Co jsou duchové a jak se vlastně z člověka stane duch?

6.9.2021 v Bytosti 14

Když člověk zemře, zaniká pouze jeho hrubohmotné tělo. Jeho jemnohmotné tělo (skládající se z podvědomí, intelektu, ega a duše, tj. bez fyzického těla) však existuje dál a přesouvá se do jiných úrovní vesmíru.Z čeho se člověk ,,skládá“
1. Jemnohmotné tělo:
a: suprakauzální tělo, neboli jemnohmotné ego (dojem oddělenosti od jednoty)
b: kauzální tělo neboli intelekt (rozhodovací procesy a schopnost uvažování)
c: duše (božská jiskra sídlící v každém z nás)
d: mentální tělo neboli mysl (pocity, emoce a touhy)
2. Tyzické tělo:
a: vitální tělo (vitální, život zachovávající energie těla, neboli či)
b: fyzické tělo (zahrnuje 5 smyslů, dotek, chuť, zvuk, čich a zrak)

Co se stane s našimi těly po fyzické smrti?
Fyzické tělo zůstává na zemi
Vitální energie (či) je vyzářena zpět do kosmu
Složky jemnohmotného těla přetrvávají a přesouvají se do jiných úrovní Vesmíru. Jdou do ráje (do nebe), astrálu, nebo do temných oblastí (,,peklo“). Záleží na jejich duchovní úrovni a jejich zásluhách či naopak přečinech proti Zákonům Vesmíru.
Jemnohmotné tělo je to, co z člověka zbude po fyzické smrti.

Některá z těchto jemnohmotných těl se stávají duchy. Duchové podle definice splňují všechna následující kritéria:

Jsou to jemnohmotná těla.
Pohybují se v oblasti astrálu, nebo v horším případě v jedné ze sedmi oblastí pekla, ale mohou se pohybovat i na Zemi. Je to proto, že duchové z jemnějších oblastí vesmíru mohou podle libosti cestovat do těch hrubších, jako je Země.
V konstruktivních rovinách vesmíru, tj. v Nebi, se duchové nevyskytují.
Nesou si nenaplněné touhy, jako je touha po sexu, alkoholu (věci, které mohou zažít pouze prostřednictvím hrubého těla), pomstě atd.
Potěšení jim přináší ovládání a trýznění lidí a jejich jemnohmotných těl. Jejich obecným cílem je nastolení nespravedlnosti ve společnosti.

Jemnohmotné tělo člověka je po jeho fyzické smrti definováno jako duch, pokud jeho vlastnosti a záměry odpovídají výše uvedeným. Neexistuje žádný speciální proces, kterým by člověk jako takový prošel, aby se stal duchem.
Značné procento jemnohmotných těl se stává duchy. Jemné tělo získává temnou barvu a ztrácí světlo, děje se to během procesu, při kterém se jemnohmotná existence zaměřuje na realizaci svých tužeb a destruktivních přání, místo aby postoupila do světla.
Zlí duchové mají černou barvu, protože je celé jejich jemnohmotné tělo ponořeno do základní energie s názvem ,,tama“ a tato energie má černou barvu.

Celý vesmír se údajně skládá ze čtrnácti oblastí, neboli rovin existence, které zahrnují sedm konstruktivních a sedm temných rovin. Země je jedinou fyzickou rovinou, zatímco všechny ostatní roviny jsou jemnohmotné povahy. Nebe je jedna z konstruktivních rovin, do které se můžeme po smrti dostat.

Co rozhoduje o tom, kam půjdeme a čím se staneme po své ,,smrti“
Když zemřeme, rozhoduje o naší další cestě posmrtným životem řada faktorů. Mezi tyto faktory patří:

– Počet a druh vjemů, které se v podvědomí vytvářejí v závislosti na tom, jak jsme prožili svůj život.
– Naše ego: (Slovo ,,ego“ je zde použito v duchovním kontextu.) Kromě jeho praktického každodenního účelu, jako je sebeúcta a sebeuvědomění, zahrnuje pojmem ,,ego“ také dojem duality. Dualita znamená, že se považujeme za bytost oddělenou od Celku (Jednoty, Vesmíru). Míra našeho duchovního ega určuje, do jaké míry se ztotožňujeme se svými pěti smysly, myslí a intelektem, místo abychom se ztotožňovali se svou duší, neboli božskou jisrkou, Vesmírem skrytým v nás.
– Povaha skutků, které jsme během svého života vykonali.
– Rozsah a typ duchovní praxe, kterou jsme během života vykonávali.
– Náš osud
– Typ smrti. Jestli byla přirozená a klidná, nebo násilná a náhodná.
– Typ pohřbu.
– Rituály podle duchovních nauk, které po naší smrti vykonají naši blízcí, aby nám pomohli v přechodu do světla v posmrtném životě. U nás v Česku to bývá modlitba za zemřelého, otevření okna když člověk umírá aby jeho duše mohla volně odlétnout, zapálení svíčky za zemřelého na 24 hodin.

Kdo se pravděpodobně stane duchem
Lidé se po své smrti pravděpodobně stanou duchy, když:
– Mají mnoho nenaplněných přání.
– Mají mnoho osobnostních vad, jako je hněv, strach, chamtivost atd.
– Mnoho destruktivních dojmů v mysli.
– Vysoká míra ega.
– Ublížili druhým a mají v základní povaze ubližovat druhým.
– Postrádají duchovní praxi spočívající v postupném sjednocení mysli těla a intelektu se záměrem realizace toho nejlepšího v nich, rozvinutí jejich božství, dodržování Zákonů Vesmíru.

Lidé, kteří dosáhli 50% nebo 60% duchovní úrovně a mají nízké ego, jsou schopni postoupit přímo do vyšších oblastí nebe a nestávají se duchy. Zbytek lidstva se po smrti často ocitá v oblastech astrálu (odkud také mohou přejít do světla), v horším případě přecházejí do temných dimenzí (do ,,pekla“). Některá jemnohmotná těla v oblasti astrálu se stanou duchy. Všechna jemnohmotná těla v temných dimenzích (v ,,pekle“) jsou duchové.
I když je někdo dobrý, ale nemá dostatek duchovní síly, je možné, aby se po smrti stal duchem. Je to proto, že může být napaden duchy vyšších úrovní, kteří ho můžou stáhnout s sebou.

Kdo se nestane duchem
Jsou to obvykle lidé, kteří:

Provádějí duchovní praxi se záměrem dosáhnout duchovního růstu.
Mají méně destruktivní mysl, méně osobnostních vad. Myslí konstruktivně, překážkám a problémům navzdory.
Mají nízké duchovní ego.
Jsou na duchovní úrovni vyšší než 50% nebo 60% .
Takové osoby se po smrti přesouvají přímo do vyšších oblastí, tj. do nebe. Duchové je nemohou ovlivnit ani napadnout díky jejich duchovní síle a ochraně shora.

Duchovní úroveň a duchové
V celém článku je řeč zejména o duchách vyšší úrovně, kteří mají velkou duchovní sílu v důsledku duchovní praxe. Je dobré poznamenat, že duchovní síla a moc světce (na duchovní úrovni 70%) a černého mága může být přibližně stejná. Ale jsou mezi nimi zásadní rozdíly.
Světec praktikuje duchovní praxi s úmyslem sjednotit své tělo, mysl, duši, ego, životní poslání s konstruktivní silou Vesmíru, aby s ní v jednotě splynul a dodržuje Zákony Vesmíru.
Destruktivní energie vyšší úrovně, jako je Černý mág nebo čaroděj (jiným pojmem ,,mantrik“), vykonává duchovní praxi se záměrem získat nadpřirozené schopnosti, nebo aby mohl ovládat jiné lidi a proto má velké ego.
Světec se spíše ztotožňuje s božským principem nebo duší v sobě, zatímco destruktivní entita vyšší úrovně je naopak velmi hrdá na to, že má duchovní sílu, že je mocná a ztotožňuje se se svým egem. Podle toho má pak každý z nich úplně jinou cestu posmrtným životem a každý přejde do úrovní, na kterých on sám rezonuje.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021Komentáře

Ikona diskutujiciho Nini 2021-09-06 09:40:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělý článek…zajímalo by mě, jak má ten ráj vypadat, když si člověk odmyslí křesťanský ráj.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-09-06 10:04:59
Ikona diskutujiciho
sipka

údajně je podoba nebe pro každého člověka jiná podle jeho preferencí

Ikona diskutujiciho kiko 2021-09-06 10:51:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Inde som čítal že to tzv. nebo a peklo sú len odlišné časti astrálu, čo ty na to?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-09-06 11:04:35
Ikona diskutujiciho
sipka

pokud dotyčný nazývá ,,astrálem“ obecně všechny nehmotné dimenze, tak ano. jsou to jiné úrovně nehmotných dimenzí… hmotná je ve Vesmíru je pouze jediná úroveň

Ikona diskutujiciho dodo 2021-09-07 11:25:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Kiko spomína iba astrál, nie všetky nehmotné úrovne. Ako j to s duchmi v prípade smrti, zrodu nového života, vysvetlenie princípu reinkarnácie a tiež aj to rozdelenie astrálu na dve oblasti je dobre popísané v literatúre od p.Nikolaja Levašova – Posledný apel lidstvu. Vynikajúco ilustrovaná, ľahko pochopiteľná.

Ikona diskutujiciho stenly919 2021-09-06 10:55:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímalo by mně, jestli se člověk po smarti může dosta i do vyšší sféry, než původěně došel, jako jestli je možné se po smrti nějak napravit, jestli může být něco jako očistec podle křesťanského učení. Nebo to co uděláme tady za živa má své důsdledky, které jsou už neměnné ?
P.S. Omluvám se, že píšu semka, ale když mám dotaz k použití skalárních tělových svící, tak kam ho napsat, na mmeila, co používáš obecně nebo někam jinam ?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-09-06 11:05:16
Ikona diskutujiciho
sipka

se ptej kam chceš, já na co chci odpovím 🙂 [email protected]

Ikona diskutujiciho stenly919 2021-09-06 11:55:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Teda ty používáš i smajlíky 🙂
Tak to ti večer napíšu z protonmailu nějaké ty otázky ohledně použití těch tělových skalárních svící a budu zvědyvý, jestli něco napíšeš.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-09-06 12:13:33
Ikona diskutujiciho
sipka

jinak popis produktu najdeš tady: https://www.alue.cz/skalarni-telove-svice/

Ikona diskutujiciho adria 2021-09-06 15:29:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

super, kujem za článek

Ikona diskutujiciho marmaris 2021-09-17 23:19:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cit.: „Zlí duchové mají černou barvu, protože je celé jejich jemnohmotné tělo ponořeno do základní energie s názvem ,,tama” a tato energie má černou barvu.“
Jen taková malá poznámka. Ona „základní energie“ bude pravděpodobně tamas tj. původní název ze sanskrtu (hinduismus). Existují tři základní guny, tj. složky kosmické energie. Tamas, radžas a sattva.
Cit. wiki: „Tamas (sans.) je jedna z troch gún, najnižšia z troch zložiek kozmickej energie alebo pralátky prakrti; prejavuje sa temnotou, tiažou, nevedomosťou prestúpenou pudmi; tamas je sila spontánneho uchopovania.“ https://sk.wikipedia.org/wiki/Tamas
Děkuji za pěkný článek.
Jinak šivaisté (Indie) dokážou s touto temnou složkou pracovat, což znamená, že musejí být na úrovni sattvy, protože Šiva vládne všem asurům, což jsou právě ti temní duchové, kteří jsou popisováni v článku. Mnozí jogíni se cvičí v těchto „dovednostech“ na hřbitovech a pohřebištích. Neznamená to ale, že by to byli jacísi temní mágové. Je to jen jeden úsek jejich duchovní cesty, který je nutné zvládnout, aby se učeň dostal dál. Samozřejmě existují i tací, kteří na této úrovni zůstanou a stanou se z nich mágové, ale to není cílem cesty šivaisty. Taková cesta je pěkně popsána v duchovním rozvoji světce Maharišiho z Arunáčaly. Tím chci jen říct, že duchovní cesta od tamas k sattvě a dál je podrobně popsána a vyučována v hinduismu. V současné době je ale asi lepší samostudium těchto věcí, pro velké množství podvodných guruů. Později, když je člověk pokročilejší, zákonitě potká gurudéva, který jej dokáže posunout o velký krok dál.

Ikona diskutujiciho izairi 2021-09-18 18:11:17
Ikona diskutujiciho
sipka

marmaris:
Ahoj,nepsal jsi kdysi v jednom komentáři,že jsi šivaista? Už asi 20 let? Nevím tedy jestli jsi to byl ty,jen jsem si na to u tvého komentáře vzpomněla. Jo a nemyslím tou otázkou nic špatného,sama jsem před lety byla pár roků krišňačkou a ráda na to období vzpomínám. Teď sice už nejsem a ani nechci,ale prostě byly to hezké roky. Jo a to období mě nemrzí,na rozdíl od doby kdy jsem byla katoličkou. Tu bych ze svého života ráda vymazala,kdyby to šlo.

Ikona diskutujiciho marmaris 2021-09-19 07:16:19
Ikona diskutujiciho
sipka

izairi:
Ahoj, ano, jsem to já. Pamatuji si tě. Hezkou neděli.

Ikona diskutujiciho jarca 2021-09-27 12:08:35
Ikona diskutujiciho
sipka

izairi – dobu, kdy si byla katoličkou, můžeš vymazat vystoupením, tj. apostází z ŘKC.
Já jsem to udělala loni v listopadu podle návodu, který je tady na tadesco.
Mám to oficiálně potvrzený se štemplem z fary, kde jsem kdysi byla pokřtěná.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek