Kde přebývají duchové 1.díl: 7 úrovní Vesmíru

1.9.2021 v Bytosti 2

Škodliví duchové (démoni, ďáblové, destruktivní energie atd.) se vyskytují především v Dolní oblasti (Bhuvarlok) a v Pekelné oblasti (Pátál). Odtud také osidlují oblast Země (Bhúlok) a ovlivňují nebo posedají lidské bytosti.7 světlých a 7 temných úrovní vesmíru

 Čím vyšší nebeská dimenze,  Satyalok  ↑ Jemné konstruktivní
 tím je jemnější  Tapolok  ↑úrovně Vesmíru
 duchovně vyšší,  Janalok  ↑
 vyskytuje se v ní méně ega  Mahārlok  ↑
 ↑  Swargalok (nebe)  ↑
 ↑  Bhūvarlok (astrál)  ↑
 —–  Země  Jediná fyzická hrubohmotná dimenze ve Vesmíru
 Čím níž je pekelná dimenze,  1. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 tím je subtilnější,  2. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 se silnější spirituální sílou,  3. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 vyskytuje se v ní více ega  4. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 ↓  5. úroveň pekla (Pātāl)  ↓
 ↓  6. úroveň pekla (Pātāl)  ↓ Jemné destruktivní
 ↓  7. úroveň pekla (Pātāl)  ↓ úrovně Vesmíru

 

Ačkoli jsou v tomto schématu pro zjednodušení ukázány roviny existence jedna nad druhou, ve skutečnosti jsou kolem nás ve všech směrech, vzájemně se prostupují a prolínají. Jde jen o to, že Země, která je fyzicky hmatatelnou rovinou, je vidět, zatímco ostatní roviny jsou postupně stále jemnější, a tudíž fyzickým okem neviditelné.
Různí lidé, ačkoli žijí na stejné pozemské úrovni, prožívají myšlenky a emoce odpovídající různým rovinám existence podle své duchovní úrovně, nebo myšlenek.
Například osvícení, neboli duchovně vyvinutí lidé, přesahující 70 % duchovní úrovně, vedou existenci odpovídající konstruktivním rovinám existence v Nebi a dále.
Naproti tomu člověk plánující krádež prožívá myšlenky odpovídající 1. rovině Pekla, nebo jiný člověk plánující nějaký čin zaměřený na poškozování druhých rezonuje na 2. rovině Pekla a tak dále. Člověk plánující vraždu prožívá myšlenky odpovídající 7. rovině Pekla. Žádné dvě roviny existence však nelze prožívat současně, tj. člověk nemůže prožívat myšlenky odpovídající dvěma různým rovinám, např. nebi a Mahárloku.

Oblast astrálu (Bhúvarlok) sice není vyloženě ,,nebeská“, přesto je to dobrá rovina, protože duše pohybující se v této oblasti, mají stále možnost zrodit se na Zemi a duchovně se rozvíjet. Avšak jakmile duše regresuje do některé z oblastí Pekla, existuje jen malá možnost, že se znovu narodí na Zemi a pokročí ve vývoji dále.

Posmrtná existence člověka odpovídá jeho rezonanci, tedy tomu jak žil, co dělal a jak myslel za života. Ve filmu The Ghost z roku 1990 je to dokonce ukázané. Zápornou postavu z příběhu si po její smrti odnesou temné stíny.

Kde se vyskytují duchové podle duchovní úrovně
Oblast, ve které duchové existují, se liší v závislosti na jejich duchovní síle, úrovni, schopnostech atd. Každá bytost se cítí dobře ve své příslušné oblasti, protože její frekvence této úrovni odpovídají. S rostoucí duchovní silou se duchové stávají ještě subtilnějšími a nacházejí se ve stále hlubších destruktivních oblastech. Duchové, kteří mají nejmenší duchovní sílu, se nacházejí v oblasti astrálu. Duchové, kteří se vyskytují v hlubších úrovních pekelných sfér, jsou postupně mocnější a zlejší.

Pohyb duchů mezi regiony
Duchové se mohou pohybovat po celé Zemi, na obrovské fyzické vzdálenosti, během několika sekund.
Mohou se také velmi snadno přesouvat mezi pozemskou oblastí a jemnohmotnými oblastmi během několika málo sekund.
Duchové z jemnohmotnějších oblastí vesmíru mohou libovolně cestovat do hrubších oblastí, včetně oblasti Země.
Duch ze 3. oblasti Pekla může snadno přejít do astrálu, nebo Zemské oblasti.
Lidé, nebo duše z oblasti Země, respektive z oblasti astrálu, zpravidla nemohou navštívit oblasti jemnější, tj. vyšší konstruktivní oblasti, jako je Nebe (Swarga), nebo nižší destruktivní oblasti, jako je oblast Pekla.

Kde se na Zemi vyskytují duchové
Duchové se na Zemi vyskytují na různých místech. Mohou si vytvořit centrum (sídlo) v živých i neživých objektech. Centrem myslíme místo, kde uchovávají svou temnou energii. Centrum funguje jako vstupní bod a místo přijímání nebo vysílání jejich energie. Duchové si obvykle vytvářejí centrum v lidech, stromech, domech, elektrických zařízeních atd. Když si vytvoří centrum v lidech, je to proto, aby si splnili své touhy, jako je jídlo, pití, kouření, sex nebo aby si s někým vyřídili účty. Jelikož jsou duchové tvořeni principem absolutního vzduchu (vájutattva), nelze je bez jemnohmotného vidění spatřit.

pokračování: Kde přebývají duchové 2.díl: Typické lokace

© aluska.org 2021

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kiko 2021-09-01 23:55:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemalo by byť tých úrovní 9?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-09-02 10:24:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Mělo. Je víc systémů. Většila lidí věří tomu že jich je jenom 7 a v tomto systému jsou rozvrstvené na 14. Základní premisa je ale u všech systémů stejná, bez ohledu na to kolik udávají čísel.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek