektori jedinci vyberaju mena je zaujimave (ano pred narodenim dohoda s rodicmi o mene)

take satan = DEMIURG

DEMI MOORE

Ikona diskutujiciho Jirka 2020-12-14 08:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po tomto přečtení je logické se ptát kým jsem a co tady vlastně dělám.Ovšem logika s tím asi nemá nic dočinění.Jsem šíleně zmaten a snad najdu něco,od čeho se můžu odpíchnout,abych pochopil jak sebe,tak i svět ve kterém žiju.Pokud mi někdo podá pomocnou ruku,tak budu rád,ale vězte,že né všemu budu věřit a vše si dohledám.

Ikona diskutujiciho Jiří 2020-12-14 10:14:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je potřeba trochu zdravého rozumu.Před 14 000lety zde byla potopa světa.Po ní nastala doba ledová.Ptám se kolik lidí přežilo?Kdo postavil pyramidy po celé zeměkouli a mega stavby.Kde se zde vzaly barevné rasy(bílá,žlutá,černá).A tak bych mohl pokračovat do nekonečna.Vše se dá dohledat na webu.Pár odkazů:https://www.youtube.com/channel/UCUyoynrt9tQ9lwyYJhxmjAg www.youtube.com/channel/UCSPUgIGmikNmOAyXC-Vv17Q www.youtube.com/channel/UCYZLZ73KbSwYliH1KYzCLmA www.youtube.com/channel/UC4HLTk_HxiSGwyTw6lj3hNw

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2020-12-14 11:56:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Obří stavby postavili potomci Nibiřanů a lidí, tyto stavby stojí dodnes. Mají vstupní dveře až 7mimetrové, kliky ve 2m. A stavěli to po celé Zemi, stala se z nich celosvětová civilizace. Souběžně s nimi jsme žili my, lidé, které stvořili obyvatelé 12té planety naší soustavy,Nibiru. První byli vytvoření v Africe jako pracovní síla pro dolování zlata. Tyto doly jsou tam dodnes a věda říká, že neví, kdo je stavěl. Lidé měli být stvoření z opic a jejich genů před asi 300 tis.léty. Dnes věda říká totéž i o místu. A protože tam byli první, tak jsou černí, opice jsou černé. Ať vás ani nenapadne mi nadávat do rasistů !!! A stejné otroky chtěli i v Sumeru, kde měli základny. Tak je vylepšili geneticky,více se podobali bohům, tak měli světlejší pleť a rysy obličejové vzdálenější opicím, dnes arabi. Tím také mají vyšší IQ. A pak se narodil dle Bible Noe, který byl bílý a jeho otec Josef si myslel, že je synem boha. Až jeho děda Henoch je uklidnil, že je jeho, Josefova, milosrdná lež. A není náhodou, že prezident Sýrie Asad je bílý. Tak vznikla bílá rasa. A žlutá má jiného tvůrce, mají šikmé oči jako sošky jejich bohů. Oni upravili bělochy svými geny.
A pak, kolik žilo lidí ve starověku? My máme před očima dnešních 7,5 miliardy. A to určitě nebude pravda. Bude nás daleko méně. Kolik žilo těch obrů ? Možná jich bylo více než nás. A my jsme jim sloužili jako sluhové. A pak přišly ty potopy, bombardování, moźná i na bázi genetické, že my jsme to přeżili. V těch dobách bylo i jiné podnebí. Určitě jste si všimli, že hrady a zámky neměly topení, to se dodatečně po válce dodělávalo. A jak se mohlo změnit zásadně podnebí ze subtropů na mírné pásmo ? Změnou oběhu Slunce, obíhá dnes jižněji, nad Rakem v našem létě. A filmaři se také snažili, my dnes vnímáme středověk podle filmů. Ale i ta království bylo jen pár vesnic. A mohl bych psàt dál, další souvislosti, které dokazují, že se nám lhali a dàl lže. Máme roli otroků. Ale se zvolením Trumpa se vše má změnit, což by byla nádherná událost, že zrovna naše generace se toho osvobození dožila.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-14 12:35:34
Ikona diskutujiciho
sipka

A co si myslíš o teorii, že před 2000let (cca) byla atomová válka, která ukončila předchozí civilizaci a následnou radiací nastaly mutace, díky kterým vznikly opice z lidí? (Ti, kteří byli ukryti v podzemí, nemutovali.) – není spíš degenerace z dokonalého pravzoru pravděpodobnější?

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-12-14 14:43:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue ono záleží v akých podmienkach ľudstvo degeneruje. Pokiaľ by ľudia opustili moderný život a vrátili sa do džungle tak zdegenerujú na opice. Ale pokiaľ ľudstvo bude degenerovať v modernom prostredí (minimum fyzických aktivít) tak zdegeneruje do podoby akú majú mimozemšťania šediváci veľká hlava malé telo, teda opak opice kde je vyvinutejšie telo oproti hlave. Následkami radiácie by ľudia zdegenerovali najprv do podoby detí s veľkými hlavami ako z fotiek z černobylu asi by nič nebudovali a museli by sa presunúť niekam do tropickej džungle (v lese európskeho typu by opice nemohli vzniknúť) a tam teoreticky mohli zdegenerovať ľudia na opice.

Ikona diskutujiciho Chiron 2020-12-14 12:41:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V této souvislosti nabízím channelingy Pamely Kribbe. Tam je to pojato opravdu velmi zajímavě. V souvislosti s Lightworkers.

Ikona diskutujiciho polarexplorer 2020-12-14 13:32:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem aluska za vynikajúci článok a teším sa na pokračovanie.

Ikona diskutujiciho j.j. 2020-12-14 17:23:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sumerské tabulky a historie trochu jinak
https://celostnivzdelavani.cz/vyhledavani/nalezene-stranky?hledat=Sumersk%C3%A9+tabulky&oblast=1

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2020-12-14 17:30:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neznáš pohádku,kde se v království Miroslava může zpívat ? U mě se může zpívat v tomto našem temném království, kde vládne deepstate. Se mnou nebudete nosit roušky,symbol poroby. Mě nikdo a nikdy nezlomí. Natož naše fašistická vláda.
V minulém příspěvku jsem psal,že asi dvě potopy zničily obry. Ve stati o Tartárii je popis jen hrůz, které potkalo jejich území. Jenže ty hrůzy se konaly po celém světě. Zde musí nastoupit logika. Taková Paříž nebo Řím mají až 15 metrové nánosy.Po celém Rusku, i v oblasti tartárie, jsou domy, které jsou zality bahnem do výše 3 až 4 m. To samé je všude po světě. Praha má to samé. Ostrava, Frýdek Místek totéž. Tartaři měli území jen na dnešním Rusku, možná i víc k západu. Ale potopa a bomby byly i v Evropě a Severní Americe. Domy na území Tartárie jsou stejné jako např. v Petrohradě, v USA, Johannesburgu, na Filipínách, Číně, Austrálii. Co to bylo za civilizaci obrů ? Číňani mluvili o Tartarech jako o vysokých bílých lidech, kteří také postavili tzv. čínskou zeď.
Pak je tu další aspekt, názvy. EtRussia – etruskové, bílá russia, PRussia- Prusko, dokonce Německo – BoRussia (fotbalisté Borussia Dortmund).Z toho by vyplývalo, že Tartaři byli ti obři, kteří si podmanili celý svět, ne rusové. Ale museli mít mnoho společného, tartaři a rusové, dnes se říká slované, byli i tady. My jsme také potomci slovanů. I Němci !!! Všichni,kteří nemají světlou barvu očí jsou už míšenci s jižany.Ti zase byli míšenci s araby.Neexistuje jediný arab a černoch,který by měl modré oči.
Zde nejde o rasový problém, ale jen pátrání po původu. Na na dně Černého moře se našly v hloubce 100m vesnice.Na mapách z 17.stol. je Kaspické moře vodorovně, dnes je svisle. Benátky jsou z velké části pod vodou. Kdo by stavěl základy domů pod pdo vodou ? Věda říká, že stoupla hladina po době ledové, žádná nebyla. Tvrdí, ž postupující ledovce tlačily před sebou balvany, bludné. Tuto historku mohou vykládat jen žákům ZŠ. Oni totiž všichni znají ledovce na horách a ty sklouzávají dolů. A totéž se nám snaží namluvit. Jako by severní polární kruh byl na kopci, haha, a my v Čechách pod ním. Jen pro ty, kteří neznají. Ledovec není led. Led vzniká zamrznutím vody.Ledovec napadáním sněhu do velké vrstvy, která se zhutňuje. A nikam přece nemůže postupovat, že. Natož tlačit před sebou něco. Provedla to vodní a bahnitá potopa. Vody musely jít od severu. Tam totiž zanikla Hyperborea, nedávno, že, před asi 200 lety. Stejně tak zahynuli i mamuti, šavlozubí tygři, dinosauři-ti ještě v 16.století sloužili jako dopravní prostředek armádám kromě slonů a koní. A ve stejné době jsou na mapách jiné věcičky. Jako třeba Antarktida kolem dokola ploché Země. A na ní jsou tvorové jako kentauři, vodní panny, dinosauři, sloni. A není tam Austrálie jako ostrov.
Historie je zcela jiná, až je neuvěřitelná. Samotného by mě zajímalo,kdy nastala změna ze žiota na základě křemíku a nastala doba naše, na základě uhlíku. Kdy a kdo a z čeho postavil tu gigantickou klenbu nad námi. Doba obrovských zvířat mohla existovat jen za vyššího tlaku, v jantaru se našel tlak osm atmosfér. Stromy byly až 60 kilometrů vysoké !!! Kamenné koule po světě jsou semena z doby křemíkové. A dalo by se pokračovat. Tartárie je jen zlomek toho, co se nám tají. A nemůže se vytrhovat ze souvislostí k pochopení naší historie.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-14 20:26:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano. Ty nánosy mohou být po konci posledního matrixu, kdy poté došlo k mutaci a vzniku opic a ta atomová válka byla globální. Co se týče obrů, tak na to teorii opravdu nemám, zatím jsem nenašla zdroj ani neslyšela příběh, který by se mi zdál dost zajímavý, že bych měla dojem, že na tom něco je. Třeba později. Viděla jsem dokumenty a četla články o geniálně pojatých ba až magických stavbách pro lidi obřích rozměrů, ale co to bylo za lidi…. ?? 🙂 Annunaki bohové, nelidé? Leda?

Představa, že v 16. stol žili dinosauři – na to jsi přišel kde, nebo jak?

Ikona diskutujiciho adri 2020-12-16 01:24:03
Ikona diskutujiciho
sipka

myslím, že tím odkazuje na středověké příběhy o statečných rytířích a mužích co bojovali s draky … (aby zachránili princeznu?) …

Ikona diskutujiciho Kora 2020-12-21 17:18:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Hodně je vysvětleno v knihách českého vědce Ivo Wiesnera. Např. Národ v lénu bohů, Do ráje projdeš peklem, Gambit Máhátmů a další. Obři pocházejí ze souhvězdí Lyry, lyranšti obři bílí, žlutí, červení a modří.

Ikona diskutujiciho ema 2020-12-14 18:21:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám dojem že se tady pletou hrušky s jablkama- archonti NEJSOU totéž co Annunaki a NEJSOU totéž, co reptiliáni ani padlí andělé….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-14 19:58:41
Ikona diskutujiciho
sipka

tak jsou širší rodina, co kope za společný cíl

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2020-12-14 20:26:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K tét eorii o vzniku lidí z opic mutací po jaderné válce. Ty jaderné války mohly být každé století. Psal jsem,že už i my máme neutronové zbraně. Kdy po použití můžeme už za hodinu pít vodu. Ale v žádném případě nemohlo dojít k degeneraci lidí k opicím. Už zde jeden kolega odborně popisuje proč to nejde. Ale ono to nejde kvůli tomu vzniku. Nebyla žádná evoluce. Nibiřani, obří si vytvořili pro sebe,za sebe pracovní sílu pro dolování zlata v Africe,Abzu sumersky, v podzemí. Vše co bylo jižněji bylo tam pod jejich zemí. Zde asi došlo ke zkratkám v bibli. V podzemí je peklo, je tam satan. Enki, podřízený velitele annunaků na Zemi Enlila, byl had, který Evě prozradil, že jsou nazí. Oni ti první lidé se nestyděli jako opice. Souložili se zvířaty, což byl smrtelný hřích. Nibiřani dali své geny dohromady s opicemi. Radiací nemůže dojít ke vzniku nového druhu, jen k výtvorů většímu, s jiným počtem rukou, zkrátka jen ke znetvoření. Nemůže dojít k jinému ustavení krční páteře k lebce. Nemůže dojít ke vzniku hlasivek, ke vzniku hlasového centra v mozku, nemůže se změnit postavení pánve se stehenními kostmi, aby chodil vzpřímeně jako my. Bohů zde bylo a je mnoho, dobří a špatní,kteří nám zrovna vládnou u nějakou tisícovku let.

Ikona diskutujiciho Amia 2020-12-14 21:19:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A já se narodila s panickym strachem z hadů a hlavně mimozemšťanu. Už jako malé dítě jsem s hrůzou koukala na nebe a děsně bála. Hlavně po setmění.

Ikona diskutujiciho Arwen 2022-07-03 21:28:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem měla z hadů hrůzu.

Ikona diskutujiciho Jarka 2021-01-14 11:41:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi zajímavý článek. Děkuji, Aluško. Při čtení jsem ani nedýchala….Moc zajímavé.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek