Irena Hanzíková přeložila Voynichův rukopis: Je v češtině!

13.1.2021 v Záhady 26

Paní Irena Hanzíková z Jičínska údajně přeložila Voynichův rukopis. Ten, který nedokázali rozluštit žádní vědci, ani žádné programy na světě. Záhadná kniha obsahuje 240 stran dochovaného pergamenu, odhaduje se že původně bylo stran 272. Datum vzniku Voynichova rukopisu se datuje dle radiologické datace C14 na roky 1404-1438. Rukopis je pokryt bohatými ilustracemi zvěrokruhu, podivných rostlin z nichž většinu dodnes nebylo možné identifikovat, astronomických výjevů a nahých žen, koupajících se v nádobách se záhadnou tekutinou.Irena na rukopis narazila v prosinci 2012, když se chystala zatopit v krbu a uviděla náhodou na jedné stránce ukázku rukopisu. Stránka ji natolik zaujala, že nad ní strávila čtyři měsíce a dlouho do rána se snažila zjistit, co je na ní napsáno. O pár měsíců později, v březnu, si zakoupila celou knihu a začala ji systematicky překládat.

Irena říká, že kniha je záměrně napsána ve složitých šifrách, které jsou tak spletité, že ani sám autor by se po letech ve svém textu nemusel vyznat, protože jedno a to samé písmeno na každé stránce nabývá jiný význam. Například písmeno O se v knize neustále mění, jednou je to souhláska, jindy samohláska. Jednou se čte jako S, na další straně jako M. Proto je text tak neprolomitelný.  Šifra se průběžně proměňuje a platí jen pro určitý úsek. Potom se zase změní a platí pro další úsek.

Irena říká, že je text ve starém jazyce českém a napsal ho pravděpodobně duchovní Jiří III. Lichtenštejn, který žil mezi lety 1383 – 1419. Byl to český biskup, který působil v Itálii a do deníku si zapsal svůj život v rodném jazyce. V knize popisuje své myšlenky, duševní trápení, pochybnosti, názory, zkrátka popisuje svůj duševní a duchovní svět.

Čtěte také: Voynichův rukopis – záhadná kniha, která dodnes odolává překladu!

V knize je například napsáno, že se Ježíš vrátí na zemi v duši vyvoleného člověka a přijde velká změna, která nám přinese nový krásný svět.
Rukopis obsahuje zmínky o znovuzrození, o zásahu boží moci a další myšlenky, které musely být ve své době natolik nebezpečné, že by za ně mohli autora upálit. Voynichův rukopis je zpověď duchovního a každá z prapodivných rostlin představuje autora samotného v různé situaci, není to žádný herbář.

Jedna ze stránek s ,,rouhačskými“ myšlenkami o reinkarnaci, píše: ,,Dvakrát žít netoužím, mám dvakrát zradit sebe sám, po stáří ztratím trvání, znovu usnu, živ snad procitnu a netřeba mě trpět, strádat znovu. Odmítnu stav poznání zvěsti, kdy vracet se mám za čas. Sám soudný odmítnu klam, po tmě zas dětství mít. Zrozen mám ctít mámu, prožívat lásku k ní, hrát si, strast necítit. Pokrevní shoda netušená, která život mi dá, křest dostanu, pracně uvěřím, trpíc.“
Autorovi je zde zvěstováno znovuzrození. On tuto převratnou zvěst zpočátku odmítá. Po několika stránkách se přiznává, že ho tato zvěst drží nad vodou. Další, druhý život má být daleko krásnější, má být prožitý s velkou láskou, která autorovi chybí.
Myšlenky o znovuzrození katolická církev razantně odmítá, a to i dnes.

Moravský šlechtic Jiří III. z Lichtenštejna byl původem z Mikulova, byl to tridentský biskup a římský kardinál. Podnětem k napsání byly zřejmě bolavé zkušenosti z města Tridentu i z časů trojpapežství. V Tridentu se proti jeho církevní moci stavěli jak měšťané, tak šlechta. I on se ocitl na šachovnici světské a církevní moci, kde se váha jednotlivých figur někdy až v rychlém sledu výrazně měnila.

Irena se nezajímá o to, co v textu vidí jiní překladatelé, protože si je jistá tím, co v něm čte. Zmínky o tom, že Irena knihu překládá, můžeme postupně najít na netu od roku 2016. Koncem roku 2020 se za Irenou vydal Igor Chaun, který s ní natočil třídílný film a zde jsou řečeny nejnovější podrobnosti o pokroku Ireny. Igor dokonce pro Irenu uspořádal finanční sbírku na její podporu, aby mohla v klidu překládat.

Irena Hanzíková má také stránku voynichuvrukopis.cz, kde jsou překlady jednotlivých stránek (Překlady stránek jsou tady, ale bohužel to není slovo od slova, údajně z důvodu autorských práv. Irena se asi snaží neodhalovat nejintimnější pasáže. A tady je o životě autora) a aktuality ohledně práce na překladu. Na tomto webu uvádí v nejnovější aktualizaci z června 2020 velice zajímavý překlad:

,,Texty Voynichova rukopisu zvěstují znovunarození, zmírňují strach ze smrti a hlavně prorokují, že se dá lidem všem vidět Boží Syn, nejvyšší dobro, které existuje. Obsah rukopisu 600 let zakódovaný je zjevně určený k tomu, aby byl dešifrován právě v dnešní době, kdy spějeme do záhuby.
Moje poslední překlady popisují, že zde na Zemi dojde ke střetu Boží moci s ústředním zlem, které nastavuje podmínky pro existenci samotnou a brání nám prožívat hezký a kvalitní život. Bude se jednat o velký třesk, při kterém Boží síla zlo přemůže.

Ukázka z textu: 
„Hada zradu vystřídá moc svatá
zločin každý čeká trest
střetu třesk zlo přemůže
zabije nepřátele
střet s ním brzy smrt pohostí…“

Asi by vás zajímalo, co našla Irena v části, kde jsou nahé ženy koupající se v zelených kádích. Dodnes se Irena k tomuto překladu nedostala, protože není možné přeskakovat. Nejde totiž přeložit další stránku, aniž by se přeložila ta předešlá, kvůli složitosti a neustálé změně šifer.

Mgr. Hana Borovská PhD. (paní Borovská učila 14 let starou češtinu na Masarykově univerzitě) však kritizuje Irenin překlad a říká, že není možné, aby se metodami, které Irena popisuje, dala kniha přeložit. A uvádí konkrétní důvody, proč to není možné.
Říká, že naprosto není možné, aby šlo o překlad, protože čeština v období 15. století užívala spřežky a tudíž neměla háčky a čárky. Neměla některé dnešní dlouhé samohlásky, měla dvojhlásky které už nemáme, měla jiný slovosled a také samozřejmě používala jinou slovní zásobu. Měla jiné slovesné časy, jinou syntax, spojky…
Dále říká, že je kniha nesmírně luxusní, velmi krasopisná, bohatě ilustrovaná a absolutně nepřipadá v úvahu, aby byla takto drahá kniha použita jako soukromý deník, který by nebyl určen širšímu publiku, navíc člověkem, který ve své době nebyl až tak významný. Výroba knih byla tehdy velmi pracná a drahá, šlo o systematický a profesionální výkon, na kterém spíše pracoval celý kolektiv osob.
Dále říká, že Irena neuvádí způsob jejího překladu, jestli je to transkripce, transliterace, zápis dobového jazyka, nebo překlad do současné češtiny? Irena prý na tyto otázky nemůže uspokojivě odpovědět a kvůli vlně kritiky a množství nepohodlných otázek odstranila ze svých stránek návštěvní knihu.
Také Irenu kritizuje za chaotičnost překladů, neuspořádanost zápisků po papírcích, které se neustále někam ztrácejí, jak bylo viditelné na třech filmech od Igora Chauna. Nepříjemné jsou také chvíle, kdy začne číst přeloženou větu, ale pak ji nechce dokončit a zdráhá se text dočíst. Upozorňuje též na to, že neodborný překlad paní Ireny zatím nestál žádnému bohemistovi za to, aby se jím zabýval a aby se k němu nějak vyjádřil.

Na závěr můj názor
Osobně se domnívám, že jde o knihu okultní, zaměřenou zejména na léčbu bylinami a magii bylin. Pravděpodobně jsou v ní vysvětlené magické či hermetické principy spolu s jednotlivými postupy. Největší část s rostlinami může popisovat rostlinnou magii, dříve byly magické účinky rostlin spojovány také s jejich léčivými účinky, byly to spojené nádoby, takže tam může být o léčebných mastích a odvarech. Jaké části rostlin, kdy, za jaké polohy měsíce či konjunkce planet sbírat, jak je sušit a připravovat. V závěru knihy je pak speciálně věnována pozornost různým kořínkům. Proč jsou ale rostliny podivně nakreslené? Možná jde o uměleckou interpretaci, nebo autor kreslil květiny, o kterých četl/slyšel, ale na vlastní oči je neviděl. Třeba pocházely z jiných zemí a neměl je jak potkat.
Je také známo, že staré okultní texty a grimoáry bývaly zapsány těsnopisem (používaly se zkratky pro často se vyskytující názvy činností či předmětů) a speciální abecedou, kterou si autor sám vymýšlel či odvodil, přičemž existuje několik typů dochovaných známých okultních abeced pro tajné zápisy. Šifra Voynichova rukopisu může být kombinace těsnopisných zkratek a vlastní abecedy, aby tuto vědu nemohli studovat nezasvěcení lidé.
Ke konci obsahuje kniha nákresy hvězd, souhvězdí a mapy, které vypadají jako nákresy planet, dimenzí, či světů. Jakoby vysvětlovaly celý vesmír. V planetární části se vyskytují i postavy, může jít o božstva, nebo nějaké duchy, které autoři znali, či uctívali, nebo je spojovali s danými jevy, či tělesy. Postavy mohou symbolizovat jednotlivé hvězdy a planety, nebo jejich fáze. Některé nákresy jednoznačně znázorňují zvěrokruh. I tato tématika patří do okultismu a je tradiční součástí grimoárů i herbální magie. Stará i moderní magie byla vždy spojena s planetami a znalosti v oboru astrologie byly proto zcela klíčové. Kniha pravděpodobně obsahuje i pasáže týkající se lidského těla, což by navazovalo na rostlinnou část a potvrzovalo fakt, že se kniha zabývá léčebnými metodami. Léčitelství je opět tradiční součást starých grimoárů.
Množství stránek s nahými ženami v zelené tekutině, v nadobách pospojovaných potrubím, by mohly vyprávět o inkarnaci, zrození, koloběhu života, mohly by to být primitivní genealogické stromy popisující postupně se rodící generace. Možná jsou zde zakresleny hlavně ženy s vystouplými břichy, protože právě ženy rodí tyto nové generace a ženám mohla být i kniha určena, možná to byla okultní příručka pro bylinkářky. Kouzelné rostliny se navíc tradičně sbíraly bez oblečení. Mužů v knize sice pár je, ale jen velmi málo.
Jednotlivé postavy spojené potrubím by také mohly vyprávět o energetických propojeních mezi lidmi, nebo o kolektivním vědomí.
Z toho důvodu nesouhlasím s tím, že by šlo o soukromý deník českého duchovního, tématika ilustrací tomu neodpovídá. Kromě toho by údajný autor rukopisu, jakožto osoba duchovní, v první třetině 15. století měl používat spíš latinu. V době Jana Husa byla odborným jazykem latina, od poloviny 15. století se objevují odborná díla (lékařská, astronomická) psaná česky.
Že jde o okultní knihu plnou znalostí o rostlinách a jejich léčebném využití, tím jsem si naprosto jistá, na základě posouzení ilustrací, které prozrazují základní tématiku jednotlivých částí knihy. Říká se, že obraz vydá za tisíc slov a je to tak.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021 

Komentáře

Ikona diskutujiciho Roman 2021-01-13 06:12:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, Aluško naprosto sdílím Váš názor. Dospěl jsem k podobnému závěru jako Vy. Paní je fabulátorka.

Ikona diskutujiciho Korina 2021-01-22 23:19:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Ty těhotné ženy zřejmě cvičí v léčivé koupeli. Potrubí může znamenat technickou stránku koupelí. Rostliny jsou malované někým, kdo neuměl moc kreslit, ty ženy jsou také nakresleny neuměle.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-23 09:36:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděla jsi někdy nějaké vtípky na středověké malby? Běhá jich spousta po netu. Zkrátka v té době vznikla hromada prapodivných kresbiček a blbě namalovaných zvířat. Význam některých dodneška lidi nechápou 🙂 V té době to asi bylo normální.

https://i.redd.it/w9oki17rfgw21.jpg

https://img.buzzfeed.com/buzzfeed-static/static/2018-09/23/9/asset/buzzfeed-prod-web-01/sub-buzz-3034-1537708804-3.png

https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/001/014/900/96c.png

https://images7.memedroid.com/images/UPLOADED716/574de1a330e85.jpeg

https://preview.redd.it/v1l7uwh3yu921.png?auto=webp&s=2ab08807f4491a401a2b04972050b67fa443ab3f

https://img-comment-fun.9cache.com/media/a9qddW/aJxekdQ1_700w_0.jpg

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-01-13 08:05:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pred rokmi som našiel stránky nejakého pána (asi učitela) kde bola časť rukopisu preložená. Tiež tvrdil že je to v už zabudnutom starom českom jazyku. A nevšimol som si nejaký mediálny rozruch okolo rozlúštenia Voynichovho rukopisu tak som usúdil že tam asi neni nič zaujímavé a viac som tomu nevenoval pozornosť. Je dosť možné že to napísal nejaký biskup, v tej dobe nikto iný moc knihy nepísal, podla mňa to mohol byť zápisník nejakého duchovného, buď súkromný alebo určený dalším duchovním ktorí sa vyznali v šifre. Čo sa týka rastlín môžu to byť už vyhynuté druhy navyše abstraktne zakreslené tak asi nepôjdu identifikovať.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-13 09:27:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Může jít o zaniklé druhy, to je taky možné…
Před lety jsem narazila na překlady někoho, kdo říkal, že to napsala Anežka Česká, prý je to v češtině a tvrdil že klíč pro šifru je hned na první stránce – taky se mi to nezdálo. Ta navíc umřela v roce 1282, ale to překladateli vůbec nevadilo. – Maximálně že by to po ní někdo přepisoval.
Takže jsem za stanovisko paní Borovské ráda. Ověřit jestli Irena skutečně překládá by šlo velmi snadno, přepisem překladu do češtiny v podobně v jaké byla tehdy a pak to porovnat se znaky, jestli odpovídají, jestli se tam opakují stejné znaky na místech kde by být měly a ihned to víš, ale Irena záměrně nedává přesné ucelené překlady, jenom úryvky z celých stran, takže nevíš která část to je a nemůžeš to porovnat. Leda když přesně řekne která věta to byla, pak teprve můžeš něco ověřit. A snadno by se zjistilo, že to není překlad.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-01-13 16:22:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Možno by to rozlúštil aj počítač, to by museli spolupracovať niekto kto pozná ten jazyk s niekím kto sa to pokúšal rozšifrovať počítačom a naprogramovať tam ten starý český jazyk. Inak tá rastlina na prvom obrázku tvar kvetov trochu pripomína tie vaničky s nahými ženami v zelenej tekutine a stonky tej rastliny pripomínajú potrubie v ktorom je zelená tekutina. Tak kto vie či to sú reálne rastliny alebo čo to vlastne kreslil.

Ikona diskutujiciho Nika 2021-01-14 08:35:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Počítač a umelú inteligenciu už na tom skúšali a vylámala si zuby ako zatiaľ všetci. Ešte asi nie je ten správny čas na dešifrovanie rukopisu.

Ikona diskutujiciho Hugo z hor 2021-01-14 09:16:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud chcete návod , nehledejte v tom logiku 😉 (to je vyřazení AI) a vždy škrtněte 89 a pak list po listu Vás provází 😉 🙂 oz 89

Ikona diskutujiciho Nirvana 2021-01-14 17:44:25
Ikona diskutujiciho
sipka

jsem ráda, že aspoň ty používáš zdravý rozum, Aluško. jako vždy.

o tomhle jsem slyšela z druhé ruky (kanály typu GoschaTv apod. nesleduju a už vůbec bych neměla energii a ani čas – ba chuť – se zabývat tím, jestli paní Irena kecá nebo nekecá, koukat na ta videa paní Borovské atd.) a od začátku mi to přišlo tak nějak úsměvné, ale nechávala jsem si své názory pro sebe. že o tom budu číst zrovna tady jsem nečekala, ovšem nakonec je to milý překvapení; klasicky s tebou totiž souhlasím, Alue.

Ikona diskutujiciho Hugo z hor 2021-01-13 09:24:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Samosebou SYMBOL – OBRAZ vydá za spoustu slov a někdy jsou slova zbytečná 😉 🙂 Mně se poČIN paní Irenky líbí a přijímám 😉 🙂 oz 89

Ikona diskutujiciho V 2021-01-13 10:37:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlasím 🙂

Ikona diskutujiciho Petra N. 2021-01-13 23:15:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mého názoru Irenka asi kecá. Je blbost, aby někdo pársetstránkové dílo „překládal“ z češtiny do češtiny tolik let. Nejsem historik ani odborník na starou češtinu, latinu, němčinu. Zabývám se dlouhá léta genealogií, strávila jsem a ještě strávím spoustu času luštěním starých zápisků. Nejstarší listiny, co jsem luštila (a ani ne moc úspěšně) v archivech, byly cca z roku 1650, takže tyhle věci samozřejmě vůbec nemám v oku. Jen tak intuitivně od pohledu bych si myslela, že je dílo novějšího data, letopočet +-1400 tohle ve mne určitě neevokuje, viděla bych to tak na období kolem Amose Komenského. Na mě to dělá dojem že to psala žena, chlapi se o těhotné ženské takovým způsobem nezajímají. Kdyžuž kreslí nahotinky, tak ne těhule a už vůbec ne v takovém množství. Samozřejmě nevíme, zda v dobách vzniku díla rodili (asistovali při porodu) muži. Zajímalo by mně kde to našli, protože pokud by se tohle nacházelo po celou dobu v Evropě, tak bych se dost divila, že to někdo nespálil. Tady se toho dochovalo strašně málo, protože všecko co nezapadalo do filozofie aktuálního uchvatitele daného území, muselo být násilím zprovozeno ze světa ( i kdyby to nakrásně přirozeně nezničila vlhkost, plíseň, hmyz či hlodavci). Vzhledem k tomu, se nám toho moc nedochovalo a i o historii nějakých 250 let zpátky, respektive před Marií Terezií toho máme opravdu žalostně málo. Je to smutné znamení toho co my „lidé“ jsme,….. bezohlední absolutně netolerantní barbaři. A motiv ? Nezkrocená touha po moci, která nám minimálně po celá staletí, možná i déle, brání se přirozeně a volně rozvíjet.

Mmch, pokud by tomu bylo tak, že aktuální text je zároveň klíčem pro rozluštění dalších následujících částí a musí se postupovat sekvenčně, pak stačí když by malý kousek stránky chyběl a celý zbytek až do konce už by se nedal přečíst…. což mi přijde kapánek přitažené za vlasy, ale budiž 🙂

P.S. Na Chauna se dívat nebudu, mám na toto individuum silnou alergii. Kdybych ho potkala naživo, zdaleka se mu vyhnu. Netrpěla bych ho ve své blízkosti déle než sekundy.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-14 09:30:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Autora a prvního vlastníka samozřejmě nikdo nezná, ale co se týče nejstarších doložených majitelů, tak:

Prvním doloženým vlastníkem byl v Praze žijící alchymista Georgius Barschius,[2] žijící na počátku 17. století. Studoval na univerzitě La Sapienza v Itálii,[3] pravděpodobně nebyl katolík.[4] Tento alchymista ale očividně nevěděl, jak knihu rozluštit, protože o ní prohlásil, že mu „jen neužitečně zabírá prostor v knihovně“. Po jeho smrti roku 1662 rukopis získal lékař a rektor Karlovy univerzity, učenec Jan Marcus Marci, který knihu zaslal učenému jezuitovi Athanasiu Kircherovi, odborníku na koptštinu. Není známo, jaké informace Kircher o manuskriptu zjistil. Rukopis byl uložen v knihovně Papežské univerzity Gregoriany.

Po následujících 200 let o knize nejsou žádné záznamy, nese však ex libris jezuitského učence Petera Jana Beckxe (1795–1887), kromě jiného rektora zmíněné univerzity, což může svědčit o tom, že se kniha přesunula do jeho soukromé knihovny, z níž ji v roce 1866 vykoupil jezuitský řád.

V roce 1912 byla kniha odkoupena již zmiňovaným knihkupcem Voynichem, po jehož smrti ji zdědila jeho manželka, která zemřela v roce 1960 a odkázala manuskript své přítelkyni Anne Nillové. Ta ho v roce 1961 prodala antikváři Hansi Krausovi, jenž ho v roce 1969 prodal Yaleově univerzitě.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Voynichův_rukopis

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-01-14 21:44:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Možno bol autorom muž ktorý plánoval vytvoriť kúpele pre tehotné, tak preto tam kreslil tie tehotné ženy. Ale tie bruchá majú ešte malé, je divné že by sa venovala takáto špeciálna starostlivosť ženám už v ranom tehotenstve. A čo sa týka pani Ireny zjavne si chce nechať patent na preklad voynichovho rukopisu pre seba preto neuvásza konkrétny postup dekódovania aby na to náhodou neprišiel i nejaký další lúštitel. To jej dáva i možnosť robiť nepresné preklady, nikto si to nemôže skontrolovať, takže kludne polka prekladu môžu byť výmysly paní.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-15 08:46:58
Ikona diskutujiciho
sipka

celé je to výmysl… kdyby šlo o překlad, spolupracovala by s odborníky, aby se to mohlo oficiálně rozlousknout

Ikona diskutujiciho .lak 2021-01-14 22:35:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco málo z kyberprostoru a tu reportáž co jsem viděl kdysi jsem tam nenašel protože to bylo skrz naskrz konspirační, no a co mne tam tehdy zaujalo i botanická zahrada s dokumenty tehdejší doby takže to smrdí zase zavřenou komnatou jen pro fajnšmekry.
https://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=Voynich%C5%AFv+rukopis&submitSearch=Hledej+video&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8

Ikona diskutujiciho Hugo z hor 2021-01-15 09:20:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano napojení na botanickou zahradu , mohu potvrdit, ještě se dochovaly aspoň fresky na poště 😉 🙂 , vítězství získá ten CO se dostane na Vyšehrad a získá Prahu 😉 🙂 a bude TO 😉 🙂 přeji hezký den OZ 89

Ikona diskutujiciho armag 2021-01-16 10:38:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Samozřejmě, že nic nepřeložila.
Ta kniha je totiž napsána osobou, která sem přišla z jiné země. Jen nevím, jestli to byla osoba z podzemního světa nebo ze světa za póly.

Ikona diskutujiciho Amia 2021-01-22 08:53:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A co ženská bylinná naparka? Dříve se takto ženy lecily. Mohlo by to i odpovídat rostlinám jaké a na co použít. My ženy máme přece více vstupu do těla

Ikona diskutujiciho Nirvana 2021-01-22 13:37:16
Ikona diskutujiciho
sipka

hrozne blbej nápad. dostaneš infekci. je to děsně nebezpečný, fakt nedoporučuju. četla jsem o tom samé hrůzy, ač teda v angličtině.

Ikona diskutujiciho Jojka 2021-01-22 15:36:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přeji pěkný den , o tento rukopis se trochu zajímám, jsem vzděláná ve zdravovědě a dlouhodobě se zabývám bylinami ,
některé rostliny tohoto rukopisu jsem rozpoznala a na mnoha obrázcích jsou kreslené jako jedna rostlina ve všech obdobích roku se všemi léčivými produkty najednou. Uvedu příklad , v knize je zakreslen bez černý s jeho plody i kvetem listy i kořenem najednou, pro mne tedy pisatel znázorňuje jedním obrázkem všechny léčivé prvky bezu najednou. Ušetřil tak čas , energiii i prostor je vidět že postupuje takto v celé knize , na některých místech je zřejmé že vyobrazuje lidské orgány v těle a jejich funkci , dle mé úvahy byl možná svědkem nějaké pitvy což v té době bylo považováno za kacířství s následkem smrti .
Rozhodně člověk který ji vytvořil měl rozsáhlé vědomosti které chtěl skrýt před hlupáky té doby a zneužitím.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-01-22 16:27:34
Ikona diskutujiciho
sipka

V Európe boli pitvy tabu mohol to robiť tajne ale ja si myslím že voynichov rukopis napísal Európan prípadne Angličan ktorý možno cestoval do exotických krajín ako misionár alebo bádateľ a tam mohol robiť pitvy a podobne a tiež to mohol napísať v jazyku nejakého kmeňa ktorý už neexistuje a nikto to už nepreloží.

Ikona diskutujiciho ema 2021-01-23 18:29:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mne ty ženy nejsou těhotné-podle čeho tak soudíte? A jestli si paní Irena udělala takového koníčka, který ji baví, a evidentně nestojí o čísi odborné posudky, ani své překlady nikomu nevnucuje, tak o čem se tady vlastně bavíte?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-23 22:20:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Podívej se na knihu v .pdf, je celá ofocená na netu, tam ty malůvky nalistuješ, zhruba od 2. třetiny, jinak je víc než půlka rostlinná.

Ikona diskutujiciho Jiří Stehlík 2021-01-24 14:04:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přeji hezký den. A věci. Myslím si že paní Irena u té své práce obrovsky duchovně vyspěla. Je to cítit z každého odstavce jejího překladu. Jestliže je to překlad správný, o čemž jsem přesvědčen, tak autor byla velká duchovní bytost. A Irena postupně při pomalém a pracném překládání stíhala v sobě usebrat jeho hloubku. Jestliže někdo pochybuje o pravdivosti jejího překladu, tak ať si uvědomí, že pasuje paní Irenu na přímého autora duchovního díla nevídaných hodnot. Myslím tím samozřejmě ten její překlad. Takže si každý dejte alespoň tu práci a důkladně si přečtěte o čem ta ženská píše. Dejte si pozor, ať nevyleje dítě s vaničkou. Jiří Íca Stehlík.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-24 14:25:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Jiří přečtěte si článek který komentujete, je tam vysvětleno proč nejde o překlad.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek