Jak poznáte, že jste rodič mimořádně nadaného dítěte

25.12.2022 v Psychologie 3

Když se ohlédneme do historie, zjistíme, že mnoho největších světových mozků bylo kdysi podceňováno a jejich zvláštnosti byly považovány spíše za znaky výstřednosti, než za ukazatele jejich vysoké inteligence. Pokud jsou nadané děti ponechány v situaci, kdy nejsou vystaveny výzvám na intelektuální úrovni, jsou často považovány za děti problémové, protože se začnou nudit, nebo protože hledají pozornost.A jak poznáte, že jste se setkali s mimořádně nadaným dítětem? Všímejte si těchto věcí.

Ve třídě se nudí
Vysoce inteligentní děti dychtí po každé příležitosti učit se a rozšiřovat si obzory. Jejich potřeba neustále se intelektuálně posouvat se často projevuje jako znuděnost ve třídě, nebo je nudí jednoduché hry a činnosti, kterými se baví děti kolem. Není to tak, že by se tyto děti nechtěly učit, ale prostě to pro ně není dostatečná výzva.

Přemýšlí jinak
Když před nadané dítě postavíte nějaký problém, často zjistíte, že je schopno poměrně rychle najít efektivní řešení. Ale rychlost není to, co je na tom nejpůsobivější. Neomezují se na myšlenkové vzorce, které většině lidí brání v nalezení nových řešení, ale jsou schopny nahlížet na životní problémy z jedinečného úhlu. To jim umožňuje nacházet nová a jiná řešení i u nejběžnějších problémů.

Učení je baví
Nadané děti vnímají učení jako formu zábavy, jako koníček, nebo svůj zájem. Chovají k němu opravdovou lásku a vášeň, což je vede k tomu, že mu ve svém životě dávají přednost a často odmítají běžnou „zábavu“, aby mohli dát přednost svému vzdělání a rozvoji. Nejedná se však nutně o školní vzdělání. Skutečně nadané děti mají intelektuálně zaměřené mimoškolní koníčky, které pěstují i po dostudování a neustále se zlepšují. Studium je pro ně celoživotní vášeň, proto jsou mimořádně nadané děti v dospělosti jako chodící encyklopedie a disponují mnoha znalostmi, na které nutně nemají certifikát, přesto v nich excelují.

Chápou mechanismy a vzory
Schopnost identifikovat a chápat vzory je jasným znakem pokročilého způsobu myšlení. To je důvod, proč mnoho programů pro nadané děti používá skládačky jako způsob, jak otestovat myšlení dítěte a jeho schopnost řešit problémy. Jejich chápání fungování těchto vzorců je natolik pokročilé, že se zdá, že o tom ani nemusí moc přemýšlet. Kouknou a vidí.

Mají silnou emoční inteligenci
Dovednost, se kterou i mnozí dospělí stále bojují. Nadané děti často disponují neuvěřitelně silnou emoční inteligencí. Nezajímají se o žabomyší trapná dramata, nezajímají je pomluvy ani bulvár. Zato jsou však přehnaně citlivé na situace, v nichž mohou druhým lidem i neúmyslně způsobit bolest nebo trápení. Pokud někomu omylem ublíží, velmi je to trápí a snaží se situaci napravit. To z nich dělá velmi ohleduplné mírumilovné bytosti a díky tomu se často i vyhnou různým problémům, nebo konfliktům. (I když ne vždy, protože vnější svět je dost toxický.)

Jsou to přirození vůdci
Když se tyto děti dostanou do skupiny, často se přirozeně ujímají vůdčí role a začínají projekt organizovat, i když jsou poblíž i starší děti. Díky svým dovednostem a schopnostem vynikají a rychle si tak získají důvěru i obdiv ostatních.

Jsou to vášniví čtenáři
Nadané děti se dychtivě učí. Jeden z ideálních způsobů, jak tuto touhu naplnit, je začíst se do dobré knihy. Nejenže je čtení baví, ale oni také RÁDI čtou. Pokud mají čas, budou hltat jednu knihu za druhou. Pokud narazí na téma, které je opravdu nadchne, překvapí vás rychlostí a intenzitou, s jakou se na dané téma stanou experty.

Milují přírodu
Nadané děti milují přírodu, protože zaujme jejich zvědavost. Zatímco například lesní porost se většině z nás může zdát na první pohled jednoduchý, nadané dítě poukáže na všechny menší nuance, ekosystém a způsob, jakým to všechno dohromady funguje. Rádi to zkoumají a pokud je to možné, dozvídají se o tom více. Čím více času stráví v přírodě, tím více se toho naučí.

Jsou výborní na jazyky
Když nadané dítě mluví, často se u něj projevuje výrazně odlišný jazykový vzor. Místo toho, aby mluvilo slangem, nebo znělo prostě podobně jako ostatní děti v jeho věku, používá pokročilou slovní zásobu. Vyjadřuje se vyspělým a vysoce vzdělaným způsobem. Používá odborné a málo frekventované termíny.
Pokud si všimnete, že vaše dítě mluví spíše jako vysokoškolský profesor než jako dítě, je to jasné znamení, že je velice inteligentní a nadané.

Pokud je něco zaujme, jsou neuvěřitelně soustředění
Tento bod je podmíněn jednou věcí, dítě musí mít opravdu zájem o daný úkol. Pokud je zaujaté, nenechá se vyrušovat a podá skvělý výkon. Občas se ale bude zdát, že je v určitém úkolu nebo tématu úplně ztracené.
Když nadané děti zájem nemají, mohou v některých věcech i dost zaostávat, protože jejich mysl je někde jinde a nedávají do nezajímavého úkolu dostatek úsilí.

Jsou plní otázek
Dalším projevem lásky nadaného dítěte k učení je, že se neustále na něco ptá. Ačkoli to může být pro rodiče, nebo jiné příjemce dětských otázek poněkud únavné, je to jen jejich extrémní zvědavost, láska k učení a touha všechno pochopit. Pokud máte nadané dítě, snažte se na jeho otázky odpovídat a pokud se točí kolem jednoho tématu, vyberte mu o tom pořádnou knihu.

Nepotřebují pokyny
Nemá zájem sedět a čekat na pokyny od ostatních. Umí se podívat na danou situaci, rozhodnout o nejlepším postupu a dát se rovnou do práce.

Jsou výjimečně nadaní
Často je jeden z nejzřetelnějších znaků nadaného dítěte přehlížen jako „talent“, jako by snad spolu tyto dva znaky přímo nesouvisely. Nadané děti v něčem vynikají, může to být hra na hudební nástroj, určitý sport nebo jiný koníček, kterému se věnují. Mohou projevovat i několikanásobné talenty. To je moment, kdy svou inteligenci uplatní velmi hmatatelným způsobem.

Mají hodně tvůrčí energie
Jedná se o vlastnost, kvůli které jsou nadané děti často považovány za potížisty. Mnoho nadaných dětí disponuje neuvěřitelně vysokou úrovní energie. To se může projevovat jako velmi rychlé mluvení, nebo neschopnost sedět delší dobu v klidu.
Může to však být i naopak, kdy dítě působí velice klidně až pasivně, může působit pomale a introvertně, ale ve chvíli kdy ho něco opravdu zaujme, ohromí kvalitou svého výkonu.

Preferují společnost dospělých
Nadané děti mohou mít problémy s navazováním přátelství, protože často nenavazují kontakty s lidmi svého věku. Je to z velké části způsobeno tím, že vyhledávají lidi, kteří jsou jim intelektuálně rovni. I když to nemusí být možné (zejména u vysoce nadaných dětí), dospělí lidé se jim ve většině případů přiblíží více, než jejich vlastní vrstevníci.

Mají rádi i samotu
Ačkoli tyto děti mohou sem tam rády trávit čas v dětském kolektivu, kladou vysokou prioritu i na čas strávený o samotě. Je to jejich čas na odpočinek, načerpání nových sil a utřídění svých myšlenek. Jejich mysl je v neustálém pohybu, což je vyčerpává. Proto potřebují i pár hodin strávit s knihou, nad výkresem, nebo v posteli.

Přesto nejsou dokonalí
Většina předpokládá, že nadané děti budou vynikat ve všem, co dělají, ale není to tak. Pokud je něco nezajímá, nepodávají plný výkon, což způsobuje, že mohou v dané disciplíně v porovnání se svým okolím i zaostávat. Jejich přednosti a talenty jsou zaměřeny na druhy inteligence, kterou děti disponují ve větší míře, zatímco jiné druhy mohou být průměrné, nebo i slabší. A protože bylo zjištěno 9 druhů inteligence, nebudou nadané děti samozřejmě excelovat ve všem. Mnohdy je právě toto důvod, proč můžou být velmi inteligentní a nadané děti podceňovány a přehlíženy, pokud nenosí ze školy samé jedničky.

Doporučení na závěr
Jste rodičem nadaného dítěte, nebo jste sami odrostlé nadané dítě? Chtěli byste lépe pochopit mysl a potřeby nadaného člověka? V tom případě vám vřele doporučuji knihu Život s vysokou inteligencí (recenze a podrobnosti zde), kde najdete mnoho dalších užitečných a podložených poznatků.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-12-25 15:52:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To sedí na toho spratka Grétu Thunberg 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-12-25 17:24:45
Ikona diskutujiciho
sipka

doporučuji přečíst: https://aluska.org/elitni-masinerie-za-gretou-thunberg/

úryvek

Role Grety
Ačkoli jsou mnozí ochotni tuto skutečnost vehementně popírat (protože je v rozporu s jejich programem), Greta je pouhým pěšákem. Je ovládána mocnými lidmi a velkými penězi, aby prosazovala určitou agendu. Tato agenda se netýká pouze změny klimatu – jde o změnu klimatu ze zcela specifického úhlu pohledu.

Její roli dokonale definovala sama Greta během projevu na (velmi elitním) Světovém ekonomickém fóru:
„Dospělí stále říkají, že to dlužíme mladým lidem, že jim musíme dát naději. Ale já nechci vaši naději. Nechci, abyste měli naději. Chci, abyste panikařili. Chci, abyste cítili strach, který cítím každý den já.“

Panika a strach: dvě slova, která vedou k ukvapeným a iracionálním reakcím založeným na destruktivních emocích. A tento strach a panika se důkladně vštěpují mladým lidem a vytvářejí generaci, která je přesvědčena o tom, že svět hoří.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-12-25 19:06:20
Ikona diskutujiciho
sipka

To, že je Greta v područí niekoho iného je fakt, ale to, čo videla nebolo správne pochopené. Existuje ovšem ešte aj iné vysvetlenie, ktoré sa zdá správnejšie ak viete o fyzikálnych javoch, ktoré sprevádzali Biblickú veľkú potopu. To, čo ona videla si elita nechala pre seba a plebsu podhodila alternatívne vysvetlenie na ktoré napasovala svoju agendu.
Panika a strach by to bola, ak by elita prezradila pravdu o udalosti, ktorú Greta videla. Pravda je dobre skrývaná a z oficiálnych miest nebude nikdy prezradená. Ako bude plynúť čas, rôzni ľudia budú mať zvláštne prorocké sny, ktoré mnohé osvetlia. Napríklad ako japonská umelkyňa Ryo Tatsuki. https://www.nspirement.com/2022/08/05/ryo-tatsuki-the-future-i-see.html

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek