III. / Elion vypráví dále o reakci Otce, Syna a Matky na ,,pád andělů”

2.3.2007 v Nezařazené 0

REAKCE OTCE, MATKY A SYNA
Otec hleděl na povýšené chování odvrácených andělů nejdříve s otcovskou schovívavostí. Když ale viděl, kolik andělů se od něj odvrátilo a jak obrovské následky jejich pád přinese, byl otřesen. Ztráte idylického stavu ráje ho naplnila smutkem a hněvem.
Vážně uvažoval, že celé dílo vezme zpět. Nějaký zásah ve formě zákazu nepřichzel v úvahu. Všechny bytosti stvořil jako svobodné, svoboda byla jedním z jeho základních principů. I on tvořil celé své dílo svobodně. Tím, že uznává svobodu ostatních, respektuje i svou vlastní. Stejně tak nepřicházelo v úvahu, že by zničil jen určité části svého někdejšího díla. Mohl je pouze vzít zpět. To by ovšem bylo možné jen v tom případě, že by se to týkalo celého díla, které by jaksi vstřebal, celé ,,vdechl” do sebe.
Matka se ale za dílo přimlouvala a zapřísahala Otce, aby je zachoval. Říkala, aby si uvědomil, že i přes tyto temné skvrny zůstalo krásné a veliké, že polaritou světla a tmy vznikající drama přinese nové možnosti vývoje – pro lidské duše, anděly i Otce sámého, a také, že nerovnováha mezi světlem a tmou zajišťuje, že dílo nepostihne konečná skáza. Nakonec mu slíbila, že vezme dílo pod svou ochranu a bude o ně s láskou pečovat.
Také Syn přispěl k uklidnění. Slíbil, že vynaloží veškeré úsilí, aby se všichni tvorové, včetně padlých andělů, opět navrátili k Otci.A skutečně se o to všemožným způsobem snaží.
Stará se například o to, aby lidé vždy měli z čeho čerpat světlo, které je navádí správným směrem, takže je skutečná pravda stále patrná. Dbá, aby vznikala společenství pouze s dobrými úmysly. Moudrým a svytým určil úlohu umožňovat setkání s pravdou. Osvícené bytosti dostaly za úlok nerozhodné a málo pevné obracet ke světlu, ukazovat jim cestu a doprovázet je.
Usiluje také o to, aby temné síly udržel v určitých mezích, například pozemskou inkarnací, utrpením, nebo poklesem v jejich hierarchii. Návrat padlých andělů je možný, protože v nich zůstal zbytek světla. Bez něj by nebyli schopni života. Uchovávají v sobě matnou vzpomínku na ztracený život v ráji a stesk po této počáteční idyle je svobodně povede zpět. Syn bude dělat vše, aby k návratu meli dostatek sil. A tak dal stvořitel nakonec dalšímu dění volný průběh.
Já zde popisuji tyto události ve velice lidských obrazech. Na tom není nic divného, když máme na paměti, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Nedívejme se tedy na tyto popisy jako na ,,antropomorfní”, nýbrž jako na ,,theomorfní”, odpovídající božkému původu.
Musíme mít na paměti jednu podstatnou věc: Otec může vzít celé své dílo zpět, protože je všemocný. Nemůže ale něco zakázat, pokud neporuší svobodu, která ovšem patří k základnímu principu jeho samého i jeho díla.

Elion popisuje také vznik hmoty a nejen to 🙂

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek