Co když všechno, co vás učili, byla lež?

1.3.2023 v Zprávy 16

Už po mnoho let probíhá válka o lidskou mysl a většina lidí o tom vůbec neví. Vzdělávací systém nás odmalička krmil propagandou a nutil nás ji zpětně chrlit, abychom zapadli do společnosti a dostali vhodnou známku do sešitku. Naše školství je nastaveno tak, aby studenty připravilo na ekonomické otroctví, aniž by kdy nabízelo předměty, které by studentům umožnily kreativně nebo svobodně myslet.Dědeček George W. Bushe, Prescott Bush, byl zatčen za financování obou stran druhé světové války, přesto se to v žádných školách neučí… Proč? Protože kdyby to občané věděli, nikdo z Bushů by nebyl zvolen prezidentem, kvůli tomu, že má v rodokmenu takového zrádce.

Některé věci, které se učíme ve škole, jsou samozřejmě pravdivé nebo užitečné. Například matematika, jazyky, biologie, ale naše skutečná historie nám byla zatajena, stejně jako mnoho důležitých skutečností o této planetě. Kvůli naší podřízenosti a kontrole.

Ve všech formách vzdělávání se stále objevují zmínky o fosilních palivech a jejich omezených zdrojích, o tom jak je potřeba se přeorientovat na jiné ekologičtější zdroje. Ale ropa je abiotická, což znamená, že se sama obnovuje. Komu tato lež slouží? Přemýšlejte…
Koncem 80. let minulého století vynalezl Stanley Meyer auto, které dokázalo dojet od pobřeží k pobřeží Spojených států na 79,5 litrů vody. Automobilový průmysl mu za jeho vynález nabídl miliardu dolarů, ale on to odmítl, protože chtěl, aby se tento nápad dostal k lidem.
Krátce poté byl otráven, zemřel a od té doby je před námi tento vynález utajován. A děti se ve škole rozhodně neučí o vynálezcích, jako byl Meyer, ani tyto vynálezy nejsou v rozvoji. Místo toho nastoupil green deal, výborný způsob, jak okleštit práva obyvatel různými zákazy a vytáhnout z nich další peníze navíc.

Našim dětem je také pořád dokola pokládána otázka: Čím chceš být, až vyrosteš?
Je to často nepříjemná otázka a je z ní cítit jistý psychický nátlak… Ovšemže nečím budeš, systém počítá s novým pracantem co bude vydělávat peníze do jeho kasy. Dospělci tě odmalička touto otázkou programovali.

Dítě cítí potřebu odpovědět správně, přijatelně. Přitom mnoho lidí ještě ve dvaceti nebo i třiceti letech nevědí kým jsou, na co jsou dobří a kým by opravdu chtěli být. Většinu lidí k jejich zaměstnání spíše doplaví příležitosti a okolnosti, než že by šlo o jejich přímou vědomou volbu pramenící z dětského přání.
Jejich odpovědi pak bývají podmíněné různými formami ekonomické podřízenosti. („Ne, malování a keramika tě neuživí, vyber si raději něco jiného.“)
Tato otázka by zněla lépe, kdyby ignorovala výdělek. Teprve potom je skutečný prostor pro upřímné přání. „Kdyby neexistovaly peníze, co bys chtěl v životě dělat?“

Agenda „falešných“ zpráv, neboli Fake News
V poslední době bylo mnoho webových stránek obviněno z šíření falešných zpráv. Tento koncept je univerzálně stejný a patrně byl u nás přejat po americkém vzoru, kde mají webovou stránkou Prop Or Not.  Ta si vybírá na paškál nepohodlné weby, označuje je za „falešné zpravodajské kanály ruské propagandy“. V podstatě každá webová stránka, která odhaluje tyranskou a utlačovatelskou agendu, je dříve nebo později označena za ruskou propagandu šířící fake news, protože jsou to webové stránky, které zpochybňují lži vládnoucích elit, ukazují lidem pravdu a tím odpojují ovečky od stáda a proměňují je na svéprávné myslící občany, kteří už neskočí na každý špek, který se jim předhodí.

Mysleli jste si, že agenda o Fake news je nějaký vynález zdejší vlády? Omyl. Jenom opisují. Ani se neobtěžovali vymyslet si nějaké jiné názvosloví.

Protože nepřítel – to je nezávislý web píšící pravdu – je jasně rozlišen a označen za lháře a manipulátora, do světla reflektorů se pak postaví údajné „seriózní weby“, které píšou „zaručenou pravdu“.
Dříve byla nástrojem pomluva, dnes už jsou to trestní oznámení, soudy a údajné šíření údajných poplašných zpráv. Soudní procesy za vyslovený nepohodný názor jedou na plné obrátky.

Každý rok se utratí stovky miliard dolarů za účelem kontroly mysli veřejnosti. – Noam Chomsky

Velkými propagandistickými spiklenci jsou mainstreamová média a vojensko-průmyslový komplex. Uvedeme si příklad z USA: V květnu roku 2012 schválila Sněmovna dodatek 114 k NDAA. Smith-Mundtův zákon o modernizaci (2012) zní:

501. (a) Ministr a Rada guvernérů pro rozhlasové a televizní vysílání jsou oprávněni využívat finanční prostředky přidělené nebo jinak poskytnuté na informační programy veřejné diplomacie k zajištění přípravy, šíření a využívání informací určených zahraničnímu publiku v zahraničí o Spojených státech, jejich lidech a jejich politice prostřednictvím tisku, publikací, rozhlasu, filmů, internetu a dalších informačních médií, včetně sociálních médií, a prostřednictvím informačních center, instruktorů a dalších přímých nebo nepřímých komunikačních prostředků.
(b)(1) S výjimkou případů uvedených v odstavci 2 mohou ministr a Rada guvernérů pro rozhlasové a televizní vysílání na základě žádosti a úhrady přiměřených nákladů vzniklých v souvislosti s vyřízením takové žádosti zpřístupnit ve Spojených státech filmy, snímky, videozáznamy, zvukové a jiné materiály připravené pro šíření v zahraničí nebo šířené v zahraničí.

Podle Michaela Hastingse dal nový zákon ministerstvu zahraničí a Pentagonu rozsáhlé pravomoci k tomu, aby americké veřejnosti vnucovali v televizi, rozhlasu, novinách a na sociálních sítích jimi předžvýkaný obsah.
Úředník Pentagonu, který je zákonem také znepokojen, uvedl, že tento zákon odstraňuje ochranu Američanů. Odstraňuje dohled nad lidmi, kteří chtějí zveřejňovat informace. Neexistuje žádná rovnováha. Nikdo už neví, zda jsou informace přesné, částečně přesné, nebo zcela nepravdivé.

Proč se veřejnost stále více orientuje na nezávislá média
Odpovíme si dalším příkladem. Znáte tyto falešné záběry z války v Perském zálivu?

Jedná se o ukázku „přímého přenosu“ z války v Perském zálivu v roce 1993, kterému předchází uniklé záběry z místa natáčení této „epizody“. Ukazuje moderátora CNN Charlese Jaca, proslulého svými reportážemi z války v Zálivu, jak vtipkuje na scéně CNN v Saúdské Arábii. Následuje přímý satelitní přenos „herců“, kteří hrají scénu válečného chaosu. Všimněte si psychologické manipulace vyvolávající strach na této zpravodajské stanici a vzpomeňte si na to, až příště pustíte pořad některého z těchto prolhaných a korporátem vlastněných kabelových zpravodajských kanálů. Toto je pravdivé použití videa zobrazujícího historickou událost.

Falešné zprávy a propaganda. To je důvod, proč výrazně klesla sledovanost televizních stanic a proč se lidé obracejí na alternativní zpravodajské weby, aby se dozvěděli SKUTEČNÉ zprávy, o kterých mainstreamová média NEMOHOU informovat.

Artefakty, které nezapadají
Existují doslova tisíce artefaktů, které ukazují, že jsme tu mnohem déle, než je oficiální verze evoluce i bible, ale žádná střední škola ani univerzita se k tomuto tématu nepřiblíží, protože by se tím rozmetala celá oficiální historie.

viz. článek: 20 rýpavých otázek, se kterými byste určitě rozhodili vašeho učitele dějepisu

Kdyby byla odhalena naše skutečná historie, způsobilo by to, že by si každý vzdělávací systém musel přepsat celé dějiny a profesoři vyučující dějepis by najednou vypadali jako idioti nakrmení hromadou nesmyslů. Takže je mnohem snazší potlačit pravdu, než přiznat, že se mýlili.

Náboženství a vláda
Falešné zprávy se objevují už po tisíciletí. Náboženství od svého počátku učilo buď polopravdy, nebo úplné lži. Podle křesťanské bible Bůh stvořil Adama a Evu a řekl jim, aby se množili. Podle tohoto předpokladu bychom všichni měli být plodem incestu.

Existují čtyři různé krevní skupiny (A, B, AB a O) a dvě různé hodnoty Rh (pozitivní a negativní). Je doslova NEMOŽNÉ, aby čtyři různé krevní skupiny a dvě různé hodnoty Rh pocházely od Adama a Evy, ale někteří lidé to s radostí přijímají jako pravdu. I když mají fakta přímo před nosem.

Bible pochází z doby přibližně před 6 000 lety. Za předpokladu, že Bůh stvořil vše v tomto okamžiku, by neměly existovat žádné fosilie starší než 6 000 let.

V 1. Mojžíšově 1,26 je uvedeno: „Učiňme člověka k NAŠEMU obrazu…“. Kdo je to MY a NAŠE? Někteří náboženští fanatici budou tvrdit, že je to Otec, syn a Duch svatý, ale to bylo DÁVNO předtím, než byl „syn“ konceptualizován, natož Adam nebo Eva.

Dalším příkladem může být Noe a jeho údajné shromáždění všech párů zvířat na planetě. Jak se mu podařilo shromáždit zvířata, která nebyla na Blízkém východě původní, například lední medvědy, tučňáky a lachtany?

Většina lidí má problém pochopit, že náboženství i vlády vám budou lhát, aby naplnili nějaký svůj cíl.

Vláda a náboženství mají hodně společného, protože oběma jde o ovládání mas prostřednictvím podřízenosti, kontroly a konformity, přičemž ani jedno nepodporuje svobodné myšlení nebo zpochybňování oficiálních příběhů.

Televizní programování
Většina lidí zastává názor, že když něco říká mluvící hlava na oficiální zpravodajské stanici, pak to jistě musí být pravda. Přitom se v televizi často díváte na úplné hovadiny.

Informátor CIA již přiznal, že zpravodajství bylo po desetiletí scénáristicky upravováno s cílem ovlivnit veřejné mínění. Obamova vláda nasazovala do redakcí vládní dozorce, proto ve Spojených státech nikdy nebude spravedlivé ani nestranné zpravodajství.
Televizní pořady, které lidé sledují, jsou buď tak všední, nebo intelektuálně vyčerpávající, že je lepší se na televizi nedívat vůbec. Reklamy tam navíc propagují blbosti, které nepotřebujeme, jako polotovary a GMO, alkoholismus, nebo nějakou zázračnou pilulku, která vám problém jen pocitově utlumí, ale nikdy vás z ničeho nevyléčí. Herci, které využívají k prodeji těchto produktů, nám do toho říkají, že nejsme dost hezcí nebo šikovní a že by náš život byl mnohem lepší, kdybychom byli jako oni.
To je program, který dostáváme, když se díváme na televizi. Miliony lidí raději sedí u telky a nechávají se programovat, než aby si polepšili nějakým koníčkem nebo vytvořili něco, co by lidstvu prospělo.

Ti, kdo jsou u moci, chtějí, abyste byli co nejvíce rozptýleni a neměli čas na kritické nebo samostatné myšlení. Abyste neměli větší duševní kapacitu na nic lepšího, než na to, kdo vyhrál poslední sportovní zápas, nebo kdo je nejnovějším účastníkem reality show.

„Proč bych měl myslet, když se můžu dívat na televizi?“ Vymývají ti mozek. Média jsou vlastněna mocnými lidmi, kteří nechtějí, aby ses dozvěděl pravdu. Probuď se, dokud je čas.

Kde je pravda a komu věřit
Pro ty, kteří se často dívají na televizi: Každý den, který promarníte tím, že neděláte nic pro to, abyste se zlepšili, je o jeden den méně, kdy jste měli příležitost k rozvoji svého života, těla, mysli, nebo ducha.
Místo sledování televize věnujte čas studiu a osobnímu rozvoji. Místo toho, abyste získávali zprávy z hlavního proudu, navštivte nezávislé zpravodajské weby, kde se dozvíte zprávy, které hlavní média neuvádějí.

Je smutné, že většina lidí bude raději bojovat za zastaralý systém, který nás všechny drží jako ekonomické otroky, než aby si představili svět bez peněz, vlády a náboženství.
Často se cituje Einsteinův výrok: „Šílenství je dělat stále totéž, ale očekávat jiné výsledky.“

Když se budete dívat opravdu pozorně, vždycky najdete pravdu, ale většina lidí tomu není ochotna věnovat čas. Jsou to ti samí lidé, kteří se spokojeně dívají každý den 3-5 hodin na televizi.

Při zkoumání čehokoli vždy používejte svou rozlišovací schopnost. Pokud vám váš instinkt říká, že je něco špatně, pak je pravděpodobné, že máte pravdu, nebo to není pro vás osobně vhodné. Vždy jste vedeni k tomu, abyste našli odpovědi, ať už prostřednictvím osobních zkušeností, nebo zkušeností druhých. Buďte duševně otevření všemu, co najdete, a budete úspěšně pokračovat na své cestě. Válka o vaši mysl zajde jen tak daleko, jak to dovolíte.

Čím víc toho zjistíš, tím bláznivější se zdáš všem ignorantům.

poslechnout si článek v audioverzi ZDE

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho dodo 2023-03-01 09:27:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Obávam sa, že predpoklad veku vesmíru 6000 rokov je značne podhodnotený, preto budú aj mylné predpoklady o tom ako to bolo s Adamom a Evou. Ukazuje sa, že A&E sem prišli zo 6D keď na Zemi už ľudstvo existovalo, pravdepodobne pred dvoma polárnymi zvratmi (24000 rokov). To by dávalo lepší zmysel vzhľadom na krvné skupiny. Dobrá otázka by bola, prečo A&E dobrovoľne podstúpili proces de-evolúcie 6D->5D. Ono to zrejme ani v tej 6D nie je bohvie čo, aj keď je bytosť nesmrteľná a nemá fyzické telo. Premýšľajte o tom, prečo to spravili. Kódové slovo Noe bude pravdepodobne znamenať skupinu ľudí, ktorí prežili posledný polárny zvrat pred 12000 rokmi. Každý sa zachraňoval ako vedel, včítane zvierat. Z toho predpokladu vychádza poznatok, že aj Biblická potopa sa dá prežiť. Je ale potrebná príprava. Ďaľšia dobrá otázka by bola: Ak Boh stvoril vesmír, kto potom stvoril Boha? Odpoveď na túto otázku už poznáme.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-03-01 11:55:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Pre tých, ktorých to zaujíma by som mohol ešte doplniť, že číslo 6000 (rokov) z Biblie znamená vek sveta. Mnohí ľudia sa pokúšali spočítať vek sveta. Jedným z nich bol aj Jean-François Champollion, ktorý ako prvý rozlúštil egyptské hieroglyfy z Rosettskej dosky. Ako sa počíta vek sveta je možné zhliadnuť v dokumentárnom snímku „Záhada Rosettské desky“ -> https://sdu.sk/HnTH
Naozaj sa to tak počíta, pretože je to kód k niečomu veľmi dôležitému. Je potrebné spočítať generácie Adama. To, čo bolo pri tomto počítaní prehliadnuté je to, že dejová línia sa opakuje dva krát, takže 6000 treba vynásobiť dvoma. Výsledné číslo udáva počet rokov medzi dvoma polárnymi zvratmi. Biblia nás takto varuje o udalosti, ktorá nastáva periodicky každých 12000 rokov a je opisovaná ako veľká potopa.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-03-01 09:58:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

naprosto perfektní článek. děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Gulliver 2023-03-01 09:59:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Míval jsem k dějepisu vyslovený odpor. Věděl jsem že učit se zpaměti datumy mi v životě na nic není. Pochopit naši minulost – to ano to je jistě užitečné znát svoji historii… ale něco mi říkalo že mi tu moji opravdovou minulost možná neříkají.

Ikona diskutujiciho Dalimil 2023-03-01 10:01:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za článek 👍

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-03-01 10:02:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Od jisté doby co jsem odvykla televizní obrazovce jsem začala skutečně hluboce vnímat jak jsou ty obrazy stupidní a jak debilizují diváky. Nesnesu ani deset minut. A kvalita šla určitě po letech také rapidně dolů.

Ikona diskutujiciho Coccinelle 2023-03-01 10:03:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu super. A přelož něco zase z vigiliant, už dlouho nebylo a já bych si z toho webu ráda početla 🙂

Ikona diskutujiciho R 2023-03-01 12:59:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Na prostý překlad webu přece stačí Deepl nebo Google translate, Google translate má plugin do prohlížeče, který nabízí plnohodnotný překlad celé stránky free, dvakrát klikneš a máš článek v češtině. A úroveň toho překladu je velmi dobrá.

Ikona diskutujiciho Nina 2023-03-01 10:04:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejlepší web ❤

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-03-01 12:21:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dejepis, to bolo len nabiflovať a zabudnúť. Veriť sa tomu nedalo a ani to decká nezaujímalo. To nám jedna staršia pani učiteľka i povedala pri učive o komunizme že nie všetko bolo také zlé ako sa píše ale že ona to musí odučiť tak ako je v učebnici aj keď nie so všetkým súhlasí. Pretože každý politický systém si tie dejiny upravuje tak aby vychválil seba a tie ostatné pošpinil. Aby decká žili v ilúzii že žijú už v tom najlepšom možnom a nikdy ani náhodou nepomysleli na akúkoľvek zmenu systému a bránili ten súčasný. Dejepis bol dobrý jedine tak ako tréning pamäte.

,,Dalším příkladem může být Noe a jeho údajné shromáždění všech párů zvířat na planetě. Jak se mu podařilo shromáždit zvířata, která nebyla na Blízkém východě původní, například lední medvědy, tučňáky a lachtany?“

Netvrdím že sa to muselo reálne stať, príbehy z Biblie sú možno skôr symbolické.

Tam ale Noemu pomohol Boh /vtedy ešte mohol zasahovať a pomáhať ľuďom, neviem ako teraz/ a tie zvieratá mu tam poslal. Je jasné že by to inak nedokázal, zhromaždiť zvieratá z celého sveta a naťahať ich do nejakej drevenice – archy. Skús ísť do lesa a dotiahnuť si domov medveďa.

Ikona diskutujiciho AB 2023-03-01 13:07:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mitochondriální DNA se dědí od matky a existuje výzkum, podle kterého populace pochází ze 7 „pramatek“. Bryan Sykes – Sedm dcer Eviných.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-03-01 21:00:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta „noemova archa“ mohl být obrazný popis genetické databanky.. Tak, aby to pochopila mysl primitivních lidí (primitivních ve smyslu, že po zničení předchozího matrixu neznali technologie) – třeba bylo vše po zničení předchozího matrixu obnoveno naklonováním/vytvořením tělesných schránek podle uschovaného DNA, jelikož jsou prý všechna těla „biologický matrixový počítač“ (asi i ta, která vznikla přirozeným rozmnožením?).

AB: Těch 7 pramatek mi připomíná tarotovou kartu 7 pohárů, která znamená výběr mezi několika (max 7) ženami (či značí pouze nerozhodnost/otevřené možnosti a také tvořivou představivost), takže na tom asi něco bude (jinak by se to neodráželo v úplně jiném „oboru“ jako něco zajímavého/důležitého).

Ikona diskutujiciho kiana 2023-03-01 21:06:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

I tak si myslím, že duše a vědomí může měnit DNA, takže si tělo každý upravuje podle sebe (i reptiliánské vědomí bez duše když vstoupí do člověka, tak změní DNA těla nachvíli tak, aby měl plazí oči).. (i pokud by těla byla biologickým počítačem, může si ho každý „přeprogramovat“ na sjednocení s duší a pak následuje svoboda)

Ikona diskutujiciho Standa 2023-03-02 00:13:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V dnešním světě se již pravda ututlat nedá a proráží ven
všemi směry.

Ikona diskutujiciho Zoozca 2023-03-09 07:17:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odporúčam pozrieť sériu dokumentov: The century of The self (Storočie ja). Na tarak.cz nájdete aj s titulkami. Stálo by to na rozobratie.. Stále ten film spracovávam.

Ikona diskutujiciho Lukáš 2023-03-10 22:17:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na toto téma byl kdysi natočen zajímavý film viz link – https://www.youtube.com/watch?v=6RlndU9tlxQ&ab_channel=SpoilerLab
……… Někdy poohlédnutí zpětně mívá život zvláštní smysl pro humor a ironii …..

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek