Daniel Dunglas Home: Nejpozoruhodnější médium své doby

23.2.2024 v Zajímavosti 8

Daniel Dunglas Home byl jedním z nejpozoruhodnějších médií, jaká kdy žila. Daniel se narodil v roce 1833 poblíž Edinburghu ve Skotsku. Už v raném věku projevoval intuitivní schopnosti. Okolnosti ho donutily odjet do Nové Anglie ke své tetě, která si ho vzala k sobě.
Tam ho však nadále doprovázely neobvyklé jevy.
Ve věku 17 let měl Daniel vizi o smrti své matky, která se později skutečně naplnila. Jeho ustrašená teta ho vyhodila z domu v domnění, že si s sebou přivedl ďábla. Daniel poté začal pořádat seance pro své přátele, se kterými společně žil. Jeho schopnosti se staly legendární.Daniel měl na začátku kolem sebe muže vzdělané, distingované, přesvědčené o jeho paranormálních schopnostech. I když za své seance nikdy nepřijímal peníze, přijímal dárky a sponzory od svých bohatých mecenášů, mezi něž patřila i evropská královská rodina. Koneckonců všichni přece potřebujeme něco jíst a někde spát.

Daniel vedl seance pro krále Bavorska a Würtemburgu a také s Vilémem I. Německým a nejrůznějšími šlechtici po celé Evropě. Radili se s ním i významní literáti.

Ke spokojenosti lorda Bulwera Lyttona jednou Daniel povolal ducha, který ho ovlivnil, aby napsal svůj slavný okultní román Zanoni.

V roce 1868 prováděl Daniel experimenty s Cromwellem Varleyem, hlavním inženýrem společnosti Atlantic Cable Company.

Poté spolupracoval se členy Londýnské dialektické společnosti (racionalistická debatní společnost), kteří s ním ve stejném roce uspořádali padesát seancí, u kterých bylo přítomno třicet lidí. Jejich zpráva, publikovaná v roce 1871, potvrdila pozorování zvuků a vibrací, pohyby těžkých předmětů, kterých se nikdo nedotkl, a dobře provedené hudební skladby pocházející z nástrojů, které nebyly manipulovány žádnou viditelnou silou.
Popisovali také zjevení
rukou a tváří, které nepatřily žádné hmatatelné lidské bytosti, ale přesto se zdály živé a pohyblivé.

Tato zpráva inspirovala sira Williama Crookese, aby prozkoumal Danielovy schopnosti.
Sir William Crookes (1832–1919) je považován za jednoho z největších fyziků 19. století a počátku 20. století a byl časným zastáncem vědeckého zkoumání psychických jevů. Rozsáhle studoval Daniela, spolu s dalšími svědky, a zaznamenával jevy, které přiváděly jeho racionální mysl na hranu představitelného.
Navzdory tomu, že se ohledně zkoumaných schopností Daniela vyskytla i nějaká ta kritika, je při čtení literatury evidentní, že měl skutečně úžasné schopnosti a tehdejší skeptici zkrátka měli iracionální apriorní zaujatost vůči těmto paranormálním jevům. Takže žádné množství důkazů je nemohlo úplně přesvědčit. Jsou to učebnicové případy fundamentálních materialistů a jejich námitky jsou v drtivé většině úplně duté.

Encyklopedie okultismu a parapsychologie píše, že tajemníci Královské společnosti odmítli Crookesovo pozvání k účasti na výzkumu Danielových schopností. Pozvání bylo předloženo Královské společnosti 15. června 1871, ale bylo zamítnuto jednoduše proto, že Crookesův výzkum potvrzoval, že je Daniel skutečně legitimní. To bylo zcela proti jejich velmi silnému předsudku vůči takovým jevům.

Ve svém druhém publikovaném článku z roku 1871 Crookes podrobně popsal potvrzující výsledky dalších experimentů s Danielem a řekl, že nepochybně potvrdili tajemnou sílu, kterou Crookes viděl jako působící prostřednictvím Daniela.

Skutečnost, že Danielovy schopnosti, a jevy které dokázal manifestovat, byly pozorovatelné každému přítomnému svědkovi, naplňuje Beardenovu definici normální konsensuální reality – nic paranormálního se v tomto smyslu nestalo, bez ohledu na to, jak mimořádné se mohou zdát takové zprávy. Jednoduše jen nevíme, jak plně vysvětlit to, co se tam dělo.

Všimněte si, jaké gesto Daniel na fotografii ukazuje levou rukou… náhoda?

Daniel ukázal, že některé jevy hlášené o kacířích a pronásledovaných jansenistech z počátku 17. století v Paříži, mohly být reálné. Byli ve stavech podobných transcendentální oddanosti vyšší síle odolní vůči všem druhům zranění, včetně úderů těžkých kladiv, bodání ostrých předmětů a ohni. Mohli položit celou hlavu do hučících plamenů, bez následků manipulovat s rozžhaveným uhlím a jiné podivné kousky. Nemohli je pořezat, propíchnout ani uškrtit ti nejsilnější muži.
Jejich záhadné transcendentální stavy jim však způsobovaly křeče tak nesnesitelné, že prosili svědky, aby je udeřili co nejtvrději různými nástroji, aby jim tak poskytli určitou úlevu. Proto se jim říkalo „konvulsionáři“.
O těchto významných historických událostech informovala tehdejší inteligence, včetně významného filozofa Huma, který uznal jejich pravdivost.
Urychlila je smrt Abbého Francoise de Paris 1. května 1727. Nejprve došlo k zázračným uzdravením poblíž jeho hrobky na farním hřbitově a poté se tyto jevy vystupňovaly tak, že zahrnovaly slavné oddané masové křeče.
Byly také zdokumentovány případy levitace a jasnovidectví spolu s neuvěřitelnou fyzickou odolností. Jeden člověk v křečích byl vyzvednut do vzduchu tak násilně, že ho svědci nemohli ani zadržet. Tohle je podrobněji popsáno v Talbotově skvělé a zásadné knize Holografický vesmír.

I Daniel byl během seancí pozorován, jak bezproblémově manipuluje se žhavým uhlím, a navíc nějak dokázal přenést tuto schopnost na jiné svědky bez podobných schopností, kteří pak dokázali replikovat jeho zázraky. Oheň a žhavé uhlíky jim neublížily, pokud tuto myšlenku přijali a věřili, že zůstanou nezraněni. (Poznámka: Rozhodně nezkoušejte tyto věci doma.)
Je známo, že tuto odolnost a další schopnosti s Danielem sdílejí i šamani.

Některé ze zázraků, kterých byl Crookes a další účastníci seance svědky, zahrnovaly:
– Daniela levitujícího bez pomoci skrz oka v domě až do třetího patra. Daniel připisoval svou antigravitační schopnost svým doprovodným duchům.
– Levitace předmětů
– Hudební nástroje hrály hudbu, aniž by s nimi manipulovaly lidské ruce
– Bizarní dočasné prodloužení Danielova těla
– Manipulace se žhavým uhlím a ohnivzdornost
– Z Danielovy hlavy šlehaly jazyky ohně
– Světelná zjevení
– Zjevení duchů
– Fyzické projevy humanoidních rukou
… tento seznam není vyčerpávající.

Sám Daniel byl zcela proti jakýmkoli podvodům a vždy byl ochoten nechat se testovat za dobře osvětlených podmínek a pod přísným dohledem. Na rozdíl od různých podvodníků podporoval prověřování a zdravou skepsi.

Crookes o Danielovi řekl: Někdy, v začátcích naší známosti, mi před seancí říkával: „Nyní, Williame, chci, aby ses choval, jako bych byl uznávaný kouzelník a chtěl jsem tě podvést a předvést všechny triky, které umím. Udělej veškerá opatření, která proti mně můžeš vymyslet, pohybuj se, dívej se pod stůl, nebo kam jinam chceš. Neber v úvahu moje pocity. Neurazím se. Vím, že čím pečlivěji budu testován, tím více budou všichni přesvědčeni, že tyto abnormální jevy nejsou mým přičiněním.“

Daniela studovali i další badatelé, včetně profesora Alexandra von Boutleroffa, který dospěl k podobným závěrům jako Crookes, a ruského aristokrata a psychologa Alexandra Nicholase Aksakoffa, který vymyslel termín „telekineze.“

Stejně jako jeho levitátor Joseph z Copertina, se i Daniel postil, aby se očistil. Říkal, že bez této diety by ho duchové nebyli schopni zvednout ze země.
Otázka očisty těla se objevuje v mnoha esoterických proudech. V józe je to nezbytné, než se pustíte do tvrdé cesty jednobodového tréninku. Teosofové jako Leadbeater doporučovali nekonzumovat bílou mouku, protože údajně snižuje frekvenci, a zdá se, že mnoho médií (a spiritualistů) souhlasí s názorem, že člověk by měl jíst co nejméně masa.

Obecně se zdá, že zbavení těla těžkých jídel obecně činí vědomí vnímavějším k hlubším úrovním reality samotné, což zahrnuje usnadnění mystických zážitků a také umocnění psychických sil, jako je jasnovidectví.

© aluska.org 2024
Upozornění: Článek nepředstavuje návod na odpolední zábavu a nepředstavuje doporučení stravovacího režimu.Komentáře

Ikona diskutujiciho asdf 2024-02-23 02:48:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S tím postěním to dává smysl. Pokud tyto věci fungují tak, že „do“ člověka vstoupí či se skrze něj fyzicky projevuje nějaká jemnohmotná bytost, tak celkem chápu že jí nebude příjemné když by se v médiu válely kusy potravy v různé fázi trávicího procesu, nebo snad dokonce i kusy zavražděných těl mrtvých živočichů…
Zlým silám by toto ale asi vadit nemělo, takže další důvod proč při takovýchto pokusech provádět očistu a udržovat se ve vyšším vibračním stavu. Pokud by toto zkoušel někdo „jen tak z legrace“, a k nějakému kontaktu došlo, tak by asi nedopadl dobře…

Ikona diskutujiciho armag 2024-02-25 09:08:39
Ikona diskutujiciho
sipka

To jsou nesmysly. Když se naučíte autohypnózu, tak je zcela jedno, jestli jíte maso, rostliny nebo cokoli jiného.
Rostliny jsou stejně živé jako zvířata, zvláštní, že jejich pojídání vám nevadí.

Ikona diskutujiciho kiana 2024-02-24 05:25:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O necem podobnem jsem zrovna psala (popisovala) a fakt to funguje, ale nemelo by se to zneuzivat (tim myslim delat jen tak – lze pouze v nouzi – pri aktualnim napadeni, a to v ramci obrany preziti). „Dan“ za to totiz muzou byt pozdeji disociativni krece.

Ikona diskutujiciho Amigo 2024-02-25 10:36:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takovej satanáš týjo. Ale neuvěřitelný co všechno s tím jde dělat.

Ikona diskutujiciho Q 2024-02-25 10:40:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Na té fotce jednoznačně ukázal kdo mu pomáhá. Ale osobnost to stejně musela být moc zajímavá.

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-02-25 10:40:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odolnosti vůči ohni je jasný ukazatel posedlosti temnou sílou. Bylo o tom nejednou tady na webu ale taky jsem o tom četla i jinde v knížkách. My sice hodně hážeme kamením na tu dobu kdy se pořádaly hony na čarodějnice ale oni tehdy asi všechno taky neměli úplně smyšlený. Nějaký pravdivý základ v tom bude. A poznala jsem fakt lidi co dělali černou magii a žár jim nevadil. Jeden chlap přede mnou holou rukou otočil hoříčí kládu v krbu. Prý takhle upravuje ohniště běžně. Pak se ukázalo že fakt s démony pracuje.

Ikona diskutujiciho x 2024-02-25 10:42:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc zajímavý článek. Děkuju za tuhle sondu, trochu se o to zajímám a o Dunglasovi jsem v životě neslyšel, přitom jak koukám má i stránku na wikipedii.

Ikona diskutujiciho Dalimil 2024-02-25 21:21:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč se víc nepíše o tak zajímavých osobnostech? Kdyby to tak bylo, asi by se rychle změnilo všeobecné chápání těchto schopností. Z fikce na realitu. Jinak to vypadá že to vlastně není a nikdo to neumí… a tyhle osobnosti upadají do zapomnění. A jo pochopil jsem že mu dávala sílu temná moc ale přesto je to neuvěřitelný čtení. A díky za něj.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek