Gateway Process 1: Utajovaná technika má moc zhmotnit vysněnou realitu

28.10.2023 v Návody 7

The Gateway Process je název tréninkového programu, který vyvinul The Monroe Institute během 70. let 20. století. Využívá meditaci v kombinaci se zvukem, aby posluchač docílil změněných stavů vědomí. K tomuto programu se pojí tvrzení, že CIA záměrně zatajovala dokumenty o této technice, protože je velice mocná. Člověku, který si ji osvojí, může zcela změnit pohled na svět.Ačkoliv se v zahraničí jedná o poměrně známý program (mezi lidmi kteří mají vztah k New Age), u nás se o tomto konceptu nehovoří, ani jsem o něm nenašla žádné relevantní články, nebo zkušenosti. Ačkoli se vám tedy tyto poznatky mohou zdát nové, ve skutečnosti nejsou. Tento článek nemapuje moji osobní zkušenost s technikou. Případné vyzkoušení techniky, a vytvoření si vlastního názoru, je na vaší svobodné volbě.

The Gateway Experience je
soubor původně pěti CD, která byla vydána v USA v letech 1970-1980. Obsahovala meditace, které měly posluchači pomoci dosáhnout a manifestovat realitu, kterou chtěl. Mají mít moc změnit realitu člověka a rozšířit jeho vědomí. Ještě v roce 2017, stála sada těchto pěti CD 500 dolarů. Později k nim přibyl ještě šestý a sedmý díl. Mně se podařilo na internetu vykopat nahrávky 1-6, sedmou zde nenajdete.

CD využívala technologii Hemi-Sync. Aby fungovala, je nutné nahrávky poslouchat přes sluchátka. Z každého sluchátka pak vychází jiná frekvence zvuku, která uvede frekvenci vašich mozkových vln do určitého vzorce. Ten vám pak umožní přístup k různým stavům vědomí.

Meditace využívají k manifestaci nové reality techniku, které se říká „vzorování“. Ta je zmíněná také v odtajněných dokumentech CIA. Technika zahrnuje použití vědomí k dosažení požadovaných cílů ve fyzické, emocionální nebo intelektuální sféře. Zahrnuje soustředění na požadovaný cíl ve stavu nazvaném Focus 12. Focus 12 je určitá frekvence, určitý stav mozkových vln, který má schopnost více ovlivnit vaše podvědomí a také vaši schopnost mnohem snadněji se dostat do různých emocionálních stavů.
Jakmile člověk dosáhne mentálního stavu Focus 12, měl by ideálně pracovat se svou vizualizací a představovat si sám sebe a že se už nachází v realitě, kterou preferuje, nebo potřebuje. Představuje si, jak by tato jeho verze myslela, cítila, jednala, jako by už nyní existovala.

Tato metodologie je založena na víře, že myšlenkové vzorce generované naším vědomím ve stavu rozšířeného uvědomění vytvářejí hologramy, které představují situaci, kterou si přejeme vyvolat. A tím vytvořit základ pro skutečnou realizaci tohoto cíle.
Takže když vizualizujeme při určitých stavech vědomí, v určitých hladinách mozkových vln, do kterých se můžeme dostat pomocí síly meditace, vytváříme určité holografické energie. Naše realita je založena na energii. Vše v naší realitě je založeno na energii a vše vibruje na určité frekvenci. Když se dostanete do určitého stavu vědomí a cítíte se určitým způsobem, zesilujete energii, která k vám přitahuje další hologramy, které jsou v rezonanci s energií, kterou už vyzařujete.

Když se podíváte na práci Dr. Joe Dispenzy, která je zejména o meditaci, o napojení se na kvantové pole, cítění, prožití a tvorbě nového Já a své nové reality jako by se už teď děla, mnoho lidí, kteří praktikují jeho program, referují o úžasných výsledcích. Jako je zázračné vyléčení, nebo zázračný životní obrat a manifestaci krásného života. Gateway je založen na stejném principu.

Než s programem začnete, je důležité, abyste byli upozorněni na možné riziko spojené s tímto programem. Vychází z konkrétních zkušeností lidí, kteří jeho program absolvovali. Varování zní, nespěchejte na proces tvorby své nové reality a netlačte na to, aby se stala teď hned, protože to může způsobit dislokaci na vaší aktuální dějové lince a může dojít k vedlejším efektům a nepříjemným následkům, které si nepřejete.
V podstatě jde o to, že pokud se dostanete do určitého stavu vědomí, modelujete si hologram nové reality, ale vložíte do něj svoji akutní urgenci k tomu, aby se stala teď hned, protože už nehodláte čekat, vložíte do toho hologramu energii nátlaku, který s sebou přinese nepříjemné vedlejší efekty.
Jak to konkrétně funguje? Dejme tomu, že chcete získat dům, ale nemáte peníze. A tak si ve změněném stavu vědomí opakovaně modelujete urgentní obraz, ze už máte svůj dům. Pak se vám může stát to, že někdo z vaší rodiny nečekaně zemře a vy skutečně zdědíte jeho dům. Budete sice mít dům, ale budete z toho nešťastní.
Všechno má svůj čas a všechno musí nejdříve uzrát. Musíte to respektovat. Vaše mysl je velice mocná a dokáže vám přinést to co chcete, ale pokud na to půjdete urgencí a nátlakem, může to být formou, která se vám nebude líbit. Tvorba lepší reality je postupný proces.
To, co skutečně chcete dělat, je vybavit si sebe v žádané situaci a emočně prožít spokojenost, radost a mír. A tohoto nastavení se držet každý den. Nevytvářet akutní nátlak.

Dávejte si pozor na svou energii urgence a nátlaku. Ve chvíli, kdy si něco postavíte na piedestal a žadoníte o to, Vesmír cítí vaši urgenci a vaše strádání, které tím vysíláte. Takže se pak dobře postará o to, že to nedostanete.
Je potřeba chápat tuto souvislost a umět vyvážit tyto protichůdné energie. To, co byste ideálně měli dělat je, být přirození v naplnění svých potřeb. Nebýt u toho v nátlaku a v křeči. Místo toho buďte přirození v tom, co hodláte dostat. Je pro vás přece přirozené, že žijete v hojnosti. Je přirozené, že máte krásný a zdravý vztah, že máte milujícího partnera. Je pro vás přirozené, že děláte práci, která vás baví. Když si dovolíte být přirození v tom co modelujete, změní to celou dynamiku.

Návod k meditacím Gateway Proces
Následují podrobné informace o programu Gateway Experience, jak s ním pracovat a co od něj očekávat. Jedná se o překlad pokynů, které jsou dodávány spolu s meditativními CD. Samotné meditativní nahrávky jsou anglicky, pokud tomu chcete dát šanci, je dobré rozumět alespoň trošku anglicky.

Co můžete od Gateway Experience očekávat?
Tolik nebo tak málo, kolik do toho vložíte. Cvičení vám poskytnou sadu nástrojů – to, jak je použijete a co s nimi uděláte, je vaší odpovědností. Někteří poprvé objevují sami sebe, a tak žijí úplněji, konstruktivněji. Jiní dosahují úrovně uvědomění tak hlubokého, že na celý život stačí pouze jedna taková zkušenost. Jiní se stávají hledači pravdy a přidávají ke své každodenní činnosti neustálá dobrodružství.
Je potřebné mít jeden předpoklad, a to ten, že považujete Gateway Experience za reálnou možnost: že jste více než vaše fyzické tělo, že můžete existovat a existujete v energetických systémech, které nejsou omezeny na časoprostor, že můžete a existujete. Komunikujte s inteligencí mimo vaše fyzické vědomí – říkejte tomu, jak chcete.

Gateway afirmace
Jsem víc, než mé fyzické tělo. Jsem víc, než fyzická hmota. Hluboce toužím expandovat, prožívat; vědět, rozumět; ovládat, používat energetické systémy, které mohou být prospěšné a konstruktivní pro mě a pro mé blízké. Také hluboce toužím po pomoci, spolupráci a pochopení jedinců, jejichž moudrost, rozvoj a zkušenosti jsou stejné, nebo větší, než moje vlastní.

Co je Hemi‐Sync?
Hemi‐Sync je patentovaná, vědecky a klinicky ověřená technologie navádění vědomí člověka za pomoci zvuku, která byla zdokonalená padesátiletým výzkumem. Výzkumníci zjistili, že specifické zvukové vzory mohou vést mozek k různým stavům vědomí, od hluboké relaxace nebo spánku, po rozšířené uvědomění a další mimořádné stavy. Proces zvukového navádění funguje prostřednictvím generování komplexních, vícevrstvých zvukových signálů, které společně vytvářejí rezonanci, která se odráží v jedinečných formách mozkových vln charakteristických pro specifické stavy vědomí. Výsledkem je soustředěný stav celého mozku, známý jako hemisférická synchronizace, neboli Hemi‐Sync, kde levá a pravá hemisféra spolupracují ve stavu koherence.

Různé signály Hemi‐Sync slouží k usnadnění hluboké relaxace, soustředěné pozornosti, popř další žádoucí stavy. Hemi‐Sync vytváří soustředěnou, koherentní mysl, která je optimální podmínkou pro zlepšení výkonu lidského věkomí. Hudba, verbální navádění a jemné zvukové efekty jsou kombinovány se signály Hemi‐Sync pro posílení jejich účinnosti.
Tyto nahrávky neobsahují žádné podprahové zprávy. Vždy máte vše pod kontrolou.

Upozornění a varování: Přečtěte si prosím před použitím nahrávek
Meditativní program The Gateway Experience je systém školení v sebezkoumání a osobním rozvoji. Není to forma psychoterapie, filozofie, náboženství nebo lékařské diagnózy/léčby. Je to prostředek k získání znalostí – jejich aplikace a výsledky jsou výhradně v odpovědnosti frekventanta. I když mnoho našich produktů přispívá ke zdraví, nejsou určeny k tomu, aby nahradily lékařskou diagnostiku a léčbu.
NEPOSLOUCHEJTE Hemi‐Sync při řízení nebo obsluze těžkého zařízení, nebo s jinými zařízeními, která mohou ovlivnit aktivitu mozkových vln.
Pokud máte sklon k záchvatům, poruchám sluchu nebo nepříznivým psychickým stavům, NEPOSLOUCHEJTE Hemi‐Sync bez předchozí konzultace se svým lékařem.
V nepravděpodobném případě, že zaznamenáte neobvyklé fyzické nebo duševní nepohodlí, okamžitě přestaňte používat. Veškeré záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, jsou odmítnuty.

pokračování: Gateway Process 2: Meditace Hemi-Sync a návod k použití zdarma

© aluska.org 2023

Komentáře

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-10-28 13:30:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Působí to na mě slibně. Počkám jaké vyjdou nahrávky a dám tomu určitě šťouch.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-10-28 13:58:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No páni, to zní naprosto skvěle. Těším se na pokračování.

Našel jsem k tomu i zajímavé video: https://youtu.be/Orki_UHRRRU?t=735

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-28 14:25:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsou na to hezké reference. Někdy i hodně silné životní příběhy. Taky budu zkoušet a za rok třeba uvidím. Jako vždycky, nefunguje to u lidí, kteří k tomu mají skeptický/nedůvěřivý/odmítavý postoj, z jakéhokoli důvodu… Ale to je takhle se vším. Nevíra a odpor všechno zablokuje. Ve druhém dílu vyjdou všechny nahrávky, ale jsou k dispozici jen anglicky. Toto se na český trh nedostalo.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-28 14:40:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem za článok. Čítal som originál už dávnejšie. Tie pásky sú len doplnkom k tomu výskumu, ktorý bol realizovaný. To, čo my nemáme sú odborné znalosti školiteľov a vybavenie laboratória. Tipujem, že EEG prístroj by bol dosť vhodý a operatér, ktorý s ním vie narábať. Tiež je potrebné si uvedomiť, že CIA odtajňuje veci o ktorých vedia, že sú mierne inak. Rovnako je to aj s materiálom The Adam & Eve story, ktorý odtajnili. Tak ako nie je možné nájsť poslednú pásku, tak je problém aj s tým, že v originálom materiáli chýba niekoľko strán čo môže byť dosť podstatná vec. Tiež sa tam píše o 20 ročnom tréningu, čo napovedá na to, že nič nie je zadarmo.

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-30 16:47:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na internetu se dají najít různé soubory, které dík zvuku umí ovlivňovat mozek tím, že do každého ucha pouští trošku jinou frekvenci a mozek si to potom vyrovnává.
Zkoušel jsem to a nějak se mi nezdá, že by to kdovíjak účinkovalo…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-30 18:01:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Pracoval jsi s tím nějak? Bývají to nahrávky určené k meditacím a jiným druhům duševních cvičení. Jednou to pustit do ucha, to asi fakt nic neudělá.

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-31 04:59:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Na to jsou aplikace z androidu.

https://apkpure.com/search?q=binaural+beats

Stačí napsat binaural beats ve vyhledávání, těch aplikací je více a nastaví se tam, jakou frekvenci to má generovat.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek