Člověk má 9 druhů inteligence, jak jste na tom vy?

10.9.2016 v Zajímavosti 17

Nebuďte nešťastní, že vám nejde matematika, ale místo toho například výborně hrajete na trubku. Možná máte třeba mizernou orientaci, ale naopak umíte přečíst každého člověka. Existuje totiž více typů inteligence a o nich si dnes povíme více…

Každý v sobě máme 8 typů inteligence, a to v různém poměru

Se slovem inteligence obvykle spojujeme duševní schopnost učit se, porozumět, zhodnotit a řešit problémy. Zároveň se ví, že jedna a tatáž osoba může být slabší v matematice a logice a vynikající v malířství nebo mluveném projevu.

Stává se, že lidé výjimečného intelektu nejsou schopni vytvářet a udržovat vztahy s ostatními lidmi, a že mnozí z těch, nad kterými učitelé lámali hůl, triumfují v obchodní sféře nebo ve sportu. Je tedy inteligence pouze schopností logiky a úsudku, nebo je univerzálním zdrojem, ze kterého vycházejí různá nadání?


Teorii mnohonásobné inteligence vyvinul americký psycholog Howard Gardner, profesor Harvardské univerzity, který ve své knize Frames of Mind z roku 1983 rozdělil inteligenci na sedm (později osm) typů. (Pozn.Alue: Na obrázku níže je jich dokonce 9 – a to je existenciální inteligence, která byla přidána dodatečně. Dobrá zpráva pro nás mimozemšťany, že? 🙂 )

Podle Gardnera a jeho četných následovníků má v sobě každý člověk všechny typy inteligence, a to v různém poměru. O tom, který typ převládne, rozhoduje nejrozvinutější část mozku, vliv prostředí a situace, ve kterých se člověk během prvních deseti let života ocitne. U dětí obklopených odmalička hudbou se velmi pravděpodobně rozvine hudební potenciál. Ty, které jsou vedeny ke sportu, se soustředí na koordinaci pohybů a rovnováhu.

Inteligenční kvocient se na úspěšnosti člověka podílí pouze dvaceti procenty. Mnohem důležitější je umění komunikace, schopnost odhadnout ostatní a rozpoznat vlastní pocity a motivy jednání.

Gardner pojmenoval osm typů inteligence: jazykově-verbální, logicko-matematická, zvukově-hudební, tělesně-pohybová, vizuálně-prostorová, vnitřní neboli intrapersonální, společenská neboli interpersonální a přírodní. První dva typy inteligence jsou nejsnáze měřitelné standardními testy a zakládá se na nich úspěšnost vzdělání. Ještě donedávna byly považovány za jediné „opravdové“ inteligence. Další tři typy se těžko měří, ale jsou základem tvořivosti. Poslední tři typy určují kvalitu soukromého života a úspěch ve vztahu s okolím.

1. Jazykově-verbální inteligence

Určuje schopnost osvojit si mluvu, zvládnout písemný projev a používat slova. Lidé s touto rozvinutou inteligencí se obratně vyjadřují slovem i písmem a snadno se učí cizí jazyky. Jsou jimi nejčastěji spisovatelé, novináři, právníci, politici, tvůrci křížovek a ostatní, pro které je slovo nejdůležitějším pracovním nástrojem. Schopnost používat jazyk se musí udržovat a obnovovat cvičením, protože máme sklony zapomínat slova a větné konstrukce, dokonce i v mateřském jazyce. Typickým symptomem oslabení jazykových schopností je výběr chybných slov nebo neúspěšné rozpomínání se: „Jak se to říká… Mám to na jazyku…“.

Osmiměsíční batole dokáže rozpoznat začátek a konec slova. Do roka a půl se dítě každé tři dny naučí jedno nové slovo, potom stále víc – až deset slov denně.

2. Logicko-matematická inteligence

Určuje schopnost operovat s čísly, řešit matematické problémy, hodnotit situaci a dělat závěry v jakékoli oblasti činnosti. Tento typ inteligence je pod kontrolou dvou mozkových zón.

První z nich řídí smysl pro množství a umožňuje řešení matematických operací, jako je sčítání a odečítání. Druhá slouží k rozlišování čísel a dalších matematických symbolů a jejich převedení do slov. S její pomocí provádíme složitější operace, jako je dělení a procentuální výpočty, které se částečně zakládají na slovech.

Vysoká inteligence tohoto typu pomáhá například v rychlém posouzení toho, co se vyplatí, nebo v odhadu toho, jaká politická strana má největší šanci získat moc. Lidé obdaření touto inteligencí bývají úspěšní v profesích, které vyžadují znalosti matematiky, fyziky a chemie – tedy v různých vědních a technických oborech. Zároveň se často věnují šachu, bridži a dalším hrám, vyžadujícím schopnost výpočtů a kombinatoriky.

3. Zvukově-hudební inteligence

Působí na schopnost tvorby, vnímání a interpretace hudby. Hudebně nadaní lidé jsou úspěšní ve skládání, zpívání, hraní, dirigování a tanci, hudba je důležitou součástí jejich života a nezbytnou kulisou každodenních aktivit.

Tato inteligence vychází z několika mozkových center – jedno reguluje hudební tvorbu, druhé interpretaci, třetí rozlišování melodií a tónin a čtvrté rytmus.

4. Tělesně-pohybová inteligence

Říká se jí také motorická, dává schopnost provádět složité nebo náročné tělesné aktivity. Rozvinutá inteligence tohoto typu předurčuje člověka ke sportu, tanci, herectví nebo pantomimě. Je důležitá pro úspěch v chirurgii, jemné mechanice a v dalších profesích, vyžadujících dokonalou koordinaci pohybů.

Kromě rychlosti, ohebnosti, rovnováhy a síly zahrnuje tělesně-pohybová inteligence také koordinaci očí a končetin spolu s orientací v prostoru.

5. Vizuálně-prostorová inteligence

Určuje schopnost vnímání a rozlišování barev, tvarů, velikostí a vzdáleností mezi předměty. Vizuálně-prostorově nadaní lidé jsou schopni rozeznat a zapamatovat si obrazce, mají třídimenziální představivost a výborně se orientují v prostoru. Vysoký stupeň této inteligence mají řidiči, námořníci, piloti, sochaři, architekti, designéři, průzkumníci, lovci a – šachisté.

Výzkum provedený nedávno v Anglii odhalil, že touto inteligencí ve zvýšené míře disponují taxikáři. Vědci to vysvětlují tak, že díky každodenní praxi – jízdě v ulicích velkoměst – se u taxikářů rozvíjí mozkové centrum, které shromažďuje a zpracovává vizuální údaje.

Tato inteligence je považována za typicky mužskou. Muži se totiž po celá tisíciletí zabývali činnostmi, jejichž úspěšnost se na ní zakládá – lovem, bojem a průzkumem. Naproti tomu ženy vynikají ve verbální, vnitřní a společenské inteligenci.

6. Vnitřní neboli intrapersonální inteligence

Slouží k tomu, abychom rozuměli sami sobě. S její pomocí se můžeme naučit, které situace nebo činnosti v nás vyvolávají určité emoce a co nás motivuje k určitému jednání.

Vysoce rozvinutá vnitřní inteligence nám umožňuje zvládnout bolestivé emoce a rychle se vypořádat se stresem. Zároveň jsme díky ní schopni činit dlouhodobě výhodná rozhodnutí.

7. Společenská neboli interpersonální inteligence

Určuje schopnost vycházet s ostatními lidmi. Zahrnuje rozpoznávání cizích emocí, motivů a úmyslů, schopnost přizpůsobit se druhým a navést ostatní, aby se přizpůsobili nám. Vysoká společenská inteligence umožňuje člověku snadno zapadnout mezi ostatní, získat je na svou stranu a přesvědčit je, aby uvěřili ve správnost jeho tvrzení a postupů. Takový člověk umí okouzlit a zároveň zmanipulovat své okolí.

Lidé s tímto typem inteligence se často věnují politice, marketingu, právničině, vztahům s veřejností, pedagogice, psychologii a sociální práci.

8. Přírodní inteligence

Gardner tento typ inteligence doplnil k ostatním teprve deset let po vytvoření teorie mnohonásobné inteligence.

Touto inteligencí jsou obdařeni biologové, zoologové, botanici, ekologové i obyčejní milovníci přírody, rostlin a živočichů. Její výše ovlivňuje to, zda vyhazujeme plast do smíšeného odpadu, nebo ne, zda kupujeme výrobky z pravé kožešiny nebo testované na zvířatech.

Nezbývá než doufat, že je osud naší planety v rukách lidí, jejichž přírodní inteligence vyniká nad ostatními…

V současné době se Gardner zabývá možností doplnit k těmto osmi typům ještě jeden – duchovní neboli existenciální inteligenci. „Měla by se týkat schopnosti pokládat velké životní otázky,“ říká.

Které druhy inteligence jsou ty vaše? Jistě je v seznamu poznáte. A věřte tomu, že žádná není více, nebo méně důležitá. Na světě jsou potřebné všechny a proto je každý člověk jiný, abychom se mohli vzájemně doplňovat. Krásně je to od přírody navrženo…

založeno na článku z: http://www.national-geographic.cz/clanky/clovek-ma-8-druhu-inteligence-jak-jste-na-tom-vy.html#.V8mlb1vKNcA

Komentáře

Ikona diskutujiciho Mára 2016-09-10 08:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hih, já se jaksi nenašel. Trochu na mě možná sedí sedmička. Škoda že ještě není definována ta poslední existenciální inteligenci. Ta myslím že by na mě seděla asi nejlíp.

Ikona diskutujiciho BE 2016-09-10 09:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sme mix. Jojo, okrem tej matiky z každej troška, z niektorej viac ako troška. Dosť dobre opísané.

Ikona diskutujiciho zdeněk 2016-09-10 10:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No….nevim jestli je to nějak výjimečné, že někdo takový je, ale znám pár lidí kteří mají extrémně vyvinuté všechny druhy inteligence, jsou takoví univerzální a umí všechno co si přejí umět…asi nová generace méně omezených bytostí 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-10 10:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Mně třeba tenhle článek zvedl sebevědomí… až na tu matematickou inteligenci, tu jednu fakt nemám :D

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-10 11:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: … Ta existenciální je přece definovaná, žlutě označené vysvětlení naspod článku. Schopnost porozumět kdo jsme, jaký je smysl života a smrti… – Což znamená, že tuto schopnostá má asi většina spirituálně zaměřených lidí.

Ikona diskutujiciho sycho 2016-09-10 12:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vidim se ve vsem :D. Jen ta hudebni je u me vyyyrazne zakrnela :).

Ikona diskutujiciho Ayeri 2016-09-10 13:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem mix ? Přesně se poznat nemůžu, mám od každého trochu. Nejlíp jsem na tom asi s přírodní, jazykovou a existenciální inteligencí, naopak mi zase nejdou sporty a západání do společnosti což je spíš tím jak jsem stydlivá. ☺

Ikona diskutujiciho Atrej Ystma 776 2016-09-10 16:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný článek, doporučuju knihu od Tonyho Buzana "Jděte na to chytře", tam uvádí dokonce 10 inteligencí a různé tipy k tomu, jak každou rozvíjet 🙂

Ikona diskutujiciho Helene 2016-09-11 09:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Taky jsem si to rikala, ale myslim si, ze to bude hlavne prostorove-vizualni inteligence, protoze kdyz maluji, tak jeden z nejdulezitejsich bodu je prave tenhle, schopnost odhadnout tvar, vzdalenost objektu ktere kreslim. Vzdyt prece nejdrive objekt pozoruji, potom si vsechno musim prevest v hlave (vzdalenosti, tvary, barvy, velikosti, 3D) a az potom to vsechno jde teprve na papir. Postupem casu az je clovek vytrenovany uz muze prevadet i bez pozorovani tzv. z pameti, takze to je jak kdyby ridic taxi jezdil bez mapy zejo :):). A navic s tou hudbou to hodne souvisi, pokud ma nekdo cit pro malovani a i jine umelecke remeslo, rika se (a ja jsem toho prikladem :D), ze ma i dobry hudebni sluch a cit pro hudbu, takze se snadno i uci hrat na hudebni nastroj. Omlouvam se za interpunkci, nemam tu ceskou klavesnici.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-11 10:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Ty talenty jsou hodně provázané. Hudební talent souvisí i s citem pro jazyky a schopnost se je učit – je tam určitý druh paměti pro zvuk a cit pro intonace.

Ikona diskutujiciho Mu 2016-09-11 17:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já se upřímně nenašla v ničem. Celou dobu vím, že jsem zatím nenašla žádnou věc, ve které jsem dobrá a říkala jsem si, že tenhle článek mi třeba pomůže, ale kdepak. Nic na mě nesedí. Je to vůbec možné? Má vůbec moje existence nějaký smysl pro tuhle planetu?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-11 17:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]:: No, ono je to taky o tom, odmalička svá nadání hledat a rozvíjet. Pokud člověk žádný koníček nikdy nedělal a o nic se pořádněji nezajímal, potom nerozvíjí své přirozené dary a své typy inteligence. Takže zakrní.

Ikona diskutujiciho lenka f 2016-09-11 18:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak u mě ve skoro každé by se něco našlo, snad kromě dvojky. Ve vizuálně prostorové inteligenci je hodně dobrý můj manžel u mě tam platí hlavně schopnost vnímání a rozlišování barev. Jinak spíš dominantnější je u mě 3 (tu jsem ale dále po osmi letech hry na klavír a docházky na Lidovou školu umění již pak nerozvíjela), ale nějaké pozůstatky ještě ve mě zůstaly. Pak šestka a sedmička je také převažující.

Ikona diskutujiciho Kojot 2016-09-11 18:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]: má. Vyvažuješ. I keď to čo píšeš je len a len tvoj pohľad.

Ikona diskutujiciho Mu 2016-09-11 20:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: : Tak já jako malá dělala hodně věcí. Chodila jsem do několika sportovních kroužků, od jógy po judo, dokonce jsem necelé 3 roky chodila na taneční školu. Teď jsem ve sportovních aktivitách hrozná. I malinký kopeček nebo pár schodů mě hrozně vysílí a o týmových hrách vůbec nemluvě. To jsem i pak ten poslední člověk, kterého si nikdo nechce vybrat do týmu. Taky jsem jako mladší chodila pár let do sboru. Teďka můj zpěv zní opravdu špatně. Taky jsem po dobu, co jsem chodila na tu taneční školu, hrála na klavír. To už mi teď taky vůbec nejde. Co jsem jako malá dělala asi uplně nejvíc, tak bylo psaní příběhů a různých komiksů. To jsem dělala opravdu hodně. Vymýšlela jsem si i vlastní časopisy. Ale nejvíc jsem dělala ty komiksy, i když kreslení mi nikdy nijak moc nešlo, ale to vymýšlení mě bavilo. Teď už vůbec nic takového nedělám. Já teďka ani celkově nemám žádné koníčky. A zkoušela jsem si na internetu vyhledávat dokonce seznamy různých koníčků, co bych mohla zkusit, a co by mě mohly bavit. Ale nic jsem nenašla. Ve škole taky v žádném předmětu nijak nevynikám. Už vážně nevím. A co mi nejde asi nejvíc, je teda komunikace s ostatními lidmi. A v rozeznávání svých emocí jsem taky opravdu špatná.

Ikona diskutujiciho BE 2016-09-11 21:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: My sme prišli na Zem súťažiť ? Vynikať ?  Eeeej Mu, Tolle by ťa pochválil, stala si sa pozorovateľom, seba samej…, a ty bedákaš. Toto je istotne len prestávka.

Ikona diskutujiciho Matej 2016-09-15 13:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doufám, že někam spadám :D

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek