Jak poznat toxický vztah

14.8.2023 v Psychologie 5

Být v toxickém vztahu je peklo. Někdy ani nevíte, jestli jste ten blázen vy, nebo váš partner. Nevíte, co dělat, na koho se obrátit, nebo co si o své situaci myslet. Pokud máte podezření, že byste mohli být v toxickém vztahu, tento článek vám pomůže potvrdit (nebo zpochybnit) vaše podezření a dá vám možnosti, co dělat dál.
Toxický vztah je takový, který je mentálně, emocionálně nebo duchovně škodlivý. Toxické vztahy se vyznačují silnou přítomností strachu, podřízenosti/nadvlády (nebo nerovnosti) a klamu.Projevy toxických vztahů:
S kolika z těchto bodů se dokážete ztotožnit? Čím vícekrát pokývete hlavou, tím je váš vztah toxičtější:

Našlapování po špičkách: Chodíte kolem partnera opatrně ze strachu, že ho něčím naštvete.

Nemůžete promluvit svobodně: Nemůžete mluvit o svých myšlenkách, pocitech nebo potřebách otevřeně, aniž byste se báli nepříjemných důsledků

Všechno je o vašem partnerovi: Váš vztah je vždy o tom, abyste druhého potěšili, naslouchali mu nebo ho podporovali, ale on vám to nikdy neoplatí

Opouštění vlastních hodnot:  Obětujete své vlastní hodnoty, zájmy, přátelství a jiné, abyste si tento vztah udrželi.

Cítíte se vyčerpaní a depresivní: Většinou se poblíž svého partnera cítíte vyčerpaní, depresivní nebo zoufalí.

Hraní role rodiče nebo terapeuta: Často se ocitnete v roli terapeuta nebo rodiče svého partnera, spíše než dospělého člověka ve vyváženém vztahu.

Ponižování: Váš partner si dělá legraci z vašich nedostatků a citlivosti, ať už pasivně (tím, že se k vám chová jako byste byli něco míň), nebo aktivně (nadávkami nebo urážkami).

Jste využívaní: Váš partner vás zneužívá finančně, emocionálně, mentálně nebo sexuálně.

Vždy s ním souhlasíte: Cítíte nutnou potřebu souhlasit se svým partnerem, protože jinak to bude mít nepříjemné důsledky.

Neustálé drama: Cítíte se poblíž partnera ve stálém ohrožení, protože se zdá, že ho všude pronásleduje drama a chaos. A když zrovna ne, tak si drama vytvoří, klidně i z ničeho.

Máte striktní roli: Máte pocit, že musíte hrát určitou roli, a pokud se odvážíte něco změnit, celý váš vztah se rozpadne.

Žárlí na váš úspěch: Místo toho, abyste společně oslavovali vaše triumfy, váš partner je podrážděný a pokouší se vás ponížit.

Vyvolává ve vás to nejhorší: Místo toho, aby vám pomáhal být tou nejlepší možnou verzí sebe sama, váš partner posiluje vaše stínové já a zdá se, že ho baví sledovat, jak se sami ničíte.

Regrese místo pokroku: Na osobní a duchovní úrovni se posouváte zpět místo vpřed a váš osobní růst stagnuje u boty vašeho partnera.

Žádná podpora: Nemůžete se jeden na druhého obrátit o emocionální a mentální podporu v dobách kdy to potřebujete.

Nespolehlivost: Nemůžete věřit svému partnerovi, že vám nabídne finanční podporu, podá vám pomocnou ruku nebo dokonce přijde na schůzky nebo závazky včas.

Klam, podezírání a paranoia: Ve vašem vztahu implicitně chybí pravdomluvnost a možná jste svého partnera přistihli při mnoha lžích.

Sebestřednost: Partner je zamotaný ve svých vlastních problémech, cílech, touhách, stejně jako vy. Neexistuje žádný bod setkání ani vzájemná půda, na které by se mohli spojit.

Pohrdání: Ve vašem vztahu se vyskytuje spodní proud hnijícího hněvu, který se projevuje sarkasmem,  blahosklonným tónem hlasu, zkřivenými rty a koulením očí do stropu.

Nerespektování hranic: Snažíte se udržet jasné fyzické, emocionální, mentální nebo duchovní hranice a váš partner si z jejich překračování nic nedělá, někdy si v tom i libuje.

Podřízenost/nadvláda: Ve vašem vztahu jsou problémy s kontrolou a jedna osoba vládne druhé, což vede k četným emocionálním a psychologickým hrám.

Nepřetržité překážky: Všechny vztahy procházejí neklidnými obdobími, ale v tom vašem to nikdy nekončí. Problém je pořád.

Cítíte se „nehodní“: Vaše sebevědomí kleslo na historické minimum a máte pocit trvalé bezcennosti, hlavně když jste s partnerem.

Připomínání prohřešků: Místo toho, abyste se posunuli dál, dochází k toxickému zafixování a osvěžování všech minulých hádek, pochybení a křivd.

Nedostatek zodpovědnosti: Váš partner nenese odpovědnost za své chyby, ani za své štěstí.

Omlouvání špatného chování: Vždy se snažíte se omluvit nebo si nějak logicky zdůvodnit sobecké, nezralé nebo ošklivé chování vašeho partnera jako něčím opodstatněné (že jste si to asi něčím zasloužili), nebo ne až tak hrozné (asi jenom přeháním).

Nerovná dělba práce: Máte pocit, že musíte dělat veškerou emocionální práci ve vztahu, zatímco váš partner je hrubý, chladný, nespolehlivý a nezralý.

Rozdíl mezi toxickým a zneužívajícím vztahem
Pro většinu lidí je to otázka sémantiky. Pojmy „toxický“ a „zneužívající“ se často používají zaměnitelně – existuje však nějaký rozdíl? Můžete být v toxickém, ale ne násilném vztahu a naopak? Ano můžete. Existuje mírný rozdíl mezi toxicitou a zneužíváním. Mohou se však překrývat a také se často překrývají.
Všechny typy zneužívání jsou toxické, ale ne všechny formy toxicity jsou zneužívající. Například nepřevzetí vlastní odpovědnosti je toxické, ale nemusí to být nutně zneužívající. Totéž platí s nezralým nebo nedůvěryhodným partnerem – je to toxické, ale ne nutně zneužívající.
Zneužívání je způsobeno úmyslně, zatímco toxicita je vedlejším produktem špatného chování.

Takže byste se možná rádi zeptali sami sebe: „Je můj vztah úmyslně destruktivní?“ Zamyslete se nad tím, zda jste si vy nebo váš partner schválně ublížili. Pokud odpovíte „ano“, váš vztah je zneužívající.
Na druhou stranu, pokud se zdá, že problémy ve vašem vztahu jsou výsledkem špatné komunikace, nízkého sebevědomí nebo nezralosti, jste v toxickém vztahu.
Můžete být v toxickém i násilnickém vztahu zároveň.

Tento článek popisuje obě situace, ale nezkoumá domácí násilí, protože to by bylo na jiný článek. Pokud však prožíváte domácí násilí, vyhledejte odbornou pomoc, zavolejte na linku bezpečí a hlavně seberte odvahu upozornit na to vaši rodinu a přátele, protože tito lidé mají nejvyšší šance že vám pomůžou se z toho dostat. V České republice je evropská krizová linka provozována Bílým kruhem bezpečí. Pro volající je zdarma. Linka 116 006 slouží obětem trestných činů a domácího násilí.

Příčiny toxického vztahu
Zde jsou čtyři nejčastější příčiny toxických vztahů:
– Špatná komunikace a špatně nastavené osobní hranice
– Emocionální nebo duševní nezralost
– Dětské rány a traumata které nebyly vyřešeny
– Narcismus a sociopatie

Někdy jsou toxické vztahy produktem dvou normálních lidí, kteří prostě nevědí, jak spolu otevřeně komunikovat. Může se dokonce objevit trochu emocionální nebo mentální nezralosti, když jeden nebo oba partneři nevědí, jak zvládnout protichůdné zájmy, touhy, hodnoty nebo přesvědčení.
Na opačném konci spektra přicházejí temnější a složitější příčiny toxických vztahů. Být traumatizován je častou příčinou dysfunkčních vztahů. Když jsou u jednoho nebo obou partnerů nevyřešené dětské rány, vyvstává mnoho problémů, jako je spoluzávislost, toxický stud a projekce.
Nejtemnější ze všeho je narcismus a sociopatie. Dostat se do vztahu s narcisem nebo sociopatem je recept na extrémní zneužívání a utrpení. Ti, kteří jsou s těmito strašnými lidmi ve vztahu, se často cítí být v pasti a jako by se oni sami zbláznili, protože jejich toxický partner všechno překrucuje a obrací proti nim. Mohou mít potíže s rozlišením reality od klamu (gaslighting) a jsou vydáni na milost a nemilost psychologickým hrám predátorů, se kterými jsou ve vztahu.

Zlepšují se někdy toxické vztahy?
Dokážeme napravit toxické vztahy? Záleží, o jakých dvou lidech je daný vztah. Pokud jste s normálním člověkem, který jenom neví, jak má správně komunikovat, lze to vyřešit pomocí metod, jako je párová terapie.
Pokud jsou základní příčinou toxicity vztahu nevyřešené rány z dětství, lze je vyřešit vnitřní prací a terapií.
Pokud je příčinou toxicity narcismus nebo sociopatie, je nejlepší utíkat. Opustit vztah co nejdříve, protože to bude časem akorát horší.

Je normální chtít zachránit svůj vztah, zvláště pokud jste mu věnovali mnoho let svého života. Ale nakonec jsou na tango potřeba dva, takže oba musíte spolupracovat, abyste vztah zachránili. Nemůžete svého partnera „opravit“ nebo „zachránit“, protože ho to připravuje o převzetí odpovědnosti za sebe sama. Místo toho se zaměřte na vzájemné hledání růstu a léčení. (To samozřejmě vylučuje narcistické/sociopatické vztahy, které se nikdy nezlepší, protože jsou zásadně rozbité už na samém začtku.)
Je vhodné položit si otázky: „Stojí tento vztah za záchranu? a „Má tento vztah potenciál, abych se cítil být milován, v bezpečí a cítil lehkost?“ Nalaďte se na své tělo a své srdce – cítíte úzkostné sevření, nebo jemnou hřejivou záři naděje? Vaše tělo tím vyjadřuje vaše skutečné pocity a myšlenky.

Kvíz toxického vztahu
Pokud se stále snažíte zjistit, zda je váš vztah toxický nebo ne, položte si také následující otázky:

Líbí se mi kým jsem poblíž svého partnera?
Cítím se v blízkosti svého partnera bezpečně?
Respektuje můj partner mé morální/sexuální/emocionální hranice?
Cítím, že mě můj partner slyší, vidí a respektuje?
Mohu otevřeně vyjádřit své myšlenky a pocity poblíž svého partnera?
Omlouvá se mi můj partner, nebo projevuje lítost nad svou chybou?
Cítím se být rovnocenný svému partnerovi?
Dokážu se vedle svého partnera uvolnit a cítit klid?
Vyživuje mě můj partner emocionálně a duševně?
Mohu se na svého partnera spolehnout?
Cítím že se můžu svobodně měnit a růst v tomto vztahu?
Existuje vzájemná touha pracovat na minulých křivdách?

Čím častěji odpovídáte na tyto otázky „ne“, tím je pravděpodobnější, že jste v toxickém vztahu.

Proč lidé zůstávají v toxických vztazích
Zde jsou některé běžné námitky a formy odporu, které lidé mají vůči změně nebo opuštění svých toxických vztahů:

Nechci být sám.
Pořád ho/ji miluji.
Je to můj první vážný vztah.
Tohle je to nejlepší, na co mám.
Mám s ním děti, dům, kariéru, cítím se být v pasti.
Náš vztah ale takto nezačal. Jsem si jistý, že se to ještě zlepší.
Bojím se mnoha zlých následků.

Jak ukončit (nebo zachránit) toxický vztah
Všechny toxické vztahy nejsou stejné. Některé se dají zachránit. Ale jiné (tedy ty, které jsou plné patologického narcismu a sociopatického chování) je třeba ukončit co nejrychleji a nebrat své rozhodnutí zpět. Pokud si nejste jisti, zda je váš partner skutečně narcis/sociopat nebo není, vyhledejte si příznaky na důvěryhodném psychologickém webu a porovnejte je s vaším partnerem.

Jak zachránit problémový vztah:
Jděte do vztahové poradny, jděte na párovou terapii
Zapracujte na své schopnosti lépe komunikovat a vyjadřovat konstruktivně své pocity, aniž byste u toho na někoho házeli vinu. Nastudujte si příslušnou literaturu a začleňte ji do své praxe.
Naučte se partnerovi aktivně naslouchat. Přestaňte mu skákat do řeči a přestaňte snižovat hodnotu jeho pocitů a myšlenek.
Najděte společné zájmy a vášně a provozujte je spolu.
Udělejte si prostor pro pravidelnou intimitu a náklonnost.
Cvičte oba všímavost (mindfulness) abyste byli klidnější a pozornější.
Stanovte si oba jasné osobní hranice a ty nepřekračujte.

Samozřejmě, že chcete-li zachránit svůj vztah, musíte být oba skutečně ochotni udělat něco navíc a udělat nějakou práci. Pokud jste však jediný, kdo investoval do záchrany vašeho vztahu, považujte váš vztah za mrtvý. Nyní je čas vymyslet plán úniku…

Jak ukončit mrtvý vztah
Vnímejte své vlastní popírání problému. Toužíte po tom, aby to ve vašem případě nakonec bylo „šťastně až do smrti“? Je ve vás stále odpor k odchodu? Pokud pochybujete o svém zdravém rozumu, pamatujte, že jste pravděpodobně byli nuceni si v průběhu vašeho vztahu nedůvěřovat. To je typické pro gaslighting a je to zneužívající taktika. Důvěřujte svým instinktům, přestože jste byli dlouho cvičeni toxickým partnerem, abyste si nevěřili.
Nepodléhejte jeho manipulacím. Pokud váš toxický partner vycítí, že ho opustíte, může se vás pokusit okouzlit, abyste zůstali o něco déle. Obrňte se cílem a jasným posláním: odejít od něj a žít šťastný život.
Získejte podporu přátel a rodiny, zapojte do toho klidně i terapeuta.
Naplánujte si únikovou cestu a udělejte si ve všem pořádek (včetně svých věcí, financí a dětí) ať po odchodu víte, kam půjdete a co budete dělat dál. Pokud se bojíte o svou bezpečnost, udělejte to tajně, nejlépe když váš partner není doma. Pro každý případ mějte na svém mobilu také rychlou volbu na policii.
Přemýšlejte o svém životě za pět let. Pokud se snažíte získat motivaci odejít, myslete na svou budoucnost. Vydržíte pomyšlení na to, že budete s partnerem žít dalších pět let? Dokážete vydržet emocionální a duševní týrání nebo stagnaci? Pokud ne, je čas jít dál.
Vytvořte si cíl, ke kterému se budete upínat. Představujte si život, který chcete a poté jej porovnejte se životem, který žijete nyní. Drsné srovnání vás povzbudí k rozhodnutím, která vám pomohou ke svobodě. Jste hodni krásného, naplňujícího života. Nedovolte, aby vám někdo říkal něco jiného.
Používejte i posilující afirmace. Často se poté, co žijí v toxickém vztahu, cítí úplně demoralizovaní. Můžou se cítit vyčerpaní z energie a pochybovat o své přirozené hodnotě jako lidské bytosti. Najděte si nějaké inspirativní ranní afirmace, které vás naplní nadějí. Mohou zahrnovat třeba: „Jsem hoden štěstí“, „Mám právo žít život, který miluji“, „Jsem oprávněn činit moudrá rozhodnutí“, „Jsem silný a statečný“, „Můžu dělat co chci.“

Začněte znovu žít
Udělejte takové rozhodnutí, které považujete za správné podle vašeho srdce a duše. Ale dejte si také pozor na záměnu hlasu strachu s hlasem intuice. Na tomto světě je tolik lidí, je toho tolik, co můžete dělat a zažít. Sedět doma v temném koutku a být smutný je škoda, když život nabízí mnohem víc.
Pamatujte, že v toxických vztazích je snadné zaměnit „obvyklost“ za „bezpečí“. Je tak těžké odejít, protože váš život byl postaven na vašem toxickém vztahu a když o něj přijdete, je to jako byste svůj život museli znovu postavit od nuly.
Ale je třeba si položit otázku: Je lepší postavit nový dům v cizím terénu, nebo zůstat ve stejném starém domě a každý den být uvnitř o něco více mrtvý a ponurý?

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho sm 2023-08-14 10:27:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skoro všechny body moje paní maminka. Což je daleko horší, neb když jste dítě, dost těžko utečete. Takže, dá-li se to ještě přežít, nastavíte se do módu přežití. Dnes už vím, že narcizmus se léčit nedá a zbývá odstřihnutí. Od té doby klid. Nikdo vám ale nevrátí všechny ty roky, kdy jste mohli být normální a následky jsou na celý život. Ať si to uvědomujete, nebo ne. Pokud je vztah toxický mezi klukem/holkou, je to sranda. Stačí se rozejít a to je vždy mezi partnery, tj. když to nemáte v nejbližší rodině, daleko jednodušší. Kdo zůstává, je už pak jen blb/blbka.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-08-14 10:38:13
Ikona diskutujiciho
sipka

To je právě kámen úrazu u toxického vztahu. Když máš možnost včas utéct, tak se to do toxinu vrhnout nemusí, stačí že to začalo skřípat. Do toxinu to rozroste až časem, když z nějakého důvodu nemůžeš opustit špatný vztah. Buď jak říkáš je to tvoje máma, nebo prostě a jednoduše nemáš kam jít, nemáš na to peníze. Říkat že je někdo blb protože se nechá mlátit od manžela nebo týrat od matky je velmi jednoduché prohlášení, které ale nebere v potaz složité důvody, proč oběť neodejde. Kromě existenčních problémů je tam i psychický vliv, kdy toxický partner vymývá oběti mozek a programuje ji na to, že se bez něj neobejde, že bez něj není nic, že se o sebe nepostará atd. a tím si ji uvazuje. Po letech může být oběť tak zesláblá, že na řešení už nemá ani sílu, protože sotva leze. A pak ji může zachránit jenom její okolí, rodina, kamarádi.

Ikona diskutujiciho niky 2023-08-14 15:55:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je těžké odejít i z důvodů, že toxický partner taky používá sliby, že do budoucna bude všechno lepší. A během procesu zneužívání oběti, jsou i dobré chvíle a období, kdy se zdá, že je všechno normální. Dále psychopat může oběť zmást natolik, že si myslí, že je to její vina a že si za všechno týrání může sama. Pokud je oběť neustále v kontaktu s narcistou a pod jeho vlivem a dohledem, nemá už ponětí o tom, že to může být i jiné a jak vůbec vypadá normální vztah. Narcista odstřihne oběť od rodiny a přátel a v okolí si nechává pouze svoje podporovatele, kteří jeho chování schvalují, protože jsou buďto stejní hajzlové, anebo se nechali přesvědčit jeho falešnou maskou. Narcista se může na veřejnosti chovat, jako milá a hodná osoba, přitom před pěti minutami na vás doma křičel, ponižoval vás, nebo dokonce bil. Velice těžké jsou potom soudy a úřední řešení, zvlášť když se jedná o děti. Narcista miluje dramata, hádky, výkyvy emocí a poštvávání a pojede proti vám pomlouvačnou kampaň a vleze všem do zadku, aby byli na jeho straně a bude si hrát na oběť. Zatímci oběť je ze všeho natolik vyčerpaná, zoufalá a snaží se jenom přežít a mít už konečně klid.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-08-14 17:16:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, myslela jsem dneska na tebe, jak se asi máš. Tak jsem ráda že ses ozvala 🙂 pozdravuju

Ikona diskutujiciho Ellie 2023-08-20 20:08:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlas se článkem. Obecně je to ale rozeznávací znak a to je pocit. Vždy pocit ukazuje jak na tom jsi, to tělo se vždy ozve. Ale stalo se mi že v blízkosti jedne osoby jsem se cítila přirozeně, harmonicky, žádne tlaky, ale byl zadaný. Někdy to muže klamat. Ale příčina byla ta, že jsem byla já sama citově nedostupná, tak jsem si přitáhla takoveho člověka. Byl jen me zrcadlo. Naštěstí k ničemu nedošlo.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek