Kde přebývají duchové 2.díl: Typické lokace

3.9.2021 v Bytosti 6

Duchové se nejčastěji vyskytují v blízkosti následujících míst:

Lidské bytosti
Duchové se vyskytují poblíž žijících lidí, na nich, v tom horším případě i v nich, třeba aby uspokojili své touhy, pomstili se, vyřídili si s někým své účty, nebo je potrápili. Pokud duchové (démoni, ďáblové, destruktivní energie atd.) obsazují jakoukoli část fyzického těla, mysli nebo intelektu člověka, označuje se to jako ,,posedlost démony“.Doba trvání démonické posedlosti může trvat i mnoho let. Často člověk ani neví, že je posedlý nebo že jedná na přání posednuvšího ducha. Myslí si, že jeho psychické poruchy, deprese a mánie jsou jeho vlastní.

Čtěte také: ,,Démoni skutečně existují, zažil jsem případy, které nelze diagnostikovat jinak, než jako Posednutí.” Říká australský psychiatr

To, zda duch sídlí uvnitř nebo vně posedlé osoby nebo předmětu, má pouze akademický význam. Je tomu tak proto, že rozsah kontroly, kterou duch nad člověkem vykonává, nesouvisí s tím, zda sídlí uvnitř, nebo vně člověka.

Zvířata
Duchové se údajně mohou vyskytovat i na zvířatech. Uvnitř zvířat jen zřídka. Dělají to prý tehdy, když chtějí člověka potrápit tím, že zvíře ovládají. Posedlé zvíře náhle zdivočí a zaútočí na člověka, čímž mu způsobí utrpení, či zranění.
Některá zvířata a ptáci, jako jsou psi, koně, sovy a vrány, jsou na přítomnost duchů citlivější. Když se v noci náhle objeví štěkot nebo vytí psů bez zjevné příčiny, může to být proto, že cítí přítomnost duchů.
Poblíž zvířat se však samozřejmě většinou vyskytují dobří elementární duchové, kteří je i doprovázejí.

Vegetace
Duchové se vyskytují i v rostlinách. Nejznámější jsou v tomto ohledu stromy, ve kterých sídlí dobří duchové, dévové. Mohou se přátelit s člověkem a léčit ho duševně, duchovně i tělesně. Nebo ho mohou učit.
Vše ve Vesmíru je živé. Dobré elementární bytosti najdeme nejenom ve stromech, ale také ve vodě, vzduchu, ohni, hlíně, kamenech, skalách, nebo v moři.

Posedlé předměty
Poměrně často se stává, že některé osoby po smrti zůstávají duševně připoutány k předmětům, které měly za života v oblibě. Jejich jemnohmotné tělo se v jejich blízkosti pohybuje. Může to být oblíbené křeslo, nebo nemovitost. Stává se to u lidí, kteří jsou silně materialisticky založení, lpí na hmotě, na majetku a po smrti se ho nedokážou vzdát.

Pokud je například zemřelá žena stále duševně připoutána ke svému diamantovému šperku, její mysl se kolem něj potuluje. Takové předměty jsou známé jako strašidelné předměty. Lidé, kteří takové šperky nosí, nebo takové předměty mají doma, mohou zažívat velké trápení, zejména pokud je duch z nějakého důvodu nespokojen s tím, že jeho oblíbenou věc nosí či používá někdo jiný.
Pokud je předmět posedlý duchem, trápení, které člověk, jenž s ním přichází do styku nebo jej nosí, zažívá, je ještě větší kvůli související temné energii ducha.

Strašidelné místo
Pokud je pozemek zabrán násilně a zemřou přitom lidé, jejich duše na místě straší. Nikomu nedovolí, aby na dané místo vstoupil. Trápí každého narušitele. Taková místa jsou známá jako strašidelná, nebo prokletá místa, na kterých straší.

Strašidelný dům
Obyvatelé domu přišli o život za nešťastných okolností a jejich duše tam pak straší. Lidé, kteří tam přijdou poté, prožívají trápení v podobě slyšení hlasů, dupání po schodech, bouchání dveří, otevírání skříní, posouvání nábytku, nebo slýchávají výkřiky, hlavně za novu, úplňku, nebo kolem půlnoci. Pak je dům znám jako strašidelný.

Vozidlo
Pokud byl někdo zavražděn nebo přišel o život nešťastnou náhodou ve vozidle, jeho jemnohmotné tělo ve vozidle straší. Nemusí se tak nutně stát ve všech případech. Záleží také na dalších faktorech, jako je osud člověka, jeho duchovní úroveň, ego a povaha skutků během jeho života.
Pokud lidé opakovaně zažívají různé formy nevysvětlitelných potíží buď ve vozidle, nebo v jeho okolí, jako je pocit strachu, pocit cizí přítomnosti ve vozidle nebo v jeho okolí, vozidlo se vymyká kontrole atd. je velmi pravděpodobné, že vozidlo je ovlivněno duchem.

Silnice
V mnoha případech smrtelných dopravních nehod na místě straší subtilní těla mrtvých účastníků nehody. Rozzlobena vlastní smrtí, způsobují další dopravní nehody. Mnohá subtilní těla těchto obětí se v této části silnice často vyskytují. Postupem času se jejich počet stále zvětšuje a k nehodám dochází velmi často. Pokud nejsou na duchovní úrovni podniknuty kroky k osvobození těchto jemnohmotných těl od této připoutanosti, nehody pokračují navzdory veškerému úsilí o jejich omezení na fyzické úrovni. Proto jsou některá místa velmi náchylná k nehodám, přestože se nacházejí na relativně rovném úseku silnice spolu s jasnými značkami o tom, že se jedná o místo náchylné k nehodám atd.

Někteří lidé na takových místech staví malé pomníčky na památku zesnulých. Jemnohmotné tělo zemřelého se tak připoutá k památníku na místě nehody. Kvůli tomu je ztížen další postup jemnohmotného těla do jemu určené jemnohmotné oblasti. V důsledku toho toto jemnohmotné tělo prožívá utrpení.
Z podobného důvodu je také nevhodné stavět zemřelým hroby a dávat tam kříže.

Věznice
Ve věznicích straší zejména ti, kteří tam zemřeli s pocitem nespravedlnosti a touhy se pomstít.

Nemocnice
V nemocnicích straší duše těch, kteří zemřeli v boji o život. Přítomnost těchto jemnohmotných těl nebo těch, kteří se stali duchy, vytváří silně destruktivní prostředí. To ovlivňuje nemocného i jeho ošetřující nebo navštěvující příbuzné a přátele. Účinek této zlé energie se může projevit i v opožděném procesu uzdravování. Někteří zranitelní pacienti, jejich návštěvníci, nebo obyvatelé nemocnice, mohou být během svého pobytu v nemocnici ovlivněni zlými duchy, aniž by o tom věděli.

Hřbitovy a krematoria
Často se zde vyskytují subtilní těla těch, jejichž pohřební obřady nebyly provedeny dostatečně dobře. To je jeden z důvodů, proč většina lidí po návštěvě těchto míst pociťuje neklid, tíhu, únavu atd. Většinou se to však přičítá pouze psychologickým důvodům.

Symptomy
Pokud lidé opakovaně pociťují různé formy nevysvětlitelných potíží v okolí nějakého místa, osoby nebo předmětu, je velmi pravděpodobné, že toto místo, osoba nebo předmět jsou ovlivněny, nebo jsou posedlé, destruktivním duchem.

Mezi tyto tísnivé pocity patří:
– pocit strachu,
– nepříjemný pocit cizí přítomnosti,
– pocit, že něco z člověka saje veškerou jeho energii,
– opakující se neštěstí, ke kterým dochází na určitém místě bez zjevného důvodu

Skutečná přítomnost duchů je však zřejmá pouze těm, kteří mají aktivovaný šestý smysl. Duchové způsobují trápení těm, kteří se ocitnou v jejich blízkosti, nebo jsou jimi posedlí, a zejména těm, kteří jsou zranitelní psychicky (tj. úzkostní, depresivní), nebo jsou zranitelní duchovně (tj. nízká duchovní úroveň, nebo jsou již ovlivnění (posedlí) jinými zlými duchy z dřívějška).

Co můžeme udělat, abychom se před duchy ochránili
Pravidelná duchovní praxe pomáhá budovat energetický štít, který se pak stává naší ochrannou zbrojí proti útokům všech špatných duchů.
Také bychom neměli zbytečně dráždit hada bosou nohou a neměli bychom se zbytečně zdržovat na místech, kde víme, že jsou špatné energie, nebo v blízkosti destruktivních lidí. Málokdo je tak odolný, aby byl vůči tomuto imunní. Pokud to uděláme, je potřeba umět se energeticky čistit a chránit.

Spousta lidí zná základní poučku: ,,Měl bych se držet dál od duchařiny, pak mě nebudou duchové obtěžovat.“ To je veliká pravda. Na co myslíme, to přitahujeme. Přesto je velmi důležité se poučit o tom, jací duchové existují, jak se projevují a co dělat, aby se člověk před jejich vlivem ochránil. Být v holé nevědomosti, by nás naopak mohlo učinit zranitelnými vůči jejich škodlivému působení. U lidí, kteří se v tématice neorientují, je naopak působení zlých duchů snazší, protože kvůli své nevědomosti nepřijímají vhodná opatření na svou ochranu a mají problém vliv duchů rozpoznat.

konec série

vrátit se zpět na 1. díl: Kde přebývají duchové 1.díl: 7 úrovní Vesmíru

© aluska.org 2021

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Efs 2021-09-03 05:39:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná bych to tak nezveličoval s pojmy jako démoni a ďáblové. Mám za to, že většinou jde o nešťastné lidské bytosti, které zblblé současnou materialistickou propagandou po smrti fyzického těla (diskarnáti) zůstaly zmateny v místě smrti (opravdu často nemocnice, starobince, LDN…) a tím že promeškaly příležitost k odchodu nahoru (ať tomu říkáme jakkoli), plácají se tady s nedostatkem energie. Tu získávají nejsnadněji z lidí, kteří nemají dostatečnou ochranu, tím, že k nim „přisednou“, přivtělí se. Ostatní bylo napsáno v dalších dílech celkem hezky. Nebývá pak těžké se jich zbavit, jak o tom píše např. Edith Fiori (Tajemství zbloudilých duší), Miroslav Zelenka a spousta dalších. Odvedení má probíhat laskavým, avšak asertivním způsobem, nikoli vyháněním, jak se někde píše nebo jak to dělá třeba církev formou exorcismu. Možná to bude v dalších dílech.

Ikona diskutujiciho matyas 2021-09-03 07:03:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K tomu konci, mě vždycky zaráželi takový ti puberťáci, co si jakože hráli na duchovno, na to že vyvolávají já nevím koho a že jsou strašně hustí atd.. Já se toho třeba vždycky bál, až dokud jsem se nedostal na stránky jako tyto. Jako asi jim to přijde hustý, ale nejhorší je prostě že člověk moc dobře ví že to je fakt špatnej nápad, ale vysvětlete někomu že vyvolávat krvavou mary a hrát si s ouija deskou a myslet si jak je potom člověk zajímavej není dobrej nápad, to nevysvětlíte…Já jsem rád že si můžu v klidu popovídat se stromem, pozdravím doma kytky a to mně stačí 😀

Ikona diskutujiciho Namasteen 2021-09-05 10:07:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím říct, že na tohle perfektně fungují ty krystaly na krk od Alue. Možná už jsem s tím trochu otravná, ale když je mi takový to divný ouvej, tak je to fakt super, úleva vždycky přijde. Jde o situace, kdy má člověk pocit, že mu odchází tělo a veškerá životní energie, kdy ztratí půdu pod nohama a nevidí nikde žádnou naději. Člověk je vycuclý, shrbený, slabý a takový jakoby poloprůhledný. Je to nechutnej pocit. Je to prostě iracionální únava, která s ničím nesouvisí. Předesílám, že tyhle potíže už dávno skoro nemám, ale poslední dobou je to nějaký divný a víc na hovno. Krystal už nosím jen výjimečně a vždycky mě zatím postavil na nohy.

Chtěla bych se taky na něco (možná v téhle souvislosti) zeptat a byla bych vděčná za odpověď nebo nějaký koment, kdo ví, o co jde. Když se něco v životě zastaví nebo se vám to víckrát nepodaří prošťouchnout, jak rozeznat, kdy mi hází klacky pod nohy destrukce/prokletí/špatné vlivy a kdy jde o to, že mi vesmír jednoduše ukazuje jinou cestu a že do toho nemám rejt? Nějak si to nejsem schopná poskládat v hlavě a rozeznat, kdy má člověk zabejčit a kdy se na to vykašlat. Děkuju moc.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-09-05 10:16:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkus to podrobněji rozepsat, jaká je to situace a co se v ní děje, jaká dostáváš znamení. Jaké máš vnitřní pocity, když to děláš, když se o to snažíš. Jak na to reaguje tvoje zdraví – míváš poté migrény, srajdu, bolest hlavy? Jaké máš vzruchy okolo střev a žaludku když na to myslíš. Jsi z toho nervozní a bojíš se, nebo cítíš vzrušení, nadšení, návaly energie? Svěřila jsi se třeba v rodině nebo kamarádovi ohledně situace a co ti poradil? – Mnohdy ti tvé okolí může dát nahlédnout na situaci lépe, protože v ní není citově a osobně zapojeno a vidí to objektivněji, kdežto ty můžeš být někdy pohlcená svou představou, touhou, nedočkavostí, neochotou přiznat si realitu, atd.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2021-09-05 22:26:38
Ikona diskutujiciho
sipka

ja zase vidím furt samé stejné čísla a to i několikrát deně většinou to jsou čísla 222 ráno dojdu do práce tak vidím 555 potom třeba když jdu domu většinou vidím auto se značkou 666 nebo třeba v práci kouknu na počítadlo kusu a vidím 333 nebo 444 těch znamení je tolik že to ani člověk nestíha luštit-))

Ikona diskutujiciho Namasteen 2021-09-06 09:09:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Poslední věta je správně, jde o mou nedočkavost, představu, vidění reality apod., díky. Já jsem to už kdysi rozklíčovala, jak tohle rozeznat, ale prostě jsem si teď nějak nemohla vzpomenout. Reakce těla a návaly/odběr energie je dobrej ukazatel, nějak jsem na to zapomněla. Jinak já se teď nikoho na nic radši moc neptám, protože jsem v novém životním období a situaci (v dobrém), ve které nikdo z okolí nebyl, takže okolí mi nijak nepomůže, musím naslouchat momentálně jenom sobě, protože je všechno prostě uplně nový. Snad to nezní arogantně. Jinak takovej primitivní příklad situace, nejsem schopná si dohodnout schůzku se svým oblíbeným kadeřníkem :)) Už jsme si navzájem volali xkrát a nějak to nejde dohromady. Ohledně té situace se cejtím v pohodě. Co taky, no tak ke kadeřníkovi nepůjdu, je to tak trochu jedno.. Ale nešlo jen o to, mě ta otázka trápila ještě kvůli něčemu, fakt jsem se na to potřebovala zeptat, ale teď si nejsem schopná vybavit, o co ještě šlo… Achbože, teď to vypadá, že mám minimálně Alzheimera 😀 Nic, každopádně díky. A hezky jsem se dneska díky krystalu vyspala. My máme prostě blbej barák no a někdy mám pocit, že ta geopatogenní zóna (nebo co) uplně vyjede z nějakýho normálu a pohltí prostě všechno.. Jenže to je přesně ta chvíle, kdy se tím nesmím nechat sejmout.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek