Jak zjistit, která čakra je v nerovnováze

3.10.2021 v Energie 1

Čakry jsou energetická centra v našem těle. Můžeme se naladit na sedm hlavních čaker, které nám dávají signály o tom, jak fungujeme energeticky, fyzicky, emocionálně a duchovně. V sanskrtu čakra znamená ,,kolo“ a tato kola musí být otevřená, aby jimi mohla proudit energie a my mohli optimálně fungovat.

Mé tělo, mysl a duch jsou propojeny v každé z těchto čaker na fyzické, mentální a duchovní úrovni. Moje rostoucí schopnost naladit se na jemné posuny v těchto různých čakrách mi poskytla důležitý vhled do mé vnitřní emoční léčebné práce a umožňuje mi informovaněji se rozhodovat, jak používat konkrétní mantry, afirmace a cviky k vyrovnání požadované čakry. V tomto článku vysvětlím, jak se nerovnováha v jednotlivých čakrách může projevit ve fyzickém a astrálním těle, a nabídnu řešení, jak je uvést zpět do rovnováhy.Muladhara
Jedná se o první ze sedmi čaker. V sanskrtu znamená mula ,,kořen“ a adhara ,,základna“, nebo ,,opora“. Muladhara je základem našeho bytí, kde si pěstujeme pocit bezpečí, přežití a stability. Než se začneme zabývat vyššími čakrami, je nezbytné nejprve vytvořit rovnováhu v této čakře. Nerovnováha první čakry se může projevit bolestmi dolní části zad a nohou a emoční nerovnováhou, jako je úzkost nebo poruchy příjmu potravy. U mnoha lidí, kteří v raném dětství zažili nedostatek soudržnosti, v jehož důsledku se mohli cítit nejistí, nestabilní nebo zanedbávaní, se může později v životě objevit nerovnováha v muladhaře.
Uspokojení našich základních životních potřeb může být největším příspěvkem k vyrovnané a otevřené muldhaře. Tato rovnováha nám umožňuje cítit se bezpečně a odvážně na naší cestě životem.

Svadhisthana
Druhá čakra je centrem emocionálního projevu a tvořivosti. Je považována za centrum naší sexuální energie. Svadhisthána je v sanskrtu ,,příbytek já“, což by mohlo vypovídat o tom, jak celé naše já ovlivňuje nevyrovnaná druhá čakra. Je to kruh stvoření. Tvoření se netýká pouze reprodukce, ale spíše všeho, co člověk může vytvořit, například: umění, nápady, jídlo, stavění věcí nebo jakýkoli druh tvůrčího projevu. Pokud máme pocit, že nejsme schopni inovovat a tvořit, může být druhá čakra v nerovnováze.
Vědomá účast na sexualitě, práce na léčení sexuálních traumat, zpochybňování vzorců sexuální kompulzivity a udržování zdravého a otevřeného vztahu k našim emocím pomáhá udržovat tuto čakru v rovnováze.

Manipura
Třetí čakra je sídlem moci. Tato čakra se nachází v oblasti solar plexu mezi pupkem a hrudní kostí. Je spojena se živlem ohně. Máme-li manipuru v rovnováze, cítíme se v kontaktu se svým smyslem pro cíl, motivací a sebedůvěrou. Ve fyzickém těle je spojena s metabolismem a trávením. Pokud se naše třetí čakra dostane do nerovnováhy, může se to projevit nízkým pocitem sebeúcty, obtížemi při rozhodování nebo udržení motivace, nebo problémy s trávením.
V této oblasti prožíváme své ,,niterné pocity“, které nás vedou k dosažení našich cílů. Ignorování těchto střevních ukazatelů nebo pití a stravování, které nepodporuje zdravé trávení, může vést k tomu, že se třetí čakra dostane do nerovnováhy.

Anahata
Čtvrtá čakra se nachází v našem srdečním centru a říká se, že je mostem mezi nižšími fyzickými čakrami a vyššími duchovními čakrami. Otevřená Anahata nám umožňuje milovat a zůstat soucitní vůči sobě i ostatním. Fyzicky je spojena s naším srdcem, plícemi a prsy. Když je tato čakra otevřená, zažíváme lásku, schopnost odpouštět a přijetí. Pokud je čakra uzavřená nebo v nerovnováze, můžeme zažívat hněv, strach, nenávist, smutek, žárlivost, nebo citovou otupělost. Můžeme mít propadený hrudník dovnitř a stáčet ramena dopředu, abychom se stáhli a chránili si srdce, případně pociťovat napětí v hrudníku, nebo mít zdravotní problémy s kardiovaskulárním systémem.
Zvolit si lásku a empatii, místo strachu a zloby, je jedním ze způsobů, jak udržet Anahatu otevřenou a vyrovnanou.

Visuddha
Pátá čakra nás posouvá do duchovní roviny. Tato čakra je spojena s hrdlem, štítnou žlázou, čelistí, krkem, ústy a jazykem. Otevřená visuddha nám umožňuje vyjadřovat se, svobodně říkat svou pravdu a také otevřeně naslouchat druhým a poselstvím přicházejícím z vesmíru. Otevřená a vyvážená pátá čakra souvisí s naší prací na nižších čakrách, protože nás připravuje na to, abychom porozuměli sami sobě a tomu, jak chceme vyjádřit svá přání.
Pokud tato čakra není v rovnováze, mohlo by se to projevit tím, že bychom se nedokázali ozvat, když nejsou respektovány naše hranice, a mohlo by se to přesunout do fyzické roviny tím, že by se u nás rozvinulo něco jako laryngitida, nebo ztráta hlasu.

Ajna (Adžňa)
O šesté čakře se říká, že je sídlem našeho třetího oka. Zde pěstujeme svou intuici a jasnozřivost. Adžňa znamená ,,za moudrostí“. Toto energetické centrum nám umožňuje vizualizovat a intuitivně vnímat mimo fyzickou rovinu. Máme přístup k nekonečnému vnitřnímu vedení, když vytvoříme prostor, aby k nám tyto informace mohly proniknout.
Když je šestá čakra v nerovnováze, může to být proto, že ignorujeme svůj šestý smysl a svou intuici. Stejně jako můžeme vyvést z rovnováhy svou třetí čakru tím, že ignorujeme své pocity. Může se to projevit pocitem zamlžené mysli, kdy vám chybí intuitivní smysl.

Sahasrára
Sedmá čakra se nachází na temeni hlavy a je místem našeho božského spojení. Jsme propojeni s každou živou bytostí a jsme součástí většího všezahrnujícího celku. Sahasrára je skutečně otevřená a v rovnováze, když můžeme prožívat sami sebe jako čisté vědomí, kterým jsme. Pokud je tato čakra v nerovnováze, pravděpodobně pociťujeme nedostatek vědomí si své duchovní podstaty a svého božství.
Korunní čakra se otevírá pravidelnou meditací, modlitbou, tichem a vytrvalostí. Díky tomu můžeme zažít záblesky nebo dokonce období dlouhodobé blaženosti definované pocitem čistého bytí a uvědomění si našeho posvátného spojení se vším, co je.

Jednota vašeho fyzického a duchovního těla
Naše čakry jsou energetické systémy, na které se lze naladit a zaměřit prostřednictvím léčení na emocionální, mentální, fyzické a duchovní úrovni. Vyladěním toho, co v našem prožívání stagnuje, nebo nevítaně přetrvává, a také udržováním povědomí o jemných fyzických signálech, můžeme pravděpodobně určit, která čakra může být v nerovnováze, a pracovat na léčení nebo posunu této konkrétní energie.

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Sin Le Noble 2021-10-04 09:08:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Se těším až budou učebnice pro předškoláky, tam bude tenhle článek zpracován jako kapitola vysílače – přijímače, popis zastaralé technologie NWO antén a na co sloužily, dále jak je to přirozené(+ ukázka formou pohádky) , děti si pak budou zkoušet zkontrolovat čakry, navazovat spojení se zdrojem, hrou se budou učit jak funguje Člověk, pár takových dětí a vláda nebude mít komu vládnout, takové dítě už nejde ovládat, když je napojené na zdroj(a to je asi vysvětlení toho proč ta učebnice ještě není v osnovách). Něco jako volby by bylo naprosto zbytečné, možná proto tolik lidí podvědomě odmítá volby, nechtějí být vtaženi do hry, která má dát lidem bez svědomí moc na sebou samým.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek