Jak reptiliáni manipulují s lidmi, aby potlačili spirituální sílu žen / DOPORUČUJI

4.2.2016 v Psychologie 75

Milí čtenáři, tento článek je už velmi starý, četla jsem ho kdysi před mnoha lety, ale na web nedala, byl pro mě v té době až moc děsivý a nemohla jsem ho překousnout. Ani jsem mu příliš nerozuměla, neměla jsem ještě tu míru uvědomění, aby mi to zacvaklo do mozaiky, byla jsem na to zkrátka ještě malá… Ale dneska to zapadá, dnes se k tomu vracím, TM do něj i přidal pár svých dalších poznámek, tak vítejte u rozšířené verze. Před časem mě čtenáři hromadně žádali o nějaké články o reptiliánech, ale velice špatně se mi to téma zpracovávalo (nemám k tomu blízko), proto raději touto formou:

Tyto informace ležely léta v mém šuplíku, protože jsem s nimi dlouho narážel na nevíru. Až roku 2006 jsem na internetu našel skupiny, které se zdály ochotné tímto tématem zabývat. Děkuji čtenářům internetového fóra CB-Forum.com, kteří svými povzbudivými e-maily projevili zájem a pomohli mi tak tyto články uveřejnit. Některé věci jsem v těchto článcích změnil, k čemuž bych se chtěl vyjádřit v Dovětku. Některý obsah se ještě vztahuje k fóru CB-Forum, přičemž se domnívám, že to těm článkům dává větší živost.

Děkuji také čtenáři fóra CB-Forum, který mi jako autorský honorář předem poslal 100 euro, aby mě povzbudil k tomu, abych napsal knihu. Přesto jsem dodnes žádnou knihu nenapsal. Ale pomocí této internetové stránky moje tvořivost znovu ožívá a vše, co bych byl schopen napsat do knihy, budiž uveřejněno touto cestou.

Invaze už proběhla

Když jsem na internetu narazil na texty autora James Bartley (Dovětek), velmi jsem si oddechl, že jsem konečně našel někoho, kdo velmi přesně našel ty samé šokující pravdy jako já a moje žena. Bartley je jeden z mnoha set Američanů, kteří byli uneseni mimozemšťany. Po svých vlastních zážitcích s mimozemšťany na tomto tématu dál pracoval s malou skupinou. Barbara Bartholic asi odvedla hlavní práci tím, že udělala sedění v hypnóze s více než 700 (nyní pravděpodobně už mnohem více) oběťmi únosů, aby tyto oběti únosů zbavila jejich traumat a aby odhalila pravdu o pozadí těchto únosů. Bartley s ní spolupracoval a výsledky dal na internet.

Únosy obvykle provádějí takzvaní ,,Šedí“. Sedění v hypnóze ale ukázala, že šedí jsou pouze příjemci rozkazů a výkonné orgány drakonijců (drakoniánů) a reptoidních (reptiloidních) ještěrů (reptiliánů), kteří údajně přišli z hvězdného systému Alfa Draconis (z hvězdného systému hvězdy Alfa v souhvězdí Draka). Tyto údaje ale nejsou důležité. Důležitý je poznatek, že uneseným byla do mysli vložena zfalšovaná vzpomínka na jejich únos (screen-memory). Tyto vložené vzpomínky obecně říkají, že tito mimozemšťané chtějí lidem pomoci, že astrální a fyzické tělo unesených vylepšují a připravují tato těla pro jakési speciální úkoly, že všechny zásahy slouží našemu nejlepšímu dobru.

Když se pomocí intenzivní práce v hypnóze podařilo tuto screen-memory prolomit, objevili se reptiliáni a drakoniáni a jejich skutečné záměry: unesené zneužívat, traumatizovat je a manipulovat s nimi tak, aby je bylo možné používat k hlavnímu účelu – k zotročení lidstva.


Články Jamese Bartleyho přinášejí děsivý obraz rozsahu tohoto reptiliánsko-drakoniánského ovlivňování života a vědomí lidstva. Ale přestože se člověk nejprve bude cítit špatně, je lepší, když bude vědět, jak vypadá past, v níž sedí, než aby ji lehkověrně ignoroval.

Moje žena a já máme velmi zvláštní vztah k textům Jamese Bartleyho. Nemáme sice žádné vzpomínky na únosy, ale vlivem reptiliánů jsme intenzivně trpěli. Tehdy jsme ještě nevěděli, o které bytosti jde. Reptiliáni chtěli zničit náš vztah, kladli všem našim projektům do cesty překážky, bránili jakémukoli úspěchu a nasazovali proti nám jimi manipulované lidi. Díky své citlivosti jsme dokázali pochopit, že to všechno je rozsáhlá akce řízená z astrálního světa. Já jsem byl dokonce díky mně neznámému, pomocnému vlivu ve svém astrálním těle na několik sekund přenesen (teleportován) do jedné podzemní dohlížecí ústředny, což vedlo ke ztrátě posledních mých pochybností o tom, že jde skutečně o dalekosáhlou manipulaci. Nenašli jsme ale nikoho, kdo by si byl býval přál něco o nějakém mimozemském ovlivňování vědět.

tm: Bylo by dobré se podívat na fil jménem „SPRÁVCI OSUDU“ na you tube je ke stažení v české řeči. Zde se dozvíte právě jejich praktiky, i když si lidé myslí, že to není možné. Lidský osud, jak jsem už mnohokráte psal je dán. Málokdo se umí vymknout a jít svou vlastní cestou. Je to ale možné. Kolik lidí má v dnešní době myšlenky, které jim nepatří. Někdy se jich doslova zaleknou…..

Tento 47 vteřinový výňatek z filmu“SPRÁVCI OSUDU“ by si měl pro svůj budoucí život zapamatovat každý z Vás!!!!!

Správci osudu 2011

https://www.youtube.com/watch?v=7mjsqEcToWE

V letech 1997 až 1999 jsme sbírali materiál o způsobech tohoto mimozemského ovlivňování. Tyto texty ale zůstaly v šuplíku, protože o nich nikdo nechtěl nic slyšet. Nakonec jsme vzdali jakékoli pokusy lidi probudit a zmizeli jsme do zahraničí. Záměrně jsme odešli do země třetího světa, kde se lidem vede tak špatně, že sami od sebe vidí, že něco není v pořádku. Němcům se tehdy ještě dařilo příliš dobře a nebyli připraveni přijmout tak záporné informace. Samozřejmě nechci, aby se všem dařilo tak špatně, že by postřehli, že cosi není v pořádku. Věřím však, že mezitím už někteří z vás budou schopni Bartleyho texty považovat za mimořádně důležité.

Při čtení Bartleyho článků mi bylo nápadné, že píše přesně o tom, co leží v mém šuplíku. Používá zčásti dokonce stejné názvy kapitol. Bartley ale může předložit ještě mnoho zkušeností, které já nemám, speciálně o únosech. Ale já mu ani trochu nezávidím, jsem naopak rád, že tyto informace jsou nyní veřejně přístupné.

Bartleyho texty jsou v angličtině a já bych zde chtěl přeložit aspoň některé z jeho nejdůležitějších výpovědí. Výňatky jsou z textu „On the march“ (Na vzestupu).

Zde je malá sbírka známých schopností reptiliánů:

Reptiliáni jsou parafyzické (nadtělesné, mimo oblast tělesného existující) bytosti schopné měnit hustotu svého kmitání tak, aby mohly působit v definicích našeho trojrozměrného světa, a to uvnitř i vně jeho (pro lidi) viditelného spektra.

Reptiliáni mohou měnit „dreamscape“ člověka a mohou vkládat všechny druhy kondic a programů, z nichž mnohé jsou erotické nebo zvrhlé. (Dreamscape je přibližně svět snů a představ člověka.) … Neznám nikoho, kromě našeho týmu, kdo by si vůbec byl této základní a vlivné části programování ze strany reptiliánů vědom. (Bartley nás ovšem neznal.)

Definice pojmu „délka života“ tak, jak ji chápeme my, pro reptiliány neplatí, ti žijí ve své vlastní hustotě kmitání (frekvenci) dost dlouho na to, aby mohli manipulovat s nesčetnými generacemi obyvatelstva, které má genetiku, respektive matrici duše, která je daná v naší (lidské) dimenzi.

Na jiném místě lze najít, že reptiliáni délku našeho života významně zkrátili.

Reptiliáni jsou mistry genetiky, kteří si stvořili jim sloužící rasy nelidských bytostí (šedé), kteří pracují jako specialisté pověření realizovat části programu tím, že na lidskou rasu působí přímo, včetně, ale ne jen pomocí manipulací v její genetice a pomocí manipulací v matrici její duše …. Program slouží také k tvorbě hostitelů cestou zdánlivě normálního narození lidského dítěte. Repto-hostitelé jsou vedeni k tomu, aby rozsévali zmatek, nelad a falešné informace.

Dr. Richard Boylan (je myslím známý jako badatel UFO) je, vedle dalších, hostitelem repto-bytosti. To je zcela jisté. Ztratil jsem přehled o počtu internetových stránek, které do internetu vložili repto-hostitelé.

Reptiliáni k cestování nepotřebují kosmickou loď. Čiperně si v domě uneseného, na němž chtějí pracovat, vytvoří svůj vstupní „portál“. Projdou prostě skulinou v časoprostoru a zjeví se ti v ložnici v plné fyzické hustotě.

Na jiných místech textu objasňuje, jak to, co nazývá únos, vypadá: únosy a manipulace provádějí šedí. Reptiliány většinou není vidět. Proto je spousta literatury o „nebezpečných šedých“. Šedé ale lze ignorovat. Část „uneseného“ cítí, že leží v posteli, a jiná jeho část (pravděpodobně jeho energetické tělo) se octne v podzemních zařízeních (bilokace, bytí na dvou místech zároveň). Tam se nestydatě injektuje a operuje. Ta část, co leží v posteli, cítí tyto zásahy na svém těle. Pak se vzpomínka na únos a na manipulaci změní nebo vymaže.

Magický dozor reptiliánů nad ženami (také z textu „On the march“):

tm: Jak jsem neustále v minulosti na přednáškách tvrdil a říkám i nyní, ženy jsou ty nejdůležitější bytosti ve vesmíru. Lidem to bylo řečeno přesně naopak. A podívejte se dnes na to, co dělají muslimové. Je jasné, kým jsou řízeni!

Dozor a panství nad ženami je nejpřednější cíl činnosti reptiliánů, protože ženy – díky své tvůrčí, předjímavé a opatrovatelské povaze – jsou přímo napojeny na Božství a jsou proto hrozbou pro reptiliánské overlordy tohoto světa. Podrobení žen a podrobení principu ženství … se stalo základním aspektem většiny náboženství tohoto světa. Ironie spočívá v tom, že používání (nebo lépe řečeno zneužívání) magie tantrického sexu je součástí magie černé. Řečeno jinak – černí mágové vědí, že ženský, tvůrčí princip je nesmírně mocná síla, kterou vykořisťují pro svoje vlastní zlé záměry na úkor lidské rasy obecně a na úkor žen zvláště.

Tolik James Bartley.

My jsme objevili toto: ženská energie je pro reptiliány tak důležitá, že každý jednotlivý vztah mezi mužem a ženou mají pod dohledem, narušují jej a čerpají z něj energii. Problémy v těchto vztazích vytvořili reptiliáni. Každý spor mezi vámi je repto-opera. Každý muž je, aniž by si toho byl vědom, naprogramován tak, aby ženský princip své partnerky utlačoval. Většina žen utlačuje svůj ženský princip už sama od sebe – a mnoho dalšího.

tm: Muži by měli ženy (doslova a dopísmene) nosit na rukou a nesmírně si jich vážit.

Dozor nad myšlením za účelem loupení ženské energie

Následující texty jsme, moje žena Karin a já, sesbírali v posledních deseti letech. Zčásti spočívají na událostech, jež jsme museli prodělat a ještě proděláváme na vlastních tělech, a zčásti na mimosmyslových vjemech.

Reptiliáni a drakoniáni a jejich šedí pomocníci už desetitisíce roků manipulují s naším kolektivním vědomím a také s vědomím každého jednotlivce a nezapomínají na nikoho – ani na tebe ne. Dozor nad myšlením postihuje nejen pár pokusných králíků, kteří byli uneseni nebo zpracováni ve speciálních ústavech, myšlení nás všech je kontrolované. Intenzivní dozor nad myšlením může způsobovat, že určité kapitoly při čtení přečteš, aniž by sis je uvědomil, nebo čteš něco, co tam vůbec není. V oslabené formě se může stát, že tomu, co říkají jiní, prostě rozumíš jinak, než jak oni to myslí. Na tom bohužel nic nezměním.

Manipulace s kolektivním vědomím

Reptiliáni (používám teď už jen tento souhrnný pojem, protože drakoniáni jsou také reptiloidní bytosti) pečlivě, s láskou pro detail, vytvořili jedno každé z našich náboženství a jeden každý náš světový názor a inscenovali je pro nás. VŠECHNA náboženství mají reptiloidní původ a jsou nebezpečná. (Sorry, i budhisté a také ti, co dřepí na kopcích v Tibetu.) Čím víc pravd obsahují, tím jsou nebezpečnější, protože je pak tím obtížnější odhalit jejich skutečný obsah. Reptiliáni naše světonázory stále nějak předělávají; jedním z jejich nejnovějších výtvorů bylo hnutí new age. Bylo velmi chytré šířit myšlenku o našem nadcházejícím vzestupu do pátého rozměru. Kdo tento vzestup očekává, nebude se už přece namáhat bránit tuto trojrozměrnou planetu Zemi. Ale o to právě jde – jde o mohutnou obranu Země, protože oni by nám ji rádi vzali a NÁS by si rádi chovali jako dodavatele energie.

tm: Dobře si pamatujte následující větu: VŠECHNA náboženství mají reptiloidní původ a jsou nebezpečná. (Promiňte, ale i budhisté a také ti, co dřepí na kopcích v Tibetu.)

tm:Mohlo dojít k převibrování díky uvědomění,21.12.2012 což ale nebylo lidstvem splněno…..

Náboženství jsou důležitou zvláštní položkou v manipulacích s vědomím. Ale stále se také předělávají kolektivní vědomí národů a ras (viz: James Bartley, Zpráva o Japoncích ve válce proti Číňanům).

Tohle pro mnohé asi není nic nového, ale já jsem se o tom přesto chtěl zmínit.

Manipulace s tvým vědomím

Teď to začíná být obtížné. Tohle téma nelze pojednat několika větami a já doufám, že vás moje vývody nebudou nudit.

Snad je dobré vstoupit do této věci přes hlavní záměr reptiliánů, totiž vysávat z lidstva ženskou energii. Na to je jejich dozor nad myšlením zaměřen. Teď ještě potřebujete vědět, co si představuju jako ženskou energii. K tomu naše vjemy.

Každý člověk má ženské a mužské energie, má svoji ženskou a svoji mužskou stránku. Ale o to nejde. Ženskou energii, kterou mám na mysli, nazývám mateřská esence, a ta pochází z podbřišku (přesně řečeno z druhé čakry) ženy.

Tato síla působí pasivně, to znamená: žena nemusí dělat nic pro to, aby tato síla působila – pouze nesmí bránit tomu, aby tato síla tryskala.

Může-li mateřská esence volně téci do vnějšího světa, pak se děje cosi zázračného: vnější svět se mění v ráj. Mateřská esence je pramenem blahobytu a nadbytku rodiny. Za vhodných okolností může jedna žena držet ve stavu blaženosti a štěstí i větší okruh osob (viz: Božena Němcová, Babička, nebo: Vladimír Páral, Profesionální žena, poznámka překladatele). Klima, svět zvířat a svět rostlin se radují z toho, že s touto mateřskou esencí rezonují, a vytvářejí pro člověka kladné okolnosti, např. hojnost potravy, vymizení cizopasníků, komárů atd. K účinkům mateřské esence náležejí také krása, pocit pohody a zdraví.

Můžeme předpokládat, že disponujeme jen nepatrným zlomkem mateřské esence. To je příčina toho, že většina lidstva žije v politováníhodných poměrech, a způsobuje to problémy s energií a klimatem atd. Kdyby bylo dost žen s nenarušenou mateřskou esencí, byly by všechny energetické problémy této planety vyřešeny. Určitě by se nám do rukou dostalo používání volné energie. Při nynějším nedostatku mateřské esence si naši géniové mohou lámat hlavy sebevíc – veřejnost volnou energii k dispozici mít nebude.

Tohle všechno musí zůstat pouhým tvrzením, ale snad v tom někteří z vás najdou pravdivé jádro, protože podle našich dosavadních vjemů tak obdivuhodné okolnosti už kdysi dávno, dávno existovaly (Lemurie).

Pokud přijmeme tento popis mateřské esence, pak tobě, muži, musí dojít, že své Ferrari nezískáš hodinami přesčas v kanceláři, nýbrž že začneš tím, že se na svoji ženu začneš dívat novýma očima. Myslím, že to je dobrý příklad, který se trvale vtiskne do myšlení. Abych to řekl ještě příkřeji: ve tvém Ferrari se vozí reptiliáni, zabavují se energiemi tvé ženy, zatímco ty dřeš jako o život.

– Jak to ti reptiliáni dělají?

Tady je jedna z jejich metod kontroly myšlení:

,,Směšné, trapas, typická ženská“

Koluje vtip o ženě na kruhovém objezdu, jež si zoufá, protože se z něj nemůže dostat ven. Nakonec na kruhovém objezdu zaparkuje a telefonem přivolá svého muže. Když tuhle příhodu muž s požitkem vypravuje, většina žen by se raději propadla do země, tak trapný je ten pocit, který tak dobře znají. Zrovna tak trapné může být, když si žena koupí dvě trička, každé za 4.95 eura, a úplně zablokovaná (působením reptiliánů) není schopna spočítat, kolik stojí dohromady. Ale musí tomu přihlížet aspoň jeden muž, aby to opravdu bylo trapné.

tm: Tímto dochází ke kradení energií někomu druhému. Nikdy nikoho neponižovat!!!!! Je důležité vždy ženy podporovat, neubližovat jim.

Reptiliáni ženy blokují, aby vznikaly trapné situace. Časem z toho vzniká trauma, takže žena už ze strachu blokuje sama sebe. Muž se tak nedobrovolně (pomocí dozoru nad svým myšlením) stává pomocníkem reptiliánů. Jeho mínění o nedostatcích jeho ženy, které se navíc shoduje s míněním veřejnosti, dokáže jeho ženu oslabit tak, že reptiliáni si v tu chvíli přisvojí pěkné sousto energie. Tím, že se v těchto sekundách/minutách od své ženy distancuje, odnímá jí svoji ochranu a šup, kus jeho Ferrari je pryč taky. Zdůrazňuju, že on přitom nemusí říct ani slovo, jeho destruktivní myšlenky stačí.

Takových situací je nekonečně mnoho: žena vždy strašně dlouho zdržuje právě, když se má někam jít – nikdy nemá nic, co by si mohla obléct – muži, sedněte si se svou partnerkou a sepište společně seznam věcí patřících do této kategorie. Musíte se naučit nazpaměť, co vaši partnerku zraňuje. Snad postřehnete včas, co se právě na vás chystá: dávejte si pozor na svoje automatické reakce vůči vaší partnerce. Musíte jeden s druhým zacházet velmi bděle a uvědoměle. Situace, v nichž se tvoje srdce vůči ní uzavře, jsou nejen nepříjemné, jsou nebezpečné.

Já například dostávám strach, když mám pocit, že moje žena kupuje příliš mnoho bot a vydává za ně příliš mnoho peněz. Zdá se, že to je moje staré trauma, a při tom se moje srdce uzavře. Navíc je nutné spolu mluvit – o tom strachu, ne o botách. Já vím, že muži o svém strachu neradi mluví (kontrola myšlení mužů), raději nadávají, že se kupují boty. To je nebezpečné vytěsňování toho problému mimo meze uvažování, ženu to oslabuje, reptiliány to posiluje.

Jsou ženy, které se těmto trapasům vyhýbají už předem tím, že přejímají principy mužů. Chovají se téměř jako muži. Protože svoje ženství nenávidějí, jsou většinou také nepříjemné vůči jiným ženám. Jejich mateřská esence v podstatě zmizela; v srdci mají z té ztráty hlubokou ránu.

tm: Zavedli zcela jednoduše emancipaci a tím problém byl vyřešen…..

Výše uvedené cvičení funguje ovšem jen u párů a také jen, když jsou oba na té vlnové délce, na které jsou schopni se těmito problémy zabývat. Pokud jsi sám, můžeš sice uvažovat o tom, jak se uvedené téma projevilo ve tvých minulých vztazích, ale tato témata potřebují praktické zkušenosti s nějakým (novým) partnerem. Každý by se měl snažit mít nějaký partnerský vztah. Kdo dobrovolně chce být dlouho sám, ten něco vytěsňuje mimo meze svého myšlení.

(Rád bych vás upozornil, že Karin a já jsme tento repto-problém ještě ani v nejmenším nevyřešili. Po tryskání ženské energie není u nás ani stopy. Jsme stále deptáni a stále se musíme bránit. Čeho jsme zatím dosáhli, je spolehlivý, dobrý partnerský vztah, bez vzájemného zraňování. Bohužel nemáme recepty na nějaké konečné řešení.)

Matrice

Mnozí říkají, že bojujeme ve válce o svoje duše. To není špatně vyjádřeno, ale řečeno přesně, ta válka už kdysi dávno proběhla jako astrální invaze a my jsme nyní váleční zajatci. Co ještě chybí, je náš sebeosvobozující úder. Naše cesta na svobodu snad už začala, ale střehnu se toho, abych se radoval předčasně.

Na svoje zajetí jsme si zvykli. To, jak nyní žijeme, považujeme za normální. Ale skutečně žijeme v určité matrici, jak je zobrazena ve stejnojmenném filmu Matrix, (Pozor! Jakékoli srovnání kulhá). Účelem této matrice je umožňovat oněm cizím bytostem jejich cizopasnou existenci, aniž my bychom to postřehli. Celosvětový dozírací a manipulační systém reptiliánů sestává z astrální energetické sítě, která má i složky nacházející se v naší viditelné realitě. Patří k nim podzemní dohlížecí stanice, které mají i lidský personál (a možná stanice na Měsíci, jak mi sdělila jedna s námi spřátelená jasnovidkyně, což jsem ale zatím nemohl ověřit).

Během mého krátkého astrálního přeskoku do jedné takové dohlížecí stanice jsem tam viděl obrazovky, které patrně zobrazovaly úroveň energie v určité oblasti Země. Jestliže se v té oblasti nějaký člověk nebo nějaká skupina lidí dokázali osvobodit natolik, že se jejich konstruktivní energie zvýšila, na obrazovce se to jevilo jako vrchol hory. Na základě toho se dělají protiopatření. Astrální energie této matrice působí stále na náš každodenní život, drží hladinu naší energie na nízké úrovni, brání nám nacházet cesty ke svobodě, stále znovu nás traumatizují, vytvářejí nám novou karmu! Tento klam fungoval mnoho tisíciletí a já považuji za dobré znamení, že činnost reptiliánů a jejich společníků vychází stále víc najevo.

Jaký by mohl být náš život bez těchto cizáků?

Božský, vpravdě božský. Jsem pevně přesvědčen o tom, že Bůh/Bohyně je v nás. Máme v sobě neomezený potenciál Božství: jasnozřivost a moudrost, schopnost dělat zázraky, měnit hmotu a klima. Cítili bychom se spojeni se vším, cítili bychom intenzivní kontakt s jinými lidmi. Láska, pocit štěstí, pocit tělesného blaha, milování tělesné, nekonečná radost ze života by byly standardní. Řečeno obráceně: strach, pocit viny, bolesti, nedostatku, bezmoci by byly nedostatkovým zbožím. Popisy lemurijců (obyvatel někdejšího, nyní už neexistujícího světadílu Lemurie, pozn. překl.), jak je lze nalézt v internetu, se tomu hodně přibližují.

Ale to je přece příliš krásné, a proto to nemůže být pravda. Takže proč by mi to měl někdo věřit? – Jsou lidé, kteří tento stav mohou částečně a časově omezeně zažívat. Existuje další skupina lidí, kteří si na tento stav vzpomínají, ti prostě vědí, že to tak je. Jsou lidé, kteří při návratech do svých dávno minulých životů mohli podobné stavy zažít. Víc důkazního materiálu není.

Když si člověk dopřeje čas a vcítí se do tohoto způsobu bytí, začne tu matrici, která je naším vězením, tušit. A lze konstatovat, že v této pasti je každý člověk, bez výjimky. Abychom Karin a já byli schopni tu matrici vytušit, odešli jsme do jiné země, na místo, kde ta matrice vypadá jinak, kde je jiná na omak.

Pokud ještě někdo nezná příběh „o rybce ve vodě“ – tady se mi hodí:

takže, řeknu rybce: „Ahoj, rybko, jak se ti v té vodě daří?“ Rybka odpoví: „Ve vodě? V jaké vodě?“ Já rybku chytnu a držím ji metr nad vodou. Rybka na to: „Jú, hele! To je voda?!“

Tenhle příběh jsem potřeboval připomenout, protože vás chci ještě chvilku podržet nad vodou, abyste měli víc času podívat se na tu matrici shora. Rád bych k tomu vyprávěl dva svoje zážitky:

Je to asi 15 let, co jsem udělal opovážlivý krok a jako dobře placený inženýr elektronik jsem dal výpověď a vydal jsem se úplně nejistou cestou léčitele duší. Moje firma mi dala jako práci domů ještě pár technických překladů, které mi posloužily jako příjem na další tři měsíce. Konečně jsem tedy opustil atmosféru kanceláře, seděl jsem ve velkém bytě u lesa a tehdy jsem se zúčastnil jednoho dobrého semináře, kde se člověk setkal se spoustou konstruktivních lidí. Snad to způsobily tyto faktory, že mi to najednou nějak „docvaklo“. Něco se stalo s mým srdcem. Něco se otevřelo dosud nebývalým způsobem.

Pocítil jsem to úplně až další den ráno. Tři účastníci semináře u mne přenocovali. Když jsem ráno prvního z nich, který se objevil, potkal, vytryskly mi radostí slzy. A ani mi to nebylo trapné. Byl jsem tak neskonale šťastný. Bylo to asi poprvé v tomto životě, kdy jsem byl schopen nějakého člověka a jeho duši vnímat tak dokonale. Ten kontakt byl tak intenzivní, že mě to skutečně přemohlo. Když jsem se vzpamatoval, vysvětlil jsem svému protějšku, co se děje. Ale měl jsem jen pět minut na vzpamatování, pak přišel další záchvat pocitu štěstí s mnoha slzami. Když vstávali ti další, odehrávalo se znovu totéž. Naši malou skupinu jsem pak vezl na seminář a dobře si vzpomínám, jak mnou během té jízdy určitě desetkrát otřásly přívaly slz.

Moje srdce si v následujících dnech na ten stav zvyklo. Byl jsem pak schopen setkávat se s lidmi, aniž bych se přitom rozplakal. Ale v sobě jsem měl stálý pocit štěstí, jež se rozjásalo, když jsem potkal člověka. Měl jsem ještě další pocit – to byla spokojenost. Nepopsatelná spokojenost. Necítil jsem už vůbec zájem jet večer do Schwabingu a bezúspěšně hledat nějaký vztah. Večer jsem si sedl a stavěl jsem si s nikdy nevídaným klidem a spokojeností malé rádio. Další večer se stalo něco krásného. Zavolala mi jedna moje známá. Byla to ta osoba, která by mě bývala nejvíc zajímala pro nějaký vztah. Ale byla pevně vázaná a já jsem o ní už dva roky neslyšel, a proto jsem o ní také nikdy neuvažoval. Teď mi zavolala, řekla, že už delší dobu žije sama a výslovně se zeptala: „Jsi vlastně ještě k mání?“. Po tom telefonátu jsem své srdce musel chytat, protože divoce skákalo sem a tam po bytě.

Dalších pár týdnů bylo jedinečných. Nedělo se nic zvláštního – já měl svoje překlady, pro svoji novou přítelkyni jsem s vervou tvořil dvě velké reprobedny a ona mě občas přišla navštívit. Měla většinou hodně práce a někdy nepřišla, přestože to bylo domluvené. Ale já jsem nebyl zklamán. Moje spokojenost a pocit štěstí byly stálé.

Tento stav trval překvapivě dlouho. Asi šest týdnů. Pak asi protivník zapracoval tvrdě proti. Pomocí několika lidí, které reptiliáni opilé použili jako prostředek, mě stáhli zpět na normální úroveň.

Druhý příběh, který bych rád vyprávěl, se týká epizody z jednoho mého dřívějšího života v Atlantidě. Stalo se to někdy v letech 1997/1998, když jsem s mnoha pacienty řešil jejich traumata z minulých životů. To pak někdy člověk sám sklouzne do svých minulých životů. Ten zážitek byl krátký, ale intenzivní: pobíhal jsem v nějaké krásné budově, zřejmě to byly laboratoře. Můj stav byl jako v tom předchozím příběhu, byl jsem plný vděčnosti a lásky a připadalo mi to jako normální stav všech lidí. Pak ke mně přistoupil nějaký mladší Atlanťan, nepodíval se na mě a v ruce měl nějaký přístroj, který sestavil a který mi hned chtěl objasnit. Postup, který by dnes byl zcela normální. Ale já byl rozhořčen. Ten mladý muž se mnou neměl vůbec žádný kontakt. Byl úplně ponořen do svého bádání a asi do své hlavy.

V té laboratoři jsem většinu lidí našel v tomto stavu. Pracovali s přístroji, aby zesilovali a řídili energie. Jako kdyby něco takového bylo třeba! Vše se přece dalo řídit srdcem. Cítil jsem, že ztratili kontakt navzájem a se sebou samým. Byl jsem rozhořčen, že tito mladí lidé byli takoví, jací jsme dnes vlastně všichni. Konec příběhu.

Když si tak na to všechno vzpomínám, napadá mě, že to, co považujeme za normální vědomí člověka, je něco úplně choromyslného. Vlastně bychom se všichni naléhavě měli co nejrychleji odebrat na jednotku intenzivní péče nějaké psychiatrické kliniky. Snad se mnou budete souhlasit. Život na této planetě takto nemůže trvale fungovat dál. To je výsledek působení matrice pro dozor nad myšlením.

Ta matrice má tisíce podrobností a je pro každého jiná. Mně se ale zdá, že když chybí intenzivní kontakt se sebou samým a s jinými lidmi, jak jsem to popsal, je to jedna z podmínek nezbytných k tomu, aby matrice mohla fungovat. Intenzivní kontakt je možný jen pomocí citu a v tom například Němcům překáží jejich hlava. Vím, že tahle věta si zaslouží vysvětlit. Rád bych to udělal zevrubně později.

Převzato z: http://www.prvopodstata.com/2015/12/31/tajne-vojenske-projekty-2-dil/

Komentáře

Ikona diskutujiciho ML 2016-02-04 04:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neporozumela som tomu prečo by sa mal každý snažiť byť v partnerskom vzťahu. Prečo je zlé keď je niekto dlhodobo  (roky) sám a rieši si svoje veci. (Spoločnosť sa na to díva ako zlyhanie. Ale prečo?)

Ikona diskutujiciho Depe 2016-02-04 07:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vnimam od malicka, ze je neco jinak. Vnimam v sobe taky nejaky zadrhel v otevreni srdce a vnimani, se kterym mi nikdo nebyl schopen pomoci ani vysvetlit. Kdyz uz to vypada na dobre ceste, tak rana pres prsty a hybaj zpet dolu. Vsechny dobre vypadajici vztahy dostaly ranu.

Ikona diskutujiciho sycho 2016-02-04 08:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue,

Ikona diskutujiciho Hukvald 2016-02-04 08:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak se sem do dutozemě dostali?

Ikona diskutujiciho LUBOMIR 2016-02-04 09:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

NAJPODSTATNEJSIE NA TOM SU POSLEDNE 3 CI 4 RIADKY… Mně se ale zdá, že když chybí intenzivní kontakt se sebou samým a s jinými lidmi, jak jsem to popsal, je to jedna z podmínek nezbytných k tomu, aby matrice mohla fungovat. Intenzivní kontakt je možný jen pomocí citu a v tom například Němcům překáží jejich hlava. OD NABOZENSTIEV CI SIEKT SOM SA VZDY DRZAL BOKOM, AJ KED BOLI SNAHY Z VIACERYCH STRAN NIEKDE MA "UCHYTIT"… TREBA SI UVEDOMIT, CIM, ALEBO KYM VLASTNE SME, TAKZE CO Z TOHO S NAMI POJDE DALEJ, KED BUDEME AKOZE "ODCHADZAT" Z TEJTO HMM… HRUBOHMOTNEJ ROVINY… POJDE S NAMI TO, CO SME SI VYTVORILI CITOM, PRECITOVANIM, VRUCNOSTOU, ALEBO ICH OPAKOM, BEZCITNOSTOU, NECITLIVOSTOU,ZAKERNOSTOU, MALICHERNOSTOU A HLAVNE SEBECTVOM, ALE TO VSETKO VLASTNE VYPLYVA Z NEHO…EGA… TAKZE AK V TOMTO ZIVOTE NIEKOHO RIADI V PRVOM RADE HLAVA, CIZE ROZUM, PUHE MYSLENIE A CIT, VYCITOVANIE, EMPATIA… OSTAVA BOKOM, TAK SI SO SEBOU ZOBERIEME TIE NEGATIVNE CITOVE PODMAZY, KTORYMI SME "OKORENILI" ZIVOT SEBE, INYM, PRIRODE, V PODSTATE CELEMU VESMIRU… TAKZE VSETCI, TAKMER VSETCI, MAJU PROBLEM S MATERIALIZMOM, KTORY VYPLYVA Z ROZUMKARENIA, TO NIE SU LEN NEMCI, AJ KED JE PRAVDA, ZE CITLIVEJSIA SLOVANSKA DUSA JE V TOMTO ASPON TROCHU NIEKDE INDE… ALE TIE SNAHY " PREROZUMOVAT" AJ TU SLOVANSKU DUSU TU SU… A EVIDENTNE… VID KAZDODENNY ZIVOT, TELEVIZIA, ROZHLAS, TLAC… DALO BY SA K TOMU NAPISAT VIAC, ALE ZATIAL NETREBA… JE TO VSETKO UPLNE JEDNODUCHE… TREBA MENEJ MYSLIET A VIAC CITIT…

Ikona diskutujiciho Gabby 2016-02-04 09:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Me se eroticke sny zdaji hodne a ani na to nemyslim a dnes se mi zdalo neco hnusneho az demonickeho tak jsem ted vzhuru, jinak bych jeste spala, a ctu.

Ikona diskutujiciho Sis 2016-02-04 09:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fúúúúú, to je článok, v kútiku duše som cítila, že sa s nami niekto škaredo hrá. Ďakujem Alue za uverejnenie.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-04 09:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  Podle mě to není selhání, ale když si to vezmu oběcně, člověk je taky skupinkový rodinný tvor a mít partnera je pro něj přirozené. Pokud si roky a roky nechce nebo nemůže nikoho sehnat  a žije sám, tak je u něj něco prostě jinak a většinou to je nějaký psyhický blok, povahová vada, strachy, nedůvěra k lidem a podobné… otázka taky ale je, co to je ,,už je moc dlouho sám." – je to 5 let? 7let? kde je hranice která už ukazuje na psychický problém?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-04 09:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]:  Otevřeli si portály. Pamatuješ tu velkou spirálu nad norskem? – vypadá to stejně. Udělá se na nebi a přes ni sem vstupují.

Ikona diskutujiciho BE 2016-02-04 10:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Písalo sa dosť – šediví dostali zaracha. Únosy sa nedejú. Ovplyvňovanie ešte myslím si, áno – ale práve energie vlny X sú čistiace od týchto väzieb.

Ikona diskutujiciho armag 2016-02-04 10:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:Je to o tom, že "vládci" potřebují udržet tento systém v chodu.

Ikona diskutujiciho armag 2016-02-04 11:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]:Už toho bylo napsáno. Samozřejmě,že pokračují v únosech stále dále a nejen to.

Ikona diskutujiciho Aneta 2016-02-04 11:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: a co kdyz je mi proste dobre kdyz jsem sama se sebou ? obcas se sejit s kamaradkami to jo, ale jinak neni potreba nekoho shanet, mozna az pozdeji nekdo bude chtit deti…

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2016-02-04 12:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Člověk není stvořen k tomu, aby byl sám… Když je dlouho sám, osamělý, tak "generuje utrpení" – sám trpí, třeba skrytě, a tímto svým stavem ovlivňuje ostatní lidi.

Ikona diskutujiciho LUBOMIR 2016-02-04 12:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

TAKZE POKRACUJEM…ONO JE TO ESTE TAK, ZE CLOVEK SA NA VYSSIU UROVEN MOZE DOSTAT LEN CEZ ZENSKY PRINCIP… JE TO JEDNO, CI JE TO CHLAP, ALEBO ZENA… PROSTE CEZ ZENSKY PRINCIP V SEBE… ZENY BY "AKOZE" V TOMTO PRIPADE MALI BYT TYM CITOVYM, DUCHOVNYM, PROSTE JEMNEJSIM PREDVOJOM A "AKOZE" TYMTO " POTIAHNUT" ZA SEBOU AJ MUZOV… ALE KED SA DOSLOVA "UDRIE" NA ZENSTVO AKO TAKE, KED SA ZENY ZACNU SPRAVAT CIM DALEJ VIAC AKO DRSNI CHLAPI, TAK ZENSKY PRINCIP JE V HAJI UZ V ZARODKU A TYM JE CESTA ZAHATANA… TAKZE ZENY BY MALI V TOM NAJLEPSOM SLOVA ZMYSLE OSTAT VO VSETKOM TYMI JEMNEJSIMI, CITOVEJSIMI, DUCHOVNEJSIMI POLOVICKAMI A CEZ TOTO BY MALI " VYSSIE" POTIAHNUT AJ SVOJICH MUZOV, BRATOV, OTCOV, ZNAMYCH, PROSTE CELE MUZSKE POKOLENIE… ALE TOTO NEJDE CEZ ZIADNE KNIHY, TOTO MUSI KAZDA, KAZDY V SEBE HLADAT A BUDOVAT SAM… CI SKOR OSOBNE… AJ KED ZA POMOCI TYCH, KTORI UZ NA TOM PRINCIPE "FRCIA"… A TU JE UPLNE JEDNO, KTO A S AKYM UMYSLOM SA SNAZI TEN "ZENSKY PRINCIP" MENIT , CI LIKVIDOVAT… JE JEDNO CI TO BUDE KTOKOLVEK Z TEJTO PLANETY, ALEBO ODINAKIAL… CO ZO SEBA DAVAS, VYZARUJES, TO NA SEBA AJ PRITAHUJES… ALE NIELEN V RAMCI VIDITELNEHO A ZEMSKEHO, ALE PRAVEZE TOHO, CO BEZNYMI ZMYSLAMI NEVIDNO A DOSLOVA TO "LIETA" VSADE… A TA ODOZVA JE OKAMZITA… HNED A V CELOM VESMIRE… AKO SOM UZ NAPISAL NIEKDE INDE…NULOVY PING… HRUBSIE NASTAVENY CLOVEK TO NEMUSI HNED ZBADAT, ANI POCITIT, ALE CO SU UZ TROSKA VYSSIE S VLASTNYMI VIBRACIAMI A "ZOSVETLENIM", TAK TO UZ VNIMAJU VELMI INTENZIVNE… PROSTE "SERIE" SA TO VO VSETKYCH ROVINACH, ALE PRECO, TO BY SI MAL KAZDY ZODPOVEDAT SAM ZA SEBA… A TU JE POTREBNA TA VSADESPOMINANA BDELOST…AJ PORIADNY KUS SEBAREFLEXIE A OTVORENOSTI… AK SI KAZDY CLOVEK SAM ZA SEBA NEDOKAZE NALIAT TO "CISTE VINO", TAK TAZKO TO MOZE OCAKAVAT OD DRUHYCH… TAKZE ESTE RAZ…POZOR NA TO, CO KTO Z NAS VYPUSTA ZO SEBA V PODOBE SLOV, MYSLIENOK, CINOV, PRETOZE VSETKO SA TO DEJE S NEJAKYM EMOCIONALNYM "PODMAZOM" A TEN IDE NEKONTROLOVANE DALEJ, "NALIEPA" NA SEBA PODOBNE A S PODOBNYM SA AJ VRACIA… V PRVOM RADE K TOMU, CO TO OD SEBA VYSLAL… A CI TO BOLO S PRISPENIM RAPTORIANOV, ALEBO VLASTNEHO SEBECTVA, TO JE VLASTNE JEDNO… TREBA SI VEDOME DAVAT POZOR, CO "STRIELAM" OKOLO SEBA… TO NEZNAMENA 24 HODIN DENNE BYT V STREHU A 5 KRAT KONTROLOVAT KAZDE SLOVO CO POVIEM, KAZDU MYSLIENKU ALEBO SKUTOK… TA BDELA POZORNOST JE O NIECOM INOM… ALE TOTO TU NEMUSIM ROZVIJAT, O TOM, JE NAPISANE DOST KNIH ATD. …PROSTE ZI A SPRAVAJ SA TAK, AKO CHCES, ABY SA INI SPRAVALI K TEBE…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-04 12:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]:  Nauč se prosimtě vypínat caps lock, je na klávesnici po levé straně a je tam nadpis CAPS LOCK. dík.

Ikona diskutujiciho Tauri 2016-02-04 12:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Morwen 2016-02-04 13:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, ráda bych se zeptala, jestli s článkem tak, jak je tu publikovaný, sama zcela souhlasíš a nebo tam jsou části, ke kterým máš více či méně výhrady. Pokud ano, bylo by možné nějak shrnout které?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-04 14:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]:  Nejdůležitější je zvýrazněno, dál bych to asi nekomentovala, aby to nevypadalo že straším. Udělejte si názor sami.

Ikona diskutujiciho :) 2016-02-04 15:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Napsala bych to jinak, ale uplne presny…citim to uz jakou dobu a ano neni nic a nikdo kdo by mi pomohl. Take sem zazivala stavy stesti, byly delsi nez jen mesice a pak bum a najednou bylo vse v cudu…

Ikona diskutujiciho Morwen 2016-02-04 15:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: To je škoda, že to dál nechceš komentovat. Svůj názor si udělám sama, ale zajímal mě ten tvůj.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-04 15:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]:  Tak jistě, taky si myslím že je všechno primárně o lidech. Když jsou slabí a jejich vztah vratký, reptilové toho akorát skvěle využijí.

Ikona diskutujiciho LUBOMIR 2016-02-04 15:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]:ALUE PISEM TAK UZ ROKY, VYSE 25 ROKOV SOM ROBIL PROGRAMATORA, JEDNO OKO NEFUNKCNE, DRUHE AKO TAK TAHA CEZ OKULIARE, TAKZE LEPSIE VIDIM TIE VELKE PISMENA, ALE DOBRE…skusim to…

Ikona diskutujiciho Al One 2016-02-04 16:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neděsí mě to ani v nejmenším, těmito věcmi se zabývali úžasní lidé před tisíci lety, ke kterým mám silný vztah, protože jejich záměr a vědomí byly (a dodnes jsou!) ohromující a inspirativní. Zatímco dnešní lidé řeší stupidity, oni se zabývali rozvojem vědomí a dotáhli to sakra daleko…Je to tak, jsme otroci, muži i ženy- všichni. Dostali jsme dar myšlení, ale platíme za to dost děsnou cenu, kterou jsou bezprecedentní strachy, falešné obavy, nesmyslné tužby, přízemnost, nejistota, strach, které jsou zcela falešné, do nás vložené a beroucí nám energii, která pak slouží …jim. Platíme doslova svým štěstím a životním elánem. A protože tomu nelze uniknout, naši mysl nelze vyměnit za zdravou, přišli dávní zřeci na jedinou možnost, jak se tím vypořádat a to je disciplína. Ta nespočívá v nějakém souboru pravidel nebo drilu, ale čistě v tom, že člověk svým zaostrěním pozornosti stopuje tyhle škodlivosti přímo na sobě a nedává jim prostor(nekrmí ty svině). Je to boj, doslova boj o vědomí, ale dá se vyhrát. Dávejte si bacha, čemu věnujete svoji pozornost!!! To je klíčové. Jinak není důležité jestli člověk žije sám nebo v partnerství. Všichni můžeme být svým vlastním světlem, všichni jsme hvězdy a čím víc bude každý sám bojovat za své vědomí, tím víc budeme zářit a tím míň bude temnoty.✨✨

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-04 16:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]:  Když jsi programátor, tak určitě znáš tu funkci která ti zvětší stránku v prohlížeči. Můžeš vidět písmenka o velikosti 10 cm není problém 🙂 -na Apple cmd +, na win to je myslim zobrazení – zvětšit nebo tak nějak.

Ikona diskutujiciho Kris 2016-02-04 16:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, můžu se zeptat? Dnes se mi zdál hnusný sen, bylo to údajně ve městě, které chci někdy navštívit. Ale vůbec to tam tak nevypadalo. Byla jsem někde na střeše hotelu a tam stalo obrovské, ne normálně, ale giganticky nenormální kolo jako kolotoč, jezdilo strašně pomalu, ale zároveň rychle. Nikdo na něm ale nejezdil, prý to je jen nějaká ochrana před něčím. Ale najednou se tam objevilo pár lidí, gumový, zelený ufon a sem tam lidi spadli. Najednou byl západ slunce, ale strašidelný, měl tvary jakoby draka. Nevíš, co by to mohlo znamenat? Jestli to není nějaké podivné vnímání, že se něco děje? Děkuju :-)

Ikona diskutujiciho sladkymesic 2016-02-04 17:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už jsem to psala včera, dnes opět- poslední dobou funguje dokonalá synchronicita, tvůj článek má přesné načasování. Jak jsem ho četla, bylo několik momentů, které jsem musela doslova rozdýchávat. Silný a odvážný článek. Ale vždycky mi přišlo, že to, co se tady děje, nemůže být jen tak samo sebou. Ženy a náboženství sedí dokonale a emanipace je taky hrozná manipulace, udělaná tak, aby ženám nakecali, že přesně to ženy chtějí, aby tomu uvěřily ony samy i muži k tomu. Že budou rovnoprávné jen díky tomu, když si ostříhají vlasy, budou pracovat v tempu i v náročnosti jako muži a obléknou si kalhoty.

Ikona diskutujiciho Denisa 2016-02-04 18:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Míra manipulace je tak velká, že si to asi nedovedeme představit…čím je člověk duchovnější a tedy i nebezpečnější, tím víc se mu snaží dělat problémy a vše mu hatit…

Ikona diskutujiciho Veronika 2016-02-04 18:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mňa by len zaujímalo, ako to, že keď majú pod palcom celé ľudské myslenie, môžu dopustiť, aby sa šírili po internete takéto reči alebo aby sa písali knihy; robili kurzy/prednášky o pozitívnom myslení, duchovne, keď nás chcú zotročiť -.-

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-04 19:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]:  vzhledem k tomu že se o tom mluví asi vidíš, že nás pod palcem nemají (určitě ne všechny), jen se o to pokouší

Ikona diskutujiciho Morwen 2016-02-04 20:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]:Proč pro Vás emancipace nutně znamená ostříhané vlasy a chovat se jako muž? O emancipaci se mluví tehdy, pokud mají ve společnosti ženy stejné možnosti jako muži, tj. je mohou a nemusí využívat a pokud, tak libovolnou měrou. Nic z toho neznamená, že budu vypadat jako chlap a chovat se jako chlap. To vaše pojetí není emancipace, ale transgender.

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2016-02-04 20:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]: Na Windows + Firefox je to Ctrl + a Ctrl – (taky jsem programátorka – webová :-D)

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2016-02-04 22:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: A kde máš istotu že všetky tie reči, knihy, kurzy/prednášky o pozitívnom myslení a duchovne sú čisté a založenené na pravde a že ťa to naozaj oslobodí a neni to len další druh falošného náboženstva? Ako keby tu neboli duc-hovní podvodníci, veď kolko žien zmanipuloval i ten guru Jára čo "odháčkoval" ženy sexom.

Ikona diskutujiciho renata 2016-02-04 22:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdesi so citala,ze po pade Atlantidy bola nasa Zem uvalena do karanteny , 3D realite,vdaka tomu,ze v Atlantide doslo k zneuzitiu vyspekej technologie zlymi ludmi a ohrozili tym ine galakxie. Preco teda neuvalili karantenu vyspele mudrejsie bytosti na tychto netvorov,co prisli led nicit a dobyvat a stale nas tu okupuju a prilietavaju,ako aj rozne astralne parazity o ktorych sa tu pisalo? Je tolko veci,ktorym by som chcela porozumiet, clovek premysla,aka je ta pravda vlastne..Vraj Zem a vlastne ludia na nej je experiment a cakaju,ako sa s tym vysporiadame..

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-04 22:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]: ,,Čo sa zmení keď si ludia prečítajú tento článok? Aj tak väčšina  takýmto veciam neverí. "

Ikona diskutujiciho sladkymesic 2016-02-04 23:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]: myslela jsem to spíš obrazně, nic proti kalhotám a krátkým vlasům. Samozřejmě jsem pro rovnost pohlaví, ale nelíbí se mi způsob provedení emancipace. Ženy byly podle mé zatlačeny víc do mužského světa, než původně chtěly. Celý problém pramenil z toho, že tehdy, protože muž byl to "dobré" pohlaví, ženy neměly možnost se rychle emancipovat, aniž by přijaly do svého vzhledu a chování mužské aspekty. Začaly se chovat víc jako muži, aby jim dokázaly, ze jsou taky "dobré", kdyz dokáží totéž co muži. Jejich uznání záviselo na tom, jak moc dobře se dokáží připodobnit mužům, až zapomněly opečovávat ženskou moudrost, místo toho, aby toto ženství bylo pěstované rovnoprávně vedle vyzdvihovaného mužství. Tak se z ženských otázek stalo neco špinavého, zbytečného a hloupého. A to je podle mě špatně.

Ikona diskutujiciho Bača 2016-02-05 00:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zda se že dneska je to taková slovenská diskuse, tak zkusím psát slovensky abych přidal na vážnosti a zapadl :D Problém ale je že keď tvorím po slovenksy tak si pripadám ako bych tvoril po madarsky ale k tématov. Problém tých repltylianov a podobnej škodnej je teň že takmer najsilnajšjích jedincou této dutéj gule ktorými sme i my, ciže vyrastáme ve kresťansko laďenej společnosti kde se iba na ty nejhazčij okamžiky pri ktorých se nejsnažšje robí vtady a raz ako je trkanie, no oni nám to delegujů ako byto bolo opcovanie s ďáblom a robí z nás hlupé ovečky ktorý sa nemožú postavit elitárov, repltiliánov a ím podobných pretože majú strach že takmer za vše pojdů do pekel. No oni majú vymitý mozog a dávno nevedí čo je správné, čo je čůdné a čo špatné a tak im nadvláda tých zelených, šedivích a podobných im a pripadá vskutku normalná. Čo s tým spraviť? Lebo dá se vobec nečo dělat?

Ikona diskutujiciho Jaroslav 2016-02-05 02:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je jednoduché svádět rozpory mezi muži a ženami na Reptiliány.Důležitější je chápat roli ženy a muže tak,jak bylo určeno našimi Tvůrci.Mí rodiče a prarodiče a jejich předkové byli Slované.Ti,co znali a znají svůj pramen.Uctívali svůj Rod,žili v souladu s přírodou a Vesmírem.Vztahy byly vyrovnané,tvůrčí a vědělo se,co je to energie Lásky.Na zamilovaný pár se hledělo jako na Bohy,protože pracovali s božskou,tvůrčí energií Lásky.Sex bez lásky neexistoval.Existuje pouze v neduchovní,materielní společnosti,kde se vše převrací naruby a zatajuje pravda.Pro člověka,ženu i muže existují pouze dvě možnosti.Být duchovní typ,nebo materiální,třetí možnost neexistuje.Otec(Bůh) tvoří Prostor.Matka(Bohyně)v tomto prostoru tvoří vše živé,počínaje hvězdami a konče člověkem.O energii lásky se dělí společně,propojuje,budí Touhu po společném tvoření.Jsem hrdý na své předky,kteří znali pravdu a v posvátné  trojici Otec-Matka-syn.(Nikoliv záměrně zmatené-otec,syn a duch svatý)Jsem hrdý na naše moravské Sibyly od Věstonic-Pálavy,na naše Rody,tolikkrát pohaněné a zesměšněné Římem.Pálili naše staré knihovny,pálili Veduny i Védy na hranicích,ale přesto jsme stále tady.Lžou nám i o Evě a Adamovi.Kdyby byl jako první stvořen muž,byli bychom všichni pouhými klony.A vesmír přece takto netvoří!Dodnes překrucují pravdu o Imhotepu-staviteli,pravdu o ISIS i Marii Magdaléně,která dodnes nese skutečnou oběť(proto jsou kostely na slovanských ůzemích tak často zasvěcovány právě ochránkyni Marii)Lžou nám shodnou taktikou už bezmála 5.000 let.A často:,,příchod cizinců,obchodníků a logistů,lovců-nimrodů-kteří hledají ukřivděné ap.,své budoucí pomocníky,které oslepují falešnou řečí o bohatství a slávě,namlouvají,falešně povyšují,infiltrují a narušují daný systém.Ti Cizinci..

Ikona diskutujiciho Luz 2016-02-05 07:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]:  Dobre receno.

Ikona diskutujiciho esterka 2016-02-05 09:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[34]: Keď človek číta tieto veci je to dosť depresívne, sme len experiment, zvieratká, atď. To chcú aby sme si mysleli, ale nie je to pravda. Každému odporúčam si prečítať knihy o Anastasii. Dlho, dlho som cítila dokonca odpor, keď niekto tieto knihy čo i len spomenul, no jasné, ďalšie oblbovačky. Ale predsa som si ich prečítala a sú to asi tie najdôležitejšie knihy na svete, ony naozaj menia ľudský život a vnímanie. Vracajú ľuďom ich uvedomenie kým vlastne sú, radosť zo života a dokonca aj silu sa brániť takýmto útokom mimozemských bytostí. Človek je najmocnejšia bytosť vo vesmíre, má schopnosti ovládať celý vesmír a hlavne tvoriť. Tvorenie, tvorivosť, to je to najdôležitejšie na svete, to nedokáže žiadny reptiloid, neodkáže stvoriť myšlienkami celý svet, musí podvádzať z diaľky, ukrytý v inej hustote, pretože stačí, aby ho človek odhalil a je bezmocný! Čítajte a vráťte si svoju silu!

Ikona diskutujiciho Katka 2016-02-05 11:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak pokusy v posteli a otevřený portál mě připomněl moje noční návštěvy "někoho". Tak ve druhé,třetí třídě jsme měli se dvěma bratry a rodiči společnou ložnici. Jednou v noci se uprostřed místnosti objevili tři tvorové, nikdy se mě nepodařilo vybavit jejich vzhled, a zamířili si to rovnou ke mě. Ostatní spali. Už jejich příchodem jsem byla paralyzovaná a když přeze mě přehodili něco neviditelného, neviděla jsem to, ale vnímala, mohla jsem hýbat jen očima, mrkat už ale ne. Vybavuje se mě ten šílený strach a tlukot srdce, dlouhé nástroje,jehly či co, jak se mě vrtají v hlavě, v hrudi, a já nic necítila. Ale na ten pocit nikdy nezapomenu. Ostatní spali a mě se dělo tohle. Ale jednou návštěvou to nekončilo. Opakovalo se to několikrát, pak už nikdy nepřišli. Když jsem se snažila v dospělosti zjistit, co se tenkrát dělo, oslovila jsem dvě jasnovidce, oba dva nezávisle na sobě mě řekli, že jim není dovoleno mě k tomu cokoliv říct, že prý nejsem na to připravená, že informace k tomu mají zablokované. Akorát mě jeden z nich řekl, že jsem očipovaná. Od té doby jsem více nepátrala. Ale na takovýhle zážitek člověk nikdy nezapomene a nikomu to ani nepřeji. Krásný den všem.

Ikona diskutujiciho Mára 2016-02-05 12:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezkej článek, jenom mi příjde divný že Reptoši údajně vytváří skoro všechny problémy ve vztahích. To bych moji lehce nepřátelskou skoro tchýni mohl taky hodit na reptoše :D ale třeba v tom fakt mají prsty, kdo ví 🙂

Ikona diskutujiciho Gabby 2016-02-05 14:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když na mě někdo křičí, tak od teď nadávám :D "vy reptiliánský ku… běžte někam  pak se směju ono to funguje! :D

Ikona diskutujiciho Mára 2016-02-05 16:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[43]: Já zase občas někomu hubuju do ještěrek :D

Ikona diskutujiciho Gabby 2016-02-05 16:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alusko, proc mam v mailu, reakce na vas komentar a pri tom jsem tu nic nenasla?? Bylo to snad smazano?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-05 17:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[45]: Tady nic smazané není. Asi chyba.

Ikona diskutujiciho Gabby 2016-02-05 17:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[44]: :D taky dobry no :D tak to byl tvuj komentar, teda snad, co se mi nechtel zobrazit a ja si furt rikam hrabe tomu mailu? :D

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2016-02-05 18:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]: Napísal som to všeobecne, nielen z pohladu uvažovania ludí, či svojho, ale i z pohladu uvažovania reptiliánov, teda v zmysle "nám reptiliánom je fuk že sa medzi ludmi na internete šíria takéto články, veď čo sa zmení keď si ludia prečítajú tento článok? Aj tak väčšina  takýmto veciam neverí. "

Ikona diskutujiciho Ykka 2016-02-05 19:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V dětství jsem měl velice silný sen, že jsem byl v nějakém umělém prostředí a operovali mě uprostřed hrudníku, měl jsem pocit že mi tam něco vložili. Když jsem se probudil, tak mě to místo bolelo, ale jizvu jsem nenašel. Zároveň je pravda, že moje chování ve společnosti není normální, cítím v sobě nějaký blok, nedokážu navazovat vztahy, ale pracovní záležitosti to nijak neovlivňuje. Nevím jestli to může nějak souviset všechno, nebo jsou to jen divné náhody.

Ikona diskutujiciho Karel 2016-02-05 22:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: A já si do teď myslel, že při psaní celou dobu držel Shift :D

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek