Co znamená sen o těhotenství

9.11.2023 v Žena 9

Sny o těhotenství mohou být krásné, nebo znepokojivé, v závislosti na vaší situaci nebo i věku. Sen o těhotenství nese velkou symboliku a stojí za to mu věnovat pozornost. Těhotenský sen nemusí být nutně jen o očekávání narození dítěte, může symbolizovat různé aspekty života, osobního růstu, strachů a tužeb.
Varianty těhotenských snů a jejich symbolika:

Vidět se ve snu těhotná
To má různé významy v závislosti na životní situaci ženy. Sen může naznačovat, že prožíváte osobní rozvoj, nebo ve vás zraje nový nápad, nebo nový zajímavý projekt. Může symbolizovat vaši kreativitu, zrod nových nápadů.
Pokud se snažíte otěhotnět, nebo uvažujete o dítěti, takové sny mohou odrážet vaše očekávání nebo obavy z potenciálního mateřství.

Pokud sní muž o tom, že je těhotný, může to symbolizovat jeho obavy z toho, že se stane otcem, nebo dědečkem. Psychicky se vyrovnává s těhotenstvím své ženy.

Duchovní význam porodu ve snu
V mnoha starověkých tradicích je duchovní význam porodu ve snu považován za mocné znamení. Jsou to především nové začátky. Duchovně může snový porod představovat nový začátek, nebo začátek nové fáze v životě
.
Může to i naznačovat, že něco, na čem jste pracovali, se brzy uskuteční. Porod může také symbolizovat uvolnění energie, nebo ukončení náročného období.

Vidět někoho těhotného ve snu
Vidět někoho těhotného ve snu může mít různé interpretace. Například starost o ostatní: Pokud je vám daná osoba blízká, může to symbolizovat vaše myšlenky nebo obavy o danou osobu.

Někdy může být vidění těhotné ženy projekcí vašich pocitů, nebo tužeb. Například, pokud si přejete být těhotná, ale ve snu je to někdo jiný, může to znamenat potlačované či nenaplněné touhy, nebo obavy.


Jste náctiletá a máte sen o těhotenství
Může to být hodně znepokojující. Najednou máte břicho, nebo rodíte, nebo dítě držíte v náručí a vůbec nechápete, jak jste k němu přišla, možná máte strach a nevíte co dělat. Takový sen má více významů.
Dospívání je fází přechodu z dětství do dospělosti.
Těhotenství ve snu může představovat úzkost snící dívky z této rychlé změny a vzniku odpovědnosti sama za sebe.

Může to také symbolizovat obavy ze společenského odsouzení nebo z důsledků vašich osobních rozhodnutí. Když jste náctiletá, jste mladá žena, avšak nezkušená, proto jsou vaše nápady a sny často brány na lehkou váhu, nebo se vám vaše okolí může v původně dobré víře pokoušet zabránit v rozvoji něčeho, co je vaše individuální cesta. Protože jste zranitelná a nezkušená, přirozeně vás to frustruje a děsí. Můžete se ocitnout v situaci, kdy vybíráte mezi tím co cítíte a snahou vyhovět svému okolí.

Duchovní význam potratu ve snu
Sen o potratu ve snu je často spojený se ztrátou a strachem. S
ymbolizuje ztracenou příležitost, nebo neúspěšný projekt.
Pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, může to odrážet vaše obavy z těhotenství. Duchovně to může také naznačovat potřebu uvolnit a nechat jít nesplněné touhy nebo plány.

Duchovní význam těhotenství s dvojčaty
Dvojčata mohou symbolizovat duální aspekt – vědomé a nevědomé, světlo a
tmu nebo jin a jang. Může naznačovat potřebu rovnováhy, nebo harmonizaci kontrastů.
Dvě oblasti vašeho života, nebo projekty, současně rostou.

Sny o těhotenství mají více úrovní a s každým jednotlivcem mohou rezonovat jinak. Nejdůležitější poznatky často pocházejí zevnitř. Pokud se takové sny opakují, nebo jsou obzvláště živé, může to znamenat, že je v nich důležité poselství a je potřebné věnovat jim více pozornosti. Největší pozornost věnujte pocitům, které během snu máte. Pokud se radujete že jste těhotná, radujete se z dítěte, rodíte se vzrušením, radujete se z těhotné kamarádky, sen má určitě konstruktivní význam. Pokud se děsíte, panikaříte, nevíte co máte dělat a chcete se z té situace nějak vyvlíknout, vyjadřuje sen frustraci a strach.

Časté otázky k těhotenství a snům
Může těhotenský sen znamenat, že je žena opravdu těhotná?
Obecně platí, že těhotenské sny signalizují váš potenciál pustit se do nového začátku, nebo zrodit kreativní projekt.

Proč mám v těhotenství divné sny?
Změny ve vylučování hormonů během těhotenství mohou způsobit emoční výkyvy, které se často odrazí v podivných snech.

Co znamená sen o bezbolestném porodu?
Když se chystáte projít obtížnou nebo náročnou zkušeností, vaše podvědomí se vás může pokusit uklidnit tím, že vás ujistí touto symbolikou prostřednictvím snu. Chce vám říci, proces bude snadný a že to zvládnete dobře.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-09 03:36:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to dost hodně jinak, než si lidé myslí. Základem je samozřejmě a to naprostá, nevědomost. Ostatně, jak by asi tak někdo mohl něco zjistit před tím, něž se o tom přesvědčí vlastní zkušeností a to už je „pak pozdě to ostatním sdělit“, protože už nemá ten zájem (o tom možná někdy příště). Spočívá to ve skutečnosti, o které píše indická Bhagavadgíta, kterou nelze podceňovat, to zdůrazňuji. Ona tvrdí, mimo jiné, že jsou lidé „nebem“ ovládáni a vedeni jako loutky. Což je pro každého nepříjemné slyšet a dokonce nepřijatelné vzhledem k vlastní touze a snaze po individuální-nezávislé a pokud možno svobodné existenci. Ve skutečnosti jsou i sny komunikací a výukou, doslova terapií a výchovou vyššími bytostmi. Zkrátím to příkladem: Když si například tedy žena, sama pro sebe řekne „Já jsem kráva, měla jsem udělat něco jiného.“, muž „Já jsem vůl, sakra.“, neznamená to, že je tak nízko ve vývoji, protože už je schopna, „si to sama pro sebe“ v duch říci (slyšet se!) a to znamená už vyšší vývojovou úroveň její vlastní existence. Zároveň si ale ještě neuvědomuje a ani „nesmí“, že to si neříká v duchu ona sama, že to neslyší sama sebe, ALE VYŠŠÍ BYTOST, která ji celý život vede. To ona tak s ním komunikuje a teď velký pozor: Až dojde k tomu, že uslyší „TY jsi kráva“ a „Ty jsi ale vůl“, znamená to, že už byla posouzena-uznána za dostatečně vývojově vyspělou aby zvládla ten fakt, o kterém ta Bhagavadgíta píše, totiž tzv. telepatickou oboustrannou komunikaci s vyšší vibrační sférou, která je vývojově někdy i miliony let dále. Tím bychom se ale mohli dostat k jejím fyzikálním podmínkám, k tomu, že obsahuje více energie, k tomu že je tam tedy logicky rychlejší čas oproti té nižší pozemské a k tomu, například, že tam ty vyšší a tedy čistší bytosti zákonitě žijí déle než jak dlouho trvá adekvátní lidský život na Zemi, takže toho lidského jedince mohou vést celou dobu jeho pozemské existence. Tak to ve skutečnosti funguje a to jsou ve skutečnosti i ty sny.

Kromě toho ale dochází i k několika druhům inkarnací, ať už to jsou přirozené, kdy nižší formy života soustavně člověk a nejen on, přijímá a začleňuje do své vlastní, a nebo kdy a ta je nejagresívnější a nejvíce riziková i nebezpečná co do úspěšnosti, se nějaká vyšší bytost inkarnačně „zmocní“ lidské inkarnace tzv. vtělením se do ní a tedy ji plně ovládne, té se říká avatar a nebo a o tom nejspíše byl Váš článek, nebo tedy jde ve snu-snem o přípravu na inkarnaci vyšší bytosti do vašeho dítěte, které porodíte a ta vyšší bytost si vás na sebe připravuje, zvyká vás na sebe a vychovává, „ve vlastním zájmu“, abyste si ho třeba „nezabila“, to by byla dost katastrofa. Snahou je vyvolat ve vás i zájem a souzněním s vámi nejen ve snu, vyvolat i lásku, respektive přátelství a VZTAH.

Je toho opravdu mnoho, co si neuvědomujete a nebo nevíte, zmateni a většinou záměrně náboženstvími, především tzv. křesťanstvím, tady, třeba tvrzením, že se člověk po smrti dostane buď do ráje a nebo do pekla a zároveň i tvrzením, že inkarnace neexistuje,… takže kdo tedy a kam, sakra. Nebo tím, že Bůh má Syna, ačkoliv nejvyšší Bůh pouze tvoří a plodí lidé nebo nějaký nižší bůh, přinejlepším, protože pak by byli Syny a Dcerami Boha všichni a nejen ten údajný, člověk Ježíš. Odporuje to prosté logice a i proto je nezbytné neustále myslet, k čemuž je každý tvrdě veden vlastním životem a ne náhodou a ne k tomu, aby vyznával nějakou a kteroukoliv, tzv. slepou víru. Ve slepé víře nespočívá vlastní vývoj, jen poslušnost. kk.

Ikona diskutujiciho Koblih 2023-11-09 09:51:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrej blábol.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-09 17:32:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Sny úplne neznevažujem, zdá sa, že väčšinou ide o osobné interpretácie minulých, súčasných alebo možných budúcich udalostí. Druhá kategória je zriedkavejšia a zvyčajne veľmi živá. Sen môže byť o nejakej budúcej udalosti alebo o zážitku z minulého života. Verím, že niektoré sny sú dôležité.
Len by som pripomenul, že Biblia – Starý zákon zakazuje akýkoľvek kontakt s okultizmom. V Biblii, Deuteronómium 18:9-13, je toto nariadenie: „Až vstúpiš do zeme, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností oných národov. Nech sa u teba nevyskytne nikto, kto by previedol svojho syna alebo svoju dcéru ohňom, veštec zaoberajúci sa veštbami, mrakopravec ani hadač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani ten, kto sa opýta duchov zomrelých, ani jasnovidec, ani ten, kto mŕtvych. Každého, kto robí tieto veci, má Hospodin v ohavnosti. Práve pre tieto ohavnosti Hospodin, tvoj Boh, pred tebou vyháňa ony národy. Budeš sa dokonale držať Hospodina, svojho Boha.“ Možno niekto namietne, že sa to týka len Hebrejcov s ktorých sa neskôr stali židia, ale v skutočnosti sa to týka každého, tak isto ako 10 prikázaní. Ak by každý dodržiaval 10 prikázaní boli by sme ako civilizácia o hodný kus ďalej. Pre tých, ktorí prorokujú je to ešte oveľa horšie: Deuteronómium 18:20, „Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov nech zomrie!“
Ak by bola Biblia proti srsti, tak tu je ďaľší dôvod tak nerobiť: https://wandsofhorus.ru/seth-factor

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-11 15:28:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Zase, dodo, Bible je stará a odpovídající době, která už je dostatečně jiná. Sama přece prorokuje, že přijde z nebes někdo a s nebeskými zástupy, pokud vím a já ale Bibli fakt neznám. Ale vím , že křesťanská církev tvrdí lež, že prý má přijít Ježíš a skutečností je sdělení Bible, že nejvyšší z andělů. No, to si pak tedy kněží v čele s Papežem musí vybrat, zda je Ježíš Syn Boha a nebo jen anděl. Nejvyšší anděl z jemu rovných je Archanděl Michael, který je symbolizován-vyjadřován a charakterizován s ohnivým mečem. Sama tzv. Apokalypsa, která ale v překladu znamená pouhé „odhalení“, je o „jeho práci“, myslím. kk.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-11-09 09:46:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc pěkný článek. Děkuju 🙂 Zdávalo se mi o těhotenství nejvíc když mi bylo okolo 20. Vždycky jsem se vyděsila. V některých snech jsem v panice chtěla dítě někomu dát a zmizet ze scény, pak jsem se vzbudila a styděla. Myslím si že se v těch snech promítají různá intimní témata nejenom strach z početí, neplánovaného. Strach ze zodpovědnosti za dítě, ale i strach z dospělosti a programování rodičů. Když jsem ten strach vnitřně přijala a vyřešila, přestalo se mi o tom zdát v nepříjemném ladění.

Ikona diskutujiciho housenka 2023-11-09 19:45:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Objevit se s už narozeným dítětem ve snu a nevědět jak jsi k němu přišla holt docela zaskočí.

Ikona diskutujiciho Namasteen 2023-11-09 17:33:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tenhle symbol mi funguje spolehlivě 🙂 V závislosti na konkrétní podobě snu, tak obecně těhotenství nebo porod u mě znamená uskutečnění sebe sama 🙂 Porod je pochopitelně lepší než jen těhotenství, znamená to, že jsem v tom uskutečňování aktivně dál, nicméně pokaždý je to pro mě dobré znamení, že to, do čeho jsem se zrovna pustila, je pro mě dobré. Že je to dobré pro můj vývoj, i když člověk třeba uplně nevidí, kam to vede a co z toho může být.

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-11-09 19:44:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky ❤

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-11-13 10:52:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Povedzme si niečo o jednom z dôležitých a málo známych faktorov v prevencii rakoviny prsníka. Téma prevencie rakoviny prsníka je pre ženy veľmi aktuálna, pretože dnes dostane túto diagnózu každá siedma žena. Mnohí z vás určite poznajú karcinogénne faktory, ktoré spôsobujú rakovinu prsníka.

Spôsoby použitia jódu na prevenciu rakoviny:

– 7 % Lugolov roztok – 1 kvapka s vodou (6,5 mg na kvapku) denne;

– aplikácia jódu nanesením na mliečnu žľazu na transdermálnu saturáciu tkanív jódom. Po vysušení ošetrite krémom (najlepšie CBD alebo kokosovým olejom);

– Kelpový preparát v dvojnásobnej dávke.

– Jód je potrebný aj na liečenie rakoviny prsníka a najmä pri zápalovej forme je ho potrebné veľké množstvo.

https://www.biosferaklub.info/pouzitie-jodu-na-prevenciu-a-liecbu-rakoviny-prsnika/

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek