Co odhaluje Satanistická knížka o Gnosticismu a středověkých Papežích. Nebudete věřit vlastním očím

25.2.2022 v Spiritualita 8

Vracím se s dalším přídavkem z děsivé knihy. Tentokrát probereme téma Gnosticismus. (Komu téma „Děsivá knížka“ náhodou uteklo, první díl je tady a druhý a tady.) Předpokládám, že jste asi trochu překvapení. Taky jsem byla. Kdykoli jsem se doposud setkala s termínem ,,gnosticismus, gnose“, bylo to popisováno jako neškodná intelektuální badatelská disciplína, směsice hermetismu, astrologie, filozofie… Ostatně když si to hodíte do wiki, vyjede vám tento popis:
„Gnosticismus je nábožensko-filozofický směr pozdní antiky, který zažil svůj největší rozmach v 1.–3. století našeho letopočtu. Charakteristické je pro něj odmítání hmotného světa, přesvědčení o spásné roli poznání a víra v božskou jiskru v člověku.“ (zdroj)Co by na tom mohlo být špatného? Řeknete si a asi ten pojem přejdete, netuše zradu. Každopádně kdybyste se rýpali i jen takto v pouhé Wikipedii, asi byste si určité narážky na to, co dále opíšu z knihy, odvodili i sami. Byla jsem tedy dost překvapená, když jsem se v té černočerné knížce dočetla, že je gnose ve skutečnosti satanismus a že gnostikové praktikovali ty nejhorší, nejzvrhlejší a nejkrvavější satanistické rituály ze všech.
Kapitola má název ,,Gnostická idea satanismu“ a začíná vysvětlením zkratky ,,GNOSIS“, takto:

Gnostici
Noscuntur
Omnen
Scientiam
In
Satana

Je to latina. Zajímavý detail je ten, že věta „Gnostici noscontur omnen scientiam in satana“ znamená „Gnostici jsou známí veškerým poznáním Satana“, ale až po úpravě slova Noscuntur na Noscontur. Nevím, kdo se tady překlepl, jestli autor nebo slovník, ale když jsem tu větu zkoušela hledat po internetu, našla jsem ji jenom v té změněné verzi s „noscontur“. Po zadání tohoto hesla vycházejí jen webové stránky obsahující satanistické texty.
Kapitola pak popisuje gnosticismus následovně:

„Počínajíce zlomky předkřesťanské gnose prošla idea satanismu množstvím různých gnostických systémů, vždy v jiném osvětlení a pozorování. Zvláště celkové studium gnose umožňuje rozpoznat kosmický původ této ideje.
Demiurg Lucifer vznikl z klína velké Matky Achamóth a vrací se zpět k božskému Stvořiteli světa, jakmile skončí svůj úkol. Je lhostejno, vezmeme-li za základ učení o aiónech Šimona Mága, který je nazýván Satanovým Prvorozeným, nebo nauky Meandristické, nauky Basileidovy, Satornilovy nebo Valentinovy, aiónologie gnostiků tkví vždy v zoroastrickém učení o Amshaspend, osobních emanacích Ahuramazdy. V gnostických rituálech těchto různých systémů nalézáme kořeny pozdějšího středověkého satanského kultu a ještě dnes používané satanistické praktiky jsou gnostického původu.
Barbelognostikové, kteří staví do středu své nauky postavu Berbaló, stali se svými zvláštními rituály původci jistých, dodnes existujících satanských sekt. Za své jméno děkují dvěma slovům: Berbhe Eloha – Ve čtveřici je Bůh. Případně je možno hledat vznik tohoto jména v kananejském Baal. K nim se počítají Nikolaité, Fibionité, Stratiotikové, Levitikové, Borborité, Koddáni a Zakchaióvé.

Učení těchto gnostických sekt opírá se o vznik čtyř aiónů z Ducha (pneuma), z nichž se zrodilo dalších čtrnáct, které se rozdělily na aióny světla a tmy. Archont tohoto světa, Lucifer, ukradl světlo z bratrské společnosti světla.
Tato, jak se zdá krásná a neškodná nauka teogonická, kosmogonická a eschatologická, slouží za základ gnostických nauk, ze kterých byly odvozeny strašlivé konsekvence, neboť rozvíjena dále učí:

Výronem mužských a ženských plodivých sil jest člověk spojen s Bohem a je povinen duchovními emanacemi těchto sil vracet Světlo, ukradené Satanem-Luciferem, jeho božskému prapůvodu. Z této nauky byly odvozeny zvláštní kulty, kupříkladu berbalognostický. Tak používali ve svých ritech svých žen společně v téže chvíli a pěstovali neřest ve všech vztazích. Používali se svých kultech sp***a a menstr. krev, v nápojích a mastích. Vlastní manželský akt neměl být nikdy ukončen. Otěhotněla-li žena přesto, byl způsoben po***t, zárodek byl smíšen s medem, pepřem a jiným kořením a sněden. Gnostické sekty nedodržovaly post a jejich kult, jak jsme již jednou řekli, spočíval v uctívání Logu-Spermatikos, který byl nositelem semene světového Rozumu.

I praví Rosikruciáni učili, že na organické úrovni je sp***a Prima Materie, z čehož různé tajné společnosti zabývající se magií a alchymií odvodily, počínaje osmnáctým stoletím, řadu zvrhlostí. Používaly a dodnes používají ku svým lóžovým pracím a rituálům sp***a, menstr. krev a výkaly a sice při výrobě magických nápojů, životních elixírů a kamene mudrců. Jejich archivy, zasvěcovací listy a různé Adónidovy bible dokazují ne nadřazenost lóžové magie, nýbrž nezměrnou hloupost spojenou s rafinovanou vypočítavostí úchylných mozků, která byla již před tisíciletími zaslouženě trestána smrtí.“

Dál kniha pokračuje popisem rituálu gnose, který zahrnuje zvrhlý akt a má název Obřad Zahalení Závojem. Opsat ho sem nemůžu, protože je moc nechutný a až příliš podrobný. Dále je tam kapitola s názvem ,,Ďábel středověku a jeho sabat“, ve které se dále vysvětluje pojem gnose takto:

„Blouznivý mysticismus početných poustevníků, pověrčivých mnichů a jeptišek přinášel vždy novou potravu, obskurním zmatkům gnose, neboť od exaltovaného mysticismu je pouze krok k nejděsnějšímu satanismu. Ďábel se zjevoval ve všech možných podobách, jako had, lev, vlk, osel, velbloud, ropucha, krysa, pavouk, nebo moucha, překrásná žena nebo bujarý mladík, vždy podle požadavku. Lid neuspokojený dogmatickým učením církve hledal náhradu ve studiu magie a satanských zaklínáních. Počala středověká vláda Antikristova, ať dělali exorcisté s exorcismy nebo s ohněm a mečem co chtěli. Inkvizice zapálila hranice ve všech zemích, křesťanští inkvizitoři sami se stali nástrojem ďábla. Teologové pracovali s obrovským zápalem na scholastické výstavbě učení o ďáblu a zákonodárná společnost přijala s radostí  pomoc duchovenstva, aby upevnila bezohledně svoji otřesenou moc a mohla zničit svoje protivníky. Ludvík XI. přijal úřad biřice roku 1228 a císař Bedřich II. roku 1234 Ad Majorem Dei Gloriam. Počala zářivá kariéra Velikého inkvizitora, neboť špatná konstelace planety Luciferovy ve středověku vybila se ve všech zemích obývaných křesťany.

Víra v inkuby a sukkuby nabývala stále jasnějších obrysů, takže roku 1232 byly upáleny první čarodějnice. Pod drtivým působením sugesce počalo přibývat mrskačů, tanečníků, hysteriků a obsednutých po desetitisících. Papežové tehdejší doby chránili svoji všemocnou rukou inkvizitory, útrpné právo, moc a násilí, sloužící jejich temným cílům. I to bylo ještě málo, sedm papežů bylo nakaženo šíleným morem jejich doby, takže uzavřeli pakt s ďáblem! Papež Sylvestr II. (998-1003), Benedikt IX. (1012-1024), Jan XX. (1024-1033), Řehoř VII. (1073-1085), Jan XXI. (1277), Řehoř XI. (1370-1378), Alexandr VI. Borgia (1492-1503). Všichni tito papežové se vyznamenali nemravným životem a ukrutnostmi.

Je jisté, že ve všech mysticích a blouznivcích působily vyšší síly, které částečně uvolnily latentní hnutí dřímající v podvědomí člověka. Čarodějnictví není proto vynálezem zlomyslných mnichů, ani výplodem fantazie. V čarodějnictví možno nalézt mnoho pravých duševních stavů a zážitků. Mátohy noci zhustily se více a více v reálné zjevy, takže nelze mluvit o halucinacích. Novější okultní bádání dokázalo množství podobných skutečností a možností, takže musíme chápat duchy a démony sabatu jako introjekci podvědomí, jako pravdivé duševní zážitky.
Existuje mnoho zpráv o nocích, kdy se čarodějnice scházely. V Německu se sabat odehrával o noci Valpurgině na Blocksbergu a jiné země měly podobná místa. Ale již sama svatá inkvizice učinila zkušenost, že jízda čarodějnic není nic jiného než narkoticko-er**ický zážitek, který vzniká po natření těla čarodějnou mastí.“

Dál jsou tam recepty na čarodějnické masti obsahující omamné látky a podrobný popis čarodějnického sabatu. To už sem dávat nebudu, asi chápete proč. V této knize je vysvětleno, že čarodějnictví ve slovasmyslu náboženství, kdy má čarodějnice skutečně oltář, vede to jako řemeslo, uctívá bohy a aktivně dělá magii, jako nejnižší stupeň satanismu. Jsou v něm nejméně znalí a nejméně uvědomělí užiteční hlupáci, kteří ani sami neví, komu slouží. Satanismus má několik úrovní, je to podobné pyramidě, kdy čarodějnictví je nejnižší stupeň.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho aneta 2022-02-25 09:52:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Půlce článku vůbec nerozumím, ale ty čarodějné masti by mě zajímaly 😀 teda jestli nejsou vyrobené z výkalů.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-02-26 08:49:38
Ikona diskutujiciho
sipka

jsou z větší části dělané z drog, i tvrdých a zbytek byliny

Ikona diskutujiciho kiko 2022-02-25 13:54:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja len nechápem či ten „Satan“ je myslený doslova alebo je to zas niečo abstraktné/nejaká analógia, poväčšinou majú tieto „buzz words“ nejyký význam kt. keď nepoznáš tak si prečítaš dobrú fantasy, tak neviem ako sa k tomu postaviť, tvoj názor?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-02-26 08:50:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Satan je bytost a je skutečný.

Ikona diskutujiciho Amia 2022-02-25 21:15:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže všichni naši léčitele, kteří lecili lidi a modlili se ke Stvoriteli byli dle této definice carodejove a uctivaci?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-02-26 08:52:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Definul pojem stvořitel a definuj čím léčili.

Ikona diskutujiciho Amia 2022-02-28 10:27:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak podle knih lecili hlavně bylinkami, dotekem a modlitbou. A někdo chodil do kostela, někdo se vnitřně modlil ke Stvořiteli, jiní k Bohu. Víc nedokážu říct. Většina už je po smrti. Co víš o pražské psychoenergeticke společnosti? A tuším energetické útoky na Hostýn. Aspoň o víkendu byly…

Ikona diskutujiciho vla 2022-06-21 07:11:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Gnose se určitě mohla v některých hlavách zatoulat, do podivných míst. Trochu podobně, jako Bůh, mohl v některých hlavách, dát vzniknout Dáblovy/Satanovy .. Odkud kdo vyrazil není tím kam dorazil. Jiní dorazili jinam. Neznamená že měl kdo z nich pravdu a neproblouznily celý svůj život. Blouznit v bílé nebo černé, je rozdíl ale z určitého odstupu, je to jedno.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek